Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2012.12.11

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottsága

Szám:    29/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2012. december 11. napján 1500 órai kezdettel

megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Orbán Péter                                 elnök

Folly Péter                                    bizottsági tag

Forintos Ervin                               bizottsági tag

Vargáné Szőke Judit                     bizottsági kültag

 

Távolmaradását bejelentette:

Horváth Ferenc                            bizottsági kültag

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Kisztin N. László                            polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás                 jegyző

 

 

Orbán Péter elnök tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat és a tanácskozási joggal meghívottakat. Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van, így a bizottság határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítésre Vargáné Szőke Judit bizottsági kültagot, jegyzőkönyv vezetésére Kondorné Török Ritát javasolja.

A jegyzőkönyv hitelesítő és jegyzőkönyvvezető személyével a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül  egyetért.

 

Orbán Péter bizottság elnöke ismerteti, a bizottsági ülésnek egy napirendi pontja van, amely szóbeli előterjesztés.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1)             Neolit Kft. egyezségi ajánlata

 

 

A rendkívüli nyilvános ülés napirendi javaslatával a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetért.

 

 

Orbán Péter bizottság elnöke felkéri Jegyző urat, hogy szóbeli előterjesztését tegye meg.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat, írásban megkeresték a Neolit Kft-t azzal az egyezségi ajánlattal, amelyről a testület a tegnapi ülésén döntött. Ezzel kapcsolatban érkezett vissza a Neolit Kft-től egy írásos egyezségi ajánlat, melyet felolvas. Az egyezségi ajánlat a Veszprémi Törvényszék ítélete alapján az önkormányzat tartozását vezeti le. A tőke 16.140.000 Ft, a kamat 2.203.349 Ft kamat, amely kamatra a Neolit Kft. a per folyamán a keresetét kiterjesztette.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ez az első információ, melyről nem tudtak.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző folytatja az ajánlat felolvasását. Az önkormányzat a  városháza beruházás folyamán a 167 M Ft kifizetését nem azon időpontokkal fizette ki, ahogy beütemezte, ezért ezeket a késedelmi kamatokat is megítélte a bíróság. Ez a beruházás során, a kifizetett összegek után járó késedelmi kamat. Ebből levonásra kerül 3.672.000 Ft, a bíróság által megítélt három napi, csökkentett kötbér összege, így mindösszesen 14.670.456 Ft jön ki. A tőke, a 16.140.107 Ft-nak a kamata 2010. december 4. napjától az ítélet szerint, 3.968.861 Ft, valamint a megítélt rész perköltsége 1.600.000 Ft. Tehát a mai napon, az ítélet alapján az önkormányzat teljes tartozása 20.202.317 Ft.

A Neolit Kft. ajánlatában elengedi az összes késedelmi kamat tartozást, azaz a 6.171.210 Ft felét, összesen 3.085.605 Ft-ot, amennyiben a fennmaradó tartozást, 17.153.712 Ft-ot legkésőbb a holnapi nap folyamán átutalják a társaság bankszámlájára azzal, ha az átutalás megtörténik, kölcsönösen és véglegesen rendezettnek tekintik az elvi vállalkozási szerződésből eredő követeléseiket, egymással szemben a továbbiakban semmilyen jogcímen további követelést egyik fél sem támaszt.

Elmondja, ennek az ajánlatnak az a lényege, amennyiben a fenti összeget az önkormányzat kifizeti, akkor a továbbiakban nincs lehetőség fellebbezésre.

Tolmácsolja Horváth Ferenc bizottsági kültag véleményét, aki nem tudott eljönni a mai ülésre, de telefonban azt mondta, hogy a kb. 1 M Ft különbözetet kifizetné, amennyiben az önkormányzatnak van erre lehetősége és elállna a további pereskedéstől.

 

Krisztin N. László polgármester Jegyző úr által elmondottak azzal egészíti ki, hogy azért került sor a rendkívüli testületi ülés összehívására, mert a tegnapi ülésen a testület első és leghatározottabb véleménye az volt, hogy a kötbér tekintetében folytatni kell a pert, illetve a tegnap előttük lévő anyag nem jó számokat ismertetett. Nem véletlenül jelezte arrogánsan, hogy a Polgármester még nem látta azt az anyagot, amit többen már láttak, de valószínűleg ő sem vette volna észre a hibát, így elég kellemetlen ez a helyzet. Megdöbbentő volt számára, hogy Dr. Gáli Mihály ügyvéd anyagában benne volt ugyan a per elvesztésének a lehetősége, de hosszan ecsetelte, hogy akár még 30 M Ft-ot is nyerhetnek a kötbér per folytatásával. A kötbért nem elég megnyerni, mert a bíróság leszállíthatja a kötbérfelemelést akár 3 M Ft-ra is, ebben az esetben van gond. Nem tudja, hogy ez ügyvéd úrnak kényelmi kijelentése-e, mert ő nem jutalékért dolgozik, hanem megkapja a fix havidíjat, ezért nem biztos, hogy neki célszerű továbbküzdeni. A tegnapi ülésen nyugodt szívvel emelte fel a kezét akkor, amikor arról szavaztak, hogy folytassák a kötbér pert, most viszont teljesen elbizonytalanodott, ráadásul 16.00 óra után elveszik a hitelkeret, tehát 16.00 óráig el kell utalni az összeget.

 

 

Forintos Ervin bizottsági tag 1520 órakor megérkezik a bizottsági ülésre. A szavazók száma 4 fő.

Folly Péter bizottsági tag véleménye szerint, ha az 1 M Ft vonatkozásában holnap hoznának döntést, a Neolit Kft. követelése ugyanúgy fennállna. A szakértői véleményeket elolvasta, az önkormányzatra nézve nem tartja előnyösnek.

 

Orbán Péter bizottság elnöke egyetért Folly Péter bizottsági taggal. A tegnapi ülésen az volt a tényállás, hogy kifizetik a 16 M Ft-ot, majd tovább pereskednek a kötbérért, ehhez képest eléggé változott a felállás.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő, megkérdezi, hogy az önkormányzat egyáltalán rendelkezik-e ekkora összeggel, el tudja-e utalni a kért pénzösszeget? Megvan a különbözetre a fedezet?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, megvan a fedezet, van 1,3 M Ft az idegenforgalmi adó számlán, amit át lehet vezetni.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag megkérdezi, ennek az összegnek az utalása meg tud történni 16.00 óráig?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, igen, a terminálon keresztül el tudják utalni a pénzt.

 

Folly Péter bizottsági tag nem tudta, hogy a kötbér összegét a Neolit Kft. kérelmére 0,2 %-kal csökkenthetik.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, a tegnapi döntés alapján 1.013.605 Ft a különbözet. Az ajánlat akkor áll, ha megszűnik a per.

 

Orbán Péter bizottság elnöke szavazásra javasolja a Neolit Kft. ajánlatát, vagyis fizessék ki az említett összeget a Neolit Kft-nek és mondjanak le a további fellebbezési jogról.

 

Folly Péter bizottsági tag javasolja, hogy szavazás előtt még egyszer beszéljék át az ajánlatot.

 

Orbán Péter bizottság elnöke úgy gondolja, ha most nem fizetik ki a kért összeget, a 16 M Ft-ot és a kamatait, akkor a jövő évben szinte biztos, hogy a másodfokú bírósági döntés után ki kell fizetni.

 

Folly Péter bizottsági tag véleménye szerint, ha a Neolit Kft. másodfokon nem támadja meg a kötbért, akkor annak összegét az önkormányzat megkapja.

 

Orbán Péter bizottság elnöke szerint az ítélet a Neolit Kft-nek kedvez, tehát az önkormányzatnak kellene fellebbeznie. A plusz munkák költségét és a kamatokat mindenképp ki kell fizetni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megkérdezi, ehhez nem kell módosítani a költségvetést, mert úgy tudja, hogy abban csak 16 M Ft volt betervezve?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető a kérdésre válaszolva elmondja, a költségvetésben 20 M Ft volt beállítva.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag véleménye szerint nem olyan rossz a Neolit Kft. ajánlata, mert ha elhúzzák ezt az ügyet még 2-3 évig, akkor megint az önkormányzat járhat rosszabbul, és előbb-utóbb úgyis ki kell fizetni. Az első fokú bíróság megítélte a három napot, de ha továbbviszik, akkor lehet, hogy megítélnek 15 napot.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az egyik alternatíva, hogy kifizetik a 16 M Ft-ot, a kamatokon pedig majd elvitatkoznak, vagy nem vitatkoznak, hanem akkor fizetnek, amikor ítélet születik és elképzelhető az is, hogy nyernek 10 M Ft-ot. A gond az, hogy nem tudni, nyernek-e vagy sem.

 

Folly Péter bizottsági tag ismét elmondja, hogy a szakértői vélemény nem túl előnyös számukra.

 

Orbán Péter bizottság elnöke nem gondolja, hogy másodfokon még egy negyedik szakértőt is felkérne a bíróság.

 

Krisztin N. László polgármester úgy gondolja, hogy félrevezető ügyvéd úr levele.

 

Orbán Péter bizottság elnöke szerint lehetne egyik variáció, hogy fizessék ki a 16 M Ft-ot és pereskedjenek tovább a kötbér és kamatai miatt.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző magánvéleménye szerint jobb ma egy túzok, mint holnap egy veréb. Ügyvéd úr szerint akár nagyon jól is kijöhet az önkormányzat ebből a perből, de történhet az is, hogy rosszabbul jár.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag szerint az lenne a legjobb megoldás, ha elutalnák a 16 M Ft-ot.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megkérdezi, mi lenne, ha más ajánlattal élnének. A 16 M Ft-ot mindenképpen elutalnák, és még kitalálnának valamit.

 

Krisztin N. László polgármester úgy gondolja, ha elutalják a 16 M Ft-ot, akkor a Neolit Kft-nek már nem lesz érdeke abban, hogy engedjen.

 

Orbán Péter bizottság elnöke felteszi szavazásra, hogy fizessék ki a 16 M Ft-ot és a kamat, valamint a kötbér miatt folytassák a pert, tehát, ne fogadják el a Neolit Kft. ajánlatát.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem támogatja, hogy a Neolit Kft. egyezségi ajánlata ne kerüljön elfogadásra, tehát, hogy fizesse ki az önkormányzat a 16 M Ft-ot és a kötbér, valamint a kamat miatt folytatódjon a pereskedés.

 

Orbán Péter bizottság elnöke felteszi szavazásra, hogy fizessék ki a 17.153.712 M Ft-ot és ezzel zárják le a pert.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

317/2012.(XII.11.) számú  határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Neolit Kft. egyezségi ajánlatát, miszerint fizessék ki a 17.153.712 M Ft összeget és álljon el az önkormányzat a további pereskedéstől.

 

 

Orbán Péter bizottság elnöke megköszöni az ülésen való részvételt, a rendkívüli bizottsági

ülést 1530 órakor bezárja.

 

 

 

k. m. f.

Orbán Péter                                                              Vargáné Szőke Judit

bizottság elnöke                                                         jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!