Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2012.10.29. (rendkivüli)

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 24/2012.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2012. október 29-én 9,00 órai kezdettel

megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Orbán Péter                    elnök

Simonné Visi Erzsébet     bizottsági elnök-helyettes

Forintos Ervin                  bizottsági tag

Horváth Ferenc               bizottsági kültag

Vargáné Szőke Judit        bizottsági kültag

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

Krisztin N. László            polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné               Költségvetési és Adóosztály osztályvezető

Horváth Márta                 Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezető

Székely István                 könyvvizsgáló

Rajzó Ildikó                     képviselő

Ifj. Part Imre                    Céh Turisztikai Egyesület elnöke

Békássy János                 Céh Turisztikai Egyesület

Tasner Mónika                Céh Turisztikai Egyesület

Sölét Tünde                    Céh Turisztikai Egyesület

Istvándy Gergely              Céh Turisztikai Egyesület

Laposa Bence                 Céh Turisztikai Egyesület

Nagy Géza                      Céh Turisztikai Egyesület

Borbély Gabriella             Céh Turisztikai Egyesület

 

Lakosság részéről megjelent: 1 fő

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vargáné Szőke Juditot, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága egyhangúlag elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítő és jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatokat.

 

Orbán Péter elnök: Tekintettel a Kormány önkormányzatok konszolidációjára vonatkozó bejelentésére a Vulkán kötvénnyel kapcsolatos napirendet nem tárgyalja a bizottság.

Ismerteti a napirendi pontokat kéri, hogy aki azokat elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Napirendi pontok:

1./ Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület támogatása

2./ 2013. évi folyószámla hitelkerettel kapcsolatos döntés

3./ Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadja.

1./ Napirendi pont

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület támogatása

 

Orbán Péter elnök: Köszönti a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület képviselőit. A téma minden jelenlévő előtt ismert. Kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Azért került a téma ismét napirendre, mert a legutóbbi soros ülést követően az egyesület képviselője szóban és írásban is jelezte, hogy a testület döntése hátrányosan érinti az Egyesületet.

 

Orbán Péter elnök:  Levelükben azt írják, hogy 48 m. Ft-ot kell vissza fizetni, ha nem lesz támogatás.

 

Sölét Tünde Céh Egyesület képviselője: Egy 50 m. Ft-os pályázatról van szó, ami teljesült. Ha megszűnik az együttműködési szerződés, vissza kell fizetni ezt az összeget, melyet kénytelenek lesznek az Önkormányzatra hárítani.

 

Krisztin N. László polgármester:  Az okozta ezt a problémát, hogy amikor beszéltek erről a témáról, az ÖNHIKI pályázat feltételeinek minél jobb megfelelés érdekében elhangzott egy olyan javaslat, hogy bizonyos tételeket vegyenek ki a költségvetésből és helyezzenek tartalékba. Ő maga is abban a tudatban szavazott, hogy ezzel a támogatási ígérvényünket nem vontuk vissza, hanem áthelyeztük egy másik sorra, ahonnan majd visszahelyezésre kerül, ha befolyik az az összeg.

Azon a testületi ülésen, melyen döntöttek a költségvetésről és a Céh Egyesület támogatásáról, ott világosan elhangzott, a szavazás erre is vonatkozott, -bár nem így került be a rendeletbe-, hogy a 6 m. Ft-ot adja az önkormányzat, további 2 m. Ft-ot a három partner önkormányzattól várunk. A különbözetet abban az esetben, ha valóban befolyik többlet idegenforgalmi adó és állami támogatás formájában, akkor az Önkormányzat még biztosítani fogja. Tasner Mónikát arról tájékoztatta, amikor az ülést követően megkereste, hogy a támogatást a költségvetésből kivettük, de magát az ígérvényt vissza nem vontuk. Ehhez képest a költségvetési és adóosztály vezetője úgy tájékoztatta mindkettejüket, hogy ez a kivétel, a címke törlését is jelenti, nincs 3,5 m. Ft-os támogatás. Ezért van itt ez a napirend még egyszer.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A 2012. évi költségvetését az Önkormányzat mínusz 38 m. Ft-tal kezdte. Ebből sem lehetett volna nem kötelező feladatra támogatást adni, függetlenül a szerződéstől. Az Önkormányzat jelenleg is folyószámla hitelből él. Nem lát esélyt arra, hogy bármilyen támogatást folyósítani lehetne, mert időközben a külső körülmények, az Önkormányzat pénzügyi helyzete megváltozott és ezt a kötelezettségvállalást nem tudja teljesíteni. Ennek az összegnek vannak kamatai is. Nem teheti meg az Önkormányzat, hogy további támogatást folyósítson az Egyesületnek.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Elmondja, hogy a szerződésben az van, hogy az Önkormányzat arra vállal kötelezettséget, hogy bizonyos százalékban az Egyesület működését finanszírozza. Jelen gazdasági helyzetben megoldás lehetne, ha az Egyesület a működési költségeit tudná csökkenteni.

 

Orbán Péter elnök: Kérdés van-e? (nincs) Hozzászólás a jelenlévők részéről?

 

Békássy János Céh Turisztikai Egyesület: Kérdése, hogy az Önkormányzat az elmúlt évben a TDM tagságból adódó plusz 20 % idegenforgalmi adóról is lemondott-e? Tudomása szerint ez miatt az idei és tavalyi évben is 4 m. Ft-ot lehívott az Önkormányzat.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Az Önkormányzat kapott 4 m. Ft. állami támogatás kiegészítést, amivel elszámoltunk. Nem emlékszik arra, hogy ez a TDM tagsághoz köthető.

 

Békássy János Céh T. E.: Megkérdezi a jelenlévőket, ha egy boltba bemegyünk, szokás-e fizetni?

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Megdöbbenésének ad hangot, hogy ilyen stílusban és hozzáállással vannak egymás iránt. Lehet, hogy másfajta együttműködés lenne a célravezető. A maga részéről annak is örülne, ha az Egyesület bonyolítana le egy nagy rendezvényt, pl. a Badacsonyi Szüretet, vagy a Borhét megrendezését, leszervezését átvállalná. Több ember szájából elhangzik az, hogy az Önkormányzat nem támogatja a turisztikát. Ez nem így van, hiszen van Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye, melynek költségvetését az idegenforgalmi rendezvények milliókkal teszik ki. Ha nem tetszik az Egyesületnek az, amit ez az intézmény kínál, úgy gondolják, hogy ezeken változtatni kellene, akkor beszéljenek erről. Próbáljanak közösen összerakni egy turisztikai jövőképet a településnek. Elmondja, hogy nem tudja elfogadni, hogy nulla párbeszéddel csak egymást bántják. Az Egyesület tevékenysége fontos a településnek, de jobban örülne, ha látná, hogy az a pénz, amit az Önkormányzat támogatásként átad, hogyan hasznosul.

 

Orbán Péter elnök:  További kérdés? (nincs) Hozzászólás? (nincs) Horváth Ferenc javaslata az volt, hogy az Önkormányzat ne támogassa likvidhitelből az Egyesületet. További javaslat?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az Önkormányzat és az Egyesület közti kommunikáción javítani kellene. Visszatekintve az elmúlt időszakra látható, hogy az Önkormányzat minden intézményénél a gazdasági helyzetre való tekintettel megpróbáltak költséget csökkenteni, sokszor fájdalmas lépések árán. Tudomásul kell venni, hogy 2008 óta a válság érezteti hatását. Nem tudjuk, hogy tett-e költségcsökkentésre intézkedéseket az Egyesület. Véleménye szerint kompromisszummal lehetne megoldást találni, mert a turisztika nagyon fontos ennek a településnek.

 

Nagy Miklós Céh T. E.: Elmondja, hogy meg kellene nézni, hogy az idei évi idegenforgalmi adó mennyivel lett több. A jelenlegi testület ígérte meg, hogyha hozzák ezeket a számokat, akkor megkapják a támogatást. Az előző Testület által vállalt kötelezettség véleménye szerint kötelező a jelenlegi Képviselő-testületre is. Valamilyen szinten lehet költségeket megtakarítani, de náluk csak 3 ember dolgozik, illetve a vezetőség szabadidejében. Ha csak azt nézik, hogy mennyivel több az idegenforgalmi adó, megszorozzák 1,5-lel, hozzáadják a 20 %-ot, nem beszélnek pályázatokról, stb. akkor is 2,5 szeresét hozzák a korábbi összegnek. Az Egyesület hozta azt, amit vállalt. Úgy tudnak lejjebb menni, ha megszűnnek. Erre van igény, hogy az Önkormányzat szerint nem kell Tourinform Iroda, egy 250 tagú Egyesület, amely végzi a feladatokat? Aki ért a turizmushoz, az nem mond olyanokat, hogy zárják be télre az irodát. Az Önkormányzat a turizmus alapvető gondolataival nem akar azonosulni. Megértik, hogy mindenhonnan le kell faragni a kiadásokból. Az Önkormányzat is egy vállalkozás, de a vállalkozók megpróbálnak egy kicsit a jövőbe látni.

 

Rajzó Ildikó képviselő: Emlékeztet arra, hogy az idegenforgalmi adó többletbevétel közös munka eredménye. A Badacsony-kártya visszahozása, az ellenőrzés visszaállítása az Önkormányzatnak költségébe és munkájába került.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Elhangzott, hogy az Önkormányzat vállalkozás. Ez nem így van, vannak vállalkozási tevékenységei. Sok olyan feladata van mely nem vállalkozás (pl. egészségügyi ellátás, szociális ellátás, óvodai ellátás, stb.) Ezen feladatok ellátását az adóbevételekről tudja teljesíteni.

 

Békássy János Céh T. E.: Javasolja, hogy úgy közelítsék meg a kérdést, hogy az Egyesület nem az Önkormányzat szerve. Ebből fakadóan a támogatott szervezetek közé tartozik. Így nem lehet elkülöníteni, hogy nettó kiadási oldalon szerepel-e vagy bevételi oldalt is generál. A Sportegyesületet említi példaként, amelynél a közcél mellett forintális bevételi célt nem lehetett meghatározni, s így a válság áldozatává vált. A Céh Egyesület esetében az a különbség, hogy szerződésileg az Önkormányzattal arra szövetkeztek, hogy bevételt generáljanak. Soha nem állította az Egyesület azt, hogy ezt ő maga egyedül fogja tenni és a bevételek az ő érdemeik. Az idegenforgalmi adó egy rendszer, melynek meg vannak az elemei. Az előző testület megpróbálta az egyik elemet kivenni. Készítettek egy anyagot, melyben a grafikon megmutatja, hogy az ifa bevételek a Badacsony kártya megszüntetése és az ellenőrzés elhagyására, hogyan változtak. Magánemberek jelentős időt áldoznak arra, hogy az Egyesület működőképes maradjon. Ha nem látják a partnerséget az Önkormányzatban, akkor meg fog szűnni ez a tevékenység. Kötött a Testülettel az Egyesület egy megállapodást február 16-án, melyben mindkét oldalról vállalásokat tettek. Az Egyesület az éves finanszírozási rendszerét –tekintettel az Önkormányzat anyagi helyzetére-  úgy módosították, hogy 6 m. Ft. finanszírozást kértek csak a nyári szezon kezdetéig. Amikor a maradék összegnek kellett volna érkezni, a televízióból értesültek róla, hogy megszüntették az Egyesület finanszírozását. Kérdés, hogy a képviselők tudták-e azt, hogy mit jelent, ha a költségvetési fejezetben az előirányzatban tartalékba van helyezve? Ez azt jelenti, hogy nincs finanszírozás, a pénzügyi osztály nem tud egy fillért sem átutalni. Az átutalás 70 %-a bérjellegű kiadásokra megy el. 2007 óta az Önkormányzat nem finanszírozza a Tourinform Iroda tárgyi működését. A képviselők bármelyike menjen ki a Tourinform Irodába és mutasson rá arra a dolgozóra, amelyiknek a munkahelyét meg kívánja szüntetni. Minimálisra van minden működtetési költségük szorítva. Az Önkormányzat által adott összeg a bérköltségen felül a pályázati önrészt finanszírozza. Aki döntést hoz, annak a következményeivel is szembesülni kénytelen.

 

Orbán Péter elnök:  Arról volt szó, hogy a társ önkormányzatok 2 m. Ft-tal beszállnak a támogatásba. Ez hol tart?

 

Békássy János Céh T. E.: A 2 m. Ft. támogatás megszerzése nem az Egyesület feladata volt, információi szerint nem nekik kellett leszervezni. Ez is hiányzik a rendszerből.

 

Orbán Péter elnök:  Az utolsó megbeszéléskor arról volt szó, hogy az Egyesület beszél a társönkormányzatokkal.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag. Ezt az 5,5 m. Ft.-ot még az idén fizetni kell?

 

Békássy János Céh T. E.: Igen, ez az összeg a 2012. évi támogatás része.

 

Tasner Mónika Céh T. E.: 11,5 m. Ft. támogatást biztosít az Önkormányzat, ebből 6 m. Ft-ot kaptak, 5,5 m. Ft. van vissza.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Ez csak a Badacsonytomajra eső rész.

 

Tasner Mónika Céh T. E.: Igen. Elmondja, hogy a másik 3 önkormányzat januárban, egyösszegben kifizette az éves támogatást, 1,5 m. Ft-ot.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: A 2 m. Ft-ot nem fizette ki egyik társönkormányzat sem.

 

Istvándy Gergely Céh T. E.: Elmondja, hogy arról volt szó, hogy Polgármester úr fog egyeztetni a társönkormányzatokkal.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: 5,5 m. Ft. a költségvetésbe betervezésre került a 6 m. Ft-on felül, mert az Egyesületnek az volt a kérése, hogy mindenképpen szerepeljen a támogatás elszámolása miatt. Ekkor hangzott el, hogy ez az 5,5 m. Ft. úgy értendő, ha amennyiben a másik önkormányzatok fizetnek, akkor ennek része, a 2 m. Ft. a társönkormányzatok részéről.

 

Sölét Tünde Céh T. E.: Az Önkormányzat saját bevételének 70 %-át teszi ki a turizmus.

 

Istvándy Gergely Céh T. E.: Az Önkormányzatok a férőhely és a bevételek aránya szerint adnak támogatást.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Szeretne látni egy kimutatást, hogy Szigligeten milyen ifa bevételek voltak.

 

Tasner Mónika Céh T. E.: Szigligetnek 3,5 – 4 m. Ft. ifa bevételük volt az 1 forintokból. Tördemicen 2,1 m. Ft., Ábrahámhegynek 2,4 m. Ft.

 

Krisztin N. László polgármester: Az ülés elején nem volt még jelen Békássy János, amikor elmondta, hogy az okozta a jelenlegi helyzetet, hogy minden előzetes vélemény ellenére a Képviselő-testület az ÖNHIKI pályázatot be kívánta nyújtani és ehhez a költségvetéshez nyúlt oly módon, hogy bizonyos tételeket kivett és áttették a tartalékba. Az nem hangzott el egy szóval sem, hogy az Önkormányzat az ígéretét nem kívánja teljesíteni. Meglepetésként érte őt magát is, hogy ez ezt eredményezte. Ezért van itt a kérdés újra. A 2 m. Ft-tal kapcsolatban azt vállalta, hogy megpróbálja az érintett önkormányzatoktól megszerezni. A Polgármesterek ígéretével rendelkezik, de nem írásban. Sajnálja, hogy az ígéretüket nem váltották be, de neki más eszköz nem volt a kezében.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A probléma megoldása érdekében az alábbi javaslatot teszi: Mivel elhangzottak az előbb számok. Ez alapján magának Szigligetnek kellene 2,1 m. Ft-tal hozzájárulni a vendégéjszakák arányában az Egyesület működéséhez, Badacsonytördemicnek pedig 1 m. Ft-tal. Az előző ülésen is javasolta már, hogy célszerű lenne együttes ülést tartani az érintett önkormányzatoknak a Céh Turisztikai Egyesület közreműködésével. Tudomása szerint a vendégéjszakák alapján lett meghatározva az Egyesület finanszírozása. A Badacsony-kártya bevezetése, az ellenőrzés sok változást hozott, ezért az Egyesület tagjainak célszerű lenne ezekről beszélni egymással.

 

Orbán Péter elnök:  Kérdezi, hogy van-e más határozati javaslat?

 

Forintos Ervin bizottsági tag: A visszafizetési kötelezettség ugyan úgy vonatkozik a társönkormányzatokra. Az együttes ülésnek látja értelmét. Ha tudnának közelíteni azokban az összegekben, amelyeket Jegyző úr is elmondott, akkor ez a megállapodás tudna működni. Úgy érzi, hogy jelenleg az Önkormányzat olyan szerepet vállal, ami a jelenlegi szűkös költségvetésébe nehezen fér bele.

 

Békássy János Céh T. E.: Csak olyan összejövetelnek látja értelmét, aminek javaslat a kivezetése. Az bizonyos, hogy akármilyen arányosítás is fog történni a jelenlegi ifa bevételek és vendégéjszaka szám alapján Badacsonytomaj testületét minimálisan az 5,5 m. Ft-ból 60 % terhelni fogja. Elfogadja, hogy együttes ülést kell tartani, a helyzetet át kell beszélni.  Kérése a bizottság felé, hogy az előirányzat 60 %-át helyezze vissza az Egyesület támogatására. Úgy érzi, hogy az eddigi működése az Egyesületnek segítette az Önkormányzat munkáját, nem látja indokoltnak a nullás támogatást, mert így nincs jogcíme a pénzügyi osztálynak az utalásra.

 

Orbán Péter elnök:  Kérdezi, hogy van-e más javaslat a bizottság tagjai részéről? (nincs)

Békássy János javaslata volt, hogy a Testület helyezze vissza az 5,5 m. Ft-nak a 60 %-át a költségvetésbe. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasítja.

Orbán Péter elnök: Jegyző úr javaslataként hangzott el, hogy hívjanak össze együttes ülést az érintett önkormányzatokkal és a Céh Turisztikai Egyesülettel. Aki ezt a javaslatot támogatja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

261/2012. (X.29.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület támogatása tárgyában hívjon össze az érintett önkormányzatokkal és a Céh Turisztikai Egyesülettel együttes ülést.

 

Orbán Péter elnök: Jegyző úr javaslataként hangzott el, hogy az Egyesület csökkentse működési költségeit. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasítja.

 

Orbán Péter elnök: Horváth Ferenc javaslata az volt, hogy nem teheti meg az Önkormányzat, hogy további támogatást folyósítson. Aki ezzel a javaslattal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elutasítja.

Orbán Péter elnök: A napirendi pontot lezárja.

 

2./ Napirendi pont:

2013. évi folyószámla hitelkerettel kapcsolatos döntés

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A témával kapcsolatban az OTP-vel már korábban megkezdtük az egyeztetést, mivel működési hiányt nem lehet tervezni. Magyarország Nemzeti Vagyonáról szóló törvény kimondja, hogy milyen hitelt lehet felvenni. A Bank megküldte, hogy milyen módon lehetne a jövő évet megkezdeni. Szombaton a Miniszterelnök bejelentette, hogy az 5000 fő alatti önkormányzatoknál az összes fennálló hiteltartozást a Magyar Állam átvállalja. A folyószámla hitellel kapcsolatban óvatosságra int, mert nem tudjuk, hogy a gyakorlatban mit jelent ez a bejelentés. Az látszik, hogy a Képviselő-testület 2012-ben nem tud költségvetést alkotni, mert a Kormány a központi költségvetést még nem fogadta el. Határozati javaslata az, hogy az OTP által leírtak és a jogszabály szerint valamilyen összegű kérelemmel forduljon az Önkormányzat az illetékes Minisztériumhoz, a folyamatos és biztonságos működés érdekében. A gyakorlati gazdálkodást figyelembe véve ez szükséges lenne az év elején.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Milyen összegről lenne szó?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az előterjesztésben szereplő összeget az OTP Bank állapította meg, a maximum lehet ennyi. Véleménye szerint ekkora összegre az Önkormányzatnak nem lesz szükséges.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Jelen pillanatban mínusz 25 m. Ft-on áll az Önkormányzat. Az év végéig hátralévő fizetési kötelezettségek: Kistérségnek fizetendő összeg, 2 havi bérkifizetés járulékaival együtt, dologi kiadások. Figyelembe kell venni, hogy december 31-el a folyószámla hitelünk lejár. Ezt az összeget nem vihetjük át a jövő évre, éven túliba, december 31-el a fennálló összegnek meg kell szűnni. Ez csak úgy lehetséges, ha ezt átstrukturálja a bank, egy rövid lejáratú, ún. amortizálódó, éven túli hitellé, amit be kell tervezni a jövő évi költségvetésbe. Ha időközben a jogszabályi környezet megváltozik, akkor nem kell ezzel számolni. Mivel ezt a hitelt engedélyeztetni kell, ezért minél előbb a bankhoz be kell nyújtani. A bank elkészíti a szerződés tervezetet egy biztonsági összegre, amivel év végén számolni kell. A biztonsági összeget a szerződés tervezettel együtt kell a Kormány felé engedélyeztetésre benyújtani. Azért kell ezzel most foglalkozni, mert a változás lehetősége bizonytalan, a szerződés tervezet elkészítése pedig hosszú ügyintézésű. Ha minden marad így, akkor december 31-el megszűnik a folyószámla hitelünk, január 2-án a folyószámla nullával kezd. Viszont ameddig saját pénzeszköz nem érkezik addig az Önkormányzatnak nem lesz egy forintja sem, amiből a napi dolgokat fizesse, a likviditás nem biztosított. Ezért készült az anyag, hogy amíg saját adóbevételek nem jönnek, addig is gazdálkodni kell. Újra meg kell igényelni egy bizonyos folyószámla hitelt, ami nem haladhatja meg az ezévi maximumot. 78 m. Ft-ból levonják a rövid lejáratú hitelünket és marad a különbözet. Ez január 2-től folyósítható és szeptember 20-ával ugyan úgy le kell fogyni jövőre. A rövid lejáratú amortizálódó hitel pedig ugyan úgy működik, mint a működési hitel. Ha nem változik semmi 4-5 év alatt kell vissza fizetni, be kell tervezni, félévente lenne a törlesztő részlete.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag:  Az elhangzottakból is látszik, hogy az előző napirendnél miért mondta, hogy nem lehet egy fillért sem kifizetni. Látszik, hogy ha a Kormányzati szándéknak megfelelően ebben az évben rendeznék ezt a dolgot, az is azt a problémát vetné fel, hogy márciusig is élni kell. Nincs lehetősége az Önkormányzatnak, hogy bármilyen összeget ki tudjon fizetni. Ha engedélyt kap az Önkormányzat a Kormányzattól a folyószámla hitel meghosszabbítására, akkor azzal élni kell. Amennyiben nem engedélyezik, akkor igen szoros pénzügyi gazdálkodást kell folytatni. Javaslata, hogy az előterjesztésben foglaltakat fogadja el a bizottság.

 

Székely István könyvvizsgáló: Jelenleg 25 m. Ft-os a hitel állomány, melynek év végén nullának kellene lenni. Javaslata, hogy a maximum összegű legyen az igénylés, mert várhatóan adóbevételek arányában lesz a finanszírozás. Látszik, hogy március 15-ig nem sok mindenre lesz fedezet. Azért, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítve legyenek, le kell ülni a feleknek és pénzügyi ütemezésben kell megállapodni a Céh Egyesület támogatása ügyében.

 

Békássy János Céh T. E.: Az Önkormányzat saját vállalkozásaiból szerzett bevételeire maximálisan szükség van, ez fogja biztosítani a gazdálkodási szabadságát. Javasolja átgondolni az előző napirendet.

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy határozati javaslat van-e a bizottsági tagok részéről? (nincs)

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Elmondja, hogy 2 javaslat szerepel az előterjesztésben, a folyószámla hitelre és az amortizálódó hitelre vonatkozóan.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a folyószámla hitel felvételére vonatkozó javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

262/2012. (X.29.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében 2013. január 2-tól. 33 m. Ft összegű  éven belüli futamidejű folyószámla hitelt vegyen fel az OTP Bank Nyrt.-től.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállaljon kötelezettséget arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

Badacsonytomaj Város  Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezze az állami támogatásból és hozzájárulásból, továbbá az átengedett gépjárműadóból és a helyi adókból származó bevételeit.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata inkasszójogot biztosítson valamennyi a Magyar Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki.

Badacsonytomaj   Város Önkormányzatának képviselő testülete hatalmazza fel a polgármestert a hitelszerződés, engedményezési szerződés megkötésére és a kapcsolódó inkasszós felhatalmazások aláírására az OTP Bank Nyrt.-vel.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki az amortizálódó célhitel felvételére vonatkozó javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

263/2012. (X.29.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a folyószámla hitel kiváltására max. 45 m. Ft összegű adósság megújító amortizálódó célhitelt vegyen fel az OTP Bank Nyrt.-től.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállaljon kötelezettséget arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

Badacsonytomaj Város  Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezze az átengedett gépjárműadóból és a helyi adókból származó bevételeit.

Badacsonytomaj Város  Önkormányzata inkasszójogot biztosítson valamennyi a Magyar Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki.

Badacsonytomaj   Város Önkormányzatának képviselő testülete hatalmazza fel a polgármestert a hitelszerződés, engedményezési szerződés megkötésére és a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás aláírására az Önkormányzat képviseletében.

 

 

3./ Napirendi pont

Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

 

Orbán Péter elnök: Két javaslat szerepel az anyagban az időpontra vonatkozóan. 2012. november 26. és december 3.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Javasolja, hogy november 30-án, pénteki napon kerüljön sor a Közmeghallgatásra, mivel pénteken a nem állandó lakosok is részt tudnának venni.

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

264/2012. (X.29.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2012. évi Közmeghallgatás időpontja november 30.-a legyen.

 

Orbán Péter elnök: Az előterjesztésben szerepelnek javaslatok a Közmeghallgatás napirendi pontjaira.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Javasolja, hogy a hosszú távú településfejlesztési koncepció is legyen napirendi pont.

 

Horváth Márta osztályvezető: Elmondja, hogy külön fóromat szerveznek a koncepcióval kapcsolatban.

 

Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait szavazzanak, elfogadják-e Simonné Visi Erzsébet javaslatát.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 1 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elutasítja.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Javasolja, hogy a szerepeljen „vegyes ügyek” a napirendi pontok között.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Közmeghallgatásról lévén szó ez alapjában véve szerepel.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő javaslatokkal, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

265/2012. (X.29.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2012. november 30-án (pénteken) 18.00 órai kezdettel kerüljön sor a Közmeghallgatásra.

A közmeghallgatás témái:

- Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója

- Tapolcai Rendőrkapitányság tájékoztatója

- Egyedi szennyvíztisztító berendezések létesítése külterületen

A közmeghallgatást a Badacsony TV. felvételről közvetítse.

 

 

Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 8,58 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Orbán Péter                                                Vargáné Szőke Judit

elnök                                                    jegyzőkönyv hitelesítő

Zárt ülés határozata:

 

266/2012. (X.29.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Járási Hivatal kialakításához szükséges megállapodást fogadja el az előterjesztés szerinti tartalommal.

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!