Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2014. 05. 07. soros HÜB jk

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Humán Ügyek Bizottságának ülése

Szám: 10/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2014. május 7-én 15.00 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Magó Ágnes                     levezető elnök, bizottsági tag

Simonné Visi Erzsébet           bizottsági tag

Vastag Gábor                         bizottsági tag

Dr. Scheller György               bizottsági tag                               (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Rajzó Ildikó                            bizottság elnöke                           (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás       jegyző

Wolf Viktória                          aljegyző

Tamás Lászlóné                    osztályvezető

Jerszli Judit                            intézményvezető

Horváth József                      rendőr százados

Mórocz István                        PEB elnök

Part Andrásné                        jegyzőkönyvvezető                     (7 fő)

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat és a munkájukat segítő alkalmazottakat.

Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Vastag Gábor bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

146/2014. (V.07.) HÜB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága Vastag Gábor bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Dr. Magó Ágnes levezető elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnök

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök ismerteti a nyílt ülés napirendi pontjait.

 

Wolf Viktória aljegyző 8. napirendi pontként kéri megtárgyalni a Badacsonyi Borhét részvételi szabályzata tárgyú előterjesztést.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök kéri, hogy aki a javasolt napirendet elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

147/2014. (V.07.) HÜB határozat

– Napirendi pontok elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a 2014.05.07. napján megtartott soros nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

 1. 1. Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető TKÖT és Krausz Noémi családgondozó

 1. 2. Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Rausz István alezredes Tapolcai Rendőrkapitány

 1. 3. Beszámoló a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:      Mórocz István PEB elnök

 1. 4. Keresztury-ház hasznosítása

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Jerszli Judit intézményvezető BVKI

 1. 5. Helyi Értéktár

Előterjesztő:    Rajzó Ildikó HüB elnök

 1. 6. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Kiegészítés a lejárt határidejű határozatokhoz

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról + BVÖKI beszámolója

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:      Jerszli Judit intézményvezető BVKI és Pásztor László ügyvezető VN Kft.

8. Badacsonyi Borhét részvételi szabályzata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja Dr. Magó Ágnes levezető elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnök

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 

 1. 1. Napirendi pont:

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

 

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök szerint megfelelően kimunkált anyag került a bizottság illetve a testület elé. Kérdezi, hogy van-e hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

148/2014. (V.07.) HÜB határozat

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága

 1. 1. A jegyző által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és átfogó értékelést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
 2. 2. Tapolca Környéki Önkormányzatok Társulása Gyermekjóléti Szolgálata által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnök

 

 

 1. 2. Napirendi pont:

Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

 

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök kérdezi Horváth József rendőr századost, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a beszámolóhoz.

 

Horváth József rendőr százados elmondja, hogy Dr. Rausz István kapitány úr nevében szeretne hozzászólni, aki több napig távol van, ezért a bizottsági üléseken ő képviseli. Kiegészítésként elmondja, hogy Badacsonytomaj városát is érintette, hogy a rendőrkaptányság más besorolásba került, ezért őt is áthelyezték Tapolcára. A helyi feladatokat ősztől irányítja az őrsparancsnok asszony, aki az eltelt időszakban megismerte a helyi viszonyokat, helyi embereket.  Jelenleg az örs létszámhiánnyal küzd, ezt a nyár elejére tudják megszűntetni, mivel 12 fő megerősítő személyt kapnak. A településen a bűncselekmények száma csökkent, a gépjárműlopások, feltörések viszont érintették a települést.  Az erre specializálódott csoportot elfogták. A közbiztonság helyzete jó. A szórakozóhelyek nyitva tartási idejének szabályozását sokan nehezen viselik el, visszatartó erő lehet, hogy a rendbontókat őrizetbe vehetik az új szabályok szerint. Technikai felszereltségük jó, ha nagyobb gépjárműparkra lesz szükségük, akkor azt átcsoportosítással meg tudják oldani. A polgárőrséggel és a közterület-felügyelettel jó munkakapcsolatot alakítottak ki, nagyban segítik a munkájukat. A rendezvényeken rendkívüli esemény nem történt.  A megelőzésre nagy hangsúlyt kell fektetni. Megköszöni az önkormányzat, a közterület-felügyelet és a polgárőrség segítő közreműködését.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök elmondja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be térfigyelő kamerarendszerre, mely reményei szerint tovább javítja a közbiztonság helyzetét.

 

Horváth József rendőr százados megjegyzi, hogy tapasztalatai szerint a jogsértések száma csökkenni fog, bízik benne, hogy a pályázat eredményes lesz.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök megköszöni a kiegészítést, illetve a rendőrség munkáját. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

149/2014. (V.07.) HÜB határozat

Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a Tapolcai Rendőrkapitányság által Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és feladatokról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnök

 

 

 1. 3. Napirendi pont:

Beszámoló a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről

 

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök kérdezi Mórocz István PEB elnököt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Mórocz István megköszöni, hogy jelen lehet, sajnos a Pénzügyi bizottság ülésén nem tudott részt venni egészségügyi okok miatt. A beszámolóból látszik, hogy a polgárőrség fő feladata a bűnmegelőzés, idősek segítése, természetvédelmi kérdésekben állásfoglalással, fiatalok érettségi bizonyítványhoz jutásának támogatásával is foglalkoznak. Az Országos Polgárőr Egyesület partner lesz abban, hogy a fiatalokat az előírt 50 óra önkéntes segítő munka teljesítésében segítse. A közelmúltban került megrendezésre 15. alkalommal a bringakörutas rendezvény, melyben az Egyesület a forgalomszabályozási feladatokat látta el.  A Te Szedd Mozgalomban is részt vesznek. A Polgári Törvénykönyv változásának komoly társadalmi visszhangja van, a civil szférára nagy hatással bír. Május 12-én 16.00 órakor a Batsányi Művelődési Központban lesz ezzel kapcsolatosan egy előadás, melyen fontos lenne a civil szervezetek képviselőinek jelenléte. Megjegyzi, hogy a közelmúltban a térség polgárőrségeivel együtt eltűnt személy után kutattak, Arany György és Csizmazia Pál polgárőrök találták meg azt a beteg fiatalt, aki elkóborolt otthonról. Holnap az Európai uniós pályázatokról Veszprémben konferenciára kerül sor, ezen is fontosnak tartja a részvételt. Megjegyzi, hogy az Egyesület anyagi helyzete stabilizálódott, a gépkocsi törlesztő részletét az önkormányzat segítségével kifizették. Az Országos Szövetség működési támogatást nyújt a helyi egyesületnek, illetve hozzájárul a gépkocsi fenntartásához. A támogatás elosztása a végzett munka alapján történik, a megyében működő 80-100 egyesület közül az 5. helyen tartják számon a Badacsonytomaji Egyesületet. A jó eredmények megőrzésére illetve további javítására törekednek. Az Egyesülethez megkeresések is érkeznek hivatalos szervektől, legutóbb a Balatoni Fejlesztési Koncepciót véleményezték. A törvény által biztosított lehetőséggel élve május 31-ig jelezni fogják, hogy közhasznúsági fokozatukat meg kívánják tartani. Jelenleg 24 fővel adnak szolgálatot, emellett pártoló tagjaik is vannak. Az Egyesület működőképességének fenntartásához pályázati lehetőségeket is igénybe vettek. Az Országos Szövetség elismerő címeket adományoz a falvak és városok egyesületeinek, melyre a helyi önkormányzatoknak kell pályázatot benyújtani. A pályázati feltételeknek véleményük szerint megfelelnek. Egyik feltétel a bűnmegelőzési koncepció, ezzel is rendelkeznek. Jó kapcsolatot tartanak fenn a rendőrséggel, ez kölcsönös bizalmon alapul. Ismételten megköszöni az önkormányzat segítségét.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök megköszöni az Egyesület munkáját, mely nagyon komoly segítséget jelent a városnak. A rendezvényeket a rendőrség egyedül nehezen tudná biztosítani. A bizottság nevében gratulál Rajzó József és Csizmazia Pál kitűntetéséhez. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

150/2014. (V.07.) HÜB határozat

Beszámoló a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnök

 

 

 1. 4. Napirendi pont:

Keresztury-ház hasznosítása

 

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök kérdezi Jerszli Judit intézményvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Jerszli Judit intézményvezető elmondja, hogy szeretné, ha működő művelődési háza lenne a településnek. Az SZMSZ szerint állandó nyitva tartással kell rendelkezni, ez nem így van, ezért az SZMSZ módosítása is szükséges. Az intézmény irodái a hivatalépületben vannak, a távolság miatt nem tudnak rendezvényeket szervezni a művelődési házban, a kollégákkal a kapcsolat így nem tartható fenn. Véleménye szerint a Keresztúry-házban működhetnének, ott kisebb rendezvényeket is lehetne tartani. Elmondja, hogy a kondi termet üzemeltető urat telefonon megkereste, de eddig nem volt hajlandó bejönni tárgyalni. Úgy nyilatkozott, hogy jogosan tartózkodik a Keresztúry-ház pincerészében, 1,5 millió forintot befektetett, erről állítólag egy megállapodás is készült, de az egyik félnél sem lelhető fel. A vállalkozó használja az áramot, télen ezzel fűt. Használják a mellékhelyiségeket is. A szolgáltatásért pénzt szed be, de az önkormányzatnak nem fizet semmit. Megjegyzi, hogy a zárakat lecseréltette. Nem tudja, hogy az önkormányzati épületben milyen jogcímen maradhat a jövőben a kondi-terem.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök elmondja, hogy az elmondottak új információt jelentenek számára. Feltételezte, hogy rendezett jogviszony keretében működik a kondi-terem.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a Keresztúry-házzal az önkormányzatnak lesz még problémája. Május 1-el megtörtént az átadás-átvétel, de a jegyzőkönyvet Pusztay professzor úr nem írja alá. Azt szeretné, hogy az önkormányzatnak az átadóval szemben semmiféle anyagi követelése nem lenne. Követelésünket nem ismerik el, mivel a szerződésben szerepel, hogy az önkormányzat az egész Keresztúry-házat a rendelkezésükre bocsátja. Ez a kondi-terem miatt nem történt meg. Az ügyet várhatóan jogi útra terelik. A Nemzeti Vagyonról szóló törvénynek megfelelően tisztázni kell a kondi teremre vonatkozó megállapodás feltételeit, ebben a formában nem működhetnek tovább. Elmondta a vállalkozónak, hogy megoldást jelenthet, ha egyesületté alakulnak, adja be a kérelmet. Ennek ellenére nem történt semmi, nem lehet a kapcsolatot felvenni vele. Ha bizonyos határidőn belül nem tudjuk rendezni a helyzetet, akkor zárcserére kerül sor.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök megjegyzi, hogy sokszor kifogásolták a művelődési ház közmű számláit, a vállalkozó által elhasznált áram jelentős tétel lehet.

 

Jerszli Judit intézményvezető elmondja, hogy a vállalkozó elmondta, hogy a gépek használatáért fizetnek neki, de nincs annyi bevétele, hogy a rezsit ki tudja fizetni. A befektetését számlákkal nem tudja igazolni.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök szerint munkavégzés szempontjából sokkal hatékonyabb lenne az előterjesztésben szereplő megoldás, a székhely áthelyezése. Nem lenne egy újabb lakatlan épülete az önkormányzatnak, az ügyvezető szemmel tudná tartani a történéseket, így a képviselők is nyugodtabbak lehetnének.

 

Jerszli Judit intézményvezető elmondja, hogy van két használható irodahelyiség, az épületben a civil szervezetek, kisebb kamara kiállítások is helyet kaphatnának. Az Egry József művelődési házban a kiállítások felügyeletét ember hiányában nem tudja megoldani, ott a közműveken kívül semmilyen kellék nincs, télen minimális fűtésre is szükség van. Így viszont lehetne egy működő művelődési ház, ami egy városban alapvető.

 

Vastag Gábor bizottsági tag szerint barátságosabbá lehetne tenni virágosítással a területet, így a művelődési ház is részlegesen fejlődhetne.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök megjegyzi, hogy Pusztay professzor úrnak az összenyitható két teremben voltak rendezvényei, tehát megfelelő ilyen célra is az épület. Maga részéről támogatja a javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a pincehelyiség jogi státuszát rendezni kell.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag szerint a fiatalok igénybe veszik az edzőtermet, szívesen gyakorolják ezt a sportágat. Ezért az edzőteremre véleménye szerint szükség van, meg kell keresni a támogatás módját.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök kéri, hogy aki az általa tett kiegészítéssel a határozati javaslatot elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

151/2014. (V.07.) HÜB határozat

Keresztury-ház hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Keresztúry-ház hasznosítására tett javaslatát elfogadásra javasolja azzal, hogy a pincehelyiség jogi státuszát rendezni kell.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnök

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök javasolja a Helyi Értéktár tárgyú napirend későbbi tárgyalását. Rajzó Ildikó bizottsági elnök várhatóan hamarosan megérkezik, ő vett részt a kapcsolódó tárgyaláson, ezért javasolja megvárni.

 

 

 1. 5. Napirendi pont:

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

152/2014. (V.07.) HÜB határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnök

 

 

 

 

 1. 6. Napirendi pont:

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Kiegészítés a lejárt határidejű határozatokhoz

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról + BVÖKI beszámolója

 

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a 263/2014. számú testületi határozatban foglalt határidő miért nem lett betartva. Nem tudja elfogadni, hogy a határidős feladatok teljesítésével megvárja a Hivatal a jegyzőkönyv elkészítését. Kérdezi, hogy ki a felelős a késedelemért.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a 260., 261., 262., 263/2014. sz. határozatokra vonatkozóan az anyag egy része rendelkezésre áll. A többivel is foglalkoztunk, a könyvvizsgáló még ma is dolgozik, egy lépcsőben fog az egész dolog a Képviselő-testület elé kerülni. Tehát folyamatban van, foglalkozunk a kérdéssel, de alapos előkészítés indokolt.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy a Menü Kft-vel kapcsolatosan a mérlegbeszámolót egy hónappal elhalasztották. Javasolja, hogy ne várjuk meg a júniusi ülést, sürgős feladatról van szó.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy van lehetőség rendkívüli ülésen is megtárgyalni, a döntés a polgármester úr hatásköre.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy az anyagok részünkről rendelkezésre állnak, az árajánlatokat, a mintaétlapokat bekértük. A könyvvizsgáló az ígérte, hogy a héten befejezi a munkát.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a 230/2014. sz. határozatra milyen intézkedés történt.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az önkormányzatoknak megküldtük az anyagokat, több helyről visszajelzés érkezett, kérdéseket tettek fel. A határidő még nem járt le.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a Kormányhivataltól érkezett-e válasz a közterületre vonatkozó rendelettel összefüggésben.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy még nem.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a nyugdíjasok átköltöztek-e az új helyükre.

 

Jerszli Judit intézményvezető elmondja, hogy a helyiség festését meg kell előbb oldani, ezt követően vihetők át a bútorok.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök kéri, hogy mielőbb történjen meg a festés. Kérdezi, hogy a felújítási ütemtervvel mi a helyzet.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy erre most konkrét választ nem tud adni, utána fog járni.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök kérdezi, hogy a régi városháza alsó irodahelyiségeinek hasznosítására történtek-e lépések. Ha a testület átmeneti hasznosításra pályázat kiírása mellett foglal állást, akkor azt most kell megtenni.  Kérdezi, hogy az egészségház felújítása hogyan áll.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag megjegyzi, hogy a vállalkozó jelezte, hogy május végén tud kezdeni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a napelemmel mi a helyzet. Az óvodai kazán kérdése hogyan áll.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a napelemek működnek, melegvizet szolgáltatnak. A kazánnal kapcsolatosan arról volt szó, hogy a régi kazán ki lesz cserélve.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök erre is megfelelő választ kér, pontos költségvetéssel.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag szerint nem szerencsés a közös fűtési rendszer. Az egészségházhoz egy külön kazánt kellene kiépíteni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy a Vagyonrendelet módosításával került át az egészségház a VN. Kft-hez.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy az anyag mellékletét képező VN. Kft. Felügyelő Bizottságának jelentését meg kell tárgyalni, véleménye szerint érdemes lenne foglalkozni a leírtakkal. Több olyan dolgot tartalmaz, melyet a testület már régóta szeretett volna elérni. Kérdezi, hogy külön napirend keretében van-e lehetőség a tárgyalására.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Felügyelő bizottság által tett javaslatok az ügyvezető munkáját segítik. Nem célszerű olyan mértékben beleszólni a testületnek a Kft. működésébe, hogy pld. ők mondják meg, hogy mikor és milyen értekezletet tartson az ügyvezető.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök megjegyzi, hogy a testület többször kérte a VN. Kft-t, hogy havonta adjon tájékoztatást a pénzügyi helyzetről a tisztánlátás érdekében. Ezt 3,5 év alatt nem sikerült elérni. A Felügyelő Bizottság anyaga egy jelzés a tulajdonos felé a problémákról, melyek a működést befolyásolják. Nagy hiányosságok vannak, le is vonta a konzekvenciát. A város helyzetéről és pénzéről van szó.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy miért nincs jelen az ügyvezető, a kérdéseit nem tudja feltenni.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök szerint ez nem engedhető meg. Ha valakire haragszik, akkor is köteles ellátni a feladatot.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság feladata a felügyelet. A megállapításait elsősorban az ügyvezetőnek kell végrehajtani. Erről egyúttal tájékoztatást kap a testület, de nem feladata, hogy megmondja az ügyvezetőnek, hogy hogyan végezze a munkáját. Véleménye szerint a Felügyelő Bizottság anyaga tartalmaz olyan dolgokat, melyek nem biztos, hogy jók. Ettől függetlenül sok mindent figyelembe kell vennie az ügyvezetőnek, de ez nem testületi hatáskör.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag kérdezi, hogy ha ágazatként működne a városüzemeltetés, akkor az ügyvezetői, ellenőrző bizottsági feladatok hogyan zajlanának.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ha szakfeladatként beágyazódna az önkormányzathoz, akkor a műszaki osztályon 1 fő munkaköri leírása tartalmazná ezeket a feladatokat. Nem igaz, hogy az embereket elküldik, és nem lesz munkájuk. A működési forma változna, gazdasági társaság helyett szakfeladatként működne tovább. A munka ugyanúgy megmarad, az árkokat tisztítani kell, a füvet vágni, a strandokat fenntartani. A munkaszervezés változna meg, nem ügyvezető, hanem osztályvezető lenne, az ellenőrző bizottság helyett pénzügyi bizottság működne. A szereplők maradnak a rendszerben, csak más az elnevezés.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök szerint egy dolog, hogy nem a testületnek kell megmondani, hogy mit és hogyan kell elvégezni. De amikor megnézték a parkoló melletti árok állapotát, sürgős intézkedést kértek a helyrehozatalára, mivel nagyon balesetveszélyes. Ennek ellenére csupán egy ajánlat van előttük.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a 233/2014. sz. határozatával a testület sürgős intézkedést kért az ügyben, de a behelyezendő műanyag cső mintegy 2 millió forintba kerül. A kereskedő vállalkozó előleg befizetése mellett hajlandó megrendelni. Az ügyvezető ezt jelezte a polgármester felé. A testület nem hozott olyan döntést, hogy az összeget biztosítja.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy a támogatást megszavazta részükre a testület, ezért kell, hogy legyen pénzük.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag elmondja, a Kft. önkormányzati vagyonnal és  feladatokkal foglalkozik, önkormányzati költségvetésből él. Nyilvánvalóan nehezebb az együttműködés, mintha ágazatként működne. Nem látja át az egész rendszert, de személyes érdek nélkül úgy gondolja, hogy nem logikus így tovább vinni a működtetést.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a VN. Kft. 2014. évi I. negyedéves beszámolója tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat. Ez választ ad arra, hogy miért nincs pénzük.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a 2011-2012. évi adatok alapján állapította meg a Takarékszövetkezet a 6 milliós nagyságrendű folyószámla hitel kölcsönt, akkor még a közvilágítás a Kft-nél volt.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök elmondja, hogy a korábbi években a 9 milliót sem használták fel. Elfogadhatatlan számára, hogy mindenhonnan azt hallja, hogy a testület nem ad semmire sem pénzt. A dolgozók megkapják a munkabérüket, kérdezi, hogy mit csinálnak érte. Megjegyzi, hogy két könyvvizsgálói ajánlat érkezett.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a Kft. könyvvizsgálója 1 évre lett megválasztva, kötelezően alkalmazni kell valakit. A harmadik ajánlat még nem érkezett meg.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag az olcsóbb ajánlat elfogadását javasolja.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök kéri, hogy aki a Székely Könyvvizsgáló Kft. (8300 Tapolca, Bányász u. 21.) megbízását további egy évre támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

153/2014. (V.07.) HÜB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, könyvvizsgáló megbízása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja a Székely Könyvvizsgáló Kft. (8300 Tapolca, Bányász u. 21.) megbízását a Badacsonytomaj VN. Kft. könyvvizsgálatával további egy évre.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnök

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a 266/2014. sz. határozattal kapcsolatosan megjegyzi, hogy 30 napon belül szerződést kell kötni, ez folyamatban van. A Kisörshegyi Ivóvízvezetékkel kapcsolatosan hamarosan döntés várható. A DRV. felé megküldött levélre még nem kaptunk választ.  Az ÉV. Kft.-vel kapcsolatos döntést a bíróság elnapolta, Veszprémben II. fokon az ítélethirdetés május 9-én várható.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök kérdezi, hogy a BVKI beszámolójával kapcsolatosan van-e kérdés. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolókat elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

154/2014. (V.07.) HÜB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Kiegészítés a lejárt határidejű határozatokhoz

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról + BVÖKI beszámolója

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót, a kiegészítés a lejárt határidejű határozatokhoz illetve a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót és a BVKI  beszámolóját elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnök

 

 

 1. 7. Napirendi pont:

Badacsonyi Borhét részvételi szabályzata

 

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a rendezvényszervezői szerződés elválaszthatatlan része a részvételi szabályzat. A Céh Turisztikai Egyesületnek elküldtük aláírásra, az a visszajelzés érkezett, hogy szeretnék módosítani a 4. oldalon kisatírozott részt. A módosítás lényege, hogy a helyszín adottságait maximálisan kihasználva határozza meg a kiállítói férőhelyek számát, beleértve a kiegészítő szolgáltatók létszámát is.  A férőhelyekből a szervezőnek elsősorban a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelő borászatok részére kell helyet biztosítani.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök kérdezi, hogy ez jogilag hogyan értelmezendő.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ez egyezség kérdése, el kell dönteni, hogy sok pénzt akarunk beszedni, vagy inkább színvonalasabb látványra törekszünk. Nem tudja, hogy az Egyesület hogyan kívánja megoldani, a faházakat kultúráltan egymás mellé kellene elhelyezni.  A helyszín adottságait maximálisan kihasználva kifejezés részére azt jelenti, hogy a lehető legtöbb helyet kiadni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kéri, hogy a testületi ülésen ez egyértelműen legyen tisztázva, az érintettek legyenek jelen.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök javasolja, hogy a bizottság ne tegyen javaslatot, mivel nem ismeri a részleteket. Javasolja, hogy az Egyesület a testületi ülésen részleteiben fejtse ki az elképzelését és ott szülessen döntés. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

155/2014. (V.07.) HÜB határozat

Badacsonyi Borhét részvételi szabályzata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzatának elfogadására javaslatot nem tesz, mivel nem ismeri a részleteket. Javasolja, hogy az Egyesület a testületi ülésen részleteiben fejtse ki az elképzeléseit és ott szülessen döntés.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnök

 1. 8. Napirendi pont:

Helyi Értéktár

 

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök kéri Vastag Gábor bizottsági tagot, hogy adjon tájékoztatást a Veszprémben megtartott tárgyaláson elhangzottakról.

 

Vastag Gábor bizottsági tag elmondja, hogy a Helyi Értéktárba bármi felvehető, ami a településre jellemző. 16 javaslatot írt fel, melyek véleménye szerint reálisak. Az értéktár bármikor bővíthető.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök egyetért és támogatja a leírtakat. Javasolja még a kéknyelű felvételét. Kérdezi, hogy ennek az adminisztrációja hogyan történik. Szükséges-e időintervallum meghatározása.

 

Vastag Gábor bizottsági tag elmondja, hogy azt már a Kutató Intézet végigvitte, az utolsó fázisban van a felvétele.  Elmondja, hogy lehet a Megyei Értéktárba javaslatot tenni, majd az ott elfogadott tételek kerülhetnek be az Országos Értéktárba, melyek már hungarikumot jelentenek. Ilyen lehet a badacsonyi ürmös.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy javaslatot kell tenni, az adminisztratív feladatokat a Hivatal elvégzi. A javaslatokról külön-külön egy adatlapot kell kitölteni, megfelelő indokolással ellátva.  Az időintervallumot jogszabály szabályozza. Ha a bizottság dönt az értéktárba jelölésről, akkor meg van határozva, hogy hány napon belül kell felterjeszteni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag a badacsonyi bazaltorgonák felvételét is javasolja.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök a kőkapu, bazaltorgonák kiegészítéssel javasolja a felsorolt tételek felvételét a Helyi Értéktárba. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

156/2014. (V.07.) HÜB határozat

Helyi Értéktár

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Humán Bizottsága – átruházott hatáskörében eljárva –a Helyi Értéktárba az alábbi, Badacsonytomaj város szempontjából jelentős erkölcsi és vagyoni értékkel bíró értékeket veszi fel:

 1. 1. Badacsonyi ürmös
 2. 2. Tájház
 3. 3. Bazalt templom
 4. 4. Udvardi Erzsébet műterme – lakóház
 5. 5. Udvardi Erzsébet festészete – szakrális képei hungarikum lehet
 6. 6. Egry József műterme Ű(múzeum), festészete
 7. 7. II. János Pál Emlékhely
 8. 8. Klastrom kút
 9. 9. Kisfaludy kilátó

10. Kisfaludy ház

11. Szegedy Róza háza

12. Ranolder kereszt

13. Kőkapu, bazalt orgonák

14. Szt. Donát kápolna

15. Szt. Anna kápolna

16. Badacsonyi Szüret

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnök

 

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök több napirendi pont és hozzászólás nem lévén megköszöni a bizottsági tagok és a hivatali dolgozók munkáját, az ülést 16.35 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Dr. Magó Ágnes                                                 Vastag Gábor

bizottsági tag                                                   bizottsági tag

levezető elnök                                           jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!