Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2014. 04. 02. soros HÜB jk.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Humán Ügyek Bizottságának ülése

Szám: 7/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2014. április 2-án 14.00 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Rajzó Ildikó                                               bizottság elnöke

Dr. Magó Ágnes                                       bizottsági tag

Vastag Gábor                                           bizottsági tag                   (3 fő)

 

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László                                        polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás                             jegyző

Tamás Lászlóné                                          osztályvezető

Jerszli Judit                                                 igazgató

Nagy Lászlóné                                            óvodavezető

Németh László                                            vállalkozó

Rácz Mária                                                  nyugdíjas egyesület alelnöke

Part Andrásné                                             jegyzőkönyvvezető           (8 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Dr. Scheller György                                    bizottsági tag                    (1 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke köszönti a bizottság nyilvános ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a Humán bizottság 5 tagjából 3 fő jelen van, az ülés határozatképes. Dr. Scheller György bizottsági tag bejelentette távolmaradását, Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag késni fog. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Vastag Gábor bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

108/2014. (IV.02.) HÜB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága Vastag Gábor bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Rajzó Ildikó bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottsági elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Elmondja, hogy hiányolja Szegedy Róza ürmösének értéktárba való felvételével foglalkozó napirendet.  Javasolja a meghívóban 12. napirendként szereplő előterjesztést elsőként megtárgyalni, majd a meghatározott sorrendben folytatni a munkát.

 

Vastag Gábor bizottsági tag megjegyzi, hogy az idő rövidsége miatt a vonatkozó pályázatot nem tudtuk beadni, ezért a következő hónapban lesz szó Szegedy Róza ürmösének értéktárba való felvételéről.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a 14 nyílt napirendi pont tárgyalásával és a 3 zárt napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

109/2014. (IV.02.) HÜB határozat

-Napirendi pontok elfogadásáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2014.04.02. napján megtartott soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 1. 1. A 2013. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységről beszámoló valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Németh László

 1. 2. CÉH Turisztikai Egyesület és Badacsonytomaj Város Önkormányzat között létrejött középtávú Együttműködési Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

 1. 3. SCD Balaton Holding Ingatlanfejlesztő és Befektetési Zrt. és projekt cégei elmaradt Balaton-parti turisztikai fejlesztések ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Nyugdíjas Egyesület kérelmének vizsgálata és javaslatok összeállítása a 123/2014. (II.18.) Képviselő-testületi határozat alapján

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Flamis Mihály elnök

 1. 5. Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Badacsonytomaj Város Önkormányzat és OM intézményei 2013. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámoló (Kiegészítő melléklet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:   Nagy Lászlóné óvodavezető

Lukács Antalné ügyvezető

Pásztor László ügyvezető

Jerszli Judit igazgató

 1. 7. Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 8. Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Éves összefoglaló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lánczy Kft. képviseletében Bauerné Poór Vilma

10. Követelések elengedésének eseteiről rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével  kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

ZÁRT ÜLÉS

 1. 1. Önkormányzati segély ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Születési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Elismerő címek és kitűntetések

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja Rajzó Ildikó bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottsági elnök

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja először a zárt ülés megtartását. A bizottság a javaslatot elfogadja.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke a nyilvános ülést 14.10 órakor felfüggeszti.

A Humán bizottság ülése 15.40 órakor folytatódik.

Jelenlévő bizottsági tagok száma 3 fő

 

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 

 1. 1. Napirendi pont:

A 2013. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységről beszámoló valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Németh László

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi a jelenlévő vállalkozót, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Németh László vállalkozó elmondja, hogy nem, de a kérdésekre válaszolni fog.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri a jegyző urat, hogy adjon a rendelet módosításáról rövid összefoglaló tájékoztatást.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben leírta a lényeget. A rendeletmódosítást az indokolja, hogy tavaly júliusban törvényi előírás szerint bevezetésre került a helyi közszolgáltatás, legalább egy évre megállapítva a közszolgáltatás díját, melybe bele kell számítani az ilyen tárgyban kapott állami normatíva összegét. Az önkormányzat előre kalkulált mennyiség alapján a támogatást megigényelte, összesen 118.627 Ft állami támogatást kaptunk. Az elmúlt év időarányos részében összesen 640 m3 szennyvíz került elszállításra. Az önkormányzati támogatásról el kell számolni. Az önkormányzat érdeke, hogy minél többen vegyék igénybe a közszolgáltatást, hisz ennek megfelelően az állami normatíva nő, a szolgáltatás olcsóbb lesz.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy Badacsonytomajon a bortermeléssel foglalkozók sok olyan vizet használnak fel, mely nem kerül bele a csatornába.  Kérdezi, hogy ez milyen módon szabályozható a rendeletben.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az önkormányzat saját rendeletében úgy szabályozta az ilyen eseteket, hogy a vízfogyasztás 90 %-át nem kell beleszámolni a képződő szennyvízbe. A párolgás mennyiségét is maximumban állapítottuk meg.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

125/2014. (IV.02.) HÜB. határozat

A 2013. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységről beszámoló valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Németh László (székhelye: 8300 Tapolca, Véndeki u. 25., adószám: 54173543-1-39, nyilvántartási száma: 6279605), egyéni vállalkozóval, mint közszolgáltatóval 2013. április 30. napján Magyarország helyi önkormányzataikról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44./C. §-ában foglaltak alapján önkormányzati feladat ellátási körbe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közfeladat kötelező közszolgáltatás ellátása céljából - Badacsonytomaj város területén történő ellátása céljából - megkötött közszolgáltatási szerződés 6./ pontja szerinti beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a rendeletmódosítás elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

126/2014. (IV.02.) HÜB. határozat

A 2013. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységről beszámoló valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításárát fogadja el.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 1. 2. Napirendi pont:

CÉH Turisztikai Egyesület és Badacsonytomaj Város Önkormányzat között létrejött középtávú Együttműködési Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy az Egyesület figyelmét már felhívták korábban, hogy a bizottsági üléseken szíveskedjenek résztvenni. Ma 17.00 órakor a Céh Turisztikai Egyesület képviselőivel a kerékpárút témájában egyeztetésre kerül sor. Ennek idejére a bizottsági ülés fel lesz függesztve. Kérdezi, hogy kívánja-e a bizottság, hogy ezt a napirendet 17.00 órakor tárgyalják meg.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben szerepel, hogy a Céh Turisztikai Egyesület a megállapodás módosítását elfogadta, részükről rendben van. Nem szükséges, hogy jelen legyenek a napirend tárgyalásán.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kinek van kérdése, ki kíván hozzászólni. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki az Együttműködési megállapodás módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

127/2014. (IV.02.) HÜB. határozat

CÉH Turisztikai Egyesület és Badacsonytomaj Város Önkormányzat között létrejött középtávú Együttműködési Megállapodás módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a felek között 2007. április 16. napján megkötött megállapodást az Önkormányzat a TDM szervezet finanszírozásának Badacsonytomaj város részéről hosszútávon kiszámíthatóvá tétele érdekében a megállapodás 1.1. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyesület kiszámítható együttműködésének érdekében a TDM Munkaszervezet kötelezően előírt minimális éves működési és szakmai forrásaihoz évente 11.550.000,- Ft-tal, azaz Tizenegymillió-ötszázötvenezer forinttal hozzájárul.

A megállapodás módosítással nem érintett része változatlan tartalommal érvényben marad.”

A Képviselő-testület hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a fenti tartalmú módosított középtávú együttműködési megállapodás aláírására.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 1. 3. Napirendi pont:

SCD Balaton Holding Ingatlanfejlesztő és Befektetési Zrt. és projekt cégei elmaradt Balaton-parti turisztikai fejlesztések ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy örül annak, hogy a hasonló gondokkal küzdő önkormányzatok mellénk álltak, együtt hatásosabban lehet fellépni.  A határozati javaslatban foglaltakat támogatja.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a határozati javaslatban szereplő május 31-i határidő mire vonatkozik.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az anyagot a hasonló véleményt megfogalmazó önkormányzatok megkapták. A Pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott, hogy az önkormányzatok együttesen lépjenek fel, az előterjesztést minden önkormányzat megtárgyalja, majd a határozati javaslatokat megküldi.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint a megadott határidőre már az egyesített javaslatot kellene benyújtani.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy Balatonakali polgármestere leírta, hogy a polgármesterek a jogi képviseletükkel együttes személyes megbeszélést folytassanak le. Ezzel egyetért, hiszen a személyes konzultáció mindig előbbre visz. Támogatja a határozati javaslat elfogadását Koncz Imre Balatonakali Község polgármestere által leírtakkal, kiemelve a személyes konzultációt a jogi képviseletek bevonásával.

 

Krisztin N. László polgármester szerint több megoldás létezik. Megfogalmazhatunk a többi önkormányzat nevében valamit, amit továbbítunk a közgyűlésnek, vagy lehetséges konzultáció után összeállítani az anyagot. Az nyilvánvaló, hogy tárgyalni kell. Előfordulhat, hogy idő előtti lesz, ha így küldjük meg a határozatot a Megyei Közgyűlésnek.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint a konzultáció előzze meg a határozathozatalt, tehát szerda 14.00 órára történjen meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság szövegszerűen fogalmazza meg, hogy a testületi ülésig történjen meg az egyeztetés. A határozati javaslat az ott elhangzottak szerint kerüljön a Képviselő-testület elé.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

128/2014. (IV.02.) HÜB. határozat

SCD Balaton Holding Ingatlanfejlesztő és Befektetési Zrt. és projekt cégei elmaradt Balaton-parti turisztikai fejlesztések ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja, hogy az SCD ügyben közös fellépést vállaló önkormányzatokkal 2014. április 9-ig, a Képviselő-testület soros ülésének időpontjáig történjen meg az egyeztetés. Az egyeztető tárgyaláson együttesen megfogalmazott és támogatott határozati javaslat kerüljön a Képviselő-testület elé elfogadásra.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 1. 4. Napirendi pont:

Nyugdíjas Egyesület kérelmének vizsgálata és javaslatok összeállítása a 123/2014. (II.18.) Képviselő-testületi határozat alapján

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Flamis Mihály elnök

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy a Kulturális Intézmény korábbi irodahelyiségeit megvizsgálták, mivel a kérelemben ez is szerepelt. Vannak olyan szabad helyiségek, melyeket át tudna venni a Nyugdíjas Egyesület, az Ifjúsági Klub helyisége mellett. A VN. Kft. épületével az a probléma, hogy riasztóval van ellátva, illetve iratok és páncélszekrény vannak ott tárolva.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy ha a Norvég Alapos pályázat nyerne, akkor mindenkit el kell mozdítani a területről, ezért nagyon átmenetinek látja ezt a megoldást.  Viszont a volt VN. Kft. épületét – melyet a pályázat nem érint – Civil ház elnevezéssel át lehetne venni, akár egy tisztasági festést követően. A későbbiekben ezzel az épülettel és a könyvtárral valamit kezdeni kell, a fűtését át kell vizsgálni, tudomása szerint két kazán működik. A közműveket is tisztázni kell, előfordulhat, hogy néhány hónapon belül változtatni kell. Javasolja átgondolni oly módon, hogy komfortos környezet alakulhasson ki. Kérdezi, hogy miért ott vannak az iratok, amikor a Kft. irodája a Városháza épületében van jelenleg. Ha hamarosan megint költözniük kell, akkor az lesz a probléma.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy egy kazán fűti az irodaépületet és a könyvtárat.

 

Jerszli Judit igazgató megjegyzi, hogy a nyári időszakban nem kell fűteni, a világítás nem jelent komoly költséget. Jó átmeneti megoldásnak tartaná a nyugdíjasoknak.

 

Rácz Mária nyugdíjas egyesület alelnöke elmondja, hogy a nyugdíjas klub tagjai nagyon szeretnének elmenni a Hivatal épületéből, nem igazán felel meg az életvitelüknek ez az épület, nem érzik itt jól magukat. Szeretnének a belső külön részbe költözni, hogy a fiatalokkal ne zavarják egymást. Ott más szervezetek – Manó Klub, Polgárőrök és Horgászok, egyéb Civil szervezetek is megtarthatnák az összejöveteleiket. A másik lehetőséget is elfogadnák, akár átmeneti időre is. Örülnének annak, ha a hátsó részt a későbbiekben civil háznak alakítaná ki az önkormányzat. Ott rendezhetnének kiállításokat, családiasabb körülmények között tudnának találkozni, berendezhetnék saját maguknak a helyiséget. A nyugdíjasok a város rendezvényein részt vesznek, minden tőlük telhetőt megtesznek, és szeretnék, ha a kérésük támogatásra találna. Vállalják, hogy a takarításba, festésbe is besegítenek, csak „hazamehessenek”.

 

Vastag Gábor bizottsági tag elmondja, hogy a fűtési szezon megkezdéséig tudja támogatni a nyugdíjasok kérését, egy meszelés, takarítás nem jelent komoly anyagi terhet. A fiatalokkal beszélni kell, hogy ne zavarják egymást.

 

Rácz Mária elmondja, hogy ők alkalmazkodnak. Szeretné, ha a művelődési ház, mint kapcsolattartó működne közre.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal oly módon, a hogy Kulturális Intézmény, mint kapcsolattartó közreműködjön a folyamatban, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

129/2014. (IV.02.) HÜB. határozat

Nyugdíjas Egyesület kérelmének vizsgálata és javaslatok összeállítása a 123/2014. (II.18.) Képviselő-testületi határozat alapján

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Nyugdíjas Egyesület májustól a könyvtár melletti volt VN. Kft. irodában kapjon helyet,  a Kulturális Intézmény -  mint kapcsolattartó – működjön közre a folyamatban.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Simonné Visi Erzsébet képviselő 16.05 órakor megérkezett a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosultak száma: 4 fő

 1. 5. Napirendi pont:

Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást a rendelet módosításáról.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az előirányzat módosításnak meg kell előznie a zárszámadást. Azt a zárszámadás előtti hónapban szokták elkészíteni, de az idén nagyon későn adta meg a központi adatokat a MÁK, ezért az előző hónapban nem tudták elkészíteni az anyagot.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy az elfogadott költségvetéshez képest milyen módosítások tapasztalhatók.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy jelentős mennyiségű központosított állami támogatás volt az év végén, melyeket elszámoltak.  Nagy részük az önkormányzati költségvetést érintette, illetve a polgármesteri hivatalt a lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális támogatások. Az év végi kereset kiegészítéseket kellett az intézménynek átadni, illetve az óvodánál a Társulás részére átadni azt az összeget, mely továbbfinanszírozza az óvodát. A Kulturális intézménynél kereset kiegészítés módosítására került sor, 1,5 milliós átvett pénzeszköz előirányzat került rendezésre, illetve megtörtént a kis értékű pályázat előirányzat módosítása. Év végén szociális tüzifára kaptunk támogatást, melyet 2014-ben használtunk fel, illetve lakossági víz és csatorna támogatás volt 14 millió forintos összegben, mely átutalásra került a DRV. felé. A folyékony hulladék ártalmatlanításának elszámolási kötelezettsége áll fenn 2014-ben. A többi módosítás a rendszeres havi támogatási igénylés volt.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

130/2014. (IV.02.) HÜB. határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 1. 6. Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és OM intézményei 2013. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámoló (Kiegészítő melléklet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:   Nagy Lászlóné óvodavezető

Lukács Antalné ügyvezető

Pásztor László ügyvezető

Jerszli Judit igazgató

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kinek van kérdése.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy aktuális-e még az óvodai terasz felújítására szerepeltetett tétel.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy a főbejárati teraszról van szó, az aktuális.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy várható-e, hogy az IFA bevétel számai módosulnak.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a 2013. évi adatok lezárása megtörtént. Ami év elején érkezett be, az már 2014. évre számolható el. A kintlévőség pár százezer forint.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a testületi ülésre a likviditásról kapnak-e anyagot.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy természetesen, a héten minden képviselő megkapja.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a Bahart részvények értékesítésével összefüggésben megérkezett-e a pénz.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy nem. Siófokról várjuk a szerződéstervezetet. A többi önkormányzat lemondó nyilatkozatát begyűjtöttük. Az ügyintézővel tárgyalt, aki elmondta, hogy áprilisban tárgyalja Siófok Képviselő-testülete ezt a napirendet. Ezt követően tudják megküldeni a szerződést.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

131/2014. (IV.02.) HÜB. határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és OM intézményei 2013. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámoló (Kiegészítő melléklet)

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj Város Önkormányzat és OM intézményei 2013. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 1. 7. Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy milyen módon fogja érinteni a költségvetést az, ha az óvoda átkerült a Társuláshoz. Úgy fog működni, mint korábban egy ideig a Tűzoltóság?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy hasonlóan. A pénzt átadjuk a Társulásnak, aki abból megfinanszírozza az óvoda működését. Ebben az évben bonyolította a helyzetet, hogy az önkormányzati beszámolóban az óvoda csak az első félévben szerepel, később a Társuláshoz kapcsolódik.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a 2014. évi költségvetés módosítás részben erről szól. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy az óvodának 1.337 eFt szabad pénzmaradványa keletkezett. Kéri a bizottság támogatását, hogy az intézmény ezt felhasználhassa. A játszóudvar felújítása elengedhetetlen, az előtető szerkezetét javítani kell, a cserepek újra megcsúsztak. A Széchenyi utca felőli kerítés rossz állapotban van, egy szakaszon vasbeton hálóval van megoldva a bekerítés. A hintaállvány lábai korhadtak, a homokozó túl nagy, rönkfával van körbekerítve, nem tudják lefedni, a macskák miatt nagy a fertőzésveszély.  Ha homokozó keretet vásárolhatnak, arra szabvány méretű takaróháló feszíthető. A felsoroltak lefedik a pénzmaradvány összegét. Elmondja, hogy az a terasz, ahol az előtető kiépítésre került, fel lett újítva, de a másik kettő erősen megrongálódott. Szeretnék ezeket elbontani, a talaja legyen egy szintben a játszóudvarral. Ott egy KRESZ terepet, vagy más játszórészt tudnának kialakítani. A homokozó feletti árnyékolót nem tudják felhúzni, ezért nyáron a gyerekek az előtető alatt vannak.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy az óvoda kerítése valóban félelmetes és balesetveszélyes. Javasolja, hogy a szülők társadalmi munkában segítsenek az óvodai hiányosságok pótlásában. Például a homokozó melletti rönkök felszedéséhez, a teraszoknál a lécburkolatok eltávolításához nem kell szakember. Nem szabad megvárni, amíg a gyerekek egészségügyi károsodást szenvednek, és az önkormányzatnak kártérítést kell fizetnie. Véleménye szerint kisebb napárnyékolókat is fel lehetne húzni, melyek bárhová tehetők.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy hétfőn lesz a Szülői Munkaközösség elnökségének ülése, ahol meg fogja szólítani a szülőket. Megjegyzi, hogy az árnyékolók csak májustól szeptemberig vannak kint, 12 éve vásárolták őket.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy az előterjesztésben szereplő óvodával kapcsolatos A-B határozati javaslat között mi a különbség.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a kötelezettséggel terhelt részre már van kötelezettségvállalás, az nem költhető el.  Az A. pont esetében a Társulás részére az önkormányzat finanszírozás céljából átadja a pénzeszközt. A B. pont szerint csak a kötelezettséggel terhelt részt adja át, a szabad pénzeszközt elvonja.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a kötelezettséggel terhelt részt át kell adni a Társulásnak, ezek a számlák már kifizetésre kerültek. A fenntartó intézményi társulás részére pénzeszköz átadásként kell átadni. A kérelemben foglaltaknak megfelelően a szabad pénzmaradványt az óvodának az ismertetett célokra kéri biztosítani az óvoda vezetője.  Tehát a B. határozati javaslatot kellene kiegészíteni azzal, hogy a kötelezettséggel terhelt rész kifizetése a Társuláson keresztül történik. A kötelezettséggel terhelt részt a fenntartó intézményi társulás részére átadjuk, a szabad pénzmaradvány pedig a kérelemnek megfelelően az óvodára fordítható, ez a rész nem lesz átutalva a Társulásnak.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja a határozatban nevesíteni, hogy mire fordítandó a szabad pénzmaradvány. Elsőként a kerítésre, másodikként az előtető szerkezet javítására, cseréjére, harmadikként pedig a homokozó árnyékoló rendszerének kiépítésére kell felhasználni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a B. határozati javaslatot támogatja, az elhangzott kiegészítéssel, nevesítve a felhasználás célját, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

132/2014. (IV.02.) HÜB. határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tárgyévi módosított pénzmaradvány:                          1.893 eFt

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt:              556 eFt

Szabad pénzmaradvány:                                                1.337 eFt

A szabad pénzmaradványt az óvoda kerítésének javítására, az előtető szerkezet javítására és a homokozó árnyékoló rendszerének kiépítésére javasolja felhasználni.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Rajzó Ildikó bizottság elnöke támogatja, hogy az önkormányzatra vonatkozó tartalék a fejlesztési tartalékba kerüljön.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy a hivatal vezetője leírta, hogy több eszköz leamortizálódott, cseréjére lenne szükség.  Kérdezi, hogy erről készült-e írásos felmérés.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a 2014. évi költségvetés tartalmazza a szükséges irodai technikai berendezések költségét.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a Kulturális intézményre vonatkozóan van-e a bizottságnak kérdése. Megállapítja, hogy nincs.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy a határozati javaslat az Önkormányzatra és két intézményére vonatkozik, a Kulturális intézményt nem kell külön tárgyalni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az önkormányzat és az önállóan működő Intézményei tekintetében a pénzmaradványt elfogadja és támogatja, hogy az a fejlesztési tartalékba kerüljön, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

133/2014. (IV.02.) HÜB. határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és önállóan működő Intézményei 2013. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tárgyévi módosított pénzmaradvány:

- önkormányzat                        175.750 eFt

- kulturális intézmény                   4.947 eFt

- PM hivatal                                24.873 eFt

Összesen:                                205.570 eFt

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt:

- önkormányzat                          18.464 eFt

- kulturális intézmény                   2.153 eFt

- PM hivatal                                 1.685 eFt

Összesen:                                  22.302 eFt

Szabad pénzmaradvány:

- önkormányzat                        157.286 eFt

- kulturális intézmény                   2.794 eFt

- PM hivatal                                23.188 eFt

Összesen:                                183.268 eFt

Az Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek pénzmaradványából a kötelezettségekre a fedezetet biztosítsa, a szabad pénzmaradványt az eredeti előirányzatként szereplő összeg kivételével az önkormányzat fejlesztési tartalékába helyezze.

Kérje fel a Jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a döntésnek megfelelően a következő negyedévben esedékes előirányzat módosításkor a testületi ülésre készítse elő.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 1. 8. Napirendi pont:

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy 2014. január 1-én életbe lépett a 3/2014. évi kormányzatrendelet, mely az államháztartás számviteléről szóló jogszabály. Emiatt több tételt át kellett tenni a költségvetésben, melyet az előterjesztésben részletesen ismertet. Az előterjesztés tartalmazza a CÉH egyesület 2013. évi kiesett 800 eFt-os támogatását is. Az út és közműalap a költségvetésben egy soron szerepel, de a közművesítésről szóló rendelet értelmében külön kell választani, az összességében 3 milliós összeget is meg kell osztani.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy a költségvetésben bruttó 3 millió forint került betervezésre a felhalmozási kiadásokhoz az Egry sétány felújítására. Ezt a céljellegű támogatásokhoz lenne célszerű a VN. Kft-hez áttenni, belső átcsoportosítással.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a javaslat az alvállalkozó bevonására az ÁFA visszaigénylés miatt merült fel.  Az útalapba 1 millió forint, a közműalapba 2 millió forint elhelyezése javasolt.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy az úthasználati díj is az alapba kerül. Kérdezi, hogy minden esetben ilyen arányosításra lesz-e mód.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem. A közműalap igénybevételére még nincs tapasztalatunk. Egy induló állapotról van szó, év közben - ha szükséges - az arányok módosíthatók. A közműalap esetében egy adott időszakban érkeznek be a kérelmek, ezért a koncepcióban illetve a költségvetésben a testület szinte fixen meg tudja határozni a biztosítandó összeget. Javasolja a CÉH Egyesülettel összefüggésben a 800 eFt-ról külön szavazni, ismét beadták kérelmüket, hogy szükségük van a támogatásra.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az Egry sétány felújítása nem jelent plusz pénzeszközt, most is szerepel a költségvetésben, csak a jogcím változik. Ha céltámogatásként átkerül a VN. Kft-hez, az bizonyos szintű megtakarítást jelent. A költségvetés főösszege nem változik, a javaslat szerint külön soron szerepel az út és közműalap.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy nem kívánja az elhangzottakat megismételni. A CÉH Egyesület részére átadandó 800 eFt-ról viszont szavazni kell. Kéri, hogy aki támogatja, hogy az Egyesület a 800 eFt-ot megkapja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

134/2014. (IV.02.) HÜB. határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat – CÉH Egyesület támogatása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Céh Egyesület részére a 2013. évről elmaradt 800 eFt-os támogatást biztosítsa.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a rendelet módosítását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

135/2014. (IV.02.) HÜB. határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 1. 9. Napirendi pont:

Éves összefoglaló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lánczy Kft. képviseletében Bauerné Poór Vilma

(Előterjesztés 9. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy ki kíván hozzászólni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a belső ellenőr írásban jelezte, hogy a bizottságok illetve a Képviselő-testület ülésén nem tud részt venni. Korábbi testületi ülésen a képviselőknek a tájékoztatást már megadta az általa végzett belső ellenőrzés eredményéről. A törvény szerint a belső ellenőri jelentést legkésőbb a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. A testület kérte, hogy a belső ellenőrzést követően azonnal terjesszük be megtárgyalásra, ez a nyáron meg is történt. Azt is kérte, hogy egy ütemterv készüljön az elvégzendő feladatokról, a testület előtt lévő anyag – mely egy éves összefoglaló – ezt is tartalmazza. A belső ellenőr által feltárt hiányosságokat pótoltuk, az általa tett javaslatokat teljesítettük.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a felelősök és a határidők meg lettek jelölve. Kérdezi, hogy a végrehajtás minden esetben megtörtént-e.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy igen. Megismétli, hogy azért kellett az előterjesztést elkészíteni, hogy a törvényességi feltételeknek megfeleljünk, ez csak egy összefoglaló, a testület másodszor tárgyalja az anyagot.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a belső ellenőr által feltárt hiányosságok miatt a megfelelő szervekhez fordult. Először mint nem illetékest és bejelentésre nem jogosult személyt elutasították azzal az indokkal, hogy nem károsultja az ügynek. Ezzel nem ért egyet, mivel ez a téma érinti a Polgármesteri Hivatal költségvetését, mivel közpénzekről van szó. Miután a rendőrség tapolcai szervezetének állásfoglalásával nem értett egyet, az Országos Rendőrfőkapitánysághoz illetve a Legfőbb Ügyészséghez fordult panasszal. Tapolca és Veszprém megye bejelentette elfogultságát. Egy korábbi vizsgálat során olyan döntés született, hogy Badacsonytomaj tekintetében ez a két szerv nem láthat el semmilyen intézkedési funkciót, elfogultság miatt. Az ügy Győr-Moson-Sopron megyéhez került, az illetékestől azt a tájékoztatást kapta, hogy a nyomozás elindult. A belső ellenőrzésről szóló jelentést elfogadásra javasolja.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy minden munkahelyen létezik belső ellenőrzési kötelezettség. Itt jó pénzért olyan meglepő eredmény született, melyet nem ért meg. Egy vállalkozó esetében alapvető dolog a menetlevél szabályos vezetése. Nagyon fontosnak tartja a jól működő belső ellenőrzést egy munkahelyen, annak jobbító szándéka van. Nem azt kellene leszűrni, hogy mindenféle retorziót von maga után. A jogszabályokat be kell tartani. A Hivatal vezetőinek úgy kell felfogni, hogy ez azért szükséges, hogy jól működjön a rendszer, és minden egyezzen.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a Hivatalon belül is van folyamatos belső ellenőrzés, ez minden vezetőnek kötelessége, a teljesítményértékelésben is benne van. Az ügyiratokat folyamatosan, szúrópróbaszerűen ellenőrizni kell.  Emellett éves szinten a 370/2011. kormányrendelet szerint a belső ellenőrzési rendszert kötelesek vagyunk működtetni. Mivel az intézményhálózat mérete nem indokolja külön munkatárs foglalkoztatását, ezért külsős személlyel oldjuk meg a feladatot a testület által meghatározott belső ellenőrzési terv szerint. Ettől függetlenül nemcsak a meghatározott területek ellenőrzése folyik, hanem a folyamatba épített belső ellenőri, vezetői ellenőrzés is megvalósul.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a belső ellenőrzési jelentésről szóló éves összefoglalót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

136/2014. (IV.02.) HÜB. határozat

Éves összefoglaló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 49. §. (3a) bekezdése alapján, Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi Belső Ellenőri jelentésről szóló éves összefoglaló jelentést hagyja jóvá.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 1. 10. Napirendi pont:

Követelések elengedésének eseteiről rendelet tervezet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 10. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a rendelet tervezet beterjesztését az indokolja, hogy 2011. évben új államháztartási törvény született, majd a 4/2013. évi kormányrendelet is életbe lépett. Az önkormányzatnak vannak olyan követelései, melyek több évre visszamenőlegesen nem teljesültek. A mérleg behajthatatlan követelést nem tartalmazhat, viszont a kormányrendelet és a számviteli törvény alapján nem lehet csak úgy a tartozást elengedni. Ez helyi rendelet alapján történhet. A rendelet tervezet a magasabb szintű jogszabályokban meghatározottakkal összhangban készült el, felsorolja, hogy mely esetekben engedhető el a tartozás.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a jogszabály milyen időintervallumot határoz meg, mennyi időt lehet várni a tartozás befizetésére.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy az önkormányzat vagyonrendelete a hatáskörre ad iránymutatást, 500 eFt alatt a polgármester, felette a Képviselő-testület dönt. Az előterjesztésben felsorolta, hogy a tartozás mikor minősül behajthatatlannak.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy úgy látja, nem kötelező a rendeletet bevezetni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint a Jegyző úr az utóbbi időben a kintlévőségek behajtására komoly előrelépéseket tett, a korábbi morál nem folytatódik.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismét elmondja, hogy a 2000. évi C. törvény szerint az önkormányzat mérlege kintlévőséget nem tartalmazhat, ezért kötelező a rendelet bevezetése. A behajthatatlanság és az elengedés két külön kategória.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy nem fizetés esetén lehetséges-e az ingatlanra jelzálogot bejegyeztetni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy vannak olyan tartozások, melyek adók módjára nem behajthatók, nem minősülnek köztartozásnak.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint ezzel előbb-utóbb bárki visszaélhet.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint ez nem jó megközelítés. Ha a rendelet tervezet alapján járunk el, akkor nem így van.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a rendelet tervezet elfogadását támogatja az előterjesztés szerinti tartalommal kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

137/2014. (IV.02.) HÜB. határozat

Követelések elengedésének eseteiről rendelet tervezet

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a követelések elengedésének eseteiről szóló rendelet tervezetet fogadja el.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 1. 11. Napirendi pont:

Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével  kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 11. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy az anyag a legutóbbi ülésen is napirenden volt, ahol a testület kimondta, hogy a törvényességi észrevétel bizonyos részét nem fogadja el. Álláspontja szerint a törvényességi észrevétel többféleképpen értelmezhető. Nem javasolja az elfogadását.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztés szerint a tervezetben a törvényességi észrevételben foglaltaknak megfelelő korrekció átvezetésre került. Kéri, hogy aki a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

138/2014. (IV.02.) HÜB. határozat

Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével  kapcsolatos eljárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet módosítását fogadja el.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 1. 12. Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 12. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Bányász strand vagyonkezelői joga rendezésre került, az erre vonatkozó rendeletbeli rész 2014. október 1-től lép életbe. Az önkormányzat vagyonába bekerült a Kisfaludy-ház, illetve ajándékozás útján egy 1.941 m2 területű szőlő. A vagyonkezelésre átadott tételekről szóló melléklet módosult az egészségházzal, mely eddig nem szerepelt a VN. Kft-nél.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy az 1. pontban említett gyalogút hol található.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a volt Pepsi üzem mögött.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kérdés, javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet módosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

139/2014. (IV.02.) HÜB. határozat

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 1. 13. Napirendi pont:

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 13. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy korábban többször tárgyalta a testület a volt Pepsi üzem melletti terület földhasználati témájában érkezett panaszbejelentéseket. Tudomása szerint továbbra is problémák vannak.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a feleknek egymás között kell megegyezniük. Ő nem tud belefolyni a küzdelembe, úgy érzi, hogy annak van igaza, akit éppen hallgat.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a 129/2014. határozattal kapcsolatosan a Nemzetek háza tartozásának ügye hogyan áll.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti azt a emailt, melyet a mai napon kapott, a testület határozatára érkezett reakcióként.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügynek csúnya felhangjai vannak. Kíváncsian várja, hogy hol jelenik meg a Professzor úr, akkor tudható meg, hogy ezek a felhangok igazak-e.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a badacsonyi strand és az alsó bazársor tervezésében történt-e előrelépés.  A HÉSZ-szel kapcsolatosan régen lejárt a Főépítész úr által ígért két hetes határidő, azonban az anyagot nem kapták meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kért dokumentumokat időben továbbítottuk a Főépítész úrnak, azóta várjuk, hogy az ígéretét teljesíti. Egy hétről volt szó, nem kettőről.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a fogorvos témájában mi a helyzet, a lakosság köréből többen érdeklődtek tőle ezügyben.  Kérdezi, hogy a Badacsony Kemping mikor fog megnyitni, van-e építési engedélyük, mert ott semmiféle munka nem folyik.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Badacsony Kemping tulajdonosa a Nemzeti Park által kért hatástanulmányt elkészítette és benyújtotta. Selyem Anikó támogatóan nyilatkozott az ügyben, talán napok kérdése, és megkapja a szükséges engedélyt.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a szakhatósági állásfoglalást tőlünk is megkérték, Turi úr azt írta, hogy 2015-ben szeretné megnyitni a kempinget.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a fogorvos témában holnap lesz a hagyaték átadása.  A fogorvosi eszközök használatára vonatkozó megerősítő testületi határozatot továbbítottuk a jogi képviselő részére. Jövő héten jelentkeznek az önkormányzatnál, megjelölve azt a személyt, akinek a praxist értékesíteni kívánják.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy Rácz Mária, a Nyugdíjas Egyesület alelnöke felajánlotta, hogy segíti az önkormányzat munkáját, egy-egy visszajelzéssel tájékoztatja a testületet, ha erre igényt tart. Kérdezi, hogy ezt kívánja-e a bizottság.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy igen.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja megbízni a nyugdíjas klubot azzal, hogy a felügyeletet ellássa és erről kéthavonta vagy igény szerint tájékoztassa a bizottságot.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy a felügyeletet nem láthatják el, ezt csak törvény mondhatja ki. Inkább úgy kell megfogalmazni, hogy a szociális étkeztetés minőségével kapcsolatos problémákról adjanak tájékoztatást.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke a Jegyző úr megfogalmazásával havonta javasolja a tájékoztatást.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag javasolja a dolgozók képzettségéről tájékoztatást kérni. Gyanítja, hogy a panaszok egyik eredője az, hogy a dolgozóknak nincs megfelelő szakképesítése. Gond van az étrend összeállításával, a költségekkel, a gyerekek nem eszik meg az ételt, sok olyan érdekes dolgot hallott, melyek a költséghatékonyságot komolyan befolyásolják. Véleménye szerint ezzel az üggyel foglalkozni kell. Sok panasz érkezik a szociális ellátottak, a nyugdíjasok, az iskola és óvoda illetve a szülők részéről. Előfordulhat, hogy a problémák a szakmai hiányosságra vezethetők vissza.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja azzal, hogy a testületi ülésig a Menü Kft. dolgozóinak képzettségéről készüljön tájékoztató anyag, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

140/2014. (IV.02.) HÜB. határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását azzal, hogy a soros ülésen kapjon tájékoztatást a Képviselő-testület a Menü Kft. dolgozóinak végzettségéről.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag felveti, hogy a képviselő-testület döntött a gondozónő által használt motor cseréjéről. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan mi történt.

 

Rácz Mária elmondja, hogy tudomása szerint az interneten keresztül a lehetőségeket a Hivatal munkatársa megvizsgálta, azonban a vásárlásra konkrét intézkedés nem történt. A motor rossz állapotban van, cseréjét mielőbb meg kell oldani.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja 3 napon belül az új motort megvásárolni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület döntése az ajánlatok bekérésére irányult, azonban hatáskört nem adott a további döntéshez és a vásárláshoz.

 

Jerszli Judit intézményvezető elmondja, hogy Balatonfűzfőről érkezett egy felhívás arra vonatkozóan, hogy csatlakozzon a település a május 1-én tartandó EU-hoz való csatlakozás 10. évfordulójának megemlékezéséhez. A strandokon máglyagyújtást terveznek, melyről légifelvétel készül. A VN. Kft.-től kapott tájékoztatás szerint a felmerülő költség egy strand esetében – 1 q fa, illetve a szállítás és takarítás - mintegy 30 eFt lenne.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki elviekben támogatja a rendezvényhez csatlakozást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

141/2014. (IV.02.) HÜB. határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Balatonfűzfő és Környéke Szociális Szövetkezet által kezdeményezett felhíváshoz való csatlakozást elviekben támogassa, a település egyik strandján a máglyagyújtásra kerüljön sor az EU-hoz való csatlakozásunk 10. évfordulójára emlékezve.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a tegnap kézhez kapott, április 4-én 9.00 órára szóló meghívó időpontja kivel lett leegyeztetve.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az irodájában a Kisfaludy-házzal kapcsolatosan tartott megbeszélésen részt vett képviselőkkel. Ott április 4-ét tűzték ki a Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat értékelésére, - mivel nem érkezett pályázat - az új pályázati feltételek megbeszélésére és új pályázat kiírására. Eredményt kell hirdetni illetve az újabb pályázatot mielőbb ki kell írni. 2. napirendként a Bányász strand hasznosítására kiírt pályázat bontását, értékelését, elbírálását jelölték meg.

 

 

 1. 14. Napirendi pont:

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 14. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi hogy az anyagban elírás van, miszerint 6 esetben adott a polgármester saját hatáskörben támogatást 80 eFt értékben. Kérdezi, hogy melyik adat a helyes.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy erről a zárt ülésen konkrét tájékoztatást kapott a bizottság, 4 fő kapott támogatást 80 eFt értékben. Kérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

142/2014. (IV.02.) HÜB. határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Rajzó Ildikó bizottság elnöke több napirendi pont és hozzászólás nem lévén megköszöni a bizottsági tagok és a hivatali dolgozók munkáját, az ülést 17.40 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Rajzó Ildikó                                                     Vastag Gábor

bizottsági elnöke                                                bizottsági tag

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!