2014. 03. 05. soros HÜB

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Humán Ügyek Bizottságának ülése

Szám: 5/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2014.  március 5-én 14.50 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Rajzó Ildikó                                               bizottság elnöke

Dr. Magó Ágnes                                       bizottsági tag

Simonné Visi Erzsébet                             bizottsági tag

Dr. Scheller György                                 bizottsági tag

Vastag Gábor                                           bizottsági tag                   (5 fő)

 

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László                                        polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás                             jegyző

Rakics Anna                                               VN. Kft. képviseletében

Jerszli Judit                                                 igazgató

Part Andrásné                                             jegyzőkönyvvezető

 

(5 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke köszönti a bizottság nyilvános ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a Humán bizottság 5 tagjából 5 fő jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Dr. Scheller György bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

81/2014. (III.05.) HÜB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága Dr. Scheller György bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Rajzó Ildikó bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottsági elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Elmondja, hogy a 9. napirend keretében javasolja ismertetni a testületi fórum keretében az ülés előtt tárgyalt alsó bazársori tervegyeztetéssel kapcsolatosan elhangzottakat.  Kéri, hogy aki a napirendek tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

81/A/2014. (III.05.) HÜB határozat

-Napirendi pontok elfogadásáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2014.03.05. napján megtartott soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 1. 1. Civil szervezetek beszámolója a 2013. évi tevékenységükről (Céh Turisztikai Egyesület, Badacsonytomajért Közalapítvány)

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:      Cseh Ervinné kuratóriumi elnök, Part Imre CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

 1. 2. Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:      Jerszli Judit BVKI intézményvezető, Pásztor László ügyvezető VN Kft., Part Imre CÉH Egyesület elnöke

 1. 3. BVKI Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:      Jerszli Judit  BVKI intézményvezető

 1. 4. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-tervezet véleményezése

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 5. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás kiegészítésére, módosítására javaslat

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 6. 47/A/2014.(I.15.) HÜB határozat visszavonása – Törvényességi felhívás

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Tájékoztató Veszprém Megyei Értéktár Bizottság rendezvényén elhangzottakról – Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő:   Rajzó Ildikó HüB elnök és Vastag Gábor bizottsági tag

 1. 8. Badacsonytomaj város honlapjának üzemeltetése

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:      Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 10. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

ZÁRT ÜLÉS

 1. 1. Önkormányzati segély ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Ápolási díjra való jogosultsági ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Születési támogatási ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja Rajzó Ildikó bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottsági elnök

 

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 1. 1. Napirendi pont:

Civil szervezetek beszámolója a 2013. évi tevékenységükről (Céh Turisztikai Egyesület, Badacsonytomajért Közalapítvány)

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:      Cseh Ervinné kuratóriumi elnök,

Part Imre CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a civil szervezetek részéről nincs jelen senki, így a bizottság nem tudja feltenni az esetleges kérdéseit.  Kérdezi, hogy ettől függetlenül kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

82/2014. (III.05.) HÜB. határozat

Civil szervezetek beszámolója a 2013. évi tevékenységükről (Céh Turisztikai Egyesület, Badacsonytomajért Közalapítvány)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Civil szervezetek 2013. évi tevékenységéről (Céh Turisztikai Egyesület, Badacsonytomajért Közalapítvány) szóló beszámoló elfogadását.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 1. 2. Napirendi pont:

Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Jerszli Judit BVKI intézményvezető,

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

Part Imre CÉH Egyesület elnöke

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy a Városnapra a Demjén Ferenc koncertre vonatkozóan a szerződést megkötötték. A délelőtti fellépőkkel kapcsolatosan egyeztetett a programirodával. A lehetséges együttesek közül csak a Bojtorján Együttes szabad, kérdezi, hogy megkötheti-e a szerződést velük. A fellépés költsége belefér a nettó 340 eFt pályázati összegbe.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a Bojtorján Együttessel a szerződéskötést támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

83/2014. (III.05.) HÜB. határozat

Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés – Bojtorján Együttessel szerződéskötés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja, hogy a Kulturális Intézmény vezetője a városnapi rendezvényen történő fellépésre a Bojtorján Együttessel kösse meg a szerződést.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy az április 18-i hajózási évadnyitó időpontja módosítható lenne-e a délelőtti órákra.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy a rendezvény szervezője Fonyód Város Önkormányzata.

 

Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy az időpontot Folyód határozza meg, hozzájuk kell alkalmazkodni.

 

Vastag Gábor bizottsági tag ismerteti, hogy előzetes megbeszélést folytatott a Herendi Porcelángyár illetékesével arról, hogy egy herendi jellegű szakrális kiállítást szeretnének tartani a templomban. A Porcelángyár támogatja a kápolna építését. Kérdezi, hogy a kiállítás megnyitása beleférne-e a május 24-i városnapi programba.

 

Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy a városnap szervezése folyamatban van, a megnyitóra május 23-án 17.00 órakor kerül sor. Megoldható a rendezvény besorolása.

 

Vastag Gábor bizottsági tag elmondja, hogy 2 héten belül a fix időponttal meg fogja keresni az igazgató asszonyt.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a kamara kiállítás kaphatna-e helyet a kultúrházban.

 

Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy a kultúrház rossz állapotban van. Nem tudja, hogy Udvardi Erzsébet festőművésznek mekkora anyaga van, hol és hogyan fér el.

 

Vastag Gábor bizottsági tag elmondja, hogy volt olyan időszak, amikor kéthetente rendezvény volt a művelődési házban. Nem kell az egész épületben gondolkodni, megnyitható a terasz felé lévő helyiség, ahol kiállítások rendezhetők. Az Egry Múzeumban szinte havonta tartott kiállítások átcsoportosíthatók ide, ez nem kerül plusz kiadásba. Véleménye szerint Udvardi Erzsébetnek meg kell adni azt a tiszteletet, hogy képei mellé más kiállítást nem szervezünk.  Ezért a Múzeumban az idén ne legyenek egyéb kiállítások.

 

Jerszli Judit igazgató ismerteti, hogy Reményi Krisztina felajánlotta Duna című fotókiállítását, mely az unióhoz kapcsolódik. Csak a szállítás költségét kell felvállalni, a képeket ingyen bocsátja rendelkezésre. Augusztus 19-től kb. 3 hétre lehetne kiállítani akár a Közösségi ház Rózsakő termében is.

 

Vastag Gábor bizottsági tag szerint ünnepnapokon még szabadtéren is megoldható a kiállítás transzparenseken.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag javasolja a kultúrházban a terasz felőli helyiségben és a függönnyel leválasztott előtérben megpróbálni kiállítások szervezését. Akár havi szinten lehetne kiállításokat tartani, hiszen a Római úton sokan megfordulnak a szezonban. Javasolja, hogy a műszaki osztály vizsgálja meg, hogy az épület melletti rézsűvel mit lehetne csinálni, hogy színvonalasabb legyen a környezet. Szükség lenne egy tereprendezésre.

 

Vastag Gábor bizottsági tag szerint a művelődési ház homlokzati részét egy nagy molinóval el lehetne takarni, így esztétikusabbá tenni akár évekig.

 

Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy látott olyan megoldást, amikor a molinó mutatja, hogy hogyan fog kinézni a felújított épület.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a büfé működtetésének a lehetőségét újra megvizsgálni.

 

Jerszli Judit igazgató megjegyzi, hogy a büfé üzemeltetésére irányuló kérés már érkezett is felé.

 

Vastag Gábor bizottsági tag felveti, hogy az önkormányzat tulajdonába került Kisfaludy házban – mely műemlék épület és irodalmi emlékhely is egyben – lehetne éves szinten rendezvényeket szervezni, akár a Szegedy Róza ház bevonásával. Erről érdemes lenne a majdani bérlővel egyeztetni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a 2014. évi kamara kiállítások helyszínéül a művelődési házat javasolja, kézfelemeléssel jelezze. Ebben az évben kizárólag Udvardi Erzsébet festőművész képei kerüljenek kiállításra az Egry József képek mellett.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

84/2014. (III.05.) HÜB. határozat

Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés – kamara kiállítások helyszíne, büféüzemeltetés és tereprendezés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja, hogy 2014. évi kamara kiállítások helyszíne az Egry József Művelődési ház legyen, ebben az évben kizárólag Udvardi Erzsébet festőművész képei kerüljenek kiállításra az Egry József képek mellett a Múzeumban.

A bizottság javasolja a művelődési ház épületében lévő büfé működtetésének lehetőségét megvizsgálni, illetve felkérni a műszaki osztályt, hogy vizsgálja meg, hogy az épület mellett egy tereprendezéssel hogyan lehetne esztétikusabbá tenni a környezetet.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Kisfaludy házban a BVKI-vel együttműködve programok szervezésére kerüljön sor, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

85/2014. (III.05.) HÜB. határozat

Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés – Kisfaludy házban programok szervezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Kisfaludy házban a leendő bérlővel egyeztetve, a BVKI bevonásával programok szervezésére kerüljön sor.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés tárgyú előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

86/2014. (III.05.) HÜB. határozat

Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló előterjesztésben foglalt BVKI beszámolót fogadja el.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Jerszli Judit igazgató kérdezi, hogy a badacsonyi strand esetében bevételes koncertek szervezését kezdeményezheti-e. A terület zárt, véleménye szerint megoldható lenne.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a badacsonyi strandon belépőjegyes koncertek szervezésével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

87/2014. (III.05.) HÜB. határozat

Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés - Badacsonyi strandon belépőjegyes koncertek szervezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága támogatja, hogy a badacsonyi strandon belépőjegyes koncertek szervezésére kerüljön sor.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Dr. Scheller György bizottsági tag a strand átjárhatóságával, sétány kialakításával kapcsolatosan megjegyzi, úgy látta, hogy problémát jelentett a strand éjszakai nyitva tartása, az illemhely üzemeltetése.

 

Vastag Gábor bizottsági tag szerint a koncertek helyszíne a rendezvény idejére a strand területéből egy egyszerű kordonnal leválasztható.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a VN. Kft. képviselője kíván-e kiegészítést tenni.

 

Rakics Anna elmondja, hogy nem, de a kérdésekre válaszol.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy az anyagban az olvasható, hogy az örsi állomásépület felújítása megkezdődött. Tudomása szerint a cég levonult, egy nagy szemétkupacot hagyva maga után. Kérdezi, hogy milyen állapotban van a projekt, a bérleti szerződés rendezése megtörtént-e.

 

Rakics Anna ismerteti, hogy a belső vakolás megtörtént, a külső vakolást folytatni fogják. Az általuk termelt hulladékok elszállították.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja felvenni a felújítandó utak listájába a Gróf dombnál a hegy felé vezető utat, mely mellett lakóépületek is vannak. Az eső sok hordalékot hoz le a hegyről, jobban karbantartható és tisztítható lenne, ha le lenne aszfaltozva.

 

Rakics Anna megjegyzi, hogy a tulajdonviszonyokat meg kell vizsgálni, tudomása szerint magánkézben van az út.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint, ha az éjszakai nyitva tartás a strandon megvalósul, ez a VN. Kft. részére új feladatot ad a reggeli takarítás vonatkozásában, sok lesz a teendő.

 

Rakics Anna elmondja, hogy a környező településeken a strandi büfétulajdonosok szervezik általában a programokat, abban kisebb részt vállalnak az önkormányzatok. Pár éve próbálkoztak a strandon disco rendezésével, nem volt sikeres.  Ahhoz, hogy több száz ember részt vegyen, a feltételeket meg kell teremteni, pld. a hátsó részen a világítást ki kell építeni, az éjszakai őrzés is gondot jelenthet. A Kft. az épületek őrzését megoldotta, de mivel nincs megfelelő világítás, a strand zárva tartott.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag 15.30 órakor távozott a teremből.

A jelenlévő szavazók száma: 4 fő.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy az elektromos csatlakozás lehetőségét is vizsgálni kell.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy az anyagban olvasható szemetes tárolók felújítása mit jelent. Szeretné látni, hogyan fognak kinézni a tárolóedények. Megjegyzi, hogy a strandjaink borzalmas állapotban vannak, a környék strandjai rendezettebbek.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja félbevágott, boros gazdák által kiselejtezett hordókat – belerakva a zsákot - kihelyezni Badacsonyban szemétgyűjtés céljából.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag 15.32 órakor érkezett vissza az ülésre.

A jelenlévő szavazók száma: 5 fő.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag konkrétabb képet kér arról, hogy a város virágágyásai hogyan fognak kinézni.

 

Rakics Anna elmondja, hogy a hulladékgyűjtők felújítása folyamatban van. Két éve a tomaji strandra fémből fix zsáktartókat készítettek, illetve javaslat érkezett léces hulladékgyűjtők készítésére. Ehhez az anyagszükségletet fel kell mérni, és költségvetést készíteni. A strandokon most fogják megkezdeni a tereprendezést és az épületek karbantartását. A sok csapadék miatt gépkocsival nem tudtak eddig bemenni a strandokra, a levelet is kézzel gyűjtötték össze, mely munka és időigényes folyamat.  A virágágyások tervezését követően a növényeket megrendelték, ha igény van rá, be tudják mutatni a terveket.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a Polgármester úr által átküldött anyag azt mutatja, hogy a szezon meghosszabbítása érdekében a strandokat már a tavaszi időszakban kulturálttá kell tenni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a bizottság tagjai a strandi bejárásról megküldött anyagot tanulmányozzák át, hogy beépítésre kerülhessenek azok az ötletek, melyeket a testület követendőnek tart. Megjegyzi, hogy voltak olyan strandok, melyek egyúttal sétányként is funkcionálnak, lehet, hogy ez indokolja, hogy az átlagosnál is nagyobb a rendezettségük és tisztaságuk. Nálunk csak a móló mellett biztosított egyelőre a vízhez jutás.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja, hogy a virágágyások terveit a Kft. mutassa be a Képviselő-testületnek.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kiegészítésével elfogadásra javasolja a VN. Kft. beszámolóját, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

88/2014. (III.05.) HÜB. határozat

Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés – VN. Kft. beszámolójának elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló előterjesztésben foglalt VN. Kft. beszámolóját fogadja el azzal, hogy a virágágyások terveit a Kft. mutassa be a Képviselő-testületnek.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a Céh Turisztikai Egyesület képviselője nincs jelen a bizottság ülésén. Kéri, hogy aki egyben el tudja fogadni a beszámolót, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

89/2014. (III.05.) HÜB. határozat

Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló beszámolót fogadja el.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

 1. 3. Napirendi pont:

BVKI Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:      Jerszli Judit  BVKI intézményvezető

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy 2014. január 1-től életbe lépett az új jogszabályi környezet. Az előterjesztés tartalmazza az Alapító Okiratban a szakfeladat számokat az 5. pontban, illetve a Képviselő-testület előző döntése szerint a Keresztúry ház is telephelyként bekerült a 14. pontba.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a BVKI Alapító Okirat módosítását elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

90/2014. (III.05.) HÜB. határozat

BVKI Alapító Okirat módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Alapító Okiratát és Módosító Okiratát a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal fogadja el.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 1. 4. Napirendi pont:

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-tervezet véleményezése

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy ki kíván hozzászólni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja a rendelet-tervezetet elfogadni ebben a formában, de célszerű lenne javasolni a többiek felé, hogy az egészüljön ki egy további negyedik melléklettel, mely tartalmazza, hogy településenként a szociális étkeztetés kiszállításának a díját, illetve azt hogy adott településen a kiszállítást mely szervezet látja el.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy az anyagból megállapítható, hogy Badacsonytomajon a gondozónők átlagban 5 főt látnak el, Badacsonytördemicen pedig 1 gondozónő 16 rászorulót segít. A szállítást tavaly óta próbáljuk megoldani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kistérségi Társulási Tanács ülésén elhangzott, hogy az ilyen irányú feladatokat két szervezet látja el. Vannak olyan települések, ahol alkalmanként 100 Ft-ot kell fizetnie annak, aki nem megy el az ebédjéért. Nálunk pillanatnyilag térítésmentesen történik az ebéd házhozszállítása, a térítésre vonatkozó javaslat nem került elfogadásra. A legtöbb faluban megoldják a közmunkások illetve működik falugondnoki szolgálat, így ott ez nem jelent problémát. A Jegyző úr javaslatát meg lehet tenni feléjük, de a többség ezt a rendelet-tervezetet fogja elfogadni. A Pénzügyi bizottság ülésén felmerült, hogyan lehetne jobban kiszűrni a valóban rászorultakat. Pordán Katalin elmondta, hogy a dolgozók munkakörébe nem tartozik bele az ebédhordás, ezzel csökken a házigondozásra fordítható idő. Valószínű ezt a feladatot az önkormányzatnak kell megoldania, kis nyomást javasol gyakorolni az étkeztetést végző Kft. vezetőjére. Kívülről is érkeztek megkeresések az ebédszállításra, de láthatóan nem tudják az érdeklődők, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre. Amikor a Kft-vé alakulás megtörtént, az ügyvezető 4-5 szolgáltató árait bemutatta, melyből látható volt, hogy nem rossz a mi rendszerünk.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy itt is a közmunkások bevonásával kellene megoldani az étel kihordását.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez a centrumban megoldás lehet, de a hegyoldalakban nem biztos. Egy ember maximum 3-4 éthordót tud magával vinni, vannak olyan helyek, ahová csak a peugeot gépkocsival lehet felmenni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint ahová ki lehet vinni, oda vigyék ki a közmunkások az ebédet.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy mivel ételről van szó, egészségügyi követelmények is vannak. Csak megbízható személy viheti ki.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag hangsúlyozza, hogy az egészségügyi és a szociális gondoskodás a gondozónők részéről a beteg emberekkel való foglalkozás során összemosódik. Ez a közmunkástól nem várható el. Nehéz áttekinteni a valós helyzetet, mert olyan helyzetek is vannak, ahol olyan adminisztratívan beteg embernek viszi ki a gondozónő rendszeresen ebédet, aki közben bérmunkába jár dolgozni. A Kistérség arra készül, hogy az önkormányzat feladata lesz az étel kiszállítása.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a házi segítségnyújtásnak nem része a szociális étkeztetés illetve az étel kiszállítása.

 

Rajzó Ildikó képviselő kéri, hogy aki a Jegyző úr javaslatának elfogadását támogatja oly módon, hogy a rendelet-tervezet egészüljön ki egy további negyedik melléklettel, mely tartalmazza, hogy a szociális étkeztetést és házi szociális gondozást a Társulás lássa el, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

91/2014. (III.05.) HÜB. határozat

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-tervezet véleményezése – IV. sz. melléklet

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a rendelet-tervezet egészüljön ki egy további negyedik melléklettel, mely tartalmazza településenként a szociális étkeztetés kiszállításának a díját, illetve azt hogy adott településen a kiszállítást mely szervezet látja el.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Rajzó Ildikó képviselő kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy vizsgálni kell a közmunkások bevonásának lehetőségét az étel házhozszállításába, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

92/2014. (III.05.) HÜB. határozat

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-tervezet véleményezése – közmunkások bevonása az ebédszállításba

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vizsgáltassa meg a közmunkások bevonásának lehetőségét az ebéd kiszállításába.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Rajzó Ildikó képviselő kéri, hogy aki a rendelet-tervezetet a fenti kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

93/2014. (III.05.) HÜB. határozat

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-tervezet véleményezése – rendelet-tervezet elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti, Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2014. (..) önkormányzati rendeletét a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról fogadja el azzal, hogy a rendelet-tervezet egészüljön ki egy további negyedik melléklettel, mely tartalmazza településenként a szociális étkeztetés kiszállításának a díját, illetve azt hogy adott településen a kiszállítást mely szervezet látja el.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy Krisztin N. László polgármester most nincs jelen a bizottság ülésén, ezért a meghívó szerinti 5. napirendet, „A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás kiegészítésére, módosítására javaslat” javasolja később tárgyalni. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

94/2014. (III.05.) HÜB. határozat

Napirend sorrendiségére vonatkozó javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága a „Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás kiegészítésére, módosítására javaslat” tárgyú előterjesztést ezen bizottsági ülés keretében később fogja megtárgyalni.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 1. 5. Napirendi pont:

47/A/2014.(I.15.) HÜB határozat visszavonása – Törvényességi felhívás

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy ki kíván hozzászólni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a határozati javaslat elfogadását javasolja.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy ha a leírtak igazak, akkor a testületi döntést is vissza kell vonni. Nem érti, hogyan fogadhatta el a Társulás az óvoda költségvetését, miért tárgyaltuk és alkottunk rendeletet.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az óvoda költségvetése a székhely település költségvetésének részét képezi, a Társulási Tanácsnak véleményezési jogköre volt, melyet meg is tett 2014. február 3-i ülésén. Az új Mötv. szerint a fenntartással kapcsolatos dolgok változtak, pld. a beiratkozást nem fogja tárgyalni a testület. A régi társulás jogi személyiséggel nem rendelkezett, kevesebb jogosítványa volt.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy szabályos-e, hogy a Társulási Tanács ülésére vonatkozó meghívót az alpolgármester írta alá. A Társulási Tanácsban a polgármesterek vesznek részt.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a polgármestert távollétében teljes hatáskörben az alpolgármester helyettesíti a Mötv. szerint.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

95/2014. (III.05.) HÜB. határozat

47/A/2014.(I.15.) HÜB határozat visszavonása – Törvényességi felhívás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága – átruházott hatáskörében eljárva –

 1. 1. a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/600/2014. számú törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadja és ezzel egyidejűleg 47/A/2014. (I.15.) HÜB határozatát visszavonja.
 2. 2. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatalt a döntésről értesítse.
 3. 3. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az óvodai beiratkozás tárgyában hozott 16/2014. (I.23.) számú határozatát vonja vissza.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2014. március 26.

Felelős:  Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 6. Napirendi pont:

Tájékoztató Veszprém Megyei Értéktár Bizottság rendezvényén elhangzottakról – Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő:    Rajzó Ildikó HüB elnök és Vastag Gábor bizottsági tag

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ismerteti, hogy az értéktár összeállítása a Humán bizottság feladatkörébe tartozik, ezért a hivatal őt és Vastag Gábor bizottsági tagot jelölte ki, hogy a rendezvényen részt vegyenek.  A rendezvény első részében főként az elért eredményeket foglalták össze, több önkormányzat siker sztoriját hallgatták meg. A második részben a pályázati lehetőségekről adtak tájékoztatást. Rámutattak arra, hogyan vonhatók be az önkéntes munkába felnőttek felügyelete mellett a tizenéves fiatalok. Hiányolta a már meglévő, de rosszabb állapotban lévő értékek felújítását a pályázati lehetőségek sorából. Elmondja, hogy a Ranolder villa témájában segítséget kért az értéktár vezetőjétől illetve az országgyűlési képviselőtől, aki tájékoztatta, hogy jelenleg kevés a remény arra, hogy ezzel bárki is foglalkozni fog a kampány miatt. Megjegyzi, hogy a herendi vezérigazgató hozzáállása viszont pozitív volt.

 

Vastag Gábor bizottsági tag megjegyzi, hogy az értéktárba bármi bekerülhet, nem csak építmények, hanem hagyományok, gasztronómia, stb. A Naplóban erről egy cikk fog megjelenni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag úgy tudja, hogy az értéktár része lesz a badacsonyi kéknyelű.

 

Vastag Gábor bizottsági tag szerint Szegedi Róza ürmösének témájában kellene előrelépni, az értéktárba felvetetni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a folyamatot úgy kell elindítani, hogy külön napirend keretében valaki javaslatot tesz.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy a következő soros ülésen legyen idevonatkozó napirend. Felkéri Vastag Gábort, hogy írásban tegye meg a javaslatot illetve kéri a bizottság tagjait, hogy gyűjtsék össze az ötleteket.

 

Vastag Gábor bizottsági tag megjegyzi, hogy Litéren már működik egy ezzel foglalkozó klub, javasolja meghívni a vezetőjét.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy jelenleg 3 millió forint erejéig lehet pályázni, javasolja, hogy a Hivatal az ürmös témájában azonnal nyújtsa be a pályázatot a Kisfaludy ház, Szegedi Róza ház bevonásával, Békássy család megkeresése mellett. Vissza nem térítendő támogatásról van szó, gyűjtés, rendszerezés és népszerűsítés témájában. Felhívja a figyelmet arra, hogy oda kell figyelni a pályázat összeállításakor, mert nincs lehetőség hiánypótlásra. Az önkormányzatnak népszerűsítésre lehetne pályázni, belevonva a Kisfaludy házat, így egyben reklám is lehetne. A gasztronómia, kézműves dolgok is előtérbe kerülhetnek, erre elegendő a 2-3 milliós támogatás. Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

96/2014. (III.05.) HÜB. határozat

Tájékoztató Veszprém Megyei Értéktár Bizottság rendezvényén elhangzottakról – Szegedi Róza ürmösének kapcsán pályázat benyújtása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Hivatalt, hogy azonnal nyújtson be pályázatot Szegedi Róza ürmöse kapcsán, annak népszerűsítésére, értéktárba való felvételére a Kisfaludy ház és Szegedi Róza ház bevonásával, a Békássy család megkeresése mellett.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Vastag Gábor bizottsági tag javasolja a Badacsonyi Szüretet is felvenni az értéktárba.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy első körben mindenki csak épített örökségre gondolt. Az idősebb korosztály, a civil szervezetek megkérdezését javasolja.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a tájékoztatón elmondottak szélesítették a látókörüket. A mozgalomnak közösség létrehozó, építő hatása is van, melyben a fiatalok és a nagyszülők is részt vállalnak.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint ha a Norvég pályázat eredményes lenne, a segítségével létrehozott épületegyüttes az összegyűjtött anyagnak is helyet adhatna.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a következő ülésre az ötleteket összegyűjteni, majd külön előterjesztés formájában napirendre tűzni. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

97/2014. (III.05.) HÜB. határozat

Tájékoztató Veszprém Megyei Értéktár Bizottság rendezvényén elhangzottakról – értéktár összeállítására vonatkozó ötletek összegyűjtése, tárgyalása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a következő soros ülésre az értéktár összeállítására vonatkozó ötleteket összegyűjteni, majd külön előterjesztés formájában napirendre tűzni.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a meghívó szerinti 5. napirend tárgyalását, mivel Polgármester úr visszaérkezett az ülésre.

 

 1. 7. Napirendi pont:

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás kiegészítésére, módosítására javaslat

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztés jól összefoglalja a módosítás lényegét, melynek egy része technikai jellegű.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a tagjegyzékben Badacsonytomaj címe és E-mail címe rosszul szerepel, kéri javítani.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki Jegyző úr módosításával a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás kiegészítésére, módosítására vonatkozó javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

98/2014. (III.05.) HÜB. határozat

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás kiegészítésére, módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása kiegészítésére, módosítására vonatkozó előterjesztésben foglalt javaslatot fogadja el azzal, hogy a Tagjegyzékben Badacsonytomaj címét és E-mail címét javítani kell.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 1. 8. Napirendi pont:

Badacsonytomaj város honlapjának üzemeltetése

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy ki kíván hozzászólni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület döntése értelmében több variáció került kidolgozásra az üres honlap tartalommal való megtöltésére. Az előterjesztés tartalmazza Faragó Péter György édesanyjától érkezett emailt, miszerint a pályázó március közepén az önkormányzat részére bocsátja teljes terjedelmében az üres honlapot. A jelenlegi honlapon található anyag nem naprakész. A 2014. évi költségvetésben a testület 2 fő munka törvénykönyves dolgozó foglalkoztatására biztosított fedezetet, egyikük informatikus végzettséggel rendelkezik, aki el tudná látni a feladatot. Javasolja a II. határozati javaslat elfogadását kis módosítással, így a 2014. évi költségvetésben nem kellene pluszforrást biztosítani erre a célra.

 

Rajzó Ildikó bizottsági tag megjegyzi, hogy tudomása szerint a honlap frissítését Hoffer Péter rendszergazda látja el.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a rendszergazdának a honlap karbantartása a feladata az érvényben lévő szerződés szerint, ha pld. nem érhető el, akkor elérhető állapotba hozza, illetve a legszükségesebb dolgokat megcsinálja.  Ha a testület azt szeretné, hogy az internetes külső arculata a településnek megfelelőbb legyen, a honlapon lévő információk aktuálisak legyenek, akkor javasolja a II. sz. határozati javaslat támogatását.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy korábban arról volt szó, hogy a honlapon lévő önkormányzati, turisztikai, kulturális és egyéb tartalmi megjelenítésnek külön felelőse lesz. Javasolja megjelölni a konkrét személyeket. Jónak tartja, ha az egyik dolgozó elvégzi a honlap tartalommal való feltöltését, így az nem terheli pluszban a költségvetést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az üres honlap elkészítéséért a pályázó megkapta a jutalmát. A testület kérte több alternatíva kidolgozását az adatok feltöltésére. Faragó Péter Györgytől is kértünk ajánlatot erre a feladatra, melyet meg is küldött. Bíró Gábor 2014. december 31-ig történő alkalmazását elfogadta a Képviselő-testület, a feladatot el tudja látni, a jelenleg üzemelő honlap tartalmát átemelve. El kell azon gondolkodni, hogy az önkormányzati honlapon szükséges-e pld. külön turisztikai honlapot készíteni, vagy csak az átlinkelést kell biztosítani. Amíg nem készül el a feltöltés, a jelenlegi honlapot üzemeltetni kell. A testület eldönti, hogy mikor kell váltani. Házon belül van olyan szakember, aki a frissítést meg tudja oldani, munkakörének jelentős részét ez fogja kitenni. Véleménye szerint így jól működne a rendszer és nem kerülne pluszforrásba.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy a májusi városnapra készüljön el az új honlap. A Badacsony újság májusi vagy júniusi számában pár gondolatot fog írni a honlappal kapcsolatos pályázatról illetve a megújult települési honlapról.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a nyitó oldalon sok hírnek kell megjelennie, ez most nem valósítható meg. Fontos, hogy az új honlapnak legyen felelős gazdája. A honlapra sok mindent fel kell vinni, ez nem kicsi munkát jelent.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint jó lenne, ha a feltöltés szakaszaiba a testületnek lenne betekintési lehetősége.  Javasolja lakossági fórumon ismertetni az új honlap kezelésének mozzanatait, ezzel népszerűsítve azt. Sok az idős ember, előfordulhat, hogy ők igényelnék a segítséget.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag megjegyzi, hogy egy honlap akkor jó, ha azon magától érthetően minden megtalálható. Ezért javasolja elfelejteni a további tájékoztatás kérdését.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke visszavonja a javaslatát, egyetért a megjegyzéssel. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az új honlap tartalommal való megtöltését a Hivatal dolgozója 2014. május 15-ig végezze el, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

99/2014. (III.05.) HÜB. határozat

Badacsonytomaj város honlapjának üzemeltetése – új honlap tartalommal való megtöltése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja, hogy az új honlap tartalommal való megtöltését Bíró Gábor, a Hivatal munka törvénykönyves munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozója 2014. május 15-ig végezze el.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a feltöltött új anyag frissítésére a Hivatal vezetése nevezze meg a felelősöket – fontos, hogy konkrétan tudható legyen, hogy mely témában kihez kell fordulni – kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

100/2014. (III.05.) HÜB. határozat

Badacsonytomaj város honlapjának üzemeltetése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja, hogy a feltöltött új anyag frissítésére a Hivatal vezetése nevezze meg a felelősöket annak érdekében, hogy konkrétan tudható legyen, hogy mely témában kihez kell fordulni.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

 

 1. 9. Napirendi pont:

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Pásztor László ügyvezető VN Kft.

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a Ranolder villa tulajdonosával felvette a kapcsolatot, budapesti irodájukban várják az önkormányzat képviselőit, ők nem kívánnak leutazni. Kéri az egyeztető tárgyalás időpontjának megjelölését.

 

Vastag Gábor bizottsági tag megjegyzi, hogy a Magyar Nemzetben a héten fog megjelenni egy cikk a Ranolder házzal kapcsolatosan.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a látványterveket látta, neki tetszenek a tervek.  Ha kell, akkor felutaznak Budapestre tárgyalni.  A bizottsági ülés előtt megtartott fórumon bemutatásra kerültek a Forma Zrt. tervei az alsó bazársor és strandbejárat felújítására, melyeket személy szerint jónak tart.  Javaslat hangzott el a tervezési szerződés módosítására azzal, hogy ne csak a strandbejáratra, hanem az egész strand területére, az összes épület felújításának tervezésére kapjanak megbízást, illetve minél gyorsabban végezzék el a tervezést.  Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

101/2014. (III.05.) HÜB. határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról – Formaterv Zrt. tervezési szerződésének módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Forma Zrt-vel az alsó bazársor és strandbejárat felújításának tervezésére megkötött tervezési szerződést módosítsa azzal, hogy ne csak a strandbejáratra, hanem az egész strand területére, az összes épület felújításának tervezésére kapjanak megbízást, illetve minél gyorsabban végezzék el a tervezéstFelkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság kérte annak kiszámítását, hogy az iskolába és óvodába szállított gyerekek utaztatása mennyibe kerül. Emlékezete szerint az óvoda vonatkozásában átvállaljuk, az iskolások esetében nem vállaljuk át a költségeket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez nem így volt. Az óvodás és iskolás gyerekek szállítása egy fuvarral történik, nem kerül többe, ha az iskolásokat is szállítjuk.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy valóban nem kíván több kört, az iskolások is beférnek a buszba.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy az 59/2014. (I.30.) határozatban foglaltak értelmében az eszközök vonatkozásában mi történt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a javaslatnak megfelelően egy zárt megbeszélésen kivették ezt a pontot. Annyi kedvezményt viszont adni kívánnak, hogy a pályázatot követően az új bérlő és a tulajdonos egyeztessen az eszközökről, ha a bérlő úgy kívánja, akkor az általa hozott eszközök is használhatók.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy az útlezárások – 15/2-es ingatlan és a Nagy János féle per – ügyében van-e fejlemény.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Nagy János féle ügyben fellebbezés miatt nem emelkedett jogerőre az első fokú döntés. A 15/2-es ingatlan ügyében a másik félen múlik a folytatás.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a fogorvosi praxis ügyében mi a helyzet.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Szabó Gabriellának írt levelét megküldte a testület tagjainak.  Elmondja, hogy az eszközökre a megállapodás a TorjaDent Bt-vel köttetett meg. A praxisjog értékesítése személyhez fűződik, annak a néhai doktor úr volt a jogosultja illetve most az örököse. Tehát ez a két dolog szétválik. Az ügyvéd asszonynak megküldte a pályázathoz tartozó támogatási szerződést, melyből kitűnik, hogy az eszközök 5 évig nem idegeníthetők el illetve csak meghatározott célra használhatók. A pályázat kedvezményezettje az önkormányzat. Telefonon tárgyaltak arról, hogy a héten leírják egyezségi javaslatukat. A törvényben előírt határidőt be kell tartaniuk, ha nem értékesítik a praxisjogot, akkor az örökös vagyonértékű joga elveszik. Az önkormányzatnak sem mindegy, hogy mikor lesz a településen fogorvos. Elmondásuk szerint több érdeklődővel is tárgyalást folytatnak.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy sikerült-e megtalálni azt a határozatot, mely alapján a megállapodás megszületett.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy még nem.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy úgy vette észre, hogy Szabó Gabriella nagy nyomás alatt áll, vajon tisztában van-e azzal, hogy az idő mennyire szorítja őt. Pinterits doktornő kihangsúlyozta, hogy a kiskorúra tekintettel alku nélkül elfogadták a praxisjog árát, ennek ellenére vita alakult ki az eszközök vonatkozásában.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag elmondja, hogy Szabó Gabriella nehéz helyzetben van. Ha a jelentkezők közül a Szőllősi Kft-vel kerülne sor a szerződéskötésre, számukra az eszközök nem olyan fontosak, sokkal jobbakat hoznának. Más kérdés, hogy az önkormányzatnak a TorjaDent Bt-vel milyen szerződése volt. Sérülne-e az önkormányzat érdeke, ha a szék eladásra kerülne, helyette egy jobb székkel dolgozna az új tulajdonos.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a futamidő végéig nem adhatók el az eszközök, azokra fenntartási kötelezettség van. A kettőt együtt lehet alkalmazni.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag kérdezi, hogy lízingelhető-e.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy Szabó Gabriella összemossa az eszközökre vonatkozó szerződést és a praxisjogot. Az eszközbeszerzés a TorjaDent BT-é volt.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag elmondja, hogy korábban a praxisjog értékesítése kapcsán az volt a probléma, hogy a tulajdonos igen, az önkormányzat nem kívánta megkötni az adott fogorvossal a szerződést.  Most a működtetés érdekében az önkormányzat szívesen megkötné a szerződést, az eladó is, azonban az a problémája az özvegynek, hogy a gép értékét valamilyen szinten a praxisjog értékesítésénél figyelembe akarja venni.  A praxis többet ér a székkel, mint anélkül.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy rövid ideig van még lehetőség a praxisjog értékesítésére, az uniós pályázat fenntartási ideje később jár le, tehát az özvegy az eszközökkel nem tud kalkulálni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző  ismerteti, hogy a szerződés szerint az önkormányzat ingyen biztosította az eszközök használatát. Az új fogorvosra is ugyanezek a feltételek vonatkoznak, azonban ha elromlik a műszer, akkor karbantartásáról, pótlásáról neki kell gondoskodni. Az új eszköz már a saját tulajdonát képezi.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag kérdezi, hogy ha lenne egy nagyvonalú jelentkező, aki a széket ki tudja lízingeltetni, erre jogilag van-e lehetőség. Külön szerződést lehet kötni mindenre. Az örökös kicsit joggal érezhette, hogy az eszköz többet ér – ha nem is teljes értéken -, mint amit beleinvesztált.

 

Krisztin N. László polgármester hangsúlyozza, hogy a praxist bizonyos időn belül értékesíteni kell.  Ha az önkormányzat vissza is fizetné az eszközök önerejét kamatokkal együtt, azt a pénzt a másik beltag, a doktor úr testvére kapná meg.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag kérdezi, hogy jogilag van-e lehetőség valahogyan rendezni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy nem lehet.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a támogató szervezetet emailben megkeresni azzal, hogy ebben a helyzetben mi lehet a megoldás.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

102/2014. (III.05.) HÜB. határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 1. 10. Napirendi pont:

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 9. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy jogszerű-e, hogy egy közterület díjmentesen kerül bérbeadásra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az a lényeg, hogy a futóverseny lebonyolítására a parkoló nulla forintért lett bérbe adva. Az előterjesztés első részében szerepel, hogy különös méltánylást érdemlő sürgős esetben hat esetben adott önkormányzati segélyt a polgármester. Itt elírás történt, három döntést hozott összesen, 55.000,- Ft értékben.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

103/2014. (III.05.) HÜB. határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Dr. Magó Ágnes képviselő felveti, hogy a segélyezésnél problémát jelenthet, hogy ugyanazon személy kétszer kap támogatást, mert a Humán bizottsághoz is beadja a kérelmét.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a szociális ügyintéző az összes segélykérelmet ismeri, a zárt ülésen tájékoztatni fogja a bizottságot arról, hogy polgármesteri hatáskörben kik kaptak segítséget. Megemlíti, hogy holnap illetve pénteken kerül sor a Nőnapi megemlékezésre. A hét végén kerül sor a váci önkormányzat öregfiúk csapatával tartott futballmérkőzés visszavágójára. A költségvetésben ehhez egy autóbusz bérlete szerepel, azonban javasolja az ábrahámhegyi önkormányzattal összefogva az általuk bérelt busszal, illetve az önkormányzat peugeotjával megtenni az utat. Így itt megmaradna 500 eFt.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke több napirendi pont és hozzászólás nem lévén megköszöni a bizottsági tagok és a hivatali dolgozók munkáját, az ülést 17.10 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Rajzó Ildikó                                                Dr. Scheller György

bizottsági elnöke                                                bizottsági tag

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!