Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2014. 02. 05. soros HÜB

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Humán Ügyek Bizottságának ülése

Szám: 4/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2014. február 5-én 15.50 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Rajzó Ildikó                   bizottság elnöke

Dr. Magó Ágnes            bizottsági tag

Simonné Visi Erzsébet  bizottsági tag

Dr. Scheller György      bizottsági tag

Vastag Gábor                bizottsági tag                             (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László                                        polgármester

Wolf Viktória                                               aljegyző

Horváth Márta                                             osztályvezető

Tamás Lászlóné                                          osztályvezető

Fodor József                                               intézményvezető

Pásztor László                                             ügyvezető

Krisztin N. Lászlóné                                     igazgató

Nagy Lászlóné                                            óvodavezető

Dr. Gáli Mihály                                            ügyvéd

Dr. Pinterits Judit                                         fogorvos

Part Andrásné                                             jegyzőkönyvvezető

(11 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke köszönti a bizottság nyilvános ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a Humán bizottság 5 tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes. Elmondja, hogy Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag egy másik tárgyaláson vesz részt, azt követően kapcsolódik be a bizottság munkájába. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Vastag Gábort, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

58/2014. (II.05.) HÜB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága Vastag Gábor bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Rajzó Ildikó bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottsági elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Elmondja, hogy annak 8. pontját zárt ülés keretében már megtárgyalták. Javasolja, hogy elsőként a Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése tárgyú napirend kerüljön tárgyalásra, mivel a praxist megvásárolni kívánó doktornő jelen van. A Tájékoztató a peres ügyek állásáról tárgyú napirendet akkor javasolja tárgyalni, ha Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr megérkezik a bizottság ülésére.  Kéri, hogy aki a javasolt sorrendi módosítás mellett a  napirendek tárgyalásával egyetért,  kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

59/2014. (II.05.) HÜB határozat

-Napirendi pontok elfogadásáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2014.02.05. napján megtartott soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 1. 1. Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Gabriella az örökös törvényes képviselője és Dr. Pinterits Judit

 1. 2. Badacsonyi Bor7 részvételi szabályzata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József BVKI igazgató és Part Imre CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

 1. 3. Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony” kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Part Imre CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

 1. 4. Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

Bt. Város 2014. évi költségvetéséhez kapcsolódó és BVÖKI által szervezett (jubiláló) programok aktualizálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Fodor József BVKI intézményvezető, Nagy Lászlóné óvodavezető, Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft., Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 5. Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vagyonkezelési szerződések módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Fodor József BVKI intézményvezető, Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 6. Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előkészítő: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 7. A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Választási bizottságok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előkészítő: Wolf Viktória aljegyző

Pásztor László VN Kft. ügyvezető

 1. 11. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja Rajzó Ildikó bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottsági elnök

 

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 1. 1. Napirendi pont:

Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Gabriella az örökös törvényes képviselője és Dr. Pinterits Judit

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke köszönti Dr. Pinterits Juditot, kéri hogy mutatkozzon be.

 

Dr. Pinterits Judit fogorvos elmondja, hogy jelenleg Budapesten dolgozik egy felnőtt fogászati rendelőben, emellett utolsó éves fogszabályozási rezidens. Keszthelyen nőtt fel, vegyes fogászati praxis formájában szeretne önállósodni, és a Balaton partján letelepedni. Férjezett, gyermeke még nincs.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy tudomása szerint még nem született megegyezés a praxisjog eladójával.

 

Dr. Pinterits Judit fogorvos elmondja, hogy hétfőn tárgyaltak az árakról, ő szerette volna két részbe bontani a praxisjogot és az eszközöket. Az eladó együtt kívánta kezelni. A praxisjog árában meg tudtak egyezni, viszont az eszközökben nem. A tulajdonjogi helyzet nem igazán tisztázott. Az önkormányzat pályázat útján nyerte az eszközöket, az eladó 1 millió forint önrészt fektetett be. Ő felajánlotta az önrész megtérítését, azonban azt nem tartja tisztességesnek, hogy olyan eszközparkot kívánnak értékesíteni, ami nincs is a tulajdonukban.  Véleménye szerint az elvárt összeg nem reális.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy a megállapodást megdöbbenve olvasta, miszerint az eszközök 5 év után a praxisjog jogosultjának a tulajdonába kerülnek. Ezt érdekes dolognak tartja, hiszen az önkormányzat pályázott.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag elmondja, hogy a felnőtt háziorvosi praxisban is 5 milliós eszközbeszerzés történt. Akkoriban az önrészt a háziorvosok fizették ki, mivel az önkormányzatnak nem volt rá lehetősége. Tehát ők támogatták az önkormányzatot. Ő is furcsának tartotta, ezért írásban kérte az akkori jegyzőtől, hogy valóban a tulajdonukba mennek-e át az eszközök. Az 5 év ez év novemberében telik le. Valójában az eszközök – pld. egy ÉKG berendezés – ennyi idő alatt szinte elromlanak. Azt nem tudja megmondani, hogy egy fogorvosi szék mennyi idő alatt amortizálódik le.

 

Dr. Pinterits Judit fogorvos megjegyzi, hogy jó állapotúnak tűnik, de az értéke jelentősen csökken, mint minden orvosi eszköznek. A praxisjog a kiskorú örökös tulajdona, az eszközök jelentős része pedig az önkormányzaté.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag szerint jogilag tisztázni kell, hogy az 5 év mikortól számítandó. Az eredeti tulajdonoshoz kerüléstől, vagy a pályázó által itt töltött időponttól. Ha jogi útra terelődne az ügy, akkor olyan döntés is születhet, ami nem egyezik a személyes véleményünkkel. Ezért fontos, hogy a két jogi képviselő egyeztessen.

 

Dr. Pinterits Judit fogorvos azt tartaná jónak, ha mindhárom érintett fél egyeztetne.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke úgy gondolja, hogy a praxis kérdését és a másik dolgot külön kell kezelni, a testület szeretné megnyugtatóan rendezni ezt a fontos kérdést.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy korrekt leltárral az eszközök átadhatók. Az önkormányzat gondoskodik az épület fenntartásáról, a felhasznált anyagok a vállalkozó saját tulajdonát képezik. Az eszközök értékcsökkenése kiszámítható.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag elmondja, hogy a fogorvosi ellátás került először vállalkozói formába. Jelenleg a háziorvosi rendelőben lévő szekrények, eszközök a vállalkozó orvos tulajdonában vannak, mintegy 5 évente fel kell újítania azokat.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását, a praxisjog értékesítését a doktornő részére.  Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

60/2014. (II.05.) HÜB. határozat

Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Salföld, Balatonrendes településekre kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan a praxisjogot megszerezni kívánó Dr. Pinterits Judit fogorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-a szerinti, az előterjesztés II. számú mellékletében szereplő feladat-ellátási szerződést kösse meg, illetve az előterjesztés I. számú mellékletében foglalt tartalmú előszerződést is kösse meg.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a doktornőnek, hogy a többi érintett önkormányzatot is keresse fel, mivel a végső döntést az együttes ülés fogja meghozni. Előzőleg egy személyes találkozót biztosan jó néven vennének.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag megjegyzi, hogy mint háziorvos talán szívesen visszajönne alkalmazotti munkaviszonyba, mivel nagyon nehéz kigazdálkodni sok esetben az iparűzési adót és egyéb elengedhetetlen kiadást. Szívesen venné, ha az önkormányzat megvenné az eszközeik egy részét.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy 5 évvel ezelőtt az épület felújítására és eszközbeszerzésre lehetett pályázni. Akkor az orvosokkal egyeztetés történt. Úgy nyilatkoztak, hogy szívesen vállalják az eszközök önrészét, de szeretnék, ha az eszközök a tulajdonukba kerülnének.  A pályázat kitétele volt, hogy az önkormányzatnak 5 évig fenntartási kötelezettsége van, ha ez idő letelik, akkor kerülhetnek át az önkormányzattól hozzájuk az eszközök. A szerződés így került megkötésre. Valóban egyedül nekik került pénzükbe az eszközbeszerzés, az önrész megfizetése miatt.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy az elhangzottakról kezdeményezzünk egyeztető tárgyalást az érintettek bevonásával. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag megjegyzi, hogy érintettség okán nem fog szavazni.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

61/2014. (II.05.) HÜB. határozat

Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek egyeztető tárgyalás kezdeményezését az érintettekkel az 5 évvel ezelőtt elnyert pályázattal összefüggésben, az eszközök vonatkozásában.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy az eszközök vonatkozásában élő szerződés van, ehhez kapcsolódóan ismerteti a Pénzügyi bizottság határozati javaslatát.  Elmondja, hogy az 5 éves fenntartási idő 2015. december 31-én jár le pontosan, addig az önkormányzat tulajdonában vannak az eszközök.  Ez fontos információ lehet a praxisjogot megvásárolni kívánó doktornőnek.  A fenntartási idő ugyanis az utolsó kifizetési kérelemtől számított 5 év elteltével jár le.  Ez alapján használatba adhatók a praxist üzemeltető orvosnak, ha a testület ezt elfogadja.  A 4 önkormányzat Képviselő-testületének egybehangzó nyilatkozata szükséges a szándéknyilatkozat befogadásához, az előszerződés megkötéséhez.  A jogi rész az ügyvéd úrral egyeztetve van.  Új megállapodás keretében használatba adhatja át az eszközöket az önkormányzat, 2015. december 31-ig azok nem kerülnek át a praxisjog tulajdonosának tulajdonába.

 

Dr. Pinterits Judit fogorvos elmondja, hogy nem célja, hogy bármi ingyenesen kerüljön a tulajdonába. Jobban örülne annak, ha az önkormányzat bérbe adná számára az eszközöket használatra. A praxisjog eladójának az általuk befizetett önrész megtérítését felajánlotta.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy az önkormányzat vállalta a pályázaton nyert eszközök rendeltetésszerű használatát, ha nem így történik, akkor a pályázaton nyert forrást bírsággal együtt vissza kell fizetni, tehát 2015. december 31-ig kötelesek vagyunk az eszközök használatát biztosítani.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy nem jelent-e problémát, hogy közel egy évig betegség miatt nem voltak használva az eszközök.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a praxisról van szó, az nem szűnt meg.

 

Dr. Pinterits Judit fogorvos kérdezi, hogy a jogi ügyek megbeszélésének időpontjáról mikor fog értesítést kapni.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a Jegyző úrral célszerű egyeztetni az időpontot, ő február 13-i testületi ülésen lesz jelen legközelebb.  Ha előbb történne valami, arról értesíteni fogja. Kéri, hogy ha időközben a doktornő részéről bármilyen változás következne be, arról értesítse az önkormányzatunkat.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy külön örül annak, hogy a pályázó a fogszabályozás terén képzi magát. Badacsonytomaj egy turisztikai régió része, korábban a doktor úrnak is sok külföldi vendége volt. Megköszöni, hogy a bizottság ülésén megjelent.

 

 1. 2. Napirendi pont:

Badacsonyi Bor7 részvételi szabályzata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József BVKI igazgató és Part Imre CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy miért került kivételre egy pont az anyagból.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy véleménye szerint szakmailag Fodor úr a kompetens ennek megválaszolására, ő tavaly nem folyt bele a Részvételi Szabályzat készítésébe. Ezt az anyagot a Céh Turisztikai Egyesület állította össze, melyre a múltkori ülésen kaptak felkérést.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy nem mélyült el az anyag tanulmányozásában. Azt viszonyt észrevételezte, hogy tavaly a Dísztéren nem volt kiadva közterület, most benne maradt. A pontrendszerben nem történt változás, illetve a kitelepülők számát sem módosították. Azzal nincs tisztában, hogy tavaly elegendő volt-e a 20 férőhely.

 

Wolf Viktória aljegyző kéri ezeket a kérdéseket a Képviselő-testület ülésén tisztázni. Tavaly két egyeztető fórum volt, melyre a borászok, a kereskedők, vállalkozók is meghívást kaptak. Idén ilyen nem volt, teljes mértékben a Céh Egyesület készítette az anyagot, a kérdéseket feléjük kellene feltenni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy már felmerült az az igény, hogy a részvételi díj mértéke nem lehet kevesebb az elmúlt évinél.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy ez a szerződésnél fogalmazódott meg, mely ezt eleve kimondja. Esetleg az lehet javaslat a Bizottság részéről, hogy az Egyesülettel kötendő megállapodás elválaszthatatlan részét képezze a Részvételi Szabályzat.

 

 

 

Fodor József igazgató megjegyzi, hogy azért fontos a Szabályzat megfelelő összeállítása, hogy az önkormányzat nevesíteni tudja a támogatását. Amikor ő készítette az anyagot, akkor azért került bele a Dísztér, mivel úgy gondolta, hogy a nagyobb koncertek ott kerüljenek megrendezésre. Ha most ott nem lesz koncert, akkor ne lehessen kiadni semmiféle célra.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag javasolja megfogalmazni a kézművesek felé az elvárásokat a külsőségek terén is. Feltétlenül tisztázni kell a résztvevőkkel, hogy hol helyezik el a gépkocsijukat, hogyan oldják meg az éjszakai szállásukat, az áruk raktározását. Fontos, hogy igényes legyen a megjelenés, ezt a színvonalat a valóban iparművészek tudják megteremteni. Aki nem tudja megoldani a lakhatását, annak nem biztos, hogy Badacsonyban kell árusítania. Sokan rossz véleménnyel vannak a tavaly kialakult helyzetről, ez többé nem engedhető meg. Kéri ezt a testületi ülésen is felvetni.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy a Részvételi Szabályzat értelmében a kézművesek az önkormányzattal kötnek szerződést. A mostani szüretre a Magyar Kézműves Szövetséggel kötötte meg a megállapodást. Az ott regisztráltak munkái garantáltan minőségiek. A megállapodásban kell kitérni a helyfoglalásra, alvásra, áramhasználatra, szemétgyűjtésre, stb. A szerződéseket így kell megkötni, ezeket a pontokat nem a Szabályzatnak kell tartalmaznia.

 

Wolf Viktória aljegyző szerint célszerű lenne egy megelőző hirdetményt közzétenni az egységes arculati előírásokra vonatkozóan.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint, ami a rendezvényen történik, az legyen a szervezők felelőssége, de előtte egyeztetni kell. Nem szabad külön választani a dolgokat. A Szervező a Céh Egyesület, a minőségi megjelenést nekik kell leegyeztetni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Részvételi Szabályzat képezze elválaszthatatlan részét a megállapodásnak, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

62/2014. (II.05.) HÜB. határozat

Badacsonyi Bor7 részvételi szabályzata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Részvételi Szabályzat képezze elválaszthatatlan részét a Turisztikai Céh Egyesülettel kötendő megállapodásnak.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke a Dísztéren továbbra sem javasolja a kitelepülést.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy a szezonra megépül a pizzéria. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy a kapujában ne legyen közterület kiadva.  A kosaras helyéről is tárgyalni kell.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a kitelepülés helyszíneit újra átnézni, mert az újonnan megnyíló pizzéria miatt változnak a területi viszonyok. A Dísztéren továbbra sem javasolja a közterület bérbeadást. Javasolja nyomatékosan odafigyelni arra, hogy a kézművesekkel kapcsolatos tavalyi anomáliák ne ismétlődjenek meg. Kéri, hogy aki az elmondottakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

63/2014. (II.05.) HÜB. határozat

Badacsonyi Bor7 részvételi szabályzata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a kitelepülés helyszíneit újra átnézni, mivel az újonnan megnyíló pizzéria miatt változnak a területi viszonyok. A Dísztéren továbbra sem javasolja a közterületek bérbeadását. Javasolja kiemelten odafigyelni arra, hogy a kézművesekkel kapcsolatos tavalyi anomáliák ne ismétlődjenek meg.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

 1. 3. Napirendi pont:

Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony” kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Part Imre CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a témával tavaly is foglalkoztak, úgy gondolta, hogy megnyugtatóan rendeződött ez a kérdés. Kérdezi, hogy mi változott.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a rendelet módosítását az indokolta, hogy a Badacsony kártya kötelezően feltüntetendő elemei az eredeti rendelet 2. §-ában aktualizálásra kerültek. A vendégkártya értéke 1.000,- Ft-ra módosult. Pontosításra kerültek az épület minőségének javítása címszó alatt az a-b-c. pontban megfogalmazottak. A Céh Egyesülettel történt egy előzetes egyeztetés, javaslataikat leírták. A Pénzügyi bizottság ülésén felmerült, hogy a módosító rendeletben a 6.§ (3) bekezdésében miért változott 10.00 órára. Elmondja, hogy a távozás napján már nincs IFA befizetés, a szálláshelyeket is ezen időpontig el kell hagyni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy a meghatározottak mindenkire érvényesek. Az első év egy tanuló év lesz, előfordulhat, hogy valamilyen irányban módosítani kell majd.

 

Wolf Viktória aljegyző szerint ez októberben, a pályázatok elbírálásánál derül ki.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy a befizetett idegenforgalmi adótól is függ.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint fontos a külön figyelemfelhívás, ez többet jelent, mint ha a lakosság a jogszabályokat nézi.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony” kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

64/2014. (II.05.) HÜB. határozat

„Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony” kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága „Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony” kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Rajzó Ildikó bizottság elnöke 16.50 órakor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 17.00 órakor folytatódik.

A jelenlévő szavazók száma 4 fő.

Hiányzik Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag.

 1. 4. Napirendi pont:

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

Bt. Város 2014. évi költségvetéséhez kapcsolódó és BVÖKI által szervezett (jubiláló) programok aktualizálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Fodor József BVKI intézményvezető, Nagy Lászlóné óvodavezető, Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft., Pásztor László ügyvezető VN Kft.

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a gázkazán kezelése az óvodában miért igényel külön szakembert.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy nem főállású fűtőt kér napi 8 órában, hanem egy olyan szakembert, aki akár több helyen is ellátja ezt a munkát, felügyeli a kazánokat. Többször hideg van reggel az óvodában, a kazánok rossz minőségűek. Sikos József az iskolában főállásban volt alkalmazva, de a KLIK nem engedélyezi, hogy az óvodában is ellássa ezt a feladatot. Az óvodában a fűtő és karbantartói munkát is ő végezte.

 

Fodor József igazgató megjegyzi, hogy a könyvtárban lévő kazánnal is ugyanezek a problémák.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint a VN. Kft. a vagyonkezelője az óvodának, oldják meg ők. Az nem megengedhető, hogy egy karbantartónak csak ennyi dolga legyen. Kérdezi, hogy hány évesek a kazánok.

 

Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy nem a VN. Kft. a vagyonkezelő.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy a beköltözéskor, 20 évvel ezelőtt lettek beszerelve. A keringető szivattyú lett lecserélve ezen idő alatt. Annyit kér, hogy legyen egy felelős szakember, aki reggelente és munkaidő után is ellenőrzi a kazánokat. Most az óvoda, a könyvtár és az egészségház ellátatlan maradt.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy az egészségházra felkerülő napelemek mit fognak ellátni.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy a villanyáram költségét fogják csökkenteni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint célszerű átgondolni pályázati lehetőség igénybevételét a műszaki problémák megszűntetésére. A gázkazánok cseréjére az óvoda hőszigetelésével összefüggésben van lehetőség.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag megjegyzi, hogy ha az óvodától jön a fűtés az orvosi rendelőbe, az veszteséges. Ezt is meg kellene oldani egy energetikai pályázat keretében.

 

Pásztor László ügyvezető ismerteti, hogy tavaly karbantartási szerződést kötöttek egy gázszerelővel, aki a település intézményeinél az összes gázkazánt végignézte. Kiemelte, hogy az óvodában lévő kazánok szorulnak a legsürgetőbben cserére. A kazánok felügyelete, kezelése egy jogi problémát is felvet, most nem felügyeli őket senki.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy a gázkazánok cseréje és felügyelete megoldandó feladatként jelentkezik, gondot jelent. Ilyen szinten még nem találkozott ezzel a problémával, be kell építeni a költségvetésbe.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy tavaly pályázatot adtunk be, mely a gázkazánok cseréjét is tartalmazta. Sajnos nem volt eredményes.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a jelen pályázati határidő február 13., a pályázat 80 %-os intenzitású. Összköltsége 26,6 millió forint, az önerő 5,3 millió forint.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető javasolja az egyik VN. Kft. dolgozó beiskolázását, a tanfolyam költségének beépítését a költségvetésbe.

 

Wolf Viktória aljegyző megjegyzi, hogy a Pénzügyi bizottság azt támogatta, hogy rendkívüli ülés keretében történjen a döntéshozatal.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag szerint gazdaságtalan, ha távhő formájában kapja a vizet az egészségház. Kérdezi, hogy az egészségház vonatkozásában a pályázat keretében lehetne-e jobb, gazdaságosabb megoldást keresni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag javasolja, hogy a rendkívüli ülésre a felvetéseket a műszaki osztály vizsgálja meg, térjen ki arra, hogy milyen megoldással lehetséges az egészségház leválasztása, az önálló fűtés megvalósítása. Tehát a két intézmény kettéválasztását vizsgálni kell.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a közterület felügyelő ilyenkor mit csinál. Neki nyáron van dolga, javasolja, hogy végezze el a fűtő képzést. Nem 8 órás munkáról van szó, a fűtési szezon nem 12 hónapig tart. Kérdezi, hogy az önkormányzatnál ki működteti és ellenőrzi a kazánokat.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a kérdésre műszaki osztályvezető asszony tud konkrét választ adni, de a közterület felügyelő a nyári szabadságát, túlóráit is most veszi ki. A kazánok ellenőrzésére karbantartási szerződés van érvényben, ők megnézik, kitisztítják a kazánokat. Egyébként a műszaki osztályvezető is ellenőrzi a működésüket.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy az önkormányzat és intézményei fűtésrendszerének felülvizsgálatára és szabályszerű működtetésére megoldást kell találni, ehhez kéri a javaslatokat. Hány órában végezhető el a munka, ki legyen beiskolázva. Az energiai pályázattal kapcsolatosan az óvoda esetében is felmerült egy tétel.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki azt a javaslatot támogatja, hogy az óvodai fejlesztés vonatkozásában a BM rendelet szerint beadást javasolja, rendkívüli ülésen meghozva a döntést kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

65/2014. (II.05.) HÜB. határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága az óvodai fejlesztés vonatkozásában (gázkazánok cseréje) a BM rendelet szerinti beadást javasolja, rendkívüli ülésen meghozva a döntést.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy az egészségház leválasztásának lehetőségét is vizsgálni kell.

 

Wolf Viktória aljegyző javasolja, hogy a műszaki apparátus vizsgálja meg, egyeztetve az ügyben az EON-nal.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kéri a fedezetét a költségvetésbe megjeleníteni.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a költségvetés tárgyalásával, elfogadásával kissé késésben vagyunk. A Hivatal december 19-én kiküldött levelében kérte, hogy 2014. január 9-ig jelezzék  javaslataikat a megkérdezettek. Ezt követően is sok újabb ötlet érkezett, melyek a költségvetésbe beépítésre kerültek. Ha a testület március 7-ig nem fogadja el a költségvetést, akkor az állami támogatást nem kapjuk meg. Két alternatíva lehetséges.  Vagy elfogadja jelen fordulóban azzal, hogy a már meghatározott költségvetési rendelet módosítását előirányozza az első negyedév végére, vagy ezeket a javaslatokat a testületi ülésig beépítjük, a testület egy mellékletet kap a változtatásokról.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető hangsúlyozza, hogy március 7-ig adatot kell szolgáltatni, a kincstári rendszerben fel kell dolgozni a költségvetést, mely minimum 3-4 napos munkát jelent az osztálynak.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint egy rendkívüli ülésre még szükség lesz.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy több előirányzatot jelentő igény született a Pénzügyi bizottság ülésén is, kéri, hogy ezekről pontonként határozzon a Képviselő-testület a február 13-i ülésén.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke jobbnak tartaná, ha rendkívüli ülésen lenne a költségvetés tárgyalva.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy az óvoda fenntartója a Társulási Tanács. A költségvetése a február 3-án tartott Társulási Tanácsülésen elfogadásra került. A költségvetés kényes kérdés, mindkét bizottság részéről szembesülni kellene azzal, hogy mit fogadnak el. Párhuzamosan könnyebb az összhangot megteremteni. Ha a költségvetési rendeletet a bizottság nem fogadja el, akkor egy esetleges rendkívüli ülés időpontjára kér javaslatot. Elmondja, hogy február 10-én lesz rendkívüli ülés, február 13-án soros ülés, február 18-én együttes ülés.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint mindenképpen szükség van a rendkívüli ülésre a költségvetés témájában, még mindig felmerülnek sürgősen megoldandó feladatok.

 

Wolf Viktória aljegyző megjegyzi, hogy negyedév végén módosításra lesz szükség a központi költségvetésből kiutalt támogatások és előirányzat módosítások miatt.  Elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság a fűtő alkalmazását alkalmazottként, megbízással vagy vállalkozási szerződés keretében javasolta azzal, hogy a feladatellátást az érintett intézmények vezetői együttesen vizsgálják meg a műszaki osztályvezető bevonásával.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, annak anyagi vonzatának megjelölése mellett, rendkívüli ülés keretében tárgyalva, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

66/2014. (II.05.) HÜB. határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a rendkívüli ülésre az érintett intézmények vezetői együttesen vizsgálják meg a műszaki osztályvezető bevonásával a fűtő alkalmazásának lehetőségét - alkalmazottként, megbízással vagy vállalkozási szerződés keretében – azzal, hogy a feladatellátás anyagi vonzata is kerüljön kimunkálásra.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy pályázati lehetőségről is volt szó, melynek önrésze befolyásolja a költségvetést. Ha a bizottság támogatja, hogy azzal éljen az önkormányzat, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

67/2014. (II.05.) HÜB. határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a BM rendelet keretében az Óvoda energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtását, az 5,3 millió forint önrészt biztosítását.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Fodor József igazgató a Kulturális Intézmény költségvetésével kapcsolatosan elmondja, hogy a testület által kért változtatásokat végrehajtotta. A tervezett két jubileumi rendezvénynek komoly turisztikai vonzereje lehet, de ehhez pénzre van szükség. Ha a testület további csökkentést kér, mondják meg, hogy melyik rendezvény költségvetéséből vegye le az összeget. A dologi kiadásokat nem tudja csökkenteni, jogilag nem hagyható el semmi, hiszen akkor sérülnek azok az előírások, melyekkel egy rendezvény megtartható. Csak a műsorokból lehet elvenni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a két jubileumi rendezvényhez pályázati pénz is rendelkezésre fog állni, kérdezi, hogy ezek miért nem az önkormányzatnál vannak feltűntetve.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy a rendezvényekhez konkrétan oda van írva, hogy a pályázati pénz mire fordítható. Az önkormányzatnak csak az ÁFÁ-t kell állnia. A pályázatok utófinanszírozottak, ebben az évben valószínűleg nem lesz pénz belőle.  A jubileumi programok aktualizálása tárgyú előterjesztésben a két rendezvény részleteiben látható. Példaként említi, hogy a 2004-es városnap összértéke 15 millió forint volt.

 

Vastag Gábor bizottsági tag megjegyzi, hogy a városavató ünnepség a szürettel együtt került megrendezésre.

 

Nagy László művelődésszervező pontosításként elmondja, hogy egymást követő napokon, de külön költségvetéssel kerültek a rendezvények megtartásra.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy most a pályázati rendszer az önkormányzatnál van feltűntetve, kikerült az intézmény költségvetéséből.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy összesen 44 millió forintról beszélünk, ebben nincs benne a 20 millió. Ezért sokallja.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a színpad építésre, bontásra miért van beállítva külön összeg.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy a színpad összerakását felelősen kell végezni. A munkaköri leírásában senkinek nem szerepel, erre felelős szakembert kell alkalmazni, az esetleges problémák miatti jogviták elkerülése érdekében.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy ez világos, mindenki felel a munkájáért, ennyire nem tájékozatlan ő sem. Fontos tisztában lenni azzal, hogy volt-e értelme a színpadra pályázni, ezért ezekre a kérdésekre választ kell kapnia.

 

Nagy László művelődésszervező elmondja, hogy a színpad építését és bontását közhasznú emberekkel is meg lehet csináltatni, de a javítási költségek és a felelősség ez esetben az intézményt terhelik.

 

Fodor József igazgató szerint volt értelme a pályázatnak, mert olyan új produktum jött létre, mely 15-20 évre megoldja a problémát. A színpad kis helyet foglal el, könnyen szállítható. Az összerakása viszont szakmunka.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a rendezvénysátor bérletével kapcsolatosan sikerült-e kompromisszumra jutni. Az egyéb rendezvényeknél javasolja csökkenteni a költségeket. A civil szervezetek miért kapnak díjazást fellépésük esetén. A táncegyüttes kaphat tisztelet díjat?

 

Fodor József igazgató megjegyzi, hogy a Képviselő-testület felkérheti a VN. Kft.-t olyan együttműködésre, hogy a sátrat ingyen építsék meg. A szüreti rendezvény vonatkozásában önkormányzati cég nem szerepelhet a pályázatban. A másik kérdésre válaszolva elmondja, hogy az Ezüst Kükapu Táncegyüttes 5 éve alakult, azóta minden rendezvényen ingyenesen lépnek fel. Direkt szerepeltetett egy összeget a pályázatban azért, hogy az együttes tagjai legalább egyszer kapjanak valami dotációt. A pénzt pályázaton nyertük, ezt adnánk át. Egy idő után, ha mindig csak a helyi csoportok lépnek fel, unalmassá válnak a műsorok. Ezen próbált változtatni, de a fedezet egy részét a testület már lefaragta.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy nem a táncegyüttes a fő téma, de a költségvetést tovább kell csökkenteni.

 

Nagy László művelődésszervező elmondja, hogy a ruhák, csizmák elhasználódnak, pótolni kellene őket. Eddig az együttes nem kapott támogatást, most ezért lett egy bizonyos összeg beállítva. Sok környező település rendezvényén ott van, ezért van rálátása egy-egy falunap és egyéb program költségvetési vonzatára is. Ha Ábrahámhegy, Badacsonytördemic és a többi kis falu képes arra, hogy a település lakosságát megtisztelje azzal, hogy programokat biztosít számukra, akkor ezt Badacsonytomaj Városnak is meg kell tennie. A költségek lehet hogy magasak, de a rendezvényeknek a turizmus szempontjából van hozama is.

 

Vastag Gábor bizottsági tag megjegyzi, hogy a kistelepüléseken évente 3 rendezvény van.

 

Nagy László művelődésszervező elmondja, hogy ez nem igaz, Ábrahámhegy évente mintegy 30 rendezvényt szervez, melyek része egy-egy kiállítás megnyitó, kocsonya fesztivál, disznóvágás is.  Szigligeten is sok rendezvény van. Úgy érzi, hogy Badacsonytomaj egy helyben áll, körülöttünk viszont halad a világ.

 

Vastag Gábor bizottsági tag egyetért azzal, hogy a környező települések megelőznek minket, de nem érti, hogyan képesek rá. Megvizsgálva a rendezvényeiket, azok jelentős része társadalmi, alapítványi szervezés.

 

Nagy László művelődésszervező megjegyzi, hogy úgy lehetséges, hogy áldoznak erre a célra, a rendezvényeket pedig általában hétvégére szervezik.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság kérte az igazgatót, hogy mutassa ki, milyen bevételek származnak a turizmusból. Az anyagot áttekintve megállapítható, hogy a bevétel sokszorosát fizetjük ki a programokra. Itt nemcsak a kulturális intézmény fenntartásáról beszél, a Borhét támogatására, a Céh Turisztikai Egyesület és Iroda működtetésére is gondol, tehát az önkormányzat erre a célra 100 millió forint feletti összeget áldoz. A programokat nívósan kellene megtartani, pályázatok igénybevételével. Például a Csík zenekar műsorának belépőjegyessé tételével rentábilissá lehetne tenni a rendezvényt. Ez így lenne korrekt.

 

Nagy László művelődésszervező megjegyzi, hogy Badacsonytomajon jelenleg nem lehet belépőjegyes rendezvényt tartani, nem rendelkezünk olyan területtel, ahol a technikai feltételek biztosíthatók.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint a strandok és a Móló is lezárható.

 

Nagy László művelődésszervező elmondja, hogy a strandokon sokba kerül a technikai feltételek megteremtése, a Móló nem az önkormányzaté. A Csík zenekarra a tavalyi fellépésük alkalmával 260 jegyet adtak el az egyik környező településen, mely a költségek 10 %-át fedezi.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy táblázatban összegezte a kötelező kulturális feladatokra fordítandó összeget, a nem kötelező feladatokat, a hagyományőrző feladatokat. Az intézmény összetett, az épületek műszaki állapota rossz, ezért a dologi kiadások nagyobbak.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy erre tavaly is kapott segítséget a Kulturális Intézmény.  Nem ért egyet azzal, hogy az iskolában például külsősök adjanak térítésért műsorokat. A gyerekek bevonását támogatja.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag 18.00 órakor érkezett vissza a bizottság ülésére.

A szavazók száma 5 fő.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy a március 15-i műsorról egyeztetett az iskola igazgatójával, nem tudják vállalni az ünnepségen való részvételt.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke az elhangzottak szerint további átdolgozásra javasolja a Kulturális Intézmény költségvetését. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

68/2014. (II.05.) HÜB. határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

Bt. Város 2014. évi költségvetéséhez kapcsolódó és BVÖKI által szervezett (jubiláló) programok aktualizálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága az elhangzottak szerint további átdolgozásra javasolja a Kulturális Intézmény költségvetését.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag a Polgármesteri Hivatalnál beállított jubileumi jutalmakról kér tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy 30-35 éves munkaviszony után a közszolgálati dolgozók jubileumi jutalomra jogosultak. Az idén két fő ért el ezt az időt.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a Polgármesternek is jár-e jubileumi jutalom.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy a Polgármester úr is elérte a törvényben meghatározott időt, részére is jár a jubileumi jutalom.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja, hogy jótékony célra ajánlja fel a jutalmát. Kérdezi, hogy a Polgárőrség részére beállított 500 eFt-ot a Polgárőr Egyesület kérte, vagy a Hivatal állította be.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy egy keretösszeget osztott el, melyből a Badacsonytomajért Közalapítvány részére is beállításra került 1 millió forint, az általuk kért 1,5 millióval szemben.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy a Polgárőrség autó lízingje lejárt, részükre 350 eFt beállítását támogatja. A Sportegyesület részére az 1 millió forintot soknak tartja.  Kérdezi, hogy ez részleteiben mit takar.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a tavalyinak megfelelően a működési feladatokra került beépítésre ez az összeg.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a sportcélú támogatást az iskola kapja.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy az iskolánál azok vannak beépítve, akik számlát adnak, tehát az edzői díjak, a személyi juttatások szerepelnek külön. Ez az összeg kimondottan a Sportegyesületé.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja, hogy úgy kapjanak támogatást, ha megindokolják és konkrétan megjelölik, hogy mire kérik az összeget.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a polgárőrök legalább a rendezvényeket ingyenesen felügyelik.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag felveti, hogy a Sportegyesület külön napirend keretében szerepel a műfüves labdarugó pálya kapcsán.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő megjegyzi, hogy mivel csupán 50 %-os a pályázat támogatottsága, a pályázat beadása el lett vetve.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a kútfúrásra 9 db árajánlatokat kért, egyetlen válasz érkezett. A kútfúrást meg kell terveztetni, engedélyeztetni, a használatbavételi engedélyezési eljárást lefolytatni. Az eljárás hosszadalmas, minimum 3 hónap és 1 millió forintba kerül. Ha a tervek elkészülnek, annak ismeretében adják meg az árajánlatot a kivitelezésre.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy a pályafenntartás a VN. Kft. feladata. Kérdezi, hogy mire kapja akkor a Sportegyesület az 1 millió forintos támogatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tavaly ezt az összeget azzal a feltétellel kapták meg, ha ténylegesen beneveznek a bajnokságba. Ez kifejezetten működési támogatás.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy nevezési díjak, bírói díjak, szállítási költség, ilyen irányú költségek fedezetéül szolgálna.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag erről előzetes költségvetést kér, ezt a lazaságot pénzügyekben nem tartja elfogadhatónak, egy kockás papíron nem lehet elszámolni. A Közalapítványnál soknak tartja a kért 1,5 millió forintot, de az 1 milliót is. Kéri, hogy a tavalyi évi felhasználásról adjanak részletes kimutatást. Maximum 700 eFt támogatást javasol részükre megszavazni.

 

Vastag Gábor bizottsági tag elmondja, hogy a Közalapítvány a segélyekről dönt, ez azonban nem lehet párhuzamos a Humán bizottság által nyújtott segítséggel. Véleménye szerint az 1 millió forint reális lenne.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a civil szervezetek a meghatározott formában a kapott támogatásról minden esetben elszámolnak, soha nem fogadnak el kockás papírt, az elszámolást a pénzügyi osztály komolyan veszi. A Közalapítvány is megküldte az elszámolását, az bármikor megtekinthető.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy javaslat hangzott el arra, hogy a támogatási összegek legyenek újragondolva, csökkentve. A Polgárőr Egyesületnek 350 eFt-ra, a Közalapítványnak 700 eFt-ra hangzott el javaslat.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kéri, hogy a Sportegyesület a testületi ülésig mutassa ki, hogy éves szinten mennyibe kerülnek a nevezési díjak, bérleti díjak és egyéb elengedhetetlen költségek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az anyagban szerepel, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzatok Társulása felé is van kötelezettségünk. Elmondja, hogy a Társulás elnökével egy konferencián vett részt, ahol Tóth Csaba úr elmondta, hogy a normatívából nem tudja megoldani a Szociális Társulás működtetését. Megoldást jelenthetne, hogy ha a dolgozók nem kapnák meg a cafetériát. Ez a mi önkormányzatunkat 800 – 1 millió forint közötti résszel érinti. Holnap szavaznia kell, hogy kapjanak-e a dolgozók cafetériát, a bizottságtól ehhez kér iránymutatást. A költségvetésben található mínuszt szét fogják teríteni az önkormányzatok felé.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag furcsának tartja, hogy a szociális ellátásban, helyben dolgozó 3 gondozónő részére 1 millió forintot fizessen ki az önkormányzat. Ebben a számban benne van a szociális társulás alulfinanszírozottsága is.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy van olyan, ahol nincs szociális gondozott, mégis esik egy bizonyos összeg az adott településre. Az 1,8 millió forint a cafetáriából és a társulás üzemeltetési költségéből tevődik össze, melyet szétterítenek az önkormányzatok között. Azt javasolja támogatni, hogy szeptember 30-ig ne adjon a társulás a szociális ellátásban dogozóknak cafetériát. Ha az esetszámot tudnák növelni, nőne a normatíva, így helyre lehetne hozni a költségvetést. Szeptember végén lehetne visszatérni erre a témára.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag elmondja, hogy a háziorvosok szembesültek azzal, hogy a gyermekellátást is át kell venniük megfelelő ügyeleti díj növelés nélkül. Kérdezi, hogy ezt tolmácsolta-e valaki már a polgármestereknek, a költségvetési vonzat kidolgozását támogatták-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy első körben az hangzott el, hogy a rendszeren belül kell megtalálni a fedezetet. A kórház vezetőjének a beszámolójára is sor fog kerülni az ülésen.

 

Scheller György bizottsági tag felhívja a figyelmet arra, hogy az egyik kérdés a cafetéria, ugyanakkor az ügyelet megoldásához szükséges fedezet még tárgyalási alapot sem képez. Örülne, ha a dolgozók megkapnák a cafetériát és megnyugtató megoldás születne az ügyeletre. Megjegyzi, hogy nagyságrendileg nem azonos a két dolog.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy az ételkihordásra keresik-e a megoldást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen, erről a testületi ülésen be fog számolni. Elmondja, hogy a polgármesternek egy millió forintig van lehetősége a költségvetésben átcsoportosításra.  Nem lenne muszáj felvetnie az előbbi témát, de nem szeretné, ha a szavazatával holnap támogatja, a csütörtöki testületi ülésen pedig a testület nemet mond.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a szociális ellátásban dolgozók szeptemberig ne kapják meg a cafetériát, kézfelemeléssel jelezze. Így a dolgozók ösztönözve érzik magukat arra, hogy az esetszámot növeljék. A háziorvosi ügyelettel kapcsolatos problémára is keresni kell a megnyugtató megoldást. Kéri a bizottság szavazatát.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

69/2014. (II.05.) HÜB. határozat

Szociális ellátásban dolgozók részére cafetéria biztosítása és háziorvosi ügyelet

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja, hogy a szociális ellátásban dolgozók szeptemberig ne kapják meg a cafetériát, az esetszám növelésével próbálják meg az állami normatívát emelni a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében.

A háziorvosi ügyelettel kapcsolatos problémára megnyugtató megoldást kell keresni.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke tájékoztatja a Polgármester urat, hogy javaslat hangzott el az egyik bizottsági tag részéről arra, hogy a jubileumi jutalmát jótékony célra ajánlja fel.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy valóban 10 millió forintba kerül-e a 15/2. hrsz-ú ingatlan kisajátítása. Javasolja a 3. pont kivételét, a 2 millió forint beállítását a kisajátításra, majd a fennmaradó részt az elkülönített tartalék terhére rendezni.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy sürgősségi indítványként kerül a testület elé. A műszaki osztályvezető asszony az ügyvéd úr állásfoglalását kérte, mivel pontos jogi áttekintés szükséges.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 2 millió forint kerüljön be a költségvetésbe a kisajátításra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

70/2014. (II.05.) HÜB. határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja, hogy a 15/2. hrsz-ú ingatlan kisajátítására 2 millió forint előirányzat kerüljön be a költségvetésbe.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja, hogy kérjünk írásbeli nyilatkozatot a KLIK-től, hogy az iskolai klub többlet energia fogyasztásának kifizetését vállalják-e.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a szülői értekezleten felmerült az iskolai fűtés kérdése. A KLIK sokallja a számlát, takarékosságra inti az intézményt, viszont ha egy reprezentatív teremre van szükségük, akkor igénybe veszik. Véleménye szerint ha a fűtés ilyen komoly kérdéseket vet fel, akkor biztosan nem fogják támogatni a klub pluszköltségeit.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag az iskola és a vasútállomás közötti gyalogátkelőhellyel kapcsolatosan kérdezi, hogy hogyan kerülhet egy zebra 6 millió forintba.  Ezt nem tudja elfogadni, kéri további tárgyalásokat folytatni ez ügyben Czigler úrral.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez a gondolat a megvalósítást hátráltatja.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag felveti, hogy a felhalmozási kiadások közül kikerült a közvilágítás költsége. Javasolja a megvalósítás érdekében pályázati lehetőség keresését.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy több választási lehetőség volt, elhangzott esetlegesen pályázat keresése is. A költségvetést egyensúlyba kellett hozni, a lehetőségek végesek voltak. Természetesen lehet változtatni, de a fedezetet meg kell keresni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy miért 6.350 eFt került beállításra a mozgássérült vízi bejáró megvalósítására. Ez becsült összeg, vagy költségvetés alapján lett meghatározva.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ez a pályázat teljes összege, de mivel utófinanszírozott pályázat, be kell építeni a teljes összeget.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy saját pénzből nem támogatná a megvalósítását, de a pályázat 100 %-os támogatottságú.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke összegezi az elhangzottakat. Az iskolai klub kivételét javasolta a költségvetésből. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

71/2014. (II.05.) HÜB. határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja az iskolai klub működtetésének költségeit a költségvetésből kivenni.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke a mozgássérült bejárót csak nyertes pályázattal javasolja megépíteni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy az ÁFÁ-t az önkormányzatnak kell kifizetni, ez 1.350 eFt.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy a gyalogátkelőhely kialakítására maximum 3 millió forintot tud elképzelni. Javasolja, hogy február 28-ig a Közútkezelő KHT-vel történjen meg a tárgyalás, melyen szeretne részt venni.

 

Vastag Gábor bizottsági tag szerint legalább az alsó gyalogátkelőhelynél már jelezni kell, hogy következik még egy. Azért kerül sokba, mert veszélyes az útszakasz.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a gyalogátkelőhely kialakítására vonatkozó tárgyalás lefolytatásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

72/2014. (II.05.) HÜB. határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja az iskola és a vasútállomás közötti gyalogátkelőhely kialakításáról 2014. február 28-ig a Közútkezelő KFT-vel tárgyalás lefolytatását, Simonné Visi Erzsébet képviselő részvétele mellett.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Pásztor László ügyvezető ismerteti, hogy korábban elhangzott, hogy tavaly érkezett igény alapján a Nyár utca aszfaltozását a 2014. évi költségvetésben szerepeltetni kell. Kérdezi, hogy a kerékpárút felújítására, az úton lévő híd felújítására lesz-e lehetőség.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e közmű a Nyár utcában.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy igen.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a kivitelezés költségeit kimutatni.

 

Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a testület eredeti gondolatait a Kisfaludy-ház vásárlása át kell hogy alakítsa. A mai napon Jegyző úrtól érkezett egy email a Bahart részvények eladásával kapcsolatosan. Siófok egyértelműen jelezte, hogy a költségvetés után tudnak fizetni, tehát április végéig visszafogottabban kell gondolkodni. Javasolja a felhalmozási gondolatokkal óvatosabban bánni, sorrendiséget felállítani.  Év közben lehet inkább visszatérni egy-egy feladatra. Forrás hiányában nem lehet megvalósítani az elképzeléseket. Ezzel azt akarja hangsúlyozni, hogy nem került le elég feladat a listáról.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy a pályázati referenstől már két alkalommal kapott a testület jelzést a kerékpárút felújításának lehetőségéről. Elhangzott, hogy 80 millió forintnyi terv van a fiókban. Meg kell vizsgálni, hogy ezekből mi valósítható meg. Fiókba nem szabad terveztetni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az anyagokat elő fogja venni a testületi ülésre.  Alkalmazásuk kétes, mert az engedélyek jelentős része lejárt. Elkészült a teljes település ivóvíz hálózatának terve, az V. ütem csatornázási terve, stb.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag nem tudja elképzelni, hogy Badacsonytomaj és Badacsony között hogyan lehet kiépíteni a kerékpárutat. Azokkal a pályázatokkal kell foglalkozni, melyek segítésével előrelépés lehetséges.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az elhangzottak jegyében a költségvetés átdolgozásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

73/2014. (II.05.) HÜB. határozat

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága az javasolja a költségvetés átdolgozását.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

 1. 5. Napirendi pont:

Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előkészítő: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi az ügyvéd urat, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy nem.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogyan áll a 15/2-es ingatlan ügye.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a per 8 éve tart, a partner mindent elkövet, hogy a végtelenségig halassza az ügy lezárását. Ha most megáll az önkormányzat, akkor az eddig elért eredmények elvesznek, az pazarlás lenne. Ha előre megyünk, nem tudjuk mikor és mennyiért, de megoldódik a helyzet. El kell dönteni, hogy az önkormányzat kitart-e.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy első fokon befejeződött az ügy. Az utoljára kapott levéllel kapcsolatosan egyeztetett a műszaki osztályvezetővel, de nem tudott az anyagban elmélyedni. Keddre elkészíti az állásfoglalását.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy Fodor Ilona polgári perében arról kell-e dönteni, hogy elfogadja-e az önkormányzat a felperesnek megítélt összeget, vagy ha most továbbmegy az ügy, addig nem kell csinálni semmit.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy március 14-re van kitűzve az újabb tárgyalás, egyenlőre nem kell dönteni. Ő elfogadta az ítéletet, mert véleménye szerint kedvező az önkormányzatra nézve. A másodfokú tárgyalás eredményéről a képviselőket tájékoztatni fogja.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag az É-V. Kft. és társa elleni perről kér rövid tájékoztatást.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a per lényege az, hogy kapott-e a vevő tájékoztatást arról, hogy a terasz nagyobb része nem tartozik az ingatlanhoz. Álláspontunk szerint igen. Segítséget kért az ingatlanközvetítőtől, aki írásban megerősítette, hogy erről egyértelműen tájékoztatta a vevőt. Ezt tanúvallomással is hajlandó megerősíteni, de a törvényszék eddig nem tartott erre igényt.  Véleménye szerint a felperes keresete nem jogos az ÁFÁ-ra vonatkozóan. Megalapozatlan, hogy megtévesztéssel az önkormányzat érvénytelen szerződést hozott létre, így a több mint 10 milliós beruházás megtérítési igénye is megalapozatlan a felperesnek.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag 18.50 órakor távozott a bizottsági ülésről.

A szavazók száma 4 fő.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a peres ügyek állásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

74/2014. (II.05.) HÜB. határozat

Tájékoztató a peres ügyek állásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a peres ügyek állásáról szóló beszámolót fogadja el.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a Képviselő-testület utolsó döntése értelmében a Bányász strand jelenlegi bérlőjének szerződése a 2014. évi szezon végéig meghosszabbításra került. A szavazáskor a Jegyző úr nem tett törvényességi észrevételt. Kérdezi, hogy ez jó-e így, vagy pályázatot kellene kiírni.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a szerződésben foglalt feltételeket sajnos nem ismeri. Ha a szerződés lejár, akkor vélhetően pályázati eljárás lefolytatása szükséges.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri ezt megvizsgálni, hogy a döntés korrekt legyen. Ha szükséges, javaslatot kell tenni az ügyben a testület felé.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a badacsonyi strandon a két büféssel ugyanez a helyzet. A Jegyző úr azt mondta, hogy lehetséges a szerződés egy évvel történő meghosszabbítása.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy a lejárt határidejű határozatok tárgyalása során térjen erre vissza a bizottság.

 

 1. 6. Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vagyonkezelési szerződések módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Fodor József BVKI intézményvezető, Nagy Lászlóné óvodavezető

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a „Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló rendelet tervezet elfogadásával és a „Vagyonkezelési szerződések módosításával” egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

75/2014. (II.05.) HÜB. határozat

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vagyonkezelési szerződések módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménnyel, a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatallal valamint a Pipitér Napközi Otthonos Óvodával a nemzeti vagyonról szóló 20111. évi CXCVI. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal vagyonkezelési szerződés megkötését. Javasolja továbbá Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet elfogadásra.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 1. 7. Napirendi pont:

A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság a felnőtt belépőjegy árát 600 Ft-ra, a gyerek és nyugdíjas jegyek árát 350 Ft-ra javasolta csökkenteni. Ezen kívül két olyan jegytípus kivételét javasolják, ami a felmérések és tapasztalatok alapján indokolt.

 

Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy a tavalyi adatok alapján kiszámolták, hogy a javasolt csökkentés 3 millió forint kiesést jelent.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy milyen volt a felnőtt belépő jegy és a napijegy aránya, és a gyakorlatban okozott-e ennek a kezelése problémát. A pénztárosnak nincs egyszerű dolga, nem mindig látja, hogy ki megy be jegy nélkül.

 

Pásztor László ügyvezető ismerteti, hogy a bejárat le volt szűkítve, azonban a sok jegytípus közül a vendégek nehezen tudtak dönteni, így lassabb volt a bejutás. A pénztárgép lehetőségei is korlátozottak. Akik egyszeri belépőt vettek, nem értették meg, hogy nem mehetnek ki a strandról, mikor mellettük mások kimentek.  Úgy gondolják, hogy így egyszerűbb és átláthatóbb lesz a rendszer.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő hozzáteszi, hogy nem tudható az sem, hogy az új pénztárgépek milyen memóriával fognak rendelkezni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a rendeletet az előterjesztés szerint el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

76/2014. (II.05.) HÜB. határozat

A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy „A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló rendeletmódosítást az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 1. 8. Napirendi pont:

Választási bizottságok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy 15 fő jelentkezett a szavazatszámláló bizottságokba, a jelentkezők nyilatkozata nála van. A szavazatszámláló bizottságok tagjaira Jegyző úr fog élni javaslattal a testület előtt.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke erről írásos tájékoztatást kér.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy volt, aki megjelölte, hogy hol szeretné a feladatot ellátni. Megpróbálta a jelentkezések alapján a 3 szavazókört összerendezni, de Jegyző úr fogja a konkrét javaslatot megtenni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja azzal, hogy a Jegyző úr tegyen konkrét javaslatot a testületi ülésen, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

77/2014. (II.05.) HÜB. határozat

Választási bizottságok

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. §. (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a szavazatszámláló bizottságot Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslatára állítsa össze.  A bizottságok tagjaira a Jegyző úr a testületi ülésen tegyen konkrét javaslatot.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 1. 9. Napirendi pont:

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 9. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi a Polgármester urat, hogy az előző évről maradt-e szabadsága.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem maradt, azt 2014. január 31-ig kivette.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

78/2014. (II.05.) HÜB. határozat

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Krisztin N. László polgármester 2014. évi szabadságának ütemezését jóváhagyólag fogadja el.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

 1. 10. Napirendi pont:

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előkészítő: Wolf Viktória aljegyző

Pásztor László VN Kft. ügyvezető

(Előterjesztés 10. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a 15/2. hrsz-ú ingatlan ügyében kértek-e birtokvédelmet az érintettek.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy erről nem tud. A teljes anyag a műszaki osztályon van. Legutóbbi információja szerint három ügyben indult a kisajátítási eljárás, a perek egyesítését kezdeményezte az ellenérdekű fél. Ezt követően érkezett az egyezségi ajánlat.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ismerteti, hogy az egyik ingatlantulajdonos rossz egészségügyi állapotban van, a mentő autó sem tud bemenni hozzá. A honlappal kapcsolatosan kérdezi, hogy a motor átadása megtörtént-e.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy erről sajnos nincs információja.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a közeljövőben átbeszélni, hogy az adatok feltöltését a Hivatal meg tudja-e oldani, vagy külsőst kell megbízni. Jó lenne, ha májustól az új honlap életbe léphetne.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag 19.10 órakor érkezett vissza az ülésre.

A jelenlévő szavazók száma: 5 fő.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke tájékoztatja a bizottságot, hogy a Nagyboldogasszony szoborral kapcsolatosan a szobrászművész tárgyalt István atyával. Javasolja, hogy kérjük a Forma Zrt. segítségét a szobor helyét illetően, hiszen több tervet készítenek éppen, így ismerik a települést. Minden építési tervnek kötelező része egy kertterv is.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy a szobor témája újratárgyalásra kerül. Javasolja, hogy most erről ne tárgyaljanak, hiszen a döntésük nem lesz felolvasva az újratárgyalás alkalmával.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további kérdés. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról szóló beszámolót el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

79/2014. (II.05.) HÜB. határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 1. 11. Napirendi pont:

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 11. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem kíván.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy egyéb kérdés, észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

80/2014. (II.05.) HÜB. határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésen tájékoztasson.

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén megköszöni a bizottsági tagok és a hivatali dolgozók munkáját, az ülést 19.16 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

Rajzó Ildikó                                                     Vastag Gábor

bizottsági elnöke                                                bizottsági tag

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!