Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2012.10.03. (soros)

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Humán Ügyek Bizottsága

Szám: 23/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2012.

október 03. napján 1300 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak: Rajzó Ildikó                                    bizottság elnöke

Dr. Magó Ágnes                             bizottsági tag

Dr. Scheller György                        bizottsági tag

Simonné Visi Erzsébet                    bizottsági tag

Vastag Gábor                                 bizottsági tag

 

Meghívottak közül jelen van:

Dr. Weller-Jakus Tamás                 jegyző

Bíró Imréné                                    költségvetési és adóosztály vezető helyettes

Rakics Anna                                   Badacsonytomaj VN. Kft. mb. ügyvezető

Cseh Ervinné                                  Badacsonytomajért Alapítvány

Kuratóriumának elnöke

 

Lakosság részéről nincs jelen senki.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat és a tanácskozási joggal meghívottakat.

Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Dr. Magó Ágnes bizottsági tagot, jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kondorné Török Ritát.

 

A jegyzőkönyv hitelesítő és jegyzőkönyvvezető személyével a Humán Ügyek Bizottsága egyhangúlag, 4  igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül  egyetért.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg úgy, hogy a 7. napirendi pont legyen az 1. pont, a 4. legyen a 2. napirendi pont, a 14. legyen a 3. pont, az 5. napirendi pont legyen a 4., a 6. pont legyen az 5., a 13. napirendi pont legyen a 6., a 15. legyen a 7., a 3. legyen a 8., az 1. pont legyen a 9., a 2. legyen a 10., a 8. legyen a 11. pont, a 9. pont legyen a 12., a 10. a 13., a 11. legyen a 14.,  és 12. pont legyen a 15.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1)             Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének kérelme

2)             Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2012. évben lebonyolított rendezvények értékelése

3)             Badacsonytomaj Város Önkormányzat által tervezett turisztikai programok javasolt időpontja

4)             Idegenforgalmi idény, strandok és parkolók üzemeltetési tapasztalatai

5)             A 2012/2013. évi téli felkészülés feladatai

6)             Badacsonytomaj VN. KFT további működésének felülvizsgálatához kiegészítés

7)             Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

8)             Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről beszámoló

9)             Badacsony-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. bérleti szerződés ügye

10)         Torja-Dent Fogászati Egészségügyi Bt. bérleti szerződés ügye

11)         Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12)         A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 42/2011.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet tervezet

13)         A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium közszolgáltatási szerződés megkötése

14)         Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, útalap képzése

15)         Az állattartás szabályairól szóló 20/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet tervezet

16)         Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Zárt ülés:

1)           Kalmár György kérelme

2)           Átmeneti segély kérelmek

A napirendi javaslattal a Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetért.

 

1. NAPIRENDI PONT

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének kérelme

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ismerteti, az óvodavezető a nagycsoportos gyermekek úszásoktatásához 200.000 Ft támogatást szeretni kérni. Tájékoztat, a tanfolyam díját és az útiköltség egy részét a gyermekek szülei vállalják.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megkérdezi, a kérelemben szereplő összeg egész évre szól?

 

Nagy Lászlóné óvodavezető válaszában elmondja, a program teljes költsége, a 430.000,- Ft 10 alkalomra szól.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megkérdezi, ez a 10 alkalom időben miként oszlik el?

 

Nagy Lászlóné óvodavezető a kérdésre elmondja, ebben az évben az ajkai uszoda hétfőn, kedden és szerdán fogad vidéki csoportot. Korábban az volt a gyakorlat, hogy a 10 alkalmat két hét alatt töltötték le, mert úgy hatékonyabb az oktatás, ha minél gyakrabban mennek a gyerekek, de így, hogy csak hétfőn, kedden és szerdán mehetnek, négy hét alatt telik le a 10 alkalom. Október hónaptól lehet menni, de még nem választott konkrét időpontot, mivel nem ismeri a támogatás mértékét. Általában tavasszal szoktak menni az egészségmegőrző program keretében, de mivel elnök asszony szólt, hogy még van a keretből támogatási lehetőség, így ezen az elképzelésükön változtattak és szeretnék áttenni az őszi, vagy a kora téli időszakra a tanfolyam megszervezését.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag ezt azért kérdezte, mert az önkormányzati kasszába számít a mindennapi pénzátutalás. Megkérdezi, egyben vagy részletekben kell kifizetni a tanfolyam díját?

 

Nagy Lászlóné óvodavezető válaszában elmondja, a szállítási költséget a legvégén szokták kifizetni, a tanfolyam díjat viszont az első nap ki kell fizetni az ajkai önkormányzatnak.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, hány tomaji kisgyereket érint az úszásoktatás?

 

Nagy Lászlóné óvodavezető kérdésre elmondja, 16 badacsonytomaji gyermek van a csoportban és 4 vidéki. A korábbi években is próbálta a vidékről bejáró gyerekek lakóhelye szerinti önkormányzatától segítséget kérni, de csak egy alkalommal kaptak támogatást a Nemesgulács-Káptalantóti Körjegyzőségtől. Az ábrahámhegyi önkormányzattól évek óta elutasítást kapnak azzal, hogy magas az az összeg amivel azokat az óvodás gyermekeket támogatják, akik a badacsonytomaji óvodába járnak. A szülői választmánytól és az óvoda alapítványától tudnak még segítséget kérni, mert mind a két helyről ígéretet kapott arra, hogy egy kisebb összeggel támogatják a programot.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnökének emlékezete szerint két alkalommal adtak támogatást a Sport Egyesület részére.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, ezt nem tudja pontosan, az biztos, hogy egyszer már kaptak 88.000 Ft-ot, de utánanéznek ennek a kérdésnek.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

139/2012.(X.03.) számú  határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága átruházott hatáskörben a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda részére 200.000,- Ft, azaz: Kétszázezer forint támogatást biztosít az óvodás gyermekek úszásoktatásához a települési sport feladatokra elkülönített előirányzat terhére.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag évek óta folyamatosan mondogatja, mivel itt élnek a Balatonnál, használják ki ezt a lehetőséget az úszásoktatás tekintetében. Nem arra gondol, hogy szakszerű úszásoktatás történjen. Úgy gondolja a szülőket is meg kellene kérdezni erről. Itt a Balaton, de nem tudnak vele élni, mert a gyerekeket itt is lehetne tanítgatni. Lehet, hogy nyárra el is felejtik, amit most tanulnak.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ismerteti, szakemberektől tudja, hogy nyílt vízen nem oktathatnak.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag nem oktatásra gondol, hanem például nyári táborozásra, ahol a gyerekeket szoktatni lehetne a vízhez.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke úgy gondolja, hogy akkor nem az óvodavezetőt kell megkeresni ezzel kapcsolatban, hanem inkább az iskolát, mert az iskolás gyerekek már tudnak úszni.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető tájékoztat, a 10 alkalommal történő oktatás csak arra elegendő, hogy a gyerek ne féljen a víztől, tehát ez csak vízhez szoktatás. Elmondja, az utolsó alkalommal van a bemutató, akkor el lehet menni megnézni a gyerekeket és Kalmár Györggyel szoktak videofelvételt is készíteni, tehát csak siklani tanulnak meg és a fejüket beletenni a vízbe. Ők az iskolai úszásoktatást alapozzák meg a tanfolyammal. Csatlakozik elnök asszonyhoz, valóban nem lehet nyílt vízen úszást oktatni, mert a medence a gyereknek biztonságérzetet ad, ott látja a lábát, a medence alját. Ott megfelelő a víz hőmérséklete, a víz mélysége.

Megköszöni a támogatást, a szülőknek tolmácsolni fogja a bizottság jóindulatú hozzáállását.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2012. évben

lebonyolított rendezvények értékelése

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi Fodor József igazgató urat, van-e szóbeli kiegészítése az anyaggal kapcsolatban, illetve van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

 

Fodor József igazgató elmondja, a kultúrába befektetik a pénzt, innét próbálnak meg valamilyen közösség fejlesztést, eszmei produktumot vagy kulturális értéket teremteni. Pénzügyileg nagy hasznot nem szabad ettől várni. Természetesen tisztában van azzal, hogy komoly pénzügyi nehézségekkel küzd a település, viszont ehhez hozzá kell fűznie, hogy az intézménynek nincs gépjárműve, a rendezvények a település különböző helyein vannak, így azok megközelítése térítésmentesen saját gépkocsival történik. Ez éves szinten több száz kilométert jelent minden olyan dolgozó számára, aki gépjárművel rendelkezik. Az idei évben a múzeum intézményhez történő csatolásával szintén megnőtt a megtett kilométerek száma, hiszen az is távol esik a központtól. Természetesen ezt a feladatot is térítésmentesen látták el. Különböző feladatok ellátásához számtalan alkalommal kellett saját teherautóval, utánfutóval megoldani a szállítási feladatokat, még akkor is, amikor a VN. Kft. nagyon sokat segített. Példaként megemlíti, hogy a Badacsonyi Szüret rendezvényének ideje alatt a saját teherautójával 200 km-t tett meg a településen belül. Kollégái közül mindenki a saját telefonját használja, ami azért érdekes, mert a rendezvények nem intézményen belül, hanem kívül zajlanak, de ennek a költségét sem kérték megtéríteni és ráadásul a saját számítógépét használja. Jelzésként megemlíti, hogy a művészvilággal való kapcsolatai ebben az évben kimutathatóan több százezer forint megtakarítást eredményeztek, illetve a média kapcsolatait egy marketing tevékenységben milliós nagyságrendűnek lehetne nevezni. Ezt azért jegyezte meg, mert a pénzügyi mutatók egészen jók. A közüzemi számlák tekintetében viszont már most érzi, hogy év végén problémák lesznek, a villamos energia, víz-, gázdíjak folyamatosan emelkednek. Még nincs is fűtési szezon, de már tudja, hogy a könyvtárban ebből problémák adódnak. Tájékoztat, volt egy pályázat, amire testületi határozat értelmében nem kapták meg az ÁFA összegét, ennek ellenére igyekezett úgy megszervezni a rendezvényeket, hogy előfordulhat, sikerül valamekkora összeget visszahozni a pályázatból. Tájékoztatja továbbá a bizottságot, hogy a könyvtárosi pályázat elbírálása szakmai és egyéb szempontok alapján megtörtént. Erre először egy szakmai bizottságot jelöltek ki, más intézmény igazgatója vett ebben részt, aki szakmai bírálat után egy itteni bizottság elé tárta az anyagot. Az elbírálásban segítséget kért a Pénzügyi és a Humán Ügyek Bizottságától is. Sajnos sikertelennek kellett minősíteni a pályázatot, ezért újra ki kell írni, de addig, erre a 3 hónapos átmeneti időszakra egy keszthelyi fiatalemberre bízták a könyvtári munka elvégzését. Reméli a következő pályázatnál nagyobb sikert érnek el.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megkérdezi, miért volt sikertelen a pályázat, mert úgy hallotta, hogy rengeteg jelentkező volt az állásra?

 

Fodor József igazgató a kérdésre elmondja, szeretnék, ha környékbeli lenne a könyvtáros a helyismeret és az útiköltség miatt. A meghallgatott jelentkezők közül egyik pályázó esetében sem merné bevállalni hosszú távon, hogy könyvtáros legyen. Ezért egy olyan megoldást választottak, hogy 3 hónapra megbíztak a jelentkezők közül egy keszthelyi fiatalembert. Mindenképpen írnak ki egy újabb pályázatot és talán nagyobb szerencséjük lesz a következő alkalommal. Itt a túlképzettségről, illetve a nem szakképzettségről van szó. Nagyon sok olyan jelentkező volt, akik alkalmasak lennének a feladat ellátására, de nincs meg a végzettségük és nincs meg annak a jogi lehetősége, hogy felvegyék a szakképzettséggel nem rendelkező jelentkezőt.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, nehéz úgy választani, hogy nem ismerik az illetőt, nem tudják, ki hogyan fogja tudni megállni a helyét, így ez a fiatalember kapott egy esélyt és lehet, hogy három hónap múlva, amikor ismét ki lesz írva a pályázat, akkor mindenki egyhangúlag azt fogja mondani, hogy alkalmas a feladatra.

 

 

Dr. Scheller György bizottsági tag 1345 órakor megérkezett a Humán Ügyek Bizottságának ülésére.

Fodor József igazgató tájékoztat, egy próbaidősnek nehezebb felmondani. Szakmailag úgy ítélte meg, hogy 3 hónapra felveszi a fiatalembert, aztán majd eldől maradhat-e, de ennek ellenére neki is újból be kell adnia a pályázatot.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megköszöni a Kulturális Intézmény munkáját.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

140/2012.(X.03.) számú  határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2012. évben lebonyolított rendezvények értékeléséről szóló beszámoló fogadja el.

3. NAPIRENDI PONT

Badacsonytomaj Város Önkormányzat által tervezett turisztikai programok javasolt

időpontjai

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi Fodor József igazgató urat, van-e szóbeli kiegészítése az anyaggal kapcsolatban, illetve van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

 

Fodor József igazgató ismerteti, a bizottság előtt lévő anyag a turisztikai programok felsorolása, melynek időpontjait kéri az Intézménytől a testület. Felvetették, hogy vegye bele a turisztikai programokba az egyházi programokat, többek között azért is, mert elég komoly évfordulók lesznek a elkövetkező időszakokban. Ezért a testületi ülésig beleveszi az előterjesztésbe a Ranolder Emléktúrát, a II. János Pál litánia megemlékezését, a Szent Antal napi, a Szent Anna napi, a Szent Donát napi és a Szent Imre napi búcsút.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megkérdezi, a nyári programok maradnak-e úgy, mint az idén, vagy esetleg van-e valami más elképzelése igazgató úrnak?

 

Fodor József igazgató válaszában elmondja, természetesen a költségvetés tervezésénél mindenféleképpen a teljes programsorozatot szeretné a képviselő-testület elé tárni. A múzeumban havi szinten sűríteni szeretnék a programokat, mégpedig múzeumi kávéházakkal. A költségvetés tervezése során meg kell vizsgálni, van-e lehetőség arra, hogy egy hónappal kitolják a múzeum nyitva tartását, mert érdekes módon még ma is megnézték volna, de ennek vannak vonzatai, legfőképpen a bérek viszonylatában, de lehet, hogy érdemes lenne  mégis szeptember 30-ig nyitva tartani. A Tájházba ma is és szombaton is csoport érkezik. Nyári programok tekintetében azt a feladatot végzik el, amit rájuk ró a képviselő-testület, nem ijednek meg semmilyen rendezvény megszervezésétől. Azokat a programokat próbálják sűríteni, melyek nem igazán viszik a pénzt. Itt elsősorban a kávéházi estékre gondol. Elkezdődik a tehetségkutató verseny is, ami nem kerül sokba, inkább lehetőséget ad a jelentkezőknek. Nagyon sok érdeklődő van, sajnos a többség nem badacsonytomaji.

 

Dr. Magó Ágnes bizottság tag azt hallotta a rádióban, hogy jövőre a múzeumok finanszírozását megreformálják, de azt nem tudja hogyan. Azt vette ki a nyilatkozatból, hogy közelebb szeretnék testálni az önkormányzatokhoz, a pénzelosztásánál viszont mégis a megyei múzeumok kerültek szóba. Figyelni kell, hátha a költségvetés készítésének idejére megjelenik ezzel kapcsolatban valami.

 

Fodor József igazgató elmondja, az biztos, hogy az önkormányzatnak kell fenntartani ugyanúgy mint eddig. A megyei múzeumokat fogják egy kicsit máshogy dotálni, mert ők is nagyon rossz helyzetben vannak. Talán munkaerő tekintetében lesznek olyan pályázatok, ahol pénzösszeget nyerhetnek.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megkérdezi, azt nem lehetne felvállalni, hogy zárás után telefonos megkeresésre megmutatnák a múzeumot?

 

Fodor József igazgató válaszában elmondja, az önkormányzatnak 11 db képe van, amelynek nincs megoldva a tárolása.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag csak szeptember 15-ig gondolta megoldani a múzeum nyitva tartását.

Fodor József igazgató elmondja, szeptember 15-én zár a múzeum.

 

Vastag Gábor bizottsági tag szerint október 15-ig lenne jó nyitva tartani, ha meg tudnák oldani.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megkérdezi igazgató urat, milyen együttműködésről tud beszámolni a Céh Turisztikai Egyesülettel kapcsolatban, ugyanis a tegnapi ülésen eléggé letámadták a képviselőket a Céh tagjai.

 

Fodor József igazgató kérdésre válaszolva elmondja, a Céh Turisztikai Egyesület komoly marketing munkát végez a régió érdekében. Nem látta, hogy milyen programokat szerveznek. Azt tudja, hogy a Borhét rendezésében valamilyen szinten segítettek, a Fiatal Művészek Fesztiváljában tettek lépéseket és a borászataiknál szerveztek programokat. Úgy ítéli meg, hogy jóval szorosabbá kellene tenni ezt a kapcsolatot munka tekintetében is. A Céh Turisztikai Egyesület nekik sem anyagilag, sem munkaerőben nem segít. Marketing tevékenységben biztos vannak kiaknázatlan területek. El tudja képzelni, hogy közös szervezésben történjen a programok rendezése, de mindig kell, hogy legyen egy „főnök”. Ez lehet az Egyesület is, és ő besegít, de az biztos, hogy kell lennie egy vezetőnek ilyen jellegű rendezvények szervezésénél. Sajnos nem tudtak még így együtt dolgozni.

Amennyiben publikus, megkérdezi, hogy miben támadta le az önkormányzatot a Céh Egyesület?

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdésre elmondja, az fogalmazódott meg az Egyesület tagjaiban, hogy a jelenlegi testületnek még csak elképzelése sincs arra vonatkozóan, hogy milyen kitörési lehetőségei vannak a településnek. Az egy dolog, hogy nincs pénz, annak hiányában is lehet feladatokat végezni. Véleményük szerint a turisztika az egyetlen kitörési pont. Ezzel kapcsolatban kérdezték őket, amire elmondta, hogy az önálló helyi vállalkozások elindításában is szerepet kell vállalni, mert az önellátás, önfenntartás lenne a cél.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, arról is szó volt, hogy a jelenleg beadandó pályázathoz vállaljanak kötelezettséget. Többször is megfogalmazódott, hogy kézzel foghatóan nem igazán érzékelik a pályázatok hozományát. Nem fogadja el azt, ha ő ilyent nem támogat, azáltal nem támogatja a turizmust. Ez nem igaz, mert az idegenforgalmi rendezvények javarészt kifelé mennek, és arról szól, hogy minél több ember jöjjön ide. A Kulturális Intézménynek nyilván vannak olyan rendezvényei is, melyek a helyi társadalmat célozzák meg. Nem fogadja el, hogy nem támogatja a turizmust, mert igenis támogatja ezekkel a rendezvényekkel.

 

Fodor József igazgató ismerteti, az igazgató, aki a hosszú távú területfejlesztési koncepciót készíti, megrökönyödve tapasztalta, hogy mennyi turisztikai rendezvény van. A Borhét területét ingyen adta az önkormányzat, ami komoly támogatás. A Badacsonyi Szüret rendezvényéért, egy napra a BAHART-nak 300.000 Ft-ot kellett volna fizetnie az önkormányzatnak, ha Polgármester úrral közösen nem írnak levelet a vezérigazgató úrnak, ennek eredményeképpen lett belőle 60.000 Ft. Alapvetően a Kulturális Intézmény feladata az állandó lakosság kulturális igényeinek a biztosítása, az összes többi a képviselő-testület által az intézményre rótt feladat. Jó lenne, ha ezt tudnák a vállalkozók is. A tegnapi Naplóban megjelent, hogy négy borászat csinál egy Kéknyelű szüretet, amihez joga van, de akkor legalább ne minősítse az önkormányzat rendezvényeit. Jó kezdeményezés, csak a kommunkációja rossz.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

141/2012.(X.03.) számú  határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzat által tervezett turisztikai programok javasolt időpontjairól szóló előterjesztést azzal, hogy az egyházi ünnepek kerüljenek felvételre a turisztikai programok közé.

 

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag tájékoztat, a VN. Kft. elkészíttette az időkapcsolót a templom díszkivilágításánál, aminek sajnos rossz visszhangja lett. Plébános úr is megjegyezte, hogy miért pont a templomon kell spórolni, amikor éppen a templom fennállásának évfordulóját ünneplik. Célszerű lett volna ezt előzetesen egyeztetni, mert ő is úgy gondolja, hogy jeles ünnepek alkalmával másképp kellene ezt ütemezni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag nem érti, kit zavar az, hogy éjfélkor nem ég a reflektor.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, őt is megkereste Plébános úr és akkor utánanézett ennek a dolognak. Áprilisban született egy testületi határozat, miszerint augusztus 31-ig kell kivitelezni az időkapcsoló beépítést. Ezt nem a VN. Kft. rendelte meg, hanem az önkormányzat és elég sokba került. Két héttel ezelőtt készítette el a vállalkozó. Tény, hogy a vállalkozó a Kft-hez ment be, mert senkitől nem kapott választ arra vonatkozóan, hogy mikor kapcsolódjon ki a reflektor, és ő mondta neki azt, hogy éjfélkor, mert az áprilisi testületi ülésen erről volt szó. Az időkapcsoló a négy reflektor kapcsolódását eredményezi éjfélkor, konkrétan a templom megvilágítását. Plébános úr azzal indokolta a megkeresést, hogy 80 éves lesz a templom, ami egy kerek évszám és meg szeretnék ezt ünnepelni. Annyit mondott, hogy ezt írásban jelzi a képviselő-testület felé.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, valóban testületi határozat döntött az időkapcsolóról, de az ilyen jellegű kommunikáció nagy gondokat tud okozni. Megkérdezi, milyen teljesítményűek a reflektorok?

 

Rakics Anna mb. ügyvezető nem tudja mekkora reflektorok teljesítménye, ennek utána kell néznie.

 

Fodor József igazgató szerint kb. 2000 Wattosak lehetnek.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megkérdezi, nem lehetne valami energiatakarékosabb megoldást kitalálni? Szerinte a karácsonyi időszakban felesleges a plusz kivilágítás.

 

Fodor József igazgató szerint vannak megoldások, már lehet vásárolni ledes reflektorokat, melyek drágák, de jóval energiatakarékosabbak, ilyenben kellene hosszú távon gondolkodni és a kommunikáción javítani, mert úgy gondolja, hogy senki nem beszélt ez ügyben Plébános úrral, csak az intézkedés történt meg.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, tudott az időkapcsolóról az Atya.

4. NAPIRENDI PONT

Idegenforgalmi idény, strandok és parkolók üzemeltetési tapasztalatai

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint nem okozott bevétel kiesést, hogy emeltek a strandok belépődíjain, ez nem tántorította el az idelátogatókat.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető ismerteti, az anyagban a belépési adatok is szerepelnek, így látható, hogy a tavalyi évhez képest 1500–1800 fővel több látogató volt a strandokon. Valóban nem okozott problémát, hogy a jegyárak emelkedtek, de hozzá kell tenni, hogy plusz szolgáltatást is biztosítottak a strandokon. Badacsonytomaji strandon megtörtént a parti kivilágítás és a WIFI kiépítése, mely szolgáltatások egy kicsit emelték a színvonalat. A táblázatból kitűnik, hogy már nincs olyan nagy különbség a badacsonytomaji és a badacsonyi strand használata között, holott az utóbbi lényegesen nagyobb. Azért is szerepel az anyag végén egy olyan fejlesztési elképzelés, amit úgy gondol, hogy mindenképpen egy részét meg kellene valósítani a jövő évben vagy a következő években, hogy ne csökkenjen a vendégforgalom. Amennyiben nem tud a két strand plusz szolgáltatásokat nyújtani ugyanezért a belépődíjért, akkor nagy valószínűséggel el fognak menni a vendégek arra a strandra, ahol ugyanennyi szolgáltatás van, de a belépődíj viszont kevesebb. Bízott abban, hogy a kerékpáros turisztikai pályázat létrejön, mert azzal a reménnyel kecsegtették őket, hogy a strandbejárat ebből megújulhatna. Badacsonyi strandon mindenképpen szükség van felújításra, mert az anyagban is benne van, hogy néhány vendégtől kaptak olyan kritikát, hogy nagyon el van maradva a strand. Tehát nem a strandi szolgáltatással van a probléma, hanem az épületek jellegével, állagával. A badacsonyi strandon is jó lenne egy parti kivilágítás kiépítése, ami kitolná a strandi időszakot, hiszen itt nem ártana, ha a rendezvények miatt legalább éjfélig, egy óráig lehetne használni a strandot, ha nem is fürdés céljából, hanem például sétálásra. Mind a két strandon be lehetne vezetni a Szép Kártya elfogadóhelyet. Ezek a kisebb elképzeléseik, melyeket jó lenne megvalósítani.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, a világítás költségét fedezték a belépődíjak?

 

Rakics Anna mb. ügyvezető kérdésre elmondja, igen, fedezték, mindenképpen pozitív volt ez a fejlesztés. Természetesen ebben az évben még nem jött vissza az ára, de ezek a beruházások hosszú távra szólnak, véleménye szerint jövőre már mindenképpen jobb lesz az eredmény.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elképedve látta, hogy az 1 m vízszint csökkenés milyen hatással van a badacsonyi strandra.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, valóban nagy probléma ez, főképp, hogy az már nem homok, hanem iszap. Polgármester úrnak is említette és az anyagban is szerepel a mederkotrás. Polgármester úr azt válaszolta, hogy több település is küszködik ezzel a problémával, ezért elképzelhető, hogy összefognak és megoldódik ez a gond, hiszen 2004-ben végeztek utoljára iszapkotrást.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megemlíti, hogy egyre több a biciklis turista, de nagyon sok strandon nem engedik bevinni a kerékpárokat a strandra, emiatt a biciklisek felháborodva mennek tovább olyan strandot keresni, ahova bevihetik a kerékpárjukat. Nyilván nem a strand területén akarnak biciklizni, csak szeretnék a strand területén belül tudni a kerékpárjukat, ahol leláncolhatnák.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető ismerteti, a badacsonyi strandon be lehet tolni kerítésen belülre a bicikliket, de ott sem lehet bevinni a füves részre, aminek az a legfőbb oka, hogy elfoglalják a napozó, fekvő felületet. Badacsonytomaji strandon az épület mellett van kialakítva egy kerékpártároló és egyik helyen sem őrzött.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke úgy gondolja, hogy ebben a témában valamelyest rugalmasnak kell lenni, vagy ki kell alakítani egy olyan területet, ahol nem a strandolók elől veszik el a területet.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, ezért jó a badacsonyörsi fürdőhely, mert oda szinte mindent be lehet vinni és kerékpáros is rengeteg volt ott. Nagyon sok helyről jártak oda fürdeni, hiszen nem kellett belépődíjat fizetni, de ha már ott voltak, valószínűleg költöttek is a településen és ez egy reklám a városnak.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető véleménye szerint hosszú távon megéri egy szabad strandot üzemeltetni, de csak úgy, ha van egy maximális befogadóképessége, nem úgy, mint most Badacsonyörsön, ahova annyian mentek ahányan akartak, mert ez később rontani fogja a másik két strand bevételi forrását, ugyanis akkora terület tartozik az örsi strand részhez, hogy akár 1.000 ember is bemehet. Nem egyszerű szabad strandot üzemeltetni, meg kell hogy legyen minden feltétel, hogy a vendégek jó szájízzel menjenek el. Sok gondjuk volt az illemhellyel, amiről több alkalommal is tájékoztatta képviselő asszonyt. Hiába tettek ki WC papírt, mert ellopták. Ellopták többek között a felxibilis csövet a kézmosóról, a zuhanyrózsákat. Több ízben dugulás történt, mert a kéztörlőt beleszórták a WC-be. Persze ez  a probléma fennáll a fizetős strandokon is, de annak ott az ellenértéke. A vízfogyasztás a 2,5-szerese a tavalyinak, tehát biztos, hogy sokkal több ember volt, mint tavaly, ezt ők is tapasztalták. Szerinte mindenképpen úgy éri meg hosszú távon szabad strandot működtetni, hogy van egy bekerített rész, ami például 100 férőhelyes és oda csak 100 ember megy be.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag felhívja a figyelmet arra, hogy léteznek már zárható WC papírtartók, papíradagolók, így a papírt nem lehet onnét elvinni, valamint nem is kerülnek sokba. Nem tudja a másik két strandon milyen WC papírok voltak kitéve, de az örsi strandra nagyon durva, rossz minőségű papír került, ami valóban dugulást okoz. A tavalyi évben, amikor a BÖÉE végezte az üzemeltetési feladatokat, semmiféle ilyen jellegű probléma nem volt, mert hagyományos WC papírt vásároltak.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, minden strandon ugyanazt a WC papírt használják. A dugulást a zöld színű kéztörlő okozta, hiszen az nem bomlik szét, de a tomaji és a badacsonyi strandon más a csőhálózat, ott át lehet mosatni.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag felveti, hogy a badacsonytomaji strandon a röplabdapálya nagyon közel van a vízhez és a nádashoz, ezért problémák adódnak abból, amikor beütik a vízbe a labdát. Véleménye szerint hálót kellene oda telepíteni. Balesetveszélyes is abból a szempontból, hogy nagyon közel van a betonszegély és a víz felőli labdákat már nem lehet biztonsággal visszaütni. A 71-es út felőli oldalon nincs gond, mert ott füves rész van. Úgy gondolja, hogy a 71-es út felé kellene vinni a pályát, illetve sokat jelentene, ha tennének oda hálót.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető ismerteti, a strandröplabda pálya eredetileg a játszótér helyén volt, de azt mondták, hogy nincs jó helyen, ezért fel lettek cserélve. A pályát arrébb lehetne vinni, de nagyon sok pénzbe kerülne. A labdafogó háló telepítésénél fennáll a veszély, hogy megrongálják, balesetveszélyes lesz, valamint sokba kerül, több 100.000 Ft-os tétel.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag felveti, a tomaji strandon a tusolóktól elvezető sárga cső kilógott szinte egész nyáron a lidónál, ami csúnya és balesetveszélyes volt, mert el volt törve. 70 tonna homok került elterítésre, de mégis ott maradt ez a cső.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető tájékoztat, a homok nagyobb része a badacsonyi strandra kellett. Már sokszor felmerült ez a probléma és többször el is mondta, hogy valamilyen úton-módon meg kell oldani a lidó kérdést, mert nagyon sok homokot elhord a hullám, ezért kell ilyen sok homok. A víz visszacsapódik a betongátnál és viszi magával a homokot a tó közepébe. Azok a szigetek, amik látszanak most a vízszint csökkenés miatt, ettől vannak. Annyit csökkentettek a költségeken, hogy az odaszállított homok nem csak szürke homok, hanem sárga is. Hosszú távon erre a problémára mindenképpen megoldást kell találni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint meg kellene fontolni, mivel most nagyon alacsony a vízszint, be lehetne menni, ki lehetne kotorni a szükséges mennyiséget, kihozni a partra, majd amikor szükségessé válik, akkor visszateríteni, mert ha minden település szezononként 70 tonna homokkal tölti fel a strandjait, akkor előbb-utóbb elrontják a tavat.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag jó ötletnek tartaná elnök asszony által elmondottakat, de nehéz lenne tárolni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke úgy gondolta, hogy ki kellene hozni teljesen a strand területére a kikotort iszapot, és ki kellene szárítani.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag szerint furán nézne ki szezon elején, ha ott lenne az a rengeteg iszap.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, nem kell azt folyamatosan kotorni egész nyáron, a homok is csak egyszer van elterítve.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint most kellene kihozni onnan és a fuvarköltségen is spórolnának.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag elmondja, ott feltölteni nem lehet, csak olyan mértékben, amit elvisz a víz egy év alatt, mert felhalmozni nem lehet.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, biztos meg lehetne oldani, de ennek költség vonzata van és ráadásul az iszapos homokot nem lehet visszahelyezni a Balatonba.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag szerint ki kellene kérni egy vízmérnök véleményét.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke véleménye szerint ki kell szárítani és akkor tökéletesen használható lesz.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megkérdezi, hol van a tomaji strandon 3 stég?

 

Rakics Anna mb. ügyvezető válaszában elmondja, egymás mellett vannak a Bányász strand felé, össze vannak kötve.

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megdöbbenve tapasztalta, hogy Badacsonytomaj település területén két közterület foglalási engedély került kiadásra. Megkérdezi, ez hogy lehetséges?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, a rendelet úgy szól, hogy akinek köztartozása van az önkormányzattal szemben, az nem kap  közterület használati engedélyt.

 

Vastag Gábor bizottsági tag megkérdezi, a parkolóórák milyen időközönként romlottak el, mert jelezték, hogy az Egry sétányon bedobták a pénzt, jegyet viszont nem kaptak. Ilyen esetben hogy lehet visszakérni a pénzt?

 

Rakics Anna mb. ügyvezető válaszában elmondja, ki van írva minden információ az automatákra. Az Egry sétányon az a probléma, hogy nincs kiépítve a fix áram, ezért csak a közvilágításról tud feltöltődni a gépben lévő akkumulátor, és ha lemerül nincs utánpótlás. Nagyobb esőzésnél be szoktak ázni az automaták.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag úgy tudja, hogy a parkolókkal kapcsolatban volt valamiféle jegyzőkönyv felvéve, aki reklamált. Megkérdezi, ebben az ügyben történt-e előrelépés?

 

Rakics Anna mb. ügyvezető tájékoztatásul elmondja, egy külföldi úr – a család egyik fele tudott magyarul – ment reklamálni, hogy zsebre tette a parkoló ellenőr a jegynek az árát, mert ő vett egy napijegyet. Jegyző úrnál is volt, a VN. Kft-nél is járt, ők jegyzőkönyvet vettek fel, de meghallgatta a parkolóban aznap szolgálatot teljesítő kollégát is. Utólag nehéz igazságot tenni, de többen is azt állították, hogy ennek a külföldi rendszámú gépkocsinak nem ez volt az első esete, hogy nem vett jegyet. Nagy valószínűséggel most is azzal akarta elkerülni a fizetést, hogy megrágalmazza a parkoló ellenőrt. Állítólag szóváltás kerekedett köztük és ez után ment be hozzájuk az úriember és reklamált, hogy milyen minősíthetetlen hangnemben beszélt velük az ellenőr és zsebre tették a jegy árát. Maradéktalanul megbízik a dolgozóiban, és úgy gondolja, hogy 1.300 Ft-ért nem teszi senki kockára a becsületét, legalábbis bízik benne. Válaszolt az úri embernek, Jegyző úrnak is átküldte a jegyzőkönyvet, amit felvettek, ez után már nem ment vissza hozzájuk, rendőrségi feljelentést nem tett.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

142/2012.(X.03.) számú  határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az idegenforgalmi idény, a strandok és parkolók üzemeltetési tapasztalatairól készült beszámolót.

 

 

5. NAPIRENDI PONT

A 2012/2013. évi téli felkészülés adatai

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés az anyaggal kapcsolatban, illetve van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

 

Rakics Anna mb. ügyvezető már a Pénzügyi Bizottság ülésén is említette, hogy az egyik vállalkozó, aki az előző években végezte a hóeltakarítást, most nem vállalta ezt a munkát. Tekintettel arra, hogy nagy a település, mindenféleképpen szükség van még egy vállalkozóra. Javaslatot kér arra vonatkozóan, hogy kit lehetne ezzel a feladattal megbízni. Elmondja, hogy a 2012. évi üzleti tervbe 800.000 Ft lett beállítva téli hóeltakarításra és síkosság mentesítésre.  Az előrejelzések alapján nagyobb tél várható, mint az elmúlt években, akkor viszont nem biztos, hogy elegendő lesz ez az összeg. Ismerve a VN. Kft. anyagi helyzetét, kéri, hogy tegyenek javaslatot arra vonatkozóan is, ha elfogy ez a keret, akkor miből lehetne pótolni ezt az összeget.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megkérdezi, ki volt az a vállalkozó, aki visszamondta a munkát?

 

Rakics Anna mb. ügyvezető a kérdésre elmondja, hogy Bolf Sándor vállalkozóról van szó, aki Badacsonytomajon, Badacsonyban és Badacsonyörsön végezte a szélesebb utak takarítását többek között a Fő utcán, Római úton, Táncsics utcában.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, ezeknek az utcáknak a takarítását nem a Közútkezelőnek kellene végeznie?

 

Rakics Anna mb. ügyvezető válaszában elmondja, van egy megállapodásuk a Közútkezelővel, miszerint ők biztosítják a VN. Kft-nek a síkosság mentesítő anyagot, ennek fejében a Kft. a Fő utca és a Római út Badacsonytördemicig tartó szakaszának rájuk eső részét síkosság mentesítik.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, jelenleg hány vállalkozóval van a Kft-nek szerződése?

 

Rakics Anna mb. ügyvezető válaszol, november 1-től kötnek majd szerződést egy vállalkozóval. Tehát eddig egy vállalkozó és a Kft. fogja végezni a hóeltakarítást.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ismerteti, az anyagban az szerepel, hogy öt óra szükséges a belterületek tisztántartásához. Itt akkor tényleg csak a belterületekről van szó?

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, az Ibos Ferenc utca az öt órába nem fér bele, mert az ilyen utakra csak a Kft. tud felmenni. A külterületek is el vannak takarítva, de először a fő közlekedési útvonalakat kell rendbe tenni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, ha esetleg egy vállalkozóval marad a Kft., akkor az öt óra mennyivel bővül ki?

 

Rakics Anna mb. ügyvezető válaszában elmondja, kb. 2-3 órával tartana tovább a hóeltakarítás ebben az esetben.

 

Simonné Visi Erzsébet a döntés segítése végett elmondja, a Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy pályáztassák meg a munkát.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megemlíti, hogy pár évvel ezelőtt szokott a VN. Kft. egy hómaróval elsősorban járdát takarítani. Megkérdezi, ezt a munkát már nem végzik?

 

Rakics Anna mb. ügyvezető válaszában elmondja, de, szokták végezni ezt a munkát a hómaróval, többek között a badacsonyörsi járdarészt és a Fő utcai járdát, de elsősorban az ingatlanok tulajdonosainak lenne ez a feladata. Természetesen, ahol nem laknak, ott mindenképpen elvégzik ezt a munkát.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megkérdezi, biztos jó üzlet a Kft-nek az, hogy a Közútkezelő biztosítja a síkosság mentesítő anyagot, cserébe pedig a VN. Kft. elvégzi a hóeltakarítást, síkosság mentesítést? Ez meg kellene vizsgálni!

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, annyiból rugalmas ez a megállapodás, hogy csak akkor kellett menniük Badacsonytördemic területére, amikor már nem tudott kimenni a Közútkezelő és síkosság mentesíteni kellett. Hótolást még nem kellett végezniük. Véleménye szerint nem járnak rosszul ezzel a megállapodással.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

143/2012.(X.03.) számú  határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezető igazgatójának tájékoztatóját a 2012/2013. évi téli időszakra történő felkészülésről elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hívja fel az állandó lakosság és az ingatlantulajdonosok figyelmét a téli síkosság mentesítés, hóeltakarítás – önkormányzati rendeletnek megfelelően – időben történő elvégzésére.

Javasolja továbbá, hogy hóeltakarítási munkák elvégzésére írjanak ki pályázatot, tekintettel arra, hogy a korábbi években a munkát végző vállalkozó az idei évben nem kíván szerződést kötni a Badacsonytomaj VN. Kft-vel.

 

 

6. NAPIRENDI PONT

Badacsonytomaj VN. KFT további működésének felülvizsgálatához kiegészítés

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés az anyaggal kapcsolatban, illetve van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, a legutóbbi képviselő-testületi ülésen született egy olyan határozat, hogy ezt az anyagot egy külön rendkívüli ülésen fogják tárgyalni, hiszen ez nem olyan napirend, amit akár egy óra alatt meg lehet tárgyalni. Ezt elmondta a Pénzügyi Bizottság ülésén is, így kéri a Tisztelt bizottságot, hogy ezt a napirendet egy külön alkalommal tárgyalják meg.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, a Kft. állandó létszáma 15 fő. Megkérdezi, főszezonban ez a létszám hány főre bővül?

 

Rakics Anna mb. ügyvezető válaszában elmondja, szezonban májustól-szeptemberig a 15 főn felül még 25-30 fő a létszám, ami még nem teljes, mert közfoglalkoztatásban is dolgoztattak.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke úgy látja, hogy a környező településeken kevesebb létszámmal  jobban oldották meg ezt a feladatot, tény, hogy ott nem Kft-ként működött a településüzemeltetés, hanem szakfeladaton.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető ismerteti, 6-7 főt alkalmaznak a két strandra, valamint szezonálisan plusz két fő parkoló ellenőrt. Ő is tudja, hogy vannak olyan települések, ahol kevesebb létszámmal látják el a közfeladatokat, ez pedig úgy lehetséges, hogy csak a szükséges feladatokat látja el az önkormányzat, és csak a strandokra koncentrál, arra költ, abból várja a bevételt, ami be is folyik, az összes többi munkát pedig kiadja vállalkozásba. Ezeken a településeken a helyi- és a vidéki ingatlantulajdonosok betartják az önkormányzati rendeleteket, például mindenki maga tartja tisztán az ingatlan előtti területet. Biztos el lehet végezni kevesebb létszámmal is a feladatot, kaptak is kritikát, de véleménye szerint nem volt olyan rossz állapotban a település. Badacsony belterületi részét öt hónapon keresztül 5-6 ember takarította. Amennyiben a 25 főből levonásra kerül a 7 fő strandon dolgozó, a 2 fő parkoló ellenőr és a 6 fő, akik Badacsonyban takarítottak minden nap, akkor már mindjárt nem is lesz olyan magas a létszám a fűnyírásra és egyéb tevékenységek elvégzésére. A rendezvénysátor felállításához minimum 10 fő szükséges és nem lehet akárkire rábízni ezt a feladatot. Az idei évben már 9 alkalommal állították fel a sátort, és általában akkor kell ezt a feladatot elvégezni, amikor nagyobb rendezvény van, vagyis amikor például füvet kell nyírni. Ha ezeket a személyeket leszámoljuk, akkor kb. 5-6 ember marad, akik a településen dolgoznak. Várják a testület, illetve a bizottság részéről azokat a javaslatokat is, amelyekkel bevételt lehetne növelni, költséget lehetne csökkenteni. Az anyagba írt egy-két ötletet, amit elvileg a jövő évben hasznosítani tudnak.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, a városüzemeltetés időjáráshoz alkalmazkodó, létszámgazdálkodás szempontjából nem egy egyszerű feladat. Erre vonatkozóan milyen elképzelése van az ügyvezetőnek, mert hiába magas a létszám, ez a településen nem látszott meg. Létszámgazdálkodás tekintetében egy rugalmas, törvényes megoldást kellene kidolgozni. Azt be kell látni, ha egy-két hónapig nincs munka, akkor esetleg csökkentett munkaidőben kell dolgozni. Akkor kell a „hadra fogható munkaerő”, amikor sok a feladat. Munkamorál tekintetében felveti az alkoholszondázás lehetőségét, mert nagy felelősséget ró a vezetőre egy esetleges munkahelyi baleset.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke úgy emlékszik, korábban nem volt ilyen magas a létszám. Az erdőgazdálkodás viszont egy olyan újabb feladat, amit csak télen lehet csinálni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megkérdezi, mekkora területű erdő tartozik a VN. Kft. alá és milyen mennyiségű fakitermelés történik egy-egy időszakban?

 

Rakics Anna mb. ügyvezető kérdésre elmondja, a tavalyi évben jelentkezett először a Kft-nél az erdőgazdálkodási feladatok ellátása, mivel az önkormányzat kötelezettséget vállalt erre, de átadta a gazdálkodás elvégzését a VN. Kft-nek. A fő feladat az, hogy a kijelölt erdő részeket vagy teljes mértékben tarvágással megtisztítják vagy ritkító vágással az idősebb fákat – melyeket az Erdészet megenged – kivágják. Tavalyi évben megkezdték egy fél hektáros területnek a tarvágását. A kijelölt erdész felhívta a figyelmet, hogy a kivágott fáknak a sarjait el kell távolítani. Az aljnövényzetet folyamatosan irtani kell. Október 15-től neki lehet állni a fakitermelésnek, ha az időjárás engedi, amihez minimum 5-6 ember munkája folyamatosan szükséges, mert szigorú előírásai vannak a fakitermelésnek. Azért próbálják szorgalmazni ezt a feladatot és minél előbb nekiállni a munkálatoknak, mert ebből bevételt terveztek. Miután a fél hektáros területen lévő munkákat elvégezték, akkor egy két hektáros terület következik. Az erdész felbecsülte, hogy közel 150-200 m3 kitermelhető fa lesz ezen a területen. Itt már nem tarvágást, hanem ritkító vágást kell végezni, aminél jobban kell figyelni, munkaidő igényesebb. Amennyiben folyamatosan tudják értékesíteni a fát, akkor a Multicar gépkocsi folyamatosan hordja. Azt tervezik, ha valaki nagyobb mennyiséget vásárol, akkor traktorral szállítják ki, hogy ne kelljen annyit fordulni. Ha a téli időjárás engedi, akkor szokták elvégezni az utak szélének a gallyazását, a fák visszavágását, hogy a gépkocsik elférjenek. Ezek azok a munkák, melyeket folyamatosan lehet végezni, ha megfelelő az időjárás. A nyár folyamán az állandó és a szezonális dolgozóknak is képződik annyi plusz órájuk, valamint a szabadságot sem tudják kivenni, hogy ezeket valamikor ki kell adni. A strandokon a helyettesítés miatt nem szerettek volna létszámot bővíteni, így a strandi személyzet szabadságát teljes egészében ki kellett fizetni, mert nem volt lehetőségük kivenni. Az állandó dolgozóknak is van plusz órája a nyári hétvégi ügyeletek miatt, illetve még a szabadságok nagy része is bent van, amit ki kell venni. Létszámcsökkentésre az idei évben nincs lehetőség, ugyanis még tavasszal pályáztak egy bérkompenzációs állami támogatásra, amit megnyertek, annak viszont feltétele, hogy a tavalyi év statisztikai létszámának meg kell lenni, ami 15 főt jelent és annyian is vannak. Az idén két fővel több személy is dolgozott a Kft-nél, de szerencséjük volt, mert elfogadták és a pályázatot sikerült megnyerni. A munkaügyi központ által több pályázat kerül kiírásra, amellyel 50-90 %-os bértámogatást lehet igényelni a meglévő dolgozókra továbbfoglalkoztatás címén, vagy újabb dolgozókra is, de ez attól függ, mi lesz a Kft. jövőbeni sorsa.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag meglepődve tapasztalta, hogy a temetőkerítés oszlopai nem akácfából készültek, hanem vasból, holott annak idején arról volt szó, hogy a szénégető dűlőben lévő fákból ezek az oszlopok kerülnek elkészítésre. Megkérdezi, a településen kinek van tudomása a VN. Kft. által kitermelt fákról, mert erről semmiféle közérdekű közlemény nem jelent meg.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető válaszol, hogy az eddig értékesített fa még nem volt nagy mennyiségű. Többször elmondta már, hogy a VN. Kft. dolgozói vásárolták meg 15.000 Ft/m3 áron, plusz a fuvarköltséget kellett megfizetniük. Az idei évben elég sok megkeresés érkezett feléjük és nem csak a dolgozóktól. Az értékesítés kb. november közepe, december hónaptól kezdődik. A fa értékesítésről mindenképpen szeretnének egy felhívást közzétenni a Badacsony Újságban, melynek a várható költsége fuvardíjjal együtt kb. 19.000 Ft/m3 lesz, bár az ÁFA összegére még nem történt költségkalkuláció. A kerítésoszlopoknak kivágott fák még a telephelyen vannak, nem kerültek felhasználásra. Azért esett a választás a vasoszlopokra, mert egyszerűbb megoldás volt és valamilyen szinten esztétikusabb is, mint egy akácoszlop.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, hogy a kintlévőségeket sikerült-e behajtani?

 

Rakics Anna mb. ügyvezető válaszában elmondja, 3,4 M Ft kintlévőségük van a lakossági szemétszállítási díjból, amiből 1,6 M Ft körüli összeg el lett küldve letiltásra. A fennmaradó összeget most adják majd át a Polgármesteri Hivatal adóosztályára, mert a napokban jár le az a határidő, miután ezt meg lehet tenni. Az idevonatkozó gazdálkodási adatokat azért tették bele az előterjesztésbe, mert úgy gondolják, hogy ez nagyban összefügg azzal, hogy a jövő év hogy alakul. Mindenképpen csak akkor lesz nullás évzárás, ha az önkormányzat a 3,2 M Ft-os támogatást – ami az idei évből vissza van – tudja folyósítani a Kft. részére, illetve ha a 3,4 M Ft-os kintlévőséget meg tudja előlegezni az önkormányzat, mivel korábban született erre vonatkozóan egy testületi döntés.

Elmondja, a templomkert az Egyházhoz tartozik, de nem hajlandóak karbantartani. Arra kérte plébános urat, hogy legalább a nyár folyamán locsolják a virágokat, de nem történt semmi ez ügyben.

 

 

Vastag Gábor bizottsági tag 1530 órakor távozik a Humán Ügyek Bizottságának üléséről.

 

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag felveti, hogy a templomkertet egy kicsit át kellene variálni, hogy szebb legyen, talán egy kerttervezővel kellene konzultálni ez ügyben. Javasolja, hogy a badacsonyi strandon lévő pavilonok sorsáról is döntsenek, esetleg tervezőktől kérjenek be ajánlatokat erre vonatkozóan.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag úgy gondolja, azért, hogy lássák mennyire versenyképes a Kft., ezért javasolja, hogy legalább három árajánlatot kérjenek be parkfenntartásra, sövénynyírásra, fűnyírásra vonatkozóan, azért, mert szeretne tisztán látni. Elképzelhető, hogy azzal mentenék meg a Kft-t és az itt dolgozó emberek java részét, ha bizonyos tevékenységeket más módon látnának el.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, korábban Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondta, hogy a badacsonyörsi fürdőhelyen mennyivel olcsóbban nyírta le a füvet egy vállalkozó, mint a VN. Kft. Végezze el a munkát a VN. Kft., de az általa elszámolt ellenértéknél ne a csúcsárat számolja el. Úgy gondolja, a dolgok akkor mennének jól, ha bevezetnék a teljesítménybérezést, nem biztos, hogy úgy nem készülnének el a munkák sokkal hatékonyabban, gazdaságosabban, ellenőrizhetőbben, számon kérhetőbben.

 

 

Dr. Scheller György  bizottsági tag 1530 órakor távozik a Humán Ügyek Bizottságának üléséről.

 

 

Rakics Anna mb. ügyvezető nem tudja, hogy fűnyírás tekintetében mennyire versenyképes a Kft. Az idei évben lettek volna állandó megrendelések fűnyírásra, de nem tudták elvállalni, mert a létszám nem engedte meg azt, hogy elmenjenek valahova hetente füvet nyírni. Rájuk még senki nem panaszkodott, aki tőlük rendelte meg a fűnyírást, volt, aki kevesellte az árat, a vállalkozó magasabb összegért vállalta el a munkát. A teljesítménybérezés bevezetését is meg lehet próbálni, hiszen mindenki sokkal jobban dolgozik, ha látja a célt és van érdekeltsége az adott munkafolyamatban, de tudomásul kell venni, hogy nyáron a létszám felduzzad a közfoglalkoztatottakkal és úgy gondolja, hogy egy 8 órában foglalkoztatott közfoglalkoztatottól, aki 35.000 Ft-ot visz haza, nem lehet elvárni, hogy plusz munkát végezzen, mert plusz juttatást nem tud biztosítani neki.

Bíró Imréné osztályvezető helyettes tájékoztat, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyeket köteles foglalkoztatni az önkormányzat, függetlenül attól, hogy az illető milyen személyiség. Az ő bérüknek bizonyos százalékát az önkormányzat leigényli a Magyar Államkincstártól.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megkérdezi mb. ügyvezetőtől, hogy az előzetes pénzügyi tervben szereplő mínusz 14 M Ft kompenzálását miben látja?

 

Rakics Anna mb. ügyvezető válaszában elmondja, ezt az összeget az idei év adatai alapján próbálták nagyjából kiszámolni. Leírták, hogy ennek az összegnek a kompenzálására két megoldás lehetséges. Vagy az önkormányzat – ugyanúgy, mint az idén – támogatja a VN. Kft-t bizonyos összeggel, vagy az önkormányzat visszaveszi a közvilágítás fizetését, ami kb. 23 M Ft.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megkérdezi, a pályázattal mennyi pénzt lehetne megtakarítani, ki lehet ezt számolni?

 

Rakics Anna mb. ügyvezető kérdésre elmondja, képviselő-testületi ülésre kiszámolja, de előtte mindenképpen el kell dönteni, mi lesz a Kft. sorsa, mert az a feltétel, hogy minimum 6 hónapig foglalkoztatni kell a dolgozókat. Két verzió van, az egyik a 8 órás foglalkoztatás, ahol 25-75 % a bér- és járuléktámogatás, a másik 4 vagy 6 órás foglalkoztatás, ahol 50-90 %-os a támogatottság. Mindenféleképpen nyilatkozni kell többek között arról, hogy a cég likviditási problémákkal küszködik.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag úgy gondolja, hogy nagyon magas a Kft. üzemanyagköltsége, javasolja ezt felülvizsgálni. Meg lehet azt tudni, hogy mekkora a Kft. Felügyelő Bizottságának a javadalmazása, nem lehet-e a Felügyelő Bizottsági tagságot társadalmi megbízatással ellátni.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető szerint a megbízott személytől függ, hogy társadalmi munkában elvállalja-e a Felügyelő Bizottsági tagságot. A tagok kb. havi pár 10.000 Ft/fő pénzösszeget kapnak a tagságért.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag úgy tudja, hogy a Felügyelő Bizottság több hónapon keresztül nem ülésezik, ezen nem lehetne spórolnií? Ki határozza meg, hogy mekkora összeget kapnak a bizottsági tagok?

 

Rakics Anna mb. ügyvezető ismerteti a Felügyelő Bizottságot maga az alapító határozza meg és a tagokat is ő választja meg. A képviselő-testületnek a jogköre, hogy ad-e ezért javadalmazást.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja, amennyiben rendkívüli képviselő-testületi ülésen tárgyalják a VN. Kft. működését, akkor hívják meg a Felügyelő Bizottsági tagokat is.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető a képviselő-testületi ülésen ismertetni fogja a Felügyelő Bizottsági tagok javadalmazását és az ezzel kapcsolatosan felmerült kérdéseket  ott megválaszolja.

Amennyiben árajánlatot kér be a testület közfeladatok elvégzésére vonatkozóan, akkor azt is el kell dönteni, hogy egyszeri munkáról van-e szó, vagy folyamatos munkavégzésről, tehát keretszerződés keretében végzi a feladatot, mert ez nem mindegy. Elmondja még, ha a strandokon nem lesz szolgáltatás bővítés, akkor ott sem lesz akkora bevétel jövőre, mint az idén. Tájékoztat, a Badacsony Kártyától nem nőtt meg a vendégforgalom a strandokon.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag úgy gondolja, hogy az egységár lesz az összehasonlítási alap. Manapság nagyon magas szinten ki kell szolgálni a vendégeket ahhoz, hogy versenyképesek legyenek a strandjaink, és bevételhez jussanak. Legfőképpen a szolgáltatás színvonalát kellene emelni, illetve a személyzet hozzáállásának kell magas szinten lennie és olyan vezető szükséges ehhez, aki mindenre oda tud figyelni. Ez nem könnyű feladat.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

144/2012.(X.03.) számú  határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj VN. Kft. további működésével kapcsolatos napirendi pontot a korábbi képviselő-testületi határozatnak megfelelően rendkívüli képviselő-testületi ülésen tárgyalják meg.

  • Javasolja, hogy közfeladatok ellátására (pl.: parkfenntartás, fűnyírás) összehasonlítás céljából kérjenek árajánlatokat.
  • Javasolja, hogy a Badacsonytomaj VN. Kft. üzemanyag felhasználására vonatkozóan végezzenek felülvizsgálatot.
  • Javasolja, vizsgálják meg a Badacsonytomaj VN. Kft. Felügyelő Bizottságának jövedelmezését, járjanak utána, hogy a feladatot a Felügyelő Bizottság tagjai elvégeznék-e társadalmi megbízatásban.
  • Javasolja, hogy a badacsonyi strandon vizsgálja meg kerékpár tároló kialakításának lehetőségét, és javasolja, hogy a strandot látogató kerékpárosokkal szemben pozitívabb hozzáállást tanúsítsanak.
  • Javasolja továbbá meghatározni a badacsonyi strandon az épületek jövőbeni sorsát, kérjen be ajánlatot tervezőktől az épületek felújítására vonatkozóan.
  • Javasolja megvizsgálni, hogy a bértámogatási pályázattal mekkora összeget tudna megtakarítani a Badacsonytomaj VN. Kft.
  • Javasolja továbbá megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a strandokon az alacsony vízszintet kihasználva van-e lehetőség markológépekkel a mederkotrásra.

 

 

7. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag ismerteti, a Pénzügyi Bizottság ülésén az a javaslat született, hogy a honlap működtetéséről szóló anyagot zárt ülés keretén belül tárgyalták üzleti érdekekre hivatkozva. Megkérdezi, egyetért-e azzal a Humán Ügyek Bizottsága, hogy itt is zárt ülésen tárgyalják az említett anyagot?

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

145/2012.(X.03.) számú  határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a város honlapjának működtetéséről szóló anyagot zárt ülés keretén belül tárgyalja meg.

 

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag a 192/2012.(IX.12.) számú határozattal, a VN. Kft. ügyvezetői álláshelyére kiírt pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy a javaslatával bővíteni szerette volna a pályázók körét, amit az ülésen elmondott, a jegyzőkönyvben szerepelt, de a határozatba még sem került leírásra, így a pályázati kiírásba sem került bele. Azt javasolta, hogy ne csak felsőfokú végzettséggel, hanem felsőfokú szakképesítéssel is lehessen pályázni, tehát bővítenék a kört. Arra a rendkívüli testületi ülésre szerette volna bevinni ezt az anyagot, amely a VN. Kft. további működésével kapcsolatban kerül összehívásra, de sürgősségi indítványt nem lehet rendkívüli képviselő-testületi ülésen tárgyalni. Így viszont a határidőkkel van gond, mert eredetileg október 15-e a pályázat beadásának határideje.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke a határidő meghosszabbítását javasolja.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

146/2012.(X.03.) számú  határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetői álláshelyére kiírt pályázat szakképesítési követelményével kapcsolatban az eddigi felsőfokú végzettség kerüljön kibővítésre felsőfokú szakképesítéssel.

Javasolja továbbá, hogy a pályázati kiírás határideje 2012. október 31. napjáig legyen meghosszabbítva.

 

 

Rakics Anna mb. ügyvezető megkérdezi, muszáj-e meghosszabbítani a határidőt, mivel amúgy is csak a honlapon lehet megtekinteni a feltételeket, mert az ő megbízása október 31. napjával lejár és a testület csak a novemberi soros testületi ülésen fog dönteni ebben a kérdésben, tehát lesz kb. két hét kiesés.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megkérdezi, nem lehet-e utánajárni a Kormányhivatalban annak, hogy muszáj-e meghosszabbítani a pályázat benyújtásának határidejét abban az esetben is, ha csak a honlapon tekinthető meg a pályázati kiírás?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megkérdezheti a Kormányhivataltól az előbb említett kérdést.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke a két útlejegyezési üggyel kapcsolatban megkérdezi, ebben az évben lezárulnak-e ezek az ügyek?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző bízik benne, hogy az idén lezárulnak az ügyek, de még nem jött semmi ezekkel az ügyekkel kapcsolatban a Kormányhivataltól.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag tájékoztatásul közli, hogy a tegnapi nap folyamán megkereste a Magyar Rádió és nyilatkozott a 71-es út menti fák kivágása ügyében, itt voltak, a helyszínt is megnézték. Az október 11-ei Hajnaltájt című műsorban lesz erről szó. A hegymagasi polgármesterasszony és az ábrahámhegyi polgármester úr, Vella Zsolt nyilatkozott még. Természetesen először Badacsonytomajon is Polgármester urat keresték, de ő valamiért nem nyilatkozott.

 

 

9. NAPIRENDI PONT

Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről beszámoló

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi Cseh Ervinné elnöktől, van-e szóbeli kiegészítése az anyaggal kapcsolatban.

 

Cseh Ervinné elnök ismerteti, igyekeznek mindent úgy csinálni, ahogy elvárják tőlük, de nagyon szűkösek az anyagi lehetőségeik, hiszen az idén az önkormányzattól nem kaptak támogatást. Az adó 1 %-ából még folyik majd be valamekkora összeg, de az nagyon kevés és  még nem kapták meg.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke, elmondja, a jövő év sem lesz jobb, mint az idei, úgyhogy nem valószínű, hogy a jövő évben nagyobb támogatást fog nyújtani az önkormányzat.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megkérdezi, kaphatnának-e kimutatást az Alapítvány által támogatott személyekről, amit természetesen zárt anyagként kezelnének?

 

Cseh Ervinné elnöknek szintén ez a kérése, mivel nagyon kevés pénzösszegből gazdálkodnak, ezért szeretnék azokat támogatáshoz juttatni, akik még eddig nem kaptak, illetve az önkormányzati segélyezéséből magasabb jövedelmük miatt kiesnek. Amennyiben lehetséges, ő is szeretne egy listát azokról a személyekről, akik átmeneti segélyben részesültek.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint komolyabban kellene propagálni az Alapítvány munkáját, feladatát és felhívni a figyelmet arra, hogy az adó 1 %-ával lehet őket támogatni.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

147/2012.(X.03.) számú  határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsony Újságba jelenjen meg felhívás az adók 1 %-ának felajánlásáról a Badacsonytomajért Közalapítvány részére.

Javasolja, kérjék fel Cseh Ervinnét, a Badacsonytomajért Közalapítvány elnökét a cikk megírására.

 

 

Cseh Ervinné elnök tájékoztatásul elmondja, ebben az évben 38.000 Ft-ot fog kapni az Alapítvány az adók 1 %-ából.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, megoldható-e, hogy zárt ülésre bejön a Humán Ügyek Bizottságának ülésére Cseh Ervinné elnök és egyeztetik, kik kaptak átmeneti segélyt, illetve mely személyek részesültek az Alapítványtól támogatásban?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, ez nem oldható meg. A Badacsonytomajért Közalapítványt az önkormányzat hozta létre azért, hogy az általuk nyújtott támogatás elkülönüljön az önkormányzati hatósági ügyektől, esetleg Vastag Gábor bizottsági tagon keresztül tájékozódhat az Alapítvány a döntésekről, tekintettel arra, hogy Vastag Gábor az Alapítvány tagja is.

 

 

9. NAPIRENDI PONT

Badacsony-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. bérleti szerződés ügye

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, van-e az anyag készítőjének kiegészítenivalója, illetve van-e valakinek kérdése, hozzászólása az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

(Kiegészítenivaló, kérdés, hozzászólás nincs az anyaggal kapcsolatban.)

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

148/2012.(X.03.) számú  határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város

Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező badacsonytomaji 2471 hrsz-ú, természetben a 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 18. szám alatt lévő 331 m2 térmértékű Egészségház ingatlanból

 

felnőttorvosi kezelő:           25,42 m2

felnőttorvosi rendelő:          25,42 m2

felnőtt váró:                        18,54 m2

férfi WC:                             6,72 m2

közlekedő folyosó:               6,3   m2

 

térmértékű helyiségeket egészségügyi szolgáltatás (belgyógyászati szakorvosi tevékenység) nyújtása céljából 2012. november 1. napjától 2017. október 31. napjáig, határozott időre adja bérbe Bérlő részére, magánrendelés folytatására. Javasolja, hogy a magánrendelés mértéke a szerződés időtartama alatt heti 2 óra legyen.

 

Javasolja továbbá, hogy a magánrendelés időpontját a Bérlő határozza meg, annak változásáról a Bérbeadót előzetesen köteles legyen tájékoztatni.

 

Szerződő felek a helyiségek bérleti díját 5.200,- Ft/hó, azaz: havi Ötezer-kettőszáz forintban állapítsák meg 2012. november 1-től. Az e pontban meghatározott bérleti díj havonta utólag minden tárgyhót követő hó 10. napjáig számla ellenében legyen esedékes. A bérleti díj összege évente a KSH által megállapított infláció mértékével automatikusan változzon.

Javasolja, hogy a helyiségek működésével kapcsolatos valamennyi rezsiköltséget Bérbeadó viselje.

 

Javasolja továbbá, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert az előterjesztés szerinti tartalmú bérleti szerződés aláírására.

 

Javasolja, hogy a bérleti díjból befolyt összeget az önkormányzat különítse el az egészségház világításának korszerűsítésére és szociális helyiség kialakítására.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező badacsonytomaji 2471 hrsz-ú, természetben a 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 18. szám alatt lévő 331 m2 térmértékű Egészségház ingatlanból

 

felnőttorvosi kezelő:           25,42 m2

felnőttorvosi rendelő:          25,42 m2

felnőtt váró:                        18,54 m2

férfi WC:                             6,72 m2

közlekedő folyosó:               6,3   m2

 

térmértékű helyiségeket egészségügyi szolgáltatás (belgyógyászati szakorvosi tevékenység) nyújtása céljából 2012. november 1. napjától 2017. szeptember 30. napjáig, határozott időre adja bérbe Bérlő részére, magánrendelés folytatására. Javasolja, hogy a magánrendelés mértéke a szerződés időtartama alatt heti 2 óra legyen.

 

Javasolja továbbá, hogy a magánrendelés időpontját a Bérlő határozza meg, annak változásáról a Bérbeadót előzetesen köteles legyen tájékoztatni.

 

Szerződő felek a helyiségek bérleti díját 4.500,- Ft/hó, azaz: havi Négyezer-ötszáz forintban állapítsák meg 2012. november 1-től. Az e pontban meghatározott bérleti díj havonta utólag minden tárgyhót követő hó 10. napjáig számla ellenében legyen esedékes. A bérleti díj összege évente a KSH által megállapított infláció mértékével automatikusan változzon.

 

Javasolja, hogy a helyiségek működésével kapcsolatos valamennyi rezsiköltséget Bérbeadó viselje.

 

Javasolja továbbá, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert az előterjesztés szerinti tartalmú bérleti szerződés aláírására.

 

Javasolja, hogy a bérleti díjból befolyt összeget az önkormányzat különítse el az egészségház világításának korszerűsítésére és szociális helyiség kialakítására.

 

 

10. NAPIRENDI PONT

Torja-Dent Fogászati és Egészségügyi Bt. bérleti szerződés ügye

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, van-e az anyag készítőjének kiegészítenivalója, illetve van-e valakinek kérdése, hozzászólása az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

(Kiegészítenivaló, kérdés, hozzászólás nincs az anyaggal kapcsolatban.)

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

149/2012.(X.03.) számú  határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező badacsonytomaji 2471 hrsz-ú, természetben a 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 18. szám alatt lévő 331 m2 térmértékű Egészségház ingatlanból

 

fogorvosi váró:                   18,54 m2

fogorvosi rendelő:              24,42 m2

férfi WC:                             6,72 m2

közlekedő folyosó:               6,3   m2

 

térmértékű helyiségeket egészségügyi szolgáltatás (belgyógyászati szakorvosi tevékenység) nyújtása céljából 2012. november 1. napjától 2017. október 31. napjáig, határozott időre adja bérbe a Torja-Dent Fogászati és Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 32., képviselő: Dr. Szörtsey Zoltán fogszakorvos) részére, magánrendelés folytatására. Javasolja, hogy a magánrendelés mértéke a szerződés időtartama alatt heti 3óra legyen.

 

Javasolja továbbá, hogy a magánrendelés időpontját a Bérlő határozza meg, annak változásáról a Bérbeadót előzetesen köteles legyen tájékoztatni.

 

Szerződő felek a helyiségek bérleti díját 6.000,- Ft/hó, azaz: havi Hatezer forintban állapítsák meg 2012. november 1-től. Az e pontban meghatározott bérleti díj havonta utólag minden tárgyhót követő hó 10. napjáig számla ellenében legyen esedékes. A bérleti díj összege évente a KSH által megállapított infláció mértékével automatikusan változzon.

 

Javasolja, hogy a helyiségek működésével kapcsolatos valamennyi rezsiköltséget Bérbeadó viselje.

Javasolja továbbá, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert az előterjesztés szerinti tartalmú bérleti szerződés aláírására.

 

Javasolja, hogy a bérleti díjból befolyt összeget az önkormányzat különítse el az egészségház világításának korszerűsítésére és szociális helyiség kialakítására.

 

11. NAPIRENDI PONT

Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos

eljárásról

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a testületi határozatnak megfelelően módosította a rendeletet. Új jelenik meg a tervezetben, hogy Badacsonyban a közterületek licitálásra lennének bocsátva, melynek az alapja, induló összege a jelenlegi ár lenne, arra lehetne licitálni. Nagyon fontos változás a III. fejezet, ami a közterületbontás helyi feltételeire vonatkozik. Ez annyit jelent, hogy igénybevételi díjat kellene fizetni annak a cégnek, aki a közterületet felbontja, attól függően, hogy milyen típusú közterületet bont fel, aszfaltosat, köveset vagy csak egy földutat. Ennek az a célja, hogy az önkormányzat anyagi helyzetét egy kicsit javítsa. Ez az igénybevételi díj, egyik tétele lenne az útalapnak. Az Alkotmánybíróság döntése értelmében teljesen mindegy, hogy milyen módon kerül odaítélésre valakinek a közterület, mindenképpen önkormányzati hatósági ügynek minősül. Amennyiben úgy fogadja el a képviselő-testület, hogy polgárjogi alapokra helyezi, akkor a Ket. hatósági szerződés szabályait kell erre vonatkozóan alkalmazni, tehát bérleti szerződést kell vele kötni, mely ellen nincs helye fellebbezésnek, ugyanis ez egy polgárjogi szerződés. Ismerteti, a 18. §-ba a Badacsonyi Nyár elnevezésű ünnep azért került bele, mert az idén több kifogás érkezett arra vonatkozóan, hogy milyen termékek kerülnek árusításra Badacsonyban. Itt lehetne meghatározni, hogy a Badacsonyi Nyár rendezvénysorozattal kapcsolatban milyen termékeket lehetne árulni. Ez a szabályozás közterületre vonatkozik, magánterületre nem. A rendelet tervezet egyébként szinte azonos a korábbival, csak ebben nem „engedély”, hanem „megállapodás” szerepel.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag úgy látta, hogy az idén a Badacsonyi Nyár ünnepségsorozat ideje alatt nem a helyi hagyományokkal összefüggő termékek kerültek árusításra, ráadásul úgy voltak kipakolva, hogy szinte még a közlekedést is akadályozta. Azt szeretné, ha kézműves, népművészeti irányba mozdulna el az árusítás.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, a legtöbb rendezvény – Borhét, Kéknyelű virágzásának ünnepe, Badacsonyi Szüret – a szőlőhöz, borhoz kapcsolódik, tehát az árusított termékeknek is hasonló jellegűnek kellene lenniük. Véleménye szerint egy minimális követelményt meg kellene határozni. A 18. §-t ki lehetne egészíteni azzal, hogy mit ne lehessen árusítani a Badacsonyi Nyár rendezvénysorozat alatt.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megemlíti, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén az a javaslat született, hogy a képviselő-testületi ülésig gondolják át azoknak a termékeknek a körét, melyek árusítását nem szeretnék Badacsonyban az ünnepségsorozat ideje alatt.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

150/2012.(X.03.) számú  határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet tervezetet fogadja el azzal, hogy a 18. § d) pontja az alábbiak szerint kerüljön kiegészítésre:

d) Badacsonyi Nyár ünnephez kapcsolódó, az ünneppel, illetve az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékek, valamint nép- és iparművészeti termékek:

Javasolja továbbá, hogy a képviselő-testületi ülésig gondolják át azoknak a termékeknek a körét, melyek árusítását nem szeretnék Badacsonyban a Badacsonyi Nyár ünnep ideje alatt.

 

 

12. NAPIRENDI PONT

A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló

42/2011.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet tervezet

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, van-e kiegészítenivaló, kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban?

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag ismerteti, a Pénzügyi Bizottság ülésén az hangzott el, hogy nem lenne célszerű benne hagyni a rendeletben az 1. § (3) bekezdés e) pontját, tehát az építményadó és a helyi iparűzési adó célirányos részét semmiképpen nem javasolták elkülöníteni az útalapba, mert így jövőre még működésre sem lesz pénzük.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

151/2012.(X.03.) számú  határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 42/2011.(X.27.) önkormányzati rendelet tervezetet fogadja el azzal, hogy az 1. § (3) bekezdés e) pontja kerüljön kivételre a tervezetből.

 

13. NAPIRENDI PONT

A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi

közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező

igénybevételéről szóló 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról,

valamint az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium közszolgáltatási szerződés

megkötés

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás, szóbeli kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismereti, 2009-ben meghatalmazást kapott a Társulás arra vonatkozóan, hogy bonyolítson le egy közbeszerzési eljárást, melynek nyertese az  Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium lett. A közszolgáltatási szerződést egyedül Badacsonytomaj nem írta még alá, a Remondis Kft-vel kötött szerződés viszont 2012. december 31. napján lejár. A Hgt. 28. § (1) bekezdése kimondja, a települési önkormányzat képviselő-testülete – ha közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, a közbeszerzési eljárás nyertesével – a közszolgáltatás ellátására szerződést köt. Mivel a szerződést Badacsonytomaj nem írta alá, ezért az önkormányzatra jogok, kötelezettségek nem hárulhatnak, de a nagytérségi közszolgáltatási szerződést alá kell írni, mivel a szerződésben szereplő feltételek a Remondis Tapolca Kft. szerződésének lejártát követően, vagyis 2013. január 01. napjától hatályosak. Amennyiben nem írják alá, az kártérítési igényt vonhat maga után, amit nem kellene felvállalni. Jelen pillanatban Veszprém megyében Badacsonytomajon a legalacsonyabb a szemétszállítási díj, mivel el tudták érni, hogy a település utolsóként csatlakozott a Társuláshoz és így a nagytérségi szemétszállítási szerződést még nem írta alá. Júniusban elmondta, azért nem kellett az értesítések kiküldése után csatlakozni, mert a törvény azt mondja ki, hogy a szemétszállítási díj mértékét legalább egy évre kell megállapítani és az egy év december 31-én fog letelni. Igazgató úrnak is elmondták, hogy senkire nem ró kötelezettséget egy olyan szerződés, amit az illető nem írt alá. A rendelet 2013. január 1-től lép életbe, amelyben a szemétszállítási díj összege nem szerepel, mert azt egy másik rendeletben kell meghatározni. Annyi a változás az előző rendelethez képest, hogy az egytényezős díj helyett kéttényezős szemétszállítási díj lép életbe 2013. január 01-től, valamint még annyi a változás, hogy a Társulás által kialakított helyre kell lerakni a szemetet, illetve az Észak-Balatoni Hulladékggazdálkodási Kft. gondoskodik a begyűjtött hulladék ártalmatlanításáról.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag ismerteti, az elmúlt testületi ülésen is felmerült már, hogy amikor 2009-ben a Közbeszerzési eljárás megtörtént, lehet, hogy már Badacsonytomaj számára semmis, hiszen 2012. évet írunk. Egy közbeszerzési eljárás után elvileg 60 napon belül szerződést kell kötni. Badacsonytomaj esetében talán szerencse, hogy erre ez idáig nem került sor, mert akkor ez azt jelentené, hogy ez a közbeszerzési eljárás ilyen szempontból Badacsonytomaj részéről már semmis. Kéri, hogy ezt a helyzetet vizsgálják meg, mert szerinte több dolog sincs rendben!  Másfél évvel ezelőtt érdeklődött egy zalai lerakó díjairól, de ott sokkal olcsóbb a szemétszállítási díj. Megkérdezi, ez hogy lehetséges? Megjegyzi, semmiről nem tudnak semmit, egyetlen anyagba nem látnak bele.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat, az a lényeg, hogy az önkormányzatnak 2009-ben született egy határozata. A Társulás azt mondta az önkormányzatnak – mivel Badacsonytomaj tagja a Társulásnak –, hogy a nevében, helyette, teljes hatállyal és jogkörrel eljár és lebonyolít egy közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési kiírásban az szerepelt, hogy akkor kezdje el a tevékenységét, ha elkészül a Királyszentistváni lerakó, ami nem három év múlva, hanem most történt meg. Az előző szerződések akkor vesztik hatályukat, amikor a lerakó elkezdi működését, ami július 31. napjával megtörtént. Azoknál az önkormányzatoknál, akik ezt aláírták, automatikusan hatályba lépett. Badacsonytomaj nem írta alá, tehát rá a szerződésben szereplő dolgok nem vonatkoznak, viszont ami rá nézve kötelező, hogy 2013. január 1-től, a Remondis Tapolca Kft-vel kötött szerződés lejártát követően a nagytérségi közszolgáltatási szerződésben szereplő feltételek hatályosak lesznek.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megértette, hogy ezt a szerződést alá kell írni, viszont új hulladékgazdálkodási törvény lesz, ezért javasolja a szerződésbe záradékként beleírni, hogy a szemétszállítási díjak felülvizsgálata az új törvénynek megfelelően történjen meg.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, a szerződést valóban alá kell írni, de lehet egy olyan kitételt tenni, hogy a rendszer működését a lehető legtakarékosabbra vegyék le. Azt bele lehet írni a határozati javaslatba, hogy a képviselő-testület a Társulásnál kezdeményezze az új hulladékgazdálkodási törvény hatályba lépését követően a hulladékszállítási díjképzés felülvizsgálatát.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag nem érti, miért mondják meg kötelezően, hogy hány tényezős lehet a szemétszállítási díj, ha a testületnek az a megfelelő, ahogy a rendeletben szerepel. A lakosságnak semmi beleszólása nincs ebbe?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, a probléma abból adódik, hogy amikor megalakult a Társulás, az önkormányzatok ezeknek a feladatoknak az elvégzésére felhatalmazta a Társulást. A Társulási Tanács döntötte el, hogy miből tevődjön össze a szemétszállítási díj. Ezek a feltételek mind a 158 településen egyformák.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja, hogy az önkormányzat kérje be a Társulási Tanács összes iratát, jegyzőkönyvét, az összes, a működéssel kapcsolatos anyagát. Írjanak a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnek, az ombudsmannak a magas díjak miatt. Meg lehetne keresni az ÁSZ-t, hogy vizsgálja meg a Társulás működését.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

152/2012.(IX.05.) számú  határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által a Közbeszerzési Értesítőben a 6168/2009. számú közbeszerzési eljárás alapján nyertes pályázó – az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium – közötti nagytérségi közszolgáltatási szerződés aláírására hatalmazza fel Krisztin N. László polgármester urat azzal a kiegészítéssel, hogy a nagytérségi közszolgáltatási szerződésben szereplő feltételek – a jelenlegi Remondis Tapolca Kft. szerződésének lejártát követően – 2013. január 1. napjától legyenek hatályosak.

Felelősnek Krisztin N. László polgármestert, határidőnek 2012. november 30. napját javasolja.

  • Javasolja továbbá az anyagot egy záradékkal kiegészíteni, miszerint Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezze az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulásnál, hogy az új hulladékgazdálkodási törvény életbe lépését követően a hulladékszállítási díjképzést vizsgálja felül.
  • Javasolja továbbá, hogy az Önkormányzat kérje be a Társulás összes anyagát, keressék meg a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséget és az ombudsmant. Javasolja továbbá, az Ötv. 101. § (1) bekezdésének b) pontja alapján, hogy az önkormányzat keresse meg az Állami Számvevőszéket a Társulás működési költségeinek vizsgálata tárgyában, mivel nagyon magasnak tartja a hulladékszállítási díj alapját képező költségeket.
  • Javasolja, kezdeményezze a Képviselő-testület a Társulási Tanács ülését a Társulás működési költségeinek csökkentése érdekében.

 

 

14. NAPIRENDI PONT

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, útalap képzése

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag tájékoztatásul elmondja, a Pénzügyi Bizottság azt a javaslatot tette, hogy a tervezetből vegyék ki a 2. §-ot.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

153/2012.(X.03.) számú  határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, útalap képzése rendelet tervezetet fogadja el azzal, hogy a tervezet 2. §-a kerüljön kivételre.

15. NAPIRENDI PONT

Az állattartás szabályairól szóló 20/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet

módosításáról rendelet tervezet

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban.

 

(Kiegészíteni való, kérdés, hozzászólás nincs az előterjesztéssel kapcsolatban.)

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

154/2012.(X.03.) számú  határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága az állattartás szabályairól szóló 20/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

16. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban.

 

(Kiegészíteni való, kérdés, hozzászólás nincs az előterjesztéssel kapcsolatban.)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

155/2012.(X.03.) számú  határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke bejelenti, hogy a bizottság a továbbiakban zárt ülést tart,

önkormányzati hatósági ügyeket tárgyal. Megköszöni a bizottsági ülésen való

részvételt, és a nyilvános ülést 1732 órakor bezárja.

 

 

k. m. f.

Rajzó Ildikó                                                           Dr. Magó Ágnes

Bizottság elnöke                                                          bizottsági tag

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!