Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2022.09.28. soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 25/2022.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 28. (szerda) 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:  

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő  

Hartai Béla                                         képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő                                            (6 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                 (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                                költségvetési és adóosztályvezető

Gyimesi Mónika                                műszaki-igazgatási ügyintéző

Rakics Anna                                      VN. Kft. ügyvezetője

Nagy László                                      BVKI igazgató

Nagy Zoltán                                     műszaki ügyintéző

Molnár Mihály                                   pályázati referens

Dr. Végh József                                ügyvéd

Dr. Scheller György                          háziorvos

Dr. Horváth Margit                           gyermekorvos

Rozmán Gyula                                  tű. ezrdes

Horváth András                                tű. alezredes

Brájer Éva                                         BTTF vezérigazgató

Sziládi-Losteiner Dóra                       BTTF gazdasági igazgató

Dr. Bősze Anikó

Vizi Krisztián

Bíró László

Baranics András

Kolenszky Mihályné

Hraboszki László

 

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető                               

 

                                                              

                                NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Hartai Béla képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

228/2022. (09.28 .) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Hartai Béla képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ha kijelöl valakit hitelesítőnek, és az nem vállalja, az jelent-e valamit.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem.

 

Krisztin N. László polgármester a napirendek tekintetében elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság a napirendi sort javasolja kiegészíteni az alábbiak szerint:

 1. SZL-BAU Egyezségi ajánlata

            Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. BTTF Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

            Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A 6. napirendi ponthoz „Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása” érkezett még két kérelem, melyeket a napirend keretében javasol megtárgyalni.

Elmondja, hogy a napirendek felvételéről, illetve kiegészítéséről egyesével szavaz a testület. Kéri, hogy aki az SZL-BAU Egyezségi ajánlatának sürgősségi indítványként való megtárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

229/2022. (09.28 .) képviselő-testületi határozat

Napirendi pont felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. szeptember 28-i nyílt ülésének napirendjére felveszi

 • SZL-BAU egyezségi ajánlata

című napirendet.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a BTTF Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról tárgyú előterjesztés sürgősségi indítványként való megtárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

230/2022. (09.28 .) képviselő-testületi határozat

Napirendi pont felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. szeptember 28-i nyílt ülésének napirendjére felveszi

 • BTTF Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról című napirendet.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a meghívó szerinti 6. napirendi ponthoz „Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása” érkezett két kérelem napirend keretében történő megtárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

231/2022. (09.28.)  képviselő-testületi határozat

Napirendi pont kiegészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2022. szeptember 28-i nyílt ülésén a 6. napirendi pont „Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása” keretében a Dem-Team BT. és Bíró László kérelmét megtárgyalja.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

Forintos Ervin képviselő 9.05 órakor érkezett meg a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ily módon a javasolt napirendek száma 36.  Kéri, hogy aki a kiegészített napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

232/2022. (09.28.)  képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. szeptember 28-i soros ülésének napirendjét 36 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. HÉSZ módosítás vonatkozásában meghozott határozatok módosításáról – Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tevének jóváhagyásáról szóló 8/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A település egészségügyi helyzetéről beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György, Dr. Horváth Margit, Dr. Pinterits Judit, Poszlovszky Krisztina

 1. Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rozmán Gyula tű. ezredes, Molnár Péter tű. alezredes

 1. Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése - vizesblokk

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Borsai Árpád, AM Event Group Kft.

 1. Háromoldalú megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Csík Bertalan Bazaltcsepp Kft. képviseletében, Tasner Mónika Tourinform Iroda vezetője

 1. Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Vízkeleti István kérelmező

 1. Lamandert Kft. pótmunka ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonyörsi közvilágítás ügye II. – Ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelme

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Önkormányzati ingatlan értékesítése – Hajdu István kérelme

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester     

 1. Alsó-bazársori megállapodáshoz kapcsolódó további igények

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester          

 1. Badacsonytomaj 0123/7. hrsz-ú ingatlan felajánlása

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

 1. 96/2022. (04.19.) képviselő-testületi határozat módosítása

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester     

 1. Arborétum úti ivóvízhálózat ügye – 199/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat módosítása

         Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Önkormányzati támogatással megépülő vízhálózat fejlesztéshez való csatlakozás

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonyörs Fűzfa utca szennyvízvezeték ügye

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kodály Zoltán utca telekrendezése – ügyvédi állásfoglalás

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester                  

 1. Horváthné Danyi Júlianna kérelme II.

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Szent Donát utca napelemes közvilágítás – ajánlatok elbírálása

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Felső-bazársori 2. számú üzlet hasznosításáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Felső-bazársori 3. számú üzlet hasznosításáról

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztatás Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. I. félévi gazdálkodásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester     

 1. Tájékoztatás MÁK ellenőrzésről

         Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. BVKI intézményvezető megbízás

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálat

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz csatlakozás

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Jogi ügyekről beszámoló (szóbeli)

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

        Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 1. Beszámoló a pályázatokról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Meghívott: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Garage Cartels autóstalálkozó rendezvény

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester               

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kisfaludy Sándor Emlékév
  Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester
 2. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. SZL-BAU Egyezségi ajánlata

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. BTTF Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

HÉSZ módosítás vonatkozásában meghozott határozatok módosításáról – Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tevének jóváhagyásáról szóló 8/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

 • az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
 • az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
 • az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a napirend kapcsán megjelenteket. Kérdezi, hogy kívánnak-e hozzászólni.

 

Dr. Bősze Anikó elmondja, hogy a hegybírói igazolást megküldték, szerintük egy adminisztrációs jellegű dologról van szó.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri. hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

233/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó 154/2021.(VI.30.) képviselő-testületi határozat módosítására vonatkozó előterjesztést, továbbá az előző ülésen meghozott 104/2022. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat figyelembevételével a vonatkozó képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja:

„Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodájának végső szakmai állásfoglalása és a lezárt partnerségi egyeztetés alapján, kizárólag az – tervezett módosítások szerinti –

3.d) „Badacsonytomaj 043/70 hrsz-ú ingatlanon az építési hely korrekciója az új építésihely kijelölése a szomszédos beépítés figyelembevételével” programpontra vonatkozóan módosítja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 8/2010. (IX. 29.) önkormányzati rendeletét.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a további intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

     Planteus Kft.

     Szabó Zoltán főépítész

     Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

234/2022. (09.28.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város településszerkezeti tervének módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján Badacsonytomaj Város településszerkezeti tervét a következő mellékletek szerint módosítja:

 1. melléklet: Badacsonytomaj településszerkezeti terve módosított m-SZE1, m-SZE2 tervlap.
 2. melléklet: Badacsonytomaj településszerkezeti leírás kiegészítése:
 • A 3d módosítással a Kossuth utca kijelölt építési terület – 043/70 hrsz – építési hely korrekciója új építési hely kerül kijelölésre az ingatlanon belül a csatlakozó meglévő beépítés figyelembevételével.

 

Határidő:  alkalmazásra: elfogadást követő napon.

       értesítésre: elfogadást követő 15 napon belül

Felelős:      Krisztin N. László

                   Szabó Zoltán főépítész

                   Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                   Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2022.(X. 13.) önkormányzati rendelete

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 8/2010. (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

 

2./ Napirendi pont

       A település egészségügyi helyzetéről beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György, Dr. Horváth Margit, Dr. Pinterits Judit, Poszlovszky Krisztina

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent orvosokat. Kérdezi, hogy kívánnak-e hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla képviselő örül annak, hogy van a településnek gyermekorvosa. Arról volt szó, hogy biztosítunk neki szolgálati lakást, ha megoldható. Ezt nem tudjuk megtenni, de szolgálati autót biztosítottunk, mivel a doktornő továbbra is vidékről jár ide. Mivel teljes áron vásárolja az üzemanyagot, megfontolásra javasolja, hogy azt biztosítsa az önkormányzat számára a szolgálati autó mellé.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt a kérést a doktornő is megfogalmazta. Első körben a vezetés azt javasolta, hogy üzemeltetésre átadjuk a doktornőnek a járművet, így tudja az olcsóbb üzemanyag árat érvényesíteni, és majd a következő évi költségvetésben megfontoljuk a kérést. Erről egyeztettek is.

 

Dr. Horváth Margit gyermekorvos elmondja, ha ő lenne az üzembentartó, akkor december 31-ig 480 Ft-os áron tankolhatna, de utána nem tudhatjuk, hogy mi lesz. A havi 1600 km-nek megfelelő összeg havi 70 eFt-ba kerülne az önkormányzatnak. Tudomása szerint ennek 18 eFt-os adóvonzata van, amit természetesen vállal, ha a szolgálati gépjárművel a bejárást biztosítaná az önkormányzat.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy sokáig vártunk a doktornőre, szeretnénk, ha maradna. Olcsóbb, ha vállalja a testület a bejárás költségét, mintha lakást biztosítana.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a napirend keretében nem lehet most dönteni erről, a következő testületi ülésre be fogjuk terjeszteni a doktornő kérelmét, különböző alternatívákat biztosítva a testületnek.

 

Hartai Béla képviselő úgy gondolja, hogy a kérelmet a polgármester átruházott hatáskörben el tudja bírálni, minden bizottsági ülés és egyéb nélkül. Átírható az autó, így olcsóbb az üzemanyag, de a biztosítása jelentősen nőne.

 

Mékli Bernadett képviselő megjegyzi, hogy a fogorvos nincs jelen. A doktornő vállalta, hogy a helyi lakosoknak ingyenesen biztosítja a röntgent, tudomása szerint még nincs használatban a gép. A magánpraxissal kapcsolatosan is lenne kérdése.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a magánpraxis folytatására megállapodás van érvényben. A testület külön nem intézkedett arról, hogy a bérleti díjon belül egyéb költségeket áthárít-e. Amikor a röntgennel kapcsolatos előterjesztést beterjesztettük, elhangzott, hogy ez nem panoráma röntgen. Csak azt teszi lehetővé, hogy a helyi kezelések jelentős részét megalapozza, de bizonyos esetekben továbbra is Tapolcára kell menni.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdezi, hogy a doktornő a gépet a magánpraxisában használhatja-e. Erről egyeztetni kell.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy az utazással összefüggő kérdést a jegyző úr vizsgálja meg, majd saját hatáskörben vagy rendkívüli ülésen kezelendő ez a kérdés.

 

Hartai Béla képviselő javasolja a jelentést elfogadni, de több kérdés is van, például a fogászati rendelőhöz külön bejáratot szeretnének. A felmerülő kéréseket komplexen kéri majd megvizsgálni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

235/2022. (09.28.)  képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a háziorvosok, fogorvos és a védőnő által készített, „Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről” szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Part Andrásné igazgatási ügyintéző

 

 

3./ Napirendi pont

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rozmán Gyula tű. ezredes, Molnár Péter tű. alezredes

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a napirend kapcsán megjelenteket. Kérdezi, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Rozmán Gyula tű. ezredes megköszöni a tűzoltóság részére nyújtott eddigi támogatást, a támogató hozzáállást.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megköszöni a tűzoltóság beszámolóját és a nehéz pillanatokban nyújtott segítségüket. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

236/2022. (09.28.)  képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évben végzett tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

4./ Napirendi pont

 Badacsonytomaji Városi  Strand fejlesztése - vizesblokk

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Borsai Árpád, AM Event Group Kft.

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága megismerte a „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése – vizesblokk” tárgyában előkészített előterjesztést. Módosító javaslata a megegyezésre irányul oly módon, hogy az önkormányzat vonja vissza a kötbér igényét abban az esetben, amennyiben a kivitelező a 3.510 eFt-os pótmunka igényétől eláll.

Javasolja felkérni az ügyvéd urat a megállapodás elkészítésére, és felhatalmazni a polgármester urat annak aláírására.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Takács Lajos képviselő kérdezi, hogy mikor lett erről tájékoztatva a kivitelező.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kivitelező, az ügyvéd úr, a jegyző úr és ő voltak jelen az egyeztetésen. A kivitelező közölte, hogy pótmunkára tart igényt. A testület úgy döntött, hogy a műszaki ellenőrt meg kell kérdezni az ügyben, aki írásban és a bizottsági ülésen is elmondta a véleményét. Minden körülményt figyelembe véve született meg a bizottsági ülésen ez a kompromisszumos javaslat. Kérdezi, hogy van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi:

 

237/2022. (09.28.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése – vizesblokk

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése – vizesblokk tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy az önkormányzat szakmai állásfoglalás szerinti 2.850.582,- Ft kötbér igényét illetve annak kamatait visszavonja abban az esetben, ha a Badacsonytomaji Városi Strand projekt kivitelezője az AM Event Group Bp. Kft. (1046 Budapest, Madách utca16/b.) a projekt során elvégzett szakmai állásfoglalás szerinti 3.510.000,- Ft pótmunka igényétől eláll.
 3. Felkéri Dr. Végh József ügyvédet a megállapodás elkészítésére, és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert annak aláírására.

 

Határidő: azonnal, egyebekben 10 munkanap

Felelős:   Dr. Végh József ügyvéd

    Tamás Lászlóné osztályvezető

 

5./ Napirendi pont

      Háromoldalú megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Csík Bertalan Bazaltcsepp Kft. képviseletében, Tasner Mónika Tourinform Iroda vezetője

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

A bizottság javasolja az önkormányzat tulajdonában lévő, több bérlő részére bérbe adható építmények esetében az almérők beépítését.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy meg kell-e várni az 5 évet, mert az átalakítás pályázatból történt. Javasolja, hogy ahol letelt már ez az időszak, ott csináltassa meg az önkormányzat, ahol nem, ott vizsgálni kell a lehetőségeket.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy meg kell vizsgálni egyébként is az összes bérleményt. A megállapodás jogi részét az ügyvéd úr készíti elő.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottság javaslatát a szerződés előkészítésekor figyelembe venni. Kérdezi, hogy van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért azzal, hogy a pályázati feltételrendszert is felül kell vizsgálni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

238/2022. (09.28.)  képviselő-testületi határozat

Háromoldalú megállapodásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a „Háromoldalú megállapodásról” napirend tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy az önkormányzat 1/1 kizárólagos tulajdonában levő Badacsonytomaj 1239 helyrajzi számú ún. Felső-bazársoron levő Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület Tourinform Badacsony iroda és a Bazaltcsepp üzlet vonatkozásában támogatja hitelesített és regisztrált almérő elhelyezését.
 3. dönt abban, hogy támogatja a Bazaltcsepp bérlőjének kérelmét, és hozzájárul az üzleten kívüli áram kiépítésére azzal a kiegészítéssel, ha annak a költségeit a kérelmező állja.
 4. dönt az önkormányzat tulajdonában lévő, több bérlő részére bérbe adható építmények esetében az almérők beépítéséről.
 5. dönt arról, hogy az építmények esetében a pályázati feltételrendszert is vizsgálni kell.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki osztályát, és a Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetőjét a tárgyi ügyben a szükséges intézkedések megtételére.
 7. felkéri Dr. Végh József ügyvéd urat a szükséges megállapodás előkészítésére.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a kérelmezők értesítésére.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Dr. Végh József ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Rakics Anna Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezető

Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

 

 

6./ Napirendi pont

  Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító   útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Vízkeleti István kérelmező

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja

- Vízkelety István kérelmére az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra a képviselő-testületnek

- a Dem-Team Bt. (székhelye: 8258 Badacsonytomaj Kiskör út 2.) részére a kérelmében foglalt gépjárműre az útvonalengedély kiadásához és a várakozóhely igénybevételéhez a hozzájárulás megadását

- Bíró László (Székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Rózsa köz 7.) részére a kérelmében foglalt gépjárműre az útvonalengedély kiadásához és a várakozóhely igénybevételéhez a hozzájárulás megadását.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a napirend kapcsán jelenlévő Bíró László urat. Kérdezi, hogy kíván-e hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő megjegyzi, hogy Vizkelety István két autóra adott be kérelmet. Kérdezi, hogy a többiek hány autót fognak üzemeltetni. Miért most adták be a kérelmeket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ellenőrzés során ki fog derülni, hogy ki hány autót üzemeltet.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem névre szólóan, hanem forgalmi engedély szerinti rendszámra adjuk ki az engedélyeket. Elmondja, hogy a taxi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokkal két egyeztetés történt. Az eddig jogkövető magatartást folytató vállalkozók kapni fognak egy matricát az autójukra. Sok probléma merült fel a nyáron, olyan műszaki állapotú autókkal és buszokkal történt személyszállítás, melyek az elmondások alapján életveszélyesek. A közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet módosítani fogjuk. A közterületfelügyelőknek büntetési és ellenőrzési jogkörük lesz. A szezon elején és a szezonban a Kisfaludy úton sok ellenőrzést tervezünk, akinek nem lesz engedélye, az nem fog tudni felmenni. A rendőrség is partner lesz az útvonalengedélyek vizsgálatában, büntetés kiszabására is sor kerül. A vállalkozókkal folyamatos a kommunikáció, mindenkit próbálunk a szerződés megkötésére bírni.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy 4 hely van jelenleg. Az 5. taxisnak májusig érvényes az engedélye.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy megkérheti most is, ez nem kizáró ok.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy felmerülhet az a helyzet, hogy több várakozási helyre lesz szükség. Folyamatosan keressük a lehetőségeket, de az érintettek egyedül ezt a 4 helyet fogadták el. Ha több igény lesz, nyilván kezelni kell.

 

Hartai Béla képviselő javasolja a rendelet módosítás során beépíteni, hogy az engedélyek azonos időtartamra szóljanak, ez egységes legyen.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy három taxis kérte az útvonal engedélyt és a parkolási lehetőséget is. Demjén Tamás csak az útvonal engedélyt kérte.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a nyár folyamán fórumot tartottunk a témában, melyre mindenki meghívást kapott.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy azok vettek részt, akik beadták a kérelmet. Megjegyzi, hogy hivatali időben bármikor megkereshetik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy többen magánudvarban és egyéb helyeken állnak meg. Egyelőre tudjuk kezelni a helyzetet, ha nem, akkor új megállóhelyeket kell kijelölni, amennyiben érdeke a városnak, hogy pld. 12 busz parkoljon Badacsony centrumában. Javasolja a kérelmekről külön meghozni a döntést. Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Vízkeleti István kérelmét támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

239/2022. (09.28.)  képviselő-testületi határozat

Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Vizkelety István (8258 Badacsonytomaj, Kodály Zoltán utca 14.) egyéni vállalkozó Renault Trafic típusú PIF-051 forgalmi rendszámú és Renault JL TGZ-617 forgalmi rendszámú gépjárművekre vonatkozóan benyújtott kérelmét és annak mellékleteit megismerte.
 2. az 1. pontban rögzített kérelmező részére a kérelemben foglalt gépjárművekre a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, várakozóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló 22/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet előírásai szerinti útvonalengedély kiadásához és a várakozóhely igénybevételéhez a jogszabályi előírások betartásával hozzájárul.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések, engedélyek kiadására és aláírására, melynek előkészítésére felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Bíró László kérelmét támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

240/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Bíró László (8258 Badacsonytomaj, Rózsa köz 7.) egyéni vállalkozó Renault Trafic típusú MCW-119 forgalmi rendszámú gépjárműre vonatkozóan benyújtott kérelmét és annak mellékleteit megismerte.
 2. az 1. pontban rögzített kérelmező részére a kérelemben foglalt gépjárműre a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, várakozóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló 22/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet előírásai szerinti útvonalengedély kiadásához és a várakozóhely igénybevételéhez a jogszabályi előírások betartásával hozzájárul.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések, engedélyek kiadására és aláírására, melynek előkészítésére felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Dem-Team Bt. képviselőjének, Demjén Tamásnak a kérelmét támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

241/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Dem-Team Bt. képviseletében Demjén Tamás részére (8258 Badacsonytomaj, Kiskör u. 2.) a Tourneo Custom típusú RGC-588 forgalmi rendszámú gépjárműre vonatkozóan benyújtott kérelmét és annak mellékleteit megismerte.
 2. az 1. pontban rögzített kérelmező részére a kérelemben foglalt gépjárműre a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, várakozóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló 22/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet előírásai szerinti útvonalengedély kiadásához és a várakozóhely igénybevételéhez a jogszabályi előírások betartásával hozzájárul.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések, engedélyek kiadására és aláírására, melynek előkészítésére felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

7./ Napirendi pont

Lamandert Kft. pótmunka ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester felkéri az ügyvéd urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Végh József ügyvéd összefoglaló jelleggel elmondja, hogy tavaly a testületi határozatnak megfelelőn a Kft. a pótmunkák elvégzésére felszólítást kapott. A jogi képviselőjük válaszlevelében leírta, hogy a szabadság letelte után válaszolnak a felvetésekre. Ezt követően 1 év múlva érkezett Jegyző úrnak címezve egy levél a pótmunkák ellenértének kifizetésére. Természetesen tájékoztatta a jogi képviselőjüket, hogy erről a testület fog dönteni.  Az iratok alapján véleménye szerint egyértelmű, hogy ez az összegszerű pótmunka igény nem megalapozott, ezzel összhangban hozott döntést a Pénzügyi bizottság is.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Mékli Bernadett képviselő szerint ebből a pótmunkából semmi nem valósult meg. Ha jogalap nélküli előnyökhöz jut valaki, azt köteles visszatéríteni, ez az önkormányzatra is vonatkozik. A folyamat nem ebben a testületi ciklusban kezdődött, az előző jegyző nem is tudott róla.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ő sem tudott róla, ez okozott bajt. A pótmunkát a testület engedélyezi, a műszaki ellenőrnek be kell jelentenie a testület felé, aki vagy biztosítja a forrást, vagy nem. Az alapvető probléma az, hogy ilyen típusú megrendelés nem történt. A testület nincs abban a helyzetben, hogy megállapítsa, hogy mi valósult meg valójában, mi maradt el, illetve mi valósult meg más műszaki tartalommal. Úgy gondolja, hogy a cég pert fog indítani, és annak során kell bizonyítania, hogy mit végzett el.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy azok a munkák, melyeket a vállalkozó elvégzett, gyakorlatilag semmiféle módon nem feleltek meg a szerződésben rögzítetteknek, sem tájékoztatás, sem megrendelés szempontjából. Értelemszerűen vitatott, hogy kivel lettek egyeztetve, ki hagyta őket jóvá. Sok a hiányosság. A rendelkezésre álló vállalkozói szerződés alapján egyáltalán nem támogatható.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdezi, hogy többletmunkának betudható-e.

 

Dr. Végh József ügyvéd megjegyzi, hogy ilyenről nem volt szó.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy egyért az ügyvéd úr és a polgármester úr állásfoglalásával. Ha valóban jogalap nélkül gazdagodott az önkormányzat, meg lesz térítve, de a rendelkezésre álló iratok alapján nem javasolja a pótmunka elfogadását. A bíróság ezt eddig nem mondta ki.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy ha a megrendelés az építési naplóban azon a napon nem jelenik meg mind a kivitelező, mind a szerződő fél részéről, akkor az igazságügyi szakértő szerint pótmunka igény nincs.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a pótmunka igényt a testület hagyja jóvá, utána szerződésmódosítás történik. Ez nem történt meg, itt van a jogalap hiánya az ő részéről.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy több olyan probléma volt, ami garanciális javítást igényelt. Kérdezi, hogy ez megtörtént-e.

 

Rakics Anna VN. Kft. ügyvezetője elmondja, hogy nem.

 

Dr. Végh József ügyvéd megjegyzi, hogy a tavalyi felszólítás erre irányult.

 

Török Zoltán alpolgármester szerint inkább az önkormányzatnak kellene pert kezdeményeznie az elmaradt garanciális javítás miatt. Úgy gondolja, hogy el kell utasítani.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a folyamat onnan indult, hogy az önkormányzat kérte a garanciális javítást, ennek ez lett a reakciója. A határozati javaslat csak a pótmunkáról szól, az egy évet meghaladó ügyben pedig nem lépünk előre. Módosító indítványként teszi fel, hogy az ügyvéd urat bízza meg a testület a pótmunka behajtására, vagy ha nem, akkor a jogi lépéseket tegye meg a garancia érvényesítésére.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy ha a garanciális javításokat az önkormányzat elvégezteti, azt érvényesítheti a Kft-vel szemben. A hiányosságok rögzítve vannak.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy jogilag tiszta-e a helyet. Az önkormányzat megcsináltathatja-e a munkát, az előzetes jogi lépések megtörténtek-e. Ne legyen olyan probléma, hogy nem kaptak megfelelő felszólítást.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy igen. 2021. augusztus 1-én vették át az erre vonatkozó felszólítást, ahol 30 napos határidőt kaptak. A garanciális bejárásról készült jegyzőkönyvben részletesen rögzítésre kerültek a hiányosságok, amit nem pótoltak.  A határidő tavaly augusztus 30-án lejárt. Az önkormányzatot nem akadályozza semmi, hogy ezeket kijavítsa és érvényesítse velük szemben.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy összegszerűen meg tudjuk-e a költségeket határozni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy nem. Sajnos nem találtak olyan vállalkozót, aki el tudná végezni a munkát. A pénztár épület beázásáról van szó, szeretnék megcsináltatni, mert az épület állaga romlik.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a határozati javaslatba belefoglalni, hogy továbbra is kérjük a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy ezeket a garanciális dolgokat végeztesse el. Ha előre szükséges hozzá a fedezet, akkor előterjesztés formájában forduljon a testülethez.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a vállalkozói szerződésben a garanciális visszatartás szerepel-e, ha nem, akkor a jogszabály mit diktál.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a vállalkozói szerződésben szabályozva van késedelmi és meghiúsulási kötbér is. Ezt vizsgálni kell, pontos összegszerűséget nem tud mondani. Nem tudja, hogy mi került kifizetésre, de ehhez kapcsolódóan lehet kötbér igényt is érvényesíteni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja felkérni az ügyvéd urat, hogy a pénzügyi osztály vezetőjével nézze át a szerződést, majd készítsen egy írásos jelentést, melyet küldjön meg a képviselők részére is. Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja az elhangzott kiegészítésekkel, melyekből a garanciális dolgok voltak a legfajsúlyosabbak, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

242/2022. (09.28.)  képviselő-testületi határozat

Lamandert Kft. pótmunka ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a Lamandert Kft. pótmunka ügye tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. a Lamandert Kft. (1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. emelet 2.) pótmunka díj elszámolásának kérelmét nem támogatja.
 3. felkéri Dr. Végh József ügyvéd urat tárgyi ügyben az önkormányzat folytatólagos képviseletére, a szükséges intézkedések megtételére, illetve a garancia érvényesítésére a Kft-vel szemben.
 4. felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a garanciális javításokat végeztesse el, amennyiben előzetes fedezet szükséges, akkor előterjesztéssel forduljon a Képviselő-testülethez.
 5. felkéri Dr. Végh József ügyvédet urat és a pénzügyi osztály vezetőjét a szerződés átnézésére, illetve írásos jelentés készítésére, mely kerüljön megküldésre a képviselők részére is.
 6. az esetlegesen felmerülő további jogvita esetén felkéri Dr. Végh József ügyvédet az ügy továbbvitelére.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Dr. Végh József ügyvéd

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

8./ Napirendi pont

  Badacsonyörsi közvilágítás ügye II. – Ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a határozati javaslatban szerepelnek egy új pályázat kiírásának a paraméterei, ezt a döntésnél figyelembe kell venni. Kérdezi, hogy az előkészítő részéről    van-e kiegészítés.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy kéri a testületet, hogy tegyen javaslatot arra, hogy kik legyenek megszólítva. Az előterjesztés a 20 db napelemes lámpára vonatkozik. 10 milliós tételről beszélünk, melynek az idei költségvetésben nincs fedezete.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy címkézett fedezete nincs, de a testület tud teremteni fedezetet, ha szeretné ezt a problémát megoldani. Most nincs abban a helyzetben, hogy a megszólítandó cégekre javaslatot tegyen.  Akinek van javaslata, kéri, hogy nevezze meg, vagy péntekig írásban juttassa el. Megállapítja, hogy egyelőre nincs javaslat. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.  Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy egyelőre a 3. ponthoz nincs javaslat, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

 

243/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi közvilágítás ügye II. – Ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonyörs közvilágítás ügye II. – Ajánlatok elbírálása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. a Badacsonyörs közvilágítás kiépítése tárgyában indított beszerzéshez kapcsolódóan a beszerzési eljárást a bontási jegyzőkönyv alapján eredménytelennek nyilvánítja, és egyúttal elhatározza új ajánlattételi felhívás kiírását.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőit, hogy a Badacsonyörsi településrészen tervezett napelemes közvilágítási rendszer telepítésére egységesen 3 db ajánlatot kérjenek be.
 4. a beérkezett ajánlatok elbírálásáról a Képviselő-testület a következő soros testületi ülésén hoz döntést.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 az ajánlatok kiküldésére 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

9./ Napirendi pont

 Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelme

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kéri az ügyvéd urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Végh József ügyvéd megjegyzi, hogy szinte azonos ügyben jogerős ítéletet hozott a Veszprémi Törvényszék. Az ítélet még nem érkezett meg, annak részletes jogi megállapításait, indokolását a beérkezését követően tudja továbbítani a jegyző úr és a polgármester úr felé. Ezt követően tudja az összefoglalót elkészíteni a bírósági álláspontról.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy vannak vállalkozók, többek között Szebellédi Ferenc is, akik egész októberre, minden hétvégére benyújtották a zeneszolgáltatásra az igényüket. Kérdezi, hogy van-e a testületnek iránymutatása arra, hogy mi legyen. A szezonban az volt az álláspont, hogy egy turizmusból élő település valamilyen szinten fogadja be ezeket a kérelmeket. Kérdés, hogy ez fenntartható-e egész évben. Szó volt a vonatkozó rendelet átdolgozásáról, illetve arról, hogy egyeztetésre kerül sor azokkal a vállalkozásokkal, akik kérelemmel szoktak fordulni az önkormányzathoz.

Hartai Béla képviselő javasolja a bíróság ítéletét megvárni, majd az alapján meghozni a döntést ezzel a kérelemmel kapcsolatban is.

 

Krisztin N. László polgármester ezt jó javaslatnak tartja, ha jogilag lehetséges.

 

Dr. Végh József ügyvéd egyetért a javaslattal, hogy a részletesen indokolt ítélet alapján járjon el az önkormányzat.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Hartai Béla képviselő módosító javaslatát, - melyet ügyvéd úr is megerősített – elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

244/2022. (09.28.)  képviselő-testületi határozat

Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelme tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármestere 5/758-23/2022., 5/758-24/2022 és 5/758-27/2022 számú határozatáról a szabadtéri zeneszolgáltatás engedélyezése tárgyában a Veszprémi Törvényszék hasonló ügyében hozott ítéletének jogi megállapításai ismeretében a későbbiekben hozza meg döntését.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 értesítésre 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

    Tóth Lászlóné ügyintéző

 

 

10./ Napirendi pont

       Önkormányzati ingatlan értékesítése – Hajdu István kérelme

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester  

 

  (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek azzal, hogy a 067/18. hrsz-ú ingatlant ne értékesítse. 

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy elbirtoklás fennállhat-e. Ha igen, akkor ez ellen tenni kellene.  Kérdezi, hogy elméletileg elbirtokolható-e, és egy ember beadhatja-e az egész területre. Kéri az ügyvéd úr állásfoglalását.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy az elbirtoklásnak sok együttes feltétele van. Egy külterületi termőföldnek minősülő ingatlanról van szó.  Részletes anyagot nem kapott, vizsgálni kell, hogy megosztható-e az ingatlan. Önmagában mindenképpen jó, hogy a kérelmező megfogalmazta, hogy tudja, hogy nem az övé a terület.  Kérdezi, hogy az önkormányzat bármilyen módon használja-e a területet.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy nem, az ingatlantulajdonosok a saját telkük mögötti területet tartják rendben néhány kivétellel.

 

Krisztin N. László polgármester kéri tájékoztatni az összes ingatlantulajdonost arról, hogy önkormányzati területről van szó.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja felméretni és átadni vagyonként a Városüzemeltető Kft-nek.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy többnyire bekerítették, mert bejártak a vadak. Dr. Gelencsér Ottó volt jegyzővel egyeztettek erről. Ő javasolta, hogy kerítsék be és mindenki tartsa rendben, mert az önkormányzatnak erre nincs lehetősége.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a kiértesítéssel mindenki számára egyértelműsíthető, hogy az elbirtoklásban nem lehet gondolkodni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy az ingatlan nem osztható meg. A bel- és külterület határán helyezkedik el a terület, a szabályozási tervet is módosítani kellene. El tudja képzelni, hogy művelik és gondozzák az érintettek a telkük végében lévő önkormányzati területrészt, azzal nem okoznak kárt, csak köszönet jár érte.  Megoldás lehet, hogy minden érintett ingatlantulajdonossal kötünk egy megállapodást arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati tulajdont rendben tartja és használja.

 

Dr. Végh József ügyvéd megjegyzi, hogy erre nincs mód, mert termőföldről van szó.

 

Krisztin N. László elmondja, hogy Forintos Ervin módosító javaslata az volt, hogy a VN. Kft-vel műveltessük meg lekerítést követően, illetve értesítsünk ki minden érintettet, hogy ez önkormányzati terület.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy van-e olyan, aki használja a területet.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy igen, vannak rajta gyümölcsfák, veteményeskert.

 

Krisztin N. László polgármester Forintos Ervin képviselő módosító indítványát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

245/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzati ingatlan értékesítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az „Önkormányzati ingatlan értékesítése” tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy a Badacsonytomaj 067/18 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában nem javasolja az ingatlan felméretését és a Városüzemeltető Kft-nek vagyonkezelésbe történő átadását.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                       

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot el tudja fogadni azzal a kiegészítéssel, hogy a műszaki osztály értesítse ki az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanuk végében húzódó terület az önkormányzat tulajdona, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

246/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzati ingatlan értékesítése  

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az „Önkormányzati ingatlan értékesítése” tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy a Badacsonytomaj 067/18 helyrajzi számú ingatlant nem kívánja értékesíteni.
 3. Felkéri a műszaki osztály illetékes ügyintézőjét, hogy az érintett ingatlantulajdonosokat értesítse ki, hogy az ingatlanuk végében húzódó terület az önkormányzat tulajdona, elbirtoklására nincs lehetőség.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

                 Tóth Lászlóné ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester 10.10 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testületi ülés 10.20 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a házaspár azért volt jelen, mert a testület határozatban vállalta, hogy az ügyüket szeptemberben újra tárgyalja. A Római út és Tóth Mariann ingatlana közötti sétány vasút melletti részén van az ingatlanuk, melyen egy szabályozási vonal megy keresztül. Ennek a törlését kérték. Arról volt szó, hogy a NIF-től kapunk visszajelzést, ez még nem történt meg. Várhatóan a következő ülésen lesz téma.

 

 

11./ Napirendi pont

       Alsó-bazársori megállapodáshoz kapcsolódó további igények

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester       

 

   (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester felkéri az ügyvéd urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a bérlő a két üzletre eredetileg 1.139.608,- Ft-os igényt nyújtott be. Voltak olyan számlák, melyek kétszer kerültek becsatolásra, vélhetően adminisztratív okból. 866.313,- Ft az az igény, amit a testület is megalapozottnak fogadott el, a bérlővel a szerződés megkötésre került. Ezt követően pótlólag becsatolt további 1.066.249,- Ft értékű számlát azzal, hogy az eredetileg igényelt és a kifizetett összeg különbözetére, 273.295,- Ft-ra tart igény. A bérleti és üzemeltetési szerződés módosítás nem lett aláírva. Az eredeti bérleti szerződésben a kaució körülírása nem teljeskörű, illetve az sem, hogy az óvadék mire szolgál és milyen feltételek esetében jár vissza. Célszerű lenne a teljes szerződéscsomagot rendbe tenni, a módosítást aláírni. A testületnek a 273.275,- Ft-os különbözetről kell dönteni, ami a számlák által igazoltan megalapozott lehet. A bérlő aláírta, hogy minden igénye kielégítésre került, de úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak is érdeke, hogy ez a helyzet teljesen és mindenre kiterjedően rendeződjön. Célszerű lenne a fennmaradó igényt megfontolni azzal, hogy a bérleti szerződés módosítást mindkét üzlet vonatkozásában, az óvadékra vonatkozó rendelkezések kiegészítésével írja alá a bérlő. Fontos, hogy rögzítve legyen, hogy az összegek mikor és milyen jogcímen lettek befizetve.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért azzal, hogy ezt jó lenne véglegesen lezárni.  Kérdezi, hogy lehet-e sorrendiséget tenni úgy, hogy ha a partner aláírja a vonatkozó szerződést, akkor az önkormányzat érvényesíti az összeget.

 

Dr. Végh József ügyvéd szerint azzal egyidejűleg kerülhet értelemszerűen kifizetésre azzal, hogy a szerződő felek véglegesen mindennemű igényüket rendezettnek tekintik. Ehhez a testületnek a fennmaradó összeget szükséges lenne elfogadni, amihez a bérlő ragaszkodik. Az önkormányzatnak érdeke, hogy a módosítások aláírásra kerüljenek.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a pályázati kiírásban szerepel, hogy megtekintett állapotban. Viszont a bérleti szerződés tervezetet nem látja. Kérdezi, hogy a funkció tekintetében mi szerepel a szerződésben.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy hiába volt aláírva a szerződés azzal, hogy megtekintett állapotban, de a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz egy hibalistát. Ezek garanciális érvényesítése a vállalkozó felé 2 éve lejárt.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a 273 eFt releváns-e.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy valószínűleg adminisztratív okokból több számla kétszer lett becsatolva, kiderült, hogy a konkrét összeg kevesebb. A bérlő jelezte, hogy neki sokkal több javítási munkára vonatkozó számlája van, pótlólag becsatolta azokat.  Ezekben nem talált olyat, ami nem lenne elszámolható, bár nem neki kell ezt megítélni. A bérlő nem kéri a teljes összeg megtérítését, a 273 eFt-os különbözetre tart igényt. Közel egy éve küzd azért, hogy az óvadékos rendelkezés is rendezve legyen a szerződésben, ami az alapszerződésben nem egyértelmű.

 

Krisztin N. László polgármester az ügyvéd úr által elmondottakat módosító indítványként teszi fel azzal, hogy az előterjesztésben szereplő 273.295,- Ft összegű igény kielégítését támogatja a testület, ha a szerződés módosítása aláírásra kerül.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető kéri, hogy a határozatba kerüljön bele, hogy a fedezetet a Képviselő-testület a tartalék terhére biztosítja.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy arról dönt a testület, hogy amit számlával tud igazolni és jogos összeg, azt megtéríti. Felmerül számára, hogy kell-e ezt feltételhez kötni.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy az általa elmondottakat nem feltételként kell rögzíteni. Az a célszerű, ha készül egy szerződésmódosítás, melybe az óvadék bele van írva. Az önkormányzat az összeget 15 napon belül kifizeti azzal, hogy semmifajta további igénye ezzel összefüggésben a bérlőnek nincs, az ügyet véglegesen lezártnak tekinti. A szerződésmódosítás tartalmazza mind a két nyilatkozatot.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a módosító indítványt az elhangzottak szerint elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

247/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársori megállapodáshoz kapcsolódó további igények

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az „Alsó-bazársori megállapodáshoz kapcsolódó további igények” tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy Horváth Norman bérlő 295,- Ft összegű igényének kiegyenlítését támogatja, amennyiben a szerződésmódosítást mindkét üzlet vonatkozásában, az óvadékra vonatkozó rendelkezések kiegészítésével aláírja azzal, hogy a szerződő felek véglegesen mindennemű igényüket rendezettnek tekintik.
 3. a szükséges fedezetet az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a Bérlő tájékoztatására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

12./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0123/7. hrsz-ú ingatlan felajánlása

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a felajánlott Badacsonytomaj 0123/7. hrsz-ú ingatlant térítésmentesen köszönettel fogadja el területfejlesztési célból.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

248/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0123/7 helyrajzi számú ingatlan felajánlása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. támogatja Robotka József 1238 Budapest, Templom utca 10. szám alatti lakos és Árik Ferencné 8300 Tapolca, József Attila u. 38. szám alatti lakos Badacsonytomaj 0123/7 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai által tett felajánlás elfogadását.

A felajánlott ingatlant térítésmentesen köszönettel elfogadja és hozzájárul, hogy ajándékozás jogcímén a Badacsonytomaj 0123/7 helyrajzi számú szántó művelési ágú ingatlan az önkormányzat 1/1 kizárólagos tulajdonába kerüljön településfejlesztési célból.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről.
 2. felkéri Dr. Végh József ügyvédet, hogy a vonatkozó szerződést készítse elő a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény vonatkozó előírásainak figyelembevételével.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.
 4. felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően a vagyonrendelet módosítását készítse elő.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

    Dr. Végh József ügyvéd

    Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

13./ Napirendi pont

 96/2022. (04.19.) képviselő-testületi határozat módosítása

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester     

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

249/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának STR-2021-031 kódszámú, a „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése V. ütem” című, valamint az STR-2021-67 kódszámú, „Badacsonyi Strand fejlesztése V. ütem” című pályázatokhoz kapcsolódó beszerzések értékelése – mobiltöltős szekrény – 96/2022. (04. 19.) képviselő-testületi határozat módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának STR-2021-031 kódszámú, a „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése V. ütem” című, valamint az STR-2021-67 kódszámú, „Badacsonyi Strand fejlesztése V. ütem” című pályázatokhoz kapcsolódó beszerzések értékelése – mobiltöltős szekrény” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és a meghozott 96/2022. (04. 19.) képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja:

     „Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának STR-2021-031 kódszámú, „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése V. ütem” című, valamint az STR-2021-067 kódszámú, „Badacsonyi Strand fejlesztése V. ütem” című pályázatokhoz kapcsolódó beszerzések értékelése című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

     Badacsonytomaj Város Önkormányzatának STR-2021-031 kódszámú, „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése V. ütem” című pályázatának valamint az STR-2021-067 kódszámú, „Badacsonyi Strand fejlesztése V. ütem” című pályázatának keretében beszerezni kívánt mobiltöltős szekrény beszerzésére irányuló beszerzéséhez kapcsolódóan az Értékelő Munkacsoport döntési javaslatával egyetért, az eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, valamint elfogadja és jóváhagyja a CTK Kft-vel a szerződés megkötését nettó 663.000 Ft + ÁFA = 842.010 Ft összegben mind a „Badacsonyi Strand fejlesztése V. ütem” című projekt esetében mind pedig a „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése V. ütem” című projekt esetében.

     A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására és a szükséges lépések megtételére.”

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal pályázati referensét a további intézkedések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Molnár Mihály pályázati referens

 

 

14./ Napirendi pont

Arborétum úti ivóvízhálózat ügye – 199/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat módosítása

         Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendről a pénzügyi bizottság hosszasan polemizált, szorosan összekapcsolódik a következő napirenddel. Van egy kialakult közösség, akik szeretnék az ivóvíz hálózatot megterveztetni és megépíteni az önkormányzat közmű rendeletének segítségével. A testület támogatta a folyamatot, viszont a megítélt 325 eFt támogatást pénzügyi technikai okot miatt egy nem létező szervezetnek nem tudjuk átadni. A júniusi testületi ülésen kérte a testület támogatását ahhoz a megoldáshoz, hogy az önkormányzat megrendelné a tervezést, és az összeg másik felét pedig a közösség tenné hozzá. Ezt kellene most határozatban is megerősíteni. Közben a Folly Arborétum képviselője bejelentette, hogy szeretne csatlakozni a rendszerhez. Így a tervezés valószínűleg sokkal többe kerül, mint a 2016. évi ajánlat alapján kialkudott 650 eFt. Ez két problémát is felvet. Lehet mondani, hogy fizessék meg a Follyék, a polgármesteri javaslat nagyjából erről is szól. Viszont ők ugyanúgy helyi állampolgárok, a közmű rendelet vonatkozhat rájuk. Ha a mikroközösségnek az önkormányzat megfinanszírozza a tervezés felét, felmerülhet, hogy nekik miért nem. A másik, hogy a vízhasználatuk jelentősebb lehet, mint az egész kis közösségé. Olyan technikai berendezések beépítésére lehet szükség, melyek jelentősen megdrágítják a kivitelezési folyamatot is, így mindenkire több hárul.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő javasolja két ajánlat bekérését, látni kell, hogy a plusz bővítés mit jelentene. Jóval nagyobb az igényük, mint az összes családi házé.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a két napirend összekapcsolódik. A konkrét ajánlatról szavazott a testület, elfogadta, van rá fedezet. Ha módosítjuk, megint csúszik az egész, az idő is pénz. Természetesen a Folly Arborétumot is helyiként kell figyelembe venni, ők vállalták a többletköltség kifizetését. Javasolja megkérdezni a tervezőt, hogy milyen gyorsan tudná megcsinálni a tervet, de nem állítaná meg a kis közösség részét. A Folly Arborétum bevonásával nem ezekről az összegekről lenne szó. Valószínűleg a kivitelezésnél nagyobb átmérő, plusz nyomásfokozó lenne szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a közműrendelettel összefüggésben a jövőben óvatosabbnak kell lenni. A 156 fős örsi ivóvízrendszer költsége 300 millióról most közel 1 milliárdra nőtt. A Kossuth utcai rendszerhez sincs forrás, most is egy ilyen folyamatba megyünk bele. Nem akarjuk elvenni a közösség kedvét, de a közműrendeletet át kell tekinteni olyan szempontból, hogy tud-e az önkormányzat ilyen biztatást adni bárkinek az elkövetkezendő 2-3 évben.

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja a napirendről szavazni, majd utána beszélni arról, amiről most szó van.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági javaslat ajánlatkérésre vonatkozik, ami vissza fog kerülni a testület elé. Javasolja a bizottsági javaslat elfogadását. Szerinte az Arborétum úti programot se akassza meg a testület, hanem mint többlet feladatról tárgyaljunk tervezővel, ha aktuális lesz.

Hartai Béla képviselő szerint a kettő össze fog kapcsolódni. Ha megszavazza a testület a határozati javaslatot, és a Follyék rá akarnak kötni, akkor módosítani kell a határozatot. Ezt próbálja elkerülni, hogy ne utólag kelljen bogozgatni.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy ha meg van az ajánlat, akkor Follyék nyilatkozzák le, hogy minden felmerülő költséget ők állnak. Lehet, hogy a tervezési költség 50 %-át sem kérik az önkormányzattól, mert nekik víz kell. Igazából a 9 fő helyzetével kell foglalkozni jelenleg.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy szimpátia szavazás történt arról is, hogy a Rózsa közre is bekérjük az ajánlatokat. Kérdezi, hogy ez megtörtént-e. Az egyik érintett azt az ígéretet kapta, hogy Navracsics úr felé is felvetjük a problémájukat.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ez megtörtént, a két ülés közötti beszámoló keretében erről be fogunk számolni.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy az árajánlatokat a műszaki osztály bekérte, de még nem érkezett meg. A tervezővel egyeztetett, meg kell tekintenie a helyszínt.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja, hogy az érintett közösség ivóvízhálózatának tervezése az önkormányzat nevén történjen 650 eFt összegért, melynek felét a lakosság befizeti az önkormányzat számlájára, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

250/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Arborétum úti ivóvízhálózat ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az „Arborétum úti ivóvízhálózat ügye – 199/2022. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat módosítása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és a vonatkozó határozatot az alábbiak szerint módosítja:

    „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jánka Ferenc közös képviselő kérelmére a badacsonytomaji Arborétum/Zsálya utcai ivóvíz közműfejlesztési pályázatot az alábbiak szerint támogatja:

 1. az előterjesztés szerinti 650.000,- Ft összköltségű tervezési eljáráshoz 325.000,- Ft forrást, illetve 50% támogatást biztosít a 2022. évi költségvetés tartalék keret terhére.
 2. felkéri a költségvetési- és adóosztályvezetőt, hogy a 2022. évi költségvetésben ezt az összeget előirányzatként szerepeltesse.
 3. elrendeli, hogy a Hivatal nyilatkoztassa meg az érintetteket, hogy a tervezés és engedélyeztetés 50%-os önrészének befizetését vállalják-e és egyben felkéri a közmű építésére létrehozott társulás képviselőjét, hogy 325.000 Ft összeget, a beruházás 50 % költségét fizesse meg.
 4. felkéri a Műszaki Osztályt a tervezési eljárás és beszerzési eljárás, beruházás lebonyolítására.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és szerződés aláírására.”
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a tervezési feladatra a vonatkozó szerződést/megállapodást készítse elő.
 7. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a közös képviselőt tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 egyebekben 30 nap a lakossági önrész befizetéséig

                 a szerződés előkészítésére 30 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                 Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

                 Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

15./ Napirendi pont

Önkormányzati támogatással megépülő vízhálózat fejlesztéshez való csatlakozás

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága módosító javaslattal él. Javasolja a tervezésre és engedélyeztetésre két ajánlat, illetve költségvetés bekérését. Egyrészt az Arborétum utca nyomvonalában az önkormányzat támogatásával megvalósuló vízhálózat fejlesztéséhez, melyre jelenleg 650 eFt-os ajánlatunk van.  Másrészt a Folly Arborétum objektummal kiegészített fejlesztéshez. Amennyiben a bővítés megoldható és a különbözetet a kérelmező kifizeti, a bizottság javasolja a kérelem befogadását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs, mivel az előző napirend keretében megtárgyalták. Javasolja az ajánlatok bekérését, majd ismételten a testület elé való beterjesztését. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

251/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzati támogatással megépülő vízhálózat fejlesztéshez való csatlakozás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az „Önkormányzati támogatással megépülő vízhálózat fejlesztéshez való csatlakozás” ügyében előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy elviekben támogatja a kérelmező ügyfél csatlakozási szándékát.
 3. a tervezéshez ajánlatokat kér be, mivel látni kell, hogy a bővítés milyen plusz költséget jelentene. Amennyiben a kérelmező a költségeket vállalja, az ügyet ismét a képviselő-testület elé terjeszti.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a szükséges intézkedések megtételére és a kérelmező ügyfél tájékoztatására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                 Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

 

16./ Napirendi pont

       Badacsonyörs Fűzfa utca szennyvízvezeték ügye

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy elhangzott, hogy az érintettek sok éve már befizették a rájuk eső részt. Megjegyzi, hogy most már jóval többe kerülne. Kérdezi, hogy ez hogyan szerepel, el van-e különítve.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a csatornázás során alapvetően három probléma fordult elő. A 71-es út melletti fővezetékre az ingatlantulajdonosok ingyenesen rácsatlakozhattak, ami kisebb feszültséget okozott a lakosságon belül. Viszonylag intenzív tervezői munkát kellett folytatni azért, hogy az olyan utcákban, ahol az utolsó állandó lakos az utca közepén lakott, végig ki lehessen építeni a csatornát. A harmadik a bekerülési összeg volt. Ha igaz, ennek a tervnek meg kell lennie. A csatornázás 2004-ben volt, nyilván lejárt az engedély és a terv elavult.

 

Hartai Béla képviselő javasolja a napirend tárgyalásának elhalasztását, amíg ki nem derül, hogy mi a helyzet.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az ingatlanok egy része már gazdát cserélt, az új ingatlantulajdonos nem tud az előzményekről. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a felülvizsgálatig a napirendben ne hozzon döntést a Képviselő-testület, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

252/2022. (09.28.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs, Fűzfa utcai szennyvízvezeték kiépítésének ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonyörs, Fűzfa utcai szennyvízvezeték kiépítése” tárgyú előterjesztést megismerte.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőit, hogy vizsgálják meg, hogy a Fűzfa utcai szennyvízvezeték kiépítésére 2004. évben készült-e terv, illetve van-e engedély.
 3. a felülvizsgálatot követően kéri újra napirendre venni az ügyet.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                 Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

 

 

17./ Napirendi pont

       Kodály Zoltán utca telekrendezése – ügyvédi állásfoglalás

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester    

 

     (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kéri az ügyvéd urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy egy időbeni összefoglalót tett, majd leírta az elvet, ami alapján rendezésre kerülhet ez a probléma. Javasolja ezt a vezérfonalat elfogadásra. Az érintettekkel július 14-én személyesen egyeztetett, megköszöni, hogy megjelentek. A Magyar Állam képviselője nem volt jelen, de elérhetőségét megadta, tehát az együttműködés részükről is megvolt. Kéri a testületet, hogy az általa hozott határozatnak megfelelően legalább két fő képviselő legyen jelen. Ezen a tárgyaláson egyedül Hartai Béla képviselő vett részt a képviselők közül. Augusztus 24-én egyeztetett a főépítész úrral. A 2020. évi vázrajzon szereplő, elaprózott telekméretekkel dolgozó megoldási javaslat nem tanácsos, illetve főépítész úr álláspontja szerint nem kivitelezhető. Azt javasolja, hogy a jelenlegi természetben kialakult használati viszonyokkal csaknem egyezően kerüljenek kialakításra az ingatlanok.  Az ingatlanok nem ütköznek a legkisebb előírt teleknagyság követelményeivel, a teljes út kiemelésre kerülne az önkormányzat tulajdonába, illetve az érintetteknek az általuk használttal szinte megegyező lenne a folyamat végi állapot. A folyamat végig viteléhez nagyon fontos meghatározni a lépéseket és elveket, szeretné, ha ezt a testület határozatában előírná. Az érintetteket a megoldási javaslatról tájékoztatni kell, ha a részletekben nincs egyetértés, akkor jogi értelemben nem lehet megkezdeni a folyamatot. A költségviselésről megállapodást kell kötni. Telekalakítási eljárásra kerül sor, szakértők közreműködésére van szükség, ezért a költségviselésről írásban meg kell állapodni. Igazságügyi ingatlanforgalmi szakértőt kell megbízni arra, hogy mi az az ingatlanérték, amit az önkormányzat vagy a szomszédos ingatlantulajdonosok kötelesek megtéríteni adott esetben. Fontos, hogy ne egyszerű értékbecslés legyen, minél inkább vitathatatlan legyen az ingatlanforgalmi szakvélemény. Az igazságügyi ingatlanforgalmi szakértők egy része csak perbeli kirendelés esetén vállal munkát, de remélhetően tudunk találni szakértőt.  Értelemszerűen földmérő megbízására is szükség lesz. A telkek kialakíthatók ebben a formában, majd a készülő változási vázrajz záradékolható. A főépítész úrral történt egyeztetés során nem merült fel, hogy ennek elvi akadálya lenne. Ezt a négy pontot kéri az ügy megoldása érdekében rögzíteni. Tehát fontos a nagy számú érdekelt folyamatos tájékoztatása, a költségviselésről való megállapodás százalékos arányban, az igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő megbízása, földmérő megbízása.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egyelőre a tájékoztatásról tud dönteni a testület. Ha az érintettek elfogadják a javaslatot, akkor van értelme a szakemberek bevonásának. Az egyeztetés után vissza kell hozni a témát a testület elé a várható költségek vonatkozásában.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy az ügy régóta húzódik.  Hatékonyabbá tehető a rendszer, ha az érintettek a megoldási javaslatot elfogadják, akkor rögtön továbblépve meg lehetne bízni a jegyző urat, hogy az ingatlanbecsléssel kapcsolatosan járjon el. Gyorsítani kellene, ha az első feltétel teljesül, akkor ne kelljen újabb döntés. Kéri az ügyvéd urat, hogy kicsit gyorsabb legyen a folyamat.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy tudja vállalni határidőben. Az első egyeztetés alapján pozitív tapasztalatai vannak. Az októberi soros ülésre tudja hozni az érintettekkel való egyeztetés eredményét. Ha az pozitív lesz, az igazságügyi szakértő egy hónapon belül nyilatkozhat.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyi, hogy arra nincs garancia, hogy az igazságügyi szakértő által tett értékbecslést az érintettek elfogadják.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezért fontos, hogy minden lépés előtt legyen egybehangzó szándék. Az anyagból az olvasható ki, hogy az érintettek a költségeket arányosan vállalják. A testület gyakorolhat gesztust, mondhatja, hogy x összeget költ a probléma megoldására, de egyelőre nem erről van szó. Az ügyvéd urat most arra kérjük fel, hogy a közösséget hívja össze és szerezze be a nyilatkozatokat arra vonatkozóan, hogy a vázolt megoldást vállalják-e. Az egyeztetés eredményéről a következő ülésen számoljon be a testületnek.  Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

253/2022. (09.28.)  képviselő-testületi határozat

Kodály Zoltán utca telekügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Kodály Zoltán utca telekügye” tárgyában készített előterjesztést megismerte.
 2. felkéri Dr. Végh József ügyvédet, hogy az érintetteket hívja össze, szerezze be nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy az általa vázolt megoldást vállalják-e.
 3. az ügy megoldása érdekében fontos az érdekeltek folyamatos tájékoztatása, a költségviselésről való megállapodás százalékos arányban, az igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő megbízása, földmérő megbízása.
 4. felkéri az ügyvéd urat, hogy az egyeztetés eredményéről az októberi soros képviselő-testületi ülésen számoljon be.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

    Dr. Végh József ügyvéd

    Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

Hartai Béla képviselő javasolja megvizsgálni – ha eljut az ügy a megállapodásig – hogy kinek a hibájából alakult ki ez a helyzet.

 

 

Krisztin N. László polgármester 11.20 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Az ülés vezetését Török Zoltán alpolgármester veszi át.

 

18./ Napirendi pont

       Horváthné Danyi Júlianna kérelme II.

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a kérelmező a vízhálózat fejlesztésében komoly vállalást tett, a vízórákat egyösszegben kifizette, ezzel meggyorsítva a folyamatot. Ezért köszönetet szeretnénk mondani neki. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.  Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

254/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Horváthné Danyi Julianna kérelme II.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Horváthné Danyi Julianna kérelme II.” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőit, hogy a Szent Antal kápolna és a temető közötti útszakaszt érintő parabolatükör kihelyezésének szükségszerűségét vizsgálják meg,
 3. felkéri a Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetőjét, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőivel tartsanak helyszíni bejárást a Badacsonytomaj 0234/13 helyrajzi számú telek felső oldalának (Orgona út) telekhatár közelében levő útsüllyedés ügyében, és amennyiben szükséges intézkedjenek a probléma megoldása érdekében.
 4. felkéri a Polgármestert, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

19./ Napirendi pont

       Szent Donát utca napelemes közvilágítás – ajánlatok elbírálása

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.  Megállapítja, hogy nincs. Kéri,

hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

255/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Szent Donát út napelemes közvilágítás ügye – ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Szent Donát út napelemes közvilágítás ügye – ajánlatok elbírálása tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. a Szent Donát utcát érintő napelemes közvilágítás kiépítése tárgyában indított beszerzéshez kapcsolódóan a beszerzési eljárást a bontási jegyzőkönyv alapján eredménytelennek nyilvánítja, és egyúttal elhatározza új ajánlattételi felhívás kiírását.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőit, hogy a Szent Donát utcát érintő tervezett napelemes közvilágítási rendszer telepítésére - egységesen 3 db ajánlatot kérjen be.
 4. a beérkezett ajánlatok elbírálásáról a Képviselő-testület a következő soros testületi ülésén hoz döntést.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 az ajánlatok kiküldésére 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

20./ Napirendi pont

        Felső-bazársori 2. számú üzlet hasznosításáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a pályázati kiírás mellett legyen egy bérleti szerződés tervezet is.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy a foglaló befizetése megtörtént-e.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy igen, üzletenként 287.500,- Ft összegben.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy mi a teendő, ha ezt visszaigényli.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a szerződés nem köttetett meg, értelemszerűen az önkormányzatnál marad. A bérleti szerződés tervezetet megküldtük a pályázónak, aki jelentős kiegészítésekkel visszaküldte. A kért kiegészítések az önkormányzat számára elfogadhatatlanok. Ezt májusban közölte a pályázóval, aki erre nem válaszolt.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az összeg az önkormányzatnál marad, így anyagi szempontból kár nem érte.

 

Hartai Béla képviselő módosító indítványként javasolja, hogy a kiírásban szerepeljen, hogy a bérleti díj infláció követő. Az üzletet január 1-től javasolja bérbe adni, a bérleti díj is onnan induljon mindkét üzlet esetében.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a költségvetésbe ez nem tervezett összeg volt, játszótéri eszközök karbantartására és újak vásárlására javasolta a testület fordítani.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy arról volt szó, hogy ha befolyik a két üzlet bérleti díja, akkor 2 játszótérre fognak belőle játékot vásárolni. A Bercsényi utcai játszótérre a játékot megvásárolták, az önkormányzat kifizette. A badacsonyörsi játszótérre a játékvásárláshoz az ajánlatkérés folyamatban van. Ha a forrás átcsoportosításra kerül hozzá, azt megköszönné.  

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy a kiírás mellé szerződéstervezetet is biztosítson az önkormányzat, a bérleti díj infláció követő legyen, illetve folyamatos kiírás mellett a szerződés január 1-től éljen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

256/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Felső-bazársori 2. számú üzlet hasznosításáról

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 2. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a 8258 Badacsonytomaj 1239 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Felső-bazársori 2. sz. üzletre vonatkozóan ismételten pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 3. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:
  1. 8258 Badacsonytomaj, hrsz.: 1239 (Felső-bazársori 2. sz. üzlet)
  2. területe: 15,02 m2
  3. megnevezése: kivett áruház, udvar
  4. d) műszaki állapota: új, az üzletben villamos energia hálózat kiépítésre került, víz- és szennyvízcsatlakozás nem került kialakításra
  5. e) vagyon jellege: üzleti vagyon
  6. f) hasznosítás módja: bérbeadás
  7.   A pályázati feltételek meghatározása:
 4. Pályázat beérkezésének ideje, módja: november 2. napja 10,00 óra, személyesen, vagy postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni („Pályázat Felső-bazársori 2. sz. üzlet bérbeadására”)
 5. Pályázat bontásának helye, ideje: november 2. napja 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)
 6. Induló bérleti díj: 150.000 Ft/év+rezsiköltség, melynek megfizetése havi egyenlő részletekben történik. A bérleti díj adott tárgyévben fizetendő összege mindig az előző évben fizetett bérleti díj adott tárgyévi infláció mértékével (évente) növelt összege. A bérleti díj 2024. évtől az infláció mértékével emelkedik.
 7. Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.
 8. A bérleti jogviszony időtartama: a birtokbavétel napjától kezdődően 5. év végéig
 9. Licitösszeg emelésének mértéke: 000,- Ft
 10. NAV adóigazolás, hogy pályázó adótartozással nem rendelkezik.
 11. Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely, telephely, fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló tartozása nincs.
 12. Nyilatkozat a megajánlott bérleti díj összegéről, mely nem lehet kevesebb 1.150.000 Ft/év + rezsiköltség összegnél. A kedvezményes bérleti díj adott tárgyévben fizetendő összege mindig az előző évben fizetett bérleti díj adott tárgyévi infláció mértékével (évente) növelt összege. A bérleti díj 2024. évtől az infláció mértékével emelkedik.
 13. Nyilatkozat, hogy pályázó a bérleti díj összegét havonta egyenlő részletben Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással határidőben teljesíti.
 14. A pályázaton résztvevőknek kauciót kell fizetni. A kaució összege három havi bérleti díj. A kauciót Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással kell megfizetni, legkésőbb a pályázat leadásának napjáig. Az igazoló szelvény másolatát a pályázathoz kell csatolni. A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő pályázók részére a kaució az elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. A kaució összege sikeres pályázat esetén az Önkormányzatnál óvadék címén letétbe helyezésre kerül, mely a bérleti jogviszony megszűnésekor – amennyiben bérbeadónak bérlő felé követelése nincs – visszajár a bérlőnek egyösszegben.
 15. Az óvadék értéke a bérleti jogviszony időtartama alatt kielégítési alapot biztosít bérbeadó számára arra az esetre, ha a bérlő a bérleti szerződésben vállalt bérleti díj vagy vele azonos elbírálás alá eső fizetési kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesíti.
 16. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.
 17. A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához
 18. Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul, hogy személyes adatainak kezeléséhez és annak a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal számítógépes adatbázisában történő rögzítéséhez.
 19. Pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a pályázat benyújtásával egyidejűleg az üzlet működésére vonatkozó koncepcióterv benyújtását (működésre, vagy működtetésre vonatkozó koncepcióterv).
 20. Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, postapontot, ajándéküzletet üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.
 21. Pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményben nem folytathat átalakításokat, felújításokat.
 22. A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a pályázatában rögzített koncepcióterv szerinti rendeltetést a birtokbavétel napjától kezdve a szerződésben foglalt határozott idő lejártáig fenntartja.
 23. A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményt a bérleti jogviszony fennállásának ideje alatt telephelyeként vagy fióktelepeként a cégjegyzékbe nem tünteti fel.
 24. u) A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményt vagy annak bármely részét, hányadát albérletbe vagy harmadik személy használatába, üzemeltetésébe nem adja.

 

 1. felkérem a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 • a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Határidő: azonnal

                 pályázat közzétételére 15 nap

Felelős:   Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

21./ Napirendi pont

Felső-bazársori 3. számú üzlet hasznosításáról

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a pályázati kiírás mellett legyen egy bérleti szerződés tervezet is.

 

Török Zoltán polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az előző napirendnél tett kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

257/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Felső-bazársori 3. számú üzlet hasznosításáról

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 2. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a 8258 Badacsonytomaj 1239 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Felső-bazársori 3. sz. üzletre vonatkozóan ismételten pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 3. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:
 4. a) 8258 Badacsonytomaj, hrsz.: 1239 (Felső-bazársori 3. sz. üzlet)
 5. b) területe: 15,02 m2
 6. c) megnevezése: kivett áruház, udvar
 7. d) műszaki állapota: új, az üzletben villamos energia hálózat kiépítésre került, víz- és szennyvízcsatlakozás nem került kialakításra
 8. e) vagyon jellege: üzleti vagyon
 9. f)    hasznosítás módja: bérbeadás
 10.   A pályázati feltételek meghatározása:
 11. Pályázat beérkezésének ideje, módja: november 2. napja 10,00 óra, személyesen, vagy postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni („Pályázat Felső-bazársori 3. sz. üzlet bérbeadására”)
 12. Pályázat bontásának helye, ideje: november 2. napja 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)
 13. Induló bérleti díj: 150.000 Ft/év+rezsiköltség, melynek megfizetése havi egyenlő részletekben történik. A bérleti díj adott tárgyévben fizetendő összege mindig az előző évben fizetett bérleti díj adott tárgyévi infláció mértékével (évente) növelt összege. A bérleti díj 2024. évtől az infláció mértékével emelkedik.
 14. Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.
 15. A bérleti jogviszony időtartama: a birtokbavétel napjától kezdődően 5. év végéig
 16. Licitösszeg emelésének mértéke: 000,- Ft
 17. NAV adóigazolás, hogy pályázó adótartozással nem rendelkezik.
 18. Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely, telephely, fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló tartozása nincs.
 19. Nyilatkozat a megajánlott bérleti díj összegéről, mely nem lehet kevesebb 1.150.000 Ft/év + rezsiköltség összegnél. A kedvezményes bérleti díj adott tárgyévben fizetendő összege mindig az előző évben fizetett bérleti díj adott tárgyévi infláció mértékével (évente) növelt összege. A bérleti díj 2024. évtől az infláció mértékével emelkedik.
 20. Nyilatkozat, hogy pályázó a bérleti díj összegét havonta egyenlő részletben Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással határidőben teljesíti.
 21. A pályázaton résztvevőknek kauciót kell fizetni. A kaució összege három havi bérleti díj. A kauciót Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással kell megfizetni, legkésőbb a pályázat leadásának napjáig. Az igazoló szelvény másolatát a pályázathoz kell csatolni. A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő pályázók részére a kaució az elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. A kaució összege sikeres pályázat esetén az Önkormányzatnál óvadék címén letétbe helyezésre kerül, mely a bérleti jogviszony megszűnésekor – amennyiben bérbeadónak bérlő felé követelése nincs – visszajár a bérlőnek egyösszegben.
 22. Az óvadék értéke a bérleti jogviszony időtartama alatt kielégítési alapot biztosít bérbeadó számára arra az esetre, ha a bérlő a bérleti szerződésben vállalt bérleti díj vagy vele azonos elbírálás alá eső fizetési kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesíti.
 23. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.
 24. A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához
 25. Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul, hogy személyes adatainak kezeléséhez és annak a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal számítógépes adatbázisában történő rögzítéséhez.
 26. Pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a pályázat benyújtásával egyidejűleg az üzlet működésére vonatkozó koncepcióterv benyújtását (működésre, vagy működtetésre vonatkozó koncepcióterv).
 27. Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, postapontot, ajándéküzletet üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.
 28. Pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményben nem folytathat átalakításokat, felújításokat.
 29. A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a pályázatában rögzített koncepcióterv szerinti rendeltetést a birtokbavétel napjától kezdve a szerződésben foglalt határozott idő lejártáig fenntartja.
 30. A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményt a bérleti jogviszony fennállásának ideje alatt telephelyeként vagy fióktelepeként a cégjegyzékbe nem tünteti fel.
 31. u) A pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleményt vagy annak bármely részét, hányadát albérletbe vagy harmadik személy használatába, üzemeltetésébe nem adja.

 

 1. felkérem a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 • a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Határidő: azonnal

                 pályázat közzétételére 15 nap

Felelős:   Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

22./ Napirendi pont

        Tájékoztatás Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. I. félévi gazdálkodásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága felkéri a Kulturális Intézmény igazgatóját, hogy a testületi ülésre mérje fel, hogy milyen kiadások várhatók még az Intézménynél 2022. évben, illetve milyen összegű támogatásra lesz szüksége.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester felkéri a pénzügyi osztályvezetőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a bizottság kérésének megfelelően a kulturális intézmény igazgatójával áttekintették, hogy a mennyi támogatásra lesz szükség. Véleményük szerint 1 millió forint + ÁFA összeggel megoldható az év a rendezvényeket tekintve. Az év biztonságos zárása érdekében a be nem folyt szponzori bevételt - 9 millió Ft + ÁFA - finanszírozással lehet kiváltani. Nem kizárt, hogy a dologi kiadásokon belül az intézménynek nem lesz pénzmaradványa, de ez jövő májusra fog kiderülni.

 

Hartai Béla képviselő kéri az intézmény igazgatóját, hogy mondja el, hogy konkrétan milyen rendezvényekről beszélünk, illetve a működési költségek mit takarnak.

 

Nagy László igazgató elmondja, hogy 400 eFt szükséges a Kisfaludy rendezvényhez, 100 eFt a Kisfaludy emléktábla avatáshoz, ami a tábla költsége. A kötelező ünnepekhez, Aradi vértanukról megemlékezésre 50 eFt-ot, Mindenszentekre 150 eFt-ot, Október 23.-ra 100 eFt-ot,  Mikulás váróra 100 eFt-ot és  Adventi jótékonysági vásárhoz kérnék még a többit. A rendezvényekre beállított összegből még pár százezer forintjuk maradt. Elmondja, hogy a költségvetés készítésekor az intézménytől 40 millió forint lett elvonva. Volt ígérvény arra, hogy támogatják a rendezvényeket, de ez nem valósult meg.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az intézmény költségvetésébe a bevételi oldalon betervezésre került 10 milliós szponzori bevétel, amiből 1 millió érkezett be. A bevételi oldalról így hiányzik 9 millió forint. A költségvetés egyensúlya érdekében ezt finanszírozással kell kiváltani, mely a folyamatos működéshez szükséges.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy az évből 3 hónap van hátra, 1 millió forint elegendő a programokra. Mit takar a további 9 millió forint. Van-e olyan tartozása az intézménynek, amit fizetni kell. Meg kell nézni, hogy tavaly mennyibe került ez az időszak.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy nincs.  A bérek és járulékai, a rezsiköltségek, a működéshez szükséges dolgok fizetendők belőle. Nem jelenti azt, hogy a 9 millió forint el fog fogyni, de mivel a bevételi oldalon 9 millió kiesik, azt finanszírozásként pótolni kell. Előfordulhat, hogy a testület ezt a pénzt a pénzmaradványból majd el tudja vonni. Most az egyensúly helyreállítása miatt biztosítani kell. A finanszírozás nincs elkülönítve, egy keretről van szó.

 

 

Krisztin N. László polgármester 11.35 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kérdezi, hogy a kulturális intézmény épületeinél a költséghatékonyság hogyan oldható meg.

 

Nagy László igazgató elmondja, hogy a könyvtár heti egy napot lesz nyitva, a művelődési háznál minimális lesz a fűtés villannyal, a napelemek elbírják, csak azt a helyiséget fűtik, amit feltétlenül kell. Felmerült a civil ház bezárása, ehhez az ott lévő bérleti jogviszonyt fel kell mondani.  

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy ha nem támogatja a testület a 9 milliós támogatást, akkor nem fognak tudni pld. bért fizetni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a testület az év elején a művelődési ház költségvetéséből 40 milliót vont el. Ez azt jelenti, hogy az intézmény kb. 30 milliót spórolt, ha most megkapja a 9 milliós finanszírozást. Ezt így kell felfogni. A szponzori támogatás a rendezvényekre vonatkozott volna, de nem érkezett meg. Át lett fordítva a költségvetésből ez az összeg, ezért most hiányzik az év végéig a működéshez.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy az önkormányzati törvény a testületre ruházza a gazdálkodás biztonságát, ha kérdés merül fel, akkor azt kötelességük feltenni. Megint sok mindenről beszélnek, de már a költségvetés januári elfogadásakor elmondta, hogy van egy kérdőjeles átverés csak azért, hogy önmagában el lehessen fogadni a költségvetést. Ez a Menü Kft. és a VN. Kft. esetében is igaz. Egyetért azzal, hogy az eredeti tervhez képest 30 millióval kevesebbet költöttek, ez az egyik oldalon jó, de nem tudja, hogy mi maradt el emiatt. Kérdezi, hogy az önkormányzat költségvetésében mennyi a tartalék jelenleg.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy 250 millió forint a felhasználható összeg, 300 millió forint felett van egyébként, de az a pályázati részt is tartalmazza.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a BVKI részére 1 millió forint + ÁFA összeget a programokra, 9 millió + ÁFA összeget pedig a működésre biztosítunk, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

258/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város Önkormányzat   2022. I. félévi gazdálkodásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kulturális Intézménye részére az idei rendezvényekre 1 millió forint + ÁFA összegű támogatást, az év biztonságos zárása érdekében a be nem folyt szponzori bevétel kiváltására 9 millió Ft + ÁFA összegű finanszírozást biztosít.  

 

Határidő: elfogadás azonnal, egyebekben a soron következő testületi ülés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester 11.43 órakor az ülés vezetését visszaveszi.

 

 

23./ Napirendi pont

       Tájékoztatás MÁK ellenőrzésről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

259/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

MÁK ellenőrzésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár 2021. évi központi költségvetésből származó támogatás felhasználásáról szóló jegyzőkönyvét megismerte, azt elfogadásra javasolja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

24./ Napirendi pont

        BVKI intézményvezető megbízás

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

260/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

BVKI intézményvezető megbízás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 5. § (9) bekezdése alapján az intézményvezetői feladatok ellátásával a BVKI intézményvezető munkakörre kiírt pályázat elbírálásáig – 2022. december 31. napjáig - Nagy Lászlót a BVKI foglalkoztatottját megbízza.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

                 Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

25./Napirendi pont

       Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálat

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

261/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 425/2018. (X.10.) határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette és módosítását nem tartja indokoltnak.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját változatlan tartalommal hatályban tartja.

 1. felkérem a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjét, hogy a felülvizsgálat eredményét a Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatalára szolgáló szoftverbe rögzítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

26./Napirendi pont

       Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

262/2022. (09.28.)   képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2023/2024. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács és Salföld település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan
 2. tudomásul veszi, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban 0 fő.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi Központ (8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.; kotel@kk.gov.hu) 2022. október 15. napjáig értesítse.

 

Határidő: azonnal;          

     értesítésre 5 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

27./ Napirendi pont

        BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz csatlakozás

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

263/2022. (09.28.)   képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó pályázati kiírásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az előterjesztés mellékletét képező “A” és “B” típusú pályázati kiírások tartalmát elfogadja, azokat kiírja.
 2. felkéri a hivatal ügyintézőjét, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2022. szeptember 30., egyebekben ütemterv szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

28./ Napirendi pont

Jogi ügyekről beszámoló (szóbeli)

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

        Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a jogi ügyekről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri az ügyvéd urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Végh József ügyvéd összefoglalja azokat az ügyeket, melyek a mai napirendben nem szerepeltek. Elmondja, hogy a 925/3. hrsz-ú ingatlan elbirtoklása tárgyában annyi változás történt, hogy a közigazgatási per befejeződött. A Földhivatal törölte a bejegyzést, meg fogja keresni a Földhivatalt, hogy a határozatot küldje meg. A zeneszolgáltatással összefüggésben folyamatban lévő ügyben a Törvényszék szeptember 16-án ítéletet hozott. Ha megkapja, továbbítani fogja a polgármester és a jegyző úr részére. A pszichiátriai rendeléssel kapcsolatos szerződés nem került aláírásra, várjuk a doktornő jelentkezését. Örvendetes fejlemény, hogy a Fővárosi Ítélőtábla előtt szeptember 20-án a 704093 számú TOP-os ügyben a közbeszerzési eljárás tekintetében a peres eljárást az önkormányzat megnyerte. A KDB részéről eljáró jogi képviselő jelezte, hogy felülvizsgálatot kezdeményeznek a Kúria előtt. Ettől függetlenül az ítélet jogerős a 3 milliós bírságra vonatkozóan. Az Inter-tourist ügyben a telekalakítással vegyes megállapodással összefüggésben a Földhivatal bejegyezte a rendelkezési jogot 2022. január 22-én kelt határozatával az önkormányzat javára. Az épület tulajdonosának a vállalt kötelezettségek teljesítésére 2023. január 31-ig van lehetősége. Jelezték, hogy a nyáron nem történt szemmel látható átalakítás. A szerződés alapján ez nem jelent feltétlenül problémát. A turisztikai szezonban a testület előírása volt, hogy külső munkálatokat nem végezhetnek. A parklóval összefüggő átjárási szolgalom tárgyában egy peren kívüli kérelem van, melyet korábban tárgyalt a testület. Időközben a kérelmező átjárási szolgalmi joga az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre került.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ez önálló előterjesztésként megjelenik-e.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy igen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő megjegyzi, hogy az Inter-tourist az üzletet bére adta. Kérdezi, hogy ez jogosan történt-e.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a szerződés alapján erre nem jogosult. Fel lehet hívni, de a szerződésnek nem ez a lényegi kérdése. Kérdezi, hogy felvegye-e a kapcsolatot a tulajdonossal, hogy hol tart a beruházás.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

264/2022. (09.28.) képviselő-testületi határozat

Jogi ügyekről beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Végh József ügyvéd jogi ügyekről szóló beszámolóját elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Dr. Végh József ügyvéd

 

 

29./ Napirendi pont

       Beszámoló a pályázatokról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

       Meghívott: Molnár Mihály pályázati referens

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

265/2022. (09.28.)   képviselő-testületi határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

30./Napirendi pont

       Garage Cartels autóstalálkozó rendezvény

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester     

 

          (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 30. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy alapvetően a mólóra irányul ez a kérelem, ami nem az önkormányzaté. Ha a BAHART megadja a hozzájárulását, akkor kérdéses, hogy a kérelmező milyen mértékben veszi igénybe az önkormányzat tulajdonbáan lévő parkot, ami jelenleg munkaterület. Ha szemben állunk a Balatonnal a Secki üzletnél, akkor a jobb oldali zúzalékos felületet és a parkoló egy részét tudnánk biztosítani erre a célra.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ha a kérelmező meg tud egyezni a kivitelezővel, akkor a testület támogathatja. Ne jöjjön újra vissza a testület elé ez a kérdés.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy munkaterület jelenleg a lehatárolt terület. Ha a közbeszerzést a testület az alsó bazársorra elfogadta volna, akkor lenne munkaterület az a rész is.

 

Hartai Béla képviselő javasolja, hogy ha valaki önkormányzati területet használ, akkor a megállapodásba bele kell foglalni, hogy helyre kell állítani az eredeti állapotába.

 

Brájer Éva a BTTF részéről elmondja, hogy ha el is jutnak addig, hogy munkaterületet adjon BTTF., erre az idén nem fog sor kerülni.  Tehát ez nem befolyásolja ennek a rendezvénynek a helyszínét, ha a BAHART hozzájárul, akkor az ő részükről sincs ellenvetés.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

266/2022. (09.28.)   képviselő-testületi határozat

Garage Cartels autóstalálkozó rendezvény

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte „Garage Cartels autóstalálkozó rendezvény” tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy Badacsonytomaj közigazgatási területét érintően – Badacsony településrész, Alsó-bazársor körüli terület – az önkormányzat 1/1 kizárólagos tulajdonában levő közterület igénybevételéhez hozzájárul Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016.(II. 01.) önkormányzati rendelete, és Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 3/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete vonatkozó előírásai alapján.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a szükséges dokumentumok előkészítésére.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a szervezőket értesítse a döntésről.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

31./ Napirendi pont

       Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 31. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő a Volán Panzió ügyéről, a Weller András féle bérelt területről, illetve a Szegedi Róza emlékházról kér tájékoztatást.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy az építkezés során elkezdték feltölteni a területet. Kérdezi, hogy történt-e ezzel kapcsolatosan felmérés.

 

Krisztin N. László polgármester kéri ezt megvizsgálni. A Volán Panzióval kapcsolatosan elmondja, hogy sokan kérdezik, hogy mikor kezdődik az építkezés. Többször hallotta, – de az építtető még nem jelezte – hogy a beruházás nem valósul meg. A Képviselő-testület ingyenesen adta oda a 10 parkolóhelyet, amit a Kormányhivatal szerint nem tehetett volna meg. Ha pénzért adjuk, az sem jogszerű. A kiutat a helyzetből az jelentette, hogy az építtető megkapta az építési engedélyt, ami szerzett jogként jelentkezik, a használatbavételi engedély megszerzéséig nem okoz az ügyben fennakadást. Fizikailag nem is tartanak igényt a parkolóhelyekre. Jegyző úrral közösen egyeztettek a Kormányhivatallal. Az erre megkötött megállapodást fel kell mondani, a tulajdonos sem látja ennek akadályát. Globálisan szeretnénk a parkoló rendelettel foglalkozni az októberi soros ülésen, vagy rendkívüli ülés keretében. Kéri Gyimesi Mónika ügyintézőt, hogy a Weller András féle bérleti ügyről küldjön írásbeli tájékoztatást a testületnek. A Szegedi Róza házzal kapcsolatosan elmondja, hogy 2007-ben a Megyei Közgyűlés felajánlotta üzemeltetésre az önkormányzatnak a két objektumot. Az Egry Múzeum a Megyei Közgyűlés tulajdonában volt, de az Állam átvette. A Szegedi Róza ház már akkor is állami tulajdon volt. Az önkormányzat üzemeltetésre átvette a múzeumokat. Majd a Nemzeti Vagyonkezelő részéről pályázat került kiírásra, melyet Békássy János nyert el előbérleti jogával élve. Évekig ő üzemeltette a Szegedi Róza házat. Jogvita kapcsán megszűnt a szerződés, azóta az épület üresen áll. Turi Török Tivadar szobrászművész odatelepítette 40-50 nagy magyar uralkodó mellszobrát. Mivel valaki felszólította, hogy távolítsa el onnan, a művész úr a Jegyző úrnak ajándékozta őket régi ismeretségük okán. A jegyző úr az alkotásokat a városnak szeretné ajándékozni, most a régi tűzoltóság épületében helyeztük el őket. Az Egry József gyűjtemény remélhetően a Megyei Múzeumi Igazgatóságnál van. Többen jelezték, hogy felmérések történtek az épület körül, ami arra enged következtetni, hogy ott állami szintű felújítás készül. Reméljük, hogy az épület közösségi célokat szolgál a jövőben is, ezt Navracsics úrnak is jeleztük. Felajánlottuk azt a megoldást a miniszter úrnak, hogy az önkormányzat átvenné üzemeltetésre. Keresse meg a megfelelő partner, aki fizikailag tudná üzemeltetni. Sajnáljuk, hogy a város területén lévő mindkét érték nem bemutatható a látogatók számára és enyészik.  Az Egry képeket gombásodás miatt a Múzeum Igazgatóság nem adta oda. Az épület felújítására pályázatot adtunk be, a vakolat 8 – 10 m2-en leomlott, a többi is omlik, az egész épületet újra kellene vakolni és szigetelni. Ezeket a költségeket tartalmazza a pályázat, eredményt még nem hirdettek. A BTTF szintén erőket kíván ezügyben mozgósítani, melyről kéri Brájer Éva igazgatót, hogy adjon tájékoztatást.

 

Brájer Éva vezérigazgató fontosnak tartja, hogy az Egry Múzeum megújuljon. Kicsit interaktívabb, nyitottabb múzeummá válhatna az Egry életmű bemutatása mellett. Az első bejárás 2 héten belül megtörténik, mindenre kiterjedő felújítási tervet szeretnének készíteni, melyről a képviselőkkel és a Veszprémi Múzeumi Igazgatósággal is egyeztetnek. Reméli, hogy eljön az az idő, amikor neki lehet állni a felújításnak.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a Kert utcai játszótéren a babahinta cseréje megtörtént-e, mert balesetveszélyes.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy igen.

 

Hartai Béla képviselő az örsi strandon a vízhez jutással kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nehezen tudja elképzelni, hogy olyan helyzet adódjon, hogy a vízhez jutás nem lesz biztosítva. A Nemzeti Parkkal összefüggő probléma merült fel. A befektető kérte, hogy közösen kezdeményezzük egy találkozó létrehozását, erre még nem kaptunk időpontot. Kérdezi, hogy további kérdés van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

267/2022. (09.28.)   képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

32./ Napirendi pont

       Kisfaludy Sándor Emlékév
        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 32. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy László igazgató elmondja, hogy mindenkit szeretettel várnak a jövő keddi előadásra.

 

Mékli Bernadett képviselő javasolja az iskolás gyerekeket az emlékév kapcsán egy rajzpályázat bevonásába, lehetne részükre egy vetélkedőt is szervezni.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a javaslatot. Elmondja, hogy az előadásra a jegy ingyenes, mindenkit várnak. A jegyeket szeretné a 7-8 osztályosoknak, a tanári karnak, a civil szervezeteknek, cégeknek, a testületnek és a kollégáknak külön is eljuttatni. Említettük a miniszter úrnak is ezeket a programokat, az emléktábla avatáson és az ünnepi műsoron ígérete szerint részt fog venni. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy kérjük fel a mb. igazgató-helyettes urat, hogy Mékli Bernadett képviselő javaslata szerint a rendezvényhez próbáljanak kapcsolódni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

268/2022. (09.28.)   képviselő-testületi határozat

Kisfaludy Sándor Emlékév

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint javasolja a Kisfaludy Sándor Emlékév programjait megtartani:

 1. „A nyughatatlan lélek” című színdarab Kisfaludy Sándor élettükre alcímmel 2022. október 4-én, 19 órakor az Egry József Művelődési Házban.

Költség: 400.000.- Ft

 1. Ünnepi műsor és emléktábla avatása a Kisfaludy-házban 2022. október 14.
 2. Előadás Kisfaludy Sándor életéről, munkásságáról. Az előadó Hangodi László Időpont: 2022. november hónap.
 3. A képviselő-testület felkéri a Tatay Sándor Általános Iskola mb. igazgató-helyettesét, hogy a rendezvényhez rajzpályázattal, vetélkedővel egy egyéb módon kapcsolódjanak.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                                    Nagy László BVKI igazgató

 

 

33./ Napirendi pont

       Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 33. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy annak idején arról döntöttek, hogy maximum 26 tonnás autók mehetnek be a területre, kéri ezt a súlykorlátozást betartani.

 

Nagy Zoltán műszaki ügyintéző elmondja, hogy 34 tonnában állapodtak meg, az még bemehet.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a környéken nincs 26 tonnás mixerautó. A betonüzemek azt mondták, hogy létezik, de nekik nincs. A gépegység olyan tömegű, hogy 2 m3 betont senki nem fog kiszállíttatni.

 

Krisztin N. László szimpátia szavazást kér arra, hogy 26 tonnáig adható maximum engedély, akár mixerautó, akár teherautó vonatkozásában.

 

Török Zoltán alpolgármester szerint ezzel az önkormányzat magának csinál problémát, nem fognak idejönni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a két ülés közötti beszámolójában szerepel, hogy a tapolcai rendőrkapitány úrral egyeztetett. Nem várhatjuk el, hogy ellenőrizzék az útjainkat, nem állnak ők sem úgy. Ezért nem kizárt, hogy az is bejön, akinek nem megfelelő az engedélye.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy ha a testület a Bogyai útra ki tudta mondani a súlykorlátozást, akkor itt is javasolja. Az önkormányzati tulajdonú utak helyreállítása az önkormányzat költsége lesz, a település lakói a testületet teszik felelőssé. Nem a kivitelező érdekeit kell képviselni, hanem a helyiekét. Az a kompromisszum, hogy a 26 tonnát engedélyezzük, mert az a legkisebb.  

 

Török Zoltán alpolgármester szerint ezt pontosan át kell nézni, nem pedig globálisan kezelni. A régi Tüzépnél is kint van az 5-10 tonnás tábla. Egy akkora építkezést képtelenség így lebonyolítani. A hegyi utak egyértelműek, oda a 26 tonnást sem engedné fel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a településen sok építkezés folyik, brutális méretű épületekkel, ami az utak szempontjából nem jó.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző megjegyzi, hogy most sok jó ötlet hangzott el. Ha a rendeletek módosításához kér javaslatokat, soha nem kap semmit, például a „csend” rendelethez sem érkezett javaslat.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a testület többször döntött arról, hogy a rendeletekkel kapcsolatosan fórumot tart. Ilyenre nem került sor.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző megjegyzi, hogy eddig azért nem volt fórum, mert nem jutottunk el addig, hogy egyáltalán a rendelet módosítással foglalkozni tudjunk. A javaslatokat szeretnénk beépíteni, a jogi részt a jegyző úr majd összerakja.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a behajtást övezetenként megvizsgálni. Időt kell rá szánni, nehéz meghozni a döntést, egyértelmű szabályozás szükséges. Mindenki gondolja át és írja meg a javaslatát, amiből egy anyagot össze tudunk állítani. Kéri, hogy aki ezt határozati javaslatként elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

269/2022. (09.28.)   képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

A képviselő-testület dönt arról, hogy az építkezések kapcsán a súlykorlátozást övezetenként kell vizsgálni és egyértelműen szabályozni a behajtást. A rendeletmódosítás előkészítéséhez a képviselők javaslataikat írásban megteszik.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

34./ Napirendi pont

        Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 34. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a múlt pénteken a DRV vezetésével egyeztettek, melyen a miniszter úr, jegyző úr, Visi Erzsébet és ő is részt vett. Külön köszöni Visi Erzsébet munkáját. Elmondja, hogy a testület által kifizetett 5 millió forint a tartozás fele volt. Többen kérték, hogy forduljunk az országgyűlési képviselőhöz, hogy a meglévő tartozás ne merüljön fel, illetve az ilyen típusú vízóra rendszerek és csatornarendszerek milyen módon tudnának fejlesztési forráshoz jutni. Ezt jelezte a miniszter úr felé, aki kijelölte az egyeztetés időpontját. Az alapvető gond az, hogy ez a rendszer nem viziközmű. Az érintett közösség együttműködésével elindult egy vízóra csere és vízóra hitelesítési program, a legutóbbi információk szerint mintegy 140 db vízórát rendeltek meg, amiből eddig kb. 110 került beépítésre. Alig van olyan, aki nem csatlakozott a kezdeményezéshez. A DRV. bevizsgálja, hitelesíti az órákat, és a fogyasztóval szolgáltatási szerződést köt. A testület nem vállalta fel, hogy a főórát átveszi a DRV.-től, ilyen döntés nem született. Nyilván valakinek át kell venni, de ez csak tartozásmentesen képzelhető el. Elhangzott az is, hogy a 300 milliós fejlesztés már nettó 650 millió forint lenne. A miniszter úr kérte a DRV vezérigazgatójától, hogy mutassa ki a működési területen az összes ilyen típusú problémás gócot. A településünkön mintegy 8 ilyen rendszer van. Az egyeztetés végén elhangzott, hogy ezt globálisan próbálják áttekinteni. Kaptunk egy meghívót egy miniszteriális tájékoztatóra az önkormányzati vizirendszerekkel kapcsolatban, elértük, hogy egyáltalán képbe hozzuk a miniszter urat az ilyen típusú problémákkal. Kérte a jegyző urat, hogy ezek jogi oldalát tekintse át, a vezérigazgató úrtól pedig, hogy más településeken lévő hasonló problémákat is mutassa ki táblázatos formában.

 

Hartai Béla képviselő a Rózsa közi csatornával kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a Miniszter úr megismerte a problémát annak a vizsgálata folyik, hogy melyik pályázati formában lehetséges ezeket a problémákat kezelni. Véleményem szerint meg fogjuk tudni oldani, az összes esetet komplexen kezelve.

 

Mékli Bernadett képviselő az ingyenes szelektív edényzettel, illetve Badacsonyban a Rizling sor végén lévő árokkal kapcsolatosan kér tájékoztatást. Kérdezi, hogy a Mecsek Fűszért képviselőjével történt-e előrelépés az üzletházzal összefüggésben.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a szemétszállításra a lakosság a Tapolca NHSZ Kft-vel van szerződésben, ők csak segédkeznek a szelektív edényzet kiosztásában.  Az NHSZ szállította házhoz meghatározott időpontban.  Azok a helyi lakosok, akik nem vették át, szeptember 26 és október 7. között a VN. Kft. Káptalantóti úti telephelyén megtehetik.  Október 7. után csak a Tapolcai Halápi úti hulladéklerakó telephelyen lehet átvenni. A gyűjtőzsákok is maradnak. A szolgáltató cég azért vezette be a szelektív edényzetet, mert szeretné, hogy minél többen gyűjtsék így a hulladékot. Bízunk benne, hogy ez ösztönzően hat. Elmondja, hogy október 1-től a helyi lakosok részéről a gyűjtőudvarban az üveghulladékot be tudják fogadni. A szelektív hulladék elszállítása továbbra is minden hónap első csütörtökén történik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kísérleti jelleggel most csak Badacsonytomajon vezették be, ha beválik, más településen is lesz ilyen lehetőség. Javasolja, hogy a lakosság használja ki.  Elmondja, hogy a Rizling sori helyzettel kapcsolatosan az idén is több bejelentés érkezett az önkormányzathoz és más hatóságokhoz arról, hogy az önkormányzati árokban bűz van és olyan folyadék, ami nem odavaló. A bejáráson a többi hatósággal együtt vizsgáltuk a víz útját, várjuk a vizsgálat eredményét, amit a hatóság mond ki. Laposa úr ingatlanát érintette a vizsgálat, megkértük, hogy jöjjön be erről a témáról egyeztetni. Az utolsó 3 évben jött elő ez a probléma, szüret idején. Laposa úr elmondta, hogy a DRV. szakembere nyilatkozata alapján belevezetheti azt a vizet az árokba, ami az edényzet mosásakor keletkezik, holott elő volt írva, hogy külön elvezető rendszernek kell lennie. Át fogják alakítani a rendszert, hogy a szennyvíz hálózatba menjen bele a folyadék. A szüret idejére lezárták azt a szivattyút, ami ezt a vizet a vízelvezető rendszerbe nyomta bele. Megkértük a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy az összefolyókat sűrűbben tisztítsák. Az önkormányzatnak el kell gondolkodni azon, hogy az árokkal mit kezd, mert rossz képet mutat a szüreti időszakon kívül is. Felvetődött, hogy érdemes lenne zárttá tenni, de ez nem oldható meg teljesen. Olyan vízügyi szakember bevonása szükséges, aki az áttekintést el tudja végezni. A TOP Plusz pályázati programban lehet ilyen típusú vízelvezető rendszerre pályázni. Az Egry Múzeum oldalán lévő árok, amit lapokkal raktak ki, nem egy kulturált megoldás. Felmerült, hogy ott járdát lehetne készíteni, a vízügyi szakemberrel erről is egyeztetni kell. Ha lehetőség lesz rá, akkor erre is pályázni szeretnénk. A Mecsek Üzletházzal kapcsolatos utolsó egyeztetésről tájékoztatta a testületet. Az önkormányzat és a Mecsek Fűszért is a régi polgármesteri hivatal területén és környezetében rendelkezik épületekkel és területtel is. Ahhoz, hogy az üzletház megépülhessen, a partner úgy nyilatkozott, hogy a jelenlegi üzlet épületét átadná az önkormányzatnak. Szüksége lenne a régi polgármesteri hivatalból a kaszárnyaszerű épületre, illetve területeket is cserélni kell. Úgy gondoljuk, hogy a csere nem lenne értékarányos, a Mecsek Fűszért jobb pozícióba kerülne. Megkereste őket azzal, hogy közösen kérjenek fel egy igazságügyi értékbecslőt, erre nem volt pozitív reakció.  Majd később elfogadták a javaslatot, az értékbecslő nagy nehezen tett egy ajánlatot 1,2 millió forintért A Mecsek Fűszért az összeget túl soknak találta. Jelezték, hogy nekik is van ilyen szakértőjük, ha tudják mérsékelni az árat, akkor jelentkeznek. Jelenleg itt tartunk. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a két ülés közötti időszakról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

270/2022. (09.28.)   képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

35./ Napirendi pont

        SZL-BAU egyezségi ajánlata

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 35. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elviekben támogatja – mivel az anyag áttanulmányozására kevés idő állt rendelkezésére - azzal, hogy a képviselő-testület a szerdai ülésén hozza meg a döntését.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy először arról volt szó, hogy közös megegyezéssel meg tudjuk szüntetni a szerződést. Három megállapodás tervezet került előkészítésre. Később a tárgyaló partner lemondta az egyeztetésre szánt napot, majd péntekig nem jelentkezett. Majd előállt az egyezségi ajánlatával, ez került most a testület elé.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy ha felmondással szűnik meg a szerződés, 140 milliós kötbér igény jelentkezik, melyből levonásra kerülhet az a különbözet, ami az alapszerződésben lévő elvégzett feladatok és az előleg különbözetéből származik. Ez kb. nettó 10 millió forint és 5 % teljesítési garancia, ami szintén érvényesítésre kerülhet. A megállapodás másik oldala a következő lett volna. Az alapszerződésből eredő, nagyságrendileg 45 milliós megvalósult feladatokon felül 35-40 milliós további igénnyel jelentkezett a vállalkozó, ami nem támasztható alá sem szakmailag, sem pénzügyileg a műszaki ellenőrrel egyeztetve.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla képviselő kéri az előterjesztésben felsorolt két mellékletet. Komplikált közbeszerzési ügyről van szó, hosszas tárgyalás sorozat történt, a testület felhatalmazta a polgármester urat a tárgyalásra. Kérte az augusztus 31-i rendkívüli ülésre az EPTK felületéről GINOP bejegyzések megküldését, de nem érkezett meg. Ismételten kéri. További kérdése, hogy két alternatíva van felvázolva, a felmondás és a megegyezés. Kérdezi, hogy a felmondás esetén milyen jogi következmények várhatók. Az ügyvéd úr látta-e a megállapodás tervezetet.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a felmondólevél elkészült, közbeszerzővel egyeztették, aki jóváhagyta. Az ügyvéd úrra akkor van szükség, ha a kivitelező perrel él irányunkban.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy a felmondás esetén a másik oldalról mik a várható lépések. Ha a másik fél jogilag megtámadja, ezáltal csúszik-e az október 15-i határidő.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem csúszik a határidő. Ha nem állítja ki az eredeti számlát, akkor a NAV-nál teszünk feljelentést, illetve plusz kártérítési igényünk lesz, mert akadályozta az elszámolást. Tegnap érkezett egy email az ügyvezetőtől, szeptember 29-én 12.00 óráig kéri az önkormányzat állásfoglalását. Hajlandók a munkaterületet visszaadni, leírja, hogy a szerződés ellehetetlenült. Sok technikai és taktikai szempont van, amit nem szeretne a kamerák előtt elmondani. Ha a testület a közös megegyezést akarja, azzal az önkormányzat költségvetését terheli meg.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy a 90 milliós kötbér igény hogyan jött össze.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a vállalkozói szerződésben 20 % meghiúsulási kötbér szerepel. Ebből 5 % elszámolásra került, illetve 10 millió kerül visszavonásra.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a követelésünk 140 millió forint. Kérdezi, hogy az EPTK felületről kinek a bejegyzéseire van szüksége a képviselő úrnak.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy azt folyamatosan vezetni kell, azt kéri, hogy ki, mikor és mit jegyzett be a felületre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a folyamatban sok tárgyalásra került sor, mindig legalább ketten vettek részt az önkormányzat képviseletében, az Irányító Hatóságnál hárman voltak. Van egy szerencsétlen körülmény – betegség – ami lassította a folyamatot. Lassan jutunk tovább. Kérdezi, hogy további kérdés van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

271/2022. (09.28.)   képviselő-testületi határozat

„Tátika” műemléki épület felújítása tárgyú projekt - Szerződés lezárása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Tátika” műemléki épület felújítása tárgyú projekt - Szerződés lezárása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy nem támogatja Badacsonytomaj Város Önkormányzata és az SZ-L” BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.) között létrejött vállalkozási szerződést közös megegyezéssel történő megszüntetését.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a kivitelezési szerződés felmondással történő megszűntetésére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 egyebekben 10 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

                 Molnár Mihály projektmenedzser

 

 

36./ Napirendi pont

       BTTF Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 36. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. A bizottság nem javasolja a vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetését, javasolja felhatalmazni a polgármestert a kivitelezési szerződés felmondással történő megszűntetésére.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Brájer Éva vezérigazgató asszonyt. Kérdezi, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Brájer Éva vezérigazgató elmondja, hogy a szerződés tárgya címszó alatt 1.2 pontnál a 2022-es dátum nem helyes, ez nyilván 2023. július 31. Az 1.7 pontnál a dátum helyesen 2022. november 30., mivel november 30 napos.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy anyagot hétfőn megküldtük az ügyvéd úrnak azzal, hogy nézze át. Kéri, hogy mondja el véleményét.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy az előzményeket jogi szempontból nem ismeri, illetve a korábbi kivitelezővel kötött szerződés tartalmát sem ismeri. A kapott anyagot jogi szempontból nézte át. Az első kérdése az átjárási szolgalmi jog, ami a preambulumban a 3. oldal 3-4 bekezdésben rögzítve van, gyakorlatilag az ingatlan2 és ingatlan3 megjelölésű ingatlanokat terheli. Kérdezi, hogy mekkora részre vonatkozik. Van olyan ingatlan, ami a BAHART kizárólagos tulajdonát képezi.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a BAHART a pályázat korábbi szakaszában megadta a hozzájárulását, mely jelenleg is él. A megerősítést lehet kérni.

 

Brájer Éva vezérigazgató elmondja, hogy tárgyaltak a BAHART-tal, ha az együttműködési megállapodás elfogadásra kerül, akkor háromoldalú megállapodást fognak kötni. A hozzájárulás megerősítése nem lesz probléma.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy az 1.5 pontban az önkormányzat kötelezettséget vállalt, hogy az SZL BAU-tól a munkaterületet október 15-ig visszaveszi. Kérdezi, hogy ennek lehetnek-e akadályai.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem lát kivetni valót az együttműködési megállapodásban, a leírtak részéről vállalhatók.

 

Brájer Éva vezérigazgató elmondja, hogy nem volt lehetőség az előzetes egyeztetésre, ezt is meg lehetett volna tárgyalni. Szeretnék a Tátika épületet felújítani, ehhez az együttműködési megállapodás tartalmazza a határidőket. Ha ezek csúsznak, a Tátika így marad, ők sem varázslók. Mindenkinek nagyon hatékony és dinamikus munkát kell végeznie, hogy ez ne így legyen.

 

Dr. Végh József ügyvéd megjegyzi, hogy érti, de felsorolná az észrevételeit. Az önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a szerződés november 30-ig módosításra kerül. Itt a szerződő felek kifejezést használná, nem pedig az önkormányzat kötelezettségvállalását e vonatkozásban.

 

Brájer Éva vezérigazgató megjegyzi, hogy ő is elhozta volna az ügyvédjüket. Ezt ne neki kelljen megválaszolnia. Nyilván tisztában van azzal, hogy az önkormányzat nem tudja ezt bevállalni. De a testületnek tisztában kell lennie azzal, hogy ha a világban olyan helyzet alakul, hogy elvonásra kerül a forrás, és ők sem tudják megfinanszírozni. Ezt a múltkori ülésen őszintén elmondta, tehát ennek a dolognak van kockázata. Azon lesznek, hogy a lehető leggördülékenyebben vigyék a folyamatot, de ehhez az önkormányzatra is szükségük van. Ha az önkormányzat nem tudja a maga oldalát hatékonyan intézni, akkor ők is ki lesznek szolgáltatva. Felkészült a kérdésre, elfogadják, hogy a biztosítékok kikerüljenek, de legyen tiszta mindenkinek, hogy nekik sem lesz erre forrásuk. Van olyan körülmény, ami most nem látható.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a műszaki tartalom módosítása benne van, önmagában nincs gond ezzel, ha a költségvetési kereten belül meg lehet csinálni. A biztosíték elsősorban inkább arra vonatkozik, ha bármilyen okból a projektben akár rész vagy teljes elvonás történik. Mindenki gondolja át, hogy ennek mi a következménye a 2 milliárdos projektnél.  Az önkormányzat 100 milliót már önerőként kifizetett. A tartalékunk 240 millió forint. Képviselőként számára nem felvállalható a felelősség, bármennyire is támogatja, fenntartásai vannak azzal kapcsolatosan, hogy tényleg minden sikeresen végigmegy. Fedezet nélkül a felelősségvállalás önmagában nem lehetséges. Most a biztosítékról beszélünk. Ez önmagában törvénysértő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az a kérésünk, hogy ezeket vegyük ki belőle. Az Irányító Hatóság és a Minisztérium részéről eddig is pozitív hozzáállást tapasztaltunk. Egyetért az elmondottakkal, de ha bekövetkezne a probléma, akkor egyformán leszünk bajban. Ha a testület így be tudja fogadni, akkor ezzel a módosítással tenné majd fel szavazásra az anyagot. Arra számítunk, hogy minden megállapodás közös akarattal módosítható, ha most olyan mondatok maradnának benne, ami a későbbiekben módosításra szorulnak.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi az ügyvéd urat, hogy ha kikerül a 3.1. pont biztosíték része, akkor a megállapodásban a későbbiekben az önkormányzatra ráhúzható-e olyan dolog, ami utána fizetési kötelembe mehet át, polgárjogi és közbeszerzési oldalról.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy nem.

 

Krisztin N. László polgármester a módosított együttműködési megállapodást teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

272/2022. (09.28.)   képviselő-testületi határozat

BTTF együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 8258 Badacsonytomaj, hrsz 120/1.; képviseli: Brájer Éva Mária vezérigazgató) Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése című és GINOP-7.1.9-17-2018-00018 azonosító számú projekt befejezésére, és megvalósítására a „BTTF együttműködési megállapodás jóváhagyásáról” tárgyában a módosított együttműködési megállapodást elfogadja, és annak aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a megállapodásban rögzített intézkedések végrehajtására és a vállalt kötelezettségek teljesítésére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                a szerződés aláírására 15 munkanap

                egyebekben szerződés szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné osztályvezető

                 Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

Brájer Éva vezérigazgató jelzi, hogy a tervek áttekintése megtörtént. Kb. két hét múlva szeretnék bemutatni a testület részére, amiről jegyzőkönyv felvételét is kéri.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban fontos dolgok zajlottak. Megköszöni az intézmények és cégek nyár folyamán végzett munkáját, a bővített bölcsőde elindulásához nyújtott segítséget. Megköszöni a különböző önkormányzati programok szervezéséhez való segítségnyújtást, és az azokon való részvételt. Ezen a testületi ülésen sok konstruktív javaslat hangzott el. A szüreti rendezvénnyel kapcsolatosan megemlíti, hogy önmagánban is nehéz megélnie, hogy a testület két részben vonult fel. De a hangosbemondón produkált dolog nem illett a rendezvényhez. Eddig egyszer sem fordult elő, hogy a fennálló országvezetéssel kapcsolatos politikai véleménykifejezés része lett volna egy önkormányzati rendezvénynek. Sajnálja a történteket, kéri, hogy a jövőben az önkormányzati rendezvények keretében ilyen ne forduljon elő, van ehhez megfelelő politikai fórum. Összességében sikeres volt a rendezvény. A jövőre vonatkozóan át kell gondolni, hogy hogyan tovább a nagy rendezvények esetében.

Több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 13.50 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

       

    Krisztin N. László                                Török Zoltán                                Dr. Bodnár Attila                                      

       polgármester                                     alpolgármester                                         jegyző

 

 

                                                                  Hartai Béla

                                                                    képviselő

                                                           jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!