Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2022.08.04. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 23/2022.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 4-én (szerda) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:  

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő  

Hartai Béla                                         képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő                                            (6 fő)

Takács Lajos                                       képviselő

 

Távolmaradását bejelentette:

Forintos Ervin                                    képviselő                                              (1 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                 (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Gyimesi Mónika                                igazgatási-műszaki ügyintéző

Rakics Anna                                      VN. Kft. ügyvezető

Laposa Bence                       

Horváth Béla

 

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető                               

 

                                                              

                                NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Forintos Ervin képviselő jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mékli Bernadett képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

213/2022. (VIII.04.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 6 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

214/2022. (VIII.04.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. augusztus 4-i rendkívüli ülésének napirendjét 6 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról – Törvényességi felhívásról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 172/2022. (VI.01.) képviselő-testületi határozatának visszavonásáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Településrendezési eszközök módosítása – Zöldterületi kijelölés

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Európa Kulturális Főváros programsorozat támogatása 2023.

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Kérelem nyári üdültetés bevételének felhasználására, illetve beiskolázási körzeten kívül élő tanulók éves bérletének támogatására

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Laposa Bence kéri az őt érintő 4. napirendi pont előrehozatalát.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az 1. napirend kapcsán is van jelenlévő, 2. napirendként javasolja a tárgyalását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

215/2022. (VIII.04.) képviselő-testületi határozat

Napirendek sorrendjének módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a meghívó szerinti negyedik napirendi pontot - Településrendezési eszközök módosítása – Zöldterületi kijelölés – második napirendként tárgyalja meg

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 

 1. Napirendi pont

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az un. csendrendeletről van szó, mely már az előző, határozatképtelen rendkívüli ülésre is beterjesztésre került. A problémát hosszabb ideje jelzi. Vannak olyan helyzetek, melyeket ez a rendelet nem, vagy nem jól kezel, ezért javasolták az átdolgozását. Ismerteti a javasolt módosításokat. Elmondja, hogy az előterjesztés szerinti rendelet tervezet szövege félreértést okozhat, ezért szeretné pontosítani. Alapvetően már a tavalyi módosítás is problémás volt, mellyel az EB terasz működését segítette a testület, mivel azt előzetesen egy jó rendezvénynek minősítette. Ekkor az önkormányzati rendezvény ideje alatt a 71-es út alatti területen nem lehetett másutt zenét szolgáltatni. Az idén a Borhét másik helyszínen, a 71-es út és a Római út közötti parkban került megrendezésre. Javasolja, hogy Badacsony területe legyen három részre osztva, a Balatontól a hegy felé haladva. A 71-es út alatti, a 71-es út és a Római út közötti, illetve a Római út feletti részre. Ha az egyik részen önkormányzati rendezvény van, akkor annak ideje alatt ott más már ne kaphasson engedélyt a zeneszolgáltatásra. Ez lenne az előterjesztett anyag lényege, egyebekben nem változna.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy a két héttel ezelőtti rendkívüli ülésen nem tudott részt venni, nagy problémát jelentett, hogy határozatképtelen volt. Alternatív módosító javaslatot írt az előterjesztéshez. A legnagyobb gond az volt, hogy a tavalyi rendeletet nem szabályozták az idei szezonra, benne maradt egy olyan pont, mely miatt bizonyos zeneszolgáltatók hátrányos helyzetbe kerültek, a hangulat tovább fokozódott. Mivel a Borhét véget ért, a tervezett módosítás már csak a következő szezonra lesz aktuális. Ennek ellenére javasolja most módosítani a rendeletet, hogy a későbbiekben ne okozzon újabb problémákat. Hangsúlyozza, hogy az elmaradt testületi ülés további félreértéseket okozott.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy lesz még az idén önkormányzati rendezvény, a Fényvarázs ünnepe augusztus 19-én, augusztus 20-i ünnepség és a szüreti rendezvény, illetve lehetnek még egyéb, a Kulturális Intézmény által szervezett rendezvények is. Ezért mielőbb helyre kell tenni a rendeletet, melynek folyamatosan ki kell állnia az élet próbáját.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdezi, hogy mi a módosító indítvány.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy Badacsonyt az elhangzottak szerint három részre kell osztani, ahol önkormányzati rendezvény van, annak idejére abban a traktusban más nem kaphat engedélyt a zeneszolgáltatásra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy polgármester egyedi esetben mérlegelhet, például nem adott engedélyt az önkormányzati rendezvény idején a Borműhely részére, ahol egy harmonikás zenélt volna.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő megjegyzi, hogy nem látja, hogy a Római út feletti területekre egyáltalán kitér-e a rendelet. Az szeretné, ha beleírnánk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy kiegészítés lenne, hogy vegyük három részre a települést, még nincs külön kihangsúlyozva. Taxatíve tiltva csak a 71-es út alatti részen volt, bármilyen önkormányzati rendezvény idején.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy továbbra is az az alapvető problémája, hogy megint csak Badacsony városrészre vonatkozik a szabályozás. Mi lesz, ha másutt lesz önkormányzati rendezvény. Annak idején a testület egyetértett abban, hogy az önkormányzati rendezvények köré legyen meghatározva egy védőtávolság. Ez így kezelhető lenne, illetve továbbra is maradjon meg az átruházott jogkör.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erre ő is gondolt. Badacsonytomajon és Badacsonyőrsön nem jellemző ilyen igény, esetleg esküvők fordulnak elő. Ha a 71-es utat, mint határt nézzük, a strandokon vannak még rendezvények, a szabályozás mindhárom településrészre vonatkozhat. Ha a Római utat nézzük, kiterjesztően a József Attila utcára lehetne értelmezni.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy vannak rendezvények a sportpályán, illetve a badacsonyörsi játszótéren is. Nagyjából 600 méter sugarú kör meghatározását javasolja az önkormányzati rendezvények esetében.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ebben is van logika, de nem tudjuk pontosan a távolságokat, ezért gondolkodott az utak mentén. Ha a 600 méteren maradnak, akkor a Borhét alatt senki más nem működhetett volna. Megjegyzi, hogy a rendezvény alatt a Friss Terasz működött, egyáltalán nem volt zavaró.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy Patányiéknál, mely a Borhéttől 200 méterre van, egy harmonikás sem lett volna zavaró. Ha a Dísztéren van egy rendezvény, akkor a Secki büfénél már nem zavaró a zene. Nehéz így a métereket behatárolni.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy ő úgy értelmezi, hogy az az alap, hogy ha önkormányzati rendezvény van, akkor nyitott helyiségben másutt már nem lehet zeneszolgáltatás. A polgármester döntheti el, hogy kinek ad és kinek nem ad engedélyt, ebből viták vannak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez nem az ő bűne, az engedély kiadása kérelemre indul. Például Szebellédi Ferenc 2-3 óráig kérte az engedélyt, de következetesen csak éjfélig adta meg. Írásban kikérte a közelben lévő két szálloda nyilatkozatát, ők nem támogatták, hogy bármilyen engedélyt kiadjon, de arra gondolt, hogy Badacsonyban legyen élet, ezért engedélyezte éjfélig. Sem Szebellédi Ferenc, sem a Secki büfés nem lépte túl az engedélyben biztosított időt, ezt több alkalommal is ellenőrizte. A Friss Terasszal kapcsolatos korábbi panasz rendezésre került.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy az lenne a változás, hogy a 71-es és a Római út közötti résszel kiegészülne a jelenlegi rendelet, azonban arra semmiféle garancia nincs, hogy ezt így fel lehet tölteni az IJR rendszerbe, és a kodifikációs ellenőrzés hibaüzenet nélkül engedi hatályosítani.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a régi rendeletünk miatt nem tudunk módosítást hozzátenni.

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja törölni az egészet, és a döntés legyen polgármesteri hatáskörben.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kérdezi, hogy lehet-e semmissé tenni és alapból új rendeletet alkotni.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző megjegyzi, hogy ez lenne a megoldás.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a módosítás átvezetését megpróbálni, az idei évből még 1,5 hónap visszavan, kezelni kell a helyzetet, különben csak bosszúság lesz mindenki részéről. Meg kell jegyezni, hogy ez a nyár nem olyan, mint korábban, nincs az a forgalom. Ez nem azt jelenti, hogy anarchiába kell taszítani Badacsonyt, így is sok kritika érkezik a zene miatt. A rendelet betartását ellenőrizni kell, gyakran előfordul, hogy valamelyik háznál még éjjel egykor is üvölt a zene.

 

Laposa Bence szerint a módosító javaslat a hátralévő időre jó lehetőség mindenki számára, ad egy kapaszkodót, ha átmegy a törvényességen. Az újragondolással kapcsolatban elmondja, hogy az évente egyszeri alkalmakat, helyszíneket leszámítva az új rendeletben inkább területi alapon kellene meghatározni, hogy az adott övezetben mi a középtávú fejlesztési lehetőség. Ha valaki szállodát tervez a jövőben, akkor tudja, hogy tőle 200 méterre lesz egy szórakozási lehetőség, Ha meglévő szállodás üzemeltet, akkor ne legyen mellette hajnali 2-ig zenét szolgáltató szórakozóhely. Egy konkrét övezeti besorolás kell, a település középtávú fejlesztési terveihez igazodva.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja az idei, hátralévő időre módosítani, majd szeptemberben vagy októberben újra tárgyalni a rendeletet. Kéri, hogy addig mindenki gondolkodjon el a javaslatain. Megjegyzi, hogy az átlagembert zavarja az is, ami most van.

 

Hartai Béla képviselő megjegyzi, hogy a jelenlegi rendelet működik, nem tudja, hogy ezzel a módosítással mennyivel lenne jobb a helyzet. Van-e értelme annak, hogy egy-két hónap miatt esetleg újabb törvényességi felhívást kapjunk.  Nem látja úgy, hogy mindenáron meg kell változtatni most a rendeletet, a polgármester tudja szabályozni az engedélyek kiadásával, működik a rendszer. Nem javasolja belemenni olyan helyzetbe, amivel magunkra húzunk valamit, amit nem kellene.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az indokolja a módosítást, hogy van a rendeletben egy pongyola mondat, miszerint például, ha a futballpályán van egy önkormányzati rendezvény, akkor a Secki büfé sem kaphat engedélyt.

 

Hartai Béla képviselő javasolja kivenni a 71-es út alatti részre vonatkozó szabályozást és így minden rendben lesz, majd alkosson a testület egy új rendeletet.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy akkor sincs könnyebb helyzetben, bármikor előfordulhat, hogy a Kulturális Intézmény tart ott egy rendezvényt.

 

Hartai Béla képviselő megjegyzi, hogy most sem adott ki engedélyt a polgármester a 71-es út alatti részre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azért, mert a rendelet szerint nem lehet, ha önkormányzati rendezvény van. Ő csak a 22.00 óra utáni időszakkal rendelkezik, az is előfordulhat a jelenlegi szabályozás szerint, hogy addig valaki zenét szolgáltat. Ezt nem tudja megtiltani.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy ezt is jelezte a Borfesztivál miatt. Szebellédi Ferenc korábban tartott ott programokat, de a Borhét alatt 10 óráig sem volt zeneszolgáltatás, pedig a rendelet szerint megtehette volna. Előre jelezték, hogy anomáliák várhatók, mivel a Borhét a felső parkba került. A július 21-re összehívott testületi ülés határozatképtelen volt, így a Secki büfé sem kaphatott engedélyt az érvényben lévő rendelet szerint.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több javaslat is elhangzott, az utolsó, hogy maradjon a rendelet ebben a formában, majd ősszel alkosson a testület egy újat.

 

Hartai Béla képviselő megjegyzi, hogy az utolsó javaslatot ő tette, miszerint a rendeletből vegyék ki a 71-es út alatti részt.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a javaslat szerint az önkormányzati intézmény által szervezett rendezvény alatt Badacsony településrészen a Balaton és a 71-es út közötti részen megfogalmazás kerüljön kihúzásra a rendeletből. Kéri a testületet, hogy adjanak iránymutatást a rendeletek módosításához. Nem a jegyző és a kollégák alkotják a rendeletet, hanem a Képviselő-testület. Mi javaslatot tudunk tenni, de az új rendelet megalkotásához a szeptember 7-én tartandó soros ülés előtti hét hétfőjéig kérjük az instrukciókat.

 

Hartai Béla képviselő javasolja előtte átbeszélni. Kérdezi, hogy addig van-e olyan rendezvény, ami érintett lehet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy augusztus 19. és augusztus 20. illetve a szüret. Elmondja, hogy a tűzijátékkal kapcsolatosan az a döntés született, hogy ha 1 millió forint alatt van, akkor a mi városunkban az ünnep tiszteletére megtörténik. A Fényvarázs ünnepi rendezvény pontos tartalma még nem ismert. Azt kérte a kulturális intézmény vezetőjétől, hogy teremtsen lehetőséget a korábbi éveknek megfelelőn egy rövid nemzeti jellegű programra, értelemszerűen a 71-es út feletti részen, valószínűleg a Dísztéren. Augusztus 20-án a kápolnánál lesz a rendezvény. Augusztus 19-én Csókay Andrásnak van egy szabadegyeteme, a templomban tart egy előadást a nemzeti ünnephez kapcsolódóan, mely nem érinti Badacsony éjszakai életét.

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja, hogy a szeptemberi soros ülés előtt beszéljék át a részleteket, most vonják vissza a korábban meghozott rendeletet.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a környezetvédelmi tárgyú rendeleteket véleményeztetni kell, ami a szeptemberi soros ülésre biztosan nem lesz meg. Ha elfogadja a mostani tervezetet a testület, akkor akár törvényességi felhívást is kaphat az önkormányzat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy el tudja fogadni, hogy szeptemberben foglalkozzanak ezzel, de legyen egyedi döntés a szüret és az augusztus 20-i rendezvények tekintetében. Mindkét rendezvény a 71-es út és a Római út között lesz megrendezve. A 71-es út alatt és a Római út felett az eddigi gyakorlatnak megfelelően a polgármester adhat egyedi engedélyt. Ahol az önkormányzati rendezvény van, annak működési idejét figyelembe véve adja meg a polgármester az engedélyt, vagy utasítja el a kérelmet.

 

Horváth Béla kérdezi, hogy hol lesz a tűzijáték helyszíne.

 

Krisztin N. László polgármester elmonda, hogy az alsó részen. A kőgáton vagy a strandon szokott lenni, mert az nem tartozik a Nemzeti Parkhoz, csak ott rendezhető meg augusztus 19-én. Augusztus 20-án lehetne bárhol.

 

Laposa Bence kéri, hogy a testület vonja be az érintetteket, ha egy hosszú távú rendelet megalkotása a cél. Le kell egyeztetni, mindenki számára legyen elfogadható.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az esküvőkkel is gond van, a reggelig tartó rendezvények zavarják a környezetet. A Művelődési házban kellene a hangos, zenés rendezvényeket megtartani, beltéren nem jelentene gondot. Meg kellene hozni a döntést, az idei évet is kezelni kell. A véleményeztetés lezárása után javasolja a testület elé terjeszteni. Kérdezi, hogy a Fényvarázs ünneppel, az augusztus 20-al és a szürettel kapcsolatosan elhangzottakat elfogadja-e a testület. Miután mindkét rendezvény a 71-es és a Római út közötti területen lesz, a 71-as út alatt és a Római út felett az eddig megszokott eljárásrendben lehet kérelmet beadni.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy ha ezt most megszavazza a testület, attól még életben marad-e a rendelet.

 

Krisztin N. László polgármester összegezi az elhangzottakat, miszerint a rendelet ősszel kerüljön a testület elé a képviselői javaslatokkal kiegészítve. Ennek az időszaknak a kezelésére pedig javasolja befogadni azt a javaslatot, hogy a 71-es út alatti rész kerüljön ki a szövegből, és szimpátia szavazást kér arra, hogy ennek a gyakorlati lebonyolítása jó-e az elmondottak szerint.  Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a jelenleg érvényes rendeletből kerüljön ki a 71-es út alatti rész, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

216/2022. (VIII.04.) képviselő-testületi határozat

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a jelenleg érvényes Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendeletéből kerüljön ki a 71-as út alatti részre vonatkozó szabályozás.

 

Határidő: azonnal

                 egyebekben a következő soros testületi ülés

Felelős:   Dr. Bodnár Attila jegyző

                Gyimesi Mónika ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az ősz folyamán a megfelelő eljárások után a képviselői véleményekkel kiegészítve a Képviselő-testület egy új rendeletet alkosson, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

217/2022. (VIII.04.) képviselő-testületi határozat

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a szükséges hatósági véleményeztetések lebonyolítását követően a Képviselő-testület javaslatai, és véleménye alapján a 2022. ősz folyamán átfogó környezetvédelmi rendelet kerüljön megalkotásra a jelenlegi szabályozás helyett.

 

Határidő: azonnal, egyebekben

 1. szeptemberi testületi ülés

Felelős:   Dr. Bodnár Attila jegyző

                Gyimesi Mónika ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri a képviselőket, hogy szimpátia szavazással jelezzék, hogy egyetértenek-e a Fényvarázs ünnepe, az augusztus 20-i ünnepség és a szüreti rendezvény vonatkozásában az elhangzott iránymutatással.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az augusztus 19-i Fényvarázs ünnepe, az augusztus 20-i ünnepség és a Szüreti rendezvény vonatkozásában az elhangzott iránymutatással egyetért. Javasolja, hogy Badacsony területe legyen három részre osztva, a Balatontól a hegy felé haladva, a 71-es út alatti, a 71-es út és a Római út közötti, illetve a Római út feletti részre. Ha az egyik részen önkormányzati rendezvény van, akkor annak ideje alatt ott más már ne kaphasson engedélyt a zeneszolgáltatásra.

 

 1. Napirendi pont

     Településrendezési eszközök módosítása – Zöldterületi kijelölés

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez a téma már több alkalommal volt a testület előtt, illetve településbejárásra is sor került a javasolt területek megtekintésére. Ennek alapján a településtervező újabb javaslatot terjesztett a testület elé. Eszerint a sportpálya, a sporttelep és környezete kerülne zöldterületi besorolásba. Felhívja a figyelmet a kérelmező és az önkormányzat között köttetett szándéknyilatkozatra, mely a Hableány és a BonVino közötti út és árok kérdését próbálja kezelni.  Az ott lévő út és árok közel fele a Hableányhoz tartozik. Az érintett Kft. és az önkormányzat is kifejezte a szándékát a helyzet rendezésére. Ha a testület az előtte lévő javaslatot elfogadja, akkor 60 napon belül a telekalakítási szerződés megkötésre kerül, az út jogszerűen az önkormányzat tulajdonába vagy használatába kerülhet. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

218/2022. (VIII.04.) képviselő-testületi határozat

Településrendezési eszközök módosítása – Zöldterületi kijelölés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Településrendezési eszközök módosítása – Zöldterületi kijelölés” tárgyában előkészített előterjesztés megismerte.
 2. egyetért azzal, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 229/2019.(VI. 26.) képviselő-testületi határozatával indult településülésrendezési eszközök módosítása a szükséges biológiai egyenérték pótlása érdekében Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 kizárólagos tulajdonában álló 306/2 helyrajzi számú ingatlan területének zöldterületbe vonásával, valamint Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 kizárólagos tulajdonában álló Badacsonytomaj 306/1 helyrajzi számú ingatlan beültetési kötelezettségű területének szükséges részének zöldterületbe vonásával valósuljon meg.
 3. a 2. pontban hivatkozott Badacsonytomaj 306/1 helyrajzi számú és Badacsonytomaj 306/2 helyrajzi számú területek nagysága meghaladja a Badacsonytomaj 1231/1 helyrajzi számú ingatlanon a módosítással csökkenő zöldterület nagyságát, ezzel is növelve a település zöldterületének nagyságát.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a megkötött településrendezési szerződést, és a tervezési szerződések határozat szerinti módosítására.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő:     elfogadásra azonnal

  tájékoztatásra 10 nap

  a főépítészi, és településtervező tájékoztatására 10 nap

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

                     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                     Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

 

 

 1. Napirendi pont

     A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019.   (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról – Törvényességi felhívásról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kéri az ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a törvényességi felhívás alapján a legutóbb megalkotott rendelet – mivel nem minősített többséggel került megalkotásra – módosított szakaszait a módosítás előtti állapotra kell visszaállítani. Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet alapján a parkolóhely megváltásra vonatkozó szöveges rész hatályon kívül helyezésre kerül, a napijegy, és a bérletekre vonatkozó díjtételek pedig módosulnak.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy arról volt szó, hogy a megváltásnak a lehetőségét beemelik a rendeletbe, mert most arról nem rendelkezik. Pld. 1 millió forint/parkolóhely.  Fontosnak tartja, hogy legyen lehetőség a megváltásra, mert hasonló fejlesztések előfordulhatnak.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző a szeptemberi soros ülésre javasolja előkészíteni a rendelet tervezetet.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy ha a testület most elfogadná az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet, akkor sem tudjuk a rendszerben rögzíteni és kipublikálni, a vagyonrendelet módosítása is szükséges hozzá.

 

Rakics Anna ügyvezető kéri egy későbbi időpontban egy komplexebb, sokkal átfogóbb rendelet megalkotását. A plusz parkolóhelyek kialakítását is be kellene venni a rendeletbe. Most marad a jelenlegi állapot.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a parkolóhelyek bővítése kapcsán szó volt arról, hogy a Tájház parkolóban 1 óra várakozási idő legyen engedélyezve. Elfogadhatatlan, hogy több autó hetekig ott áll, az üzlettulajdonosok ezt joggal sérelmezik. Kérdezi, hogy a tábla kihelyezésére történt-e intézkedés.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy ezt is szabályozni kell, célszerűbb lenne egy teljesen új rendeletet alkotni ezekkel a paraméterekkel.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a VN. Kft. aktív kezdeményezője legyen a programnak.  A cégnek érdeke, hogy minél több fizető parkoló legyen, kéri a javaslataikat.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy tettek javaslatokat, de tulajdonviszonyokat nem tudja módosítani, nem tudja, hogy pld. a Bogyai úton kialakítható-e a parkoló. A költségvetést meg tudják csinálni.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a szimpátia szavazással meghozott határozatokkal kapcsolatban valóban egy átfogó rendeletet kellene alkotni. A költségvetést a VN. Kft. kidolgozza, de a hatósági részt a hivatalnak kell intéznie.

 

Hartai Béla képviselő megjegyzi, hogy az előterjesztésben nincs határozati javaslat.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az előterjesztés melléklete a rendelet-tervezet, arról kell szavaznia a testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

 19/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete

a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019.(III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

 

 1. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 172/2022. (VI.01.) képviselő-testületi határozatának visszavonásáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kéri az ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy az előbb már utalt arra, hogy a parkolóhely megváltáshoz a vagyonrendeletet is módosítani szükséges. A Kormányhivatal törvényességi felhívásában leírta, hogy ingyenesen nem adhatjuk használatba, ezért a 172/2022. (VI.01.) határozatot vissza kell vonni.  

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a határozati javaslatot a Kormányhivatal Járási Hivatalával együtt dolgozták ki, az ő kérésüknek megfelelően. Azt kellett mérlegelni, hogy a jogszerűtlenséget felvállaljuk-e, 10 db fizikailag soha nem használt parkolóért kérünk-e térítést. Ezeket a parkolókat mások napi szinten használják, fizetnek érte. Ha az önkormányzat térítési díjat kér, az véleménye szerint jogalap nélküli gazdagodást okozott volna, mely nagyobb jogsértés, mint amit most elkövettünk.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy ha a testület visszavonja a határozatot, annak milyen jogi követkeményezi lesznek, mivel a megállapodás aláírásra került.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy mivel közigazgatási aktus keletkeztette a kötelmet, az megszűnik, a szerződést felbontjuk.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

219/2022. (VIII.04.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 172/2022. (VI. 01.) képviselő-testületi határozatának visszavonásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/977-1/2022. ügyiratszámú törvényességi felhívását megtárgyalta, és annak ismeretében Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 172/2022. (VI. 01.) képviselő-testületi határozatát visszavonja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő 16.40 órakor távozott az ülésről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

 

 1. Napirendi pont

Európa Kulturális Főváros programsorozat támogatása 2023.

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a programhoz való csatlakozáskor az önkormányzat vállalta, hogy lakosságszám arányosan 1 euro/év összeget fizet. Akkor megfogadták, hogy legalább ezt megpróbálják pályázatok formájában visszaszerezni. Az előzetes programterv benyújtásra került, melyre az a válasz érkezett, hogy támogatják, a szerződést küldeni fogják. Ennek aláírásához előzetesen kéri a testület állásfoglalását arra, hogy a 14.865.200 Ft-ot a programsorozat megvalósításához örömmel elfogadják. A Kulturális Intézmény is adott be egy projekttervet, amit sajnos elutasítottak. Szerettünk volna eszközökre is pályázni, de nem támogatták.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző kéri, hogy a támogatás összegszerűen szerepeljen a határozatban.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását a pontos összeg megjelölésével támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

220/2022. (VIII.04.) képviselő-testületi határozat

Európa Kulturális Főváros programsorozat támogatása 2023.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az EKF 2023” tárgyában előkészített előterjesztés megismerte, és dönt abban, hogy a Veszprém Balaton 2023 – Európa Kulturális Főváros programsorozathoz Kulturális és művészeti programok támogatása projekt keretén belül a kidolgozott projekttervet, illetve a megvalósításához szükséges 14.865.200,- Ft összegű támogatást köszönettel elfogadja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges nyilatkozatok, szerződések aláírására.

 

Határidő:   elfogadásra azonnal

                   a szerződés aláírására 15 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

                   Dr. Bodnár Attila jegyző

                   Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő 16.45 órakor érkezett vissza a képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

 1. Napirendi pont

Kérelem nyári üdültetés bevételének felhasználására, illetve beiskolázási körzeten kívül élő tanulók éves bérletének támogatására

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Krisztin N. Lászlóné igazgató hamarosan nyugdíjba vonul, jelenleg a szabadságát tölti. Az igazgató-helyettes is nyugdíjba megy, ezért az iskola gyakorlatilag vezetés nélkül maradt volna. A Tankerület D. Fekete Balázs személyében igazgató-helyettest választott, ezúton is gratulál neki. Ő fordult kérelemmel az önkormányzathoz. A tanévzáró ünnepélyt követően a Tankerület igazgatója megerősítette, hogy korábbi vállalásukat fenntartják, a nyári üdültetés bevételének 50 %-áról lemondanak. Az önkormányzat pedig a fennmaradó 50 %-ot – a költségek leszámítása mellett – az iskolára forgatja vissza. A kérelem lényege, hogy sok első osztályos lesz, két osztály fog indulni, ezért új tantermet kell kialakítani és berendezni. A nyári bevételből előzetesen 887.536,- Ft-ot kérnek, az iskolabútorok és tárolódobozok, ágynemű és egészségügyi papír vásárlása céljából.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti első határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

221/2022. (VIII.04.) képviselő-testületi határozat

Kérelem nyári üdültetés bevételének felhasználására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskola kérelmére hozzájárul a nyári üdültetés bevételéből előzetesen 887.536,- Ft felhasználásához, iskola bútor és tárolódobozok, illetve ágynemű és egészségügyi papír vásárlása céljára.
 2. Az iskola bútor az önkormányzat nevére kerülhet megrendelésre, a nyári üdültetés bevétele terhére, amely elszámolására az üdültetési időszak végén kerül sor.
 3. Felhatalmazza a polgármestert a megrendelés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal

                  egyebekben 30 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a másik kérelemben a Tapolcáról bejáró 8 gyerek tanulóbérletének támogatását kéri az iskola igazgató-helyettese, 95.200,- Ft összegben, mely a költségvetés tartaléka terhére biztosítható.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a költségvetési időszakban a testület kérte az érintett önkormányzatokkal való egyeztetést a településükről idejáró gyerekek étkezési díjának támogatásával összefüggésben. Az egyeztetés nem zárult pozitív eredménnyel. Ha a testület támogatni kívánja a kérelmet, akkor javasolja a bérletek költséget is a táborozásból befolyt összegből kifizetni, nem pedig az önkormányzat költségvetéséből. Elmondja, hogy a bővített bölcsőde már működik, a gyerekek beszoktatása zajlik. Azt kérte, hogy először a helyi gyerekeket vegyék fel. A másik településekről érkező gyerekek étkezését, illetve a normatíva különbözetet is az önkormányzatunk fizeti, erről tárgyalni kell. Tudomása szerint vannak olyan helyek, ahol a felvételnél feltételként szabják, hogy az adott településről érkező gyerekek után a különbözetet a települési önkormányzat fizeti meg. Itt évek óta támogatta a testület a máshonnan érkezők bérletének a kifizetését. Kérdezi, hogy hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. A módosító indítványát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja oly módon, hogy a 95.200,- Ft-ot a nyári üdültetés bevételének terhére javasoljuk biztosítani, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

222/2022. (VIII.04.) képviselő-testületi határozat

Kérelem a beiskolázási körzeten kívül élő tanulók éves bérletének támogatására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskola kérelmére hozzájárul a beiskolázási körzeten kívül élő tanulók éves bérletének támogatásához, 8 fő esetében mindösszesen 95.200,- Ft összegben.
 2. fenti összeget az iskola nyári üdültetéséből befolyt bevétele terhére biztosítja.
 3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az érintettek értesítésére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 egyebekben 30 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nehéz időszak elé néz az ország és az önkormányzatok. Eddig az idős embereket tudtuk oly módon is támogatni, hogy távolabbi vizsgálatokra az önkormányzati gépjárművel elvittük. Nehéz döntés lesz a jövőre vonatkoztatva, hogy ezt 700 Ft-os benzinnel fenn tudjuk-e tartani. Jelentkezni fog hamarosan a bérlakások kérdése is, várhatóan sokan nem fogják tudni fenntartani a lakásukat. Tájékozódtunk a szociális tűzifa ügyében, akikkel eddig dolgoztunk, nem kívánnak fát értékesíteni, nem tudjuk, hogy az Állam fog-e ezzel a kérdéssel foglalkozni. Át kell nézni a szociális rendeletet, fel kell készülni arra, hogy hogyan lehet segíteni a helyi embereknek, ha bekövetkezik ez a nem várt időszak. Megköszöni azoknak a jelenlétét, akik az örsi lakossági fórumon részt vettek. Jánka Ferenc kérésére az a döntés született, hogy a Zsálya utca ivóvíz hálózatának tervezési eljárásához a szükséges összeget átadjuk a közmű építő közösség társulása részére. Mivel jogilag a társulás nem létezik, nem tudjuk átadni. Az lehet a megoldás, ha az önkormányzat megrendeli és kifizeti a tervet, melyre polgármesteri hatáskörében is lehetősége van. Amennyiben a testület ezzel egyetért, több hónapot nyerhetünk. A határozatot szeptemberi soros ülésen lehet módosítani.  

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a tárgyalási folyamatban végig erről volt szó, az érintettektől a 325 eFt-ot összeszedték, be tudják fizetni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez a tervezésre nem vonatkozik, a kivitelezéskor fizetik majd az 50 %-ot, a szándéknyilatkozatok erre vonatkoznak.

 

Hartai Béla képviselő javasolja a Rózsa közre is bekérni az árajánlatokat. A Tátikával összefüggésben kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sokat tettek a háttérben azért, hogy a helyzet javuljon. Novemberben a vállalkozó megkapta a munkaterületet, az épületet elkezdte elbontani, majd egyre több problémát vetett fel. Ezek döntő többsége nem állta meg a helyét. A problémákat a műszaki ellenőr és a projektmenedzser kezelte egy ideig, majd a munka abbamaradt, hónapok óta nincs munkavégzés. A vállalkozó, a tervező és a képviselők jelenlétében egyeztetésre került sor, mely azzal zárult, hogy folytatják a munkát. Időközben az irányító hatóság is kérdéseket vetett fel. Az épület örökségvédelem alatt áll, erre vonatkozóan tervet kellett módosítani. A kis épület vonatkozásában örökségvédelmi oldalon ez 140 napig eltartott. Az alapvető vita abban van, hogy ez akadályozta-e a több részre vonatkozó munkavégzést. Az irányító hatóság két alkalommal egyeztetést hívott össze. Az volt a vélemény, hogy az lenne a legjobb, ha a vállalkozóval sikerülne megegyezni, elismerve a ténylegesen felmerülő tételeket és elutasítva, melyek vállalhatatlanok. A vállalkozó plusz igénye jelenleg nettó 105 millió forint.  A kulcsszereplő a műszaki ellenőr, aki vizsgálja a kimutatásban szereplő tételeket. A vállalkozó szerződése július 27-én lejárt, pontosabban erről is vita van. Elkészült a szerződés módosítás, melynek egy pontját a vállalkozó vitatott. A 140 nappal megtoldott határidő december 16., addig nem tudja befejezni. Az irányító hatóság december 31-ig engedélyezi a határidő módosítását. A műszaki ellenőr egy másik műszaki tételt sem tart elfogadhatónak, nincs egyezség. A vállalkozó átdolgozta az ajánlatát, több százmillióról jutottak 105 millió pluszra. Állásfoglalást kértünk a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályától, és Jegyző úrnak a hatóság általi telefonon adott tájékoztatás alapján a vállalkozói határidő lejárt. Utánanéznek a melléképület vonatkozásában, hogy él-e a 140 nap, erre a jövő héten írásos választ ígértek. A nettó 105 milliót a műszaki ellenőr el tudja fogadni, de pillanatnyilag nincs egyezség. Ezen összeg jelentős része a projekten belül az egyes tételek átcsoportosításával megtalálható, a különbözet mintegy 40 millió forint, melyet az önkormányzatnak kellene vállalni. Ezt ráemelés formájában visszakérjük az Államtól. Nehezíti a problémát, hogy az Állam maga is nehézségekkel küzd. Az igazi veszély az, hogy a szerződés megszűnik, a feleknek el kell számolniuk egymással, és új közbeszerzési eljárást kell kiírni, mely időbe kerül. Az irányító hatóság azt kérte, hogy az ajánlattevőket kérdezzük meg, hogy tudják-e még tartani az ajánlataikat, mert a törvény által előírt időszak már lejárt. Egyik vállalkozó sem válaszolt, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mindegyik tartja az ajánlatát. Most a megemelt összegre be kell adni az irányító hatósághoz a ráemelési kérelmet, melyet a Kormány egyedi döntéssel határoz meg. A másik út annak vizsgálata, hogy a két projektelemet összevonva, - melyet az élet választott szét - az alsó parki rész műszaki tartalmának változtatásával hogyan lehetne a Tátika projekttel pénzügyileg együtt kezelni. Állami szerepvállalás nélkül az alsó parkra vonatkozó elképzelések nem tudnak megvalósulni, nem látjuk azt a 250 millió forintot, mellyel a legjobb ajánlat is több, mint a rendelkezésre álló forrás. A gazdasági helyzet, az energia gondok és egyéb kérdőjelek miatt nem biztos, hogy az Állam tudja ezt a pénzt biztosítani. Megjegyzi, hogy ez általános jelenség, 100 projektből 98 ilyen. Vizsgálják a projekteket, ami nem kezdődött el, annak nincs esélye. A Tátika viszont nem maradhat így, ezt mindenkinek meg kell értenie. Várjuk a Kft. levelét, ezen sok múlik. A többi projekt - Brájer Éva tájékoztatása szerint – időarányosan halad. Ha vége a szezonnak, nekiállnak a Fő utcai szakasznak. A Kálvária projekt II. elkészült. Az állomásnál lévő parkoló tervei készen vannak, az engedélyeztetés befejeződött, szeretnék az ősz folyamán megkezdeni a munkát. A bölcsőde bővítést ünnepélyes keretek között kívánjuk átadni a közeljövőben. Amint a Tátika ügyében érdemi döntési helyzet lesz, a testület elé terjesztjük. Van egy meghiúsulási kötelem, amit érvényesíteni kell, a vállalkozónak is lesznek igényei, az ügy valószínűleg a bíróságra kerül. Óvná a testületet attól, hogy egy ilyen ügyben egyezkedjen, nem lehet jó döntést hozni.

 

Tájékoztatását befejezve több hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 17.25 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

      

  Krisztin N. László                                                                                Dr. Bodnár Attila                                      

     polgármester                                                                                               jegyző

 

 

          Mékli Bernadett

                                                                képviselő

                                                     jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!