2022.06.29. soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 20/2022.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 29-én (szerda) 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:  

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő  

Forintos Ervin                                    képviselő

Hartai Béla                                         képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő                                            (6 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                 (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                                költségvetési és adóosztályvezető

Gyimesi Mónika                                műszaki-igazgatási ügyintéző

Rakics Anna                                      VN. Kft. ügyvezetője

Molnárné Keller Csilla                      ügyvezető

Nagy Zoltán                                     műszaki ügyintéző

Molnár Mihály                                   pályázati referens

Dr. Végh József                                ügyvéd

Göncz Attila                                     szakértő

Németh Ferenc                                 településtervező

Laposa Bence

Németh Kristóf

Úrvölgyi Judit

Brájer Éva                                        BTTF vezérigazgató

Tóth Miklós                                     BTTF műszaki szakértő

 

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető                               

 

                                                              

                                NAPIRENDEK ELŐTT

 

Török Zoltán alpolgármester, az ülés levezető elnöke köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Krisztin N. László polgármester jelezte, hogy később tud jönni.  Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervin képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

186/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő:            azonnal          

Felelős:               Török Zoltán alpolgármester

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy településünkön folyik egy beruházás, mellyel kapcsolatosan megkeresés érkezett. A nézeteltérés tisztázására meghívtuk a szereplőket. Kéri, hogy aki elfogadja, hogy a testületi ülésen napirendek előtt ezzel foglalkozzanak, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

187/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Szent Donát utca lezárása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Szent Donát utca lezárásával kapcsolatos bejelentés tárgyában napirendek előtt egyeztető megbeszélést folytat le az érintettek részvételével.

 

Határidő:            azonnal         

Felelős:               Török Zoltán alpolgármester

 

Török Zoltán alpolgármester felkéri Úrvölgyi Juditot, aki a mai egyeztetést kezdeményezte, hogy ismertesse a kérését.

 

Úrvölgyi Judit elmondja, hogy a múlt héten a facebookon keresztül értesült arról, hogy a mai napon a Szent Donát út alsó szakaszát a kivitelező cég lezárja, előreláthatóan 4 hétre. A hegynek ezen a részén sok a szőlőbirtok, és több család adja ki fizetővendégeknek az ingatlanát. Azt az információt kapták, hogy kerülő úton a Kisfaludy úton keresztül megközelíthető lesz ez a rész. Ez nem működik. A szennyvízszállító autó, a tűzoltó autó nem tud ott közlekedni. A vendégeknek sem mondhatja, hogy kerüljék meg a hegyet. A lezárás óriási anyagi kárt jelent számukra, hiszen a Szent Donát borozót sem tudják az érdeklődők látogatni, pontosan a főszezonban. Lehet, hogy a 4 hétből 8 lesz. A beruházással érintett parkolóban sem tudta a kivitelező tartani az ütemtervet. A beruházást üdvözli, de úgy kell összehozni, hogy a különböző érdekek ne sérüljenek. A projekt szakaszolva van, több helyen félpályás megoldás lehetséges. Ez a Szent Donát utca alsó szakaszán nem működik. A temetés sem oldható meg, ha lezárják az utat. Kéri, hogy az egész szakasz kivitelezését halasszák el októberig, a főszezonban ne zárják le az utat.

 

Brájer Éva BTTF igazgatója elmondja, hogy a személyes látásmódja Badacsonytomajjal kapcsolatosan közel azonos a kérelmezőével. Viszont saját státuszában szeretné elmondani, hogy állami társaságként nem ők döntötték el, hogy milyen prioritása legyen a beruházásnak. Közpénzből 1,7 milliárd forintot költenek a projektre. Az áramot a föld alá viszik le, a vízvezetéket kicserélik, hogy a felújított utat ne kelljen újra megbontani meghibásodás miatt. A terv bazaltkővel dolgozik, ami nagyon bonyolult és nem egyszerű. Mivel a Vértes-Út Kft. közbeszerzési eljárással nyerte el a beruházást, nem volt lehetőség a két szakasz különválasztására a jogszabály szerint. Nem volt más törvényes út, mint a két projektet egyben kiírni, mely időkeretet és sok egyebet behatárol. Ezért van az is, hogy lebontották a bazaltból felépített falat. A Kálvária építésénél olyan kőművesek dolgoztak munkavállalóként, akik itt élnek és értik a bazaltrakást, de egy aszfalttal dolgozó cég kőművesei nem tudják. A feladatokat jó minőségben kell megoldani. A parkoló építés nem okoz nehézséget, de csak egyben lehetett kiírni, 16 hónapra.  Mélyépítésnél ritka, hogy ilyen bő határidőt kap egy vállalkozó, de mivel összetett a feladat, nem lehet előbb teljesíteni. Próbálták prioritásként figyelembe venni azt a rendező elvet, hogy melyik szakasz mennyi itt lakót, vállalkozást folytatót érint. A Fő utca az elsődleges. Igyekeztek a kivitelezővel közösen az ütemrendet úgy megállapítani, hogy minél kisebb mértékben érintse a szezont.  Fizikailag nem lehetséges, hogy ne dolgozzanak, viszont terelő útvonal van. Az egyik a Kisfaludy út, a másik az a magánút, amiről a kolléga írásban is tájékoztatta önt. Állami társaságként másutt is el tudták volna költeni ezt a pénzt. Az itt élő emberek érdeke, hogy a központ megújuljon, bár ez a lakóknak kellemetlenséget is okoz. Télen nagy kockázat az útépítés, csak az idő függvényében lehetséges. Örülne, ha kicsit több támogatást kapnának akár a testület részéről is, mert ha azt mondja, hogy ez minimum közös érdek, akkor nem túlzóan fogalmaz. Van egy elnyert közbeszerzés, megkötött kivitelezői szerződés. Szerveztek lakossági fórumokat is. Igyekeztek az adott lehetőségeknek megfelelően ezt kommunikálni. Nem tehetnek arról, hogy a városnak nincs facebook oldala, ami a mai világban kommunikációra használatos. Nekik a fejlesztés a feladatuk, ő nem politikai szereplő, hanem egy állami cégnek a beruházója. A meglévő csatornákat tudják csak a tájékoztatásra felhasználni. Többször kértek írásban és szóban is a neveket és címeket, amit a személyiségi jog megenged. Vannak életszerűen itt élők, vannak olyanok, akiknek nyaralójuk van, vannak, akik nem élnek itt, sokan külföldön tartózkodnak. Nem lát bele az önkormányzat adatbázisába, ez nem is dolga. Ettől függetlenül nyilván egy jogi helyzetet eredményezne, ha azt mondja a testület, hogy ez a beruházás álljon le. Nem tudja megmondani, hogy ennek milyen pénzügyi és jogi következményei lesznek, ha szükséges, jogászokkal meg fogják vizsgálni. Nem várható el, hogy a település megújítására ide érkezik 1,7 milliárd forint, és semmiféle nehézség nem merül fel a beruházás során. A terelő útvonalak rendelkezésre állnak, a tűzoltósággal végig járták az utat, a mentőket is értesítették. A vízszállítókkal is beszéltek. Mindenki azt mondta, hogy nem probléma. Megérti, hogy a hegyen lévő vállalkozásoknak ez kellemetlenséget okozhat, a szállóvendégeknek más útvonalat kell használni. Ehhez meg kell adni nekik a szükséges információt.

 

Úrvölgyi Judit elmondja, hogy legalább egy hónappal előtte meg kellett volna kapnia az információt az út lezárásról. Nem tudják a szennyvizet elvitetni, a tűzoltók sem tudnak felmenni. Az adó befizetésére a felhívást mindig megkapják.

 

Brájer Éva BTTF igazgatója elmondja, hogy beszéltek a szemétszállítókkal is, nekik sem probléma. Örülne, ha az önkormányzatnak is fontos lenne a beruházás. Nem tudja, hogy milyen pénzügyi és jogi következményekkel járna, ha meghiúsulna. Ha a testület úgy dönt, meg fogják vizsgáltatni a következményeket.

 

Úrvölgyi Judit kéri, hogy legalább szeptember 1-ig halasszák el a munkát és találjanak egy olyan szakaszt, ahol ilyen akadályok nincsenek. Aki ismeri a hegyet, tudja, hogy teljesen lehetetlen a főszezonban és a szüret alatt lezárni a hegyet. Teljesen ellenzik ezt az egészet, nem fogadja el, hogy a facebookról kell megtudnia. Ha időben megkapják az értesítést a címükre, akkor tudnak intézkedni, 4-5 nap alatt nem lehet. Szerződések kötik a vendégekkel.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Fő utcát régóta szeretné a testület megújítani, most eljött az ideje. Tudták, hogy lesznek problémák. Az ütemtervet a kivitelező 10 szakaszra bontotta fel. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak felelőssége van abban, hogy a covid helyzet után a vállalkozók a turisztikai szezonban tudják a bevételeiket realizálni, arra nagy szükségük van. Kompromisszumos megoldást kellene találni, nem leállítva a beruházást.

 

Tóth Miklós a beruházó képviseletében műszaki tájékoztatást ad, elmondja, hogy a hegy milyen útvonalon érhető el. Az Erdős útról is van egy magánút átkötés, erre az időre átengednék a forgalmat. A kivitelezőt felszólították, hogy az utat tegye rendbe. Egy teljesen egyszerű személyautóval is fel lehet menni, de ezen felül is javítást kért. Így 300 méterrel kell többet menni, erről kell informálni a vendégeket. A szennyvízszállítók ismerik a helyszínt, szinte kikérték, hogy elmagyarázzák nekik, hogy hogyan működik a hegy. A szőlőhegyet az NHSZ-szel is körbejárták az Ibos Ferenc utcán keresztül, ezek után úgy gondolja, hogy minden más autó el tud menni.  A csapadékvíz elvezetéshez 5 keresztrács fog beépülni, ezen nem lehet átjárni, az utat le kell zárni. Valahol muszáj dolgozni, az ütemterv feszített. A Fő utcán a szezonban nem lehet. A telefon optikai hálózatról nem volt információja, a közbeszerzés alatt került előtérbe. Jelenleg ennek folyik a terveztetése és engedélyeztetése. Azon küzdenek, hogy a projekt megvalósítható legyen 16 hónap alatt, ezért nem tudja azt mondani, hogy a tervezett részt most hagyják. Megoldást jelent, melynek az elmúlt napokban utánajártak, kb. 300 méterrel többet menve, kerülő úton megközelíthetők az ingatlanok, elérhető a Szent Donát út alsó szakasza.

 

Úrvölgyi Judit elmondja, hogy a szennyvízszállítót megkérték, hogy menjen végig. Nem tud megfordulni, nagyon keskeny az út. A tűzoltó autó sem tud felmenni. Ki fogja megfizetni a kárukat, ha a vendégeket vissza kell mondani, mert nem tudják a szennyvizet elvitetni. Kéri szeptember 1. utánra halasztani a munkálatokat.

 

Tóth Miklós megjegyzi, hogy szeptember 1. után is probléma lesz.

 

Brájer Éva BTTF igazgatója kérdezi, hogy mi lesz azokkal a projektekkel, amin dolgoznak, hogyan fogják rendbe tenni a hegyi utakat és a támfalakat. Azon dolgoznak állami pénzből, hogy a szőlőhegyet megóvják, amit, ha csak ők akarnak, akkor teljesen feleslegesen vannak itt. Most készül a koncepció terv, utána mennének tovább a hegyi utak tervezésével. Ha sor kerül a kivitelezésre, az sem megy áldozatvállalás nélkül. Nem maguknak, hanem a településnek szeretnék megcsinálni. Kérdezi, hogy ha időben megkapja az értesítést, akkor mit tesz a kérelmező. Nem vesz fel egyetlen vendéget sem, vagy inkább tájékoztatja, hogy melyik útvonalon tudják elérni az ingatlant. Úgy néz ki, mintha nem lenne alternatíva, pedig kettő is van.

 

Úrvölgyi Judit megjegyzi, hogy valójában a szeptember sem jó, mert akkor szüretelnek, de akkor már kicsit csökken a nyomás rajtuk. Ezért kéri a két hónap halasztást.

 

Hartai Béla képviselő egyetért azzal, hogy nagyon jó ez a fejlesztés a településen, az önkormányzat minden lehetséges módon támogatja. Az ilyen esetek elkerülése érdekében többször kérte, hogy a helyi ügyekbe vonják be a képviselőket. Általános tájékoztatások vannak, nem lehet értelmezni őket. Elhangzott, hogy a Balaton utcai részen lekerül a villany a földbe, ez sem történt meg. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak felelőssége van az egészben, a lakosság felé a testületnek kell tartania a hátát.  Ez csak akkor lehetséges, ha mélyebb információkat kap. Kérdezi az igazgató asszonyt, hogy mire gondolt azzal, hogy nem kapta meg a támogatást. A hivatalra vagy a testületre. Elmondja, hogy nagyon szívesen vállal moderátor szerepet.

 

Brájer Éva igazgató elmondja, hogy a Balaton utcai elektromos áram föld alá vitelét a testület saját magán kérje számon. 2017-ben az akkori testület terveztette meg, gondolja, hogy az új testület átnézte a terveket a munka megkezdése előtt. Bocsánat, de erre ezt kell mondania. A választott képviselő-testület nem munkavállaló. Neki a település vezetésével kell kapcsolatban lennie, illetve a hivatal vezetésével. Azokat az információs csatornákat tudja használni, ami Badacsonytomajon rendelkezésre áll. Megköszöni, hogy a TV szerkesztője rendszeresen keresi, az újság rendelkezésére áll, illetve a honlapon tud tájékoztatást adni. Neki nincs kommunikációs feladata, nem is akarja elvenni ezzel az idejét és alkotó képességét, ezért zárt csoportokban ad tájékoztatást. Névtelen levelek részletei kerülnek nyilvánosságra bizonyos csoportokban, ezzel nem szeretne foglalkozni. Több témában, több hivatalos levelet írt. Az alapproblémára visszatérve elmondja, hogy ha leállításra kerül a beruházás ezen része, akkor a Vértes-Út Kft. átküldheti az embereit a Balaton utcába, akkor viszont ott lesz gond. Nem lesz olyan megoldás, ami mindenkinek megfelel. Ha azt szeretnénk, hogy a városközpont megújuljon, akkor súlyozni kell. Ha most megállítja a testület a beruházást, akkor soha nem fog befejeződni, abból feltehetően per lesz. A Vértes-Út Kft. beszerezte az anyagokat, áll benne a pénze. Az építőanyag árak az egekben vannak, nagyon nehéz munkaerőt találni. Sok esetben bazalttal kell dolgozni, nem lehet az embereket szabadságra küldeni. Ha a testület így dönt, azt is tudomásul veszik, ez nem az ő, hanem az itteni képviselők felelőssége.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a kiviteli terv 10 részre osztott ütemezését megkaphatja-e a képviselő-testület, illetve a lakosság. Patányi úr azt mondta, hogy 10 részre, naprakészen megosztotta a projektet. Ha ezt megismerhetné a lakosság, ez kezelhetővé tenné a továbbiakat.

 

Tóth Miklós elmondja, hogy rendelkezésre áll, de nem biztos, hogy jó lenne, ha 2600 ember elmondaná róla a véleményét.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy nincs róla semmilyen információja, kéri megküldeni.

 

Brájer Éva igazgató elmondja, hogy minden második héten kooperációs egyeztetést tartanak. Kérte az önkormányzatot, hogy adjon egy kontakt személyt, aki ezen is részt vesz. Ilyen levelet nem fognak kiküldeni. Az ukrán helyzet miatt itt sok minden hektikus. Az onnan jövő alapanyagokat máshonnan kell beszerezni a világból. Nagyon nehéz ma tartani az igényeket, teljesen magukra vannak hagyatva. Neki más településeken is van tapasztalata, ott a városvezetés összeteszi a két kezét és nem tudja, hogy hogyan köszönje meg a munkájukat, mert tudják, hogy az a településnek jó. Itt pedig egyedül vannak a kooperációkon, így elég nehéz.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy minden beruházás alatt kiderül, hogy nem lehet mindenkinek jót tenni. Az a lényeg, hogy van megoldás az ingatlanok megközelítésére, ezt kell figyelembe venni.

 

Úrvölgyi Judit elmondja, hogy ha ekkora projektnél nem működik a kommunikáció, akkor nagyon kétséges a siker. Ezt legalább 4 hete le kellett volna kommunikálnia az önkormányzatnak a lakossággal. Ezt a jövőre nézve is javasolja. Többször kapott hivatalos értesítést, most nem keresték meg, ez elfogadhatatlan. Kompromisszumos javaslata, hogy 2 hónappal halasszák el az út lezárását. Helyette dolgozzanak ott, ahol a félpályás lezárás megoldható.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a 300 méterrel feljebb lévő útról kell egyeztetni, ezt a lehetőséget kell átbeszélni a szennyvizet szállítóval is. Az önkormányzatnak a jövőben jobban oda kell figyelni a kommunikációra, 2-4 héttel a munkák megkezdése előtt ki kell értesíteni az érintetteket. Az, hogy az ütemtervet véleményezze a lakosság, nem járható, mindenki más véleményen lesz. Kétszer volt projektbemutató, melyen nagyon kevesen vettek részt, kevés volt a hozzászólás. Akkor is elmondták már, hogy ha megkezdődik a munka, előjönnek a problémák. Még télen sem jó az időpont annak a szakasznak a lezárására, hiszen temetések vannak, ősszel komoly vízsodrás lehetséges. A legjobb a nyári, késő tavaszi és kora őszi időszak. A testület át fogja még beszélni ezt a helyzetet, de szeretné, ha minél gördülékenyebb lenne.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy jelen van mindkét fél, de a döntést egy előkészítő anyaggal rendkívüli ülésen javasolja meghozni.

 

Brájer Éva igazgató elmondja, hogy úgy érzi, hogy nem elhatárolódó, hanem nagyon is kapcsolati módon próbálnak itt dolgozni. Például személyesen ment végig az E.on-al és a Vértes-Út Kft. képviselőjével a Fő utcán, mert szerette volna látni, hogy az itt élők hogyan gondolkodnak. Örömmel konstatálta, hogy szinte mindenki támogató volt és a megoldást kereste, pedig egy elektromos bekötés nem egyszerű feladat. Több lakossági fórumot tartottak.  A testületnek kell dönteni a beruházásról. Ha tovább mehet, akkor felajánlja, hogy ha kell naponta, vagy hetente egyeztetnek, és megpróbálják a munkát úgy szervezni, hogy minél kevesebb nehézséget okozzon. Fogadóórákat is tartottak, az irodájuk a Hivatal mellett van, mindig megtalálhatók. Ha a testület úgy dönt, hogy álljon le a beruházás, akkor át fogják vizsgálni, hogy mi lesz a további helyzet.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a testületi ülés után fog erről a testület beszélni, döntést most nem hoz, hiszen nem napirend. Bízik a békés megoldásban, és hogy ez a projektrész minél előbb elkészül.

 

Úrvölgyi Judit megköszöni a lehetőséget és reméli, hogy a javaslata meghallgatásra talál.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a meghívóban 19 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

188/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. június 29-i soros ülésének napirendjét 19 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról (rendelet)

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2021. (IX.03.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet)

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosítása – új önkormányzati rendelet megalkotása a közterületek felbontása és a közúton folyó munkák tárgyában

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. VN Kft. és a Menü Kft. gazdálkodásáról szakértői jelentés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Göncz Attila szakértő

 

 1. Kérelem pszichiátriai rendelésre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Fekete Éva

 

 1. Kodály Zoltán utca telekrendezése II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 

 1. Beszámoló a pályázatokról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Településrendezési eszközök módosítása – Hableány TRE

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Németh Ferenc településtervező

                    Laposa Bence kérelmező

 

 1. Szent Donát utca közvilágítási ügye

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Badacsonyörsi közvilágítás ügye

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Arborétum úti ivóvízhálózat ügye

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    

 1. Badacsonyörs Kápolnavölgyi út állapotának ügye

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    

 1. Badacsonytomaj 016. hrsz-ú kivett közút vásárlási szándékának ügye

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    

 1. Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelme

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    

 1. Kisörshegyi út beszakadt betonpadka ügye

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    

 1. Badacsonyörs, Fűzfa utcai szennyvízvezeték kiépítésének ügye

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős:   Török Zoltán alpolgármester

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 1. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról (rendelet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a rendelet tervezetet a Badacsonytomajért Közalapítvány részére a badacsonyörsi ivóvíz probléma megoldása érdekében átutalt 5 millió forint összegű támogatással kiegészítve elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az előterjesztésben szövegesen és határozatokkal alátámasztva minden tájékoztatást megadott, a kérdésekre válaszol.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a badacsonyörsi ivóvízzel kapcsolatban nem az a kérdés, hogy kell-e segíteni az önkormányzatnak, hanem az, hogy hogyan.  Úgy gondolja, hogy a Badacsonytomajért Közalapítvány elsősorban szociális támogatásokra jött létre, ez az 5 millió forinttal sérülni látszik.  Nála az ivóvíztartozás kifizetése a Közalapítványon keresztül nem szociális jellegű történet. Kérdezi az ügyvéd urat, hogy ez jogilag rendben van-e, a Közalapítvány el tudja-e számolni a vízszámlát. Egyetért, hogy a problémákat meg kell oldani, de kérdéses, hogy ez-e a jó megoldás.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi Hartai Bélát, hogy építő megoldást tud-e javasolni.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy az önkormányzatnak a temetőnél van vízórája. Azt nem tudjuk, hogy van-e rajta tartozás. Részese az egésznek, jobb lenne, ha az önkormányzat rendezné, mert el is tudná számolni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az önkormányzat megszűntette a temetőnél a vízszolgáltatást, a rendszerből kilépett. Tudomása szerint úgy hordják fel a vizet a temetőhöz. A hálózaton vannak hiteles órák, amik leolvashatók. Így felmérhető, hogy kik nem fizetnek a rendszeren vízdíjat. Úgy gondolja, hogy a szociálisan rászorulókon segíteni kell, de vannak a rendszeren olyanok, akik az önkormányzat gyengeségét kihasználva nem hajlandóak a fogyasztásukat kifizetni. Ha nem teszünk megfelelő lépéseket, akkor újra 11 milliós tartozás lesz. Az órákat a nyári szezonig hitelesíteni kell, hogy szeptember végén ne legyen ismét probléma.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy az 5 millió forint átutalása megtörtént-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy azon a napon, amikor a testület elfogadta, mivel határidős volt, különben lezárták volna a vizet.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi Forintos Ervint, hogy itt volt-e a megbeszélésen.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy nem, direkt nem jött be.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy július 1-én 18.00 órakor a badacsonyörsi Szürkebarát fogadóban lakossági fórum lesz a témában, melyre az összes érintett meghívást kapott. A képviselők úgy döntöttek, hogy ezt a segítséget még felvállalják, de a Fórumra egy tervet dolgozunk ki, mely a fogyasztók elé kerül. Mindenki a saját költségén köteles egy hiteles vízórát feltenni, illetve egy aknát építeni. Ehhez állítólag a DRV. is segítséget ad. Innentől várhatóan helyreáll a rend. Amennyien a tartozás még egyszer tovább nő, és nem lesz kiegyenlítve, az önkormányzat nem tud és nem kíván többet a rendszerbe beletenni. Az önkormányzat pályázat útján megpróbálja kiépíteni a gerincvezetéket.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy ő az egyik leghitelesebb ember, aki erről tud beszélni. Varga Péterrel a korábbi tartozást kifizette azzal, hogy az érintettek vállalták, hogy nem halmoznak fel további tartozást. Ez volt az akkori kifizetés feltétele. Érti, hogy másodszor is pozitívan kell hozzáállni. Lehet, hogy nem kellett volna kérdeznie, mert a válaszból még rosszabb érzése támadt azáltal, hogy az önkormányzat most fogja a költségvetésből átcsoportosítani, amit már elutalt. Innentől már nem kérdezi meg, hogy volt-e rá fedezet, mert akkor nem kellene átcsoportosítani a költségvetésben.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy amikor a támogatásról döntöttek, nem volt jelen Hartai Béla. Ha tudták volna, hogy ez volt a korábbi kifizetés feltétele, lehet, hogy más eredménye lesz a szavazásnak. Az nem megoldás, hogy egy képviselő tud információkat, de nem jön el az ülésre. Utána meg elkezdi mondani, hogy miért így szavaztak a jelenlévők.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy ezt határozottan visszautasítja. Pénteken kapta meg a hétfői rendkívüli ülésre szóló anyagot, nem tudta a programját odébb tenni. Többen pontosan tudták, hogy a korábbi kifizetésnek ez volt a feltétele. Szeretné, ha nekik tenné fel az alpolgármester ezt a kérdést, hogy miért nem tájékoztatták a testületet, és miért hozott téves határozatot a testület.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet tervezetet a bizottsági javaslattal kiegészítve elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

189/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet a Badacsonytomajért Közalapítvány részére a badacsonyörsi ivóvíz probléma megoldása érdekében átutalt 5 millió forint összegű támogatással kiegészítve nem fogadja el.

 

Határidő:            azonnal

Felelős:               Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

 

 1. Napirendi pont

A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2021. (IX.03.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a Képviselő-testületi ülésen az ügyvezető asszony tegye meg a kiegészítését, melynek figyelembevételével történjen meg a testületi döntés.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a januárban tartott egyeztetésen elmondta, hogy a Kft. fél évig biztosan kibírja a kapott támogatással, a hiányzó pénzeszközöket az 1-3 havi beszámolóban leírtak szerint megtalálta hozzá. De most sajnos 1 hónapon belül működésképtelenné válnak, ezért kéri az önkormányzat segítségét. Utána a társönkormányzatoktól segít behajtani a pénzeszközöket. A nyári gyerekétkeztetéshez nem tud napi szinten 150-180 főt előteremteni.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy Ábrahámhegy és Salföld Önkormányzata határozatában hozzájárult a díjak emeléséhez, köszönjük nekik.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülés után találkozott néhány polgármesterrel a körzethatáron belüli településekről. Pontos kimutatást kérnek az itt étkező gyerekekről.  Vella Zsolt polgármester úgy nyilatkozott, hogy nem kapta meg az információt, pedig átutalták volna az összeget.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem így van, nem tudja értelmezni ezeket a nyilatkozatokat. A pénzügyi osztály elkészíti a kért kimutatásokat. Tapolca pld. akkor hajlandó hozzájárulni, ha Badacsonytomaj is hozzájárul az odajáró gyerekek étkeztetéséhez, ehhez egy előkészített szerződést is küldtek.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető megjegyzi, hogy Tapolcán már négyszer emeltek.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy február elején a környező települések polgármesterei támogatásukról biztosították Badacsonytomajt, ha a kimutatást megkapják, ezt gyerekekre lebontva kérik vezetni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy sokáig kértük a körzethatár módosítását a tanulói létszám biztosítása érdekében. Most viszont el lehet gondolkodni azon, hogy akarjuk-e azon településekről a gyerekeket felvenni, akik így állnak ehhez a kérdéshez.  

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy tavaly egy település került be pluszba.

 

Takács Lajos képviselő kérdezi, hogy Tapolcán hogyan tudtak árat emelni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy valószínűleg vállalkozó látja el a feladatot, nem saját konyha működik.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a számlákat fizetni kell. Ő nem hatósági áron kapja az alapanyagokat. Nincs idő, szeretné, ha a testület most döntene.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy az önkormányzat és a MENÜ Kft. közötti szerződésben az önkormányzat vállalta a pénzeszköz biztosítását a Kft. működéséhez. Kérdezi, hogy az állami normatívát, amit az önkormányzat hív le, megkapta-e a Menü Kft., mi ennek a folyamata.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az önkormányzat az állami normatívát gyereklétszám arányosan igényli le. Az étkeztetésre kapott normatívából fizetjük a Menü Kft. számláit, az étkezési díjat. Az átlaglétszám alapján kapott normatívával az év végén el kell számolni. Az már tavaly sem fedezte teljeskörűen a gyermekétkeztetést. Az önkormányzatnak az állami normatíva és a szülők által fizetett összeg áll rendelkezésére, viszont az étkeztetés teljes árát fizeti ki a Menü Kft-nek. A következő évre a költségvetés készítésekor, novemberben történik meg az igénylés, mely év közben módosítható, ha több vagy kevesebb gyerek veszi igénybe.  Az állami támogatást havi bontásban kapjuk.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az ügyvezető a második féléves működéséhez kéri a támogatást az önkormányzattól. Ezt egy határozattal el lehet fogadni, a tartalék terhére biztosítani.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy 5 millió forintot kért az ügyvezető asszony, ami akkor adható át, ha az előirányzat módosításon átmegy. A Képviselő-testület korábbi döntései most nem hajthatók végre, mert a testület nem fogadta el az előirányzat módosítást. Tehát a határozat nem elég a végrehajtáshoz. Eddig az volt a gyakorlat, hogy a képviselő-testület döntése után annak végrehajtását megkezdték, az előirányzat módosításon a következő testületi ülésen átvezették.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző megjegyzi, hogy negyedéves bontásban. Ha változás történik, azt előirányzat módosítással tesszük helyre a költségvetésben, az utolsó ilyen a zárszámadás volt. Teljesen egyetért az osztályvezető asszonnyal.

 

Hartai Béla képviselő megjegyzi, hogy az hangzott el, hogy az önkormányzat fizeti ki a MENÜ Kft. számláit.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az étkeztetés az önkormányzat feladata. A gyerekétkeztetés számláit az ügyvezető megküldi az önkormányzatnak, és az önkormányzat kifizeti. Ez az éves költségvetésben tervezve van, mint szolgáltatás. Bevételi oldalon a fedezete a normatív állami támogatás és a szülők befizetése.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a pontos összeg 5.791.692 Ft. Tavaly és tavalyelőtt sok óvoda és iskolabezárás volt a covid miatt, ami a rendszert borította Ezzel nem tudunk elszámolni, csak utólag derül ki.

 

 

Krisztin N. László polgármester 10.16 órakor érkezett meg a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Takács Lajos képviselő kérdezi, hogy ezek szerint, ha most elfogadja a határozatot a testület, akkor sem tud azonnal megtörténni a fizetés.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy akkor tud, ha az előirányzat módosítás a testület elé kerül, és azt a képviselő-testület elfogadja. Előbbiekre visszatérve arról is szeretné tájékoztatni a testületet, hogy ami az előirányzat módosításban szerepelt, azokat a döntéseket nem tudjuk végrehajtani. Ha megérkezik a röntgengép, nem tudjuk kifizetni, a strandi beruházás V. ütem pályázati végrehajtását nem tudjuk megtenni, a villamos energia közbeszerzést nem tudjuk kifizetni. A szociális tűzifára nem adjuk be a pályázatot, a TOP + pályázat tervezésére és előkészítő tanulmány készítésére a számlákat nem fizetjük ki, az Egry József Művelődési háznál nem tudjuk utalni az önerőt. Kivéve, ha valamire írásbeli utasítást kap, de a számlára természetesen rákerül, hogy a kifizetése utasításra történt. Amikor az előirányzat módosítást a testület elfogadja, a végrehajtást csak utána lehet megtenni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ha rendkívüli ülésen hoz a testület egy döntést, amit a következő ülésen jelenlévő képviselők nem támogatnak, ezzel ellehetetlenül az önkormányzat munkája.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy ő nem azt mondta, hogy a felsoroltakat nem tudja elfogadni, de mivel egy csomagban került a testület elé, a badacsonyörsi ivóvízzel kapcsolatos döntés miatt nem tudja elfogadni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ezt a pontot a rendkívüli ülésen szavazták meg, amire Forintos képviselő úr megjegyezte, hogy direkt nem jött be, mert nem akart konfrontálódni. Kérdezi, hogy miért nem tett módosító indítványt.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az előterjesztés mellékleteként mintegy 40 táblázatot rakott be az osztályvezető asszony, az előbb felsoroltak mind benne vannak. Módosító indítvány nem hangzott el.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a költségvetés 5 millió forinttal módosult. Más szó szerint nem hangzott el.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy azért kérte a testülettől, hogy pluszban kerüljön bele, mert erről is képviselő-testületi döntés van. Ne kelljen a következő hónapban ismét egy előirányzat módosítást készíteni. Ezt az egy tételt az anyag elkészülte után fogadta el a testület.

 

Török Zoltán alpolgármester a vitát lezárja. Kéri, hogy aki elfogadja az ügyvezető asszony emelési kérelmét az általános tartalék terhére, illetve a gyerekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzat rendelet módosítását is elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

190/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Menü Kft. részére támogatás biztosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. MENÜ Kft. II. féléves működéséhez szükséges 5.791.692,- Ft összegű támogatást biztosítja az általános tartalék terhére.
 2. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
 3. Felkéri a hivatal költségvetési és adóosztály vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                            egyebekben 10 munkanap

                            Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 1.         Bodnár Attila jegyző

          Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

                   

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2022.(VII.04.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2021. (IX. 3.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

 

 1. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete módosítása – új önkormányzati rendelet megalkotása a közterületek felbontása és a közúton folyó munkák tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Az ülés vezetését Krisztin N. László polgármester átveszi.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a 10. §. d. pontjaként kerüljön be a következő: A kivitelező költségére névjegyzékben szereplő műszaki ellenőr bevonása szükséges. A munka befejezése után be kell nyújtani a műszaki osztály részére a műszaki ellenőr által kiadott teljesítmény igazolásra vonatkozó nyilatkozatot. Amíg ez nincs meg, addig ne kapjon semmilyen engedélyt a kérelmező.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a felbontandó terület nagyságát valamilyen szinten belevenné a rendeletbe, pld. 15 m2-t mondana. Az egyéni lakosok esetében ugyanúgy működne, mint eddig. Mindenkinek az van az agyában, hogy egy ingatlan közművesítése miatt feltúrják a települést, és hogyan állítják helyre.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Római úton egy magánjellegű átvágást nem sikerült megfelelően tömöríteni. Sajnos ad-hoc jelleggel, még aznap megcsinálták. Az útjaink olyan állapotba kerülnek, amit anyagi lehetőségek hiányában nem tudunk helyreállítani. Nem engedhető meg az ilyen minőségű helyreállítás, ezért tette a bizottsági ülésen a javaslatát a 10. §. d. pontot illetően.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy pld., ha Badacsonyörsön a Szőlő utcai átvágásokat megnézzük, nem éri el az 1,5 m2-t a felbontás. De pontoson tudjuk, hogy mekkora problémát okozott. A m2 meghatározása keresztirányú átvágás esetében nem alkalmazható. Kéri bevenni a rendeletbe módosító indítványként, hogy ha késő ősszel már nem tudják megfelelően helyreállítani az utat, akkor ne is bontsák fel, halasszák tavaszra. Kivételt képez a havaria helyzet.

 

Göncz Attila szakértő megjegyzi, hogy az aszfaltkeverő telepek november 15-től április közepéig általában leállnak.

 

Krisztin N. László polgármester megfogalmazza a módosító indítványt, miszerint ezen időszakban a havária helyzet kivételével ne kerüljön engedély kiadásra, illetve a helyreállítást is november 15-ig be kell fejezni.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a keverőtelep engedélyét mutassa be az önkormányzatnak a kivitelező az út felbontása előtt. Elsősorban a tömörítéssel van problémája, ezt kéri ledokumentálni.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy nem biztos, hogy jobb lesz a helyzet, ha van egy műszaki ellenőr. Inkább a helyreállítás átvételére helyezné a hangsúlyt. Az önkormányzat műszaki osztálya vegye át, ehhez szükséges a teljesítés igazolás.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy ezzel a műszaki kolléga vállalja fel a felelősséget. Kérdezi, hogy ha bármi történik, akkor ő fogja-e kifizetni az esetleges kárt. Ezt elképzelhetetlennek tartja, nem szabad a műszaki osztály dolgozójára rábízni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúlt 30 évben ez így történt. Javasolja a bizottság által javasolt szöveget pontosítani. Abban az szerepel, hogy amíg a műszaki ellenőr ki nem adja a teljesítés megfelelőségére a nyilatkozatot, addig ne kapjon engedélyt a kérelmező. Valójában először engedélyt kap, utána történik a teljesítés igazolás. Javasolja, hogy kerüljön bele, hogy november 15-től április 15-ig havária helyzet kivételével ne kerüljön sor bontási engedély kiadására, illetve november 15-ig a helyreállítást be kell fejezni. Nyitott kérdés, hogy foglalkozzunk-e a műszaki ellenőr bevonásával, aki mérnöki óradíjat számol fel, mely komoly költséget jelent.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy ki tudja leigazolni úgy, hogy a műszaki felelősségre vonás is megvalósuljon.

 

Németh Ferenc településtervező elmondja, hogy a kivitelezőnek kell vállalni a felelősséget. A tömörítés a legfontosabb, a tömörítés minőségét neki kell leigazolni. Több településen előírják, hogy a felbontott sávot először kockakővel kell leburkolni, amíg a végleges tömörödés meg nem történik. Utána aszfaltozzák csak le.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy ez kerüljön be szövegszerűen a megfelelő pontba. A vitát lezárja. Kéri, hogy aki az elhangzott 3 ponttal kibővítve a rendelet módosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VII.04.) önkormányzati rendelete

a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról

 

Németh Ferenc településtervező kéri a meghívó szerinti 8. napirendi pont előrehozatalát, mert abban érintett. Egyéb feladatai miatt el kellene mennie.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki befogadja a kérést, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

191/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendek sorrendjének módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a meghívó szerinti 8. napirendi pontot, „Településrendezési eszközök módosítása – Hableány TRE” a napirendben érintett településtervező kérésére előre hozza, 4. napirendi pontként tárgyalja meg.

 

Határidő:            elfogadásra azonnal

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. Napirendi pont

Településrendezési eszközök módosítása – Hableány TRE

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Németh Ferenc településtervező

               Laposa Bence kérelmező

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a képviselők a testületi ülésig a helyszínt tekintsék meg annak kiszűrése érdekében, hogy vannak-e a megjelöltek között olyan ingatlanok, melyeket más célra szánnának.  A szerződés köti az önkormányzatot, a megfelelő zöldterületnagyságot biztosítani kell.

Elmondja, hogy arról volt szó, hogy a bizottsági ülést követően megnézik a helyszíneket, de a műszaki osztálytól nem kaptak segítséget, így nem tudták megnézni.

 

Németh Ferenc településtervező a tervezés folyamatáról ad tájékoztatást. A Hableány feletti parkolónak használt terület egy részét szeretné a tulajdonos a Hableányhoz csatolni, hogy a borászat bővítése megtörténhessen. A tervezés során az Állami Főépítészi Irodával tisztázták, hogy a zöldterületi módosítás hogyan történhet. A település szerkezeti terv 2007-es, a szabályozási terv pedig 2010-es, két törvényi meghatározás van. Fontos, hogy a zöldterület nem csökkenhet. A Balaton törvény újabb változata miatt eddig nem volt lehetőség a rendezésre, a mostani törvényi szabályozás szerint a szerkezeti tervhez kell viszonyítani a biológiai egyenértéket. Jelenleg két törvényi pontnak kell megfelelni. Nem csökkenhet a zöldterület, a Hableány feletti zöldterületet pótolni kell, illetve a biológiai egyenértéket kell pótolni. Ebben nagy a különbség, a megfelelő területet kell megtalálni. A település beépítésre szánt területének minimum 5 %-ának zöldterületnek kell lennie, ez jelenleg 1,6 %. Ez fontos lesz majd az új rendezési terv készítésénél is. Kéri, hogy minél több zöldterületet próbáljon kijelölni a testület a teljes felülvizsgálat miatt is, az 5 %-ot el kell érni, ez nem lesz egyszerű. Ehhez adták le a listát.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a bejárásig elnapolni ezt az ügyet. Kérdezi, hogy szakmai jellegű kérdés van-e a településtervezőhöz. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a módosító indítványát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

192/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Településrendezési eszközök módosítása – Hableány TRE

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Településrendezési eszközök módosítása – Hableány TRE” tárgyában előkészített előterjesztés megismerte.
 2. megismerve a településtervező, és Szabó Zoltán főépítész úr véleményét a Hableány melletti terület településrendezési tervének módosításához a zöldterület pótlásához/kijelöléséhez a döntést elhalasztja. Javaslatait a helyszíni bejárást követően teszi meg.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő:            elfogadásra azonnal

                            helyszíni bejárás megtartására 10 napon belül

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

                            Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                             Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

 

Németh Ferenc településtervező kéri, hogy időben kapjon értesítést arról, hogy mikor tárgyalja újra a testület ezt a témát. Elköszön és távozik.

 

 

 1. Napirendi pont

VN Kft. és a Menü Kft. gazdálkodásáról szakértői jelentés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Göncz Attila szakértő

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a szakértői jelentésben foglaltak elfogadását javasolja azzal, hogy a jegyző úr, a szakértő úr és az ügyvezetők dolgozzák ki együtt a hatékonyabb működésre a javaslataikat mindkét gazdasági társaság esetében.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Göncz Attila szakértő urat, aki az átvilágítást végezte. A bizottsági ülésen részletesen összefoglalta jelentése lényegét.  Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Göncz Attila szakértő elmondja, hogy a felvetett problémakörökre megoldást kellene találni, melyhez egy időtávot javasol meghatározni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy egy változás bevezetése mikor életszerű egy cég esetében.

 

Göncz Attila szakértő elmondja, hogy az évet lezárva, januártól célszerű bármilyen változást bevezetni. A könyvelési oldalt, a számvitelt tekintve, a gazdasági évet figyelembe véve praktikus. Legkésőbb szeptember környékén kellene dönteni az esetleges változtatásokról.

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja a szeptemberi ülésre beterjeszteni.

 

Hartai Béla alpolgármester kéri, hogy egy költségvetési számítás, illetve komplex hatékonysági mutató is legyen a tervezett változtatások mellett.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nincs szó arról, hogy a vezetés mindenképpen változtatni akar. Az elmúlt 15 évben háromszor világították át a két szervezetet. A VN. Kft. esetében a közhasznúság és a nonprofit jelleg volt a választás. A Menü Kft. korábban Bt-ként működött. Minden vizsgálatnak az volt az eredménye, hogy ebben a gazdasági környezetben maradjanak így a dolgok. Felmerült az ÁFA kérdése. Úgy gondolja, hogy szükséges időről időre átvizsgálni, hogy az adott környezetben milyen működési forma a legmegfelelőbb, most erről van szó.  Reméli, hogy az ügyvezetők sem azt érezték, hogy a cégek megszűntetésére, bántására irányult az áttekintés, hanem segítő szándékkal történt az önkormányzat gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával. Kéri, hogy legkésőbb szeptember 15-ig ez az anyag a bizottsági javaslatban szereplők közreműködésével készüljön el, majd a szeptemberi ülésen kerüljön megtárgyalásra.

 

Hartai Béla képviselő kéri, hogy a képviselők mielőbb kapják meg, mert fel kell készülniük belőle.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy az anyag szeptember 1-re készüljön el, utána egy hónap lesz az áttekintésére. Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

193/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

VN Kft.  és MENÜ Kft. gazdálkodásáról szakértői jelentésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. G&G Consulting Tanácsadó Kft által készített szakértői jelentést megismerte.
 2. szakértői jelentésben foglaltakat elfogadja azzal, hogy a jegyző úr, a szakértő úr és az ügyvezetők dolgozzák ki együtt a hatékonyabb működésre a javaslataikat mindkét gazdasági társaság esetében, 2022. szeptember 1-i határidővel.
 3. Az elkészített anyag ezt követően mielőbb kerüljön kiküldésre a képviselők részére áttanulmányozás céljából, majd a szeptemberi soros ülésen történjen meg a döntéshozatal.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        egyebekben szeptember 1. illetve szeptemberi soros ülés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

                        Göncz Attila szakértő

                        Rakics Anna VN. Kft. ügyvezetője

                        Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezetője

 

 

 1. Napirendi pont

     Kérelem pszichiátriai rendelésre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Fekete Éva

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Javasolja a rendelő használatáért 10 eFt/hó bérleti díj megállapítását, hasonlóan a fogorvosi magánrendeléshez. Javasolja, hogy a doktornő a helyiek részére biztosítson kedvezményt, ez a vele kötendő szerződésbe is kerüljön bele.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.  

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy nem tudjuk, hogy milyen felszerelésre van szüksége a doktornőnek a rendeléséhez. Javasolja, hogy a felszerelés az ő felelőssége legyen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat a rendelőt biztosítja. Kérdezi, hogy mit ért a bizottság a helyiek kedvezményén. Javasolja egy megbeszélés kezdeményezését a doktornővel. Javasolja a rendelő biztosítását 10 eFt/hó bérleti díj ellenében, hasonlóan a fogorvosi magánrendeléshez. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki fentiekkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

194/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Pszichiátriai rendelésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Fekete Éva pszichiáter kérelmét megismerte.
 2. hozzájárul, hogy a háziorvosi rendelőben pszichiátriai rendelést folytasson, ezzel összefüggésben Dr. Fekete Éva doktornővel egyeztető megbeszélés kezdeményezését határozza el.
 3. a rendelő használatáért 10.000,- Ft/hó összeget határoz meg.
 4. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:            elfogadásra azonnal

                            egyebekben 30 nap

Felelős:              Krisztin N. László polgármester

                            Dr. Bodnár Attila jegyző

                            Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

 1. Napirendi pont

    Kodály Zoltán utca telekrendezése II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy az egyeztetésen az ügyvéd úr és két képviselő is legyen jelen. Az önkormányzatnak is érdeke a mielőbbi megállapodás, az ügyvéd úr alakítsa ki a jogi állásfoglalását ennek érdekében.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti az ügyvéd urat, kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy mindent leírt, nem kíván.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem zárná ki annak a lehetőségét, hogy bármelyik képviselő részt vehessen az egyeztetésen, ez alapvető joguk. Úgy pontosítaná, hogy aki időt tud rá szánni, az vegyen részt.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy minimum két képviselőről van szó.

 

Hartai Béla képviselő kéri időben megküldeni az egyeztetés időpontját, hogy aki akar, az jelen is tudjon lenni.

 

Dr. Végh József ügyvéd kéri konkretizálni az ő feladatát. Kérdezi, hogy ő kezdeményezzen egy egyeztetést az érintett felekkel és erről tájékoztassa a testületet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen. Kéri, hogy a lehető legrövidebb időn belül próbálja az időpontot összehozni. Ha őt értesíti az ügyvéd úr, akkor a képviselők felé továbbítja az információt. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

195/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Kodály Zoltán utca telekrendezése II.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Kodály Zoltán utca telekrendezése II.” tárgyában készített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, Dr. Végh József ügyvéd jogi állásfoglalásának figyelembevételével az érintett ingatlantulajdonosokkal mielőbbi személyes egyeztetést kezdeményez, melynek lebonyolítására felkéri Dr. Végh József ügyvédet.
 3. dönt abban, hogy az egyeztetés időpontjáról a képviselők részére értesítés kerül kiküldésre azzal a kiegészítéssel, hogy Dr. Végh József ügyvéd mellett az egyeztetésen minimum két képviselő is legyen jelen.

 

Határidő:             elfogadásra azonnal

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

                 Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

 1. Napirendi pont

     Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

         Meghívott: Molnár Mihály pályázati referens

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a MÁK-tól tájékoztatást kaptunk, hogy intézkedtek a 37 millió forint utalásáról. Kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a Zöld Város II. ütemével kapcsolatban a maradék összeget sikerült lehívni, mintegy 37 millió forint nagyságrendben.

 

Forintos Ervin képviselő a Tátikával kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy hétfőn tárgyaltak az Irányító Hatóságnál a Jegyző úrral és a pályázati referenssel. Ott felvázoltak egy lehetséges utat, amihoz most adatokat kell szolgáltatnunk, ennek előkészítése zajlik. Jövő héten lesz a következő találkozó, ahol az ügynek a sorsa véglegesítve lesz. Többször szóba került, hogy az épület megújítása vontatottan halad, de inkább áll. A vállalkozó az állagmegóvási munkákat végzi, mert erre konkrét felszólítást kapott. Az általa érvényesíteni kívánt többlet összegről folyik a vita. A határidő nagyon közel van, addig képtelenség befejezni a munkát, vagy sikerül ezt a polémiát ésszerű keretek között lezárni, vagy más irányba kell menni. Ha az Irányító Hatóság látja a reális többlet költséget, akkor tudja a Kormány meghozni a megfelelő döntést.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdezi, hogy mit jelent az, hogy a feltárt műszaki problémákra a tervezők megadták a választ.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a feltárt műszaki problémákra jó ideje meg vannak a válaszok, melyeket a kivitelező elfogadott. A kivitelező tudja, hogy az épületet meg lehet valósítani ezekkel a tervekkel. Javasolja megvárni az Irányító Hatóság döntését.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy szükséges-e a lekerített munkaterület fenntartása.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy amíg a vállalkozási szerződés hatályban van, a munkaterület marad.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdezi, hogy a bölcsődével kapcsolatosan mi a helyzet, ki a felelős.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület segítségével a tűzvédelmi, riasztási problémákat sikerült elhárítani. Miután a lépések egymásra épülnek, a működési engedély megszerzése van folyamatban. Bejárás történt a Kormányhivatal szervezésében, ahol három dolog merült fel. A nagy helyiséghez tartozó vizesblokk csak egy ajtón keresztül közelíthető meg. A szakértő jelezte, hogy ide egy ablakot kell nyitni. Az udvari kijáratnál biztosítani kell 28 m2 burkolt, egybefüggő felületet. A szakértők között is vita van arról, hogy a dolgozóknak milyen végzettséggel kell rendelkezniük. Az óvónő nem dolgozhat a bölcsödében, de ez beiskolázással megoldható. A Kormányhivatal ügyintézési határideje július 9-én jár le, vállaltuk, hogy addig ezeket a problémákat orvosolni fogjuk.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy tudomása szerint az óvónők jelezték, hogy ne a tervezett helyre tegyék az ablakot, de nem vizsgálta senki a javaslatukat. Ha 28 m2-es terasz lesz, akkor nem marad zöldterület. Kinek a hibája, hogy így átadja és a hibák az utolsó pillanatban derülnek ki. A szülők és az óvónők őrjöngenek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szülőknek a TV segítségével üzeni, hogy ne őrjöngjenek, hanem köszönjék meg az önkormányzatnak, hogy biztosítja ezeket a feltételeket. Badacsonytomajon nem volt bölcsődei ellátás. Az előző testület pályázattal épített egy minibölcsődét, melyben két hónapig egy gyermek volt. Most a 7 fős bölcsőde megtelt, és pályáztunk a 21 főre történő bővítésére. 75 millió forinttal megvalósítottuk a beruházást, a megnyitásért küzdünk. Elmondja, hogy különösen érzékenyen érintette egy Káptalantóti anya levele, melyben finoman szólva sürgeti a bölcsőde megnyitását. Ugyanakkor a környező településeknek megküldött levélre nagyon kevés önkormányzat mozdult meg, pénzt még senki nem utalt. A testületnek el kellene gondolkodni azon, hogy a bölcsőde és óvoda esetében nincs beiskolázási körzet. Nem vagyunk kötelesek biztosítani a különbözetet például az étkeztetéshez, pedig évek óta ezt tesszük. A kedves szülők tájékoztatására is szükség lesz, ha ilyen hangú leveleket kapunk. Az objektumot akkor tudjuk átadni, ha a működési engedélyt megkapjuk. Javasolja, hogy a testület vizsgálja meg, hogy a környező településekről érkező gyerekeket fel kell-e venni úgy, hogy visszük tovább ezt az értékkülönbözetet.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy hiányzik a nap elleni védelem. Néhány napvitorlát javasol betervezni a játszó részeknél.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy felmerült a terasz árnyékolása, ezt is napvitorlával próbáljuk megoldani. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

196/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:            azonnal

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

 1.             Bodnár Attila jegyző

                                      Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 1. Napirendi pont

     Szent Donát utca közvilágítási ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek azzal, hogy a Szent Donát utca közvilágítását a komplex közvilágítási csomag keretében javasolja megoldani.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a bizottság így döntött a Badacsonyörsi közvilágítás esetében is. Utána néztek, a pályázat csak most indult a közvilágításra, nincs benne ilyen lehetőség. Azt a módosító javaslatot teszi mindkét esetben, hogy ne húzzák tovább az időt, mert évekig elhúzódhat a megvalósítás. A közvilágítást minél előbb meg kellene csinálni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy a bizottság azt a tájékoztatást kapta, hogy be lett adva a pályázat, és nagyszámú lámpa van benne. Ezért hozta ezt a döntést.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy a meglévő lámpák cseréjére vonatkozik a közbeszerzés, újakra nem. Badacsonyörsön a Kiserdő utcában 6 db napelemes lámpa létesítése a testület előtt volt, az a javaslat született, hogy az E.on-al vizsgáltassuk meg a lehetőségeket. Mindkét napirend kapcsán javasolja a közvilágítást mielőbb megoldani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt az ESCO típusú közvilágítás fejlesztést ne nevezzük pályázatnak, mert az önkormányzat saját erős programja. A beruházás által megtakarított energia értékéből finanszírozza meg az önkormányzat. 5-6 éve már egyszer meghirdettük közbeszerzésre, 100 új lámpa kiépítése szerepelt benne. Nem volt pályázó, mert a beruházás futamideje hosszú, és nem éri meg a vállalkozónak sem. Amit elfogadott a testület és amire a közbeszerzőt felkérte, abban nem szerepelnek ilyen típusú lámpatestek, hanem a meglévő lámpák LED-es lámpákra való cserélése szerepel. A többivel egyetért, javasolja a közvilágítási ügyet megoldani, a tartalékból biztosítani a szükséges összeget a lámpák megvásárlására és felszerelésére.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő javasolja 3 árajánlat bekérését.

 

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy mivel a Szent Donát úton egyéb felújítási munkálatok folynak, legyen egyeztetve a kivitelezővel.

 

Hartai Béla képviselő javasolja a badacsonyi és badacsonyörsi buszmegállóban is egy-egy lámpa elhelyezését, az ajánlatkérésbe belefoglalva.

 

Brájer Éva BTTF igazgatója elmondja, hogy nem ismeri az előterjesztés tartalmát. Kéri, hogy a hivatal egyeztessen a műszaki kollégáival, mert a közvilágítást érinti az ő beruházásuk is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ajánlatok beérkezését követően a testület elé visszakerül ez a téma döntéshozatalra. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

197/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Szent Donát utca közvilágítás ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Szent Donát utca közvilágítás ügye” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a tárgyi közvilágítás megvalósítását elviekben támogatja.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőit hogy a Szent Donát utca érintett szakaszára, és a badacsonyörsi és badacsonyi buszmegállóhoz is a tervezett napelemes közvilágítási rendszer telepítésére 3 db ajánlatot kérjenek be, és a beérkezett ajánlatok tekintetében a Képviselő-testület soron következő ülésén történjen döntéshozatal.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőit, hogy a BTTF műszaki szakértőivel kezdeményezzenek egyeztetést a Szent Donát úti közvilágítás ügyében, tekintettel arra, hogy a tervezett napelemes rendszer telepítése érintheti a tárgyi útszakaszon folyó beruházást.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:             elfogadásra azonnal

                             egyebekben a következő soros testületi ülésre

                             árajánlat bekérésére 30 nap

                             BTTF műszaki szakértőivel egyeztetésre 10 nap

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

                             Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

                             Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Napirendi pont

       Badacsonyörsi közvilágítás ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek azzal, hogy a badacsonyörsi településrészen a Szépvölgyi út, Rizling utca és Kiserdő utca közterületeket érintő közvilágítást a komplex közvilágítási csomag keretében javasolja megoldani.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.  

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnöke köszöni, hogy napirendre került ez az ügy, már hosszú évek óta kezdeményezték a közvilágítás megoldását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a LED-es lámpák megítélése vegyes. Elsőként Ábrahámhegyen telepítettek ilyet, majd Badacsonytomajon az előző testület 36 db-ot. Van vele gond, folyamatosan költeni kell rá. Badacsonyörsön a járdaszakasz mellett a fele már nem üzemel. Nem tartja a legjobb megoldásnak, de támogatni fogja, mert ha más jellegű lámpákat szeretne, az időben elhúzódik, és ott is sok probléma lehet.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő pontosítja a javaslatot, miszerint a Badacsonyörsi utak esetében, ahol szükséges, ott legyen lámpa.

 

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy az ajánlatkérésben szerepeljen, hogy mikor tudja leszállítani, illetve az 1 éves garanciát kevésnek tartja.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy megpróbáljuk a legtöbbet kihozni belőle. Kéri, hogy aki támogatja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

198/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi közvilágítás ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonyörs közvilágítás ügye” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a tárgyi közvilágítás megvalósítását elviekben támogatja.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőit, hogy Badacsonyörs településrész vonatkozásában azon utak esetében, ahol szükséges lámpatest telepítése – a beérkezett kérelmek alapján a Rizling utca, Szépvölgyi utca, Kiserdő utca, Kisörshegyi utca, és Vadrózsa elnevezésű utcákra - napelemes közvilágítási rendszer telepítésére 3 db ajánlatot kérjen be.
 3. a 2. pont szerinti 3 db ajánlat bekérésére vonatkozó ajánlati felhívásba kerüljön rögzítésre a leszállítás időtartama, és minimum 1 éves garancia vállalása a telepített napelemes rendszerre.
 4. a beérkezett ajánlatok elbírálásáról a Képviselő-testület a következő soros testületi ülésén hoz döntést.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről.

 

Határidő:             elfogadásra azonnal

                             egyebekben a következő soros testületi ülésre

                             árajánlat bekérésére 30 nap

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

                             Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető  

                             Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

                             Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 1. Napirendi pont

Arborétum úti ivóvízhálózat ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a határozatba az „Arborétum úti ivóvízhálózat” helyett Zsálya utca kerüljön be, mivel a testület korábban döntött arról, hogy az Arborétum út ezen szakaszát Zsálya utcának nevezi el.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

199/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Zsálya utcai ivóvízhálózat ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a „Zsálya utcai ivóvízhálózat ügye”” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a tárgyi ivóvíz hálózat megvalósítását támogatja, a tervezési eljáráshoz szükséges 325.000,- Ft-ot a 2022. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja a közműépítő közösség/társulás részére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési- és adóosztályát a szükséges intézkedések megtételére.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:             elfogadásra azonnal

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

                             Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető  

                             Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

                             Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

    

 1. Napirendi pont

     Badacsonyörs Kápolnavölgyi út állapotának ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a szakértői véleményt nem javasolja megvárni, az utat a VN. Kft. mielőbb csinálja meg. A bizottság felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a testületi ülésre készítsen egy költségkalkulációt az érintett rész helyreállítására.

A felmerülő költségeket át kell hárítani azokra, akik az utat tönkretették. A problémát egyébként komplexen kell kezelni, az utat forgalom technikailag szabályozni kell, a Folly Arborétum miatt nagy a kihasználtsága.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az önkormányzat fizet olyan hibákért, ami nem az ő sara. A kivitelező kapott útfelbontási engedélyt, nem megfelelően állította helyre. Kérdezi, hogy mit lehet kezdeni ezekben az esetekben.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy négy alkalommal nem vettük át a helyreállítást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megkíséreltük a rendeletbe beépíteni, hogy az útfelbontási engedélyért, vagy korlátozás alóli felmentésért a kérelmezőnek fizetnie kelljen. Annak idején a Kormányhivatal ezt nem támogatta. Más ötlet nem érkezett.

 

Takács Lajos képviselő kérdezi, hogy mennyi lenne a helyreállítás költsége.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a 10 méter hosszú és 1,5 méter széles javítás bruttó 206 eFt lenne az ajánlatuk szerint. Feljebb is van egy hasonló útsüllyedés. Javításkor nem lehet szakaszolni, az utat le kell zárni 1-1 napra.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a bizottsági véleménnyel összhangban a VN. Kft-t megbízni a probléma orvosolására az előterjesztésben szereplő, illetve a feltárt szakasz vonatkozásában is. Javasolja, hogy a szükséges forrást az elhangzott összeg erejéig – mely kétszer értendő – biztosítsa a testület az általános tartalék terhére. Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

200/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kápolnavölgyi út állapotának ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonyörs Kápolnavölgyi út állapotának ügye” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a tárgyi komplex rehabilitációt elviekben támogatja, az utat forgalom technikailag szabályozni kell.
 2. megbízza a Badacsonytomaj VN. Kft-t a Kápolnavölgyi út vonatkozásában feltárt szakasz javításával azzal a kiegészítéssel, hogy az út helyreállítására, javítására mielőbb kerüljön sor. A szükséges forrást a Kápolnavölgyi út mindkét problémás szakasza tekintetében – bruttó 2 x 206 eFt-ot, azaz bruttó 412.000,- Ft összeget – a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
 3. felkéri a jegyző, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a költségek áthárítására milyen lehetősége van a hivatalnak.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        a munka megrendelésére 10 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                       Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető   

                       Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

                                               Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 1. Napirendi pont

Badacsonytomaj 016. hrsz-ú kivett közút vásárlási szándékának ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy mivel önkormányzati vagyonról van szó, az értékesítésére a pályázatot ki kell írni. Az Önkormányzat nem tud kötelezettséget vállalni arra, hogy az ingatlant Farkas (Laposa) Lilla kérelmező kapja meg.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy a szabályozási terv tartalmazza az út megszűntetését erre a szakaszra. A telekalakítás előtt ezt el kell végezni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy egyelőre ebben a szakmai részben döntsön a testület.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy amíg ezek az eljárások nem fejeződnek be, nem tud a testület érdemben foglalkozni a kérelemmel. Javasolja az eljárások befejezése után visszatérni rá. Kérdés, hogy a folyamat lezárása után milyen besorolása lesz az ingatlannak. Forgalomképtelen ingatlanként van nyilvántartva. Ha így marad, akkor valószínűleg nem tudja az önkormányzat eladni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a telekalakítás során az útból valószínűleg telek lesz. Javasolja egyedi döntés meghozatalát. A HÉSZ tele van hasonló feladatokkal, például Badacsonyörs tekintetében a HÉSZ-ben sok helyen útszélesítés szerepel, melynek megvalósítása végtelen pénzt és időt igényelne.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy sok helyen a közúthoz is sorompót tesznek ki, elzárják a közforgalom elől. Ezzel is foglalkozni kellene.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy közel két éve már felmerült ez a probléma. Kéri megvizsgálni, hogy az előző két évben volt-e ezzel kapcsolatos döntés.

 

Török Zoltán 11.40 órakor távozott a Képviselő-testületi ülésről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nagyon meglepődne, ha ilyen határozatot találnánk. Jelenleg ennek a munkának a hivatal általi elvégzését lehetetlennek tartja. Sok feladat hárul a műszaki osztályra és a közterület felügyeletre. Javasolja, hogy ha valaki foglalkozik ilyen felmérésekkel, érdemes lenne megbízni, úgy jobban elvárható, hogy ezek a feladatok megoldódjanak.  Kérdezi, hogy a napirendhez további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 016. hrsz-ú kivett közút tekintetében a műszaki osztály kapjon megbízást arra, hogy a szükséges szakmai munkát végezze el annak érdekében, hogy az elmondott helyzet teljesüljön, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

201/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 016 helyrajzi számú kivett közút vásárlási szándékának ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a ,,Badacsonytomaj 016 helyrajzi számú kivett közút vásárlási szándékának ügye” tárgyában előkészített előterjesztést és annak mellékleteit megismerte, és elviekben támogatja.
 2. dönt abban, hogy a kérelmet abban az esetben támogatja, ha a kérelmező Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 8/2010. (IX.30.) önkormányzati rendelete mellékletét képező BSZT-alsó szabályozási tervlapon megjelölt Badacsonytomaj 016 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában az útmegszüntetése eljárás, a telekalakítási engedélyezési eljárás, és az ingatlan-nyilvántartási hatóság által lefolytatandó eljárás költségeit teljes egészében viseli, és ezt nyilatkozatában vállalja.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőit, hogy a 2. pont szerinti eljárások tekintetében készítsen költségkalkulációt, mely a nyilatkozat mellékletét képezze.
 4. amennyiben a 2. pont szerinti nyilatkozat megküldésre kerül, felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőit az eljárások lefolytatására.
 5. a 2. pontban foglalt eljárások lefolytatását követően tud érdemben foglalkozni a kérelemmel.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőit, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről, felkéri dr. Végh József ügyvédet a szükséges megállapodások előkészítésére.

 

Határidő:            azonnal

                             nyilatkozat bekérésére 10 nap

                             megállapodás előkészítésére 15 nap

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

 1. Végh József ügyvéd

Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Török Zoltán alpolgármester 11.43 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a jegyző úr kutassa fel, hogy ki foglalkozik állami és önkormányzati telekhatár, illetve útlezárás problémákkal, majd kérjen ajánlatot ezek felmérésére, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

202/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Állami és önkormányzati telekhatár, illetve útlezárási problémák felmérése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy kutassa fel ki foglalkozik állami és önkormányzati telekhatár, illetve útlezárás problémákkal, majd kérjen ajánlatot ezek felmérésére.

Az ajánlatokat terjessze be a képviselő-testület 2022. évi szeptemberi ülésére.

 

Határidő:            azonnal

                             egyebekben 2022. szeptemberi soros ülés

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

 

 1. Napirendi pont

      Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 5 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot - Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármestere 5/758-2/2022. és 5/758-7/2022 számú határozatát szabadtéri zeneszolgáltatás engedélyezése tárgyában hatályban tartja, Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelmét elutasítja - nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Elmondja, hogy a bizottsági ülésen kérdésként merült fel, hogy Szebellédi úr kötött-e megállapodást a WC bérlőjével az éjfél utáni nyitvatartásra, illetve mi a helyzet a biztonsági szolgálattal. Több képviselőtársa és ő is beszélt a soron lévő vállalkozásokkal, azt mondták, hogy nem zavarja őket, de reggel sajnos nem úgy vannak a padok, ahogy kellene, illetve a vendégek nem az illemhelyet használják, a takarítás problémás és több időt vesz igénybe. Egyébként a polgármester úr ad engedélyt ezekre a zeneszolgáltatásokra, nem pedig a testület.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az a magánvéleménye, hogy a testületnek ebben a kérdésben és a közterületi zeneszolgáltatás ügyében állást kell foglalni. Különben az egész település egy zajfészek lesz. A kolléganő a korábbi döntésnek megfelelően kiküldi, hogy ki kapott ilyen típusú engedélyt. Van egy legális csomag, akik megkérik az engedélyt, és vannak, akik gondolnak egyet, és zenés rendezvényt tartanak.  Az előző héten is volt ilyenre példa magánháznál. Általános véleménye, hogy közterületen történő zeneszolgáltatást taxatíve meg kell tiltani, be kell szorítani zárt térbe, vagy elszabadul a pokol és nem lehet kezelni. Szebellédi úr engedélyében három dolog szerepel feltételként. Az egyik, hogy az illemhely szolgáltatóval kell egyeztetnie, biztonsági személyzetet kell felvennie, illetve a takarítást meg kell oldani. Ha ez nem igy történik, az baj. 2 óráig kérte az engedélyt. Miután a város ezen részén nem volt még példa soha arra, hogy ilyen jellegű szórakozási lehetőség jelent meg, úgy gondolta, hogy az a helyes, ha ebben a sávban a 71-es és a Római út között éjfélig adja meg az engedélyt, hiszen a közelben szállodák vannak, ahol a vendégek pihenni is szeretnének. Egy alkalommal adtuk meg a Danubius soron 2 óráig, botrány lett belőle. Levelet küldött a vállalkozóknak, a hoteleknek. Többen írták, hogy nem támogatják, ne adjuk ki, ettől függetlenül a kérelmező éjfélig megkapta.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy mindenképpen foglalkozni kell ezzel. A Borfesztivál is fent lesz a parkban. Ezek szerint a borászatok sem kaphatják meg, csak éjfélig, vagy még addig sem.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Borhét problémájával a lejárt határidejű ügyek tárgyalásakor foglalkozunk.

 

Mészáros Éva a kérelmező képviseletében cáfolja, hogy nincs WC használati lehetőség. Éjfél után Szebellédi úr megnyitja az üzletben lévő WC-t a vendégek felé. A takarítást minden alkalommal hajnalban elvégzik. A hotelek vendégei is ott vannak, senki nem panaszkodik. Egy konkurencia harcot érez e mögött. Elgondolkodtató, hogy Takács képviselő úr, mint diszkós hajnali 3-kor még diszkózhat, ugyanakkor Szebellédi úr be van korlátozva, ezt diszkriminatívnak tartja. A Pénzügyi bizottsági ülésen Takács úr is szavazott, pedig érintettként nem tehette volna.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem így van. A diszkriminatív döntés megalapozását és Takács Lajos összeférhetetlenségét kéri kifejteni.

 

Mészáros Éva szerint Takács úrnak érdeke, hogy Szebellédi úr 24 órakor bezárja a diszkóját.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy többször kért hatásköri visszarendezést ebben a témában, de a képviselő-testület nem támogatta. Döntését a város érdekeit figyelembe véve hozza meg, reméli, hogy nem arra utalt, hogy neki is vannak indokai. Döntésének logikája, hogy a 71-es út és a Római út között mindenki éjfélig kap engedélyt a zeneszolgáltatásra. Szíve szerint senkinek nem adna 10 óra után, mert ezek a tevékenységek zárt térbe valók, nem az utcára. Különben beláthatatlan lesz ennek a következménye.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy először fordult elő, hogy ott volt a hét végén, a következő alkalom júliusban lesz. A soron lévő diszkóssal jó viszonyban van. Nem érdeke, hogy ott ne legyen zene, összesen két alkalommal vesz diszkósként részt a nyáron. Elismeri, vagy van rá igény, valóban sokan vannak, de a helyszínt nem tartja megfelelőnek.

 

Török Zoltán alpolgármester szerint hozható olyan döntés a felső részre, hogy az önkormányzati rendezvény másként kezelendő. Ő szereti, ha dübörög Badacsony. A hétvégén megnézte, hogy mi történik. Neki is kicsit furcsa volt, de az emberek igénylik. Talán Szebellédi Ferencnél erősebben zavaró volt a hangerő. Ha valaki nyílt helyen vállal diszkót, ne az legyen, hogy majd ő megmutatja, hogy milyen erős berendezése van. Ahol halkabb volt a zene, ott nem is volt panasz. Vissza kell fogni a hangerőt és külön kell kezelni az önkormányzati rendezvényeket.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy tudomása szerint mérték a hangerőt. Neki, mint egész nap dolgozó embernek, tudomásul kell vennie a jelen helyzetet. A település turizmusból él, a helyi fiatalok is látogatják ezeket a bulihelyeket. Ha a polgármester is úgy gondolja, akkor egyforma intervallumban kell biztosítani a feltételeket.

 

Hartai Béla képviselő szerint rendeletben, egységesen kell szabályozni, így elkerülhető, hogy a polgármester urat bármilyen támadás érje. A bizottsági ülésen is elmondta, hogy a rendelet kizárólag a 71-es út Balaton felőli oldalára vonatkozik. Amikor arról volt szó, hogy esetleg hozzunk létre egy védőzónát, javasolja megnézni, hogy ki szavazta ezt meg.  Most mégis oda jutunk, hogy módosítani kell a rendeletet. Javasolja, hogy az önkormányzati rendezvények élvezzenek prioritást, függetlenül attól, hogy hol van a helyszín.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy meg lehet nézni, hogy ki mit nem szavazott meg. Kérdezi, hogy a képviselő úr mit szavazott meg, jóformán semmit. De sokkal nagyobb gondnak tartja, ha valaki nem jön be az ülésre, utána pedig egy fontos napirendnél olyan helyzetbe hozza az önkormányzatot, - mert nemmel szavaz, vagy tartózkodik - mint ma az 1. napirend esetében.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a rendeletet módosítani most nem tudjuk, de útmutatást adhat a testület a polgármesternek, hogy a Borhét ideje alatt ebben a szektorban ne adjon engedélyt, vagy határozza meg, hogy meddig engedélyezheti a zeneszolgáltatást. Ha ez a folyamat folytatódik, akkor nem ad senkinek, lehet menni az Alkotmánybíróságra. Ezt nem fogja csinálni.

 

Hartai Béla képviselő megjegyzi, hogy mindenhez hozzáteszi a módosító javaslatát, mely előre vihet. Elmondta már, de nem jutott célba ezzel, úgy látja, hogy a polgármester úr nem is akarja megérteni. Ellenzék ebben a részben nincs.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy a bizottsági ülésen nem hangzott el a módosító indítvány.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy ne sértegessük a másikat. Hogy ki mit ért meg, az nem ezen a fórumon fog eldőlni. Az első napirenddel kapcsolatosan tény, hogy az őrsi ivóvíz ügyében hirtelen kellett dönteni. Jogszerű határozat született, többségi döntéssel. Úgy gondolja, hogy nem jártak el helytelenül. A költségvetésen történő átvezetést a testület ma nem fogadta el. Élve a jogával, miszerint 3 napon belül előterjesztheti újratárgyalásra, bejelenti, hogy az 1. napirendet újra tárgyaltatja, mert a döntés veszélyezteti az önkormányzat működését. Csomagban szerepel évtizedek óta minden javaslat.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ebben a csomagban a képviselő-testületi döntések végrehajtása szerepel, melyek június hónapra húzódtak át. A június havi zárszámadást nem tudja lezárni, a beszámolót június 30-i határidőre nem tudja leadni. A testületi döntések végrehajtásra kerültek, de lezáratlan tételként szerepelnek a könyvelésben. Ha az elfogadásról nincs döntés, akkor nem tudja leadni határidőre a beszámolót, ennek pedig következményei lesznek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolta a költségvetés módosítását, nevesítve az ivóvízzel kapcsolatos döntést. Ha vita van, akkor kezdeményezzük a név szerinti szavazást. Az a lehetőség maradt, hogy megpróbálja holnap újra tárgyaltatni.

 

Brájer Éva BTTF igazgatója elmondja, hogy egy turisztikai cégnek a vezetője, pozíciójának megfelelő a látásmódja. Ha a testület elolvassa az elmúlt 10-15 évben készült településfejlesztési koncepciókat, a turizmussal kapcsolatos szakértői anyagokat, azt tapasztalja, hogy mindegyik ugyanazokat a prioritásokat fogalmazza meg, pedig más és más az anyag alkotója. Ha hosszú távú stratégiában akar gondolkodni Badacsony, - mely nekik sem mellékes állami cégként – akkor érdemes lenne figyelembe venni, hogy Badacsony már nem ezerarcú, sokan kiszorulnak. Személyesen részese volt egy csendes zene melletti borozás alkalmával, amikor a Rizling sorról olyan hangerővel szólalt meg a zene, ami az ott tartózkodásukat lehetetlenné tette. Nem kellene azokat elriasztani, akik szívesen jönnek ide, de ezt tapasztalva elmaradnak. Úgy érzi, hogy olyan útra lépett a település turisztikai szempontból, mely hosszú távon nem lesz kifizetődő.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy Siófokon már mindent megtennének az ellen, amit 20 éve meghatároztak.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a BAHART diszkóhajója a legzavaróbb, mely a Magyar Állam tulajdonában van. Még Szigligeten is hallható.

 

Brájer Éva BTTF. igazgatója megjegyzi, hogy hivatalos levelet kell írni ezügyben a BAHART vezérigazgatója felé.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy írásos tiltakozás érkezett az első alkalommal tartott rendezvény kapcsán. A hely további működését ellehetetlenítette a hangos zene, az illető tulajdonos kártérítéssel fenyegeti az önkormányzatot. A további vitát lezárja. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a fellebbezés elutasításra kerül, helybenhagyva a polgármesteri döntést, miszerint 24.00 óráig tarthat a zeneszolgáltatás, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

203/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelme tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármestere 5/758-2/2022. és 5/758-7/2022 számú határozatát szabadtéri zeneszolgáltatás engedélyezése tárgyában hatályban tartja, Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelmének elbírálása ügyében az alábbi határozatot hozza:

 

H A T Á R O Z A T

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesterének a Szebellédi Ferenc (8261 Badacsonytomaj Park utca 9.) részére a szabadtéri zeneszolgáltatás engedélyezése tárgyában meghozott 5/758-2/2022. és 5/758-7/2022.  számú határozatát Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

hatályban tartja,

Szebellédi Ferenc jogorvoslati kérelmét elutasítja.

 

A határozat a közléssel jogerős, azzal szemben fellebbezésnek helye nincs.

 

A határozat bírósági felülvizsgálatát az ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezheti. A keresetlevelet a (Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém Vár utca 19.) címezve Badacsonytomaj Város Önkormányzata címére (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) a határozat közlésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya.

 

I N D O K O L Á S

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004. (IX.30.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/B§ (5) Szabadtéri koncert – az önkormányzat által szervezett ünnepségek programjához kapcsolódó koncertek és engedélyezett rendezvények kivételével – 10:00 óra és 22:00 óra között tartható

(7) A (4)-(6) bekezdésekben szabályozott időkorláttól való eltérést – kérelem alapján – a polgármester engedélyezheti. Az engedélykérelmet a szabadtéri műsor, koncert, valamint az alkalmi rendezvény szervezője a rendezvény megtartását megelőzően legalább 8 nappal köteles a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban benyújtani.

(7a) A (4)-(6) bekezdésben szabályozott időkorláttól való eltérésre a polgármester

 1. hétköznapokon 24 óráig,
 2. a hét első munkanapját megelőző napon 24 óráig,
 3. pénteki és szombati napokon 03 óráig,
 4. a munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet alapján a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend szerinti pihenőnapokon a (7a) bekezdés b) pontja szerint,
 5. esküvői rendezvény esetén 06 óráig

adhat engedélyt.”

 

Szebellédi Ferenc, mint a Badacsony Borozó sor, Finom Falatozó elnevezésű üzlet tulajdonosa és üzemeltetője 2022. május 13. napján szabadtéri zeneszolgáltatás engedélyezése tárgyában kérelmet nyújtott Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteréhez. A zeneszolgáltatás engedélyezését 2022. május 21. napján, valamint május 28. napján 22 órától másnap 02 óráig kérelmezte.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármestere 5/758-2/2022. és 5/758-7/2021. számú határozatában a zeneszolgáltatást 2022. május 21. napján, valamint május 28. napján 22:00 órától 24:00 óráig engedélyezte Badacsonytomaj Badacsony Borozó sor Finom Falatozó helyszínen.

 

A határozat a Rendelet 8/B. § (5) bekezdésén alapul.

 

A Képviselő – testület hatáskörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 142/A § (2) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16. § (2) bekezdése állapítja meg.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat aláírására Krisztin N. László polgármestert a 430/2021. (VIII.02.) képviselő-testületi határozatában hatalmazta fel.

 

 

Határidő:            elfogadásra azonnal

                             értesítésre 5 nap

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

                 Tóth Lászlóné ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi Forintos Ervint, hogy ő hogyan döntött volna.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a helyi fiatalok szeretik a helyet, a diszkót. Nem ért egyet azzal, hogy egy ilyen lehetőséget elzárjanak, és ezzel elvárják tőlük, hogy elmenjenek szórakozni Keszthelyre vagy Balatonfüredre. Mint helyi képviselő mit tud tenni, javasolja, hogy zárják be a Borhetet is 24 órakor.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő megjegyzi, hogy a borászatoknak nagyon sokat kell fizetni, valahol vissza kell hozniuk a kiadásaikat.

 

 

 1. Napirendi pont

     Kisörshegyi út beszakadt betonpadka ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága tárgyi javítási munkák megvalósítását támogatja, az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy még 2 db árajánlat bekérése szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester egyetértve a javaslattal felveti, hogy többen sérelmezték, hogy az önkormányzati cégek felülvizsgálata folyik. Kérdezi, hogy miért kell ezzel a testületnek foglalkozni, meg kell csinálni a javítást. De jelenleg így működik a rendszer, foglalkozni kell vele. Javasolja még két árajánlat bekérését.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy a VN. Kft. saját eszköztárával és munkaerejével meg tudja-e csinálni, vagy külső vállalkozót kell bevonnia.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy természetesen meg tudják csinálni. Probléma az anyagszükséglet. Kapnak egy felkérést az önkormányzat részéről, de az üzleti tervükben nincs betervezve. Az önkormányzat megrendelése esetén tudják megcsinálni. A közhasznúsági szerződésükben karbantartás szerepel, ilyen munkák nem. A költségeket nem tudják bevállalni.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy az 1,4 millióból mennyi az anyag és mennyi a munkadíj.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy 600 eFt + ÁFA az anyag és 480 eFt a munkadíj.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy ha a VN. Kft. megcsinálja, akkor az üzleti tervében szereplő tételekből valami kimarad.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy amíg az önkormányzat nem rendeli meg a munkát, addig nem tudja elvégezni. Egy közlekedési táblára és tükör kihelyezésére is szükség van. Az engedélyeztetés jegyzői hatáskör. Az önkormányzatnak a forrást hozzá kell tenni.

 

Krisztin N. László polgármester 12.15 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testületi ülés 12.30 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az egész rendszert át kell alakítani, keretmegállapodás szükséges a VN. Kft-vel. Mivel saját cégről van szó, működési támogatásként átadható az adott összeg, így nem kell 3 árajánlat. Olyan vállalkozási szerződést kell kötni, mely enged az ügyvezető asszonynak mozgásteret és nem kell minden egyes ügyet a testületnek külön megtárgyalni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja megfontolásra, amit a jegyző úr elmondott. Kéri, hogy a napirend kapcsán a bizottsági javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

204/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs, Kisörshegyi út 51. szám előtti betonpadka beszakadás ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonyörs, Kisörshegyi út 51. szám előtti betonpadka beszakadás ügye” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a tárgyi javítási munkák megvalósítását elviekben támogatja, a kivitelezéshez szükséges 1.378.839 Ft-ot a 2022. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja azzal a kiegészítéssel, hogy felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a tárgyi kivitelezéshez kapcsolódóan még két ajánlatot kérjen be, majd a beérkezett ajánlatokat a Képviselő-testületi a soron következő ülésére terjessze be a döntés meghozatalához.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről.

 

Határidő:             elfogadásra azonnal

                             kérelmezők tájékoztatására 5 nap

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

                             Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető  

                             Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

                             Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 1. Napirendi pont

Badacsonyörs, Fűzfa utcai szennyvízvezeték kiépítésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy Lasancz Tamás tervezési ajánlatát aktualizálni kell, illetve, ha a szükséges dokumentumok beérkeznek, rendkívüli ülés keretében tárgyalja meg a Képviselő-testület.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy a tervezési ajánlat és a tervezési költségbecslés is kerüljön be.

 

Hartai Béla képviselő javasolja az egyszerűség kedvéért Lasancz Tamás korábbi tervezőtől ajánlatot kérni. A Rózsa közre is beküldte az anyagot. Javasolja ezt is becsatolni, így abban az ügyben is lehetne haladni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság által tett javaslattal, illetve azzal is egyetért, hogy a Rózsa köz szennyvízcsatorna ügye is kerüljön napirendre, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

205/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs, Fűzfa utca szennyvízcsatornázás ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonyörs, Fűzfa utca szennyvízvezeték kiépítésének ügye” tárgyú előterjesztést megismerte, és dönt arról, hogy elviekben támogatja a szennyvízcsatornázás ügyét.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőit, hogy kérjék fel Lasancz Tamás tervezőt, hogy aktualizálja az általa korábban készített költségbecslést.
 3. A képviselő testület dönt arról is, hogy a Rózsa köz szennyvízcsatornázási ügyében a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőit gondoskodjanak az ügymenet előkészítéséről a képviselő-testületi soros ülésére.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 egyebekben a következő soros testületi ülésre

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető  

                 Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 1. Napirendi pont

     Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága tárgyi előterjesztés vonatkozásában döntést nem hoz, mivel a polgármester úr nincs jelen az ülésen. Javasolja, hogy a beszámoló elfogadásáról a Képviselő-testület döntsön.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megjegyzi, hogy a napirend keretében a Borhét rendezvényre kell kitérni. Ezzel kapcsolatosan eddig két javaslat merült fel. Az egyik, hogy a kialakult helyzetre tekintettel a Képviselő-testület a már elfogadott szabályzatot függessze fel. Lehessen kibővíteni a meghívotti kört a borászatok tekintetében, illetve valamiféle ajánlást kellene adni a polgármesternek a Borhétre vonatkozóan.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy az idén 2 hetes időtartamú lesz a Borhét, három hétvégével, mert a borászatok borfesztivált javasoltak. Vasárnap és hétköznap éjfélig, pénteken és szombaton 2 óráig van a nyitvatartás, ehhez kellene igazítani a zeneszolgáltatás engedélyezését.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ahol az önkormányzati rendezvény zajlik, ott annak ideje alatt nincs más engedély kiadva.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy mi alapján történik a szelekció. Ha beérkezne 50 borász jelentkezése, ki kap lehetőséget.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt Nagy László BVKI igazgató oldja meg, ebből az önkormányzatnak bizonyos értelemben ki kell vonulnia. Nyilván támogatja, hiszen azt kommunikáljuk, hogy Badacsony a szőlő és bor városa. Ha a Balaton állapota ilyen irányba megy, akkor lehet, hogy nem kell a vízzel foglalkozni néhány év múlva sajnos, így maradna a hegy és a bor. Nem jó, hogy aki a szervező munkát és a pénzt teszi bele a programba, az áll a célkeresztben. Most a szabályzat felfüggesztésére hangzott el javaslat. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

206/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Borhét szabályzatának felfüggesztése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borhét Szabályzatában foglaltakat felfüggeszti.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a polgármester által kiadott engedélyekkel kapcsolatosan az a javaslat hangzott el, hogy a 71-es út és a Római út között az önkormányzati rendezvény ideje alatt a polgármester ne adjon ki másnak zeneszolgáltatásra engedélyt 22 órától.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy a Borhét rendezvény általában már 20.00 órától elkezdődik, ezért kellemetlen lenne, ha más 22.00 óráig kapna engedélyt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez csak ajánlás neki, de a rendelet szerint fog eljárni, mert most nem tudunk rendeletet módosítani. Aki ezt egy szimpátia szavazással el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a 71-es út és a Római út közötti területen a Borhét önkormányzati rendezvény ideje alatt a polgármester ne adjon ki másnak zeneszolgáltatásra engedélyt 20.00 órától kezdődően.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatosan van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

207/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. Napirendi pont

     Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága tárgyi előterjesztés vonatkozásában döntést nem hoz, mivel a polgármester úr nincs jelen az ülésen. Javasolja, hogy a beszámoló elfogadásáról a Képviselő-testület döntsön.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.  

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a testület többször döntött úgy, hogy a tartalék terhére biztosít forrásokat. Ez érintőlegesen átruházott hatáskör is. Kéri kimutatni, hogy az idén milyen összegről döntöttek az általános tartalék terhére. Mennyi jelenleg az általános tartalék, és van-e olyan előzetes terv, pld. a GINOP projektben a Tátika, amikor adott szinten újra a tartalékhoz kell nyúlni. Szeretné látni, hogy egyáltalán miből lehet költeni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kimutatást megküldjük.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a mostani előirányzat módosítással lett volna 31 milliós döntés a tartalék terhére. Jelenleg mindösszesen 32 millió a tartalékunk. A céltartalék, - melyben a GINOP pályázat is benne van - 82.303 millió. A jelenlegi módosítást a testület nem fogadta el, így 282 millió forint tartalékunk lenne.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az átruházott hatáskörben hozott döntéseket az elfogadott szabályrendszeren belül kell érteni. A költségvetésben az adott évben erre meghatározott összegen belül általában maradni szokott pénzösszeg, nem a tartalékból kell forrást biztosítani. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

208/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. Napirendi pont

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az összefoglalót megküldte a képviselőknek. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy a VN. Kft. ügyvezetője által a parkolással összefüggésben készített anyagot most meg tudják-e tárgyalni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy az anyag tájékoztató jellegű sarok számokat tartalmaz, nincs hozzá részletes költségvetés. A megvalósításhoz rendeletmódosításra lesz szükség.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja végignézni, majd szimpátia szavazással meghatározni, hogy mit javasol a testület a rendeletbe beépíteni. Elmondja, hogy a BAHART parkoló esetében 40 db fizetős parkolóhely lenne, itt ki kell fizetni a bérleti díjat, eddig nem történt igénybevétel. Azon leszünk, hogy ne is legyen. Ha dönt a testület, megpróbáljuk az alsó park kivitelezői szerződésében a munkafolyamatokat úgy rendezni, hogy a parkoló a lehető legtovább megmaradhasson. 

A Bogyai út elején a parkolás kialakítása fontos lenne, az ebből befolyó bevétel tudná fedezni a karbantartás költségeit. 18 fizetős parkolóhely férne el. Laposa úr lehetővé teszi, hogy a parkolóautomatát az áramra rákössük. Táblákat kell kihelyezni és felfesteni a parkolóhelyeket. Azért, hogy a szembejövő járművek el tudják kerülni egymást, 2 helyen ki kell hagyni két egymás melletti területet. Ezzel még lecsökken a 18 hely.

 

Hartai Béla képviselő javasolja egy forgalomirányító lámpa beállítását, amit a kivitelező cégek is alkalmaznak az útlezárásoknál. Ez lenne a legegyszerűbb verzió. Véleménye szerint lehetetlen kerülni ezen a részen.

 

Krisztin N. László polgármester kéri megvizsgálni ezt a megoldást is. Ez nem függ össze az alapkérdéssel. Kérdezi, hogy mennyi idő szükséges a parkoló kialakításához.

 

Rakics Anna elmondja, hogy a parkoló automata beszerzése minimum 1 hónap.

 

Krisztin N. László polgármester szimpátia szavazást kér arra, hogy a testület támogatja-e itt a parkolórendszer kialakítását a tartalék terhére.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül egyetért azzal, hogy a Bogyai út elején 18 parkolóhely legyen kialakítva a tartalék terhére. Kéri megvizsgálni egy forgalomirányító lámpa kihelyezésének lehetőségét is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Tájház udvarnál 15 db fizetős parkolóhely lenne. Vannak, akiknek egész hétvégén itt áll az autójuk. Ez nem érdeke sem a városnak, sem az üzlettulajdonosoknak.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy felmerült, hogy 1 óra legyen ingyenes, ha valaki többet akar parkolni, akkor telefonszámon hívható jegyvásárlás lenne a megoldás.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy ha nem szeretné a testület fizetőssé tenni, akkor időkorlát kellene. Ellenőrzési kapacitásuk nincs, esetleg a közterületfelügyelő ellenőrizhet. Működhet a mobil parkolás, nem feltétlenül szükséges az automata. Lehet még sorompós megoldás is.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja január 1-től alkalmazni, de most elő kell készíteni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a Tájház udvari parkolás legyen előkészítve. 2023. január 1-től működjön fizetős parkolóként, 15 parkolóhellyel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a MOL kút mellett 12 db fizetős parkolóhely kialakítására van lehetőség. Itt közel van a parkoló óra, nem kell új. Kéri, hogy aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a MOL kút mellett 12 db fizetős parkolóhely legyen kialakítva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kert utca/játszótérnél 10 db ingyenes parkolóhelyet lehetne kialakítani. Kérdezi, hogy zöld terület-e a besorolása.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy még nem. A Hableánnyal összefüggésben a településrendezési eszközök módosításánál felmerült ez a terület.

 

Hartai Béla képviselő javasolja bejárni a területet. Már most azt támogatná, hogy ez legyen parkoló és keressenek más zöldterületet helyette.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a VN. Kft. a munkát elvégezné, az önkormányzat a térkövet biztosítaná.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a költségvetés zúzalékos parkolóra készült, ha társadalmi munkában lehet, akkor megvalósítják.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy ne zúzalékos legyen. Javasolja az egyeztetést azzal, hogy 2023. január 1-től induljon ez is. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a Kert utca/játszótérnél 10 db ingyenes parkolóhely legyen kialakítva, burkolt felülettel. A parkoló kialakítása legyen előkészítve, 2023. január 1-től működjön.  A Hableánnyal összefüggésben a Képviselő-testület ezt a területet nem számolja bele a zöldterületbe a településrendezési eszközök módosítása során.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kert utca szélén/posta, iskola parkoló 20 db fizetős parkoló alakítható ki.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a postával és a takarékkal szembeni részt lehetne bevonni, az iskola bejáratáig, illetve az iskola előtti részt. Ezt egy parkoló automata el tudná látni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri megnézni, hogy az iskola előtt fizetőssé lehet-e tenni. Javasolja támogatni, de január 1-től.

 

Mékli Bernadett képviselő nem ért egyet azzal, hogy a testület fizetőssé tegye, akkor már inkább a Kert utcai játszótér mellett legyen fizetős. Itt nagy a forgalom, nem lehet követni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ezt a részt csak ingyenesen tudja elképzelni.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a Kert utca szélén (posta, iskola parkoló) 20 db ingyenes parkoló legyen kialakítva, 2023. január 1-től működjön.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 6 ha-os alsó felén (füves parkoló) 100 db parkolóhely kialakítása szerepel még a javaslatban.

 

Hartai Béla képviselő javasolja, hogy ha ezt megcsináljuk, akkor a BABU is menjen ki oda, legyen ott is egy megálló helye.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ez mintegy 10 millió forint bevételt jelenthet, a költségvetés elfogadása előtt kellett volna tárgyalni róla.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy szilárd burkolatú parkolóért lehet bevételt kérni. Ők pótparkolóhelyként gondolták, mert olyan helyen van, hogy ha nincs hely Badacsony központjában, onnan még be lehet sétálni.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző megjegyzi, hogy a 6 ha-os termőföld, ezt figyelembe kell venni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a HÉSZ lehetővé tenné az átminősítést, de eddig nem csináltuk meg. A területtel valamit csinálni kell. Ha nem termőföldként jelenik meg, akkor más lesz a pozíció. A BTTF is ajánlott együttműködést e tekintetben. Javasolja, hogy a műszaki osztály indítsa el a terület átsorolását.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy erről most nem tud dönteni a testület.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő megjegyzi, hogy Tapolcán több nem szilárd burkolatú fizetős parkoló is van.

 

Mékli Bernadett képviselő 13.05 órakor távozott a Képviselő-testületi ülésről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a burkolt parkolónak sokkal nagyobb a költsége. Az idén mindenképpen szeretnék a Bogyai úti parkolót kialakítani. A 2023. évi üzlet terv tervezésekor a parkolók kialakításának költségeit be tudják építeni. Az alsó parkolónál két automata felszabadul, ha a beruházás megkezdődőik.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy a Bányász strand és a Tomaji strand közötti részen is szó volt parkolók kialakításáról.

 

Rakics Anna ügyvezető megjegyzi, hogy az a terület a Magyar Állam tulajdona, ott hivatalosan nem lehet parkolóhelyeket kialakítani.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 6 ha-os terület alsó felén a 100 db ingyenes parkolóhely megvalósuljon, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a 6 ha-os terület alsó felén 100 db ingyenes, füves parkolóhely megvalósuljon.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a két ülés közötti beszámolójához van-e észrevétel.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a facebookon látja, hogy július 1-én rendezvény van meghirdetve a strandra. Kérdezi, hogy látogatható lesz-e a strand, illetve a rendezvény szervezője lezárja-e a rendezvény területét.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy egy borkóstolóval egybekötött stand up rendezvény lesz az üzlettulajdonos által bérelt területen. A strandra be lehet menni, a rendezvény a strandolókat nem fogja zavarni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy a Római utat érintő hétvégi rendezvénnyel kapcsolatosan sok megkeresés érkezett hozzá, mert este nem lehetett az úton közlekedni. Nem tudja, hogy ki kell-e tenni a települést ilyen inzultusoknak. A turisztikai egyesület és több vállalkozó kérte egy fórum megtartását arról, hogy milyen irányba szeretne menni a település. Brájer Éva igazgató is utalt arra, hogy minden tanulmány azt mutatja, hogy minőségi vendéget szeretnénk ide. Sajnos az utóbbi idők történései nem ezt mutatják. Megérti, hogy az alpolgármester úr azt mondja, hogy dübörögjön Badacsony. De mitől, és milyen közönséggel, azt is nézni kell. Laposa Bence és Nagy István is jelezte, hogy szeretnének erről egy megbeszélést a képviselőkkel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy barátságtalan levél érkezett az egyik vállalkozótól. Sajnálja, hogy az érintettek nem jöttek el az önkormányzat által szervezett találkozóra. A zeneszolgáltatásra kiadott engedély után a tapasztalatokat levonta, ezután nem fogja ennyi ideig megkapni senki. Leszámítva néhány helyi lakos megjegyzését a facebookon, alapvetően pozitív a visszajelzés, nem kell azonnal ilyen patáliát csinálni.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy meg lehet kérdezni a taxisokat is a minőségi vendégekről, milyen állapotban vannak, amikor távoznak. A február 15-én tartott egyeztetést követően is valamilyen szinten még mindig rendezetlen a személyszállítás. Javasolja a következő testületi ülésre erről valamilyen közös álláspont kialakítását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a két ülés közötti időszakról szóló beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

209/2022. (VI.29.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés között eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés között eltelt időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a mai ülés 1. napirendjét holnap újra tárgyaltatja, az ülés időpontja 2022. június 30. 15.00 óra.  Kéri a meghívót kiküldeni.  

Több hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 13.20 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

      

    Krisztin N. László                                Török Zoltán                                Dr. Bodnár Attila                                      

       polgármester                                     alpolgármester                                         jegyző

 

 

                                                                 Forintos Ervin

                                                                    képviselő

                                                           jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!