Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2022.06.14 rendkivüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 18/2022.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 14-én (kedd) 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: 

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Hartai Béla                                         képviselő

Takács Lajos                                       képviselő                                             (4 fő)

                                                                      

 

Távolmaradását bejelentette:

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                 (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                                kvi és adóosztály vezető

Gyimesi Mónika                                igazgatási-műszaki ügyintéző

Rakics Anna                                      VN. Kft. ügyvezető

 

Tóthné S. Zsuzsa                            jegyzőkönyvvezető                               

 

                                                              

                                NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Borbélyné Galambos Gabriella, Mékli Bernadett és Forintos Ervin képviselő jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Török Zoltán képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

175/2022. (06.14.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Török Zoltán alpolgármestert jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 3 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy a napirend módosítására van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti 3 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

176/2022. (06.01.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. június 14-i  rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 3 napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

  1. A strandok rendjéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

  1. Az „Alsó Bazársor és környező területek megújítása” tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárás során a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások bekérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

 

  1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

 A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy az előkészítő vezesse fel a napirendet.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a VN. Kft. részéről érkeztek javaslatok arra vonatkozóan, hogy mit lenne célszerű módosítani. Volt olyan javaslat, amit már az előzőekben tárgyaltak és átvezettek.. Ezek kerültek a rendelet tervezetbe beépítésre.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponthoz?

 

Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető kéri, hogy amennyiben a napirendhez kapcsolódó rendelet tervezet elfogadásra kerül, akkor a következő napirendként tárgyalásra kerülő strandi rendeletben szereplő bérlet árához igazodva a parkoló rendeletben szereplő díj is módosulhasson 6.000 Ft-ról 8.000 Ft-ra a 4.1-es pontban. Megkérdezi, hogy a 11,12 és 13-as bekezdésekhez kapcsolódva, hogy a parkolóhely használatba adás mennyiben érinti a parkoló helyeket?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a legutóbbi ülésen megbeszélték, hogy fizikailag semennyiben.  Tájékoztat arról, hogy a Bogyay úton áldatlan helyzet alakult ki a parkolás terén. Egyeztetett az ott működő vállalkozásokkal, a VN. Kft. ügyvezetőjével Rakics Annával is erről. Az a javaslat, hogy ott is alakítsunk ki fizető parkolót és akkor egy normalizált helyzetet teremthetünk. Kérdezi Dr. Bodnár Attila jegyzőt, hogy van-e arra lehetőség, hogy a rendelet módosításhoz kapcsolódóan módosító javaslatként ezt megtegyék?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy igen, van rá lehetőség.

 

Hartai Béla képviselő megkérdezi, hogy mi indokolta azt, hogy átadják polgármesteri hatáskörbe a várakozóhelyek megváltása ügyében a Képviselő-testület hatáskörét?

 

Gyimesi Mónika ügyintéző válaszában elmondja, hogy egy rendelet tervezetről van szó, másként is dönthetnek.

 

Hartai Béla képviselő javasolja, hogy maradjon a Képviselő-testületnél a döntési hatáskör. Korábban is beszéltek már arról, hogy a parkolóhelyek számának bővítése érdekében új területeket is bevonhatnának. (Művelődési háznál, óvoda mellett stb.)  Tudja, hogy egy parkoló automata nagyon drága, ezért felveti az SMS-el történő parkolás lehetőségét.

 

Török Zoltán alpolgármester ezt nem javasolja az idősek miatt.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért Hartai Béla képviselő javaslatával. Felveti bevonható parkolási helyként a badacsonyi MOL kút melletti területet, ahol a kihajtóig jelenleg ingyen parkolnak. Fel kellene festeni, hogy az a rész is fizető parkoló. Badacsonytomajon a kis területek bevonására is szükség lenne, mint pl. a Takarékszövetkezet melletti terület.

 

Rakics Anna ügyvezető tájékoztat arról, hogy 2 évvel ezelőtt 1,5 m. Ft. + áfa volt egy parkoló automata költsége.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző megfontolásra javasolja Hartai Béla képviselő felvetését, a Képviselő-testület döntsön arról, hogy kíván-e parkoló automatát beszerezni.

 

Hartai Béla képviselő felveti parkolóőr alkalmazásának a lehetőségét.

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja, hogy vegyék igénybe a Bahart területét, fessék fel és tegyenek parkoló automatát a MOL kúthoz. Beszéltek korábban a játszótér melletti területről is. A Tájház udvarba javasolja a kiegészítő tábla kihelyezését, mely szerint maximum 1 óra a parkolási idő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a mai rendkívüli ülés azért került összehívásra, mert feloldották a díjemelési tilalmat. Megkérdezi Dr. Bodnár Attila jegyzőt, hogy a parkolóhelyek számát lehet-e bővíteni a rendelet módosításával?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy lehet.

 

Krisztin N. László polgármester véleménye szerint készítsék elő a parkolóhelyek számának a bővítését a soron következő ülésre, megvizsgálva, hogy ki tudják-e termelni annak költségét, illetve meg kell terveztetni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért Hartai Béla javaslatával, hogy maradjon képviselő-testületi hatáskör a parkolóhelyek megváltása, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

177/2022. (VI.14.) képviselő-testületi határozat

A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete saját hatáskörében tartja a várakozóhelyek megváltásáról szóló döntést.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Dr. Bodnár Attila jegyző, Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az éves parkolóbérlet ára 6.000,- Ft-ról 8.000 Ft-ra emelkedjen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

178/2022. (VI.14.) képviselő-testületi határozat

A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az éves parkolóbérlet díja 8.000 Ft./év összegben kerüljön meghatározásra a rendeletben.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Dr. Bodnár Attila jegyző, Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a júniusi soros testületi ülésre a VN. Kft. ügyvezetője készítsen elő egy anyagot a parkolóhelyek bővítése vonatkozásában, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

179/2022. (VI.14.) képviselő-testületi határozat

A fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Rakics Annát a Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a június 29-ei soros képviselő-testületi ülésre készítse elő a parkolóhelyek bővítésére vonatkozó javaslatot a napirend tárgyalása során tett javaslatok figyelembevételével.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Dr. Bodnár Attila jegyző, Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

              Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a rendelet módosításával, az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül megalkotja az alábbi rendeletét:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2022.(VI…) önkormányzati rendelete

a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

2./ Napirendi pont

A strandok rendjéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester felkéri az előkészítőt, hogy vezesse fel a napirendet.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a VN. Kft. ügyvezetője javaslatokat nyújtott be a rendelet módosítása kapcsán, melynek elsődleges célja a díjemelés volt, továbbá egyéb javaslatok is megfogalmazásra kerültek: Így a nyitva tartással kapcsolatban kerüljön a rendeletbe, hogy az  üzemeltető a nyitva tartási időtől eltérhessen. A strandok zárásának időpontját javasolják 24:00 óra helyett 22:00 órára előbbre hozni. A szezon bérletek kiváltása június 30-ig legyen lehetőség. A rendeletben nincs rögzítve, hogy mi a határideje, ezzel is ki kellene egészíteni. Az üzemeltető szeretné, ha megfelelő biztonsági intézkedések mellett strandi rendezvények idején éjszaka is lehessen fürdőzni.

 

Rakics Anna ügyvezető hozzáteszi, hogy szeretnék, ha a rendeletben módosításra kerülne az 5. § (5) bekezdés április 1-re a kombinált bérletek miatt. A belépőjegy árakra vonatkozó javaslatot a környező települések áraival összehasonlítva tették meg. Továbbá kérnék, hogy a délutáni kedvezményes belépő kiváltási ideje 16:00 óra helyett 17:00 órára tolódjon ki.

 

Krisztin N. László polgármester Kérdezi, hogy egyéb módosító indítvány van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy az elhangzott javaslatok nagy részét az előterjesztés tartalmazza. Módosító javaslatként hangzott el az Üzemeltető részéről, hogy szeretné, ha április 1-el lenne meghatározva az éves bérletek kiváltási ideje. Mindezeket a Képviselő-testület tájékoztatása mellett, hogy amennyiben ez nemtetszést vált ki, lehessen róla konzultálni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

180/2022. (VI.14.) képviselő-testületi határozat

A strandok rendjéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendeletben az éves bérletek kiváltásának időpontját április 1-től határozza meg.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Dr. Bodnár Attila jegyző, Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

              Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja az Üzemeltető azon kérését, hogy a nyitvatartási időtől eltérhessen, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

181/2022. (VI.14.) képviselő-testületi határozat

A strandok rendjéről szóló 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi Üzemeltetőnek, hogy a strand nyitvatartási idejétől eltérjen, megfelelő biztonsági intézkedések mellett strandi rendezvények idején éjszaka is lehessen fürdőzni.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Dr. Bodnár Attila jegyző, Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

              Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztés szerinti rendelet módosítást, aki elfogadja, kiegészítve az április 1-jei szezonbérlet kiváltási idővel, illetve azzal, hogy az Üzemeltető a nyitvatartási időtől eltérhessen, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletét:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2022.(VI…) önkormányzati rendelete

a strandok rendjéről szóló 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

 

3./ Napirendi pont

Az „Alsó Bazársor és környező területek megújítása” tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárás során a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások bekérése Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester felkéri Dr. Bodnár Attila jegyzőt, hogy vezesse fel a napirendet.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy mindenki előtt ismert, hogy 3 árajánlat érkezett be. A Bíráló Bizottság szerint a TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. Kétszer hiánypótoltatták meg a céget, a hiánypótlásban foglaltaknak mindkét esetben eleget tettek. Most a különböző referencia igazolások bekérése a következő lépés. Erről a Képviselő-testületnek döntenie kell, hogy a közbeszerző cég ezeket az igazolásokat be tudja kérni, hogy tovább tudjon menni az eljárás.

 

Hartai Béla képviselő tájékoztatást kér Dr. Bodnár Attila jegyzőtől, hogy most hogy látja kronológiába ennek a folyamatát. Bekérik a referenciákat, majd azt követően dönt a testület, ez után mikor lesz munkaterület átadás? A szezonban esetleg még lehet, hogy nem bontunk? Az idő szűkét ez, hogy zavarja?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy a múlt héten járt Miniszter úrnál személyes egyeztetésen. Amennyiben a héten megérkezik az Irányító Hatóság jóváhagyó döntése az Alsó-bazársorral kapcsolatban beadott kérelmeinkkel kapcsolatban, akkor kb. a Képviselő-testület 3-4 héten belül tud végső döntést hozni. A döntés meghozatala után 60 napunk van szerződést kötni, és a szerződéskötéstől számított 6 hónapon belül kell befejezni. Így számolunk, hogy az ott lévő vállalkozások legkevesebb kárt szenvedjenek, illetve saját vállalkozásunk, a Városüzemeltető Kft. a parkolás miatt. Az sem ördögtől való, ha ez a munka elcsúszik augusztus végére.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha meg lesz a partnerünk, akkor azt szeretnénk, mint a Fő utcai beruházásnál -ahol nem mi vagyunk a beruházók-, hogy 10 munkaterületre osztották a területet, és a kivitelező olyan rotációban végzi a munkát, hogy a legkevesebb mértékben akadályozza a szezont és a forgalmat. Jelenleg az alrészeken dolgoznak és az ősszel kezdik meg a Fő utcának az átalakítását. Ezt szeretnénk elérni az Alsó park esetében, hogy bontsa több munkaterületre, részre a munkát, így a lehető legkisebb problémát jelentsen a beruházás az ottani vállalkozásoknak és vendégeknek. A parkoló átalakítása jó lenne, ha a dömping időszak után történne.

 

Hartai Béla képviselő megkérdezi, hogy tervezve van-e a műszaki ellenőrnek a pályázati kiírása, kiválasztása, vagy „megreckírozzuk” az alkalmazott státuszt? Így, ha valami hiba van, akkor az összes költség az Önkormányzatra hárul, nem pedig a műszaki ellenőr felelősségbiztosítására.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy nem reckíroztunk, a közbeszerző javaslatára lett így alkalmazva a Tátikánál a műszaki ellenőr. Mivel a műszaki ellenőr urat is ajánlás útján kaptuk, 100 %-ban elégedettek is vagyunk a munkájával. Ő Molnár Mihály pályázati referensen kívül az a kolléga, aki 1000 %-ig az Önkormányzat érdekeit képviseli a mai napig. Úgy gondolja, hogy a közbeszerző erre majd választ ad.

 

 

Krisztin N. László polgármester Kérdezi, hogy egyéb észrevétel van-e? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot tudja támogatni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

182/2022.(VI. 14.) Képviselő-testületi határozat

Az „Alsó Bazársor és környező területek megújítása” tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárás során a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások bekérése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az „Alsó Bazársor és környező területek megújítása” tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárás során a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások bekérése” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

 

  1. A Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 azonosítószámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat keretében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második része szerint, a Kbt. 81. §-ára tekintettel uniós eljárásrend szerinti „Alsó Bazársor és környező területek megújítása” tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárás során a 2022. május 17. napján megtartott bírálóbizottsági ülésen tett bíráló bizottság által tett javaslattal egyetért valamint elfogadja és támogatja az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlatot tevő TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőtől a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások bekérését.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal, egyebekben 5 munkanap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály projektmenedzser

 

 

Krisztin N. László polgármester több észrevétel nem lévén, megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a testületi ülést 15:06 órakor bezárja.

 

 

 

K.m.f.

 

       

       Krisztin N. László                                                                        Dr. Bodnár Attila        

          polgármester                                                                                      jegyző

 

 

Török Zoltán

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!