Polgármesteri határozatok, előterjesztések 69-74

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

69/2021. (IV.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló

27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:


<<----- MELLÉKLETEK ----->>


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) Alapító Okiratát a módosítással egységes szerkezetbe foglalja és annak szövegét a testületi ülés jegyzőkönyvéhez csatolt okirat tartalmával egyezően megállapítja, illetve elfogadja.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Rakics Anna VN Kft. ügyvezető
BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

70/2021.(IV.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló

27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. Az „Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója” díjra javasolt Hegedűs András címzetes tűzoltó főtörzsőrmester személyével egyet ért és részére bruttó 50.000 Ft összegű jutalom kifizetését rendeli el.
  2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az összeg kifizetésére.
  3. felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Földi Laura pénzügyi ügyintéző

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintézőBADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

71/2021.(IV.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló

27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tapolcai Rendőrkapitányság által Balatonrendes Község 2020. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és feladatokról szóló beszámolóját elfogadja.

Felkéri a KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

72/2021.(IV.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló

27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. a FYREX Kft. Badacsonytomaj város intézményeinek tűz és munkavédelmi szempontú bejárásának tapasztalatairól szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal megismerte és felhívja az intézményvezetők figyelmét arra, hogy az intézményekben szükséges felülvizsgálatokat (érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági, villámvédelem) haladéktalanul készíttessék el.
  2. felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő:       azonnal

felülvizsgálatok elvégzésére haladéktalanul

felülvizsgálatok elvégzéséről beszámolásra 45 napon belül

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

intézményvezetők, ügyvezetők


BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

73/2021.(IV.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló

27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi munkájáról készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal és formában elfogadja.
  2. felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző


BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

74/2021.(IV.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló

27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 82/2020. (II.26.) és 83/2020.(II.26.) képviselő-testületi határozatokat visszavonja.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Rakics Anna VN Kft. ügyvezető 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!