Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2021.12.07 közmeghallgatás jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 17/2021.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 7-én (kedd) 17.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Hartai Béla                                         képviselő                                                            (7 fő)

Takács Lajos                                       képviselő

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                                jegyző                                                                (1 fő)

 

Lakosság részéről megjelent::         35 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a képviselőket, jegyző urat és a közmeghallgatáson megjelenteket. Elmondja, hogy a közmeghallgatás testületi ülésnek minősül, a vonatkozó formalitásokat és előírásokat be kell tartani. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Takács Lajos képviselő jelezte távolmaradását, a Parlamentbe kellett egy fontos tárgyalásra mennie. Kéri, hogy ha olyan kérdés merülne fel, amit kifejezetten hozzá céloznak, az a jegyzőkönyvbe kerüljön rögzítésre, írásban válaszolni fog rá. Bemutatja Dr. Bodnár Attilát, aki két hónapja tölti be a jegyzői posztot, Wolf Viktória távozása után vele dolgozunk együtt. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mékli Bernadett képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

609/2021.(XII.07.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 2 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

610/2021.(XII.07.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. december 7-én megtartott közmeghallgatásának napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

1.) Beszámoló a Képviselő-testület 2021. évi munkájáról

2.) Közérdekű kérdések, javaslatok

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Beszámoló a Képviselő-testület 2021. évi munkájáról (szóbeli)

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület a munkáját a törvények, jogszabályok betartásával végzi. Elmondja, hogy több személyi változás is történt. Távozott a jegyző, illetve a pályázatokkal foglalkozó kolléga is. Nehéz időszak következett. Az előző és a jelen testület is aktív volt, sok futó és új pályázat várt menedzselésre. Tavaly óta küzdünk a járvány helyzettel, mely nagymértékben befolyásolta a munkát. Tavaly a hivatalban is sokan megbetegedtek, az idén is többen voltak távol hosszabb ideig, pótlásuk szintén nehézségeket okozott. Ábrahámheggyel és Balatonrendessel közös hivatalként működünk, ennek ellenére nem vagyunk nagy rendszer. Az elmúlt időszakban a testületen belül megromlott a viszony, felmerült a testület feloszlatásának a lehetősége is. Ebből a folyamatból próbáltunk kitörni, ami nem könnyű feladat. A gazdálkodással kapcsolatosan elmondja, hogy a költségvetés nagyrészben igazodik az aktuális országvezetési szabályokhoz. A keretszámok az év utolsó periódusában születnek meg, a főszámokat csak nagyvonalakban ismerjük. Tudjuk, hogy például nem lehet adót emelni. Nehéz mérlegre tenni az előttünk álló feladatokat, nem lehet mindig meghatározni, hogy az egyik fontosabb, mint a másik. Úgy kell gazdálkodni, hogy jusson belőle szociális ügyekre, turizmusra, fejlesztésre, civil szervezetek támogatására, és sok minden másra. Ez a testület 2019. októberében alakult meg, 2020. márciustól pedig a járványveszély miatt bevezették a rendkívüli helyzetet, amit nehéz volt kezelni. Bizonyos bevételek csak részben tudtak teljesülni, pld. az idegenforgalmi adó, a fizető parkolók és strandok bevételei, stb. A 2019. évben átvett tartalékhoz hozzá kellett nyúlni, különösen a fejlesztések tekintetében. Örömmel jelentheti, hogy 2020. évhez képest 2021-ben újra növekedett a tartalék, jelenleg az önkormányzatnak többszáz millió forint van a számláján. Az önkormányzat lekötött pénze 40 millió forint körül van, a vagyona mintegy 5,2 milliárd forint, mely 2020. évhez képest is növekedett.  2016-2020. között rengeteg pályázat jelent meg, az elnyert támogatásokat az önkormányzatok 2019-2021-ben használták fel. A strandfejlesztés IV. ütemére 2 x 30 millió forintot nyertünk el a két strandra, a badacsonyörsi utak fejlesztésére 20 millió forintot nyertünk. A strandfejlesztést az idén lezártuk. A badacsonyörsi útfejlesztési pályázat a nyár folyamán érkezett, jövő szeptember 30-ig kell megvalósítani. A pályázatot Hartai és Török urakkal nézték át, konkrétan nevesítve vannak azok az utak, melyek meg fognak újulni. Ezek közül a Mandulás út kap aszfalt borítást, a többi út mart aszfalttal lesz stabilizálva. Nehezítette 2020. májustól a munkát, hogy különböző feljelentések okán a gazdálkodásban hibákat találtak. A Közbeszerzési Döntőbizottság büntetéseket is kiszabott néhány millió forint értékben, melyek közül legfájóbb a GINOP pályázattal kapcsolatos. Itt azt a hibát követtük el, hogy a projekt menedzsment tagjait megbízási díjjal foglalkoztattuk az alkalmazás helyett. Így közbeszerzési eljárás lefolytatására kényszerültünk volna, ez nem történt meg. A kiszabott büntetések mértéke 500 eFt, 1,5 millió Ft és 3 millió Ft volt. Megjegyzi, hogy hasonló elvonások másutt is történnek.  Előfordulhat az is, hogy a pályázat kiírója a büntetéssel érintett tételeket részben vagy egészben elvonja. Az esetek többségében megfellebbeztük a döntést, egy részében sajnos nem értünk el sikert. Van olyan ügy, ahol a közbeszerző cég helyt áll, megfellebbezték a Fővárosi Törvényszék döntését. Rendelkezésre áll még az önkormányzati vagyonbiztosítás, melyből szeretnénk egy részét rendezni ezeknek, illetve a vállalkozó biztosítások is, hiszen több esetben a vállalkozók tévedése miatt került kellemetlen helyzetbe az önkormányzat. A múlt héten írtuk ki a badacsonyi alsó park területére a közbeszerzést. Ha a vállalkozó olyan beruházási értékkel jelent meg, ami a pályázati összegnél magasabb, akkor belső átcsoportosítással tudunk plusz forráshoz jutni. Sok pályázatot már megvalósítottunk. Most zajlanak a következők: KEHOP klímastratégia pályázat 19.940 eFt értékben, mely lassan befejeződik. A COVID helyzet miatt az Állam, illetve az EU is lehetővé tette a hosszabbításokat. A mini bölcsőde fejlesztés folyamatban van a TOP-os program keretében, 75 millió forint értékben. Hamarosan befejeződik, a gyerekek és a szülők türelmetlenül várják, hogy a 21 fős bölcsődét bírtokba vehessék. A Kisfaludy útról leágazó Bogyai úton zajlik egy Belügyminisztérium által támogatott fejlesztés, 465 millió forint értékben. Ez fizikaileg december 20-án, pénzügyileg december 31-én zárul.  Két Magyar Falu program van, az egyik az útfelújítás, a másik a Művelődési ház belső átalakítása, ajtó csere, vizesblokkok felújítása 30 millió forint támogatással. Vállalkozói érdeklődés hiánya miatt ezt nem tudtuk eddig megvalósítani. Kezdeményeztük a határidő hosszabbítást és a műszaki tartalom módosítását, mert időközben az árak nagyon elszaladtak. A jövőre vonatkoztatva most indulnak a TOP-os programok, melyek megyei szintű pénzügyi keretek megszólítását teszik lehetővé. A GINOP 2,5 milliárdos program két nagy részből áll. Az egyik a Tátika, melynek építése jelentős csúszással elkezdődött. A másik az Alsó park. A gyepes rész, parkolók kialakítása, a parkoló helyén pedig rendezvény kialakítása tervezett. A közbeszerzés a jövő hét első napjaiban kerül kiírásra. 1,1 milliárd forint értékű beruházásról van szó a 71-es út alatti részen. Az MTÜ létrehozott egy Nonprofit  Zrt-t, mely szintén hajt végre projekteket a város érdekében. Most van folyamatban a Kálvária Projekt II. üteme, a Szent István kápolnától a város felé eső részen. Jelenleg közbeszerzési kiírás alatt van a Kálvária Projekt I. üteme, a Hősök terétől a ravatalozóig, illetve a Fő utca rekonstrukciója. A pályázati határidő december 17-én jár le. Bízunk benne, hogy lesz pályázó. Örömmel jelenti be, hogy újra van gyerekorvosa a városnak, aki sokak megelégedésére végzi a munkáját, többen visszahozták a kártyájukat hozzá. A feladatot hosszú ideig helyettesítéssel tudtuk csak megoldani. A szociális témával kapcsolatosan elmondja, hogy 2021. évben települési támogatást 113 főnek adtunk. 2019-ben 23 fő vette igénybe, igaz, hogy más feltételek között. Gyermekszületési támogatást 1 fő vett igénybe, 57 ezer forintot jelent ez. Ezzel szemben 18 gyerek született Badacsonytomajon. A támogatás jövedelemhez kötött. Kéri, hogy aki jogosult rá, az vegye igénybe, a város ezzel szeretné támogatni a gyerekeket vállaló szülőket. A temetési segély felvétele sem szégyen, kéri azt is igényelni. Mindenki kerülhet nehéz helyzetbe. A Bursa Hungarica Felsőoktatási programban 4 fő vesz részt. Az idén 104 m3 szociális tűzifát biztosítottunk a kérelmezőknek a rendeletben meghatározottak szerint, amit már ki is szállítottunk. Emellett a képviselő-testület vállalta, hogy aki a rendeletben meghatározott jövedelemhatárt túllépi, de rászoruló, azokat is támogatja. Így további 34 fő részére tudtunk 2 m3 fát biztosítani, amit december 17-ig szintén megkapnak a kérelmezők. Az állam rönkfában adja a fát, önkormányzatunk konyhakész állapotban, a szállítást biztosítva adja az embereknek. Úgy érzi, hogy ezen nem szabad spórolni. Beszámolóját befejezve kéri az intézményvezetőket és ügyvezetőket, hogy pár mondatban mondják el az általuk vezetett szervezetekről a tudnivalókat.

 

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető a személyi ügyekkel kapcsolatosan elmondja, hogy 2021. év elején nyugdíjba ment egy óvónő, a helyére pályázatot írtak ki. Egy német szakos óvodapedagógust vettek fel, aki fél év után visszaköltözött az eredeti lakóhelyére. Most egy pályakezdő óvónővel a személyi létszámuk teljes lett. Az óvodában 6 fő óvodapedagógus, plusz ő, 1 fő pedagógiai asszisztens, 3 dajka, 1 kisgyerek nevelő és 1 bölcsődei dajka dolgozik.  A helyettesítések megoldhatók. Van olyan kisgyerek, aki mellé szükség lenne egy gyógypedagógiai asszisztensre. Neki meg van a végzettsége, de munkája mellett nem tud a kisgyerek mellett is helyt állni. Mindhárom csoportban 25 gyerek van, a bölcsődébe 7 gyerek jár. A környező településekről, Ábrahámhegyről, Salföldről, Révfülöpről, Gyulakesziből, Szigligetről, Badacsonylábdiból és Badacsonytördemicről is vannak gyerekek. Büszke arra, hogy a szülők nyugodtan bízzák rájuk a gyermekeiket. A beruházásokra rátérve elmondja, hogy jelenleg a bölcsődei beruházás folyik. Az udvari játékok felülvizsgálata megtörtént.  2022-ben szeretné az aulában a linóleumot kicseréltetni, illetve a gyerekeknek új szekrényeket vásárolni. A pedagógiai programjukat átdolgozták, a pandémia helyzet miatt ügyeletet tartottak, a gyerekek kisebb létszámban voltak jelen. A házirendben is történtek változások, kapcsolódni kellett az országos rendeletekhez a COVID helyzet miatt. A szülők több napot igazolhattak a gyermekek távolléte miatt. Pár hete összesen 8 gyerek volt az óvodában. A dolgozók átoltottsága majdnem 100 %-os. Igyekeznek továbbra is magas szakmai színvonalon dolgozni, mindenki megelégedésére.

 

Krisztin N. László polgármester kéri az iskola igazgatóját, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató mindenkit köszönt. Elmondja, hogy a Tatay Sándor Általános Iskola sajátos helyzetben van, mert a fenntartója a Balatonfüredi Tankerületi Központ, de az épület az Önkormányzat tulajdonában van. Beszámolási kötelezettséggel a tankerületnek tartoznak. Az idén 147 tanulójuk van, az osztályok létszáma optimális, 15-22 fő. A beiskolázási körzethez csatolták még Nemesgulácsot és Kisapátit is. 12 olyan tanuló van, aki nem a beiskolázási körzetből jár, hanem Tapolcáról, Szigligetről, Nemesvitáról, illetve Gyulakesziből. Ők azért választották ezt az iskolát, mert úgy hallották, hogy színvonalas munka folyik itt, jó a felkészültség, aktív a tanári gárda. 4 napközis csoport működik, mintegy 120 gyerek délután is az iskolában tartózkodik. Jelenleg 15 pedagógus van, a szakos ellátottság 95 %-os, a rajzszakot nem tudták betölteni. Ezt az alsó tagozatos rajz speckolos kollégák végzik. A pedagógusokra napi szinten tudnak számítani, nem utaznak, állandóan az iskolában vannak. Angol, matematika, technika és magyar tárgyakból csoportbontással működnek az év elején készített felmérés szerint. Az országos kompetencia felmérés eredményeit nézve nagyon szép eredményeket értek el. Az iskola az országos átlag felett teljesít, szépek a beiskolázási mutatók. A gyerekek többségében érettségit adó iskolába jelentkeznek. Nagy gondot fordítanak a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Pedagógiai asszisztenst is foglalkoztatnak. A szakkörök működhetnek az idén, az ehhez nyújtott támogatást megköszöni az önkormányzatnak. Helyben van a Színvonal művészeti iskola, illetve a Tapolcai Zeneiskola kihelyezett tagozata. A járványhelyzet átírta az utóbbi éveket, jóval kevesebb program és rendezvény volt. Kevesebb a verseny, a szülőkkel való találkozás. A külföldi iskolákkal nem tartható a kapcsolat, elmaradtak a kirándulások és sítáborok. A „Határtalanul” program keretében már két évfolyam nem tudott elmenni a kirándulásra. Többször kellett elrendelni karantént, most az az oktatáspolitika álláspontja, hogy aki tud, maradjon az iskolában, ne kelljen digitális oktatásra áttérni. A szülőkre a digitális oktatás nagy terhet rótt, a pedagógusoknak is sokkal több munkával járt, mint a jelenléti oktatás. A feltételeket felmérték, minden családban volt internet hozzáférés, illetve a legtöbb esetben megfelelő eszköz is. Az iskola tudott kölcsönadni eszközöket, illetve a Kiss József Alapítvány vásárolt 15 tabletet. Szeptemberben megtartott Bolyai matematika versenyen a 6. osztályos csapat megnyerte a Tapolca környéki iskolák versenyét, a megyei versenyre bejutottak, az országos versenyt sajnos már csak online rendezték meg. Az országos versenyben 90 csapat közül a 26. helyezést érték el, ez nagyon szép eredmény. A sportversenyben is szép eredményt értek el a gyereket, bejutottak a megyei döntőbe, amit már nem tudtak megtartani. A gyerekek az iskolában a visszajelzések alapján megkapják a szükséges alapokat a további tanulmányaikhoz.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a Kulturális Intézmény megbízott vezetője adjon tájékoztatást.

 

Nagy László mb. igazgató elmondja, hogy a pandémia helyzet a terveket átírta, abból nagyon keveset tudtak megvalósítani. Az intézmény folyamatosan működött, online oldalakat hoztak létre. Lehetőséget biztosítottak a könyvtár online működésére, a kért könyveket házhoz vitték. A rendezvények a kormányrendelet szerint május 31. után kezdődhettek. Badacsonytomaj ilyen vonatkozásban kiemelt körzet, minden rendezvényt komoly előkészítés és egyeztetés előz meg. Május 31-től 92 rendezvényt bonyolított le az intézmény. Az intézmény csökkentett létszámmal működik, két fő az irodában dolgozik, 1 karbantartó és egy 6 órás könyvtáros van, illetve 6 hónapra egy kisegítő. Mindent megtettek azért, hogy a rendezvények jól sikerüljenek, megköszöni a civil szervezeteknek, vállalkozóknak és intézményeknek, hogy mindenben partnerek voltak. A rendezvények látogatottsága nem rossz, de évek óta csökken a helyiek részvétele. Egy-egy szomszédos településre elmennek a helyiek is, ide viszont nem. Ezt nem érti, hiszen a mi rendezvényeink sem rosszabbak. Bízik benne, hogy a jövőben ez változni fog.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy adjon tájékoztatást.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a Városüzemeltetés 2000. óta működik, végzi a település karbantartási feladatait. Két fő tevékenysége van, a közhasznú feladatok az önkormányzati kötelező feladatokat jelentik, a vállalkozási tevékenység közül a strand és a parkoló a legjelentősebb. Minden évben üzleti tervet készítenek, az idén 160 millió forintra tervezték a bevételi és kiadási oldalt. A pandémia miatt sajnos a bevételek egy része elmaradt, a vállalkozási tevékenységből tervezett bevételt viszont túlteljesítették. Jelenlegi létszámuk 25 fő, ebből 4 fő szellemi dolgozó és 21 fő fizikai dolgozó. Évek óta csökken a létszámuk. Badacsonytomajon 88 út található, 100 km hosszban, 10 ha zöldterület, 4 temető, amit ezzel a létszámmal tartanak karban. Egyre több a feladat, szeretnék a létszámot bővíteni. A strandok sikeresek voltak, a badacsonytomaji strand egyre népszerűbb, a két strandon közel 100 ezer vendég volt. A Kert utcai játszótérre az idén vásároltak egy játékot, jövőre is szeretnének egy játszóteret felújítani. Ahhoz, hogy a település szebb és élhetőbb legyen, kellenek a helyi lakosok és az üdülőtulajdonosok is. A szelektív hulladék, a zöldfelületek és az utak karbantartása kapcsán kaptak kritikát, ezen lehetne fejleszteni, de ez a létszám kevés hozzá. Kéri a lakosságot, hogy a saját ingatlana előtti részt mindenki tartsa rendben. A szelektív hulladékgyűjtők központi helyre történő betelepítési megszokottá vált. Jövőre lehetőséget fognak biztosítani a helyi vállalkozóknak is a szelektív hulladék elhelyezésére, térítés ellenében. Az üdülő ingatlanok tulajdonosainak zsákokat fognak biztosítani. A pandémia ellenére az eddigi működésük sikeres volt, igyekeznek a lakossággal együttműködve elvégezni a feladataikat. Kéri, hogy ha valaki olyat tapasztal, ami rájuk tartozna, akkor értesítse őket. Elérhetőségük a Badacsony Újságban és az internetes fórumokon megtalálható.  Lehetőség szerint ne a facebook oldalról értesüljenek olyan dolgokról, ami a településnek nem biztos, hogy jó pontot jelentenek. A problémákat megpróbálják megoldani vagy megkeresni azt a fórumot, ahol megoldhatók.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Menü Kft. ügyvezetője fogászati kezelés alatt áll, ezért ő mond pár szót a Kft. idei működéséről. Elmondja, hogy évtizedek óta biztosítja a gyerekek étkeztetését, a szociális alapú étkeztetést és a vendégétkeztetést. Hosszú utat járt be ezen idő alatt. 2016. körül pályázati forrásból megújult a konyha, sok új berendezés került beszerzésre. Most az elektromos betápot sikerült eljuttatni a konyhához. Egyre több településen lehetetlenül el a konyha működése, újabb és újabb megkeresések érkeznek, bővül az ellátotti létszám. A pandémia miatt az éthordós étkeztetést megváltoztattuk, az ebédet ételdobozokban kapják az igénylők, aminek az ára egy ebéd esetében közel 100 Ft. A környező települések vezetésével egyeztetni kell ebben a témában, mert a jelenlegi helyzetben nem tudják fenntartani az étel kiszállítását. A ciklusprogramban szerepelt a munkahelyek megtartása, bár változott a helyzet, alig lehet olyan személyeket találni, akiket foglalkoztatni lehet. Minden munkahelyen megpróbálunk elsősorban helyieket foglalkoztatni. Elmondja, hogy azok a fejlesztések, melyeket a képviselő-testület megkezdett, illetve a korábbi testületek csináltak, egyben munkahely lehetőséget is teremtenek a helyieknek vagy másoknak. Például, ha a Tátika megújul, azt üzemeltetni kell. Megkezdődik a Fő utca rekonstrukciója. Már megjelent egy színvonalas üzlet, melyhez a tulajdonosoknak gratulál. Reméli, hogy ez a folyamat folytatódni fog. Felhívja a helyi fiatalok és középkorúak figyelmét, hogy járjanak nyitott szemmel, ha elkésnek, akkor mások fogják a bérleti lehetőségeket kihasználni. Badacsonyban a Dísztér jobb oldalán lévő üzletsorban például nincs egy helyi tulajdonos vagy bérlő sem. A Városháza téren lévő kis üzletet sem tudjuk kiadni. Felmerült, hogy mi lehet a helyi emberek jövője. A régi megoldások már nem működnek. Vállalkozóvá válásra biztatja a badacsonytomaji lakosokat. Mindenkinek köszönetet mond, aki segítette a 23021. évet túlvészelni.

Felkéri a Tourinform Iroda vezetőjét és munkatársát, hogy adjanak egy rövid tájékoztatást.

 

Tasner Mónika irodavezető a Céh Turisztikai Egyesület nevében ismerteti a beszámolóját, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

Vízkeleti Dóra munkatárs a Tourinform Iroda működéséről ad tájékoztatást. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

Krisztin N. László polgármester ezúton is gratulál a Tourinform Irodának a jubileumhoz. A testület a 25 évet jutalommal próbálta elismerni. Kérdezi a képviselő-társait, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni az elmondottakhoz.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy az önkormányzat munkarendjében változás történt. Tudjuk, hogy olyan időszakban vagyunk, ahol a pandémia letarolta a települést is. Ezért az alpolgármesteri feladatokat teljes mértékben nem lehetett átadni, azok folyamatban vannak, illetve állnak. Ha az új alpolgármester úr utolérte magát és nem helyettesíti a polgármester urat, utána fog ez megtörténni. Addig mindenkitől türelmet kér.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy betegsége miatt kellett az alpolgármester úrnak helyettesíteni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Pöltemberg utca és környékének csatornázásával kapcsolatosan az önkormányzathoz érkeztek befizetések az önrész tekintetében, mely elkülönítésre kerül. Várjuk a további befizetéseket. Úgy gondolja, hogy a következő évi költségvetésben is nevesítve lesz ez a régóta várt projekt, mely 65-70 embert érint. A Közúttal egyeztetve az útszakasz aszfaltozása elindult volna, de erre a projektre várunk. Elmondja, hogy a HÉSZ módosításokkal kapcsolatban sok észrevételt kapott. Egy részüket a testület felülvizsgálta. A személyes felelősségét ott érzi, hogy szeretné a környezet úgy átadni az utókornak, hogy ne következzen be visszafordíthatatlan helyzet, a Badacsony név maradjon méltó a nevéhez. Minden beruházásnak meg van a helye és a mértéke. Ha nem illik bele a természetbe, akkor nem tudja támogatni. Elnézést kér azoktól, akik esetleg neheztelnek rá, de a továbbiakban sem támogatja a hegyen a tájromboló építkezéseket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a csatornázással összefüggésben a beruházás 50 millió forint, ennek a felét vállalta az érintett lakosság. Mintegy 3 millió forint még nem érkezett be. Karácsony előtt a közbeszerzésre az ajánlatokat bekérjük, a munkát meg kell pályáztatni. Ha a pénz is beérkezik, és a testület úgy dönt, akkor a program tavasszal megvalósulhat. A hozzászólás másik részével csak részben ért egyet. Elhangzott, hogy sok hatóság felügyeli, hogy itt mi történik, ezekből a Nemzeti Park a legjelentősebb. A folyó építkezések 90 %-a a meglévő romos épületek felújítását célozza meg. A mintegy 10 % a hatóságok hibája is. Helyenként a hegyen 5 ezer m2-re már építhető egy 100 m2-es épület, ami Fonyódról is látszik. Büszke rá, hogy Badacsonyt meg tudták tartani ebben a formában. Úgy gondolja, hogy a Római út alatti rész sok mindent elbír, örülne, ha ott megújulnának a régi épületek. 3-400 szálláshely hiányzik a tanulmányok szerint. A Római út felett viszont meg kell gondolni az engedélyezést. Akkor lesz Badacsonynak vége, ha eltűnnek a szőlők, addig nem szabad eljutni, a védelem érdekében mindent meg kell tenni. Kérdezi, hogy a beszámolóhoz van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

611/2021. (XII.07.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Képviselő-testület 2021. évi munkájáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2021. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

2./ Napirendi pont

Közérdekű kérdések, javaslatok

Krisztin N. László polgármester kéri a megjelenteket, hogy közérdekű javaslataikat, hozzászólásaikat tegyék meg.

 

Bodó Kálmán elmondja, hogy már tavaly a Hivatalhoz fordult az úthasználat biztosításának ügyében. Az akkori jegyző elutasította. A Nagyköz utcában lakik, kéri egy helyszíni szemle megtartását a problémájának kivizsgálásához. A szomszédos ingatlan új tulajdonosa úgy gondolja, hogy az út az ingatlanához tartozik, a kerítést teljesen kitette, sövényt ültetett. Ők mindig ezt az utat használva jártak be az ezer négyszögöles területükre.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy keresse meg a jegyző urat fogadóóráján vagy telefonon is felhívható.

 

Deres Lászlóné elmonda, hogy a Rózsa közben, a Balaton partján még mindig nincs kiépítve a szennyvízcsatorna. Kéri, hogy ezügyben intézkedjen az önkormányzat.  Kérdezi, hogy miért kell 25 évente sírmegváltást fizetniük az itt lakóknak, se Szigligeten, se Zánkán nincs ilyen. Elmondja, hogy a nagyra nőtt fák miatt nem látják a Balatont. Lehetne-e ezzel valamit csinálni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Badacsonyban közel 500 ingatlannak nincs csatornája. Eddig négy csatornaprogram zajlott le. Az önkormányzat közműrendelete lehetőséget ad arra, ha egy közösség összefog és a költségek 50 %-át befizeti, akkor a fennmaradó 50 %-ot hozzáteszi az önkormányzat. A Pöltemberg utca és környéke közössége így próbálja megoldani a csatornázást. Ha a Rózsaköz közössége ezt a lehetőséget elfogadja, az előkészítésében szívesen segítünk.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy ennek a résznek a csatornázásával kapcsolatos feladatokat még annak idején elindította, a felmérés megtörtént arra, hogy hogyan lehetne kivitelezni. Az önkormányzat foglalkozni fog vele, ha át tudja adni az elmaradt feladatokat. Badacsony a szőlő és a bor városa, az utóbbi időben többször elhangzott, hogy a panoráma is fontos. A szőlőt meg kell tartani az utókornak. A rendeletben szőlőtelepítés szerepel, nem pedig szőlőművelés, ezen majd változtatni kell.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az általa említett szakasz esetében a tulajdonosi közösség már 2015-ben elindította az előkészítést, a tervezési költség 50 %-át befizették. A kivitelezéshez egy közbeszerzési kiírásra van szükség, a költségbecslés 4-5 éves. Már biztos, hogy abba az összegbe nem férünk bele. Amíg minden tulajdonos nem járul hozzá, addig nem indulhat el ez a folyamat. Ebben kéri az utcát képviselő felszólaló segítségét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy korábban a DRV-vel tárgyaltak a csatornahálózat fejlesztéséről. Akkor azt válaszolták, hogy a tisztítómű már most kicsi, valószínű, hogy néhány épületet még be tudnak fogadni, de 500-at biztos nem. A tisztítómű felújítása állami feladat, több százmilliós költség. Ha a közösség szeretné a csatornát, akkor most kell lépni, amíg be tudják fogadni a szennyvizet.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a temető törvény írja elő a sírhely megváltásról, hogy minimum 25 évre kell kiadni, de ez változtatható. Rátemetés esetén az időarányos részt ki kell fizetni a Kormányrendelet szerint.  A temetőfenntartás pénzbe kerül, másutt is be fogják vezetni, mert az önkormányzatok pénzügyi lehetőségei szűkösek. Egy sír megváltásáért 24 eFt-ot kell fizetni.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a temetési támogatás 60 eFt, sokan nem élnek vele. Javasolja a támogatást 24 eFt-tal lecsökkenteni, és ezen összeget automatikusan odaadni a temető üzemeltetőjének.

 

Lukács Antalné kérdezi, hogy a Badacsony Újságban miért szűnt meg az a lehetőség, hogy bemutatják az újszülött babákat és szüleiket. Régebben a halálesetek is olvashatók voltak benne. Kérdezi, hogy lesz-e az idén Idősek karácsonya.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az újság szerkesztéséért Nagy László mb. igazgató a felelős, ezeket a régi szokásokat vissza kell hozni. Az Idősek karácsa a megszokott formában a járvány miatt nem tartható meg. Az iskolába még a szülők sem mehetnek be, a Tankerület nem engedélyezi. Az ülés előtt döntött a testület arról, hogy a 60. éven felüli badacsonytomaji lakosok egy ajándékcsomagot kapnak, melyet december 18-án az Adventi vásáron lehet átvenni, illetve akár meghatalmazással is január végéig. Jelenleg 900 főt érint.

 

Lukács Antalné elmondja, hogy örül annak, hogy az önkormányzat gondolt az idősekre. Elmondja, hogy sokszor fordult a Hivatal ügyintézőihez, mindig nagyon készségesek voltak. Elmondja, hogy az alattuk lévő terület két éve nincs lekaszálva, az elbozótosodott részen sok a vad.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat segít azon helyi lakosok szállításában, akiknek valamilyen egészségügyi kezelésre kell menniük, és azt nem tudják megoldani.

 

Sall Csaba elmondja, hogy a Kiss József Alapítvány működik, azt 3 kuratóriumi tag irányítja. Budapesten egy lakást vásárolt az Alapítvány, ahol 8 főiskolás havi 15 eFt-ért kap szálláslehetőséget. Hévízen is működtetnek egy üdülőt, ahol ingyenesen szállást, ebédet és fürdőbelépőt kapnak a helyi nyugdíjasok. Az egyetemisták részére tanulmányi ösztöndíjat terveznek bevezetni. Kéri az érdekelteket, hogy jelentkezzenek a Badacsony Újságban megjelölt címen. az első féléves tanulmányi eredmény alapján döntenek arról, hogy ki kaphat támogatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Sall Csaba és Török Zoltán jóvoltából az 5 eFt-os ajándékcsomagoknak a fele költségét a Kiss József Alapítvány vállalja.

 

Hrabovszky László 4 kérdést tesz fel az alábbiak szerint:

1. Tervezi-e a város az Egry József sétány nevében szereplő funkció kialakításának. Lesznek-e új fák ott, a hírek szerint parkoló lesz kialakítva.

2. Mikor lesz felújítva az Egry József Múzeum és mikor nyit ki.

3. A hulladék gyűjtő udvar hol lesz kialakítva és mikor.

4. A Szombat árok augusztusban megtelt sűrű, fekete folyadékkal, ami már megkeményedett. Mikor lesz ez rendbe téve, és mi lett az eredménye a mintavételnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a sétány jelenleg is parkoló. A 6 ha-os terület egy sperpektívikus fejlesztési terület, az MTÜ is tervez ide fejlesztéseket. Alaposan fel fog értékelődni ez az utca. Ezért várnunk kell még a funkciójával. A legtöbb javaslat arra irányult, hogy kapja vissza a sétány jellegét, a 6 ha-os területen biztosan lesz egy nagy parkoló. Az Egry Múzeummal kapcsolatban elmondja, hogy arra nem találtunk vállalkozót, aki a 6 m2-es vakolatot kijavította volna. A TOP programot említette, az egyik biztos pont az épületek energetikai felújítása, mely Badacsonytomajon a középületek esetében megtörtént. A Múzeum az Állam tulajdona, az önkormányzat a kezelője.  Vizsgálja a kolléga, hogy kezelőként lehet-e rá pályázni. A hivatalos álláspont szerint az épület belseje gombás, ezért az idén a képeket nem kaptuk meg. Kívülről tatarozni kell, illetve nincs fűtése. Az energetikai felújítás ezt a célt szolgálná. Ha nem tudunk rá pályázni, akkor nem kapjuk meg a képeket többet. Azt nem lehet felvállalni, hogy az Egry József Múzeumban másnak a képei legyenek.  A hulladék udvarról elmondja, hogy másfél éve az NHSZ vezetője azt kérte, hogy bitumenezzünk le egy területet, és az összes többit intézik. Majd közölték, hogy elvonások lesznek a rendszeren belül, nem tudja vállalni, amit ígért. Most leváltották, az új vezetőt nem ismerjük. A kukák és szelektív edényzet körül kialakult helyzetet kezelni kell. A Szombat árokkal kapcsolatosan kéri a jegyző úr válaszát. Elmondja, hogy várjuk a javaslatokat a lakosságtól, hogy jövőre, Kisfaludy 250. évfordulóján hogyan tudnánk méltó emléket állítani.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a felmérésről készült jegyzőkönyvet ma kaptuk kézhez. Az eredmények kiugró értékeket nem mutatnak.  Egy helyszíni bejárást kezdeményeztünk a MÁV-val arra vonatkozóan, hogy az árok tisztíttatásáról is rendelkezzünk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az árokban időközönként megjelenik valami. Tavaly a jegyző asszony kezdeményezésére a Kormányhivatal azt válaszolta, hogy nem az, aminek tűnik.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnöke elmondja, hogy Badacsonyörsön a kerékpárút állapota balesetveszélyes, a szezont nem szabad így elkezdeni. Kéri, hogy ezzel foglalkozzon a testület. A Kiss József Alapítványnak volt egy háza Badacsonyörsön is, amit az előző testület eladott. Az volt az ígéret, hogy a befolyt összegből esetlegesen a településrésze lehetne visszaforgatni. Kérték, hogy az erdőszélen legyen közvilágítás, 6 lámpa megoldaná ezt a kérdést. Továbbra is problémák vannak az ivóvíz helyzettel. Kéri a temető melletti parkolási lehetőség vizsgálatát.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy az útról már szó volt, 20 millió forint támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára. A javításhoz ebből 500 eFt-ért lett hidegaszfalt vásárolva. A forgalmi rend érdekes, tudjuk jól, hogy miből indult, a pályázat meg kell valósuljon a szezonra. Az örsi tájékoztatón felmerült még egy rész, ez folyamatban van. A buszmegállóhoz felvállalta egy lámpa biztosítását. A DRV kiküldte a felszólítást a tartozás befizetésére, néhány befizetés megtörtént, de a kintlévőség nem csökken. A vízzel kapcsolatosan több dolog elhangzott, a mintegy 160 felhasználóból 10 a rendszeres fizető. Ezt nehéz önkormányzati szinten felvállalni. Továbbra is az ütemezett fejlesztést tudja elképzelni, kérdés, hogy meddig tart a DRV. türelme. A teljes közösségnek érezni kellene a felelősséget.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az un. Angol házzal kapcsolatosan valóban volt egy ígéret. Évek óta két nagy probléma van Badacsonyörsön, az egyik az ivóvíz kérdése. A rendszer újraépítése 250-300 millió forintba kerülne. Javaslat volt a DRV. felé a szakaszos megvalósítás. Megkerestük Navracsics urat, aki a terület fejlesztési biztosa, illetve más utat is keretünk. Arra számítottunk, hogy az ivóvíz ügyét és a vízhezjutás kérdését meg kell oldani, ez óvatosságra intett más kérdésekben. Örömmel tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ma rendkívüli ülés keretében aláírásra került egy településrendezési szerződés egyhangú szavazással, melyet azzal a fejlesztővel kötöttünk, aki a Badacsonyörsi kemping területén turisztikai fejlesztést fog csinálni.  Néhány kéréssel fordult a HÉSZ-szel összefüggésben az önkormányzathoz. Mi kértük, hogy az örsi strand problémáját oldja meg, ahhoz adjon területet.  3 ezer m2 területet közcélú adományként ingyen megkapja a közösség, reméljük, hogy ez a súlyos probléma végre megoldódik. Tárgyaltunk már arról is, hogy honnan lesz forrás a vízjutási lehetőség kialakítására, mert nem strand besorolású lesz a Földhivatalban.

 

Vollein József kérdezi, hogy a jelenlegi részen lesz a vízhez jutás, vagy máshol. A badacsonyörsi lakosságnak fontos a strand, az ingatlanjaik értékét is befolyásolja. Örül annak, hogy a testület foglalkozik az Egry József Múzeummal. A fűtést és a karbantartást meg kell oldani, hogy a nagyértékű festményeket be lehessen mutatni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúlt 20 év alatt legalább 10 alkalommal igényeltük meg az Államtól, de nem sikerült elérni. Most a felújítással próbálkozunk. A vízhez jutással kapcsolatosan elmondja, hogy az Ábrahám felőli részen kapnánk 3 ezer m2-t azzal, hogy a befektető garantálja, hogy a partvédmű vonalában a vízjutást biztosítja.  Ott 3 % beépítéssel lehet épületeket elhelyezni. A testület úgy döntött, hogy ajánlatokat kér vízügyi tervezőktől, hogy tisztán lásson az ügyben. A szerződés a Honlapon megtekinthető. Mintegy 50 fát kivágtak, de ennél jóval többet fognak elültetni. 4 csillagos szálloda, egy apartman blokk és egy faházas kemping létesül a tervek szerint. Megjegyzi, hogy a hatóságoknak ehhez még lesz véleményük. Az építménymagasság emelését nem kérték.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a megnövekedett építkezések miatt nagy tömegű gépjárművek használják az utakat, melyek nem ilyen igénybevételre lettek készítve. A vonatkozó rendeletet minden esetben be kell tartani. Sok olyan útfelbontás történik, ami a település kárára van, illetve még kérelmet sem adnak be a Hivatalhoz. Oda kell figyelni arra, hogy az utak helyreállítása megfelelő legyen. Várja a jószándékú javaslatokat az úthálózat és a meglévő infrastruktúra védelme érdekében.

 

Krisztin N. László polgármester a Képviselő-testület nevében megköszöni a jelenlétet és aktivitást, illetve a türelmet. Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket kíván mindenkinek. Elmondja, hogy mindenkit szeretettel várunk december 18-án szombaton 14.00 órától a Városház téren az Adventi vásáron. A közmeghallgatást 19.50 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                           Dr. Bodnár Attila

polgármester jegyző

Mékli Bernadett

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!