Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2021.12.07 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 16/2021.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 7-én (kedden) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Hartai Béla                                         képviselő                                                            (7 fő)

Takács Lajos                                       képviselő

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                                jegyző                                                                (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Dr. Végh József                                 ügyvéd

Hülvely István                                    vezérigazgató

Gyimesi Mónika                                 műszaki ügyintéző

Simonné Visi Erzsébet                                  BÖÉE elnök                                                       (4 fő)

 

Lakosság részéről megjelent::         3 fő

 

 

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a jelenlévőket. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mékli Bernadett képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

603/2021. (XII.07.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 2 napirendi pont szerepel.

 

Kéri, hogy aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

604/2021. (XII.07.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. december 7-ei rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. Badacsonyörsi strand TRSZ

előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

  1. Badacsonytomaj külterületi utaknál felmerült pót-elmaradó munkák árajánlata

előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonyörsi strand TRSZ

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester külön köszönti Hülvely István vezérigazgatót, illetve dr. Végh József ügyvédet, akik fontos szereplői a napirendnek. Képviselői fórum és testületi ülés formájában is tárgyalták már ezt a napirendet. Gyakorlatilag elfogadható állapotban találkoztak a TRSZ-el, azzal, hogy néhány dokumentum nem volt csatolva az anyaghoz. Ezért a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a végső szavazás előtt ezeket szeretné látni. Miután a munkánkat e tekintetben a saját ügyvédünk koordinálta, ezért kérdezi Dr. Végh Józsefet, hogy azok a hiányosságok, amiket az előbb jelzett, meglátása szerint teljeskörűen csatolva lettek-e a mai üléshez, az anyag tárgyalható-e?

 

Dr. Végh József ügyvéd válaszában elmondja, hogy álláspontja szerint igen. A mellékleteket megküldték, kiegészítésre került a szerződés az észrevételeknek megfelelően. A közcélú adományozásról szóló szerződés javított, kiegészített tervezete csatolásra került.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi Hülvely István urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Hülvely István vezérigazgató elmondja, a múltheti üléshez képest nem tud hozzá tenni.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi Dr. Bodnár Attila jegyzőt, hogy törvényességi szempontból rendben van-e minden.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy igen, rendben van.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban.

 

Takács Lajos képviselő Simonné Visi Erzsébet, a BÖÉE elnöke véleményét szeretné majd hallani a módosításról. Ügyvéd úr mondta, hogy van egy szándéknyilatkozat, ez csak előkészíti a HÉSZ módosítását. Ha későbbiekben a HÉSZ nem valósul meg, akkor az szerződésszegés lenne az Önkormányzat részéről?

 

Dr. Végh József ügyvéd válaszában elmondja, szerződésszegésnek csak az minősülne, ha konkrétan a felsőbb szintű jogszabály, vagy hatósági döntés alapján, azzal ellentétesen nem fogadnál el az Önkormányzat.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, ha az itt lefektetett TRSZ-t elfogadják, még nem jelent semmit.

 

Dr. Végh József ügyvéd válaszában elmondja, ez még teljes mértékben módosulhat, Főépítész úr szerint 30 szakhatóság véleményezését követően. Ha felsőbb jogszabály tiltja, nem engedi meg szakhatósági döntés alapján, azt nem fogadhatja el az Önkormányzat, de ez nem minősül szerződésszegésnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a II. ponttal kapcsolatban, hallomásból úgy értesült, hogy szükséges lenne megerősíteni azt a mondatát Hülvely úrnak, hogy sem a beépítési %, sem az épület/építmény magasság változtatást nem kezdeményeznek.

 

Hülvely István vezérigazgató válaszában elmondja, hogy ez így van, a Balaton Törvény egyébként ezeket rögzíti, nem lehet változtatni, a jelenlegi marad.

 

Mékli Bernadett képviselő A III. 3.2. (ii) ponttal kapcsolatban („..beépítés módja a következőkre változzon…”) kér választ.

 

Hülvely István vezérigazgató válaszában elmondja, hogy a telek méret csökkent, a beépítési % és az építmény magasság nem változik. A 3000 m2-t közcélú felajánlás formájában adják oda. az összes szám, ami benne van, ugyan az marad. Ezt a Főépítész úr a múlt alkalommal elmondta.

 

Végh József ügyvéd meg tudja ezt erősíteni, azzal, hogy ez a szándék.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a megfogalmazás valóban zavaró.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy szerződés módosításnál az egész mondatot szokták beidézni.

 

Hülvely István vezérigazgató elmondja, a törvényben a 6 méteres magasság azt jelenti, hogy ezt átlagban kell érteni, lehet 8 méteres rész és 4 méteres rész is. A jelenlegi szabályozásban 14 méter gerincmagasság van benne, ezt nem rögzíti a Balaton Törvény. A paraméterek nem változnak, a kezdetektől is ezek voltak.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, hogy megkapták az anyagot, ami az Egyesület tagsága felé kiküldésre került. Szépen kaptak vissza véleményeket. Egyetlen dolog volt, ami minden levélből kijött, hogy folyamatosan lehessen fürdési lehetőséget biztosítani. Ha egy szezon is kimarad, akkor a badacsonytomaji strand is be fog zárni, mert demonstrálni fognak, lezárják az utat.

 

Hülvely István vezérigazgató megkérdezi a BÖÉE elnökét, hogy volt-e negatív dolog.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, hogy nem.

 

Hülvely István vezérigazgató megkérdezi, hogy van-e pozitívum abban az anyagban, ami előttünk van?

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök válaszában elmondja, hogy igen.

 

Hülvely István vezérigazgató elmondja, hogy 3000 m2-t kap ajándékba az Önkormányzat, a fürdési lehetőség biztosítva van, amíg a 3000 m2 átadásra kerül. Azt szeretné, ha mindenkinek megfelelő lenne, mert tud az lenni. Ezért van a felajánlás. Nem konfliktusokat szeretne, hanem megoldani a 15 éve fennálló lehetetlen állapotokat. Úgy látja, hogy mindenkinek jó lenne, akkor sikeres ez az ügy.

 

Forintos Ervin képviselő emlékeztet arra, hogy a Főépítésztől elhangzott, hogy nem strand, hanem mindenki számára látogatható közterület lenne. Érdeklődik még a nádas szakaszok sorsáról. Lesz egy harmadik játszma is, hogy tudja majd ezt a történtet az Önkormányzat révbe juttatni.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy a múltkori ülésen hosszan beszéltek erről. Amire utal, hogy földhivatalilag strandfürdő minősítést nem kaphat ez a terület, hanem közcéllal megközelíthető terület lesz. Reális cél a vízhez jutás. Hülvely úr azt mondta, hogy a teljes parszakaszt szeretnék rehabilitálni, úgy ahogy a szakhatóságok előírják. Az, hogy a TRSZ-el megindulnak az együttműködés új fejezete. Mindkét félnek van kockázata ebben a folyamatban, mert mindkét fél fellajstromozta azokat az igényeket, melyeket szeretne elérni ezzel a dokumentummal, a másik segítségével. A partner egy csomó szakhatósággal tárgyalt már előzetesen. A Kormányhivatal adott főosztályvezetőjével a Képviselő-testület egy rész is részt vett a tárgyaláson. Kockázat, hogy mehetünk-e azon az úton, ami ott elhangzott, hogy a partvédmű, ami engedéllyel épül, mennyire rehabilitálható.

Ezért tette azt a javaslatot, hogy ennek a napirendnek a keretében döntsenek arról is, hogy kérjenek be árajánlatokat 3 vízügyes tervezőtől, ennek a vízhez jutási helynek a tervezésére, engedélyeztetésére, mert akkor világosan látni fogjuk, hogy mi a mozgásterünk.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, az elhangzott, hogy normális partvédmű lesz. Néhány felvetése azonban van. Egyik a szerződés megszűnésének hatályára vonatkozik. Idézi a szerződéstervezet IV. 4.3 pontját:

„Felek megállapodnak, hogy a Tulajdonosok jogosultak a jelen Szerződést egyoldalú közös nyilatkozatukkal 15 napos határidővel felmondani, amennyiben a HÉSZ jelen szerződés szerinti módosítására és a módosított tartalmú HÉSZ hatályba lépésére legkésőbb 2022. december 31. napjáig – bármely olyan okból, amelyért a Tulajdonosok nem felelősek – ne kerül sor.”

Ehhez tesz módosító javaslatot, kerüljön bele, hogy „az Önkormányzatnak nem felróható hibából”. Hatályát veszthetné úgy a szerződés, hogy közben megtettek amit kell, de nem kapták meg amit várnánk érte.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző felhívja a figyelmet arra, hogy ez a pont nem arról szól, hogy egyoldalú nyilatkozattal tudja felmondani a tulajdonos.

 

Hartai Béla képviselő szerint az Önkormányzat érdekeit képviselve a közös felmondási lehetőség legyen benne.

 

Hülvely István vezérigazgató felhívja a figyelmet arra, hogy ez a mondat 4-5 hónapja benne van a szerződésben. Ebben arról van szó, hogy legyen egy határideje ennek a módosításnak, ha nem az ő hibájukból, hanem más -szakhatóságok- miatt történik. De nyilván lehet olyan érdekmúlás, ha ez nem jön össze, akkor sok éven keresztül ne haladjon tovább ez a történet. Véleménye szerint olyan szerződést tettek össze, amiben mindenki érdekét figyelembe vették. Ha az Önkormányzat érdeke nem valósul meg, akkor nem fogadjuk el a HÉSZ-t, akkor ő nem tud ingyen telket adni. Mindannyiuk érdekeit megpróbálták az anyagba bele tenni, ezért dolgoztak több mint 1 évet és fognak még kb. 1 évet dolgozni, hogy megvalósulhasson, de kellenek limitek bele. Egy megállapodásról van szó, hogy mindegyiküknek megfelel. Ha gigszerek vannak, akkor megpróbálják ezeket megoldani.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi dr. Végh József ügyvédet, hogy a felvetett problémával kapcsolatban hogyan látja ezt a pontot és az azzal kapcsolatos probléma felvetést.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy ez a pont csak a 2022. december 31. napját követő időszakra vonatkozik. Kell egy időintervallumot meghatározni, így lehetőség van módosításra a Feleknek. A szerződés többi pontjából egyértelműen kiderül, hogy a Felek „együttműködésre vannak kényszerítve”, hogy ez a szerződés megvalósuljon. Ha időközben felmerül egy módosítási kényszer, de abba a tulajdonos nem menne bele, időben be kell határolni egy szerződést. De ez sem kőbe vésett dátum, hogy a Felek közös akarattal ne tudnák módosítani, ha szükséges.

 

Hartai Béla képviselő köszöni a válaszokat, a mellékleteket, kiegészítéseket, melyeket megkaptak a képviselők. Van véleményük és építő jellegű hozzászólásuk. Ő tett egy javaslatot, nem rosszindulatból, és a beruházó részéről kapott rá választ, így ebben az esetben ezt lezártnak tekintené. A mellékletekkel kapcsolatban elhangzik a 3000 m2-es ingatlan átadás. Ha megnézik a térképvázlatot 1200 m2 nádas vízfelület van benne. Erre felhívja a figyelmet, mert fizikailag nem lesz 3000 m2 az átadásra kerülő terület, ha a térképet próbálják értelmezni a telekhatárok alapján. Értelmezheti ezt rosszul, ezért kérdez rá.

 

Hülvely István vezérigazgató elmondja, hogy 3000 m2-t adnak át a parti védműből.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, nem segítene-e, ha szövegszerűen megjelenne, hogy pl. a partvédműtől a hegy felé 3000 m2. Megkérdezi dr. Végh József ügyvédet, hogy szükséges-e a szerződés módosítása.

 

Dr. Végh József ügyvéd válaszában elmondja, hogy önálló, 3000 m2 térmértékű ingatlant adnak át.

 

Forintos Ervin képviselő megkérdezi, hogy a 0275/18 hrsz.-ú terület kinek a tulajdonában van.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a teljes partvonalon végig mennek ezek az ingatlanok.

 

Hülvely István vezérigazgató elmondja, hogy ennek a területnek a kijelölése kb. 15 éve történt, ilyen értelemben ezzel nem foglalkoznak. Egy év múlva, a HÉSZ szavazás előtt minden tiszta lesz, akkor szavazhat róla a Képviselő-testület.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi dr. Végh József ügyvédet, hogy segítene-e, ha szövegszerűen kerülne rögzítésre, hogy „a parti védműtől számítva”.

 

Dr. Végh József ügyvéd válaszában elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester szerint egyetlen esetben van jelentősége, ha az a pici darab a partvédmű előtt, ami az övék, és amit adnak nekünk, az előbb említett ingatlanon át kellene bemenni a vízhez.

 

Hülvely István vezérigazgató szerint nincs ilyen probléma. Ha bármi gond van nem hagyják jóvá a HÉSZ-t.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy nézzék meg a tulajdoni lapot, kié az az. ingatlan.

 

Hülvely István vezérigazgató emlékeztet arra, hogy 15 éve akarja ezt a területet az Önkormányzat megkapni, erről szól a TRSZ. Ha nem tudják itt, akkor keresnek máshol területet. Nem is ők jelölték ki annak idején a területet.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a teljes partvonal nádas, külön hrsz-ú ingatlanok amiről beszélnek, ezen a körön teljesen kívül esnek, nem lehet a telekalakítás része. A 0275/18 hrsz. a Magyar Államé 1/1-ben.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, a telekalakításnál az utat berajzolták, mert ahhoz közúti csatlakozás szükséges. Ha így van, akkor felmerül a kérdés, hogy ebben az esetben úgy jön le, hogy áfa köteles lesz. Ügyvéd úr dolga lesz, hogy ez rendben legyen. Az ajándékozással kapcsolatban elmondja, hogy a 11. pont érinti az Önkormányzat vagyonrendeletének 14 §-át. melyet felolvas: „A szerződő felek rögzítik, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló, többször módosított 3/2016. (II.01.) sz. önkormányzati rendelete 14 § kimondja, hogy, ha vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, azt a Képviselő-testület elfogadhatja, feltéve, hogy az önkormányzat képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére…” Rögzítsék azt a részét, hogy fogadjuk az ajándékozást, de az ajándékozottnak az Önkormányzatnak kell lennie, vagy a Városüzemeltető Kft-nek, vagy a BÖÉE-ne? Utal a „hogyan biztosítsuk a helyieknek a vízhez jutást” kérdéskörre. Azt is tudjuk, hogy az ajándék vissza is követelhető.

 

Hülvely István vezérigazgató tájékoztat arról, hogy a közcélú ajándékozást nem lehet visszavonni.

 

Dr. Végh József ügyvéd a vagyonrendelet 14 §-a egyértelműen kimondja, hogy arról a Képviselő-testületnek kell dönteni az adott időpontban, amikorra tisztában kell lenni azzal, hogy ez az üzemeltetés mivel jár. Javasolja, hogy ne bocsátkozzanak előzetes fejtegetésekbe. Az ajándékozás feltétele, hogy az elfogadják annak az ajándékozási formának megfelelően, amit a vagyonrendelet szabályoz. Felhívja a figyelmet arra, hogy közcélú adományozás keretében történik, ennél a vissza követelés nem úgy működik, mint egy szimpla ajándékozásnál. Azt is lefektették az ingatlan közcélú adomány keretében történő ajándékozásról szóló szerződés 17./ pontjába, hogy: „A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben nem volt a szerződéskötéskor olyan feltevésük, amely meghiúsult volna, illetve amelyre tekintettel az ajándékozók az ajándékot adták. A jelen szerződés a szerződő felek szerződéses akaratát teljes körűen és hűen tükrözi, amely tény alapján a szerződő felek a jelen szerződés megtámadásának jogáról a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kifejezetten lemondanak, továbbá az ajándékozók a 9./ pontban írott feltétel és TRSZ-ben a zöldterület áthelyezésére vállalt kötelezettség teljesítése esetére az ajándék visszakövetelésének jogáról kifejezetten lemondanak. Javaslat, hogy közjegyző előtt írják alá a felek a szerződést.

 

Hülvely István vezérigazgató elmondja, hogy közjegyző előtt szeretné aláírni a szerződést.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, a TRSZ aláírásakor tudni kell, hogy az Önkormányzat rendelkezik-e forrással.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor ez a Képviselő-testület felállt, az is felmerült, hogy vegyék meg az egész kempinget 900 m. Ft-ért. Ha 100 m. Ft-ért adta volna el a partner, akkor ahhoz is kapcsolódna áfa. Akkor ez azt jelenti, hogy még 27 m. Ft. jön mellé. Ha közcélú adományként kapjuk az áfa köteles. Akkor az Önkormányzat jó irányba halad, mert minél kevesebb forrásért tudja ezt a hosszú ideje húzódó problémát megoldani. Érti azt, amit Hartai képviselő mond, van annak is logikája, különösen figyelembe véve, hogy a zöldterület értéke nem építési telekértékű. Valószínűleg, ha fel is merül a NAV részéről, hogy áfát kell fizetni, az jelképes összeg lesz.

 

Takács Lajos képviselő kérdezi, miért nem egyértelmű, hogy kell-e áfát fizetni vagy sem.

 

Hülvely István vezérigazgató elmondja, hogy a 2022. évi adótörvényeket nem ismeri még senki. Jelen körülmények között nem kellene rá áfát fizetni, de lehet olyan pont, hogy kell. A jövőbe senki nem lát. Az biztos, hogy amikor adományozzák egyértelműen közcélú helynek lesz minősítve. Ha más lesz az adótörvény, akkor lehet áfa fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő emlékeztet arra, a múlt heti rendkívüli ülésen 1 órán keresztül arról beszéltek, hogy nem ismerik, hogy milyen áfa törvények lesznek majd. Egy ajándékot el kell fogadni, másként nem tudnak az örsiek vízhez jutni. Az Önkormányzatnak óriási feladata lesz, hogy hogyan tudja olyan területté nyilvánítani, hogy fürdési lehetőséget biztosítson az ottani lakosoknak.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy nem sajnálja az időt, amit ráfordítanak. A múltkori ülés óta kaptak egy 5 oldalas papírt, utána egy 15 oldalas anyagot. Nem baj, ha beszélnek róla, mert így sok mindenre választ kapnak.

 

Forintos Ervin képviselő azt kérdezi, Hülvely úrtól, hogy várható-e, terveznek-e engedélyhez nem kötött, munkálatokat, ami olyan helyzetet válthat ki, mint pl. a fakivágások.

 

Hülvely István vezérigazgató elmondja, hogy amit csinálnak mindig jogszabálynak kell, hogy megfeleljen. A földfeltöltés ténye jó ideje ismert volt. Több tonnányit kaptak helyiektől is. Beszéltek a belvíz problémájáról is. Semmi munkát nem terveznek azon kívül, hogy földet lehet, hogy még hozatnak. Tájékoztat arról, hogy a Kormányhivatal kivizsgálta az ügyet. A nádtól 2 méterig nem tölthetnek fel. A mérések alapján 2,4 méterre van a legközelebbi töltött rész. A feltöltést azért végzik, hogy majd fákat ültethessenek, hiszen egy parkos területet szeretnének a törvények és az engedélyek birtokában megvalósítani. Egy kötelezettségük van, a parti védmű. Semmi illegális munkát nem csinálnak. Ha meg lesz a HÉSZ, kb. 1 év múlva, utána kezdik el a tervezést. 2023 ősze a legreálisabb, hogy bármi építési folyamat megkezdődjön. A jövő nyarat is biztosítják a badacsonyörsiek részére fürdőhelynek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e?

 

Takács Lajos képviselő egyetért azzal, hogy kérjenek be árajánlatokat, hogy mit kezdhetünk ezzel a területtel, hogy mire elérünk a HÉSZ-hez, tudjuk, hogy tudunk-e fürdőhelyet kialakítani. Az ajándékozási részbe írják bele, hogy közjegyző előtt történjen az aláírása. Az előterjesztés mellékletében több tervvázlat is található, mi ennek az oka.

 

Hülvely István vezérigazgató elmondja, más arányok szerepelnek. Ha a különböző hatósági egyeztetések megkezdődnek lehet, hogy valamelyik terv ki is esik. Van egy árok a területen, emiatt az épületeket lehet, hogy tovább kell mozgatni. Ha eljutnak a jóváhagyáshoz, akkor 1 év múlva látják, hogy melyik lesz megvalósítható.

 

Krisztin N. László polgármester javaslata, hogy ezt a 2 körülményt foglalják bele. Megkérdezi, hogy van-e további javaslat, vélemény? Megállapítja, hogy nincs. Dr. Végh József ügyvédet kérdezi, hogy az elhangzottakat figyelembe véve úgy látja-e, hogy ez az anyag elfogadható-e egy közös munka alapjául jogilag.

 

Dr. Végh József ügyvéd válaszában elmondja, hogy igen, a közös munkát szolgálhatja.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi Dr. Bodnár Attila jegyzőt, hogy van-e hozzászólása.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nincs hozzászólása.

 

Hartai Béla képviselő javasolja, hogy szimpátia szavazást nyilváníthasson a BÖÉE elnöke.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület szavazása után nyilatkozzon a BÖÉE elnöke.

 

Krisztin N. László polgármester kéri arról szavazzanak, hogy a plusz javaslatokat befogadja-e a Képviselő-testület az alap határozata közé.

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy közjegyző előtt köttessen az közcélú adományozási szerződés kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

605/2021.(XII.07.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi strand TRSZ – közcélú adományozás keretében történő ajándékozásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

  1. a „Badacsonyörsi strand TRSZ” napirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
  2. dönt abban, hogy a közcélú felajánlásról szóló szerződés közjegyző előtt kerüljön aláírásra.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

Dr. Végh József ügyvéd

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja azt, hogy kérjenek be árajánlatokat 3 vízügyes tervezőtől, akik elkezdi a leendő közterületnek a szakmai felülvizsgálatát a vízhez jutás jegyében, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

606/2021.(XII.07.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi strand TRSZ – árajánlatok bekérése vízügyes tervezőktől

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a „Badacsonyörsi strand TRSZ” napirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.

Dönt abban, hogy 3 vízügyes tervezőtől kérjenek be árajánlatokat, akik elkezdi a leendő közterületnek a szakmai felülvizsgálatát a vízhez jutás jegyében.

.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

Dr. Végh József ügyvéd

Krisztin N. László polgármester kéri a BÖÉE elnökének véleményét.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnöke köszöni, hogy eljutottak odáig, hogy közcélú adományozás keretében kerül az Önkormányzathoz a majdani fürdőhely. A továbbiakban is számítanak az együttműködésre.

Krisztin N. László polgármester az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra kiegészítve a napirend tárgyalása során elfogadott plusz pontokkal. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

607/2021.(XII.07.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi strand TRSZ

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./a „Badacsonyörsi strand TRSZ” napirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.

2./ dönt abban, hogy az előterjesztés melléklete szerint becsatolt dr. Végh József ügyvéd által előkészített szerződések tervezetét megismerte, és elfogadja.

3./ dönt abban, hogy a közcélú felajánlásról szóló szerződés közjegyző előtt kerüljön aláírásra.

4./ Dönt abban, hogy 3 vízügyes tervezőtől kérjenek be árajánlatot, hogy elkezdődhessen a leendő közterületnek a szakmai felülvizsgálata a vízhez jutás jegyében.

5./ felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a településrendezési szerződés, a közcélú felajánlásról szóló szerződés aláírására, és a használati megállapodás záradékolására

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

Dr. Végh József ügyvéd

Krisztin N. László polgármester megköszöni annak, aki tett az ügy érdekében. Nagyon reméli, hogy egy év múlva nem a módosításon gondolkodnak, hanem azon, hogyan tudják egymást megörvendeztetni. Minden szerződés akkor jó, ha a felek szándékai közösen teljesülnek. Megköszöni Hülvely István és Dr. Végh József közreműködését.

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj külterületi utaknál felmerült pót-elmaradó munkák árajánlata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a mai napon volt kooperáció a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel. A kivitelező ígérete szerint a határidőt tudja tartani, így nincs akadálya a december 31-ei projekt elszámolásnak. Sor fog mér kerülni egy bejárásra a műszaki ellenőrrel, hogy van-e hiba. Ezt követően lesz majd egy záróbejárás, amire a Képviselő-testületet is szeretnék meghívni.

 

Takács Lajos képviselő megerősítést kér abban, hogy az előterjesztésben szereplő pótmunka nem az Önkormányzatot terheli.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy a pályázatból tudjuk ezt a pótmunka igényt kielégíteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, közös akarat volt, hogy az eredeti terveknek megfelelően készüljön el munka. A múlt héten csinálták a pilléreket.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a pótmunkát ő elfogadja, mert ő tette a javaslatot, hogy az eredeti szerződés szerint csináljanak mindent, főként úgy, hogy nem haladják meg a pályázati összeghatárt.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző kiegészítésként elmondja, hogy a Képviselő-testület által megszavazott vízáteresz csatorna is elkészült.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a nettó 6,5 m. Ft-hoz hozzá kell számolni a 3,5 m. Ft-ot a tartalékként rendelkezésre álló összegből.

 

Hartai Béla képviselő megkérdezi, hogy milyen összeg áll rendelkezésre.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy 14,5 m. Ft.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy kifizetünk 9,5 m. Ft-ot, akkor 1-2 m. Ft. marad összesen különbözetben. Tudják, hogy az alaptervezésénél a műszaki oldalon az átemelő szivattyú nem került bele, viszont akkor a vélhetően a 2 m. Ft. nem lesz elég a szivattyúra. Vizsgálják meg, hogy elég-e ez az összeg, vagy ki kell pótolni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy december 20-án lezárul a projekt, meg fogják vizsgálni.

 

Takács Lajos képviselő felveti az utólag a rendszerre csatlakozók kérdését.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 2 telektulajdonos jelezte, ahol egyelőre nincs épület a Rodostó úti részen, hogy utólag csatlakozna. Egyeztettek a kivitelezővel, melynek eredménye, hogy nem ebben a projektben kerül ezekre sor. Volt egy másik része ennek, ami tervezői hiba, a Pátzay és Laposa ingatlanoknál csak 1 csonkot tervezett. A tervező nyilatkozta, hogy ezt a hibát anyagilag korrigálni fogja. Ezt a bekötést a kivitelező a tervező költségén elvégzi. Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e észrevétel, kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs. Az előterjesztésben szereplő I. sz. határozati javaslatot tesz fel szavazásra a Hartai Béla képviselő által az átemelő szivattyúra vonatkozó javaslattal kiegészítve. Kéri, hogy aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

608/2021. (XII.07.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj külterületi utaknál felmerült pót-elmaradó munkák árajánlata

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. a Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi utak pót-elmaradó munkák ajánlatatárgyában készített előterjesztést, és annak mellékletét képező árajánlatot, és nyilatkozatot megismerte.
  2. dönt abban, hogy a „Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása” pályázathoz kapcsolódóan 6.500.317 Ft + ÁFA összegben a pótmunkát elismeri.
  3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a műszaki ellenőrt, és a kivitelezőt tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 16.30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                           Dr. Bodnár Attila

polgármester jegyző

Mékli Bernadett

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!