Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2021.12.03 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 15/2021.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 3-án (pénteken) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Hartai Béla                                         képviselő                                                            (7 fő)

Takács Lajos                                       képviselő

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                                jegyző                                                                (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Dr. Végh József                                 ügyvéd

Hülvely István                                    vezérigazgató

Simonné Visi Erzsébet                                  BÖÉE elnök                                                       (4 fő)

Szabó Zoltán                                     főépítész

 

Lakosság részéről megjelent::         0 fő

 

 

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és jelenlévőket. Külön köszönti Hülvely István urat, Dr. Végh József ügyvéd urat, Szabó Zoltán főépítész urat és Simonné Visi Erzsébetet, a BÖÉE elnökét. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

599/2021.(XII.03.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 2 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

600/2021.(XII.03.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. december 3-ai rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. Badacsonyörsi strand TRSZ

előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. Gyermekorvosi Szolgálat részére gépjármű vásárlása

előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonyörsi strand TRSZ

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület az ülést megelőzően fórum keretében hosszasan beszélgetett az ügyről. Ehhez segítséget kapott a meghívott ügyvédtől és a partnerektől. Most az a testület feladata, hogy az egyeztetést követően meghozza a legjobb döntést. Az ügy 2005-től húzódik, amikor a Badacsonyörsi Kemping még az SCD tulajdona volt egy részvény csomag keretében. A badacsonyörsi állandó lakosok és nyaralótulajdonosok, az odalátogató vendégek vízhez jutása nem volt mindig egyértelműen biztosított, ezért küzdött az önkormányzat, a BÖÉE és sokan mások. Az utóbbi 10 évben a mindenkori tulajdonos engedélyével a fürdés megvalósulhatott. 1-2 éve az új tulajdonosi kör nagyobbat lépett, mint az előző tulajdonosok, fejlesztési szándékát bejelentette. A közös akaratot egy településrendezési szerződésben rögzítjük, mely kapcsán megköszöni ügyvéd úr és főépítész úr munkáját és hozzáállását. A testület előtt van a településrendezési szerződés, illetve egy közcélú adományozási szerződés tervezet. Több kérdés és kijelentés merült fel a fórumon. Kérdezi, hogy az ott feltett kérdéseket kívánja-e valaki az ülés keretében is megfogalmazni. Kérdezi, hogy Hülvely úr kíván-e tájékoztatást adni a kamera előtt.

 

Hülvely István elmondja, hogy ha sikerül megállapodni, akkor 16 éve húzódó helyzet oldódik meg. Fontos, hogy a helyi lakosság, a nyaralótulajdonosok és a vízhez jutni vágyók, az önkormányzat és az ő érdekeik is érvényesüljenek. Kompromisszumot úgy lehet kötni, ha van közös érdek, a rendezetlen helyzet senkinek nem érdeke. Megköszöni a főépítész úr, az ügyvéd úr és a fürdőegyesület elnöként a segítségét. Maga részéről mindig előtérbe helyezte a BÖÉE elnökének a kéréseit, a fürdőhöz jutási kérdésekkel ne volt gond. A szerződésről nem az ő tiszte beszélni. Közcélú adomány keretében a 3.400 m2 területet a TRSZ megvalósítása esetén értelemszerűen térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adják a tervezet szerint. Ez egyébként nem most fogalmazódott meg, fél éve napirenden volt. Az elmúlt időszakban sokakkal tárgyalt, egyenes ember, úgy gondolja, hogy ez kiderült róla. A szerződés tervezet és a melléklete megegyezik a szándékukkal, mindent megtesz, hogy ez így meg is valósuljon. Az építkezés legkorábban 1,5 – 2 év múlva kezdődik meg, bízik benne, hogy mindenki megelégedésére történik majd. Addig be kell szerezni az építési engedélyeket. Kulturált és minőségi fejlesztést szeretnének létrehozni, mely a jelenlegi állapotokhoz képest óriási előrelépés lehet. Akkor már az önkormányzat tulajdonába került fürdéshez alkalmas terület és a kapcsolódó területek is fejlődésnek fognak indulni, a beruházás az egész Balatonnak és a településnek is a javára szolgál. Meg van győződve, hogy a tervezet mindenkinek az érdekét szolgálja és ennél jobb megállapodást nem lehetett kötni. Azon dolgozik, hogy az idő ezt többszörösen visszaigazolja.

 

Takács Lajos képviselő fontosnak tartja megjegyezni, hogy előzetes egyeztetés volt a testületi ülés előtt, melyen részt vett a BÖÉE elnöke is. A képviselők egyik oldalról az önkormányzati érdeket képviselik, de kiemelten fontos az, hogy az örsiek számára is elfogadható legyen a döntés. Úgy gondolja, hogy fontos a fejlesztés, de a strandhoz jutás kérdését is meg kell oldani, a kettő együtt tud működni.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért azzal, hogy a testület elsődleges célja és felelőssége a fürdési lehetőség biztosítása, utána jön minden más.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnöke elmondja, hogy az Egyesület is szorgalmazta a TRSZ mielőbbi létrejöttét, hiszen ez lehet az ő jövőjüknek is a záloga. Az Egyesület és a befektetők között 2021. június 23-án létrejött megállapodásban egy joghézagot állapított meg. Abban jövő év július 31. szerepel, mely részéről aggályos, nincs összhangban a TRSZ-szel. A másik, hogy a szerződésben a 3.15. és 3.16 pont egyben van, ezt kéri javítani. A 2.1.1. pontban szerepel, hogy hány napon belül lesz megbízva a településtervező.  Ezzel kapcsolatosan elhangzott javaslatként a maximum 60 nap. Az egyesületet megnyugtatná, ha láthatnák a látványterveket. A kialakult helyzet miatt jogos kérése ez a lakosságnak, kíváncsiak, hogy mi fog ott történni. A tagság valamiféle garancia beépítését kéri, hogy mi történne akkor, ha a közel 30 hatóság véleménye miatt olya helyzet alakul ki, mely lehetetlenné teszi a leendő új területen a vízhez jutást. Akkor is legyen garantálva, hogy az örsiek ne kerüljenek ki a területről.

 

Hülvely István elmondja, hogy a szerződéstervezetek márciusban elkészültek, áprilisban szerettünk volna megállapodni, de sok jogi kérdés merült fel. Mivel a fürdőhasználat kiemelten fontos, ezért a fürdőhasználati megállapodás előzetesen aláírásra kerül. Az időpontok TRSZ-hez való hozzáigazítását maximálisan támogatja, történhet egyidejű aláírással, a mostani aktuális végső állapothoz igazítva. Látványtervekkel nem rendelkeznek, csak vázlattervekkel, ezeket a hét végén eljuttatják az egyesülethez. Előzetesen már bemutatásra kerültek több fórumon is a rajzok. A garanciákkal kapcsolatosan végig kell csinálni az egész folyamatot, megkötni a TRSZ-t. Ha nem megy végbe a TRSZ, akkor újra kell tárgyalni mindent. Rosszabb helyzetbe nem kerül akkor sem a fürdőegyesület, de jobba sem. Az a cél mindenki számára, hogy ez a probléma megoldódjon. Úgy gondolja, hogy mindig hiteles igyekezett lenni, eredeti szándéka is a kompromisszum, illetve, hogy a fürdési kérdés véglegesen rendeződjön ebben a történetben.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnöke elmondja, hogy hosszú út áll mögöttük. Kérdezi, hogy milyen védelmet kaphatnak arra az esetre, ha bármilyen tulajdonosváltás történne. Ezt nem szeretné, mert jó az együttműködés. Van-e valami kötelezettsége a befektetőnek erre az esetre.

 

Hülvely István elmondja, hogy tudomása szerint a kölcsönös bizalmatlanság a maximális fokig jutott az elmúlt időben. Rögzítve van, hogy akkor a TRSZ sem érvényes, azonnal semmissé válik. Ezzel a kérdéssel nem tud mit kezdeni. Szeretnék rendezni a telek sorsát, az érdeket tudja felmutatni. Ha így gondolnák, akkor nem volt értelme semmit csinálni. Nincs olyan helyzet, hogy rosszabb helyzetbe kerüljön az Egyesület, mint most. Ebből szeretnének most kijutni, ezért igyekeznek megállapodni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy elhangzott, hogy a hatósági eljárások milyen mértékben lassítják a folyamatot. Sokszor mondták, hogy a képviselő-testület, a polgármester, a jegyző hátráltatja a helyzetet. Sok olyan kérdés merült fel, melyhez ügyvédi közreműködés, településrendezői szaktudás és egyebek kellettek. A kölcsönös bizalmatlanság kifejezésre megjegyzi, hogy ez igaz volt. Egy adott tulajdonosi körrel megállapodtak, végig vitték a HÉSZ módosítást, de ők nem vezették át, a mai napig ebből probléma van. Ha nem így történik, akkor az örsi lakosságnak már régóta van strandja ott, ahol most van. Még kártalanítási igények is elhangzottak. A szerződésben az szerepel, hogy településmérnököt bíznak meg közösen. A maximum 60 napot lehetne rövidíteni. Kérdezi, hogy mennyi időre van szüksége a partnernek.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy fürdőhely, strand és vízhez jutás megnevezések hangzottak el. Kérdezi a főépítész urat, hogy pontosan mi lesz az új terület státusza.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy fontos pontosítani, hogy később ebből ne legyen félreértés. A badacsonyörsi településrészen olyan zöldterület alakul ki, mely fürdésre alkalmas partszakasszal rendelkezik. Itt lehetőség nyílik a vízhez jutáshoz, melynek fizikai feltételeit meg kell teremteni. Hangsúlyozza, hogy ez nem strandként működő területként tud létrejönni, hanem zöldterületként, mely strandolásra alkalmas.

 

Dr. Végh József ügyvéd az esetleges tulajdonosváltással kapcsolatban elmondja, hogy ha ez a bekövetkezne, akkor a testület nem fogadja el majd annak idején a HÉSZ módosítást a TRSZ-szel összefüggésben, mert az abban szereplő kötelezettségeket a jogutód nem teljesíti. Felhívja a figyelmet, hogy a TRSZ egy keretmegállapodás, egy eljárást megindító szándéknyilatkozat. Mintegy 30 hatóság döntéseinek függvényében nyer végleges tartalmat.

 

Krisztin N. László polgármester összegezi a határozati javaslatot. Elmondja, hogy a Badacsonyörsi strand TRSZ napirend tárgyában előkészített előterjesztést a Képviselő-testület megismerte és azt elfogadásra javasolja az alábbi feltételek teljesítése esetén a 2021. december 7-én 15.00 órakor tartandó rendkívüli ülés keretében. A feltételek a következők: Egyrészt szeretnék, ha az ügyvéd úrtól és a partnertől megkaphatnák hétfőig azokat a mellékleteket, melyek most nem állnak rendelkezésre. Muszály, hogy ezeket lássa a testület. Ami a testület előtt van, abban is van javítani való. A közcélú adomány dolgot is át kell még egyszer dolgozni. Kezdeményezzük és szeretnénk, ha a partner a BÖÉE-vel kötött strandhasználati szerződést hozzáigazítaná a majdan elfogadandó TRSZ-hez. E tekintetben az egyesület addig kap strandhasználati lehetőséget, ami a TRSZ-ben szerepel. Kérjük a partnert, hogy vállalja, hogy a partvédőműre vonatkozó korábbi vízjogi engedélyt átíratja. Ha szükséges, arra a cégre, amely a kialakítandó 3 ezer m2-es terület gazdája, aki fizikailag átadja. Ennek ügyintézési határideje 60 nap, amit kér betartani. Elmondja, hogy szeretnénk elfogadni a TRSZ-t azokkal a változtatásokkal, amik elhangzottak. A BÖÉE elnöke kérte a kipontozott részt pótolni hétfő délig. Ügyvéd úrtól is kértjük pótolni az anyagokat és a partnertől is az elvárt mellékleteket ezen időpontig. A rendkívüli ülésre tisztelettel várunk minden érintettet, melyre a közmeghallgatás előtt a Művelődési házban kerül majd sor. Kéri, hogy aki az általa összefoglalt javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

601/2021.(XII.03.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi strand TRSZ

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. 1. a „Badacsonyörsi strand TRSZ” napirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte és azt elfogadásra javasolja az alábbi feltételek teljesítése esetén a 2021. december 7-én 15.00 órakor tartandó rendkívüli ülés keretében.

-          Az ügyvéd úr és a partner hétfő 12.00 óráig küldje meg azokat a mellékleteket, melyek most nem állnak rendelkezésre.

-          A közcélú adománnyal kapcsolatos dokumentumot át kell dolgozni.

-           A partner a BÖÉE-vel kötött strandhasználati szerződést igazítsa hozzá a majdan elfogadandó TRSZ-hez. E tekintetben az egyesület addig kapjon vízhezjutási lehetőséget, ami a TRSZ-ben szerepel.

-          Kérjük a partnert, hogy vállalja, hogy a partvédőműre vonatkozó korábbi vízjogi engedélyt átíratja. Ha szükséges, arra a cégre, amely a kialakítandó 3 ezer m2-es terület gazdája, aki fizikailag átadja. Ennek ügyintézési határideje 60 nap.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Bodnár Attila jegyző

Dr. Végh József ügyvéd

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni mindenkinek, aki ebben a témában segített. Elmondja, hogy a maga részéről a 2. napirendre vonatkozóan a határozati javaslattal egyetért. Az ülés vezetését átadja Török Zoltán alpolgármesternek, majd távozik a teremből

 

Krisztin N. László polgármester 12.46 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

2./ Napirendi pont

Gyermekorvosi Szolgálat részére gépjármű vásárlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a leírtakon túl a doktornőnek egy fél havi jutalmat javasol biztosítani. Elmondja, hogy a doktornőnek az önkormányzat szolgálati lakást nem tudott biztosítani, de felmerült egy gépjármű vásárlás szükségessége is. A felkérésnek megfelelően megnézte a lehetőségeket, majd a doktornő kiválasztott egy 2016. évi OPEL MOKKA gépjárművet, melynek ára 4.350 eFt. Ha a testület hozzájárul a gépjármű vásárlásához, akkor a jövő héten a doktornő már ezzel az autóval tud közlekedni.

 

Takács Lajos képviselő kérdezi, hogy hosszú távon számíthatunk-e a doktornő munkájára.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy határozatlan idejű szerződése van, megerősítette hosszútávú szándékait. Tud a gyenesdiási lehetőségről, de itt szeretne maradni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kérdezi, hogy az autó fenntartási költségeit kinek kell viselni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a szerződésbe bele fogjuk írni, hogy amíg a doktornő használja, a fenntartási költségeit viselnie kell.

 

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy a kereskedés csináltassa meg a márka szervíznél a felmérési jegyzőkönyvet.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az autóra 3 érdeklődő is van, a kereskedés garanciát vállal rá. Valószínű, hogy ebben az esetben visszalépne.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a doktornőnek nem tud az önkormányzat lakás biztosítani, ami komoly igényként merült fel. Ezt is meg kell oldani. Jelenleg a rendelőben tartja az ügyeletet is, ez nem kényelmes. A doktornő munkájával a lakosság maximálisan elégedett. Örülne, ha ez így is maradna, ne tegyen azért a testület, hogy távozzon a településről. Javasolja az autó ügyét a lehető leghamarabb lezárni, a garanciát az eladó vállalja. Ez több, mint egy 6 hónapos szavatosság. Megköszöni az alpolgármester úrnak a gyors intézkedését.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy a fenntartási kötelezettség hogyan szerepeljen a szerződésben.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy tudomása szerint, mivel a doktornő alkalmazási jogviszonyban látja el a feladatot, a bejárási költség az önkormányzatot terheli. Ennek alapján a gépkocsi fenntartását is az önkormányzatnak kellene állni. Kéri a jegyző urat, hogy ezt vizsgálja meg.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ezt összhangba fogja hozni, a szerződés ennek megfelelően készül el.

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kiegészítve azzal, hogy a doktornő fél havi fizetésének megfelelő jutalomban részesüljön, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

602/2021. (XII.03.) képviselő-testületi határozat

Gyermekorvosi Szolgálat részére gépjármű vásárlása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. A gyermekorvosi szolgálat részére gépjármű vásárlását támogatja.
  2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a gyermekorvos által megtekintett 2016. évi OPEL MOKKA gépjárművet megvásárolja.
  3. A fedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja
  4. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a doktornő részére fél havi bérének megfelelő jutalom kifizetéséről dönt.

 

Határidő: elfogadás azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 12.56 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                             Török Zoltán                              Dr. Bodnár Attila

polgármester                                  alpolgármester jegyző

Borbélyné Galambos Gabriella

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!