Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2021.11.24 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 14/2021.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 24-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Forintos Ervin                                    képviselő

Hartai Béla                                         képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő                                            (6 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                 (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                                  osztályvezető

Gyimesi Mónika                                  műszaki ügyintéző

Rakics Anna                                       VN Kft ügyvezető

Dr. Végh József                                  ügyvéd

Nagy László                                        BVÖKI intézményvezető

Molnárné Keller Csilla                          MENÜ Kft. ügyvezető

Hülvely István                                     vezérigazgató

Simonné Visi Erzsébet                                   BÖÉE elnöke

Tóthné S. Zsuzsa                                jegyzőkönyvvezető                             (9 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 2 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a jelenlévőket. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, Borbélyné Galambos Gabriella előzetesen jelezte távolmaradását. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervin képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

564/2021. (XI.24.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester a napirendi pontokkal kapcsolatban elmondja, hogy sürgősségi indítványként a Pénzügyi Bizottság felvette napirendi pontjára és tárgyalta a Badacsonyörsi strand – TRSZ előterjesztést, melyet javasol felvenni a Képviselő-testületi ülés napirendi pontjai közé. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

565/2021. (XI.24.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. november 24-i nyílt ülésének napirendi pontjaihoz felveszi

-          Badacsonyörsi strand TRSZ

című napirendet.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a Badacsonyörsi strand – TRSZ napirendi pontot elsőként megtárgyalni, és a Pénzügyi Bizottsági üléshez hasonlóan ennek megtárgyalását követően tárgyalják a 22. és 23. és 25. napirendi pontokat. Kéri, hogy a napirendek sorrendjére vonatkozó javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

566/2021. (XI.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. november 24-i soros nyílt ülésének módosított napirendjét 29 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

1. Badacsonyörsi strand - TRSZ

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

2. GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony Turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat keretében az Alsó Bazársor és környező területek megújítására irányuló végleges műszaki tartalom elfogadása a költségvetési tervezet jóváhagyásával

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3. Beszámoló a pályázatokról, illetve a kapcsolódó jogi ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 

4. 26. Kővágóörs-Révfülöp-Kapolcs Evangélikus Egyházközösség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Veress István lelkész

5. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.)      önkormányzati rendelete módosításáról (rendelet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6. A közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról (rendelet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendelet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb. intézményvezető

8. BVKI intézményvezetői pályázat kiírása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb. intézményvezető

9. A 2022. évben lebonyolítandó rendezvényekről, rendezvényterv

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb. intézményvezető

10. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Intézkedési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László mb. intézményvezető

11. MENÜ Kft. 2020. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezető

12. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról – feladatellátási megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezető

13. Felelősség megosztásáról szóló megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezető

14. Badacsonytomaj VN. Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

15. A 2021. évi idegenforgalmi idény, strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

16. Badacsonytomaj VN. Kft. karbantartási terv teljesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

17. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2022. évi koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi Munkaterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. Beszámoló a KÖH 2021. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20. Badacsonytomaj Város Önkormányzata és intézményei dolgozóinak jutalmazására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21. A közszolgálati tisztviselők 2022. évi Cafetéria juttatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22. Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 2021. évi tevékenységéről beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23. Települési adó bevezetésének lehetőségei

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24. Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése – vizesblokk kivitelezés teljesítése III.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25. Badacsonytomaj 1777/3. hrsz-ú magánút kisajátításának kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

26. Környezeti állapotról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

27. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

28. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

29. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Badacsonyörsi strand TRSZ

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Krisztin N. László polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság határozatának ismertetését.

 

Forintos Ervin bizottság tag ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti az ülésen megjelent dr. Végh József ügyvédet, valamint Hülvely István urat, aki a területet birtokló alapkezelő vezérigazgatója. Hülvely úr készített egy anyagot, melyet a bizottsági ülés előtt eljuttattunk a Képviselő-testület részére, ez képezi az előterjesztés anyagát. Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés. Megállapítja, hogy nincs. Kérdezi Hülvely István urat, hogy az anyaggal, a helyzettel kapcsolatban van-e hozzászólása, kiegészítése?

 

Hülvely István vezérigazgató elmondja, hogy nincs kiegészíteni valója. A levelet tájékoztatásul küldte, a TRSZ pedig egy másik történet.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy dr. Végh József ügyvédnek van-e kiegészítése?

 

Dr. Végh József ügyvéd válaszában elmondja, hogy nincs kiegészítése azon túl, amit a Pénzügyi Bizottsági ülésen is elmondott. Várja az esetleges kérdéseket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tegnap egy hírportálon megjelent több írás, ami sok mindent tartalmaz. Ezt nyilván mindenki úgy kezeli, ahogy akarja. Aki ezt gerjeszti az majd elszámol a saját lelkiismeretével. Megkérdezi, hogy van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban?

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a Nemzeti Park egyik munkatársától kapott megkeresést, ha nem azon a területen lesz, ami most ki van jelölve fürdőhelyként, akkor a nád besorolás tekintetében van-e előrelépés? A feltöltések tekintetében ki van-e mérve a parti védmű pontos nyomvonala?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy a Nemzeti Parkkal kapcsolatos kérdésben ott tartunk -ahogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen is elmondta-, hogy lehetőséget kértünk 1 éve a Kormányhivatalból, annak hatósági osztályvezetőjétől, hogy ebben a kérdésben tisztábban lássunk. Ezen a megbeszélésen részt vett Simonné Visi Erzsébet, Hartai Béla, Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő és jómaga, emellett részt vett Balogh László úr, aki a kezdeti időszakban, az első találkozásig képviselte az ügyeket. Ott előkerült egy anyag, amelyet a Székesfehérvári Katasztrófavédelemnél kért ki egy Balogh úr által megbízott tervező. Ennek az a lényege, hogy az a partvédmű, ami van, az engedéllyel épült. Miután jelenvoltak a hatósági osztályvezető úr természetvédelemmel és vízüggyel foglakozó munkatársai is, ők hozzászóltak és azzal álltak fel az asztaltól, hogy a partvédmű rész előtti rész teljes mértékben kitisztítható, sőt felmerült az, hogy a mindenkori tulajdonosnak kötelessége lett volna karbantartania azt a partszakaszt. Ismereteink, a hírek szerint volt még egy találkozó a főosztályvezető úr és a Nemzeti Park munkatársai között. Ezzel kapcsolatban hozzá nóvum, vagy olyan jelzés, ami a hatósági osztályvezető úrral történt megbeszélést anulálná, nem érkezett. Felkéri Hülvely István vezérigazgató urat, hogy a kérdés második részére, ha tud válaszoljon.

 

Hülvely István vezérigazgató a tegnapi cikk kapcsán elmondja, furcsának tartja, hogy őt nem hívták fel előtte. Nem azért töltik fel a földet, hogy indulatokat gerjesszenek. Ennek több oka van. A Balaton vízszintjét megemelték és óriási a belvíz a területen, eleve is a part vége belelóg a Balatonba. Ők nem építkeznek jelenleg. Most hozattak oda 15-20.000 m3 földet. Ebben semmi titok nincs, tájékoztatott róla sok mindenkit. Jelenleg ezt a földmennyiséget terítik el a területen. A sürgősség csak azért volt, mert 10 Ft/tonna áron tudják most szállíttatni egy balatonfüredi helyszínről. Nyilván, ha lesz TRSZ, HÉSZ, akkor fognak építkezni. A föld terítéséhez nem kell engedély 1 méter magasságig. Folynak a szakhatósági egyeztetések. Olyan konstrukciót akarnak létrehozni, ami véghez is vihető, azért is tart ilyen hosszasan a TRSZ aláírása, mert ment a különböző hatóságokkal az egyeztetés, különösen az Állami Főépítészi Hivatallal. Elég transzparansen csinál mindent, itt voltak tavaly januárban is és előadták, hogy nem csinálnak semmi olyat, ami nem nyilvános, őt mindig fel lehet hívni, mindenre válaszol. Ő egész életében mindig igazat mondott, abból él, hogy hiteles. Kéri, hogy higgyék el, amit mond, sokkal egyszerűbb őt megkérdezni, mint balhét csinálni és fiktív feltételezésekből képzelődni, hogy mit csinálnak ott. Azt, hogy földet akarnak feltölteni az elmúlt 1 évben ő elmondta többször, de tudomása szerint ez korábban is téma volt. Sőt, kérve volt az Önkormányzat és az Egyesület is, hogy hozzanak oda nekik földet, pár tonnát kaptak is az Egyesülettől. A sürgősség csak abban volt tehát, hogy most kaphattak ingyen földet. A fürdővel való megállapodás érdekében -az ígéretének megfelelően- nyilvánvaló, amíg nincs HÉSZ a fürdőnek azt a részét tudják használni a lakosok, amit eddig is biztosítottak, biztosítani is fogják. Arra a részre direkt nem töltöttek földet, hogy maradjon fű. Azt a területet is feltöltötték arányosan, amit majd át akarnak adni az új fürdő területének. Véleménye szerint ezzel az Önkormányzatnak pár millió forintos spóroltak. Tehát mindenki tudta, hogy csinálni fogják, segítséget is kértek ebben. A fakivágással kapcsolatban pedig leírta, hogy azok a fák 1,5 – 2 éve ki vannak írva kivágásra. A magas belvíz gyakorlatilag elrohasztotta a nyárfákat. Teljesen szabályosan jártak el ebben a kérdésben is. Sajnálja, hogy ebből ekkora probléma lett.

 

Komoly fejlesztéseket szeretnének majd csinálni, kb. innentől kezdődően 1 év múlva. Egy terület turisztikai fejlesztése úgy kezdődik, hogy ott föld van, nem fű és nem fa, ez másképp nem tud működni. Összegzésként leszögezi, hogy nem építkeznek, a kapott földet terítették el. Több helyen jártak, ahol a parti védmű, a nádas kérdése kapcsán. A TRSZ-ben 3000 m2-t szeretnének átrakatni, az strandként működhet, ezt leegyeztették. A TRSZ-ben, amit kérnek semmi extra nincsen. Az, hogy kisebb telkek legyenek, azért jó, mert nem tudják, hogy mi jön a következő években gazdasági értelemben. Biztonságosabb tudnak fejleszteni, ehhez finanszírozást, támogatást találni. Sem magasságban, sem tömegben változtatást nem kértek, a funkciója nem változik a telkeknek, az építési sávot szélesítették, mert az szűk volt. Azt vállalta, hogy ez a terület meg lesz fejlesztve, ha engedik. Gyönyörű szép strandja lesz a településnek, négycsillagos apartman hotel fog még létesülni és egy részben szeretnének kempinget is fenntartani, ami ma már alapvetően faházakat, mobilházakat jelent. Ezekkel a funkciókkal feltöltve szeretnék a területet megfejleszteni. Véleménye szerint ez mindenki hasznára kell, hogy legyen. Az ő feladata, hogy a cég szempontjából profitot termelő beruházás legyen. Úgy véli, az senkinek nem volt jó, hogy 15 évig nem volt megállapodás a felek között. Az a célja, hogy mindenki örömére mindenki pénzt keresssen, az Önkormányzat is. Ő a kompromisszum híve, ezért is vállalta ezt a feladatot, amit szeretne jól megcsinálni.

 

Forintos Ervin képviselő arra kíváncsi, hogy az átadandó 3000 m2 nádasról tudunk-e valamit?

 

Hülvely István vezérigazgató válaszában elmondja, több hivatal is azt állítja, hogy az a nádas kivágható.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy dr. Végh József ügyvéd a Pénzügyi Bizottsági ülésen elmondottakat ismételje meg, hogy mi van hátra. Mi lesz az elkövetkezendő 2 hétben?

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a TRSZ vonatkozában jó pár hatósággal történt egyeztetés, ezeknek egy részén őmaga is ott volt, az Önkormányzat pedig főépítész úr által volt képviseltetve. Az emlékeztetőket ezekről megkapta. Ezek már nem tartalmaznak olyat meglátása szerint, ami konkrét akadályt jelentene a szerződés aláírásánál, de számos észrevétel felmerült, amit még a szerződésbe be kell építeni. Ennek érdekében ő kért egy személyes egyeztetést a beruházó jogi képviselője részéről, amire november 29-én fog sor kerülni Budapesten, ahol a fennmaradó kérdéseket megpróbálják lezárni és a szerződésbe beépíteni. Ezt követően egy véglegesített tervezettel tud a Képviselő-testület elé állni. Szeretné hangsúlyozni, hogy a képviselő-testületi ülések keretei erre sokszor nem adnak lehetőséget, ezért nagyon szívesen áll a Képviselő-testület rendelkezésére, ha ezt a szerződést mélyebben meg szeretnék érteni. Hangsúlyozza, hogy egy rendkívül összetett szerződésről van szó. Azt tudni kell, hogy hatósági, előzetes állásfoglalások vonatkozásában ez akkor fog konkrétan kiderülni, hogy mi a helyzet, ha ezek a kérelmek benyújtásra kerülnek és ezeket a kérelmeket a hatóságok elbírálják.

 

Krisztin N. László polgármester abban kér megerősítést, hogy van annak jogi lehetősége, ha november 29-ét követően már nem kellenek hetek, hónapok, ahhoz, hogy a TRSZ a végső formáját elnyerhesse?

 

Dr. Végh József ügyvéd válaszában elmondja, hogy így van.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ha a november 29-ei héten ez a dokumentum végleges formáját eléri, azon a héten szeretnénk annak az anyagnak a vitáját megtenni és elfogadni. Ehhez a BÖÉE elnöksége is kell, hogy áttekintse a dokumentumot. Reális-e ez a célkitűzés?

 

Dr. Végh József ügyvéd válaszában elmondja, hogy reális lehet, elvi akadálya nincs.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy arra törekedjenek, hogy az így tudjon lezajlani. Megkérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e?

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnöke elmondja, örül annak, hogy napirendre tűzték az ügyet. Amikor a fakivágás megtörtént azonnal írásban jelezte, szeretné elkerülni, hogy ebből is cirkusz legyen, mert az senkinek nem jó, sem a befektetőnek, sem az Önkormányzatnak, sem az Egyesületnek. Ezt a levelet elküldte Hülvely úrnak is. Az emberek azt hiszik, hogy itt egy építkezés folyik, amiről senki nem tud.  Ezt elkerülhették volna, ha az ügyet nem most tárgyalják, hanem korábban. Sajnos Polgármester úr beteg volt, de van Alpolgármester és Képviselő-testület. Arra a levelére senki nem válaszolt. Ha együttműködésben gondolkodnak, akkor az Önkormányzattól miért nem várhatják el, hogy azonnali hiteles tájékoztatást kapjanak, és akkor nincs háború. A bizalmatlanság onnan indul, hogy 14 éves ez a történet. Örülhet az, aki ebben nem vett részt. Természetes, hogy az emberek félnek, hogy ki lesznek csukva a strandról. Erre a kommunikációra lett volna szükség korábban is, akkor mindenféle médiaháborút meg lehetett volna úszni.

 

Krisztin N. László polgármester emlékezteti Simonné Visi Erzsébetet, hogy telefonon ugyan azt a tájékoztatást kapták Hülvely úrtól. Jegyző úr javaslata volt, hogy kérjünk erről egy írásos anyagot. Ezt megkaptuk, most volt a lehetősége, hogy a Képviselő-testület elé terjesszük. Elmondja, hogy mivel elektronikusan került megküldésre a levél Hülvely urat kértük, hogy küldje meg azt aláírt formában is.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, hogy 11.16-án küldte meg Hülvely úr a tájékoztatót. Véleménye szerint, a jó együttműködés reményében, nem kellett volna az aláírást megvárni. Ahogy megismerték őt, tartja a szavát, teljesen korrekt. Amikor kérte tőle, hogy a porta épület maradjon meg a jövő nyár érdekében, azonnal reagált rá, hogy maradni fog. Bízzanak annyira egymásban, hogy elhiszik azt aláírás nélkül, amit egy e-mailben leír. Így elkerülhették volna a lakossági felháborodást.

 

Hartai Béla képviselő megköszöni a bő tájékoztatást. Forintos Ervin képviselő az ügy kirobbanásakor jelezte elsőként, hogy a Nemzeti Park kiment a helyszínre és ott vizsgálódik. Arra őmaga is kíváncsi, hogy ezt az ügyet ki gerjesztette és jó lenne, ha vállalná érte a felelősséget. Ennek egyik része, újságcikk lett belőle. Meg lett hirdetve egy lakossági tájékoztató, hogy lehessen csillapítani a dolgokat. Ő ott tett egy ígéretet, hogy azokra a kérdésekre, melyekre ott nem tudott válaszolni, azt most itt megkérdezi. A tájékoztatás sok mindenre választ is adott. Nem azzal volt baja az emberek, hogy ott mit csinálnak, hanem ahogy kialakult ott ez az egész. Jogosnak érezte azt a lakossági nyomást, hogy információra van szükségük. Van egy képviselő-testületi határozat, mely arról szól, hogyan fogják folytatni ezt a tárgyalást. Ebben a BÖÉE elnöke benne volt. Nem véletlenül, hiszen a hátországot az elnök asszony biztosítja. Ezért alakult ki a helyzet, mert ki lett hagyva ebből. Ha meg van a november 29-ei egyeztetés, találjanak egy időpontot arra, amikor a lakosság is kap egy rövid, hasonló hiteles tájékoztatást. Jó lenne, ha egy koncepció tervet kaphatnának az előbb ismertetett fejlesztési elképzelésekről.

 

Hülvely István vezérigazgató elmondja, hogy az a TRSZ része.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a TRSZ-t úgy tárgyalja a Képviselő-testület, hogy előtte nem tudják a koncepciót, és nem tudja, hogy akkor lehet-e gyorsan dönteni vagy nem. Utal arra a kijelentésre, hogy az örsiek vízhez jutása a TRSZ-ig biztosítva lesz. Köszönjük szépen! Az előbb elhangzottak alapján kéri, hogy ne sértődjön meg Hülvely úr. Ő is megerősíti, hogy amit mondott, az mindig ült.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a határozati javaslat több pontból áll. A 3-as pontot emeli ki. Jelenleg, amikor elfogadják a tájékoztatót, (megköszönve Hülvely úrnak és mindenkinek a munkáját, aki ehhez hozzá tett), az a határozat része, hogy a vonatkozó szerződés aláírásának végleges napját 2021. december 5. napjában határozza meg, a mai tudásunk szerint. Tehát ez a célunk. A vitát lezárja. Kéri, hogy aki elfogadja az 5 pontból álló határozati javaslatot kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

567/2021. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi strand TRSZ

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonyörsi strand TRSZ” napirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy az előterjesztés melléklete szerint becsatolt dr. Végh József ügyvéd által, a B-FUND Ingatlan és Befektetési Alapkezelő Zrt. képviseletében Hülvely István elnök-vezérigazgató, és Fonai László kertészmérnök, és favizsgáló szakmérnök által a Badacsonyörsi kemping vonatkozásában rögzített tájékoztatásokat megismerte, és elfogadja.
 3. dönt abban, hogy felkéri Dr. Végh József ügyvédet a Badacsonyörsi strand végleges településrendezési szerződésének előkészítésére azzal a kiegészítéssel, hogy a vonatkozó szerződés aláírásának végleges napját 2021. december 5. napjában határozza meg.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.
 5. a tárgyi ügyben felkéri és egyben felhatalmazza Dr. Végh József ügyvédet az önkormányzat jogi képviseletére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

végleges TRSZ aláírására: 2021. december 5.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

Dr. Végh József ügyvéd

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni Hülvely úr tájékoztatását, kikíséri az ülésteremből, átadja az ülés vezetését.

Török Zoltán alpolgármester 9:45 órakor átveszi az ülés vezetését.

A jelenlévő szavazók száma: 5 fő

Hartai Béla alpolgármester véleménye szerint nem jogszerűen működnek. Utal a 15/2021. (II.08.) képviselő-testületi határozatra, melyben meg van határozva, hogy ki és hogyan tárgyalhatna. A múltkori ülésen is javasolta, hogy változtassák meg. Nem tudja, miért nem került napirendre. Most lenne rá lehetőség, hogy azt a határozatot vonják vissza, annak érdekében, hogy ne olyan tárgyaljon az ügyben, aki testületileg nincs felhatalmazva rá. Jelen pillanatban ez a határozat él, csak nem így működünk. Ezért jelezte, hogy módosítsák le. Az is megoldás lehet, ha a határozatot hatályon kívül helyezik. Ez is okozza, hogy ilyen helyzetek alakuljanak ki.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy tekintettel arra, hogy Hartai Béla alpolgármesteri tisztsége augusztus 11-én megszűnt, véleménye szerint ez a határozat semmis. A Képviselő-testület dönthet annak megváltoztatásáról.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, nem ő van benne nevesítve, hanem az alpolgármesteri beosztás.

 

Török Zoltán alpolgármester szerint ez egy generált feszültségkeltés a településen. Akkor volt egy szerződés, amikor Hartai Béla volt az alpolgármester. Beszéltek arról, hogy azzal pillanattal amikor már nem ő volt az alpolgármester, ez a státusz megszűnt, folytatják az ügyvédek és Polgármester úr a történetet. Ő ki is jelentette, hogy ebben nem szeretne részt venni, nem is volt belőle vita. Nem érti, hogy ezt miért kell csinálni. Sokszor befogja a száját, mert úgy gondolja, hogy a béke, a nyugalom érdekében inkább nem védi meg az álláspontját. Minden szóba beleköthetne, de nem teszi, mert ezzel csak a feszültséget keltené. Kéri Jegyző urat, hogy a következő ülésre készüljön erre vonatkozóan előterjesztés, hogy megváltoztassák.

 

Hartai Béla alpolgármester javasolja, hogy vonják vissza és akkor rendben lesz.

 

Török Zoltán alpolgármester szünetet rendel el 9:54 órakor.

Az ülés 10.00 órakor folytatódik.

Krisztin N. László polgármester visszaérkezik az ülésterembe.

Az ülésen jelenlévő szavazók száma 6 fő

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki Hartai Béla képviselő javaslatával egyetért, hogy a 15/2021. (II.08.) sz. Képviselő-testületi határozat vonják vissza, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

568/2021. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

15/2021. (II.08.) határozat visszavonása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2021. (II.08.) képviselő-testületi határozatát visszavonja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

 

Török Zoltán alpolgármester 10.02 órakor visszaadja az ülés vezetését Krisztin N. László polgármesternek.

2./ Napirendi pont

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony Turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat keretében az Alsó Bazársor és környező területek megújítására irányuló végleges műszaki tartalom elfogadása a költségvetési tervezet jóváhagyásával

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság határozati javaslatának ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester köszönti Molnár Mihályt, aki önkormányzatunk pályázati referense. Megkérdezi, hogy van-e részéről szóbeli kiegészítés.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy nincs, azt a Pénzügyi Bizottsági ülésen megtette.

 

Forintos Ervin képviselő megkérdezi, hogy az általuk módosított műszaki tartalom kerül be közbeszerzési anyagba, és az az anyag, ami már egyszer átment a képviselő-testületen, abban történik-e majd változás?

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy már kétszer volt a napirend a testület előtt. Elfogadó döntés nem született, hanem mindig arra utaló döntés lett, hogy vizsgáltassák meg, legyen fórum, stb.

Kéri Molnár Mihály pályázati referenst, ismertesse milyen határidőkben gondolkodunk.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy folyamatba épített ellenőrzéssel zajlik ez a közbeszerzés majd. Legkésőbb december elején elindulhat a folyamat. A tapasztalok alapján a közbeszerzés február végén, március elején zárulhat eredményesen a szerződés aláírásával. Nagyjából 6 hónap kivitelezéssel számolva, szeptember végén, október elején a kivitelezés lezárulhat. Ez megfelel a jelenlegi pályázati elképzeléseknek is, ami jelenleg fut.

 

Hartai Béla képviselő megkérdezi, hogy jelen pillanatban mi a befejezési határidő?

 

Molnár Mihály pályázati referens válaszában elmondja, hogy támogatási szerződés módosítás van benyújtva, ami 2022. szeptember 30-ra módosítja a projekt fizikai zárását.

 

Hartai Béla képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy a jó teljesítési garancia kerüljön bele a kiírásba.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy további kérdés, észrevétel van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja a Pénzügyi Bizottsági határozat elfogadását, kiegészítve a jóteljesítési garanciával. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

569/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony Turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat keretében az Alsó Bazársor és környező területek megújítására irányuló végleges műszaki tartalom elfogadása a költségvetési tervezet jóváhagyásával.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „GINOP-7.1.9-17-2018-00018 azonosítószámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekt alsó bazársor környezetének megújítására vonatkozó tervdokumentáció elfogadása és a kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása” című előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „GINOP-7.1.9-17-2018-00018 azonosítószámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekt alsó bazársor környezetének megújítására vonatkozó kiviteli tervdokumentációt és műszaki tartalmat lefogadja.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „GINOP-7.1.9-17-2018-00018 azonosítószámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekt alsó bazársor környezetének megújítására irányuló közbeszerzési eljárás megindításához a hozzájárulását megadja és felhatalmazza a polgármestert a szükséges lépések megtételére.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a kiírásban rögzíteni a jóteljesítési garanciát.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Molnár Mihály pályázati referens

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

3./ Napirendi pont

Beszámoló a pályázatokról, illetve a kapcsolódó jogi ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság határozati javaslatának ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester tájékoztat arról, hogy időközben jelennek meg pályázati lehetőségek. Ezzel kapcsolatban legyen egyeztetés, tegyenek le a testület elé a következő rendkívüli ülésre egy olyan anyagot, mely átfogóan jelzi, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak.

 

Molnár Mihály pályázati referens tájékoztat arról, hogy a strandfejlesztési pályázattal számolni lehet. A TOP-os pályázatoknál nem előzné meg a pénteki egyeztetést.

 

Krisztin N. László polgármester beszámol arról, hogy a Megyei Közgyűlés Jegyzője és kollégái tartottak egy tájékoztatót a várható pályázati kiírásokról. Itt hangzott el egy energetikai pályázat. A Városháza épületének elég gyakran költünk a kazánjára. Felmerült, hogy érdemes lenne-e az Egry József Emlékmúzeumot belevenni a programba, de ott jelenleg vagyonkezelők vagyunk. Erről teszünk javaslatot a Képviselő-testület elé.

Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót az kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

570/2021. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a pályázatokról, illetve a kapcsolódó jogi ügyről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolókat, illetve a kapcsolódó jogi ügyről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

4./ Napirendi pont

Kővágóörs-Révfülöp-Kapolcs Evangélikus Egyházközösség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság határozati javaslatának ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a 2022. évi költségvetésbe kerüljön be egy soron a kérelem, majd a testület mérlegelje, hogy milyen mértékben tud támogatást biztosítani.

Krisztin N. László polgármester tájékoztat arról, hogy a protestáns imaház lassan megújul. Ehhez a Képviselő-testület támogatásával az Egyházközség pályázati támogatást nyert. Sajnos nem elég a pénz, további támogatást kérnek.

 

Veres István lelkész ismerteti az előzményeket. Próbálnak forrást szerezni, hogy az ütemtervük szerint előre tudjanak lépni. A kivitelező jelezte, hogy a korábban jelzett 7 m. Ft. az anyagárak drágulása miatt kb. 10 m. Ft. lett. A beruházás a „Találkozás Háza” címen a felekezetek számára, ökumenikus szemléletben közösségi pontot teremtene az egész város javára.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottsági határozattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

571/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Kővágóörs-Révfülöp-Kapolcs Evangélikus Egyházközösség támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének  tárgyalásakor mérlegelni fogja, hogy milyen mértékben tud támogatást biztosítani a Kővágóörs-Révfülöp-Kapolcs Evangelikus Egyházközösség támogatási kérelme vonatkozásában.

Határidő: Folyamatos/2021. évi költségvetés előkészítése

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Cseh Dénesné Pénzügyi üi.

5./ Napirendi pont:

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.)önkormányzati rendelete módosításáról (rendelet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5 sz. melléklete)

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság határozati javaslatának ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 1 ellenszavazatttal a rendelet tervezetet elfogadásra javaslatot nem tesz a képviselő-testületnek.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a jelenlegi időpontok bevezetése miatt volt szükség a rendelet módosítás benyújtására. Sajnos a bizottság így döntött, így a Képviselő-testületnek kell meghoznia a végleges döntést a rendeletre vonatkozóan.

Hartai Béla képviselő elmondja, Jegyző úrtól kérték, hogy nézzen utána mennyi túlórával kellene számolni a hivatali munkaidőn túli időszakra átnyúló ülések után a dolgozóknak.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy a dolgozók azt nyilatkozták, hogy ezt az időt lecsúsztatják.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a rendelet módosításával, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással megalkotja az alábbi rendeletét.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

23/2021.(XI.24.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

28/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

6./ Napirendi pont:

A közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról (rendelet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság határozati javaslatának ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletét.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

24/2021.(XI.24.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról

7./ Napirendi pont

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendelet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a Kormányhivatal felhívása alapján került sor a rendelet módosítására.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletét.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

25/2021.(XI.24.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

8./ Napirendi pont

BVKI intézményvezetői pályázat kiírása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottsági határozat ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2022. január 31., az elbírálás időpontja február 15. legyen. Az eredményes pályázó kiválasztásáig Nagy László kapjon megbízást az intézményvezetői feladatok ellátására.

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy az intézményvezetője mellé javasol plusz 1 főt, aki tudná segíteni a munkáját. Fél éven belül 1 főre csökkenhet a létszám, mert az egyik dolgozó is nyugdíjba fog menni, a másik pedig a közművelődési pályázat keretében van csak foglalkoztatva. A költségvetésben intézkedni kell a létszámra vonatkozóan, ha ez felmerül.

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy várják meg a pályázat lefolytatását. Addig a személyzet rendelkezésre áll. Folyamatosan érkezik olyan jelzés, hogy vizsgálják meg azt, hogy bizonyos szervezeteik a legmegfelelőbb formában működnek-e. A Kulturális Intézmény volt már szakfeladat, volt Kulturális Kht., volt vállalkozói vezetés alatt, most jelenleg intézményi formában működik. Jegyző úr kapta a feladatot, hogy járja körül ezt a kérdést. Jogszabály szerint városi jogú településnél kötelező az intézményi forma, ezt meg kell vizsgálni.

 

Nagy László BVÖKI intézményvezető elmondja, hogy plusz 1 fő lenne szükséges, hozzáteszi, hogy kolléganője továbbképzésen vesz részt, ezért péntekenként iskolában lesz.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy akkor 1 fő felvételéről gondolkodjon a jelenlegi vezető?

 

Hartai Béla képviselő javasolja, hogy január 31-ig vizsgálják meg ezt a kérdést.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslat elfogadását, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

572/2021. (XI.24.) számú Képviselő-testületi határozat

BVKI intézményvezetői pályázat kiírása

 

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény magasabb vezetői – intézményvezetői – feladatainak ellátására pályázat kiírásáról dönt.

 

A pályázat tartalma:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet alapján

pályázatot hirdet

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A munka jogviszony időtartama: határozatlan idejű munka jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Római út 69.

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 29.

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 25.

Veszprém megye, 8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézményvezetőjének feladata a közművelődési- és a könyvtári intézményegységek szakszerű és törvényes működtetése, közművelődési és kulturális programok szervezése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény működésével. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, különböző szakmai és civil szervezetekkel és intézményekkel. Feladatai közé tartozik az önkormányzat rendezvényeinek megszervezése, illetve lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          Főiskola, a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 1. számú mellékletében foglalt képesítési és szakmai feltételeknek való megfelelés szerint,

-          B kategóriás jogosítvány,

-          Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

-          magyar állampolgárság

-          büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          helyismeret

-          turisztikai jártasság

-          jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség, empátia

-          gyakorlott számítógépes ismeretek

-          gyakorlott internet felhasználói ismeretek (Social media, honlapszerkesztés)

-          PR anyagok tervezésében és kivitelezésében szerzett jártasság

-          múzeumpedagógiai programok szervezésében, lebonyolításában való jártasság

-          segédkönyvtárosi végzettség

-          médiában szerzett tapasztalat (TV, képújság, havonta megjelenő közéleti lap)

-          hang- és fénytechnikai eszközök üzemeltetésében és működtetésében szerzett jártasság

-          társalgási szintű idegen nyelvtudás (angol, német)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata

-          szakmai gyakorlatról szóló igazolás

-          30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

-          a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz

-          az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázata nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul

-          pályázó nyilatkozata arról, hogy a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 4. § 1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzését a megbízás kezdetétől számított két éven belül vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krisztin N. László polgármester nyújt, a +36 87 571 270 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-          Postai úton, a pályázatnak a Badacsonytomaj Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezető.

-          Személyesen: Tóthné Sáfár Zsuzsanna, Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet - Titkárság.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot A/4-es méretű összefűzött gépelt oldalak formátumban, zárt borítékban kell benyújtani. A pályázat kiírója a munka jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.badacsonytomaj.hu honlapon szerezhet.

 

 1. a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 5. § (9) bekezdése alapján az intézményvezetői feladatok ellátásával a BVKI intézményvezető munkakörre kiírt pályázat elbírálásáig – előreláthatólag 2022. február 15. napjáig – Nagy Lászlót, a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének foglalkoztatottját megbízza.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

9./ Napirendi pont

A 2022. évben lebonyolítandó rendezvényekről, rendezvényterv

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottsági határozat ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elviekben elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, mivel akkor lehet a rendezvényeket konkretizálni, ha a pénzügyi adatok rendelkezésre állnak.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e a napirendhez?

 

Nagy László BVÖKI intézményvezető elmondja, hogy jelen anyag egy tájékoztatás. Jó lenne, ha fél évvel előbb tudnának dönteni a rendezvényekről kötelezettségvállalás mellett. Sajnos a pandémia nehezíti a helyzetet. Javasolja, hogy a költségvetés tárgyalása előtt üljenek le januárban, addigra talán lehet ismerni a költségvetés főbb számait.

 

Török Zoltán alpolgármester felolvassa Borbélyné Galambos Gabriella képviselő asszony napirendhez kapcsolódóan írt levelét, mely a Bor7végékre vonatkozik, javasolja a 17 napos rendezvényt.

 

Nagy László BVÖKI intézményvezető elnézést kér, adminisztrációs hiba miatt maradt ki egy hétvége a tervezetből.

 

Hartai Béla képviselő javaslata, hogy üljenek le a civil szervezetekkel egyeztetésre.

 

Krisztin N. László polgármester szerint erre január első napjaiban sort kell keríteni.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy kérdezzék meg az összes civil szervezetet január 31-ig, hogy milyen rendezvényt szeretne megvalósítani a következő évben, ahhoz adjanak majd támogatást, de év közben semmilyen támogatási igényt ne fogadjanak be. Nem szeretne kiskapukat.

 

Hartai Béla képviselő szerint a rugalmasságot hagyják meg, de egyetért Forintos Ervin felvetésével.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, az anyagban szerepel bekérték a jövő évi programtervezeteket a civil szervezetekről, de volt, aki nem válaszolt. Tegnapi napra összehívott

Nagy László intézményvezető egy megbeszélést a civil szervezetek vezetőivel. Az Adventi ünnepséggel kapcsolatban arról döntöttek, hogy egy hétvégén, egy alkalommal legyen megtartva. Az Idősek Karácsonya rendezvényről a Képviselő-testületnek egyeztetnie kell majd egy közeli időpontban. A járványügyi intézkedések miatt az Iskola, mint helyszín nem jöhet szóba. Felmerül a védettségi igazolvány kérdése is.

 

Mékli Bernadett képviselő Forintos Ervin felvetésére reagálva elmondja, lehet olyan helyzet, ami miatt kiskapukat kell hagyni a rendezvények támogatási kérelmének befogadására. Utal a 2021. évi EB terasz megszervezésére, ami utolsó pillanatban történt, de a leglátogatottabb rendezvény lett a szüreti program mellett. Nem érti, hogy a képviselőket miért nem hívták meg a civilszervezeti vezetőkkel tartott egyeztetésre. Kevésnek tartja az Adventi rendezvényre az 1 napot.

 

Nagy László BVÖKI intézményvezető elmondja, hogy a helyiek aktivitása nagyon minimális. Akkor kell megrendezni egy programot, ha van rá lakossági érdeklődés. Amikor összehívta a civilszervezeti vezetőket arra voltak kíváncsiak, hogy hajlandóak-e mozgósítani magukat és akarják-e a rendezvényt. Utal arra, hogy a Márton napi rendezvényen a látogatók kb. 10 %-a volt csak helyi.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ugyan ez volt a helyzet a Gyermeknapi rendezvényen is. A tegnapi egyeztetésen 1 civil szervezet részéről volt az a válasz, hogy meg fogja vizsgálni, ha van rá lehetőség, akkor 1-2 napig kinn marad forralt borral, teával. Felhívja a figyelmet arra, hogy a jelenlegi pandémiás helyzetre is figyelemmel kell lenni. Javasolja a tájékoztatás elfogadását, kiegészítve azzal, hogy minél előbb, az év elején, kerüljön a képviselő-testület elé az anyag az intézmény részéről. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

573/2021.(XI.24.) képviselő-testületi határozat

A 2022. évi rendezvényekről – Rendezvényterv elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által elkészített 2021. évben megvalósult rendezvényekről szóló beszámolót és a 2022. évi Rendezvénytervet elviekben fogadja el azzal, hogy akkor lehet a rendezvényeket konkretizálni, ha a pénzügyi adatok rendelkezésre állnak.

Ennek érdekében a 2022. évi költségvetés tárgyalása előtt kerüljön sor egyeztetésre a civil szervezetekkel.

A 2022. évi költségvetés tervezése során az intézményi költségvetésben a rendezvények kiadás jogcímén a működési kiadások keret terhére a szükséges költséget tervezze be.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben rendezvényterv szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Nagy László mb. intézményvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

10./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Intézkedési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottsági határozat ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja az intézkedési tervet, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

574/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézkedési terve

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének Intézkedési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy László intézményvezető

Cseh Dénesné pénzügyi ügyintéző

 

 

11./ Napirendi pont

MENÜ Kft. 2020. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság határozatának ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A bizottság javasolja, hogy a szociális étkeztetésben érintett települések vezetői, a Kistérség képviselője és a Menü Kft. ügyvezetőjének részvételével történjen egyeztetés a költségek megosztásáról.

Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezetője megköszöni azoknak, akik közreműködtek, hogy ezeket a számokat tudják hozni. Beszámol arról, hogy a legújabb jogszabály szerint nem tudnak jövő év június 30-ig árat emelni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a terhek nagyrésze önkormányzatunkra hárul, a többi önkormányzat pedig élvezi ennek hasznait. Kéri, hogy aki egyetért a bizottsági határozattal, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

575/2021. (XI.24.) számú Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2020. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A MENÜ Kft. 2021. évi I-IX. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

12./ Napirendi pont

Intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról – feladatellátási megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság határozatának ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a feladatellátási megállapodás elfogadásával kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

576/2021.(XI.24.) Képviselő-testület határozata

Intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról megállapodás

Badacsonytomaj város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az intézményi gyermekétkeztetés támogatásáról szóló megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja
 2. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

 

 

13./ Napirendi pont

Felelősség megosztásáról szóló megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottsági határozat ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot javasolja elfogadásra. Kérti, hogy aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

577/2021.(XI.24.) Képviselő-testület határozata

Felelősség megosztásáról szóló megállapodásról

Badacsonytomaj város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ KFT és Badacsonytomaj Város Önkormányzata között kötendő Felelősség megosztásáról  szóló megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja
 2. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

 

Krisztin N. László polgármester 10:53 órakor elhagyja az üléstermet.

Az ülés vezetését átadja Török Zoltán alpolgármesternek.

Az ülésen jelenlévő szavazók száma: 5 fő

 

14./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottsági határozat ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Rakics Anna VN. Kft. ügyvezetője elmondja, hogy a beszámolóban külön pont a településen keletkezett lakossági hulladék. Az idei évben bevezették, hogy a szelektív gyűjtőpontok helyett központosított helyen történik a gyűjtés. Novembertől csak az üveget tudják fogadni a helyi lakosságtól. Áprilistól lesz lehetősége a nyaraló tulajdonosoknak ismét mindhárom szekció leadására. Jövőre az NHSZ-el olyan megállapodást írnak alá, mely lehetővé teszi, hogy lehetőség lesz itt helyben szemétgyűjtő zsák vásárlására. A jelenlegi rendeletet felül kell vizsgálni, a nem aktuális dolgokat módosítani szükséges.

 

Forintos Ervin képviselő 11-12 m. Ft. bevétel kiesést prognosztizálható, ha jövőre a nagyparkoló munkaterület lesz.

 

Török Zoltán alpolgármester szerint úgy kell igazítani, hogy addig a jelenlegi parkolóhoz ne nyúljanak hozzá, amíg nincsenek készen az új parkolóhelyek.

 

Rakics Anna ügyvezető hozzáteszi, hogy tudomása szerint az új parkolóhelyeket térítésmentesen lehet majd igénybe venni.

 

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja a beszámoló elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

578/2021. (XI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Badacsonytomaj VN Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról szóló beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A VN. Kft. 2020. évi I-IX. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

15./ Napirendi pont

A 2021. évi idegenforgalmi idény, strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottsági határozat ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető megköszöni a dolgozók munkáját, illetve akik segítették, hogy így tudtak teljesíteni.

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

579/2021.(XI.24.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZAT

2021. évi idegenforgalmi idény, strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft 2021. évi idegenforgalmi idény, strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal  elfogadásra javasolja.

Határidő:       elfogadásra azonnal,

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

Rakics Anna ügyvezető

16./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. karbantartási terv teljesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottsági határozat ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

580/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. karbantartási terv teljesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft 2021. évi karbantartási Tervének teljesítéséről készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

Rakics Anna ügyvezető

17. / Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2022. évi koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a 2022. évi koncepció elfogadásával, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

581/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

2022. évi költségvetési koncepcióról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és a költségvetés készítéséhez a következőket határozza meg:

 1. A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben alapvető célként határozza meg az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartását, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, az intézmények biztonságos működését, figyelemmel a feladatfinanszírozásra.
 2. A 2022. évi költségvetésben a bevételek nagyságrendje meghatározza az intézmények kiadásának tervezhető mértékét. Az önkormányzat által önként vállalt feladatok finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.  Törekedni kell új bevételi források felkutatására, a bevételek növelésére és a kiadások optimalizálására.
 3. A helyi adóbevételek tervezés folyamán a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális tervezésre. Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adófelderítési munkára van szükség, ezen belül kiemelt jelentőségű feladat az új adóalanyok felderítése.
 4. Az önkormányzat működési és sajátos működési bevételei tekintetében a kintlévőségek, tartozások, hátralékok hatékony beszedésére intézkedéseket kell tenni, azok végrehajtását figyelemmel kell kísérni.
 5. A következő európai uniós fejlesztési időszakban a pályázati lehetőségek további feltárásához, valamint a pályázatok előkészítéséhez forrás szükséges. A fejlesztések megvalósításához szükséges önerőt a 2022. évi költségvetésben meg kell tervezni.
 6. A fejlesztési kiadások tekintetében a 2021. évről áthúzódó, folyamatban lévő, kötelezettséggel terhelt fejlesztéseket be kell tervezni, figyelemmel a meg nem valósult célokra is.
 7. Az önkormányzati szintű vagyonállományt át kell tekinteni, a funkció nélküli, illetve hasznosítható tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítésével törekedni kell a felhalmozási célú bevételek növelésére.
 8. A Kormányzat által indított közfoglalkoztatási programok pályázati lehetőségeinek kihasználásával, valamint a programok saját bevételeinek visszaforgatásával kell a hatékonyabb, magasabb színvonalú és költségtakarékos megvalósítására kell törekedni.
 9. A közfoglalkoztatási pályázatban nem szereplő, de a megvalósításhoz szükséges személyi és dologi kiadásokat az önkormányzat költségvetésében úgy kell megtervezni, hogy az magasabb szintű értékteremtést valósítson meg.
 10. A települési támogatás és egyéb szociális juttatások előirányzatának 2022. évi tervezése során figyelembe kell venni az ellátottak számának, illetve a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének változását.
 11. A jogszabályban meghatározott, alanyi jogon járó szociális ellátásokon túlmenően azokat a juttatásokat kell megtervezni, amelyek a rendkívüli élethelyzetbe került emberek rászorultsági alapon történő megsegítését szolgálják.
 12. A települési támogatáson belül folytatni kell az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat, melynek célcsoportjai az idősek, a fiatalok, a fogyatékkal élők és rászoruló családok.
 13. A 2022. évi költségvetési rendeletben a letelepedési támogatás elkülönítése szükséges.
 14. A Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati forrás összegét a 2022. évi előirányzat tervezésénél figyelembe kell venni.
 15. A helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak körében a települési közrend erősítése, a közbiztonság javítása érdekében a jelenleg is működő önkormányzati rendészeti tevékenységet a jövőben is indokolt fenntartani.
 16. A városi rendezvényterv 2022. évi előirányzata a képviselő-testület, BVKI és Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslata alapján tervezhető.
 17. Az általános tartalék összege legalább a 2021. évi eredeti előirányzat legyen.
 18. A civil szervezetek és non-profit szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működésére fordított támogatásának 2022. évi előirányzata a 2021. évi teljesítés figyelembe vételével tervezendő.
 19. Az uniós pályázati forrásokat folyamatosan kutatni kell
 20. Az önkormányzat és intézményei feladatellátásának racionálisabb megszervezése kapcsán elsődlegesen meg kell vizsgálni a természetes létszámfogyás adta lehetőségeket a közszférában dolgozók teljes körére vonatkozóan.
 21. A létszámgazdálkodás területén érvényesülnie kell a maximális hatékonyság elvének. A megüresedő álláshelyek betöltésénél az intézményvezetők legyenek figyelemmel a megváltozott finanszírozási körülményekre.
 22. A nevelési-oktatási intézmény üzemeltetési-, illetve karbantartási feladataihoz szükséges fedezetet az önkormányzatnak elsődlegesen a központi költségvetés feladatfinanszírozásból kell biztosítani.
 23. Az intézményi térítési díjak tervezésénél az önköltségszámításon túlmenően az ágazati törvények szabályozását, a várható infláció mértékét, valamint a piaci viszonyokat kell alapul venni, törekedni kell az igénybevett szolgáltatások tényleges árának megfizetésére.
 24. Az intézmények költségvetésében a feladat ellátásához szükséges mértékben meg kell tervezni kiadásként a közfoglalkoztatottak munkabérköltségeit, bevételként az igényelhető pályázati támogatást.
 25. A dologi kiadások tervezésénél elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni a 12 havi, az intézmény működéséhez szükséges közüzemi díjak fedezetét.
 26. Az intézmények vezetői felhatalmazást kapnak arra, hogy a kedvezőbb feltételek elérése érdekében valamennyi szolgáltatási, vállalkozói, megbízási, határozott idejű munkaszerződést, bérleti szerződést, szállítói megállapodást felmondjanak, újra tárgyalva megkössenek, ha indokolt, versenyeztessenek.  A több intézményt érintő szolgáltatások esetén önkormányzati szintű versenyeztetés szükséges.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2022. évi költségvetési tervezés

Felelős:                       Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

18./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi Munkaterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottsági határozat ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy van-e a Munkatervre vonatkozóan kérdés, javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

582/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi Munkaterve

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az önkormányzat 2022. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

 

19./ Napirendi pont

Beszámoló a KÖH 2021. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottsági határozat ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

583/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi beszámolóját megismerte és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester 11:02 órakor visszaérkezik az ülésteremben.

A szavazásban résztvevők száma: 6 fő

20./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és intézményei dolgozóinak jutalmazására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete)

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság határozatának ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzata és intézményei dolgozóinak jutalmazására az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

A bizottság a VN. Kft. ügyvezetője részére 1 havi bérnek megfelelő jutalom kifizetését, a Menü Kft. ügyvezetője és dolgozói részére 1 havi bérnek megfelelő jutalom kifizetését, az alpolgármester részére 1 havi bérnek megfelelő jutalom kifizetését javasolja. A polgármester részére 1 havi jutalom kifizetésére 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással javaslatot nem tesz.

Krisztin N. László polgármester nem volt ott, amikor többük kezdeményezésére megszavazták a 25 éves jubileumát ünneplő Tourinform Iroda kapcsán elismerések átadását. A kezdeményezéskor olyan írásos javaslatot tett, -amit mindenki elfogadott-, hogy pénzügyi elismerésre is kerüljön sor. Mivel a CÉH Turisztikai Egyesület 2 féle alapon finanszírozódik. Normatív alapon működik, tagdíja van, illetve egy pár éve feladatfinanszírozás címen kérhetnek speciális feladatokra pénzt, ez 3,5 m. Ft. szokott lenni. Erről a Képviselő-testület szokott dönteni. Tavaly ebből nem használtak fel egy fillért sem, ezét a javaslat az volt, hogy jutalmazásra biztosítsanak fedezetet. Született egy határozat a korábbi ülésen, melyet javasol módosítani. Az iroda dolgozóinál kb. 1 m. Ft. körüli összeg az 1 havi bruttó bérkeretük. Ezért javaslata, hogy feladatfinanszírozás címén, 1 m. Ft. határozzanak meg jutalmazás címén az iroda dolgozóinak. Kéri, hogy támogassák ezt a javaslatot. Az elismerések átadására a mai napon 15.00 órakor kerül sor a Tourinform Iroda épületében.

Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés?

 

Forintos Ervin képviselő az alpolgármester jutalmával kapcsolatban elmondja, azért tartózkodott, mert ha adnak, akkor valakinek a munkáját azzal elismerik éves szinten. Ha javasolják, akkor Hartai Béla volt alpolgármesternek is javasolja ugyan ezt a jutalom kifizetését, vagy egyiküknek sem, és a következő évben, ha marad éves szinten az alpolgármester, és olyan lesz az érdemi munka, a munkáját majd el tudják ismerni. Két hónap után véleménye szerint így lenne korrekt. Annak nem látja értelmét, hogy a jutalmat felajánlják más célra. A jutalommal valakinek a munkáját ismerjük el, honoráljuk, az akkor ér célba.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy pontosan azért tette a javaslatot a bizottsági ülésen, mert nem átlagos volt az a 2 hónap, amit az alpolgármester, amit letudott, az ő gyakori távolléte miatt. A településen járva, érdeklődve pozitív megítélés van. Nem ő lenne az egyetlen, aki viszonylag rövid munkavégzés után is elismerést kap. Miután a bizottság foglalkozott az ő jutalmával is, ugyan nem hoztak döntés, de kéri, hogy ezzel ne is foglalkozzanak. Tudomásul vette, hogy ő az egyetlen, aki ebben a rendszerben nem végzi jól a munkáját. Megkérdezi, hogy van-e további javaslat?

 

Hartai Béla képviselő megkérdezi, hogy a globális jutalmazásra érkezett javaslat érinti-e a Pro Urbe kitüntetéshez kapcsolódó elismerést?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy érinti. A javaslata az, hogy azt vonják le belőle, helyette 1 m. Ft-ot kapjanak és az Elnökségük majd elosztja.

 

Hartai Béla képviselő támogatja, hogy az egész kollektíva jutalmazására legyen lehetőség az 1 m. Ft-os összeggel. Kiegészítve, hogy a Pro Urbe kitüntetéshez javasolt elismerés, melyet a 25 éves áldozatos munkáért és az éves munkavégzéséért szavaztak meg ezen felül maradjon meg azt kezeljék külön.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy beszélt erről a Céh Egyesület elnökével, az 1 havi bérét kapná meg ebből az összegből minden dolgozó. Hozzáteszi, hogy a Tourinform Iroda nem a mi munkáltatásunk alatt áll. Ilyen értelemben az éves munkavégzésért nem tehetnek jutalmazást, hanem a 25 éves sikeres tevékenység elismerés jutalmáról dönthetnek.

Javasolja, hogy globálisan szavazzanak az előterjesztés táblázatában foglalt határozati javaslatról.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

584/2021 (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és intézményei dolgozóinak jutalmazására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzati dolgozók és intézmények jutalmazási javaslatát megtárgyalta és a jutalom kifizetéséhez eredményes munkájuk elismeréseként  az egy havi bérkeret ………..% át biztosítja az általános tartalék terhére
 2. Felkéri  a polgármestert  az intézmény vezetők és önkormányzati dolgozók jutalmazására a munkáltatói  intézkedést   tegye meg, az intézmény vezetők a keret erejéig dolgozóik jutalmazására intézkedjenek.
 3. Felkéri a Hivatalt a kifizetésről és az előirányzat módosításáról intézkedjenek.

Határidő:       elfogadás azonnal, számfejtés November 30. napjáig

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

Nagy László mb intézmény vezető

Bolfné Tóth Melinda Óvoda vezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kifizetés szempontjából az Önkormányzathoz tartozik az alpolgármester, amelyre vonatkozóan ő tett javaslatot 1 havi bérének megfelelő jutalom kifizetésére. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

585/2021. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Alpolgármesteri jutalom kifizetéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem hoz döntést Török Zoltán alpolgármester részére jutalom kifizetéséről.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a MENÜ Kft. ügyvezetője és alkalmazottai részére 1 havi bérüknek megfelelő jutalom kifizetésével, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

586/2021. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. ügyvezetője és dolgozói jutalom kifizetéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Kft. ügyvezetője és alkalmazottai részére 1 havi bérüknek megfelelő jutalom kifizetéséről döntött.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a VN. Kft. ügyvezetője részére 1 havi bérének megfelelő jutalom kifizetésével, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

587/2021. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

VN. Kft. ügyvezetője részére jutalom kifizetéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VN. Kft. ügyvezetője részére 1 havi bérének megfelelő jutalom kifizetéséről döntött.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester felteszi szavazásra Hartai Béla képviselő indítványát. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az 537/2021. (XI.09.) sz. képviselő-testületi határozat maradjon hatályban, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

588/2021. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

537/2021. (XI.09.) sz. határozat hatályban tartása – Tourinform Iroda jutalmazás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 537/2021. (XI.09.) számú határozatát hatályban tartja azzal, hogy ezen felül 1 m. Ft.-ot biztosít a Tourinform Iroda részére jutalmazásra feladatfinanszírozásként.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

21./ Napirendi pont

A közszolgálati tisztviselők 2022. évi Cafetéria juttatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete)

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottsági határozat ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

589/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

A közszolgálati tisztviselők 2022. évi Cafetéria juttatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és főállású Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 2022. évben nettó 400.000 Ft/fő/év (azaz nettó négyszázezer forint/fő/év) keretösszegű cafeteria juttatást biztosít.
 2. Előbbiekben részletezett juttatásokhoz szükséges összeget a Badacsonytomaji KÖH 2022. évi költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítja

Határidő: elfogadás azonal, egyebekben 2022. évi költségvetés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

22./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 2021. évi tevékenységéről beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. melléklete)

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság határozatának ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

590/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozata

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás 2021 évi munkájának beszámolója

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulási Tanács 2021. évi munkájáról a beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Cseh Dénesné pénzügyi ügyintéző

Határidő: Azonnal

 

23./ Napirendi pont

Települési adó bevezetésének lehetőségei

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. melléklete)

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottsági határozat ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a település adóerőképességét figyelembe véve a megadóztatott adótárgyak körét ebben az irányban nem javasolja bővíteni.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Jegyző úr tájékoztatta, hogy mi volt a kezdeményezés célja. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban.

 

Hartai Béla képviselő megkérdezi, hogy 2022 évre vonatkozóan van-e olyan jogszabály változás, ami megtiltja új adónem bevezetését, meglévő adónem emelését?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy újból hatályba lépett a meglévő adótételek emelésének a tiltása. Az új adó bevezetésére vonatkozóan, ami képviselő-testületi igény volt, hogy vállalkozásokra vessenek ki külön terheket, ez folyamatosan figyelve van, mi lehetne Badacsonytomajon működőképes, keresi a hozzá kapcsolódó jógyakorlatot. Új települési adó bevezetésénél újból a magánszemélyek lennének terhelve, a képviselő-testületi akarat pedig nem erről szól.

 

Forintos Ervin képviselő felveti az éves szinten működő médiaszolgáltatók kapcsán adóztatását. A településen végzett -nem helyi- vállalkozói tevékenységhez kapcsolódóan a napi iparűzési adó kivetését. az útfelújításoktól kezdve bármiben gondolkodhatnának.

Krisztin N. László polgármester emlékezete szerint ezt központilag eltörölték.

Hartai Béla képviselő szerint, ha adóhoz nem tudunk hozzányúlni, látják, hogy milyen mértékű útfelbontás van a településen, félpályás helyreállítás helyett teljeset kellene kérnünk az önkormányzati utak esetében.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a következő alkalomra a lehetőségeket. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

591/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Települési adó bevezetésének lehetőségei

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település adóerőképességét figyelembe véve a megadóztatott adótárgyak körét ebben az irányban nem kívánja bővíteni.

Felkéri a Jegyzőt új adónem bevezetésével kapcsolatos lehetőségek felkutatásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

24./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése – vizesblokk kivitelezés teljesítése III.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. melléklete)

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottsági határozat ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Takács Lajos képviselő elmondja, az kiderült, hogy mennyi lenne a kötbér, de azt nem tudják, hogy ebből mennyit tud levonni a kivitelező.

Krisztin N. László polgármester elmondja, ez is a vizsgálat része, akár úgy, hogy a volt műszaki ellenőrt bevonják. Borsai úrnak van egy levele, melyben leírja, hogy szembe vezetheti, és ez 7 nap is lehet. Javasolja, hogy dr. Végh József ügyvéd urat azzal bízzák meg, hogy Borsai urat vonja be, a kivitelezőt pedig természetesen kénytelen bevonni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

592/2021. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése – vizesblokk kivitelezés teljesítése III.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése – vizesblokk kivitelezés teljesítése II. tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2021. (III.05.) képviselő-testületi határozatát megerősítve a késedelmes teljesítési napokra vonatkozóan a kivitelező cég, az AM Event Group Bp. Kft. (1046 Budapest, Madách utca16/b.) felé összesen 7 nap kötbér igény érvényesítésére, és az ügy továbbvitelére felkéri Dr. Végh József ügyvédet (Dr. Végh Ügyvédi Iroda 8300 Tapolca, Nagyköz u. 7. II/10., képviseli: Dr. Végh József ügyvéd; adószám: 19383956-1-19). Esetlegesen felmerülő jogvita esetén javasolja Dr. Végh József ügyvéd felkérését az ügy továbbvitelére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Végh József ügyvéd

Tamás Lászlóné osztályvezető

25./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 1777/3. hrsz-ú magánút kisajátításának kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. melléklete)

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság határozatának ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítés?

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző azért javasolta az ügyvéd általi áttekintést, mert nem ugorna bele egy kisajátítási eljárásba, főleg hogyha más módon is meg tudnánk oldani. Emlékeztet arra, hogy a település rendezési tervben az egész szakaszra kötelező szabályozás került megállapításra. Tehát nem egy ingatlanban gondolkodna.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, most szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

593/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 1777/3 hrsz. ingatlan kisajátítási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az „Badacsonytomaj 177/3 helyrajzi számú ingatlan kisajátítási kérelme” tárgyában készített előterjesztést.
 2. felkéri dr. Végh József ügyvédet, hogy az iratanyag áttekintése után fogalmazza meg véleményét, és adjon írásbeli állásfoglalást
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

26./ Napirendi pont

Környezeti állapotról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. melléklete)

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság határozatának ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban.

 

Mékli Bernadett képviselő javasolja a Klímabarát településekhez történő csatlakozást. Ennek csatlakozási díja max. 100 e. Ft., de emellett rengeteg környezetvédelmi feladatban tudnak segíteni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a december 7-ei közmeghallgatásra meghívni őket, hogy egy 15 percben mutatkozzanak be. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, és a közmeghallgatásra vonatkozó javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

594/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város környezeti állapotáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj város környezeti állapotáról szóló 2021. évi beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

 

Felkéri Mékli Bernadett képviselőt, hogy a Klímabarát Települések képviselőjét hívja meg a 2021. december 7-én tartandó közmeghallgatásra egy bemutatkozó tájékoztatóra.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Mékli Bernadett képviselő

Dr. Bodnár Attila jegyző

 

27./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. melléklete)

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottsági határozat ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület a szociális tűzifával kapcsolatban hozott egy döntést, kiválasztott egy céget, amelyik konyhakészen tudja szállítani a lakosságnak a fát.

 

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy összesen 86 kérelem érkezett be. Ebből a rendeletnek 52 személy felelt meg, a 104 m3-el így el tudunk számolni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 34 fő nem felel meg a rendeleti feltételeknek, de arról tájékoztatták a lakosságot, hogy megpróbálják az egyéb igényeket is kielégíteni. Megoldási lehetőség, hogy minden egyes kérelmező esetében egyesével döntenek a kérelem elbírálásáról.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető másik lehetőségként tájékoztatja a testületet arról, hogy megvizsgálta a település támogatáson még rendelkezésre álló összeget, és tekintettel arra, hogy már csak december hónap van hátra az évből, akkora összeg áll rendelkezésre, hogy természetbeni juttatásként meg lehet oldani ezen személyek részére is tűzifa biztosítását, ami 2,3 m. Ft.-ot jelentene. Amennyiben év végéig még érkezik települési támogatási kérelem, arra is maradna kellő fedezet.

 

Krisztin N. László polgármester ehhez szeretné kérni a Képviselő-testület hozzájárulását, tehát nem szociális tűzifa támogatás formájában, hanem az Önkormányzat saját szociális rendelete alapján, természetbeni juttatásként.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy ebben az esetben is tartható lesz a december 15-ei határidő?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető arról számol be, hogy a héten már meg is kezdődött az 52 fő részére a fa kiszállítása. Tekintettel arra, hogy a megrendelés a 104 m3-re vonatkozott, meg kell kérdeznie, hogy ebben az esetben is tudják-e tartani ezt a határidőt.

 

Forintos Ervin képviselő megkérdezi, hogy ez a 34 fő a tavalyi rendeletben meghatározott összeghatárnak megfelel?

 

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző tájékoztatja, hogy 3 fő kivételével igen.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy aki az előbbiekben elhangzottak szerint, természetbeni juttatásként biztosítsák az 34 fő részére is a tűzifát, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

595/2021. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

-          tűzifa juttatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete természetbeni juttatásként biztosítja azon 34 kérelmező részére is a tűzifát, akik nem fértek bele a szociális tűzifa juttatásról szóló rendeletben meghatározott jövedelemhatárba.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

596/2021. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Tamás Lászlóné osztályvezető

28./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. melléklete)

Krisztin N. László polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság határozatának ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági tag: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan van-e kérdés, hozzászólás?

 

Hartai Béla képviselő emlékeztet arra, hogy a gyermekorvosnak megígértük, hogy szolgálati autót, lakást biztosítunk részére. Kéri, hogy a lehető leghamarabb keressenek erre megoldást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy két opció merült fel, egyik a lízing, de erről lebeszélnek bennünket, a másik az, hogy hogy nem feltétlenül kell új autót vásárolni. A legcélszerűbb az lenne, ha a Doktor nővel együtt rendeznénk ezt a kérdést. Beszéltek egy pályázatról, de sajnos nincs annyi gyermeklétszám, hogy ez pályázata eredményes lett volna. Az imént küldött a pályázati referens egy TOP-os pályázati lehetőséget, orvosi lakás vásárlására vagy építésére vonatkozóan.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy kisebb dolgokban is kérte Dr. Horváth Margit doktornő a segítségünket, ilyen pl. az automata kézfertőtlenítő. Illetve felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelőben még ott vannak Dr. Sellyei Ferenc bútorai. Ezeket vissza kell adni, vagy mi történjen vele?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy megtörtént a kért dolgok beszerzése.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy a Magyar Falu programban szerepelt orvosi eszközök beszerzése is, de a Képviselő-testület az utak vonatkozásában pályázatott és nyert forrást. A röntgengép márciusban lejár, nem lehet meghosszabbítani, ezzel foglalkozni kell.

 

Forintos Ervin képviselő szerint az elmúlt időszakban megsokasodtak azok az ügyek, ahol úgy bontottak közterületeket, hogy nem kértek rá engedélyt. Javaslata, hogy az a cég, aki megkéri az engedélyt, az a saját műszaki ellenőrével dokumentáltassa le a helyreállítást. Ha nem teszi meg, akkor a Hivatal rendelje meg annak a cégnek a költségére. Emlékeztet arra, hogy a felújított útszakaszokra 5 éves felbontási tilalom volt meghatározva. Szomorúan látja több helyen, hogy fel van bontva, a helyreállítás pedig kritikán aluli.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy Vastag Béla segédfelügyelő készítsen egy táblázatot erre vonatkozóan péntekre.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző-közterület felügyelő elmondja, hogy a közterület használatáról szóló rendelet módosítása kapcsán ez már felmerült.

 

Hartai Béla képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy a GINOP pályázatnál amikor kiveszik a kert karbantartást a parknál, az a jövőben a VN. Kft-nél fog pénzbe kerülni.

 

Krisztin N. László polgármester megerősíti, hogy ha valami megújul, az hozza magával a fenntartási feladatokat is. A Magyar Falu program keretében nyertünk 20 m. Ft-ot, a pályázatban szereplő utak megújítását meg kell oldani 2022.09.30-ig. A Szépkilátó út, Felsőbüki út, Vadrózsa út Mandulás utca közül egy van, ami alépítménnyel jár. Ebben a kérdésben annyit tudtunk előre lépni, hogy Badacsonyban felmarták a főutat, és ebből a mart aszfaltból 400 tonnát megvásároltunk erre a célra, hogy ne zúzalék legyen az utak javítására, hanem ezt a mart aszfaltot emulzióval dúsítva sokkal jobb minőségű állapotot tudunk elérni. A pályázatban van lehetőség ennek elszámolására. Amiben gondok vannak, hogy az útfelújítás érinthet magánterületen kisebb területet. A tervezővel egyeztetni kell, hogy szükséges-e a lakossági dolgoknak a módosítása. Megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás a napirendhez. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a beszámoló elfogadásával kiegészítve a közterület használatáról szóló rendelet módosításának szükségességével, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

597/2021. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

 

1. Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2. Kéri, hogy a közterülethasználatáról szóló rendelet kerüljön módosításra.

3. A Gyermekorvos részére szolgálati gépjármű vásárlására történjen egyeztetés, ezt követően kerüljön sor használt gépjármű vásárlására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Török Zoltán alpolgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

29./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megkezdődött a szociális tűzifa kiszállítása e héten. Köszönetet mond a Márton napi rendezvény megszervezésében résztvevőknek. Emlékeztet arra, hogy a mai napon 15.00 órakor kerül sor a Tourinform Iroda 25 éves jubileuma kapcsán a kitüntetések átadására. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

598/2021. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

 

1. Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület, valamint a munkát segítő kollégák részvételét, az ülést 12:04 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

 

Krisztin N. László                                              Dr. Bodnár Attila

polgármester                                                           jegyző

Forintos Ervin

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!