2020.10.06. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 12/2020.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 6-án 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                              polgármester

Hartai Béla                                          alpolgármester

Forintos Ervin                                    képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő

Török Zoltán                                      képviselő                                            (6 fő)

Távolmaradását bejelentette:

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő                                            (1 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Wolf Viktória                                     jegyző                                                  (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                      osztályvezető

Gerencsér Tamás                    műszaki ügyintéző

 

Tóthné S. Zsuzsa                   jegyzőkönyvvezető

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Borbélyné Galambos Gabriella képviselő előzetesen jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

309/2020. (X.06.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsanna jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

310/2020. (X.06.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. október 6-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 5 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázat keretében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Néhai Pintér Károly saját halottá nyilvánításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Ügyvédi megbízásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Közbeszerzési szakértői megbízásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázat keretében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a témában döntött a Képviselő-testület Ezt részben a saját hibájából kell újra tárgyaltatnia. Emlékeznek rá biztos, hogy legalább kétszer, kinyilatkoztatta, hogy 5 cégen kívül bárki szabadon pályázhat. Sajnos ez nem így van. Ezért kellett ezt a napirendet visszahozni. A következő a probléma: A kiírás, ahol az a fő cím, hogy Nemzeti Kbt. 115 §. nyílt eljárás, nem értettük miért küldték meg ezt az 5 céget. Arra gondoltunk, hogy segíteni akarnak, legyenek fix pontok. Akivel konzultált mindenki azt mondta, hogy ha ezeket meghívják, ezeken kívül bárki pályázhat. Ő a szerdai testületi ülés után, amelyen tárgyalták ezt a napirendet, írt egy e-mailt a közbeszerzési tanácsadónak, amit felolvas:

„Én a kamerák előtt azt a valószínűleg téves tájékoztatást adtam, hogy az Általatok megadott 5 céget segítségül küldtétek, de ezen kívül bárki pályázhat. Az ülés után többen szóltak, hogy a 115-ös eljárásnak ugyan nyílt a neve, de valójában ez az 5 cég pályázhat. Nem is egészen értettük miért küldtétek ezeket a cégeket. …Végül úgy fogtuk fel, hogy segíteni akartok a cégek megnevezésével a testületnek.”

 

Dr. Szőke István közbeszerzési tanácsadó válaszlevele:

„A Kbt. 115. § szerinti eljárásban legalább 5 ajánlattevőt kell felhívni ajánlattételre, mi ennek megfelelően küldtük meg részetekre 5 gazdasági szereplőt, amelyek álláspontunk szerint a Kbt. 115. § (2) bekezdésének megfelelő, a teljesítésre képes, szakmailag megbízhatóak, így javasolt felhívásuk ajánlattételre. További gazdasági szereplő nem szükséges, a Kbt. 115. § szerinti eljárásban legalább 5 (öt) gazdasági szereplőnek kell megküldeni közvetlenül a felhívást.

Az eljárás technikailag valóban (nyílt) eljárás, azzal, hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket előre megadjuk, így utólag nincs lehetőség bárki számára indulni a közbeszerzési eljárásban.

Alapvetően csak pontosítás szükséges, technikailag valóban lehetőség van több mint 5 gazdasági szereplő megjelölésére, de ez nem jellemző, nagyon ritkán fordul elő és az eljárás elhúzódásához vezethet, így nem szoktuk javasolni.

Álláspontunk szerint tájékoztatásod megfelelő volt, azzal pontosítva, hogy csak a felhívott gazdasági szereplők nyújthatnak be ajánlatot, „bárki” nem pályázhat majd az eljárásban. Megjegyezzük, hogy a tájékoztatásod abból a szempontból közbeszerzési-jogi szempontból megfelelő, hogy a felhívott gazdasági szereplők viszont tehetnek közösen ajánlatot egymáson kívül bárkivel, így olyan céggel is, amely nem került felhívásra ajánlattételre.

Ő maga nem így látja, rossz tájékoztatást adott a testületi ülésen, amelyért elnézést kér, ezért kezdeményezte, hogy még egyszer tárgyalják ezt a napirendet meg. Magyarul a közbeszerző szerint, lehet 40-et is meghívni, de ők nem javasolják. Mi ezt az 5-öt elfogadtuk, de tudni kell mindenkinek, hogy most abban a tudatban emelik, vagy nem emelik a kezüket a szavazáskor, hogy a megjelölt cégeken kívül más nem pályázhat. Tehát ha van valakinek többlet javaslata, annak a befogadására van lehetőség, nyilván a közbeszerzőnek le kell vizsgálnia, hogy az szakmailag és egyéb szempontoknak megfelel-e.

 

Török Zoltán képviselő megkérdezi, hogy akkor ez egy meghívásos pályázat?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kvázi meghívásos pályázat, 5-öt kötelező megszólítani direktben.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy július végén írt Polgármester úr a képviselőknek, hogy tegyenek javaslatot, mert nincs senki. Tettek 2-3 javaslatot azok közül nem szerepel senki. Azóta pedig eltelt 2 hónap.

 

Krisztin N. László polgármester amire utal, az a strandi beruházáshoz kért javaslatokat. 7-8 helyre küldtük ki a megkeresést, egyetlen egy sem nyújtott be pályázatot. Éppen ezért ő ezt a továbbiakban már nem játszotta.

 

Török Zoltán képviselő javaslata a Z-SZABÓ-BAU Kft. (8300 Tapolca, Berzsenyi Dániel utca 24.) valamint a Tér-Metszet Kft. (8255 Balatonrendes, László Gyula u. 3.)

 

Forintos Ervin képviselő javasolja az alábbi cégeket:

Structor Invest Kft. 8330 Sümeg, Ifjúság útja 50.

Construct Kft.         8330 Sümeg, Csányi I. u. 1.B

Tisza Kft.                8360 Keszthely, Mátyás Király utca 22. 1. em. 3.

Sáfár-Bau Kft.         8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.

 

 

Takács Lajos képviselő az alábbi cégeket javasolja:

Két Tarbuza Kft.     8788 Zalaszentlászló, Rákóczi u. 27.

Baranta Művek Kft. 8479 Borszörcsök, Jókai M. u. 11.

 

Krisztin N. László polgármester Mékli Bernadett képviselőnek adott válaszában elmondja, hogy június végén tudtuk meg azt a feljelentés hullámot, ami érte az önkormányzatunkat. Ez a beruházás nettó 49 m. Ft.-ra volt beárazva a tervező által. Sokáig vívódtunk, hogy milyen eljárást indítsunk, mert a nettó 50 m. Ft. a határ. A nettó 50 m. Ft. alatt meghívással (de nem ezzel a fajta meghívással) hanem ajánlatkéréssel kell eljárni. Nettó 50 m. Ft. felett kell közbeszerzési eljárást lebonyolítani. Kértünk egy indikatív ajánlatot az SZL-Bau Kft-től, aki nettó 58 m. Ft-ra árazta be ezt a munkát. Megkértük, hogy nézze át abból a szempontból a dolgokat, hogy mivel lehetne ezt csökkenteni, hiszen a 8 m. Ft-ot és annak az áfáját az önkormányzatnak saját zsebből kellett volna kifizetnie. Egy A/4 oldalnyi javaslatot tettek, de nem írtak mellé árakat. Ekkor bevontuk Borsai Árpád építész-tervező urat, hogy ezeket beárazzák, így is 50,3 m. Ft. lett. Mivel teltek a hetek, Alpolgármester úrral és Jegyző asszonnyal egyeztetve úgy döntöttek, hogy ebben a helyzetben semmi kockázatot nem vállalunk be, ugyanis hiába lőjük mi be nettó 50 m. Ft. alá, ha a megszólítottak közül csak egy is fölé áraz, csak 1 Ft-tal is, akkor átfordul az eljárás közbeszerzésbe. Ezért gondolták azt, hogy bonyolítsák le közbeszerzéssel ezt az eljárást. Ki kellett választani a közbeszerzőt, ez megtörtént. Ki kellett választani a műszaki ellenőrt, ez megtörtént. A terveket aktualizálni kellett, Hársfalvi József készítette el, mert terv nélkül nem lehet kiírni a közbeszerzést, ez is időbe tellett. Tehát ezek voltak azok a körülmények, amelyek oda vezettek, hogy most tudtuk csak ezzel a programmal foglalkozni.

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző elmondja, hogy magának a programnak a határideje év vége, december 21. körül van. Teljesítési határidőnek 180 nap szerepel a kiírásban.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további hozzászólás észrevétel van-e a napirendi ponthoz. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a Képviselő-testület 288/2020. (IX.30.) számú határozatának visszavonásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

311/2020. (X.06.) képviselő-testületi határozat

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázat keretében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 288/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, aki el tudja fogadni, hogy az előzőekben elfogadott határozat ugyan azzal a tartalommal, a becsült érték nettó 50.879.542 Ft., a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke nettó 49.652.504 Ft., a szövegezés az 1.5 pontig változatlan marad, azok a cégek pedig akik az előző határozatban benne voltak, egészüljenek ki a jelenlegi napirendi vitában elhangzottak során javasoltakkal, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozza az alábbi:

 

312/2020. (X.06.) képviselő-testületi határozat

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázat keretében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítésea kivitelező kiválasztására irányuló Kbt. 115.§ szerinti közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentációt elfogadja, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a kivitelezés becsült értékét: nettó 50 879 542 Ft összegben határozza meg. A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke nettó 49 652 504 Ft.
 3. a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a)       Csák Levente e.v. (Székhely: 8300 Tapolca, Martinovics utca 23.; adószám: 60105761-2-39; Reg.szám: 34A04341)

b)      Dunántúli Magasépítő Kft. (Székhely: 8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.; Boros László ügyvezető; adószám: 14760381-2-20; Reg.szám: 33A07730)

c)       FADA BAUART Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 8300 Tapolca, Kossuth Lajos utca 8. 1. em. 4.; Gorzsás Ferenc ügyvezető; adószám: 26329369-2-19; Reg.szám: 31A98024)

d)      SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. (Székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.; Szencz Lajos ügyvezető igazgató; adószám: 12656189-2-19; Reg.szám: 31A21894)

e)       TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft. (Székhely: 8360 Keszthely, Martinovics Ignác utca 3.; Veréb Máté ügyvezető; adószám: 24120638-2-20; Reg.szám: 33A77178)

f)       Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft. (Székhely: 8300 Tapolca, Berzsenyi D. utca 24.; adószám: 12455586-2-19)

g)      Structor Invest Kft. (Székhely: 8330 Sümeg, Ifjúság útja 50.; adószám: 25278662-2-19)

h)      CONSTRUCT Kft. (Székhely: 8330 Sümeg, Csányi L. u. 1. B. ép.; adószám: 11322270-2-19)

i)        TISZA Kft. (Székhely: 8360 Keszthely, Mátyás király utca 22. 1. em. 3.; adószám: 13669892-2-20)

j)        SÁFÁR-BAU Kft. (Székhely: 8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.; adószám: 14826223-2-19)

k)      KÉT TARBUZA Kft. (Székhely: 8788 Zalaszentlászló, Rákóczi utca 27.; adószám: 23475155-2-20)

l)        BARANTA MŰVEK Kft. (Székhely: 8479 Borszörcsök, Jókai M. utca 11.; adószám: 24866842-2-19)

m)    TÉR-METSZET Kft. (Székhely: 8255 Balatonrendes, László Gyula utca 3.; adószám: 22934318-2-19)

 1. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)       közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Hargittay Szabolcs BB elnök

b)      pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

c)       a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Horváth Béla műszaki ellenőr

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

2./ Napirendi pont

Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban.

 

Török Zoltán képviselő felveti a módosítás szükségességét az építménymagasság miatt., hogy lehessen emeletes házakat építeni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Török Zoltán, mint képviselő is nyújthat be erre vonatkozó javaslatot. Kérdezi, hogy az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítással kapcsolatban további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

23/2020.(X.07) önkormányzati rendeletét

a településkép védelméről szóló 32/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ Napirendi pont

Néhai Pintér Károly saját halottá nyilvánításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Szóbeli előterjesztés)

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület tagjaival egyeztetve, néhai Pintér Károly életútjára figyelemmel kezdeményezte az önkormányzat saját halottá nyilvánítást, természetesen a hozzátartozók szándékával egyetértésben Kéri, hogy aki elfogadja, hogy néhai Pintér Károlyt Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját halottjának tekintse, kézfelemeléssel jelezze:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

313/2020. (X.06.) képviselő-testületi határozat

Pintér Károly saját halottá nyilvánításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a néhai Pintér Károlyt városunkért tett emberi, hivatásbeli, közéleti érdemeire és kimagasló szakmai munkásságára tekintettel Badacsonytomaj város saját halottjának nyilvánítja a legközelebbi hozzátartozók szándékával.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

4./ Napirendi pont

Ügyvédi megbízásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Szóbeli előterjesztés)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy a legutóbbi testületi ülésen beszéltek már a témáról. Megérkezett a levél, amelyben az önkormányzatra tekintettel 25.000 Ft.+ Áfa/óra díjat javasol Dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd.

 

Török Zoltán képviselő viszonyításként megkérdezi, hogy ez az összeg önkormányzatok esetében magasabb szokott lenni?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy tudomása szerint ez egy általános óradíj. Egy másik ügyvéd is ilyen óradíjjal dolgozott, de dr. Gáli Mihály pl. havi fix összegért végezte ügyvédi munkáját. Nem tud ebben nyilatkozni, mindegyik mellett vannak érvek. Azt javasolja, hogy december 31-ig hozzák meg a döntést, addig eldöntik, hogy fix összegű szerződést akarnak-e majd, vagy óradíjas szerződés legyen 2021. január 1-től. Továbbá addigra le kell bonyolítani egy ajánlatkérő eljárást. Megkérdezi, hogy van-e a napirendhez kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja, hogy dr. Sipos Balázs Tihamért (Sipos Ügyvédi Iroda), bízzák meg 2020. december 31-ig az önkormányzat általános jogi képviseletével és általános jogi tanácsadással 25.000 Ft.+Áfa/óra díjjal, kézfelemeléssel jelezze:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozza az alábbi:

314/2020. (X.06.) képviselő-testületi határozat

Ügyvédi megbízásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat általános jogi képviseletével és általános jogi tanácsadással 25.000 Ft + ÁFA/óra dr. Sipos Balázs Tihamért (Sipos Ügyvédi Iroda 1054 Budapest, Szemere utca 8. V. em. 1. A.) bízza meg 2020. december 31. napjáig.
 2. a díjazás összegét az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a működési kiadások keret terhére biztosítja.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

5./ Napirendi pont

Közbeszerzési szakértői megbízásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Szóbeli előterjesztés)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az 1. napirend folyamányaként lett volna tárgyalva a napirend, de sajnos nem érkeztek be hozzá anyagok, így nem tud a Képviselő-testület döntést hozni.

Több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a rendkívüli nyilvános ülést 8.03 órakor bezárja.

 

k.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                    Wolf Viktória

polgármester                                                                                jegyző

Takács Lajos

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!