Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2020.09.11. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 10/2020.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember

11-én 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                              polgármester

Hartai Béla                                          képviselő

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő                                             (6 fő)

Távolmaradását bejelentette:

Török Zoltán                                      képviselő                                            (1 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Wolf Viktória                                     jegyző                                                  (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                      osztályvezető

Gerencsér Tamás                    műszaki ügyintéző

Molnárné Keller Csilla             ügyvezető

Borsai Árpád                           tervező                                                           (4 fő)

 

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Török Zoltán képviselő jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervin képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

274/2020. (IX.11.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester köszönti Borsai Árpád urat, aki a GINOP Tátika műemléképület felújítása projektben, mint műszaki szakember működik közre.  A rendkívüli ülés előtt a terveket áttekintették, ennek elfogadásáról kell most dönteni. Reméli, hogy a vállalkozó határidőre tudja teljesíteni a feladatot. Ezen kívül még két napirend felvételét javasolja, a meghívóban foglaltak szerint.  Elmondja, hogy a strandi vizesblokk felújítására az előző körben több mint 10 céget hívtunk meg, akkor ajánlat nem érkezett. A megvalósítás határideje december 31. Ezen időpontig a beruházást, illetve a zöldfelület felújítását is be kell fejezni. Ezért ismét kiírásra került a pályázat, mellyel kapcsolatosan mielőbbi döntés szükséges, hogy munkaterületet lehessen adni. Megjegyzi, hogy a bölcsőde bővítése nem napirend, ott a közbeszerzési előkészítés van folyamatban.  Kérdezi, hogy a napirendet illetően módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

275/2020. (IX.11.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. szeptember 11-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 3 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” projekt keretében készült „Tátika műemléképület felújítása” tervek elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: ABC Group Kft., BTTF ZRt., Borsai Árpád műszaki szakértő

 1. 2. A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Strandfejlesztés pályázathoz kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” projekt keretében készült „Tátika műemléképület felújítása” tervek elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: ABC Group Kft., BTTF ZRt., Borsai Árpád műszaki szakértő

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú projektben két nagy tervezési feladat van. Az egyik a rendezvény tér és parkoló, melyet a Masszi Építész Iroda, a másik a Tátika műemléképület tervezése, melyet az ABC Group Kft. nyert el. A Masszi Építész Iroda elindította a folyamatot, a múlt pénteken a testület elfogadta az általa bemutatott tervcsomagot. A Tátika vonatkozásában ma került bemutatásra az anyag, a vitában elhangzott, hogy kiegészítésekkel javasoljuk elfogadni. Közel 10 kooperációra került sor, sok szempontból próbáltuk segíteni ezt a dolgot. A Tátika esetében összességében 20 % a vendéglátást érintő korlát, ezt nehezen tudtuk kezelni. Kéri a tervezőt, hogy adjon egy rövid tájékoztatást.

 

Borsai Árpád tervező elmondja, hogy az eredeti épület 1958-62 között készült, első átépítésére 1985-ben került sor. Második átépítése során 2008-ban az épület eredeti karakterét teljesen elveszítette, azt most szerkezetkész állapotig vissza kell bontani, valamennyi utólagosan beépített szerkezetet el kell bontani. A terméskő falak előtt gipszkarton válaszfalak létesültek, azokat is meg kell szűntetni. Az üvegportálokkal bekerített kisebb üzleteket szintén. Az aljzatot hőszigetelési és vízszigetelési problémák miatt fel kell bontani, a járólapok alulról nedvesednek, cserélni kell őket. A tető jelenlegi fedését el kell távolítani, az veszélyes hulladéknak minősül. Nem azbeszt tartalmú hullámpalával kerül visszaépítésre. Az elektromos és vizes berendezéseket meg kell újítani.  Funkcióját tekintve az eredeti épület önkiszolgáló étterem volt, felül szintén étterem működött. Most az épület hasznos alapterületének 20 %-ánál több vendéglátó funkció nem kerülhet kialakításra, ezt tartani fogjuk. A földszinten lesz egy kávézó, elsősorban elvitelre, eldobható edényzettel, egyszerűbb ételekkel és italokkal. A külső tér felé egy büférész lesz kialakítva. A strand megnyitásával egy sétány alakulhat ki, így gazdaságosabb lesz a működtetése. Szociális blokk is készül, mely átengedő kapuk segítségével később fizetőssé is tehető, ez az épület fenntartását segíthetné. A fogadótérhez kapcsolódóan egy értékmegőrző is kialakításra kerülne, mely szintén lehet fizetős, illetve egy irodarészleg is épül.  Felül egy bisztró jellegű vendéglátást segítő egység lesz, illetve egy panoráma terasz, ami kilátóként funkcionál.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sok ötlet megfogalmazódott, melyekkel a tervező az anyagot módosítani fogja. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tervet, illetve a szóban elmondott összefoglalót elfogadja, az engedélyezési eljárás megindításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

276/2020.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” projekt keretében készült „TÁTIKA” MŰEMLÉKI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA” című tervek elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” projekt keretében

 1. az ABC GROUP Kft. által készített és előzetesen bemutatott „TÁTIKA” MŰEMLÉKI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA” projektrész műszaki terveit megismerte, azt megtekintette.
 2. a bemutatott műszaki tervdokumentációt véleményezte, azt elfogadja.
 3. felkéri a megbízott tervezőket, hogy az engedélyeztetési eljárást indítsák el.

Határidő:             azonnal

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

2./ Napirendi pont

A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bölcsődében van egy speciális étkezési igényű gyermek. Eddig nem szabályoztuk az ilyen jellegű ellátást. A gyerekek étkeztetése külső szállítóval van megoldva.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezettel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2020. (IX.14.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

3./ Napirendi pont

Strandfejlesztés pályázathoz kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester felkéri Gerencsér Tamás pályázati referenst, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy árajánlatokat kértünk a badacsonytomaji vizesblokk és zöldterület felújítására. A vizesblokk felújítására három ajánlat érkezett, az alábbiak szerint:

-         AM Event Group Bp. Kft. 1046 Budapest, Madách u. 16/b. bruttó 51.817.741,- Ft

-         TERBE DESIGN Kft. 1096 Budapest, Sobieski János u. 36. bruttó 58.281.253,- Ft

-         Rand Ép. Tech Team Kft. 1083 Budapest, Práter u. 59. bruttó 60.995.768,- Ft

 

A pályázatban bruttó 55 eFt volt tervezve a vizesblokkokra. Amennyiben a legkedvezőbb ajánlat kerül elfogadásra, 3,2 millió forint körüli összeg megmarad. A közbeszerzési értékhatár nettó 50 millió forint, tehát bruttó 63,5 millió forintig mehet az építési rész. A legkedvezőbb ajánlatot az AM Event Group Bp. Kft. tette, 51.817.741,- Ft-tal.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt a pályázatot már az új testület adta be. Kéri, hogy aki az AM Event Group Bp. Kft.  bruttó 51.817.741,- Ft összegű ajánlatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

277/2020.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

A „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó építési munkák ellátása tárgyú beszerzési eljárásokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a

 1. a „vizesblokk felújítása” tárgyában az AM Event Group Bp. Kft-vel (székhelye: 1046 Budapest, Madách u. 16/b.) szerződést köt bruttó 51.817.741,- Ft (azaz bruttó ötvenegymillió-nyolcszáztizenhétezer-hétszáznegyvenegy forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható keret mértékig.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződések aláírására.

Határidő:             azonnal

szerződéskötésre 5 nap

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy december 31-ig kaptunk határidő hosszabbítást. Egyrészt örültünk, hogy meg tudtuk nyitni a strandokat, de a fürdési szezonban nem lehetett dolgozni. Szeptember 15-tel bezár a strand, újra próbáltunk ajánlatot kérni, hogy addigra legyen kivitelező.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy a zöldterület felújítására 4 ajánlat érkezett. Ismerteti az ajánlatokat az alábbiak szerint:

-          Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14. bruttó 7.461.250,- Ft

-          Badacsony Construct Kft. 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti u. 63. bruttó 7.711.694,- Ft.

-          „Ádám-Kert” Kft. 8286 Gyulakeszi, Belterület hrsz. 279/4. hrsz. bruttó 7.884.854,- Ft

-          Varga László e.v. 8256 Ábrahámhegy, Fülemüle u. 10. bruttó 8.390.700,- Ft

Elmondja, hogy az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Badacsonytomaj VN. Kft-is adott be pályázatot, ezen kívül 3 független ajánlatnak kell lennie. Ez a feltétel teljesült. A legjobb ajánlatot a VN. Kft. tette, 7.461.250 eFt-tal.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy jogilag rendben van-e, hogy a VN. Kft. adta a legjobb ajánlatot. Kérdezi, hogy mi a műszaki tartalom.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy első körben az újra füvesítés a járdától a Balaton felé eső területre korlátozódva és az öntöző rendszer telepítése. Összesen mintegy 3 millió forint marad, az összeget kútfúrásra lehetne költeni, ami az öntözőrendszerhez kapcsolódhatna. Ezt terveztetni és engedélyeztetni kell.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy kútfúrás esetén nem merül fel vízkészlet díj.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy fúrt kút esetében úgy tudja nem kell vele számolni.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy tanulva a szörfklubos esetből, szeretné, ha mielőbb sor kerülne a szerződéskötésekre.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az MNV Zrt-től, a Vízügyi Igazgatóságtól és a Nemzeti Parktól megérkezett a válasz. Többnyire arra vonatkozott, hogy miért nem lehet. Ekkor jeleztük, hogy más módon szeretnénk az ingatlant birtokba venni. Erre még nem érkezett válasz.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a VN. Kft. ajánlatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

278/2020.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

A „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó zöldterület felújítása tárgyú munkák ellátása beszerzési eljárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a

 1. a „zöldterület felújítása” tárgyában a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft-vel (Székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) szerződést köt bruttó 7.461.250,- Ft (azaz bruttó hétmillió-négyszázhatvanegyezer-kettőszázötven forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható keret mértékéig
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződések aláírására.

Határidő:             azonnal

szerződéskötésre 5 nap

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy pótmunka merülhet fel szükségszerűségből vagy az önkormányzat akaratából. Úgy gondolja, hogy mielőbb munkaterületet kell adni. Több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a rendkívüli nyilvános ülést 12.00 órakor bezárja.

 

k.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                    Wolf Viktória

polgármester                                                                                jegyző

Forintos Ervin

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!