Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2020.07.10. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 6/2020.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 10-én 20.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                              polgármester

Hartai Béla                                         alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő                                            (5 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Takács Lajos                                       képviselő

Török Zoltán                                      képviselő                                             (2 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Wolf Viktória                                     jegyző                                                  (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Simonné Visi Erzsébet                        BÖÉE elnök                                      (1 fő)

 

Lakosság részéről jelen van: 0 fő

 

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Takács Lajos és Török Zoltán képviselők jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervin képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Wolf Viktória jegyzőt javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

227/2020. (VII.10.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Wolf Viktória jegyzőt jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a rendkívüli ülésnek 1 napirendi pontja van – Badacsonyörsi strand ügye. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

228/2020. (VII.10.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. július 10-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. 1. Badacsonyörsi strand ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaji strand ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Szóbeli előterjesztés)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szóbeli előterjesztés lényege, hogy a kemping új tulajdonosa táblákat helyezett ki a strand területére, hogy munkaterület, ezért a fürdőzést ott nem támogatja. A BÖÉE elnöke ügyvéd bevonásával levelet írt a befektetőnek, próbálta hivatalosan felvenni a kapcsolatot vele, de ez nem vezetett eredményre. Ezt követően telefonon próbálkozott, de a befektető elzárkózott a beszélgetéstől. Ezt követően az alpolgármester úrral együtt több alkalommal találkoztak Balogh úrral, aki először elzárkózott attól, hogy bárminemű együttműködés legyen. Később elfogadta volna, hogy a terület szélére, a jelenleg is leválasztásra került L alakú területre kihúzódjunk, erről a testületnek említést is tett. Viszont a vízhez jutást meg kellene oldani. E hét szerdán Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő úr segítségével a Kormányhivatal munkatársaival sor került egy találkozóra, ahol a Ranolder ház felújításán kívül a badacsonyörsi stranddal kapcsolatos téma is szóba került. Mivel a kompetens személyek nem voltak jelen, az az ígéret született, hogy az illetékesekkel a mai napra átbeszélik. A befektető úgy nyilatkozott, hogy abban érdekelt, hogy az önkormányzattal összefogva az eredeti partvédő mű visszaállításra kerüljön. Ilyen módon megújulna az a szakasz is, ahol a mi feltételezett strandunk lenne. Akkor adná el az önkormányzatnak ezt a területet, amikor már rehabilitálva van az előtte lévő terület. A vita legnagyobb részét az képezte, hogy az önkormányzat úgy képzelte, hogy az adás-vétel most ment teljesedésbe, minden érintett harcoljon a saját szakaszáért. A Kormányhivatal illetékeseivel folytatott 3 órás tárgyaláson elhangzott, hogy a befektető megbízott egy tervezőt a feladattal, aki kikérte a Székesfehérvári Vízügyi Hatóság irattárából az örsi kempingre vonatkozó engedélyeket és terveket, mely alapján kiderült, hogy kötelessége a tulajdonosnak a partvédőmű felújítása. Ez egy trapéz alakú szerkezet, melynek az alsó része 20 méter, megújítása esetén a nádat ki kell vágni, a korábbi állapotot vissza lehet állítani. Ezt követően beszéltünk a bejutásról is. A befektető azt szerette volna, ha településrendezési szerződés köttetik, mely egy 40-50 oldalas dokumentum, szabályozza a befektető és az önkormányzat kéréseit és vállalásait. A dokumentum elkészítése hónapokat vehet igénybe, ennek következtében parázs vita alakult ki. A befektető akkor hajlandó megfontolni, hogy beenged-e valakit, ha az önkormányzat beszáll az ügybe, így a felelősség lekerül róla. Eddig a BÖÉE volt a felelős, ennek akkor van jelentősége, ha például a strandon meghal valaki. Erre tavaly volt példa. A befektető úgy nyilatkozott, hogy az önkormányzat bérbe veheti a területet 4,2 millió forintért. Jelenleg a kempingben nincs villany, ezért komoly hálózatfejlesztésre kerül sor 1,7 millió forint összegben. Ehhez közterület igénybevétele is szükséges, melyhez az engedélyt addig nem adja ki, amíg a tárgyalások megfelelő szakaszba nem jutnak. A befektető elmondása szerint a telekre vonatkozó telekadó, építményadó és egyéb adók összege mintegy 2,5 millió forint.  Az önkormányzat ezt az összeget nem fogadta el, folytatódtak a tárgyalások. Legutóbb a befektető jelezte Visi Erzsébet BÖÉE elnök és Hartai Béla alpolgármester felé, hogy kvázi az elektromos fejlesztés összegéért hajlandó a bérleti szerződés aláírására, akár még ma este, a testületi döntést követően. Ezért volt szükség a rendkívüli ülés azonnali összehívására. Az elmúlt napokban világossá vált, hogy ez a probléma nem tud helyi ügy maradni. A BÖÉE elnökét zömmel ellenzéki kötődésű civil szervezetek, tévék és pártok hívogatják, hogy szívesen segítenének az ügyben. Badacsonytomajra komoly pályázati források és támogatások érkeznek. Ebben a helyzetben kormányellenes tüntetés is kialakulhat, mely megegyezés esetén egyfajta örömünneppé fordulhat át, ha az örsi közösség birtokba veheti a strand meghatározott részét. Múltkor volt példa egy csendes demonstrációra, ahol később molinók és feliratok is megjelentek. Itt tartunk jelenleg. A hálózatfejlesztés költségét valaki megigényelte. Ezt át kellene fordítani úgy, hogy ne bérleti díj legyen, hanem a térség hálózatfejlesztése, melyet az önkormányzat támogat.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, hogy Gyécsek Norbert vállalkozó által adott ajánlat szerint a kivitelezés várható költsége 1.247.399 Ft, mely az anyag költséget és a munkadíjat tartalmazza. Az ajánlat 30 napig érvényes, ÁFÁ-t nem tartalmaz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az örsi lakosság a területet közösségi térként kapná meg. Javasol egy táblát kihelyezni, hogy fürdés saját felelősségre történhet. A BÖÉE megoldaná a beléptetést és a vizesblokk üzemeltetését, ebben már 10 éves gyakorlatuk is van. Az önkormányzat szerződést kötne a Balogh úrral és a BÖÉE-vel az üzemeltetésre. Javasolja megfogalmazni, hogy a felek érdekeltek a strandkérdés végleges megoldására megállapodást kötni. Megjegyzi, hogy a képviselők korrekt módon válaszoltak az üzeneteire. Az elmondottak alapján kéri a véleményüket.

 

Simonné Visi Erzsébet elmondja, hogy Balogh úr a szerződésbe kéri belefoglalni, hogy a szerződés x idő alatt – alpolgármester úr szerint 2 hét – elkészül, illetve utalást kér tenni a HÉSZ módosítására.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a HÉSZ módosítás kérelemre is indul, testületi döntés alapján történhet. Nem javasolja a bérleti szerződésbe belefoglalni, tekintve a Nemzeti Park, a zöldhatóság előzetes információira.

 

Simonné Visi Erzsébet elmondja, hogy most zajlik a TNM rendelet felülvizsgálata. Tervezet szintjén 3 helyen van kijelölve strandi partszakasz. A hátsó részen egy hosszabb rész, középső részen, illetve a 3 ezer m2-es területen. Mint civil szervezet a BÖÉE közben járhatna, hogy a teljes szakasz partszakaszként legyen jelölve.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzat esetleg annyit tud tenni, hogy jelzi a Miniszterelnökség felé, ha igény érkezik erre a civil szervezet vagy a tulajdonos felől.

 

Simonné Visi Erzsébet elmondja, hogy be fogják nyújtani javaslatukat az önkormányzat felé.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy ez azt feltételezi, hogy a Képviselő-testület hozta ezt a helyzetet. Nem tudtuk befolyásolni, esetleg javító szándékkal közösen kellett volna üzemeltetni, de ez a költségvetés ismeretében és a kialakult helyzetben vállalhatatlan. Nem tudja támogatni, hogy a fürdőhely mint közpark, felügyelet és beléptetés nélkül funkcionáljon, a szabad strand a legrosszabb verzió. Nehéz olyan konkrét megoldást találni, ami végleges lehet, nem lát lehetőséget rá, hogy úgy oldódjon meg, ahogy az előző ciklusban a testület szerette volna. Szeretné, ha az egyesület írásban nyilatkozna, hogy milyen szerepet tud vállalni anyagilag és egyéb tekintetben. Úgy gondolja, hogy Badacsonytomaj város strandjai jó állapotban vannak, elvárta volna azt a szolidaritást az emberektől, hogy az idén a többi strandot látogatják. Vannak a városnak olyan pontjai, ahonnan távolabb van bármelyik strand. A városban az elektromos buszok óránként közlekednek, ezeket bárki igénybe veheti. Badacsonyörsről sokan átjárnak Ábrahámhegyre is.

 

Simonné Visi Erzsébet elmondja, hogy az egyesület vállalja, hogy a hátralévő 1,5 hónapban, a nyári időszakan üzemelteti a fürdőhelyet. Ennek is komoly költségei lesznek, 1 személy a beléptetéshez, 1 a takarításhoz szükséges, meg kell csinálni a fűnyírást, megrendelni a mobil WC-t, kifizetni a vízdíjat. A vizesblokk nem működik áram nélkül. Tavaly, aki be akart jutni a fürdőhelyre, ezer forintos támogatói jegyet vásárolt.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő megjegyzi, hogy az ezer forint nagyon kevés egy szezonra.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az 1,5 millió forint felét át tudja-e vállalni az egyesület. Úgy gondolja, hogy az üzemeltetés költsége nagyjából be fog folyni, ha csak 300 ember veszi meg a támogatói jegyet, akkor is.

 

Simonné Visi Erzsébet elmondja, hogy az egyesületnek 500 eFt lekötött pénze van jelenleg.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy 1.084 eFt-ot fizessen ki az önkormányzat, a BÖÉE Egyesület pedig a fennmaradó 500 eFt-ot, illetve az üzemeltetés költségét vállalja fel. A befektető felé 1.084 eFt bérleti díj jelenik meg. A bérleti szerződés a holnapi naptól augusztus 31-ig szóljon, fizetés számla ellenében történhet. A jövőre vonatkoztatva ne írjunk bele semmit.

 

Simonné Visi Erzsébet elmondja, hogy nem biztos, hogy a befektető elfogadja a testület javaslatát illetve döntését. Javasolja a szerződés előkészítésére Dr. Sipos Balázs ügyvéd felkérését, illetve a polgármester felhatalmazását annak aláírására.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy ha az önkormányzat fizeti meg az 1.584 eFt-ot, abból az egyesület részére 500 eFt-ot számlázzon tovább.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot az elhangzottaknak megfelelően elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

229/2020. (VII.10.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi strand ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Badacsonytomaj 2157/3. hrsz-ú, 3.2248 m2 térmértékű ingatlant bruttó 1.584.197 Ft összegen bérbe veszi, mely összeget a 2020. évi költségvetésben a tartalék keret terhére biztosítja.

A bérleti jogviszony időtartamát 2020. július 11. – 2020. augusztus 31.-ig terjedő határozott időtartamban állapítja meg, a bérleti szerződést ennek megfelelően megköti.

A közösségi térként bérbe vett ingatlan fürdőhelyként történő üzemeltetésére a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesülettel üzemeltetési szerződést köt, melyben az egyesület az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket, illetve a bérleti díjból 500.000 Ft kifizetését átvállalja, mely összeg tovább számlázásra kerül az Egyesület felé.

A Képviselő-testület felkéri Dr. Sipos Balázs ügyvédet a szerződések előkészítésére és ellenjegyzésére, a polgármestert felhatalmazza a szerződések aláírására.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ingatlan tulajdonosát és a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület elnökét értesítse.

Határidő:            azonnal

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 21.30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                           Wolf Viktória

polgármester                                                                      jegyző

Forintos Ervin

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!