Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2020.06.24 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 4/2020.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 24-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                              polgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő

Török Zoltán                                      képviselő                                             (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Hartai Béla                                          képviselő                                             (1 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Wolf Viktória                                     jegyző                                                  (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                      osztályvezető

Gerencsér Tamás                    műszaki ügyintéző

Rakics Anna                            VN Kft. mb. ügyvezető

Slang Henrietta                        ügyintéző

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető                                         (5 fő)

 

Lakosság részéről jelen van: 0 fő

 

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Elmondja, hogy a veszélyhelyzetet követően ez az első testületi ülés 2020. február 26. óta. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Hartai Béla alpolgármester jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

194/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 19 nyílt napirendi pont szerepel. Javasolja napirendre tűzni a volt Intertourist üzlet ügyét, melyet a bizottság is tárgyalt.  Kéri, hogy aki a napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

195/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. június 24-i nyílt ülésének napirendi pontjaihoz felveszi „20. Volt Intertourist üzlet ügye” című napirendet.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a Felső bazársori üzletek hasznosítása című napirendet levenni a napirendről néhány jogszabályi kérdés tisztázásáig. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

196/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Napirendek levétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. június 24-i nyílt ülésének napirendjéről a Pénzügyi Bizottság javaslatára a „8. Felső-bazársori üzletek hasznosítása” című napirendet leveszi.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított napirendet 19 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

197/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. június 24-i soros nyílt ülésének módosított napirendjét 19 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetés előirányzat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Az önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása (zárszámadás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Az önkormányzat 2019. évi pénzmaradványának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Az önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatása a vagyonállapotról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Személyszállító szolgáltatást nyújtó járművek és parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendeletek módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról VII.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonytomaj 120/4. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Badacsonytomaji Szörfklub Egyesület –Szörftároló ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10.Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. „Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása” című projekthez kapcsolódó „Műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyú beszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12.Kodály Zoltán utca telekrendezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13.Első Magyar Borház Szeremley Birtok Kft. kérelme „lakó-pihenő övezet” közlekedési tábla hatálya alóli felmentés tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14.Szoják Miklós kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15.Pályázatokról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16.Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17.Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18.Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19.Volt Intertourist üzlet ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester napirendek előtt elmondja, hogy nagyon nehéz időszak után találkozunk újra, váratlanul ért mindenki a kialakult helyzet. Kamerák előtt köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a koronavírus idején a védekezésben segítettek, hozzájárultak ahhoz, hogy Badacsonytomajon egyetlen haláleset sem történt ezzel összefüggésben. Köszöni jegyző asszony, alpolgármester úr, a képviselő-testület, a cégvezetők, intézményvezetők és önkéntesek segítségét. Megköszöni a lakosságnak, hogy gyorsan megértették, hogy miért van szükség az intézkedésekre, azokat fegyelmezetten be is tartották. A nyaralótulajdonosoknak és a vendégeknek is köszönetet mond, hiszen többségükben megértették a bevezetett szabályokat. Sokan bántották azzal, hogy a vendégeket elüldözi. Ez nem így van, az elmúlt 5 hétben szinte rekord méretű hétvégi turizmust észleltünk. Köszöni a Badacsony Újság és TV segítségét, a hivatali dolgozók munkáját. Komoly tanulsága ennek az időszaknak, hogy elsősorban a bajban magunkra számíthatunk, az fogja eldönteni, hogy mi fog történni, hogy az adott közösség mennyire erős. Mindig hitt abban, hogy a közösség építése kötelességünk, ezért az eddigieknél is többet szeretne tenni.

Elmondja, hogy minden évben a képviselő-testület bekéri a civil szervezetek és állampolgárok javaslatait arra vonatkozóan, hogy kit tartanak elismerésre méltónak. A Képviselő-testület február 26-án tárgyalta a kitűntetésre beérkezett javaslatokat, és a következő döntéseket hozta:

Badacsonytomaj Díszpolgára posztumusz kitűntetést kap Dr. Sellyei Ferenc és Kis József. A kitűntetés a rendelet és a hagyományok szerint a Városnapon kerül átadásra. Ezt a járványhelyzet miatt nem tudtuk megtartani, reményeink szerint szeptemberben fogjuk átadni.

„Pro Urbe” Emlékérmet kap a NABE Badacsonytomaji Csoportja, Dr. Májer János és Mórocz István. Az elismerést az augusztus 20-i ünnepség keretében kapják meg.

Badacsonytomaj Város Elismerő Oklevele elismerő címet 8 szervezet illetve személy kap, munkájuk elismeréséül: Vercz Attiláné, Tombor Péter, Rétai Szabolcs, Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj, Badacsonyi Sporthorgász Egyesület, Kolping Család Badacsonyi Szervezete Schneider Zsolt és Szita László. Az elismeréseket március 15.-i ünnepségen kellett volna átadnunk, de ez a járványhelyzet miatt elmaradt, illetve a márciusi testületi ülésen sem kerülhetett sor rá. Úgy gondolja, hogy tovább nem halogatható, ezért a testületi ülésen egy ünnepi blokk keretében adjuk át az elismeréseket. Akik elismerést kapnak, példaként állítódnak a település közössége elé, megköszönjük a település érdekében végzett tevékenységüket, jó egészséget, sok örömöt és sikert kívánunk mind a magán-, mind a szakmai életükben. A képviselő-testület helyi kitűntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletének 4. §. (3) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva odaítélt elismerő oklevelek átadása következik. Felkéri Farkas Judit művelődésszervezőt, hogy a kitűntetettek tevékenységéről egy-egy rövid tájékoztatást olvasson fel.

 

Farkas Judit művelődésszervező ismerteti, hogy Vercz Attiláné Gyöngyi a város közösségi életének olyan tagja, aki idejét, energiáját nem sajnálva sokrétű munkát végez. 8 éven át aktívan tevékenykedett az iskola Szülői Munkaközösségének tagjaként. Színházlátogatásokat szervezett. Aktívan részt vesz a Városnapi rendezvényeken. Több éven keresztül heti egy alkalommal tornát vezetett. Bekapcsolódott a civil szervezetek munkájába. Hosszú évek óta aktív tagja a Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji csoportjának: kezeli a NABE pénztárát, tagja a kórusnak, a rendezvények elő- és utómunkáiban szerepet vállal, kerékpártúrákat szervez, részt vesz az Adventi koszorúkészítésben, aktív résztvevője a szemétgyűjtési akcióknak.

A felsorolt tevékenységeket úgy végezte, végzi, hogy mindig szerényen a háttérben marad.

Az Elismerő Oklevél átadásával szeretnénk megköszönni munkáját, s bíztatni településünk közösségi életében további szerepvállalásra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Vercz Attiláné nemcsak részese, hanem sok esetben ötletadója és főszervezője is az eseményeknek, amit különösen értékelünk, az elkövetkezendő időszakban is számítunk rá. Vercz Attiláné jelezte, hogy egy későbbi időpontban tudja átvenni az elismerést.

 

Farkas Judit művelődésszervező ismerteti, hogy Tombor Péter több éve a Badacsonytomaj SE labdarúgója és nagy terhet vállal az utánpótlás U11, U13 edzéseinek irányításában. Önszorgalomból megszerezte a C típusú edzői minősítést. A két korcsoporttal szakszerűen foglalkozik. Az iskolai tornateremben rendszeresen csütörtökön és péntekenként tartja edzéseit.

A közösségfejlesztés érdekében Tapolcán „Csarnok” fociprogramot szervezett, ahol 40 fő fiatal és szülő vett részt a nagysikerű rendezvényen.

Munkáját lelkiismeretesen, hozzáértéssel végzi, jó közösségfejlesztő ember, akit a gyerekek és a szülők egyaránt tisztelnek és szeretnek. Több éves sport múltjára való tekintettel részesül Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Elismerő Oklevelében.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Tombor Péter a sportéletben nemcsak edzőként vesz részt, korábban futballozott is. Most a kisgyerekek irányítását vette át. Közösségépítő szerepét többször személyesen is megtapasztalta, nagy szeretetnek és tiszteletnek örvend a gyerekek körében. Ez a mai világban nagyon fontos, büszkén gratulál Péternek, további jó egészséget és sok sikert kívánva átadja az elismerést.

 

Farkas Judit művelődésszervező ismerteti, hogy Rétai Szabolcs a Badacsonytomaji Sportegyesület U19-es csapatának edzője. Nagy érdemei vannak abban, hogy az U19-es labdarúgó csapatunk létszámban megerősödve, s egyre jobb eredményeket elérve szerepel a Megyei I. osztályú Bajnokság ifjúsági korcsoportjában. Közösségépítő és fejlesztő tevékenysége példaadó. Az általa irányított csapat tagjai részére rendszeresen szervez a labdarúgáson túli programokat is. Munkája elismeréseként a Sportegyesület elnökségi tagjává is beválasztotta a tagság. Eredményes munkája alapján részesül Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Elismerő Oklevelében.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Rétai Szabolccsal kapcsolatosan is a legjobbakat tudja elmondani. Mélyérzésű ember, mely látszik a közösségépítő munkájában is. Bizonyára sokan értesültek arról, hogy tavaly az iskola leány kézilabda csapadta és a fiú focicsapat is országos eredmény ért el, melyben Szabolcs is sokat segített. Nemcsak edző-sportoló, hanem szinte apa-gyermek kapcsolat is van közte és a tanítványai között, melyre a város jövőjét is lehet építeni a futballtól függetlenül. A gyerekek megszeretik a sportot és a közösségi életet, a testület ezt értékeli és támogatja a jövőre nézve is. További munkájához jó egészséget és sok sikert kívánva átadja az elismerést.

 

Farkas Judit művelődésszervező ismerteti, hogy A Polgárőr Egyesület sokrétű tevékenységei közé tartozik a városi közterületi bűnözés visszaszorítása, vagyonvédelem, kábítószer prevenció, bűnmegelőzési akciók, kampányok szervezése, továbbá figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű társadalmi rétegekre, az időskorúakra, a magányosokra, egyedül élőkre. Folyamatosan részt vesznek a térségben történő közlekedés ellenőrzési akciókban, illetve egyedi személyek felkutatásában, megyei vagy országos szintű rendezvények biztosításában. Az Egyesület mikro-térségi szerepet vállal a környező települések polgárőreivel, állandó kapcsolatot fenntartva  koordinálja a közös akciókat. Tevékenysége ismert és elismert, támogatott a szakmai szervezetek, a rendőrség, és a lakosság részéről egyaránt. A Képviselő-testület önzetlen, áldozatos tevékenységükért ezúton is köszönetet mond. További munkájukhoz jó egészséget kíván.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat egyik legfontosabb partnere a járványügyi helyzetben a Polgárőr Egyesület volt. Az egyesület éppen a 20 éves jubileumát ünnepli, melyről egy kis videó is készült. A közösségi élet egyik legerősebb része, sokat tesznek a város működéséért. Azokat az elemeket hangsúlyozza, melyeket a város közbiztonsága érdekében végeznek, azért, hogy rendezvényeink nyugodt körülmények között valósuljanak meg. Kiemeli és elismeri az idős és egyedül élő emberek támogatását. Mórocz István részére, aki hosszú ideig az elnöke tisztséget töltötte be, Pro Urbe Emlékérem kitűntetést szavazott meg a testület. Ő személy szerint sokat tett azért, hogy az egyesület ilyen magas színvonalon működhessen, nemcsak helyben, hanem a megyében és országos szinten is kiemelkedő eredményeket érjen el. Örül annak, hogy Arany György személyében az elnöki munka ugyancsak magas színvonalon folytatódhat. Számítunk rájuk a jövőben is, és minden támogatást meg fogunk adni a munkájukhoz. További sok sikert kívánva átadja az elismerést.

 

Farkas Judit művelődésszervező ismerteti, hogy Az 1959-ben megalakított Badacsonyi Sporthorgász Egyesület sok évtizede a település meghatározó civil szervezete. Mindent megtesz a horgászat népszerűsítéséért, a vizek védelméért. Ezen túl rendszeresen részt vesznek a település rendezvényein, aktív közreműködésükkel segítik azok megvalósulását, továbbá saját önálló rendezvényeikkel (Szezonnyitó baráti találkozó, Szüreti vándorkupa verseny, Halas nap) színesítik a térség programkínálatát. Badacsonytomaj Város Képviselő-testület önzetlen közösségi tevékenységéért az Egyesületet Elismerő Oklevélben részesíti.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szintén az egyik legaktívabb szervezete a városnak, és az egyik legrégebbi múltra is tekint vissza, tavaly volt 60 éves a Sporthorgász Egyesület. Erre a szűkebb és távolabbi régióban sincs sok példa. Fekete Ferenc elnök úr a garancia arra, hogy ez a folyamat az elkövetkezendő években sem fog megszakadni. Megköszöni az együttműködésüket és segítségüket, azt, hogy bármiben számíthatunk rájuk. Saját programjaikkal színesítik a város életét, tevékenységük elismerésre méltó. Átadja az oklevelet az egyesület elnökének.

 

Farkas Judit művelődésszervező ismerteti, hogy A Badacsonytomaji Kolping Család 1997 óta részt vesz az Egyházközség, és a város életében, rendezvényei szervezésében, hagyományainak alakításában.

Hagyományos  rendezvényeik:

-          Adventi hangversenyekkel, kültéri Betlehem felállításával segítik elő településünk lakó számára az ünnepi ráhangolódást.

-          Több, mint 20 éve szervezik a Donát búcsút, a badacsonyi Szent Donát kápolnában.

-          A NABE helyi csoportjával közösen tartják a Balatoni téli esték programokat, megismertetve ezzel sok érdekes, hasznos témát.

-          Jótékonysági előadásokat szerveztek a templomi orgona cseréje érdekében.

-          A Ranolder kereszt kivilágítása érdekében gyűjtést szerveztek.

Tagjai sokat tettek és tesznek a környezetünkért, a közösségért. Segítik tevékenységünkkel városunk életében az összetartást, bizonyítva azt, hogy az erő mindig a közösségben, az összefogásban van. Ami egy embernek lehetetlen, egy közösség számára megvalósítható.

Kívánunk munkájukhoz hitet, kitartást, családi életükben sok örömöt, boldogságot

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy örömére szolgál, hogy az elismerő oklevelet átadhatja a testület nevében. A felsorolásból is látszik, hogy a Kolping Család Badacsonyi Szervezete sokféle tevékenységet végez. Azt a közösségépítő munkát is ellátják, amit a többi szervezet esetében is említettünk. Direktben is képviselik a keresztény szellemiséget, melyet a város vezetése is képvisel, ehhez sokrétű segítséget kapunk tőlük.  Köszönjük és sok erőt kívánunk a továbbiakhoz. Az elismerést átadja.

 

Farkas Judit művelődésszervező ismerteti, hogy Schneider Zsolt harminc éve van a testnevelő tanári pályán. Közel 10 éve tanít a badacsonytomaji iskolában. Évek óta lelkesen és lelkiismeretesen készíti fel a tanulókat a különböző sportversenyekre, ahol ennek köszönhetően a tanulók rendszeresen szép eredményeket érnek el. Pedagógusként különösen odafigyel arra, hogy napjainkban milyen módon lehet motiválni a sportra a tanulókat. Az idei évben ez kiemelt sikert hozott, hiszen a Tatay Sándor Általános Iskola a Magyar Diáksport Szövetségtől az I. helyezést érdemelte ki a 200 fő alatti iskolák kategóriában a Diákolimpián, a 2018-19-es tanévben legeredményesebben szereplő intézményként. Az elért eredményhez településünk nevében gratulálunk, további munkájához jó egészséget kívánunk!

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kicsit kollégaként is tekint Schneider Zsoltra, akinek a tevékenységével az iskolai sporttevékenység még eredményesebbé vált. Nagyon sokat tesz a kiemelkedő eredményekért, illetve azért is, hogy az átlag gyermekek is megszeressék a mozgást. Nem mindennapi sportágakkal ismertette meg az ide járó gyerekeket. Tavaly születtek meg az iskola fennállásának legkomolyabb sporteredményei. Látta a tanítványai és közte lévő jó viszonyt, Zsolt a megye egyik legjobban elismert és legsikeresebb testnevelő tanára, ezt a Tankerület és más szervezetek is kifejezték. Munkájáért köszönetet mond, és az elismerést átadja.

 

Farkas Judit művelődésszervező ismerteti, hogy Szita László 1959-ben 57 fővel alakította meg a Badacsonyi Sporthorgász Egyesületet, elvállalta annak vezetését. Nem csak ezen a területen vállalt úttörő szerepet, hanem a Badacsonyi Hegyközség Szövetkezet borászati ágazatvezetőjeként lelkesen dolgozott a badacsonyi bor elismertetéséért, országhatáron belül és kívül. Az 1987-ben megalakult Vinum Vulcanum Borlovagrend alapító tagjainak egyike is volt.

1990-ben indított családi vállalkozásukkal, vendéglátóegységükkel hozzájárul az itt élők és idelátogatók minőségi kiszolgálásához. További munkájához Képviselő-testületünk nevében kívánunk jó erőt, egészséget.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület elismeri és erősíteni szeretné azt az tevékenységet, amit a városért, a Horgász Egyesületért, a Vinum Vulcanum Borlovagrendért és ezer más módon tett Laci bácsi. Sokrétűen kapcsolódik a város életéhez, családi vendéglőjük nélkül elképzelhetetlen a település vendéglátása. Működik egy borklub is, melyet ők találtak ki.  Megköszöni a több évtizedes, településért végzett munkáját. Minden ilyen tevékenység közösségépítés is, ezért szívesen adja át az elismerő oklevelet, sok sikert és jó egészséget kívánva.

Mindenkit invitál az épület elé egy jelképes koccintásra, mellyel a testületi ülés ünnepi blokkja lezárul.

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi költségvetés előirányzat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ellenőrzés az ütemterv szerint zajlik, a feladatokat a költségvetéssel összefüggésben adja a testület. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

198/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatok ellátására megbízott SZAHK - ÉRTELEM Bt. által készített „Éves ellenőrzési jelentés 2019.” beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

3./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása (zárszámadás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

199/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadási beszámolójáról – nyilatkozatok és mérlegek elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdése alapján - az előterjesztés mellékleteként - bemutatott mérlegeket és kimutatásokat az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.

II.  a polgármester által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal vezetője által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
 2. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye vezetője által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Nagy László mb. intézményvezető BVKI

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezettel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelete

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi pénzmaradványának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kiegészítésként elmondja, hogy most komoly bevétel kiesések várhatók, illetve elvonások is voltak a járványhelyzettel összefüggésben. A folyamatban lévő beruházások nem állíthatók le, a szerződések kötik az önkormányzatot, az ezzel kapcsolatos többletköltségeket is fizetni kell. Egyelőre az előterjesztés szerinti pénzmaradvánnyal rendelkezünk. A pénzmaradványokat elvonásra javasolja azzal, hogy kerüljenek az önkormányzati közös kasszába. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

200/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2019. évi pénzmaradványának felosztásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az önkormányzat és intézményei 2019. évi pénzmaradvány felosztását – az előterjesztés szerinti tartalommal – az alábbiak szerint elfogadja

Tárgyévi pénzmaradvány:

- önkormányzat                                   1 750 235 743,-Ft

- Kulturális Intézmény                             14 217 630,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal              26 224 383,-Ft

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt

- önkormányzat                                   1 711 341 842,-Ft

- Kulturális Intézmény                                  461 564,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                   425 516,-Ft

Szabad pénzmaradvány:

- önkormányzat                                        38 893 901,-Ft

- Kulturális Intézmény                             13 756 056,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal              25 798 867,-Ft

a)    az önkormányzat pénzmaradványából az előző évi kötelezettségekre és a 2020. évi kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, az ezen felül megmaradt szabad pénzmaradványt 38 893 901,- Ft-ot az önkormányzat az általános tartalékba helyezi.

b)   Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye részére a szállítói kötelezettségre a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradványt az intézménytől elvonja, és az önkormányzati tartalékba helyezi.

c)    Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal szállítói kötelezettségeire a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradvány: 25 798 867,- Ft összegét az intézménytől elvonja és az önkormányzati tartalékba helyezi.

d)   felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően az előirányzat módosítást és a rendelettervezetet készítse elő.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben következő rendelet módosítás

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

5./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatása a vagyonállapotról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a könyvszerinti vagyon 6,5 milliárd forint. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy az új testület kapja meg a vagyonkimutatás aktualizált változatát, térképi mellékletekkel együtt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előző ciklusban többször napirendként szerepelt, de akkor a vagyonhasznosítást illetően nem született átfogó javaslat. Az aktualizált kimutatást megküldjük a képviselők részére.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a választási kampány során nevesítette, hogy akkor mennyi volt az önkormányzat vagyona. Ez tavaly óta mintegy 800 eFt – 1 milliárd forinttal nőtt, mivel aktiváltuk a beruházásokat, melyek megjelentek a vagyonban. Az lenne a kedvező, ha ez a vagyonnövekedés folyamatos lehetne.  Kérdezi, hogy további észrevétel van-e.

Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

201/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2019. évi vagyonkimutatása a vagyonállapotról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását, – az előterjesztés szerinti melléklettel – elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

6./ Napirendi pont

Személyszállító szolgáltatást nyújtó járművek és parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendeletek módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az önkormányzati rendeletek módosítását javasolja a következők figyelembevételével:

-            A 9 személyes személyszállítójárművek a kijelölt parkolóban rendszám alapján válthatnak parkolóhelyet 400 eFt/hely áron, máshol a megállásuk tiltott legyen, amennyiben erre jogszabály lehetőséget ad.

-            Az e-buszok a BABU rendelet szerint, ha a közigazgatási területen útvonal engedéllyel rendelkeznek, 500 eFt-os áron válthassanak közterületet és csak a kijelölt helyen állhassanak meg. Az ellenőrzésen erősíteni javasol, parkolóőr folyamatosan ellenőrizze a jegymegváltásokat a parkolókban.

-            Javasolja az ún. BABU rendeletet felülvizsgálni.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 9 személyes személyszállító járművekkel az volt a fő probléma, hogy tilosban parkoltak és bárhol megálltak. Sajnos az a jellemző Badacsonyban, hogy az ott működők többsége azt csinál, amit akar. A testület rendet akar tenni a városban, ennek része a közlekedés is. A hegyi irányjárattal összefüggő kérdéskört korábban rendeztük. Egyre több 9 személyes busz jelenik meg. Annak a vállalkozásnak, aki ilyen tevékenységet folytat, a kijelölt helyen kell várakoznia, és csak az utazás célpontjában állhat meg. Az e-buszok esetében a tevékenység útvonal engedély alapján történhet. A parkolással kapcsolatosan elmondja, hogy az elmúlt két hónapban nem szedhettünk be parkoló díjat, ez állítólag július 1-től válik lehetővé. Átadja a szót Rakics Anna ügyvezetőnek, aki a bizottságtól a 9 személyes buszok vonatkozásában kapott feladatot.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a 9 személyes buszok részére a Hableány melletti területen, illetve az Egry sétányon lehetne várakozó helyeket kialakítani. A Hableány felőli oldalon lévő két kereszteződés és az épület bejárata miatt leszűkül a hely, 4 jármű fér el. Esetleg az épülettel szemben, a játszótér felől a párhuzamos parkolás lehetősége merülhet még fel, itt 6 hely alakítható ki. Az Egry Múzeummal szemben 4 parkolót lehetne kialakítani, a meglévő BABU megállóhely kihagyása mellett.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a várakozó hely táblák alá ki lehet-e rakni a rendszámokat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendelet kiegészül a személygépkocsis és személytaxi szolgáltatás végző járművekre is. Nem tudjuk, hogy a járművek milyen engedélyek birtokában vannak. Az eljárás kérelemre indulna, melynek része az engedélyek bemutatása is. A rendőrséggel egyeztetni kell, hogy KRESZ táblával hogyan lehet lekezelni. Ha a testület a rendeletet elfogadja, akkor csak útvonal engedéllyel és szerződéssel rendelkező gépjármű tulajdonosok várakozhatnak a kijelölt helyen. Jelenleg két ilyen járműről van részleges információnk. A közterület használatra vonatkozó rendeletünk határozza meg a díjtételeket. Az állomáshely vonatkozásában a Dotto vonatra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.

 

Mékli Bernadett képviselő javasolja, hogy a járművek érkezési sorrendben foglalhassák el a várakozóhelyeket. Az Egry sétány nem annyira forgalmas, így senkit nem érne hátrány, illetve bevétel kiesés. Ne fix helyet adjon ki a testület egy-egy adott vállalkozó részére.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a parkoló rendelet nem fog módosulni, ezeket a megállóhelyeket ők nem tudják ellenőrizni, a parkolóőrnek nincs hozzá jogköre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az engedéllyel együtt egy matricát is ad az önkormányzat, amit ki kell tenni az autókra. Így a parkolóőr látja, hogy jogosan áll-e ott a jármű. Akinek ilyen nincs, az beállhat a parkolóba, ha megveszi a vonatkozó jegyet. Megjegyzi, hogy a szokott módon megindult az üzengetés, hogy nem fognak ennyit fizetni a vállalkozók. Az önkormányzatnak a város érdekeit kell nézni, szinte az önfeladásig próbáltunk eddig megfelelni. A korábbi időszakhoz képest nagy volumenű döntéseket kell hozni, a jelenlegi helyzetnél egy rossz rendelet is jobb. El kell indulni, ha a tapasztalatok azt mutatják, hogy vannak benne módosításra szoruló pontok, arra nyitottak vagyunk.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy a rendeletet úgy kell módosítani, hogy ne lehessen kijátszani, egy szezonbérlettel megoldani a tevékenységet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez matricával megoldható. Ha beáll olyan jármű a parkolóba, amit nincs matrica, azzal még nem vét. Ha közlekedik és személyeket szállít, akkor útvonal engedéllyel kell rendelkeznie.

 

Török Zoltán képviselő elmondja, hogy az e-buszok esetében nincs kijelölt parkolóhely, de útvonal engedéllyel rendelkezniük kell Badacsonytomaj területére.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy akiről tudomásunk van, a rendelet hatályba lépését megelőzően értesítjük, hogy igényét mielőbb nyújtsa be, melyeket a Képviselő-testület bírál el. Ha felfedezünk olyan személyszállító szolgáltatást végző járműveket, melynek tulajdonosa nem jelezte igényét, akkor felszólítást kap szankció és bírság megjelölésével, a kérelem benyújtásáig nem végezhet legálisan a szolgáltatást. A rendelet hatálybalépését július 1-től javasolja, addig az érintetteket tájékoztatni tudjuk. A kérelem benyújtható, a testület rendkívüli ülés keretében tud dönteni a beérkezett igényekről.

 

Bíró László vállalkozó elmondja, hogy ezt a döntést a személyszállítással foglalkozó vállalkozók már régóta várják. Kérdezi, hogy hány engedélyt kíván kiadni az önkormányzat, illetve nyílt pályázat lenne, vagy csak a helyiek kapnak tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem tudjuk mennyi az érintett jármű, egyes jelzések szerint 10-12. A városnak érdeke, hogy a közlekedés helyzete javuljon. Nem lehet, hogy 100 ilyen jármű torlaszolja el a forgalmat, de korlátozott keretek között működhetnek.  Az elbírálás kérelem alapján történik. Kérdezi, hogy ha több igény van, mint ahány hely rendelkezésre áll, akkor mi a teendő.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem tudjuk, hány olyan vállalkozó van, aki engedéllyel rendelkezik. Ha túl sokan vannak, akkor jogszabály módosítást kell esetlegesen kezdeményezni.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a taxis vállalkozók nyilatkozzanak, hogy a közeljövőben kisbusszal is fognak-e személyeket szállítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem kötné össze, ne legyenek előjogai a hegyi taxis vállalkozónak. Szó volt arról is, hogy szabályozni kell a Kisfaludy útra való felhajtás körülményeit, mert elképesztő a káosz. A Pátzay kertig az. un. Rázós úton sok autó parkol. A Kisfaludy utat megújítottuk, sétányt alakítottunk ki. Aki a fenti objektumokat el szeretné érni, az sétáljon, vagy vegye igénybe a személyszállító lehetőségeket. Ennek a pontos módját ki kell dolgozni, így nem maradhat. A Bogyai út felújítása előtt állunk, hamarosan indul a közbeszerzés a kivitelező kiválasztására. Mindkét oldalon járda készül, középen marad egy közlekedési sáv, ahol minimális számú autó közlekedhet.

 

Török Zoltán képviselő javasol egy megállni tilos táblát kihelyeztetni a köves útra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy akinek ott üzlete vagy lakása van, fel kell mennie. Nem célunk az ott működő vállalkozások ellehetetlenítése, de szabályozni kell a közlekedést.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kérdezi, hogy korlátozható-e, hogy egy vállalkozó hány kisbusszal végezhet személyszállítást.

 

Krisztin N. László polgármester nem javasolja. Ha többletigény van, akkor különböző szempontokra van lehetőség, de erről most ne foglaljon állást a testület. A honlapon a testületi ülések napirendje látható, szóbeli előterjesztésre is van mód. A bizottság tárgyalta, kérte, hogy a jegyző asszony szerdáig dolgozza ki az anyagot. A rendelet közzé lesz téve az NJT-n, a honlapon, hirdető táblákon. A kiadott anyag módosítható.

 

Bíró László vállalkozó szerint jelenleg 8-10 kisbusz rendelkezik engedéllyel. Sok olyan gépjármű van a környéken, mely engedély nélkül dolgozik, illetve olyan vállalkozók, akik 3-4 autót működtetnek, de egyre van engedélyük.  Kérdezi, hogy a Park utcai rész önkormányzati terület vagy közutas.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy személy szerint nem támogatja járművek telepítését a Hableánnyal szemben, a játszótér és a virág group mellé.  Két helyszínen, a Hableány mellett 4 helyet, az Egry sétánynál 4 helyet javasol kiadni.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a gesztenyefák belső oldalán, a sóderos területen lehet még helyeket kijelölni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az a Dotto vonat állomáshelye, a be és kikanyarodás miatt az egész részt használja.

 

Bíró László vállalkozó elmondja, hogy tudomása szerint a mostani hegyi irányjáratok nem felelnek meg a jogszabályi követelményeknek. A bérleti szerződések konkrét autókra vonatkoznak. Az új dzsip típusú gépkocsik adatai nincsenek benne a bérleti szerződésben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kezdeményezték az új rendszámra átalakítani. A család iránti tisztelet miatt óvatosan fogalmaz, de nem ez az első alkalom, hogy a testületi ülést megelőzően néhány órával juttat el hozzá beadványokat Bíró úr. Ha nem veszi észre az emailt, akkor az a vád éri, hogy nem foglakozott vele. Ha szeretne ügyet felvetetni, azt időben, 5-8 nappal előbb kéri megküldeni. Ha a jegyző és a polgármester megkapja, akkor miért kell megküldeni a képviselőknek is. Ez bizalom kérdése. Azért foglalkozunk érintőlegesen a levéllel, mert tradicionális családról van szó.

 

Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy a rendelet matricákra vonatkozó része kiterjedjen-e a személyszállítást végző egyéb gépjárművekre is, illetve az útvonal engedély mindenkire egyöntetűen kötelező legyen-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az útvonal engedélyt kiterjesztené minden ilyen típusú járműre, a BABU-ra és a kisbuszokra is. Ha magánterületen parkolnak, az rendben van, de csak útvonal engedély birtokában működhetnek a város területén. Kérdezi, hogy a személygépkocsikon van-e felirat.

 

Bíró László vállalkozó elmondja, hogy igen, de a tulajdonos állíthatja, hogy reklámautó.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat által biztosított matricát valamennyi személyszállító szolgáltatást nyújtó jármű szélvédőjére ki kelljen tenni, az ehhez kapcsolódó módosítást a tervezet szerinti módosító normaszövegben átvezetni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

201/A/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

ún. BABU rendelet-tervezet módosításához kapcsolódó módosításokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati rendeletben az önkormányzat által biztosított matricát valamennyi személyszállító szolgáltatást nyújtó jármű szélvédőjén, a belső visszapillantó tükör mögött rendelei el elhelyezni és az ehhez kapcsolódó módosítást a tervezet szerinti módosító normaszövegben kéri átvezetni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az útvonal engedély terjedjen ki minden személyszállítást végző járműre, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

202/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

ún. BABU rendelet-tervezet módosításához kapcsolódó módosításokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati rendeletben valamennyi személyszállító szolgáltatást nyújtó jármű esetében az útvonalengedélyt kiköti és az ehhez kapcsolódó módosítást a tervezet szerinti módosító normaszövegben kéri átvezetni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az un. BABU rendelet-tervezet módosítását az elhangzott kiegészítésekkel együtt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2020. (VI…...) önkormányzati rendelete

a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, várakozóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló 22/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet nem került kihirdetésre, tekintettel arra, hogy Krisztin N. László polgármester az Mötv. 68.§-a alapján a rendelet újratárgyalását kezdeményezte.

Krisztin N. László polgármester a közterülethasználatról szóló rendelet-tervezet módosítását illetően kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a különleges személyszállítást végző járművek – e-buszok – díjazása 500 eFt/várakozóhely/év legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

203/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Közterülethasználatról szóló rendelet-tervezet módosításához kapcsolódó módosításokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati rendelet-tervezet mellékletében a 17. sorban kéri szerepeltetni a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járműre vonatkozó díjazást 500.000 Ft/várakozóhely/év összegben a C és D oszlopokban és az ehhez kapcsolódó módosítást a tervezet szerinti módosító normaszövegben kéri átvezetni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester a kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a személygépkocsis személyszállító szolgálatást végző járművek díjazása 400 eFt/várakozóhely/év legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

204/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Közterülethasználatról szóló rendelet-tervezet módosításához kapcsolódó módosításokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati rendelet-tervezet mellékletében a 18. sorban kéri szerepeltetni a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végző járműre vonatkozó díjazást 400.000 Ft/várakozóhely/év összegben a C és D oszlopokban és az ehhez kapcsolódó módosítást a tervezet szerinti módosító normaszövegben kéri átvezetni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bíró László vállalkozó a személytaxik szabályozásával kapcsolatosan elmondja, hogy a taxik egyik része sárga rendszámmal és taxilámpával rendelkezik, illetve T engedéllyel. A taxik másik része NT rendszámú, ezek lehetnek 5-7 személyesek. Ilyenek az ő járművei és a hegyitaxik is. Magyarországon ez a két féle engedéllyel működő taxi létezik.

 

Krisztin N. László polgármester a kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a személytaxira vonatkozó díjazás 400 eFt/várakozóhely/év legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

205/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Közterülethasználatról szóló rendelet-tervezet módosításához kapcsolódó módosításokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati rendelet-tervezet mellékletében a 19. sorban kéri szerepeltetni a személytaxira vonatkozó díjazást 400.000 Ft/várakozóhely/év összegben a C és D oszlopokban és az ehhez kapcsolódó módosítást a tervezet szerinti módosító normaszövegben kéri átvezetni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a közterület használatról szóló rendelet-tervezet módosítását az elhangzottak szerint támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2020. (VI…...) önkormányzati rendelete

a közterületek rendjéről és használatáról szóló

5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet nem került kihirdetésre, tekintettel arra, hogy Krisztin N. László polgármester az Mötv. 68.§-a alapján a rendelet újratárgyalását kezdeményezte.

7./ Napirendi pont

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról VII.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy „A pályázatok elbírálásának pontozási/elbírálási szempontjai” kerüljenek törlésre a kiírásból.

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a bizottság a pályázat benyújtására július 28-i határidőt javasolt. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Mékli Bernadett képviselő korábbi, a kiírástól számított 15 napot javasol meghatározni.

 

Wolf Viktória jegyző a pályázat benyújtásának és bontásának határidejét 2020. július 13-án 16.00 órában javasolja meghatározni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a bérleti díjat majd arányosítani kell. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával, illetve a pályázat benyújtásának módosított határidejével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

206/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról VII.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/2 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Tájház udvari 1. sz. üzletet, és a hozzátartozó helyiségekre vonatkozóan ismételten pályázat kiírását rendelem el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)    8258 Badacsonytomaj, hrsz. 120/2 (Tájház udvari 1. sz. üzlet)

b)   területe: 26,23

c)    megnevezése: kivett bolt, udvar

d)   műszaki állapota: új

e)    vagyon jellege: forgalomképtelen

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)    Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2020. július 13. napja 16,00 óra, személyesen, vagy postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni („Pályázat Tájház udvari 1. sz. üzlet bérbeadására”)

b)   Pályázat bontásának helye, ideje: 2020. július 13. napja 16,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)    Induló bérleti díj: 540.000,-Ft/év+rezsiköltség, melynek megfizetése havonta egyenlő részletben történik (45.000,- Ft/hó).

d)   Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

e)    A bérleti jogviszony időtartama: kezdete a döntést követően legkésőbb a 15. napig – a birtokbavétel napjától számított 5. év vége

f)     Licitösszeg emelésének mértéke: 20.000,- Ft

g)    NAV adóigazolás, hogy pályázó adótartozással nem rendelkezik.

h)   Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely, telephely, fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló tartozása nincs.

i)      Nyilatkozat az egy évre megajánlott bérleti díj összegéről, mely nem lehet kevesebb 540.000,- Ft/év (45.000,-Ft/hó) bérleti díj + rezsiköltség összegnél.

j)      Nyilatkozat, hogy pályázó a bérleti díj összegét havonta egyenlő részletben (45.000,-Ft/hó) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással határidőben teljesíti.

k)    A pályázaton résztvevőknek kauciót kell fizetni. A kaució összege három havi bérleti díj. A kauciót Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással kell megfizetni, legkésőbb a pályázat leadásának napjáig. Az igazoló szelvény másolatát a pályázathoz kell csatolni. A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő pályázók részére a kaució az elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. A kaució összege sikeres pályázat esetén az Önkormányzatnál óvadék címén letétbe helyezésre kerül, mely a bérleti jogviszony megszűnésekor – amennyiben bérbeadónak bérlő felé követelése nincs – visszajár a bérlőnek egyösszegben.

Az óvadék értéke a bérleti jogviszony időtartama alatt kielégítési alapot biztosít bérbeadó számára arra az esetre, ha a bérlő a bérleti szerződésben vállalt bérleti díj vagy vele azonos elbírálás alá eső fizetési kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesíti.

l)      Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

m) A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához

n)   Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul, hogy személyes adatainak kezeléséhez és annak a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal számítógépes adatbázisában történő rögzítéséhez.

 • o)   Pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a pályázat benyújtásával egyidejűleg az üzlet működésére vonatkozó koncepcióterv benyújtását (működésre, vagy működtetésre vonatkozó koncepcióterv).

p)   Pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tevékenysége gyakorlásához szükséges átalakításokat az önkormányzat előzetes engedélye alapján saját költségén végzi el, ahhoz az önkormányzat bérleti díj beszámítását nem engedélyezi és forrást nem biztosít.

 1. II. felkérem a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 2. III. a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző - közterületfelügyelő

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 120/4. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a

-        beadási határidő: 2020. július 28. napja legyen,

-        VI.13.pontját javasolja módosítani a következők szerint: A nyertes pályázó a beépítési kötelezettség adásvételi szerződés ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésétől számított 3. év végéig jogerős használatba vételi engedélyt köteles benyújtani a pályáztató felé.

-        VI.16. kerüljön törlésre a kiírásból

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vagyonrendelet szerint két érvénytelen pályázat után megnyílik a lehetőség a tárgyalásos eljárás előtt, mellyel a Tátika hasznosítása esetében is élt a testület.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy az épület 6,5 méterre nyúlik ki az útra. Ha a Tájház épülete marad, nem tudjuk, hogy az autók hogyan férnek el a bejáratnál.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az építendő üzlet előtt közforgalmú út van, nincsen járda. Ez veszélyes lehet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Tájház előtti virág group megszűnik. A pályázati ügyintézőt a pályázatokról szóló beszámoló keretében meg fogjuk kérdezni. Addig is javasolja a járda kialakítását átvezettetni a terven. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával, illetve a járda feltűntetésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

207/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a Badacsonytomaj 120/4 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítom annak okán, hogy a pályázat beadására nyitva álló határidőn belül érvényes pályázat nem érkezett be.

II. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra vonatkozóan ismételten pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:

 1. 1. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)    8258 Badacsonytomaj, hrsz. 120/4

b)   területe: 103 m2

c)    megnevezése: kivett beépítetlen terület

d)   műszaki állapota: -

e)    vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 5.350.000,- Ft
 2. 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 3. 4. A versenyfelhívás feltételei:

a)    A vagyontárgy kikiáltási ára: 5.350.000,- Ft

b)   A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 500.000 Ft

c)    A pénzügyi teljesítés az adásvételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)   Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)    Tulajdonos önkormányzat 3 éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordítások meghiúsulás esetére történő megtérítésére és az alkalmazható hátrányos jogkövetkezményekre a pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képező adásvételiszerződés-tervezet alapján megkötött végleges adásvételi szerződés tartalmazza

f)     Pályázó az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdheti meg.

g)    A Pályázathoz csatolni kell a beépítésre vonatkozó részletes koncepciótervet, melynek tartalmilag meg kell egyeznie az építési engedéllyel.

h)   Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet vagy fizetési meghagyást, sem nyújtott be velük szemben és adósságrendezési eljárást sem kezdeményezett.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen eltelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó), aki megfelel az előző h) pontban rögzített feltételeknek is.

 

 1. 5. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)         Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)        Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2020. július 28. napja 10,00 óra

c)         Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat Badacsonytomaj 120/4 hrsz. ingatlan hasznosítására”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)        Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)         Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)          Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)         A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)             Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

i)               A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 535.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre és a teljes vételárba beszámít.

j)               A pályázó elveszíti az óvadék összegét, ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)             Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázóval szemben a kiíró önkormányzat, mint eladó a pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képező adásvételiszerződés-tervezet tartalma alapján megkötött végleges adásvételi szerződésben kikötött jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

 

 1. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
 2. 1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)    természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)   átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)    jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát, aláírás-mintáját vagy annak hitelesített másolatát.

 1. 2. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. 3. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adásvételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. 4. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. 5. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket és az adásvételiszerződés-tervezetben foglalt tartalmakat elfogadja.
 5. 6. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. 7. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.
 7. 8. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. 9. Pályázó nyilatkozatát, melyben elfogadja, hogy a tulajdonos önkormányzat 3 éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, valamint tudomásul veszi és elfogadja, hogy a ráfordítások megtérítésére, meghiúsulás esetén, valamint a meghiúsulás esetén alkalmazandó hátrányos jogkövetkezményekre a végleges adásvételi szerződésben foglaltak az irányadók.
 9. 10. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdi meg.
 10. 11. A megépítésre vonatkozó részletes koncepciótervet.
 11. 12. A Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt, illetve nem áll, keresetlevelet vagy fizetési meghagyást sem nyújtott be velük szemben és adósságrendezési eljárást sem kezdeményezett.
 12. 13. A nyertes pályázó a beépítési kötelezettség adásvételi szerződés ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésétől számított 3. év végéig jogerős használatba vételi engedélyt köteles benyújtani a pályáztató felé.
 13. 14. A nyertes pályázó 15 napon belül adásvételi szerződést köteles aláírni, ellenkező esetben a pályázatot semmisnek tekinti.
 14. 15. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy az ingatlan tervdokumentációjában foglaltak szerinti megépítést vállalja.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó az ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 1. 7. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. 8. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

a)    Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2020. július 28. napja 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

b)   Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 1. 9. Versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)  A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-          a versenyeztetés helyét, idejét,

-          a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-          a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-          az induló licit mértékét,

-          a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-          a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-          a megjelentek aláírását,

-          a jelenléti ívet.

f)     A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)    A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).[L1]

h)        A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. 10. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)    Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)   Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)    Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembevételével történik.

d)   Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. 11. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)    A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)   A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázóval a pályázat elbírálásától számított 15 napon belül adásvételi szerződés kerül megkötésre.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben, valamint a végleges adásvételi szerződésben foglaltak az irányadók.

 

A pályázati dokumentáció díjköteles, amely 10.000 Ft-ért, azaz tízezer forintért a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet) átvehető 2020. június 25. napján 08,00 órától 2020. július 27. napján 16,00 óráig.

 

 1. 12. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 2. 13. a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző – közterületfelügyelő

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Szörfklub Egyesület –Szörftároló ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Javasolja továbbá a TAK és TKR felülvizsgálatát a korcolt lemez és trapéz/hullámlemez és lemezfedés tekintetében a tetőfedésnél használt anyaghasználat okán.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a javaslat szerint az önkormányzat saját érdekében is indítson egy eljárást a jelenlegi szabályozó rendszer módosítására a lemez fedés tekintetében. A badacsonyi strandon is van egy épület, melyen korcolt lemezfedés található. A Szörfklub ügyében tegnap tárgyalt az érintettel arról, hogy nyújtson be új kérelmet településképi véleményezési eljáráshoz, melyet a főépítész úr megvizsgál, ezt követően adható ki a támogató vélemény. Egyébként a különböző dokumentumokban szereplő előírások alapján az engedély megadható. Alapvetően a magastetős beépítés a favorizált, itt a látvány és egyéb szempontok miatt a főépítész úr eltekintett, és zöld tetőt határozott meg. Ezzel szemben örül annak, hogy korcolt lemezfedés készült, ami taxatíve nincs tiltva. A HÉSZ szerint a strand külön övezet, a szabályzat itt megengedőbb.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy Badacsonyban az alsó bazársor épületén Balaton hullám tető van. Vannak olyan szakértői vélemények, hogy csak ennek bontásával lehet megnyugtató eredményt elérni. Oda kell figyelni arra is, hogy a régi, felújítandó házakra ne kerülhessen mindenféle lemezfedés, vannak nagyon profi technológiák, melyekkel nem is lehet megállapítani, hogy mi van a tetőn. Ezekre az esetekre is szükséges lenne a főépítész iránymutatása.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a korcolt lemez jelenleg is engedélyezett. Vannak olyan avatott hatóságok, pld. a Nemzeti Park, hogy ez ne következhessen be.

 

Wolf Viktória jegyző hozzáteszi, hogy az Örökségvédelem is ilyen hatóság. Ha továbbra is marad a bizottság javaslata, akkor a TAK és a TKR felülvizsgálata szükséges a korcolt lemez és trapéz/hullámlemezfedés tekintetében.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a két dokumentum felülvizsgálatát elfogadja a tetőfedés és egyéb vonatkozó előírások miatt, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

208/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

TAK és TKR felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TAK és TKR felülvizsgálatát a korcolt lemez és trapéz/hullámlemez és lemezfedés tekintetében a tetőfedésnél használt anyaghasználat okán.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző – közterületfelügyelő

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

209/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Szörfklub Egyesület – Tomaji strand klubház felújításának megvalósítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonytomaji Szörfklub Egyesület – Tomaji strand klubház felújításának megvalósítása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. javasolja Szabó Zoltán önkormányzati főépítész véleményének figyelembevételével új eljárást kezdeményezni a tárgyi ingatlanon fennálló építmény településképi szempontból való megfelelősége érdekében.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület (1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. 2. emelet 17.) képviseletében Kruchina Károlyt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Rakics Anna VN Kft. ügyvezető

Szabó Zoltán önkormányzati főépítész

 

10./ Napirendi pont

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jó adóerő képességünk miatt alacsony támogatottságú lehet a pályázat, sajnos nem látjuk az önerő fedezetét, ezért nem javasolja benyújtani. A kicserélt szalagkorlát melletti járda állapotával kapcsolatosan egyeztetett a közútkezelő tapolcai vezetőjével, közös bejárást tartottak. A Közútkezelő nem számolt ezzel a helyreállítással. Érzékelték, hogy a MATÁV-os vezeték miatt rossz állapotban van ez a rész, nem zárkóznak el az együttműködéstől. 50-50 %-os költségmegosztással javasolják megoldani.

Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, nem javasolja a pályázat benyújtását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

210/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXIX. törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázatra vonatkozóan nem rendeli el pályázat előkészítését és benyújtását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

11./ Napirendi pont

„Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása” című projekthez kapcsolódó „Műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyú beszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Multi Act Kft. ajánlatának elfogadásával.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több képviselő jelezte, hogy a korábbiaknál részletesebb, főként a felelősségi körre kiterjedő szerződés kerüljön aláírásra a kiválasztott műszaki ellenőrrel.  Az elmúlt másfél hónapban 3 alkalommal kért javaslatokat emailben a kivitelezés kapcsán a műszaki ellenőrre és műszaki munkatársakra, de nem kapott választ. Ezért azok lettek megszólítva, akik a településen ilyen típusú munkát végeztek vagy ajánlatot adtak.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Kisfaludy út esetében több műszaki probléma volt, melyeket egy jó műszaki ellenőrrel ki lehetett volna küszöbölni. A problémákat utólag próbáljuk rendezni. Úgy gondolja, hogy a hasonló kritikák elkerülése érdekében egy komolyabb műszaki ellenőrt kell kiválasztani.

 

Török Zoltán képviselő elmondja, hogy a Kisfaludy út kivitelezője úgy nyilatkozott, hogy a most legkedvezőbb ajánlatot adó műszaki ellenőr sokkal komolyabb műszaki ellenőrzést csinált, mint amit ő tapasztalt a másik közreműködőktől.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy aki arra alapoz, hogy dics himnuszt kap az munkájáért, az téved. A legtöbb probléma a tervezésből ered. Pénteken lesz a GINOP programnak egy újabb kooperációs megbeszélése. A program keretében felvett műszaki közreműködő segítségét vesszük igénybe más munkák esetében is.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy a legolcsóbb ajánlatot adó műszaki ellenőrrel történjen meg a szerződéskötés, de a szerződésébe kerüljön bele, hogy köteles felelősséget vállalni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a műszaki ellenőrnek van egy alapfelelőssége. Javasolja a szerződés megfogalmazásához ügyvéd bevonását azzal, hogy kerüljön a testület elé az aláírást megelőzően. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja a Multi Act Kft. ajánlatának elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

211/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

„Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása” című projekthez kapcsolódó „Műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyú beszerzési eljárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása” című projekthez kapcsolódóan a

 1. a „Műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyában Multi Act Kft-vel (1119 Budapest, Ormay udvar 1.) szerződést köt bruttó 2.438.400,- Ft (azaz bruttó kettőmillió-négyszázharmincnyolcezer-négyszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

12./ Napirendi pont

Kodály Zoltán utca telekrendezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja egyeztető megbeszélés kezdeményezését az érintettekkel szeptember hónapban.

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nehéz helyzetről van szó. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

212/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Kodály Zoltán utca telekrendezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyeztető megbeszélést kezdeményez az érintettekkel szeptember hónapban a Kodály Zoltán utca telekrendezése ügyében.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző – közterületfelügyelő

13./ Napirendi pont

Első Magyar Borház Szeremley Birtok Kft. kérelme „lakó-pihenő övezet” közlekedési tábla hatálya alóli felmentés tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek különös figyelemmel a területre elkészült forgalomtechnikai tervben foglaltakra és tervezői javaslatokra.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szomorú lenne, ha a szőlőket nem tudnák a tulajdonosok művelni azért, mert a mezőgazdasági traktorok nem mehetnek fel a területekre. Valamilyen engedélyt ki kell adni a járművekre.  Úgy gondolja, hogy ez nem jelenti azt, hogy a nap 24 órájában egymást érve vonulnak fel, hanem időközönként, engedély alapján felmehetnek.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő szerint hét végén nem szabad megengedni, akkor nagy a forgalom., kellemetlen, ha traktorokat kell kerülgetni.  Hétfőtől-csütörtökig reggeltől 10 óráig javasolja engedélyezni a behajtást. A permetezést és egyéb mezőgazdasági munkákat meg kell csinálni, nem lehet a gazdákat ellehetetleníteni.

 

Mékli Bernadett képviselő megjegyzi, hogy vannak kiváltó utak is.

 

Török Zoltán képviselő szerint a tábla a pályázat része, fenn kell tartani. Javasolja, hogy hétfőtől-csütörtökig reggel 7.00 – 11.00 óra között használhassa kérelmező az útszakaszt a birtokának karbantartására.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vonatkozó rendeletet felül kell vizsgálni, egyértelmű szabályokat hozni. Fel kell hívni arra is a figyelmet, hogy hogyan kell karbantartani az ingatlanok előtti területet, a kilógó növényzetet, stb.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a lakó-pihenő övezet tábla nem engedi meg, hogy oda traktorok menjenek be. A tábla kiegészítését a rendőrséggel egyeztetni kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy alapvetően a bizottsági véleményt átveszi a testület. A pályázat szerinti fenntartási időszakban a lakó-pihenő övezeti táblának maradnia kell. Mezőgazdasági gépek behajtására hétfőtől-csütörtökig reggel 7-11 óra között engedély kérhető és adható az ingatlan megművelésével összefüggő tevékenységekre. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az általa összefoglalt javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

213/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Első Magyar Borház Szeremley Birtok Kft. kérelme „lakó-pihenő övezet” közlekedési tábla hatálya alóli felmentés tárgyában

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Első Magyar Borház Szeremley Birtok Kft. kérelme „lakó-pihenő övezet” közlekedési tábla hatálya alóli felmentés tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és a Kisfaludy Sándor utca és a Római út közlekedési rendjét fenntartja, különös figyelemmel a (GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekthez kapcsolódó) területre elkészült forgalomtechnikai tervben foglaltakra és tervezői javaslatokra.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.
 3. felkéri a hivatalt, hogy a rendőrséggel egyeztetve gondoskodjon kiegészítő tábla kihelyezéséről akként, hogy hétfőtől – csütörtök 7-11 óra között használható az útszakasz az érintett ingatlanok megművelésével összefüggő tevékenység végzéséhez, munkagépek részére.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Part Andrásné igazgatási ügyintéző

 

A határozat és a napirend vonatkozásában Krisztin N. László polgármester az Mötv. 68.§-a alapján a annak újratárgyalását kezdeményezte.

14./ Napirendi pont

Szoják Miklós kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy időközben lakossági javaslat is érkezett, melyet az eljárásban megvizsgáltatunk. Ha az érintettek az önkormányzat segítségével aszfaltoztatják le az utat, akkor a problémát meg lehetne oldani, de ehhez a közlekedési szakemberek véleménye szükséges.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a szakértő állásfoglalását követően kerüljön sor a lakossági egyeztetésre.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

214/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Szoják Miklós kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Szoják Miklós kérelme” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. felkéri a Hivatalt, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányságtól kérjen állásfoglalást és a Magyar Közút Nonprofit Kft-vel vegye fel a kapcsolatot.
 3. felkéri a Hivatalt, hogy a közlekedési rend felülvizsgálatára vonatkozóan a szakértő bevonásához kapcsolódó ajánlattételi eljárást készítse elő és azokat küldje ki. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására és kiküldésére.
 4. felkéri a Hivatal Költségvetési- és adóosztály vezetőjét, hogy vizsgálja meg, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítható-e a felülvizsgálat pénzügyi forrása.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

ajánlattételi felhívás kiküldésére és értesítésre 5 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

15./ Napirendi pont

Pályázatokról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek és javasolja az ún. fásítási pályázat benyújtását.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy a fásítási pályázatot lezárták, az összes fa elfogyott.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatást kér arról, hogy mi zajlik a felső bazársoron.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy a beton ülőkékkel kapcsolatban a tervező készít egy egyenértékűségi nyilatkozatot, az ülőkét az Ornamentika Kft-től (Győr) fogjuk megrendelni. Egy betonalapot kell készíteni, utána hozzák az elemeket.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy a 120/4.hrsz-ú ingatlan terveiben nincs járda, az üzletből közvetlenül az utcára kell lépni, ez balesetveszélyes. Kérdéses, hogy autóval hogyan lehet behajtani, elegendő lesz-e a hely a virágágyás elbontása után.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy a tervezővel a helyszínen pénteken fognak egyeztetni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy a 120/4. hrsz-ú üzlet ügyét a tervezővel egyeztetni kell, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

215/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. elrendeli, hogy a 120/4 hrsz-ú üzlet ügyét a tervezővel egyeztetni kell.

 

Határidő: azonnal

2. pont szerinti egyeztetésre 3 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

16./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a testületi ülésen be kell számolnia. Erre legutóbb februárban került sor, a járványhelyzet miatt arányaiban kicsit több kérelem érkezett. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

216/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

17./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy az elfogadott polgármesteri rendeleteket is megerősíti.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja a rendőrséggel felvenni a kapcsolatot. Sok a probléma a közlekedés kapcsán. A szezonban fontos a jelenlétük, szükség van a gyalogos járőrökre is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a biztonsággal összefüggésben a strandok őrzésére szerződésünk van. Tavaly a testület 1 millió forinttal támogatta Kóczián Géza által vezetett biztonsági cég jelenlétét a területen. Jelen gazdasági helyzetben ezt nem tudjuk bevállalni, de a lehetőségeket meg kell vizsgálni. Elmondja, hogy a Művelődési ház parkolójában két hónapig reggel 9-től este 9-ig állomásozik egy mentőautó, hogy a térségben segítséget tudjon adni. Önkormányzatunk a helyet biztosítja. Megköszöni a Borbarátok vezetőjének, hogy a mentő két fős személyzetének az ebédet biztosítja, annak költségét átvállalta.  Kérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

217/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesterének az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország Kormánya által a 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva meghozott döntéseit (135/2020.(IV.01.) – 193/2020.(VI.16.) számú polgármesteri határozatait és 7/2020.(IV.10.) – 13/2020.(VI.05.) polgármesteri rendeleteket) megerősíti.
 2. 2. a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

18./ Napirendi pont

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a járványveszély alatt is folyamatos tájékoztatást kaptak a képviselők az aktuális ügyekről. Elmondja, hogy együttműködünk egy BTTF nevű szervezettel, akik menedzselik a reményeink szerint több milliárdos fejlesztési csomagot a településen, a téma ma van a Kormány előtt. A Magyar Turisztikai Ügynökség helyett léptek be a GINOP projektbe. Az idei évet érinti a Kálvária projekt, melyben egyeztetést kértek tőlünk. Köszönetet mond a Badacsony New York-ban rendezvény szervezésében résztvevőknek, a rendezvény sikeres volt.  Tájékoztatja a lakosságot, hogy komoly vitákat folytatunk a volt Leszner Pince tulajdonosával az épület színeivel kapcsolatban, mivel a HÉSZ és a TAK nem engedélyezi az alkalmazott színhasználatot. A tulajdonos ezt nem veszi tudomásul, valószínűleg büntetés kiszabására kerül sor. A járványügyi helyzet előtt megtartottuk a települési nőnapot. A Kultkikötő újra megkereste az önkormányzatot, a Vérző Magyarország című műsorukat térítésmentesen felajánlották, időpontját szeptember vége felé javasolja. 6,5 millió forintot költöttünk a járványügyi védekezéssel összefüggésben, segítettünk különböző szervezeteknek fertőtlenítő és egyéb anyagok biztosításával. Felső bazársorral kapcsolatban már ismertettük az utolsó fejleményeket, a Tourinform Iroda várja, hogy vissza költözhessen. A Kisfaludy út felújítására vonatkozó projekt végleges lezárása megtörtént. Ebben a pályázatban 11 konzorciumi partner van, van olyan projekt, melyben az alapkőletételnél tartanak. A teljes projektet 2021. év végére kell befejezni. A bölcsőde tervei elkészültek, indikatív ajánlatot kérünk a kivitelezésre. Akinek ehhez javaslata van, kéri, hogy juttassa el hozzá. Az elmúlt időszakban sok haláleset történt, olyan remek embereket veszítettünk el, mint pld. Lesz Ferenc. A GINOP 2,5 milliárdos programnál a tervezői közbeszerzés és a szerződéskötés megtörtént, kooperációk és a kivitelezői közbeszerzés előkészítése zajlik. A határidő módosult 2021. december 31-re, reálisan januárban tudunk munkaterületet adni. Különböző állami vagyonokat igényeltünk meg az elmúlt időszakban, pld. Egry Múzeum, Szegedi Róza ház, utak, stb. Az országgyűlési képviselővel napi kapcsolatban vagyunk. A taxisok új járműveket vásároltak, feljelentés okán a taxik működése körül volt bonyodalom. Szezonnyitó megbeszélésre került sor a badacsonytomaji vállalkozókkal és szervezetek vezetőivel a jövőt illetően. Időközben a Tátikát bérbe adtuk. Gyermeknapot szerveztünk. A badacsonyörsi strand tekintetében az új tulajdonossal intenzív tárgyalások folynak, az álláspontok messze állnak egymástól. Az önkormányzat minimális követelménye, hogy az örsiek az idén és tartósan is vízhez jussanak. A vállalkozó az idén nem szeretné megengedni, és elvárja az önkormányzattól, hogy a fejlesztési elképzeléseit támogassa. A jelenlegi helyzetnél minden jobb lehet, de a lakosság igényéről nem mondunk le. Balatonfüreden az MTÜ szervezésében szakmai napot tartottak, ahol lesújtó vélemény hangzott el a magyar turizmus helyzetéről európai viszonylatban.  Ha a folyamat folytatódik, akkor a legalsó réteg keres Magyarországon célpontokat a pihenésre és kikapcsolódásra.  Szerveztünk egy trianoni megemlékezést, a résztvevőknek köszönetét fejezi ki. Forintos Ervinnek megköszöni a harangláb elkészítését. A szörftároló ügyében ma döntött a testület. A körülményekhez igazodva zajlik az intézményekben a ballagás. Az útfejlesztésekkel kapcsolatosan a műszaki tartalom változtatása a téma, a pályázat határideje december 31.  Ha minden műszaki tartalmat beleteszünk, akkor a keretösszeget túllépve uniós nyílt eljárásra lesz szükség, a határidőt nem biztos, hogy tartani tudjuk. Ha meghívásos eljárás lesz, akkor nettó 300 millió forint alatt kell tartani a beruházási értéket, forrásokról kell lemondani. Az ajánlatkérések folyamatban vannak. Megkeresés érkezett a borászatok részéről, hogy kapcsolódnának a Rózsakő fesztiválhoz. Tudomásunk szerint a Borhét nehezen vagy egyáltalán nem tartható meg jelen helyzetben, ezért adták be a kérelmet. Időközben az a jelzés érkezett, hogy a Rizling sori vállalkozások nem fogadják örömmel a borászokat, nem igazán érdekük a rendezvény.  Greznár Attilával is egyeztetett, aki jelezte felé, hogy a korábbi támogatói is elléptek a program mellől, így pillanatnyilag úgy tűnik, hogy nem lesz Rózsakő fesztivál.  Köszönti az ülésen jelenlévő Szebellédi Ferenc vállalkozót, kérdezi, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Szebellédi Ferenc vállalkozó elmondja, hogy a vállalkozók megosztottak ebben a témában. Valóban igaz, hogy a borászok bevonását nem kívánják, azt szeretnék, ha a Borhét meg lenne tartva, bármelyik területen. Tudomása szerint 500 fő alatti rendezvényt már most meg lehet tartani. Nem szeretnék, ha egyszerre több rendezvény lenne. Úgy tudja, hogy a testület át szerette volna gondolni a rendezvényekre vonatkozó korábbi koncepciót, jó lenne, ha ezt meg is tenné. Javasol a hivatalon belül egy külön csoportot létrehozni, mely a rendezvényekkel foglalkozik, pályázatokat nyújt be, stb. Túl kell lépni azon, hogy a vállalkozók saját maguk próbálják a rendezvényeket megtartani. A Borhétnek mindig örültek, másfajta vendégkört hozott.  Most viszont olyan vendégek jönnek, akik nem kívánatosak, tönkre teszik a parkokat, kukákat borogatnak, a Kisfaludy utat is rongálják. Ha valakinek pénze van, az nem jelenti azt, hogy kultúrája is van.  A kulturált borfogyasztás, amit a Borhét jelzett, valahogyan félresiklott.  Kérdezi a jegyzőt, hogy mi a meglátása a Borhéttel kapcsolatosan.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a jogszabályokat és a rendezvény forgatókönyvét figyelembe kell venni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Rózsakő fesztiválhoz illeszkedik a Fényvarázs ünnepe, melynek része a tűzijáték, ami 600 eFt + ÁFA összegbe kerülne. Ha nincs program, el kell gondolkodni azon is, hogy akar-e a testület ennyit költeni a tűzijátékra. Jelen előírások szerint augusztus 15. után lehet rendezvényeket szervezni. Ahol nem lesz rendezvényt, ott kevesebb lesz a vendég.  Esetleg a borászatok szervezzenek programot az alsó részen, melyhez a támogatást az önkormányzat megadja úgy, mintha a Rózsakő fesztivál lenne megtartva.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő sajnálja, hogy a vállalkozók nem szeretnének együttműködni a borászokkal. Arról, hogy milyen közönség jelenik meg, senki nem tehet. Az emberek igénylik a kikapcsolódást. El tudná képzelni, hogy ne a 17 napos borfesztivál legyen megtartva, hanem két részletben, augusztus 3-ig egy 8 napos, majd a második részlet augusztus 15-23-ig tartson. Egyeztetett a borászatokkal, hogy hogyan állnak ehhez, illetve a Művelődési Intézmény vezetőjének is kérte a segítségét.  A helyszín nem jelent gondot. Ha a testület a Rózsakő fesztiválhoz megszavazott 2 millió forintot a borászatok részére biztosítja, akkor más lenne a helyzet.

 

Krisztin N. László polgármester szerint további megbeszélésre van szükség a borászokkal. A Rózsakő fesztivál támogatása nem jelenti a Rizling sori vállalkozások támogatását, ugyanúgy szolgálja a szobakiadók, vendéglátók egységek, stb. érdekeit is.  Az a cél, hogy a városban minél több vendég legyen, a különböző szolgáltatások és az önkormányzat bevételhez jusson, a vendég jól érezze magát. Ennek a kommunikációjára oda kell figyelni. Ennek kapcsán hangzott el, hogy talán elhibázott filozófia volt a korábbi testület meghatározó képviselői részéről, hogy legyen kevesebb, de nagypénzű turista. Ez a réteg megjelent, de nem olyan, mint amilyennek képzeltük. Ehelyett a családok megjelenése, az élmény legyen a meghatározó. A vállalkozók úgy ítélték meg, hogy a Rózsakő fesztiválra meghívott előadók színvonala évről-évre romlik, számukra szinte már vállalhatatlan.

 

Szebellédi Ferenc vállalkozó elmondja, hogy egyes vállalkozók nem akarnak sokáig nyitva tartani, menekülnek ettől, mert ha a menedzser réteg alkoholos befolyásoltság alatt van, törnek-zúznak és cirkuszolnak.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy a legutóbbi Kormányrendelet szerint az 500 fő alatti rendezvényeket meg lehet tartani, akár zárt térben is. Két hét múlva már több lehetőség is lehet. Javasolja, hogy legyen augusztus 20. körül, illetve már előtte is egy hosszabb rendezvény. Ha nem lesz Rózsakő fesztivál, akkor annak kerete a másik rendezvényhez felhasználható. A rendezvényeket mindenképpen az alsó helyszínen javasolja.

 

Török Zoltán képviselő javasolja július 17-26-ig a Borhetet megtartani, augusztus 16-23 között pedig egy másik programot szervezni. Legyen meghatározva, hogy az önkormányzat erre pld. 10 borászatot látna szívesen. Erről most legyen döntés, a támogatás összegét is meghatározva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 2 millió forintot a vállalkozók nagyon kevésnek tartották, ebből nem lehet színvonalas műsort szervezni.

 

Takács Lajos képviselő szerint az idő rövidsége miatt most legyen döntés.

 

Forintos Ervin képviselő 2 x 1 hetet javasol a Részvételi Szabályzat szerint, viszont, ha nincs elegendő jelentkező, akkor más vidékről is jöhessenek borászatok.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy a szabályzat szerint 15 faház lehet, de 10 borászatnak van helye. A Borfesztiválra több pénzt szánt volna a testület, de csak kisebb programokat lehet szervezni, nem javasolja a szabályzatot alapul venni. Javasolja, hogy a Kulturális Intézmény vezetője szólítsa meg a borászatokat. Nem szoktak többen lenni 500 főnél.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Borhét Szabályzat adott időszakra szól, azt most nem javasolja vitára bocsátani. Borhét helyett borhétvégék szervezését javasolná a BVKI felé. Az intézmény a rendezvény szervezője, szakmailag önálló, a gazdálkodásért fegyelmi felelősséggel tartozik. Abban kell állást foglalni véleménye szerint, hogy a helyszín az Alsó park legyen, illetve meghívással történjen a borászatok kiválasztása, maximum 10 férőhelyre.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy fenti javaslatot támogatja. Kéri, hogy aki az elmondottakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

218/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

2020. évi Bor7vége

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a 2020. évi Borhét helyett Bor7végék szervezését javasolja a BVKI felé, továbbá felkéri, hogy az intézmény a 2020. évi költségvetésében rendelkezésre álló előirányzatokat vizsgálja meg.
 2. 2. a rendezvény helyszínéül javasolja az Alsó park területét,
 3. 3. borászatok vonatkozásában meghívást javasol 10 helyre,
 4. 4. folyamatos tájékoztatást kér az intézmény vezetőjétől.

Határidő: azonnal

egyeztetésre és rendezvényszervezésre folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Nagy László BVKI intézményvezető

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a két ülés közötti időszakról szóló tájékoztatást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

219/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

19./ Napirendi pont

Volt Intertourist üzlet ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága javasolta, hogy a testület szerdai ülésén legyen döntés az ügyben.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy készül a Felső-bazársor felújítása. A volt Intertourist üzlet rontja a pozitív összképet. Egyeztetéseket folytattunk a tulajdonossal, aki kifejezte azon szándékát, hogy akár ő, akár egy általa megjelölt személy – aki megvenné az ingatlant - hajlandó jövő május 31-ig megfejleszteni. Ha az ingatlan eladásra kerül, akkor az adás-vételi szerződésben rögzíteni kell az önkormányzatnak azt a feltételét, hogy jövő május 31-ig az épületet meg kell újítani. Az önkormányzat korábban megterveztette az épületet, de az egykori Csülök csárda épületével együtt történt a tervezés, ezért ez most nem valósítható meg. Javasoltuk, hogy az építtető készíttessen egyedi tervet az épületre, melyet a testülettel el kell fogadtatni. Az ügyet feszíti egy földhasználati kérdés is, mivel csak a felépítmény a tulajdonosé, az alatta lévő terület az önkormányzaté.  Erre vonatkozóan az előző testület meghatározott egy értéket, mely alapján nem ment teljesedésbe a földhasználati jog, a tulajdonos új összeg megállapítását kéri. Megvizsgáltuk a helyben szokásos értékeket, a vetítési alap általában az éves bérleti díj 10 évre vetített összege. Ezt befolyásolja, hogy az adott épület hol helyezkedik el, mennyi ideig hasznosítható. Mindezek alapján a földhasználati jog ellenértékét 6 millió forintban javasoljuk megállapítani. A tárgyalások során másik megoldásként merült fel, hogy elbontásra kerül, és nem lesz helyette semmi építve.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a földhasználati jog ellenértéke hogyan kerül majd befizetésre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez szerződésben szabályozható, melyhez szívesen venné az ügyvéd úr véleményét. Az lenne az önkormányzat számára az előnyös, ha a tulajdonos építené át, mivel őt ismerjük.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kérdezi, hogy kötelezhető-e az esetleges új tulajdonos, hogy a terv alapján építse meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az adás-vételi szerződésbe a feltételeket bele kell foglalni. A tulajdonos legalább 20 éve kéri az épület átépítésének engedélyezését, pozitívan áll a kérdéshez.

 

Szebellédi Ferenc vállalkozó elmondja, hogy a Csülök csárda földhasználati díja 10 éve 600 eFt volt, most a 6 millió forintot kevésnek tartja. Az Intertourist leendő vevője megkereste őt is, ajánlatot tett a Csülök csárda megvételére. Mindkét épületet megvásárolná. Az ajánlatot nem fogadta el, de hajlandó a további tárgyalásra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Csülök csárda alatti földhasználat ügyében egy hibás ügyvédi intézkedés történt, ez az alapja az egész problémakörnek.

 

Török Zoltán képviselő 7 millió forintot javasol meghatározni, vagy igazságügyi szakértő megkérdezését javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a 7 milliós földhasználati díj elfogadása esetén vissza kell-e vonni a vonatkozó korábbi határozatot.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy később is van rá mód, a szerződés előkészítésekor.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a jelenlegi tulajdonos 2021.05.31-ig az általa készíttetett egyedi terv és engedély alapján újjáépíttetheti az építményt, a végleges terv előtt a képviselő-testület hozzájárulását kikérve, illetve a földhasználati jog ellenértékét 7.000.000 Ft összegben javasolja megállapítani, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

220/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Volt Intertourist üzlet ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a volt Intertourist épülete vonatkozásában megállapodást köt a felépítmény tulajdonosával a következők figyelembevételével:

a)    a jelenlegi tulajdonos 2021.05.31-ig az általa készíttetett egyedi terv és engedély alapján újjáépítteti az építményt és vállalja, hogy a végleges terv előtt a képviselő-testület hozzájárulását kikéri,

b)   az ingatlanhoz kapcsolódó földhasználati jog ellenértékét 7.000.000 Ft összegben állapítja meg

A képviselő-testület felkéri dr. Sipos Balázs ügyvédet a szerződés(ek) előkészítésére és annak ellenjegyzésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 11.20 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                           Wolf Viktória

polgármester                                                                      jegyző

Takács Lajos

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő


[L1]

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!