Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2020.03.27. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 7/2020.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 27-én 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                          polgármester

Borbélyné Galambos Gabriella      képviselő

Forintos Ervin                               képviselő

Hartai Béla                                     képviselő

Mékli Bernadett                             képviselő

Takács Lajos                                  képviselő

Török Zoltán                                 képviselő                                 (7 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Wolf Viktória                               jegyző                                      (1 fő)

 

Lakosság részéről jelen van: 0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a jegyző asszonyt. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervin képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Wolf Viktória jegyzőt javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

131/2020. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Wolf Viktória jegyzőt jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy alapvetően hetek óta azon gondolkodnak, milyen formában legyenek a testületi ülések megtartva. A Jegyző asszony a Kormányhivatal állásfoglalását kérte. Azt válaszolták, hogy a központi intézkedést meg kell várni, ez megtörtént, kijárási korlátozás lesz. Ez alapján kijelenti, hogy a jövő szerdára tervezett testületi ülés elmarad. A legsürgősebb ügyeket a képviselők részére véleményezésre elektronikus úton kiküldi, majd az összesített iránymutatás szerint fog dönteni. Elmondja, hogy a meghívóban 1 napirendi pont szerepel. Második napirendként javasolja megtárgyalni a „GINOP-7.1.6-16-2017-0004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a kiállítás tartalom beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntés tárgyában” tárgyú napirendet. Elmondja, hogy a dizájn témájában a közbeszerzés határideje lejárt, az ajánlatokat felbontották, közösen kell dönteni. Kérdezi, hogy egyéb módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirend felvételével és a napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

132/2020. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. március 27-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. 1. Koronavírus járvánnyal kapcsolatos egyeztetésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 2. A GINOP-7.1.6-16-2017-0004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a kiállítás tartalom beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntés tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

  1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

  1. Napirendi pont

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos egyeztetésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy március 12-én a Kormány kihirdette a veszélyhelyzetet, mellyel a polgármesterekre sok jog és felelősség hárul, gyakorlatilag a képviselő-testület helyett működnek. Március 16-án a Kormány elrendelte az iskolák bezárását. Ezt követően az óvodában és a bölcsődében rendkívüli szünetet rendeltünk el. Azóta sok intézkedést foganatosítottunk, többek között a 70 éven felüliek részére – amennyiben igénylik – naponta egyszeri meleg ételt viszünk, élelmiszerrel, gyógyszerrel látjuk el őket. Folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot. A közterületeken fertőtlenítő permetezést végzünk, a strandokat lezártuk, stb. Egyéb beszerzéseket is foganatosítottunk, fertőtlenítő szereket, ivóvizet tároltunk be, a konyha fel van készülve nehezebb időszakra, 1 hónapos készlete van, a város ellátása ebből a szempontból egyre megnyugtatóbb. Az itt élő emberek közül sokan tesznek különböző felajánlásokat telefonon, pld. ingyen maszkokat is varrnak. A Parlament március 26-án ismét ülésezett, melynek következtében megszűnt a veszélyhelyzet, ezzel a polgármester jogköre arra, hogy a testület helyett működjön. Elmondja, hogy március 25-én kiadott egy intézkedést, melyben visszavonásig megerősítette a korábban hozott intézkedéseket.  A mai ülést azért kellett összehívni, hogy a testület erősítse meg, vagy változtassa meg az abban foglaltakat. Javasolja, hogy a testület a polgármester által a veszélyhelyzetben foganatosított intézkedéseket – különös tekintettel az óvoda és bölcsőde vonatkozásában a rendkívüli szünet elrendelésére – visszavonásig tartsa hatályban. Holnaptól korlátozott kijárási tilalom lesz április 11-ig. Elkészültek az igazoló kártyák, melyekkel azok a kollégák, akiknek a munkája nélkülözhetetlen, be tudnak járni a munkahelyükre. Megnövekedett azon 70 éven felüli lakosok száma, akik igénybe veszik az önkormányzat segítségét. Komoly készletünk halmozódott fel maszkokból, javasolja az ellátást igénybe vevő időseknek ebből is juttatni.

 

Mékli Bernadett képviselő javasolja a kijárási tilalomról a hangosbemondón keresztül is tájékoztatni a lakosságot. Az ételkiszállítással, bevásárlással kapcsolatosan nyomatékosabb tájékoztatást javasol adni, az idősek személyesen akarnak pld. húsvéti bevásárlást csinálni az önkormányzati sofőr bevonásával, illetve az ő segítségét is gyakran kérik.

 

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy telefonáljon, akinek segítségre van szüksége, az alapvető élelmiszerek beszerzésében, gyógyszerbeszerzésben, ételkiszállításban tudnak közreműködni. A kollégák nem mehetnek be pld. a TESCO-ba vásárolni. Büszke arra, hogy Badacsonytomaj és Ábrahámhegy összedolgozik, segítik Balatonrendest is.

 

Hartai Béla alpolgármester javasolja, hogy a testület ne adjon információkat, az önkormányzati segélyvonalat kell felhívni, ott kaphat mindenki pontos tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 30/886 06 07 telefonszám hívható. Megjegyzi, hogy a csekkes postai befizetéseket is sokan kérik.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ezt nem tzdják vállalni, egyrész veszélyesnek ítéli, másrészt kapacitásban nehéz megoldani. A különböző hivatalokból érkező postai iratokat is „iratkaranténba” helyezzük.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja erre otthon is odafigyelni, mert veszélyhelyzetet jelenthet. Ha az elkövetkezendő időben feltétlenül szükség van intézkedésre, akkor a képviselőkkel való elektronikus egyeztetést követően ezt meg fogja tenni.  Ha a Kormány nem rendeli el a veszélyhelyzetet, akkor valamilyen formában össze kell jönni, de bizottsági ülések most nem lesznek.  Kérdezi, hogy egyéb hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a veszélyhelyzetben foganatosított intézkedéseket – különös tekintettel az óvoda és a bölcsőde esetében a rendkívüli szünet elrendelésére – hatályban tartja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

133/2020.(III.27.) képviselő-testületi határozat

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos egyeztetésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzetben foganatosított intézkedéseket – különös tekintettel az óvoda és bölcsőde esetében a rendkívüli szünet elrendelésére – hatályban tartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 


 

  1. Napirendi pont

A GINOP-7.1.6-16-2017-0004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a kiállítás tartalom beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntés tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy fenti projekt vonatkozásában a határidő lejárt, két ajánlat érkezett. A Geanat Kft (Budapest, Bartók Béla u. 35.) 21.431.500 Ft-os, a Tó-Art Medic Kft. (1215 Budapest, Árpád u. 8/a.) 23.180.000 Ft-os nettó ajánlatot adott. Az ajánlatokat a felelős akkreditált közbeszerző és a Bíráló Bizottság értékelte. Az idevonatkozó anyagokat a képviselők részére kiosztottuk, mely szerint érvényes ajánlatot a Geanat Kft. adott.

Tájékoztatást ad arról, hogy jelenleg három dolog zajlik. A GINOP 2,5 milliárdos program tervezésére kiírt közbeszerzési eljárást folyamatban van, a határidő április 2-án jár le. Remélhetően eredményes lesz, a tervezés meg tud indulni. A teljes projektet meg kellett volna szeptember 30-ig valósítani. Határidő módosítást kértünk, így azt 2021. december 31-re módosították. Pozitív esetben január körül a munkaterületet át tudjuk adni. Úgy gondolja, hogy a nagyobb cégeknek a jelen helyzetben is fenn kell tartaniuk a rendszert. Nem tudható, hogy április 2-át követően lesz-e veszély helyzet, illetve kijárási tilalom. Ha a polgármester jogköre lesz a döntés, akkor emailben ki fogja kérni a képviselők állásfoglalását, határozott választ kérve, és a többség jelzése szerint dönt. A kitalált rendszernek az a hiányossága, hogy nem látja név szerint, hogy ki mit javasol. A jegyző asszony azt kéri, hogy nevesítve, egyértelműen – igen, nem, tartózkodás – történjen a szavazás.  A BM-es útfejlesztési pályázat tervei elkészültek, 1-2 vállalkozótól indikatív ajánlatot fogunk kérni, így tudható lesz, hogy milyen eljárást kell indítani. Ezt követően indulhat a közbeszerzés. Zajlik a felső-bazársor, a Halászkert parkoló és a park felújítása, ezeket a beruházásokat végig kell vinni. A Magyar Falvak programban kiírták a közösségi terekre, kultúrházra vonatkozó pályázatot, itt jó eséllyel nyerhetünk 30 millió forintot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kérdezi, hogy a strandi beruházásokkal, a Fő utca felújításával, a Kálvária projekttel mi lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a strandokon a Kruchina féle beruházással és a többi esetben is gond van, remélhetően lesz lehetőség határidő hosszabbításra. Azt az információt kapta, hogy az MTÜ-től fel fogják hívni a pályázatokkal kapcsolatosan, ez még nem történt meg. Kiderült, hogy az épületre egy veszprémi cégnek szerzői jogai vannak, célszerűségi okból őket kellene megbízni a tervezéssel, - amennyiben lehetséges - mivel több százezer forintról van szó. Úgy gondolta, hogy a Kormány a koronavírussal kapcsolatos védekezés költségeire a beruházásokra adott összegből is átcsoportosít. Viszont Brájer Éva felhívta azzal, hogy a Kormány részére az előterjesztést előkészítették, azzal számolnak, hogy a Kálvária projekt, a Fő utca felújítása, a strandi beruházások mennek tovább.

Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja a határozati javaslat elfogadását, melyről név szerinti szavazás szükséges. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására.

 

Wolf Viktória jegyző névsor szerint olvassa a képviselők nevét és jegyzőkönyvben rögzíti a szavazást:

(A név szerinti szavazásról készített jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv melléklete.)

Név szerinti szavazás eredménye:

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő     igen

Forintos Ervin képviselő                         igen

Hartai Béla alpolgármester                      igen

Krisztin N. László polgármester               igen

Mékli Bernadett képviselő                        igen

Takács Lajos képviselő                           igen

Török Zoltán képviselő                           igen

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal a határozat elfogadásáról döntött.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – név szerinti szavazással – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

134/2020.(III.27.) képviselő-testületi határozat

a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a kiállítás tartalom beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntés tárgyában

  1. I. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi közbeszerzési eljárásban meghozza az alábbi eljárást lezáró döntést.

  1. II. Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által a Kbt. 117. § szerint a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a kiállítás tartalom beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás tárgyában indított közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2020. 03. 23. 10:00 óráig összesen 2 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot

1. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: Geanat Kft

Székhelye: 1114 Budapest Bartók Béla út 35.

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 21 431 500

A telepített eszközökre vállalt többlet jótállás időtartama (hónap): 12

2. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: Tó-Art Medic Kft

Székhelye: 1215 Budapest Árpád Utca 8/a

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 23 180 000

A telepített eszközökre vállalt többlet jótállás időtartama (hónap): 12

Az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők:

Geanat Kft (1114 Budapest Bartók Béla út 35.)

 

A közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot tett ajánlattevők:

Geanat Kft (1114 Budapest Bartók Béla út 35.)

 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti értékelése:

A Geanat Kft (1114 Budapest Bartók Béla út 35.) ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legmagasabb összpontszámot, így az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető.

Fentiekre tekintettel ajánlatkérő a Geanat Kft (1114 Budapest Bartók Béla út 35.) ajánlattevőt nevezi meg az eljárás nyerteseként és vele a szerződést megköti, tekintettel arra, hogy:

-            az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,

-            az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,

-            az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető, a rendelkezésre álló fedezet összege rendelkezésre áll.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a fentiek szerint eredményessé nyilvánítja.

  1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a Jegyző asszonynak a munkáját, majd a nyilvános ülést 8.39 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                                    Wolf Viktória

polgármester                                                                                                jegyző

Forintos Ervin

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!