2019.09.20 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 18/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember
20-án 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                     alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                       képviselő

Laposa Bence                                  képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő

Nagy Miklós                                    képviselő                                (7 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Wolf Viktória                                  jegyző                                     (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                               osztályvezető

Krisztin N. Lászlóné                       igazgató

Part Andrásné                                  jegyzőkönyvvezető                 (3 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

307/2019. (IX.20.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 2 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy napirendi módosításra van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a nyilvános ülés napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

308/2019. (IX.20.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. szeptember 20-i nyílt ülésének napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. 1. 2019/2020-as tanévben általános iskolába járó diákok díjmentes szállítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

2019/2020-as tanévben általános iskolába járó diákok díjmentes szállítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a képviselőket, hogy mondják el a napirenddel kapcsolatos gondolataikat.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy hétfőn reggel fél 8-kor kapott egy telefonhívást, melyben a képviselő-testületet durván szidták, mert nem szavazta meg a sofőr felvételét, illetve az iskolás gyerekek szállításához nem járult hozzá. Ezen megdöbbent, mert az iskolával kapcsolatosan mindent megszavaztak. Amikor a tantestület kirándulni ment, az autó és a busz igénybevételéhez ő is hozzájárult.  Az elektromos buszokra négy sofőrt vettek fel, Csík Milán régebbi sofőr helyett itt van Vastag Béla. Nagy Lajos képviselő is ingyen hordta 4 évig a gyerekeket és az időseket, ezt még a cirkuszt követően is megtette a gyerekekért és az idősekért. Miért vasárnap délután történt meg sms-ben az érintettek tájékoztatása arról, hogy nem tudjuk szállítani a gyerekeket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy meglepődött az ügyön, de kampány idején minden megengedett elvileg. A testület valóban megszavazta a szállítást, amit a meglévő lehetőségek között igyekeztünk végrehajtani. A válaszában le is írta, hogy tanévnyitót követő naptól szállítottuk a gyerekeket, igaz, hogy jobb híján ketten a feleségével. Egy-két nap után az iskolai karbantartó, Ellés Imre vette át a reggeli szállítást, mert ebben az időszakban ő az iskolában tartózkodik. Ez látszott a legcélszerűbbnek és legésszerűbbnek. Ennek a feladatnak a végrehajtása nem kis organizációt igényel, a kialakult helyzettől függetlenül hálás Nagy Lajos képviselőnek, hogy eddig besegített. Ha érdekes, hogy ez miért változott meg, lehet róla beszélgetni.  Az utóbbi hetekben a reggeli járatokat az Ellés Imre oldja meg, a délutáni szállítást pedig ők ketten. Hétfőn és kedden más elfoglaltságuk miatt nem tudták a gyerekeket hazavinni. Vastag Béla lett felvéve a Milán helyett, de nem sofőrként, hanem közterületi segédfelügyelőként lett alkalmazva, de a többi szállítással összefüggő feladatot is megoldja. A kisbusszal nem vállalta be a gyerekek szállítását. Mivel munkakörében nem szerepel, nem lehet erőszakot alkalmazni vele szemben. Most itt tartunk kb.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy miért vasárnap délután derült ki és miért a polgármester és az iskolaigazgató vitte a gyerekeket, a többi sofőr vagy Nagy Lajos is megoldotta volna. Úgy érzi, hogy pontosan a polgármester és a felesége használják kampánycélra ezt a lehetőséget. A szülők vele üvöltöttek, hogy aljas és szemét a testület, nem szavazta meg a gyerekszállítást. Meg van lepődve ezen.

 

Krisztin N. László polgármester szerint furcsa az egész. Hétfőn reggel megtörtént a gyerekek szállítása. Reméli, hogy a képviselők nem feltételezik, hogy ő mondta a szülőknek, hogy a képviselők nem szavazták meg.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a szülők azt a tájékoztatást kapták, hogy hétfőtől oldják meg, mert az iskola nem tudja felvállalni. Az önkormányzat vállalása volt, meg is tudtuk oldani. A hab a tortán, hogy elhangzott, hogy a képviselők nem engednek felvenni egy sofőrt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testületi döntés érvényes, ez nem probléma. Ki az a sok sofőr, aki rendelkezésre áll?

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az E-buszos sofőrök, Barbalics Antal és Vastag Béla is. Ha szükség van rá, meg kell oldani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Barbalics Antal az EFOP-os pályázat keretében 4 órásként van alkalmazásban, más kérdés, hogy ha kell, akkor besegít, de nem sofőr. A délutáni járattal volt probléma, két nap. A választásokig a gyerekszállítást meg tudtuk volna oldani.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az egyik szülő azt mesélte, hogy mivel nem vett részt a vasárnap délutáni programon, bosszúból kapták az sms-t, ez kicsinyes dolog volt.

 

Krisztin N. László polgármester visszautasítja a vádat, kéri ennek a szülőnek a nevét. Ezeknek az ügyeknek semmi köze egymáshoz. Ez nyilvánvaló.

 

Forintos Ervin képviselő kéri a jegyző asszonyt, hogy a gyerekszállítás jogszabályi hátterét tartassa be, legalább mostantól. Tegnap beszélt egy közlekedésrendészeti alezredessel, aki elmondja, hogy a szülőknek nyilatkozatot kell aláírni, a jogszabály előírja, hogy ki vezetheti a buszt, stb. Ezeket tisztázzuk le az elkövetkezendő időben. Olyan sofőrt kell keresni, aki bevállalja. 5 évig ezzel nem foglalkozott, de nehogy most ebből is ügy legyen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy évek óta ugyanúgy történik a gyerekszállítás.  Ha ezt a buszt gyerekszállítónak nevezzük és feliratozzuk, akkor valóban komoly feltételek vannak. Eddig is többször kértük a szülőket, hogy oldják meg, ha akadályoztatva voltunk a szállításban. Előfordult, hogy egy hétig is megoldották.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy egy hétig ő is vitte a gyerekeket. Akadályoztatás miatt meg lehet kérni mást. Úgy gondolja, hogy egy polgármesternek és egy igazgatónak a település és az iskola vezetése a feladata, nem a gyerekek szállítása. Nem szóltak senkinek, hogy ilyen probléma merült fel, mert pont ők akarták kampányra használni a gyerekszállítást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szülőknek szóltak. Ők nem csináltak fotót és nem tették fel a facebookra, hogy ők szállítják a gyerekeket. Az irodája három méterre van az alpolgármester úrétól, miért nem jött át hozzá hétfőn vagy kedden.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy ő is hasonló jelzést kapott, mint az alpolgármester úr. Kikérte a vonatkozó testületi határozatot, és vette a bátorságot, és minden egyes szülőt megkeresett. Elmondták, hogy olyan sms-t és telefont kaptak az iskolatitkártól, hogy október 13-ig a szülők oldják meg a beszállítást, mert addig nem tudják bevállalni a gyerekek és az óvodások beszállítását. Elmondták, hogy ez egy aljas és piszkos eljárási módszer, ezt a határozatot senki nem közölte velük. A gyerekek szállítása most sem megoldott hazafelé, kérték, hogy ez történjen meg reggel, fél kettőkor és négy órakor. Kéréssel jöttek felé a nyugdíjasok is. Elmondták, hogy némelyik nem is ül fel a buszra, mert olyan emberek vezetik, akikkel nem bírják ki a másfél - két órát. Mondták, hogy lassabban, óvatosabban vezessenek a rázós úton, a sofőr pedig úgy szólt vissza, hogy arra és úgy megy, ahogy akar, a kormány az ő kezében van. Az iskolások be és hazaszállítása nem a polgármester úr és a kedves felesége kötelessége, erre nincs jogosítványuk. Mondták, hogy inkább gyalogolnak a gyerekek, mint ebbe a két autóba beüljenek. Kéri, hogy a testület döntsön arról, hogy ki szállítsa a gyerekek. Ez nem polgármesteri és igazgatói hatáskör. Ha probléma adódik, sajnálná őket, ha olyan helyen kötnének ki, ahol nem kellene. Meglepődtek a szülők, hogy a határozat nincs végrehajtva.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy végre volt hajtva, két napig nem volt megoldott.

 

Nagy Lajos képviselő kéri, hogy a polgármester úr ne cáfolja meg őt, mert kimegy minden szülőhöz. Megkéri őt, hogy ne hazudjon sem a szülőknek, sem a képviselőknek és tartsa be az etikai határokat. Ne hergelje fel őt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nincs joga senkinek sem felemelni a hangját ebben a teremben. Vagy bezárja az ülést, és hazamegyünk. Kérdezi, hogy mit képzelsz, Lajos bácsi?

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi a polgármestert, hogy mit képzel, amikor az iskolásokat hordja haza. Ő is vállalja, ha a testület megbízza, szívesen, ingyen és díjmentesen a gyerekek és nyugdíjasok szállítását. Kiszúrta a szemét egy ajándékkosárral, majd visszahozza. Ő nem kérte, hogy ezt adja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha így érzi, akkor elnézést kér. Elmondja, - hogy tudjanak róla a képviselők, ha már ilyen személyeskedésbe ment át az ülés - hogy miután arról értesítették, hogy a szállítás során elhangzanak olyan mondatok, melyek nem oda valók, ezért próbálta megoldani máshogy a feladatot, nem a Lajos bácsi segítségével. Ettől függetlenül 20-án a Jegyző asszony bejött hozzá, és azt mondta, hogy a Lajos bácsi felajánlotta, hogy az időseket szállítja a rendezvényre. Azt mondta erre, hogy rendben. Majd másfél óra múlva megjelent a facebook bejegyzés. Nem szerette volna, hogy a szállítás kampány célt szolgáljon. Egyébként innentől kezdve azzal csináltatják a képviselők a feladatot, akivel akarják.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy nem látta a bejegyzést, nem tudja, hogy mi vele a probléma. Nagy Lajos 4 évig vitte a gyerekeket. A gyerekszállítás most kampánycélra lett felhasználva. Ha a Lajos nem használta arra, akkor ti tettétek azt.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ha nincs hétfőn ez a bejegyzés, akkor soha nem jelenik meg az oldalán ezzel összefüggésben semmi.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy akkor megjelenik bértollnokok tollából. Több száz km-re lakik valaki, az osztja az észt.

 

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy a probléma megoldása legyen a cél. A jogszabály megengedi, hogy a buszt a polgármester és a képviselő-testület tagjai közül bárki vezesse, mivel az iskola nem fizet érte térítést, nem szolgáltatás a kisbusz működtetése. A szülőkkel egy formanyomtatványt alá kell iratni, ezzel a problémát meg lehet oldani. Úgy gondolja, hogy ha ezt a Lajos bácsi higgadtan tudja kezelni, a testület ezzel a feladattal őt megbízhatja, mert ez az ügy fontosabb, mint a kialakult helyzet.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy eddig is nyugodt volt, szívesen hordta be a gyerekeket és a nyugdíjasokat is. Ezek után is megteszi, ha a testület ezzel megbízza. Ha a választáson megszavazzák, akkor bekerül a testületbe, ha nem, akkor nem kerül be. Már végig kampányolta a három településrészt, tovább nem teszi.

 

Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató elmondja, hogy a facebook oldallal kapcsolatosan szeretne reagálni, melyen sok valótlan dolog van. Reggel mindig szállították a gyerekeket, ti pedig azt írtátok, hogy nem. Nem tájékoztatás volt, hogy azon a két délutánon nem lesz, hanem kérés, hogy meg tudják-e oldani a szülők a gyerekek hazavitelét. Azt iskola titkárt nem citálta ide a bizottság ülésére, ha kell megteszi. De el tudja mondani, hogy mit mondott a gyerekeknek és a szülőknek hétfőn délelőtt. Azt kérdezte, hogy ma meg holnap délután meg tudják-e oldani a hazaszállítást. Nem kapott senki sms-t és írásbeli tájékoztatást. Azt mondták, hogy igen. Ő volt az, aki azt mondta, hogy Lajos bácsi nem beszél velük, nem veszi fel a telefonjukat, így hogyan lehetett volna értesíteni. Másik, hogy nem vállalja a felelősséget azért, hogy viszi valaki a gyerekeket, és másnak fent van egy oldalon, hogy íme szállították őket. A gyerekeket nem használhatják fel kampány célokra, ezért nem vállalja a felelősséget igazgatóként. Különben megköszöni az ingyen reklámot, mert senki nem tudta, hogy ők viszik a gyerekeket a három családon kívül, nem tették fel sehová sem. Vitték, ha kellett és ezután is megoldják, ha kell. Nem fogja megengedni, hogy reklám célokra a gyerekek fel legyenek használva.

 

Forintos Ervin képviselő úgy gondolja, hogy mindenki átérzi a felelősséget. Marad az előző javaslatánál., mielőbb továbbmegyünk ezzel az üggyel, és súlyosabb dolgokba is belevezetheti a testületet ez a dolog az elkövetkezendő egy hónapban. Ha Lajos bácsi nem viszi más irányba ezt a dolgot, akkor javasolja, hogy ő vezesse a buszt.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ő vezethette-e a buszt.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az-e a célja ennek az összejövetelnek, hogy a Lajos bácsi visszaüljön a buszra.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy hétfőn reggel 7.22 órakor hívták, hogy milyen
sms-t kaptak a szülők.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató kérdezi, hogy ki küldte az sms-t. Kéri, hogy mondják meg. Az iskola fenntartása nem a ti feladatotok, hagyjátok békén az iskolát.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az egész iskola látta, hogy a polgármester és az igazgató viszi a gyerekeket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azért nem engedte a Lajos bácsinak, mert ahogy viselkedik.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy ezt Ön csikarta ki belőlem, uram. A 30 éves barátság romlott meg közöttük, ő mindent tud bizonyítani. Megszületett a határozat, hogy nem hibás az a két ember. A rendőrök nem vezetik őt félre, ebben a tudatban lesz továbbra is.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e a hivatalban a jogszabályoknak megfelelő személy.

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy ebben a formában a buszt a polgármester és a képviselők vezethetik. Illetve akinek munkaköri kötelessége, ha van hozzá megfelelő jogosítványa.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy olyan sofőr lett felvéve a Milán helyett, aki nem ül fel a buszra, erről nem tehet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Csík Milán közterületfelügyelő és műszaki ügyintéző volt. Utoljára Szedlák Bálint volt a sofőrünk.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy Nagy Lajos már lekampányolta az egész települést, ezért őt javasolja megbízni.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy a busszal soha nem kampányolt, az iskolásokkal nincs lefényképezve. Saját autóval, saját idejét felhasználva kampányolt. 20-án lefényképezték a hegytetőn. A Jegyző asszony engedélyével, jegyző asszonyon keresztül vállalta el  az emberek szállítását. A plébános úrral és Nagy Lászlóval van a képen. Csináltak egy fényképet, ez nem bűn. A nyugdíjasok örültek, hogy felvitte őket.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ha ő vitte a gyerekeket, az kampány, ha más, az nem. Most hozunk egy olyan határozatot, hogy a Lajos vigye a gyerekeket. Ezért kérdezem. Két nap délután nem tudtuk, az összes többi esetben megoldottuk a gyerekek szállítását.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy mindegy, hogy ki viszi őket, csak időben ott legyenek, érjen oda a gyerek, ez a cél, ezért jöttünk össze.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy valaki nem mond igazat. A polgármester két napról beszél, de a ciklus végéig volt szó.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató kérdezi, hogy át hívja-e a Mónikát. Ő elmondja pontosan.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy aki őt felhívta, annak elhiszi. Amit az iskolatitkár mond, azt nem biztos, hogy el fogja hinni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy neki mindegy, hogy ki viszi, csak legyen megoldva.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy van 4 sofőr az e-buszokra. Nekik milyen a szerződésük, be lehet-e osztani őket a gyerekek szállításhoz, vállalják-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy jelenleg csak a BaBu buszokra van szerződésük.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy lehet-e módosítani. PÁV-os jogosítványra van-e szükség.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy lehet módosítani. Kéri, hogy mivel a képviselők kezdeményezték az ülést, tegyenek javaslatot.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy neki van ilyen jogosítványa, mindenre van, csak helikopterre nincs. Ha a Képviselő-testület megbízza, akkor vállalja az iskolások és a nyugdíjasok szállítását is, hogy meg legyen oldva. Ha rá bízzák, vállalja, ha más megoldás van, keressék meg, de szívesen vállalja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a gyerekek reggeli szállítását ennél praktikusabban nem lehet megoldani és a nyugdíjas járat is megoldott. Egyedül a délutáni szállításba kellett beavatkoznia.

 

Orbán Péter alpolgármester úgy gondolja, hogy egy fő vezesse egész nap a buszt.

 

Kun István képviselő javasolja, hogy ha az Ellés Imre jogosult rá, akkor kössön vele az önkormányzat szerződést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jelenlegi formájában mindenki jogosult rá.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha közösségi buszként vagy iskola buszként funkcionálna, akkor komoly rendelkezéseket kellene hozni. A határozataink úgy fogalmaznak, hogy a gyerekek intézménybe történő bejutását segíti az önkormányzat ezzel. Szedlák Bálint volt az utolsó sofőr az önkormányzat alkalmazásában. Egy falugondnoki szolgáltatáshoz hasonló dologról van szó. Ha kinevezzük közösségi vagy iskolabusznak, akkor pályaalkalmassági vizsga szükséges, két évente aktualizálva, illetve az idevonatkozó jogosítvány másolatát be kell kérni. Különben ezt a buszt le kellene állítani. Ez egy olyan busz, ami 9 főt tud szállítani, B kategóriás jogosítvánnyal.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy mindig legyen egy kísérő is. Szülői hozzájárulással mehet a gyerek a buszon, ez legyen meg. Ha a Lajos vállalja, nem kampány céllal, akkor csinálja.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy intézkedjen a testület arra, hogy mit csináljunk, ha objektív ok miatt éppen nem tudja megcsinálni.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy akkor oldja meg a polgármester, vagy más.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy akkor mi a probléma. Akkor miért ülünk itt. Kérdezi, hogy minden alkalommal a Lajos bácsi menjen?

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy ha a testület megbízza, akkor vállalja a reggeli, esti gyerekszállítást és a nyugdíjas járatot is teljes mértékben. Ha nem, akkor sincs probléma, nem erőszakoskodik egyáltalán. A megoldást kell megkeresni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy megbízható ember volt az elmúlt 4 évben, meg tudja oldani ezt a feladatot.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a nyugdíjas járatot megoldottnak tekinti.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy csak úgy vállalja, ha a nyugdíjasokat is hordhatja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Határozati javaslatként teszi fel, hogy a gyerekek és a nyugdíjasok szállítását Nagy Lajos fogja megoldani egyelőre október 13-ig. Kéri, hogy aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi határozatot:

309/2019 (IX.20.) képviselő-testületi határozat

Gyermekek közoktatási intézményekbe történő bejuttatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek- és a nyugdíjasok szállításával 2019. október 13. napjáig Nagy Lajos képviselőt bízza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

2./ Napirendi pont

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy két határozati javaslatról kell dönteni, melyeket ismertet.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

310/2019 (IX.20.) képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához.
  2. a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
  3. kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
  4. nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
  5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf  Viktória jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

311/2019 (IX.20.) képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó pályázati kiírásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező „A” és „B” típusú pályázati kiírások tartalmát elfogadja, azokat kiírja. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2019. október 2.

egyebekben ütemterv szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a jövő héten a soros testületi ülést meg
kívánja-e tartani a testület. A taxisok felé van egy ígérvényünk, ezzel rendkívüli ülés keretében lehetne foglalkozni. Kérdezi, hogy ezen kívül van-e halaszthatatlan napirend.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nincs határidős téma.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha kamerák előtt hasonló hangulatban folytatódik az ülés, az az emberek szemében rossz lesz. Ezért javasolja a soros ülés időpontjában egy rendkívüli ülést tartani a taxis napirend tárgyalására.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy a soros ülésre mikor kerülne sor.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy csak egy rendkívüli ülés lenne már.

 

Kun István képviselő úgy gondolja, hogy mindenképpen meg kell tartani a soros ülést. Mindenki megérdemli, hogy tisztességgel el tudjanak köszönni tőlük a TV nyilvánossága előtt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy akkor a soros ülés a tervezett időpontban meg lesz tartva. Több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 10.30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                            Kun István

polgármester                                                                                  képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!