Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2018.11.07. soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 28/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november
7-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Lajos                                     képviselő                            (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Nagy Miklós                                    képviselő                           (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                     jegyző

Tamás Lászlóné                               osztályvezető

Bolla József                                     ügyvezető

Berecz Nikolett                                BVKI igazgató

Molnárné Keller Csilla                     ügyvezető

Vargáné Szőke Judit                       könyvelő

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető          (7 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

438/2018. (XI.07.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester köszönti Kálóczi Beátát és Bíró Gábort, akik a testületi ülést közvetítik. Elmondja, hogy a meghívóban 19 napirend szerepel, melyhez 2 napirend felvételét javasolja az alábbiak szerint:

 1. „Jégpálya ügyéről
 2. Óvoda 3. számú terasz felújításáról”

 

A Tájház udvari 4. üzletről a lejárt határidejű határozatokról szóló napirend keretében javasol döntést hozni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a jégpálya ügyének tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

439/2018.(XI.07.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele/levétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. november 7-i soros ülésének napirendi pontjához felveszi 20. napirendi pontként „Jégpálya ügyéről” című napirendet.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az „Óvoda 3. számú terasz felújításáról” című napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

440/2018.(XI.07.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele/levétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. november 7-i soros ülésének napirendi pontjához felveszi 21. napirendi pontként „Óvoda 3. számú terasz felújításáról” című napirendet.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy sorrendi módosításra van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 21 napirendi pontot a mai munka alapjául elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

441/2018.(XI.07.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. november 7-i soros ülésének módosított napirendjét 21 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. MENÜ Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezető, és Vargáné Szőke           Judit könyvelő VN. Kft.

 1. 2. Badacsonytomaj VN . Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő, Székely István könyvvizsgáló, Fekete Ferenc FEB elnök

 1. 3. Településrendezési eszközök módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Németh Ferenc tervező, Szabó Zoltán főépítész

 1. 4. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2018. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2019-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

 1. 5. Médiával kapcsolatos tájékoztatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

 1. 6. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázat – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című pályázat – beérkező ajánlatok elbírálásáról, Megvalósíthatósági tanulmány elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Szociális célú tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Gyermekorvosi feladatok ellátásához szükséges eszközökről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. MNV. Zrt. leveléről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. 2018. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Jégpálya ügyéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Óvoda 3. számú terasz felújításáról”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

 1. MENÜ Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezető, és Vargáné Szőke Judit könyvelő VN. Kft.

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti Molnár Csilla ügyvezetőt és Vargáné Szőke Judit könyvelőt. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztés egyrészt az időarányos teljesítésről szól, amit az előkészítő megfelelőnek ítél, illetve egy 2 millió forintos tavasszal adott kvázi kölcsönről, melynek vissza nem térítendő támogatássá alakítását kéri az ügyvezető. Megjegyzi, hogy a bizottsági javaslatot el tudja fogadni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

442/2018.(XI.07.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. I-IX. havi beszámolójáról és támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) 2018. évi I-IX. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. a MENÜ Kft. részére 2018. évben a 16/2018.(I.31.) határozatát módosítja és a határozatban elfogadott 2.000.000 Ft összegben megállapított visszatérítendő támogatás összegét vissza nem térítendő támogatásként biztosítja a gazdasági társaság részére a 2018. évi működési kiadásokhoz. A támogatás összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az általános tartalék keret terhére.
 3. a támogatás célja: működési kiadások
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2018. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2019. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Egyéb város- és községgazdálkodás
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal módosítsa a megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a szerződésmódosítást készítse elő.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre azonnal

szerződéskötésre 8 nap

egyebekben szerződés szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Földi Laura pénzügyi ügyintéző

Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN . Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő, Székely István könyvvizsgáló, Fekete Ferenc FEB elnök

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek és javasolja a munkagép beszerzéséhez 12.700.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás biztosítását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az ügyvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a beszámolót a bizottság megtárgyalta. A céget illetően különösebb probléma, megoldásra váró sürgős feladat nem merült fel. Az éves felhasználásuk százalékos arányban megfelelő.

 

Krisztin N. László polgármester a televíziónézők kedvéért arról kér tájékoztatást, hogy miért és milyen munkagépre van szükség a Kft-nél.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a Kft. végzi a településen a közparkok, temetők, strandok és parkolók üzemeltetését, melyhez a géppark elavult. A multikár 14 éves, jelenleg is nagyjavításon van, egy-két évig tartalékgépként még használható. Új kommunális munkagép beszerzésére lenne szükség. Első körben multikuárra gondolt, de csak az alapgép nettó 38 eFt-ba kerül, mely a beruházások miatt nem vállalható. Egy japán gyártmányú, sok alapgéppel felszerelhető kommunális traktor nettó 10 millió forintba kerül, melynek beszerzéséhez kéri a testület támogatását. A cég várható éves nyeresége terhére tudna hozzá venni egy három dimenzióban mozgatható hóekét, sószórót és kavicsseprő gépet. Ezzel a téli feladatok megoldhatók lennének. A továbbiakban egy-egy adapterrel tovább lehetne bővíteni a gép felszereltségét, hosszú távon a közhasznú és vállalkozásban végzendő feladatokhoz is nélkülözhetetlen lenne. Kérésüket a bizottság egyhangúlag támogatta.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy van-e megfelelő személyzet a gép kezelésére.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy két éve vásároltak egy rézsűkaszát az MTZ 82-es alapgépükhöz. Sajnos mindkét emberük, aki rendelkezett hozzá megfelelő jogosítvánnyal, felmondott.  Ezért most három embert beiskoláztak traktorvezetői tanfolyamra, két hónapos képzésre, mely személyenként 200 eFt-ba kerül.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy ha a projektek elkészülnek, egyre több zöldfelületet kell karbantartani, melyhez még egy locsoló tartályt kellene beszerezni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy jelenleg a multikárral 2 m3-es tartályból locsolnak. A traktorhoz is rendelkezésre áll egy 2 tonna teherbírású utánfutó, így két eszközzel tudnak locsolni. Az egyikre egy utcát locsoló berendezést is ki fognak építeni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a párásító berendezés már működött Badacsonyban, ezért köszönetét fejezi ki.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a testület támogatja a bizottság javaslatát, akkor a határozati javaslatot ki kell egészíteni azzal, hogy a 2018. évben elfogadott és a szerződésben rögzített visszatérítendő támogatás összegéből 12.700 eFt-ot vissza nem térítendő támogatásként biztosít a munkagép beszerzésére, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. K

 

Krisztin N. László polgármester érdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs Kéri, hogy aki a megfogalmazott javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

443/2018.(XI.07.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. I-IX. havi beszámolójáról és támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  a Badacsonytomaj VN Kft. 2018. évi I-IX. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2.  a Badacsonytomaj VN Kft. részére a 2018. évben elfogadott és szerződésben rögzített és az elszámolással érintett visszatérítendő támogatás összegéből 12.700.000 Ft összeget vissza nem térítendő támogatásként biztosítja a 2018. évben munkagép beszerzése céljából.

3.  felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal;

szerződésmódosításra 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Földi Laura pénzügyi ügyintéző

3./ Napirendi pont

Településrendezési eszközök módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Németh Ferenc tervező, Szabó Zoltán főépítész

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat és rendelet tervezeteket elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület már több alkalommal döntött a HÉSZ módosításáról. Ez bekövetkezhet úgy, hogy az önkormányzatnak van módosítást igénylő fejlesztési terve, vagy kezdeményezhetik cégek, illetve a lakosság is. Már több folyamat lezárult, - melynek során sok szakhatóságot meg kell keresni - az állami főépítész kiadta a záróvéleményét. Ha a testület elfogadja azt, akkor kerülhet kihirdetésre, majd hatályosulnak a kért változások.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy a lakosság által kért HÉSZ módosítások költségét a kérelmezők felvállalták.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ebben a csomagban szerepel a Varga Kft, a Folly Arborétum, Hafner Kálmán kérelme, a 3 fenyő alatti területtel összefüggő kérdések, illetve 12 önkormányzati kezdeményezés és 2 lakossági kérés. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel.

 

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy a határozati javaslatokról és a rendelettervezetekről az előerjesztés szerinti sorrendben történjen a döntéshozatal.

 

Krisztin N. László polgármester az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

444/2018.(XI.07.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Településszerkezeti tervéről szóló 205/2007.(X.3.) határozat módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. november 8-i hatállyal megállapítja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében és 9/B.§ (2) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva Badacsonytomaj Város településszerkezeti tervének módosítását.

1. számú melléklet: Badacsonytomaj Város településszerkezeti terve módosított m-SZE jelű kivágat M 1: 4000 tervlap.

2. számú melléklet: Badacsonytomaj város településszerkezeti terv módosítás leírása

A hatályos településszerkezeti terv két ponton módosul:

5. számú módosításnál

Badacsonytomaj strand terület a 0283/24, és a 71-es főút 0315/1 hrsz-ének kis részének belterületbe vonhatóságát lehetővé tévő új belterületi határ kijelölése a 10/2005.(IV.14.) TNM rendelet melléklete szerinti különleges terület és tómeder terület határára történő módosítással.

11. számú módosításnál

Badacsonytomaj 790 hrsz-ú ingatlanon lévő helyi védett épület és ingatlan határának és ezáltal a mellette lévő út szabályozási vonalának korrekciója a felmért természetbeni állapotának megfelelően.

Határidő: alkalmazásra: elfogadást követő napon.

értesítésre: elfogadást követő 15 napon belül

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Wolf Viktória jegyző

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester az előterjesztés szerinti I. rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2018. (XI.08.) önkormányzati rendelete

Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló

8/2010. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Krisztin N. László polgármester az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

445/2018.(XI.07.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Településszerkezeti tervéről szóló 205/2007.(X.3.) határozat módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 8-i hatállyal megállapítja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében és 9/B.§ (2) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva Badacsonytomaj Város településszerkezeti tervének módosítását.

1. számú melléklet: Badacsonytomaj Város településszerkezeti terve módosított m-SZE jelű kivágat M 1: 4000 tervlap.

1.számú melléklet: Badacsonytomaj város településszerkezeti tervmódosítás leírása

A hatályos településszerkezeti terv két ponton módosul:

12. számú módosításnál a 0244/3, 0244/5, 0246/1, 0246/2, 0246/3, 0246/4, 0246/5, 0248/4, 0248/11 hrsz-ú ingatlanokat magába foglaló telektömb Má-1 azaz általános mezőgazdasági területfelhasználás változik Kbt* azaz különleges beépítésre nem szánt borturisztikai területfelhasználásra.

13. számú módosításnál az 1841/2 hrsz-ú ingatlanát, mely jelenleg Lfk-ü azaz falusias lakóterület szabályozású, funkciója és területi kapcsolódásai miatt is a szomszédos területtel azonos Vt-4, azaz településközponti vegyes szabályozásúra módosítja.

 

Határidő: alkalmazásra: elfogadást követő napon.

értesítésre: elfogadást követő 15 napon belül

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Wolf Viktória jegyző

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester az előterjesztés szerinti II. rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2018. (XI.08.) önkormányzati rendelete

Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló

8/2010. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a jelenlegi HÉSZ módosítás keretében a legtöbb módosításra a vállalkozók fejlesztési igényeihez való illeszkedés érdekében került sor. Az önkormányzat hozzáállása pozitív, igyekszik közösen gondolkodni a fejleszteni kívánó vállalkozásokkal.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egyre rugalmasabban kell reagálni a kihívásokra, hiszen egyre gyorsul a vállalkozói aktivitás. Vannak indokolatlan jogszabályi megkötések, az említett hatósági engedélyeztetés is rendkívüli módon lassítja a folyamatot, így előfordulhat, hogy egy-egy HÉSZ módosítás több éven keresztül húzódik.

 

 

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2018. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2019-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a Pünkösdi Keszegfesztivál megtartását a BVKI-val történő közreműködéssel javasolja 2019-ben.

Krisztin N. László polgármester köszönti Berecz Nikolett igazgatótót. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy közművelődési alapszolgáltatások, intézmények és közösségi színterek szakmai, működési, személyi és infrastrukturális követelményeinek felülvizsgálatára vonatkozó rendeletnek megfelelően készítették el az előterjesztést.  Az EMMI rendelet szerint éves szolgáltatási tervet kell készíteniük minden év március 1-ig. Az előterjesztés tartalmazza az Emlékmúzeum, a Tájház, a Városi Könyvtár működtetésének főbb pontjait, illetve a facebook oldalak és egyéb online felületek kezelését is. Forintos Ervin képviselő javaslatát rögzítették a jövő évi Keszegfesztiválról, a költségvetés megalkotása után tudnak bővebb tájékoztatást adni a rendezvények és programok megvalósításával összefüggésben. Elmondja, hogy a művelődési ház megújul, ezért megkezdik az ott lévő értéktárgyak elszállítását. A felújítás időszaka 4-6 hónap, ezen időszak alatt a rendezvényeket más helyszíneken kell tartani. A móló park szintén megújul egy pályázat keretében, ezért a keszeg sütéshez is más helyszínt kell keresni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a képviselők megfelelő tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy tudják, hogy minden többlet gondolatnak át kell mennie a költségvetés rostáján. Tavaly emiatt nem került megrendezésre a Keszegfesztivál. Amelyik rendezvénynek nincs meg a fedezete már most, az a költségvetés elfogadásakor véglegesíthető az intézmény tervében.  Az EFOP-os pályázat keretében - melyhez a fedezet rendelkezésre áll – két kültéri és két beltéri egészségfejlesztéssel kapcsolatos rendezvényt kell tartani, ebből kettőt még ebben az évben. Ennek keretében kerülnek megrendezésre egyéb programok, pld. a szakmák napja néven a továbbtanulás előtt álló 8. osztályos gyerekeknek szóló tájékoztatások. Tervezünk egy buszos kirándulást a 14-20 éves fiataloknak, melyhez még nem látszik a fedezet. Ezen programok megvalósításához számítunk a Kulturális Intézmény személyzetére is.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Keszegfesztiválra a lakosság részéről igény mutatkozik.  Megjegyzi, hogy a testület a CÉH Egyesület programjait 4 millió forinttal támogatta, javasolja, hogy a jövőben elsőként a BVKI rendezvényeit vegyék figyelembe.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy egyéb észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság kiegészített javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

446/2018.(XI.07.) Képviselő-testületi határozat

BVÖKI által 2018. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2019-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BVÖKI által 2018. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelését elfogadja.
 2. a BVÖKI szervezésében 2019-ban megvalósuló városi rendezvények programtervét támogatja.
 3. utasítja az intézményvezetőt a közművelődési alapszolgáltatások, intézmények és közösségi színterek szakmai, működési, személyi és infrastrukturális követelményeinek felülvizsgálatára.
 4. utasítja az intézményvezetőt, hogy a 20/2018.(VII.9.) EMMI rendeletnek megfelelően az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készítsen a tárgyév március 1-jéig.
 5. a Pünkösdi Keszegfesztivál megtartását a BVÖKI-val történő közreműködéssel javasolja 2019-ben.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Szebellédiné Szabó Anitától érkezett egy email. Ebben jelzi, hogy a Tátika üzletházra vonatkozó bérleti szerződése november 30-án lejár, de ezt követően szeretnének december 1-én, december 25-én és december 31-én egy mulatságot szervezni a fiataloknak. Ahhoz, hogy ott valaki birtokba juthasson, új pályázatot kellene kiírni. Erre nincs idő. Ha a Kulturális Intézmény lenne a rendező, akkor nem kell a pályázati procedúrát lefolytani. Kérdezi, hogy van-e igény ilyen típusú év végi zártterű rendezvénysorozatra, mely az emeleti részen kerülne lebonyolításra.  Ha igen, akkor kéri, hogy a Kulturális Intézmény vállalja fel a rendezői szerepet.

 

Bolla József ügyvezető felhívja a figyelmet arra, hogy a fagyok beállta előtt a vizesblokkokat víztelenítik. Úgy tudja, hogy a strandi rendszer egybe van kötve a Tátika vízrendszerével. A döntés előtt meg kell vizsgálni, hogy lehet-e a vízszolgáltatást külön kezelni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez részletkérdés. Most arról kell dönteni, hogy a testület akar-e ilyen rendezvénycsomagot.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy biztonsági személyzetet is alkalmazni kellene a rendezvényeken, a rendőrség jelenléte is fontos.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kulturális Intézmény által szervezett programokon ez mindig megvalósul. Kéri, hogy aki támogatja, hogy az intézmény igazgatója folytasson további tárgyalásokat a kérelmezővel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

447/2018.(XI.07.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletházban rendezendő 2018. évi rendezvényekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szebellédiné Szabó Enikő kérelmét megismerte és felhatalmazza Berecz Nikolett intézményvezetőt, hogy a kérelmezővel további tárgyalásokat folytasson.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 

Krisztin N. László polgármester kéri a testület folyamatos tájékoztatását.

 

 

5./  Napirendi pont

Médiával kapcsolatos tájékoztatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Badacsony Média 25 évig volt partnere az önkormányzatnak. Mióta ő a polgármester, Kalmár György 5 éves ciklusokban kapott megbízást a Badacsony Újság és Televízió működtetésére. Most derült ki, hogy az ő nevéhez kötődik a megnevezés, ez problémát is okoz. 2018. szeptember 30-án lejáró szerződését követően a testület kettéválasztotta a média ügyeket. Az újság tekintetében 2018. december 31-ig a Kulturális Intézményt bízta meg, melynek vezetője rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges végzettséggel. Az októberi szám megjelent, azt jónak tartja.  Javasolja a novemberi soros ülésen dönteni az újság jövőjéről. Úgy gondolja, hogy ne féljen az önkormányzat a saját intézményének a kezébe adni az újságot hosszú távon. A szerkesztés költsége így nem jelentkezik, a nyomtatás a költségvetésben külön soron szerepel. A TV. kapcsán a testületen belül is vannak viták, ezért levélben kerestük meg az NMHH szervezetet, véleményüket kérve. Leírták, hogy új néven kell regisztrációt kezdeményezni. A TV sáv a kábeltelevízió rendszer része. Vella Zsolttal, aki kompetens az ügyben, megbeszélést folytatott. Azt a tájékoztatást kapta, hogy a tulajdonos ingyen biztosította a sávot Kalmár György részére, ezt a továbbiakban is megteszi a régi sáv helyén, ha be tudjuk mutatni az NMHH által kiadott engedélyt, melyet Badacsonytomaj TV. néven javasol megkérni. Korábban, a jelenlegi hivatalépületbe költözéskor is felmerült már, hogy a kultúrház tetején lévő fejállomást át kellene hozni, így egy kis stúdió kialakítható lenne, ahol a médiához kapcsolódó ügyeket nyugodtan lehetne intézni.  Az NMHH levelében a támogatás megszerzéséhez ötleteket javasol. A TV tevékenységének egyik eleme a képújság, mely véleménye szerint ebben a formában nem hatékony, felesleges. Másik csomag a testületi ülések közvetítése. A felmérések és személyes tapasztalatok azt mutatják, hogy az emberek nézik és igénylik. A közvetítéseket december 31-ig egyedi szerződéssel javasolja folytatni, beleértve a közmeghallgatást is. Másik csomag a rendezvényekről történő tájékoztatás, ahol sokkal hatékonyabb megoldásra van szükség. A műsorok eddig sokszor ismétlődtek. A testület kérje be a programtervezeteket, majd döntsön, hogy mit kíván finanszírozni. Ha a közvetítési tervcsomagba vállalkozói javaslatra kerülnek be elemek, akkor a költségek a kérelmezőt terheljék. Pld. a Márton napot a Céh Turisztikai Egyesület szervezi, úgy gondolja, hogy a közvetítés az ő költségük legyen. Az intézmények esetében eddig az önkormányzat volt a finanszírozó, javasolja itt is más utakat keresni. Az intézmények leadták a listát arról, hogy december 31-ig mely programok közvetítését kérik, ezt kéri áttekinteni.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy felvették a kapcsolatot az intézményekkel, illetve bekérték a különböző szervezetektől a főbb rendezvényekhez a javaslatokat. A lista 17 elemet tartalmaz, melyeket ismertet. A korábbiaktól eltérően nem lesz minden teljes terjedelmében rögzítve, hanem 2-3 perces híradás jellegű anyagokban gondolkodnak. A szükséges fedezet az adott előirányzatokban erre az évre rendelkezésre áll.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a testület adjon felhatalmazást arra, hogy a 2018. évi költségvetésben október 1. és december 31. között megmaradt média összegek keretéig finanszírozza le a kiválasztott programok közvetítését.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a felsoroltak a keretbe beleférnek. Az iskolától érkezett egy javaslat, 3-4 perces közvetítéssel, mely nem szerepel az anyagban, de a rendelkezésre álló költségkeretbe ez is belefér.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a közmeghallgatás egyik pontja legyen a TV ügye. Az ott elhangzó érdemleges felvetéseket javasolja átgondolni, illetve beépíteni. Megköszöni a BVKI-nek az újság szerkesztését, a lakosságtól kapott információja szerint azt megelégedéssel fogadták.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy már többször kérdeztük a lakosságot a médiával kapcsolatosan, de nincs akadálya annak, hogy a közmeghallgatáson is szerepeljen ez a témakör. Összefoglalja az elhangzottakat, a határozati javaslat 1. pontjaként javasolja, miszerint mielőbb kezdeményezni kell az engedély beszerzését a televízió működtetéséhez, ehhez a „Badacsonytomaj Televízió” elnevezést javasolja.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy az átfutási idő minimum 45 nap.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a rendelkezésre álló pénzügyi keretek között a listán szereplő 17 rendezvényt közvetíteni.

 

Kun István képviselő javasolja, hogy a következő testületi ülésre kerüljön előterjesztésre a keretszerződés, a megbízás a ciklus végéig tartson.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a koncepció előkészítését megkezdtük 2019. évre vonatkozóan. A pénzügyi osztály a hosszú távú kötelezettségvállalással járó, illetve a lejáró szerződésekről egy átfogó anyagot készít a novemberi soros ülésre, melynek ez is részét képezi. A határozati javaslat 2. pontjaként javasolja felhatalmazni Berecz Nikolett intézményvezetőt, hogy 2018. október 1. – december 31-ig a médiára vonatkozó előirányzaton belül készítse elő a szerződéseket és a megrendeléseket. Kéri, hogy a TV működtetésére a legkedvezőbb ajánlatot adó neve hangozzon el, mely a határozati javaslat 3. pontját fogja képezni. 4. pontként javasolja felhatalmazni a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy az összes alpontra vonatkozóan Kálóczi Beáta egyéni vállalkozó adta be a legkedvezőbb ajánlatot.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs Kéri, hogy aki a vita során elhangzott határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

448/2018.(X.31.) képviselő-testületi határozat

Városi Televízió műsorainak szerkesztése, működtetése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. elrendeli „Badacsonytomaj Televízió” néven az engedélyezési eljárás lefolytatását
 2. 2. felhatalmazza Berecz Nikolett intézményvezetőt, hogy 2018. október 1. – december 31-ig a médiára vonatkozó előirányzaton belül készítse elő a szerződéseket és a megrendeléseket és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására
 3. 3. a „Városi Televízió műsorainak szerkesztése, működtetése” tárgyában beérkezett ajánlatokat megismerte és a(z) Kálóczi Beáta egyéni vállalkozóval (8200 Veszprém, Stadion utca 18/C 2.em.2.) szerződést köt a beérkezett ajánlatban szereplő összegekben, mely összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosít.
 4. 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

6./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy rutin napirendről van szó, a testületi ülésen megszületett döntések átvezetését tartalmazza a költségvetésben. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2018. (XI.08.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv 9. melléklete)

7./   Napirendi pont

Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja az ingatlan további pályáztatását.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat az ingatlanok értékesítését, bérbeadását csak nyilvános pályázat útján teheti meg. Az említett szőlőingatlan Badacsonyban, a Volán panzió felett található, hosszú távra van bérbe adva. Valaki jelezte, hogy szeretné megvásárolni, ezért került sor a pályáztatására. Az adás-vétel nem jött létre, a testület a pályázati kiírást többször megismételte. Most a bizottság azt javasolja, hogy egyelőre ne legyen újra kiírva.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

449/2018.(XI.07.) Képviselő-testületi határozat

Bt. 988/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása – tulajdonjog átruházás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 988/1 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű természetben 8261 Badacsonytomaj, Római út 163. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán nem ír ki pályázatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné ügyintéző

 

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ingatlan Badacsonyörsön, a Fűzfa utcában található. Sokszor pályáztattuk. Volt egy érdeklődő, viszont kiderült, hogy a DRV-nek a terület szélén van egy átemelője, melynek a jogi helyzetét rendezni kellett. Ez hónapokig húzódott, időközben a pályázó visszalépett. Most ismét érkezett egy érvényes pályázat, a testületnek dönteni kell, hogy értékesíti-e az ingatlant 28 millió forintért. Kérdezi a jegyzőt, hogy van-e olyan körülmény, mely lehetetlenné teszi a pozitív döntést.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem tud ilyenről.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

450/2018.(XI.07.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről – pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. megismerte és elfogadja a Cornetti Kft. 8360 Keszthely, Cholnoky Jenő u. 17/A. (képviseli: Turi Attila) az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 2191/2 hrsz-ú, természetben Badacsonyörs településrészen, Fűzfa utcában elhelyezkedő ingatlanra versenyeztetés útján benyújtott pályázatát és az ingatlant a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13.§-ában és Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 3/2016. (II.01.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva 28.000.000,- Ft összegen értékesíti.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a pályázót a döntésről értesítése.
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet az adás-vételi szerződés előkészítésére, és annak ellenjegyzésére.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
 5. felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően a vagyonrendelet módosítását készítse elő.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 14 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a badacsonyörsiek kérik, - miután most két örsi ingatlant is értékesített az önkormányzat -, hogy a bevétel egy részét a régóta húzódó örsi problémák megoldására fordítsuk. Az önkormányzatnál a pénzek közös kasszába kerülnek, de úgy gondolja, hogy a kérés támogatható.  Badacsonyörs tekintetében két dologra fókuszálunk, az egyik a 156 ingatlan ivóvíz ügye, a másik pedig a kemping sorsa, így lehet, hogy egyéb felújításokat nem tervezünk. A kempinggel kapcsolatosan egyeztetések zajlanak a testület által adott felhatalmazás keretei között a kempinget megvásároló vállalkozóval. Úgy gondolja, hogy az ott megvalósuló fejlesztés felér például a más településrészeken zajló járdaburkolásokkal. Ettől függetlenül egyetért azzal, hogy a Badacsonyörsi településrészen felmerülő feladatok közül minél többet meg kell próbálni megvalósítani.

 

 

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a pályázat beadási határidejét 2018. november 23. napjában határozza meg.

Megjegyzi, hogy a bérleti jogviszony 2018. december 31-ig tart.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat a területet a MÁV-tól bérelte, tavaly és az idén is, mintegy 4 millió forintért azzal, hogy megfelelő bérlőt keres. Tavaly későn kezdtük a pályáztatást, nem volt bérbe adva az ingatlan. Az idén a bérlő minőségi fagylaltozó üzemeltetését ígérte, mely aránylag megfelelő körülmények között indult.  Később újabb és újabb tevékenységi körök jelentek meg, végül már tárcsában halat sütött, ami nem engedhető meg. A terület további bérbe adását csak akkor tudja elfogadni, ha a szerződés keretében garantálhatók és fizikailag betartathatók a működés feltételei. Az önkormányzat érdekelt az épület bérbeadásában, ellenkező esetben nagyobb a veszteségünk a MÁV-tól bérelt terület tekintetében.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy ha a jövendő bérlő nem tartja be a szerződést, akkor legyen keményen szankcionálható.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a 19 m2-es épületen túl 40 m2 közterületet is bérelt, a testület előzetes jóváhagyásával. A testület ezt a lehetőséget kizárólag vendéglátóipari tevékenység esetére biztosította. A pályázat kiírásával az önkormányzatnak nincs veszíteni valója, de javasolja felkérni az ügyvéd urat egy olyan szerződés előkészítésére, mely a szankciókat is tartalmazza. Ezt a nyertes pályázóval előzetesen egyeztetni kell.

 

Kun István képviselő megjegyzi, hogy a feltételeket be kell tartatni. Kérdezi, hogy van-e jogosultsága az önkormányzatnak, hogy a MÁV területén büntessen.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy esetleg a dísztér és a vasút felőli oldalon lévő sáv okozhat problémát, ahol a MÁV-nak van olyan plusz területe, melyet nem bérlünk. Sajnos ki kell mondani, hogy a bérlő túlhasználta a területet.

 

Laposa Bence képviselő szerint a nyár végére tragikomédia volt az egység működése. Teljesen érthetetlen módon olyan termékkörök és közterület használat jelent meg, melyre legrosszabb álmában sem számított.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a pályázatot meghirdetni, mely eredménytelenné is nyilvánítható. Az ügyvéd úr dolgozza ki a feltételrendszert, a szerződés akár közjegyzői okiratba is foglalható, így azonnal felmondható, ha a bérlő nem hajlandó az elvárt együttműködésre.

 

Kun István képviselő javasolja olyan közterület felügyelői iroda létrehozását, melynek hatósági jogköre van, a rendeleteket be tudja tartatni. Erre áldozni kell, most nincs rá kapacitása a hivatalnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Jegyző asszony feladatul kapta 2 fővel közterület felügyelői iroda létrehozását, mely folyamatban van.

 

Forintos Ervin képviselő kéri a polgármestert, hogy a MÁV vezérigazgatójával egyeztessen a szökőkút környezetének rendezéséről, esztétikusabbá tételéről.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a megbeszélést tudja kezdeményezni. Javasolja az előterjesztésben lévő feltételekkel a pályázat kiírását, illetve az ügyvéd úr felkérését egy olyan szerződéstervezet készítésére, melyben markánsabbak a garanciák az előzőeknél.  Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

451/2018. (X.31.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 0320 hrsz-on levő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület megnevezésű (MÁV ZRt. T0306602_VR leltári számú épületet) kereskedelmi, vendéglátó-ipari és információs pont üzemeltetése tevékenység végzése céljából pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:

1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)      8261 Badacsonytomaj, hrsz. 0320 hrsz-on lévő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület

b)      területe: 19 m2

c)      megnevezése: ún. „Utasellátó”

d) műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas

e)      vagyon jellege: bérlemény

2. a hasznosítás módja: bérbeadás

3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)      Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2018. november 23. 10,00 óra kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Utasellátó bérbeadása 2019. évre”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2018. november 23. 10,00 óra óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)      Induló bérleti díj: 3.300.000,- Ft/szezon+rezsiköltség

d)      Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000 Ft.

e)      Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

f)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)      A bérleti jogviszony időtartama: 2019. január 1.  -  2019. december 31., határozott időtartamra.

h)      Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

i)       Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes kereskedelmi, vagy vendéglátó-ipari vagy információs pontot üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázó ettől eltérő funkciókra nem pályázhat. Kizárólag vendéglátó-ipari pályázó esetén legfeljebb 40 m2 közterület használatát is biztosíthatja a kiíró, pályázó által jelezett előzetes igény és a térképi részlet szerint.

j)       Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)      Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.

l)       Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

m)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

III. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

IV. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat a szerződés előkészítésére, amiben a garanciák markánsabbak az eddigieknél.

 

Határidő: pályázat kiírására azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimes Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd


10./ Napirendi pont

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázat – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a döntés meghozatalát a testület ülésén.

Krisztin N. László polgármester kéri a jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az összefoglaló adattáblát kiküldte, a leírtakat ismerteti. Elmondja, hogy a feladatok ellátása tárgyában 3-3 érvényes ajánlat érkezett. A projektmenedzsmenti feladatok ellátására az Önkormányzati Fejlesztési és Projektiroda Kft adta a legjobb ajánlatot 535.000 Ft bruttó áron, mely összeg a pályázatban elszámolható, a keretbe belefér. A műszaki ellenőri feladatok ellátására az AP Mérnökiroda Bt. adta a legkedvezőbb ajánlatot bruttó 192.305,- Ft összegben, mely a pályázatban elszámolható és a megadott keretbe belefér. Az eszközbeszerzésre a SULITECH „a teljesség igényével” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. adta a legkedvezőbb ajánlatot, bruttó 18.540.984,- Ft áron. Itt a pályázatban szereplő, illetve az ajánlati ár között 3.546.538 Ft különbség van, melyre jelenleg nincs fedezet. Az „Építési beruházás” tárgyában a GY-VILL Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, 3.567.521,- Ft áron. Itt a pályázatban 3.417.842,- Ft szerepel, a különbség 149.679,- Ft, melyre nincs jelenleg keret.  A szellőztető berendezést a pályázat nem minősítette elfogadható tételnek, de a támogatói okirat befogadásával vállaltuk a megvalósítását. A legkedvezőbb ajánlatot a GY-VILL Kft. tette, 11.425.537,- Ft áron, mely összeget az önkormányzatnak kellene biztosítani.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az ajánlatot adó vállalkozások közül az eszközbeszerzésre ajánlatot adó SULITECH Bt-vel nem dolgoztunk még együtt, a többiekkel igen.

 

Wolf Viktória elmondja, hogy a nyertes pályázók megfelelő referenciákkal rendelkeznek. A pályázat 2017. elején került benyújtásra, 2018. félév környékén kaptuk meg a támogatói döntést. Számolni kell azzal, hogy az árak azóta emelkedtek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az első négy pont tekintetében vállalhatók a pénzügyi feltételek, a projekmenedzsmenti és a műszaki ellenőri feladatoknál a pályázati összegbe beleférünk, az eszközöknél mintegy 3,5 milliót, az építési beruházásnál 150 eFt-ot kell hozzátenni. Javasolja fentiek tekintetében elfogadni az ajánlatokat. A megvalósítás határideje február 28., ezért új eljárás indítását nem tartja célszerűnek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázat 5 elemének együttesen kell megvalósulnia. Nem teheti meg az önkormányzat, hogy a szellőztető berendezést nem készítteti el. A NÉBIH megállapította, hogy a jelenlegi szellőztető alkalmatlan, működésképtelen, viszont a csere költsége nagyon magas.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy eredetileg itt 3,5 milliós költséggel számoltunk, most viszont 11,5 milliós ajánlat érkezett. Kun István többször felmérte, kéri, hogy mondja el a véleményét.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy az alapvető működés feltételeként az elszívó motorok és ernyők cseréje 3,6 millió forintba került volna, de a pályázatra vártunk. Közben a hatósági ellenőrzés egyéb problémákat is feltárt, több szellőzőt írt elő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a maga részéről ezt a 11 milliós költséget nem tudja elfogadni, a többi tételt igen. Megfontolandó, hogy a mintegy 20 milliós pályázat 11 milliós önerővel valósuljon meg.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a NÉBIH bezárathatja a konyhát, ha nem lesz a szellőző rendszer megújítva.  A jelenlegi nem működik, nem hozza vissza a friss levegőt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúlt két évben sokat költött az önkormányzat a konyhára. Javasolja olyan vállalkozót keresni, aki olcsóbban megcsinálja.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető megjegyzi, hogy a jegyzőkönyv szerint a NÉBIH által feltárt hibák megoldása a Képviselő-testület feladata.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja megkérdezni a NÉBIH szakembereit, hogy melyek a minimális előírások. A hasonló vállalkozásoknál nincsenek ilyen eszközök, mindenütt rosszabb állapotokat lát a környéken.

 

Kun István képviselő szerint meg kell oldani a problémát. Ha elektromos technológia lenne, nem pedig gázüzemű, akkor nem lenne gond. Viszont az összes edényzetet le kellene cserélni, és hálózatbővítésre is szükség lenne.

 

Krisztin N. László polgármester szerint mindenképpen lépni kell. Javasolja az első négy tételről dönteni, ha a testület támogatja, akkor a szellőztető berendezésről is.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető megjegyzi, hogy az óvoda tálaló konyháját is tartalmazza a pályázat, az építési beruházások oda vonatkoznak.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy lehet-e a műszaki tartalmat módosítani.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a műszaki tartalmat egy tervező írta ki. Vidékfejlesztési pályázatról lévén szó, minden változtatást nagyon meg kell indokolni, nem javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a projektmenedzsmenti feladatok ellátására az Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft-vel bruttó 535.000,- Ft összegben javasolja a szerződéskötést, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

452/2018.(X.31.) képviselő-testületi határozat

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan ajánlatok értékeléséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó ajánlatokat megismerte és a(z)

 1. 1. projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyában Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft-vel (8347 Ukk, Kossuth utca 32.) szerződést köt bruttó 535.000,- Ft (azaz bruttó ötszázharmincötezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az elfogadott feladatok ellátása tárgyában a szerződések aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában az AP Mérnökiroda Bt-vel javasolja a szerződéskötést bruttó 191.305,- Ft összegben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

453/2018.(X.31.) képviselő-testületi határozat

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan ajánlatok értékeléséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó ajánlatokat megismerte és a(z)

 1. 1. műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában AP Mérnökiroda Bt-vel (9022 Győr, Batthyány tér 23. 8.em.2.) szerződést köt bruttó 192.305,- Ft (azaz bruttó százkilencvenkettőezer-háromszázöt forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig
 2. 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az elfogadott feladatok ellátása tárgyában a szerződések aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az eszközbeszerzés tárgyában a SULITECH „a teljesség igényével” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel javasolja a szerződéskötést bruttó 18.540.984,- Ft összegben azzal, hogy a pályázatban biztosított pénzhez 3.546.538 Ft-ot még hozzá kell tenni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

454/2018.(X.31.) képviselő-testületi határozat

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan ajánlatok értékeléséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó ajánlatokat megismerte és a(z)

 1. 1. eszközbeszerzés tárgyában a SULITECH „a teljesség igényével” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (8000 Székesfehérvár, Kertalja köz 3.) szerződést köt bruttó 18.540.984,- Ft (azaz bruttó tizennyolcmillió-ötszáznegyvenezer-kilencszáznyolcvannégy forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig. Az önerőn felüli 3.546.538 Ft összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.
 2. 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az elfogadott feladatok ellátása tárgyában a szerződések aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az építési beruházás tárgyában a GY-VILL Kft-vel javasolja a szerződéskötést bruttó 3.567.521,- Ft összegben azzal, hogy a pályázatban biztosított pénzhez 149.679 Ft-ot még hozzá kell tenni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

455/2018.(X.31.) képviselő-testületi határozat

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan ajánlatok értékeléséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó ajánlatokat megismerte és a(z)

 1. 1. építési beruházás tárgyában GY-VILL Kft. (8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.) szerződést köt bruttó 3.567.521,- Ft (azaz bruttó hárommillió-ötszázhatvanhétezer-ötszázhuszonegy forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig. Az önerőn felüli 149.679,- Ft összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.
 2. 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az elfogadott feladatok ellátása tárgyában a szerződések aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester a szellőztető berendezés szerelése tárgyában javasolja az eljárást eredménytelennek nyilvánítani, majd a műszaki tartalom áttekintését követően új ajánlatokat bekérni. A határidő azonnali, a döntés az ajánlatok beérkezését követően rendkívüli ülésen történjen. A kivitelezés határidejét – ha lehetőséget kapunk rá – javasolja április 30-ig kitolni.  Kéri, hogy aki a módosító javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

456/2018.(X.31.) képviselő-testületi határozat

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan ajánlatok értékeléséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó ajánlatokat megismerte és a(z) szellőztető berendezés szerelése tárgyában lefolytatott beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja és kéri a műszaki tartalom áttekintését (esetleges műszaki tartalom csökkentését), majd új ajánlatok bekérését.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a konzultációban a tervező, Kun István képviselő és Molnárné Keller Csilla ügyvezető is vegyen részt.

 

 

11./ Napirendi pont

TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című pályázat – beérkező ajánlatok elbírálásáról, Megvalósíthatósági tanulmány elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatokat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a 2 db elektromos busz beszerzésére és leszállítása ellátása tárgyában a Nagy és Fiai Kft-vel kössön szerződést 15.227.300 Ft értéken.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az 53 milliós pályázatban az iskola előtti parkoló kialakítására, elektromos töltőállomásra és 2 elektromos busz beszerzésére kértünk ajánlatokat. A kivitelezési munkák esetében a pályázat első körben eredménytelen volt, a második kör beadási határideje november 13. A megvalósítás határideje május 31.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a bizottság javasolja a tavasz végére kérni a buszok leszállítását, hogy ezen a télen ne kelljen a tárolásukról gondoskodni.

 

Wolf Viktória jegyző március 15. – április 15. között javasolja a buszok szállítását, mivel a projekt teljesítésének határideje május 31.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy 2 év után az üzemeltetési és karbantartási költségek az önkormányzatot terhelik. Az akkumulátorokra vonatkozó garanciális feltételekre is oda kell figyelni, mert az akkumulátorok nagyon drágák.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy az akkumulátorokra bármely külső beszállítótól lehet árajánlatot kérni. 5-10 éves időintervallumban nem szabad, hogy gond legyen velük.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a buszok beszerzésére a Nagy és Fiai Kft adta, bruttó 15.227.300 Ft összegben, mely a projektben elszámolható. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a szerződéskötésre velük kerüljön sor azzal, hogy a buszok szállítása március 15. és április 15. között történjen meg, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

457/2018.(XI.07.) képviselő-testületi határozat

OP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan ajánlatok értékeléséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódó ajánlatokat megismerte és a(z)

 1. 1. 2 db elektromos busz beszerzésére és leszállítása ellátása tárgyában Nagy és Fiai Kft (1131 Budapest, Jász utca 179.) szerződést köt bruttó 15.227.300,- Ft (azaz bruttó tizenötmillió-kettőszázhuszonhétezer-háromszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az 1. pontban elfogadott feladatok ellátása tárgyában a szerződések aláírására.
 3. 3. a buszok leszállítását 2019. március 15. – április 15. között kéri.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Megvalósíthatósági Tanulmányt az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

458/2018.(XI.07.) képviselő-testületi határozat

TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című pályázat – Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan elkészített Megvalósíthatósági Tanulmányt az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester 9.53 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testületi ülés 10.00 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

12./ Napirendi pont

Szociális célú tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat és rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kérelmeket 2018. december 10-ig kell benyújtani. Legkorábban január első heteiben számíthatnak a jogosultak a tűzifára, mert a két ünnep között nincs lehetőség a fa kiszállítására. A napirend kapcsán két határozati javaslatról és egy rendelettervezetről kell dönteni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a tavalyi évben a darabolást végző vállalkozó kéri egy intervallumban – néhány nap alatt - a fa feldolgozását és kiszállítását megoldani, ha kell a fuvarban is segítenek.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot a 145 m3 tűzifa tárgyában támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

459/2018.(X.31.) Képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa vásárlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.-vel (8500 Pápa, Jókai u. 46.) szociális célú tüzelőanyag vásárlására 145 m3 keménylombos tűzifa tárgyában adásvételi szerződés megkötését rendeli el.

2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

3. az önrész összegét – 184 150 Ft – és a kiszállítás, darabolás költségét az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

a szerződés aláírására 2018. december 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot a 29 m3 tűzifa tárgyában támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

460/2018.(X.31.) Képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa vásárlásáról – kiegészítő támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.-vel (8500 Pápa, Jókai u. 46.) szociális célú tüzelőanyag vásárlására 29 m3 keménylombos tűzifa tárgyában adásvételi szerződés megkötését rendeli el.
 2. 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
 3. 3. az önrész összegét – 36 830 Ft – és a kiszállítás, darabolás költségét az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

a szerződés aláírására 2018. december 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2018. (XI.08.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

 

(A rendelet tervezet a jegyzőkönyv 16. melléklete)

13./ Napirendi pont

Gyermekorvosi feladatok ellátásához szükséges eszközökről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy dr. Karasszon Diána gyermekorvos jelezze, hogy a gyermekorvosi feladatellátáshoz milyen eszközök szükségesek feltétlenül a jelenlegi nem önkormányzati tulajdonban álló eszközök vonatkozásában, vagy tegyen javaslatot arra, ha esetlegesen a saját eszközeit használja a feladatellátáshoz.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy az ANTSZ ellenőrzést végzett a rendelőben, melyről várjuk a jegyzőkönyvet. Megállapították, hogy a hűtőtáska és a hozzátartozó akkuk hiányoznak. Jelenleg ad-hoc jelleggel használati szerződés van érvényben a praxisjog örökösével az eszközökre, 1 hónapos időtartamra, mely november 19-én jár le.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a praxis jelenlegi jogosultja felajánlotta a Bt. tulajdonában lévő eszközöket az önkormányzatnak megvételre. A megbeszélések során kiderült, hogy az egyközök egy része ténylegesen a BT. tulajdonában van, másik részt képeznek a pályázatból beszerzett eszközök, melyhez az akkori orvos 10 %-kal járult hozzá, az önkormányzat a futamidő végén térítésmentesen adta át azokat. Ezen felül vannak még az önkormányzati tulajdonban lévő eszközök. Az önkormányzat szerződést kötött Dr. Karasszon Diána gyermekorvossal, aki 2019. december 31-ig vállalta a feladatellátást azzal, hogy ha a Sellyei és Fiai Bt. értékesíti a praxist, azonnal félreáll. Javasolták azt is, hogy a testület vegye bérbe az eszközöket, amíg a praxis értékesítése meg nem történik.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a bizottság javaslata másról szól.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzati ciklusidő alatt a helyettesítéssel megoldódik a gyermekorvosi ellátás, ugyanakkor bízunk abban, hogy lesz érdeklődés a praxis iránt. Úgy is alakulhatott volna a helyzet, hogy nem tudjuk megoldani a feladatellátást, vagy csak kirendelt orvossal biztosítható a rendelés. A bizonytalan helyzet miatt több kártyát elvittek. A doktor úrnak 600 betegkártyája volt, ezer alatt nehéz rentábilissá tenni a rendszert. A doktornő hozhatta volna a saját asszisztenciáját is, de nem tette, így át kellett venni az asszisztensnőt alkalmazásba. Megszavaztathatja a bizottság javaslatát, de nem bolygatná a dolgot, ebben a helyzetben nem erőltetné, hogy a doktornő hozza a saját eszközeit.

 

Kun István képviselő szerint, ha szükség van az eszközökre, akkor inkább a doktornőnek fizessük ki a bérleti díjat, ne pedig a megszűnőben lévő Bt-nek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kollégák a rendelőben felvették a leltárt, összehasonlították a jogszabály szerinti listával. Az ÁNTSZ. is rámutatott arra, hogy mi hiányzik, miből van többlet. Néhai Sellyei doktor úr az üzemeltetési engedélyt megkapta, mert a jogszabályoknak megfelelt. Vélelmezi, hogy az ott levő eszközök elegendőek. Most az egészségházat érintő pályázat kapcsán újabb orvosi eszközök érkeznek a gyermekorvos és a háziorvos részére. Ezért javasolta a praxisjog időtartamáig az eszközhasználati szerződés megkötését, nem tudja elképzelni, hogy a doktornő a saját eszközeit cipelje magával. Ha a testület kívánja, akkor az ÁNTSZ felkérhető arra, hogy térképezzék fel, hogy a meglévő eszközök megfelelőek-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 1 hónapra 100 eFt bérleti díjat fizettünk ki. Erről kéri a képviselők véleményét.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a fogorvosi rendelőben az önkormányzat megengedi a magánpraktizálást, ezzel nem arányos bérleti díjjal. A doktornő havi 10 eFt-ot fizet, ugyanakkor az eszközök javítási költségét is az önkormányzat fizeti.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy két évig kerestük a fogorvost, igaz speciális körülmények miatt.  A gyermekorvosi ellátás alapellátási feladat. Az ÁNTSZ-től kikérhető a kötelező eszközlista, a hiányzókat meg lehet venni új állapotban. Módosító javaslatát teszi fel szavazásra azzal, hogy havi 50 eFt-ért vegyük bérbe a praxisjog értékesítéséig az eszközöket. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

461/2018.(XI.07.) Képviselő-testületi határozat

Gyermekorvosi feladatok ellátásához szükséges eszközökről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  a házi gyermekorvosi szolgálat működéséhez szükséges és a „Dr. Sellyei és Fiai” Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 32.; képviseli: Sellyei Gábor ügyvezető) tulajdonában lévő és leltárba vett eszközök tekintetében használati szerződést köt legfeljebb a praxisjog értékesítése időtartamáig. A használati díjat 50.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

2.  felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

3.  az 1. pontban rögzített használati díjhoz szükséges fedezetet az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tartalék keret terhére biztosítja és előzetes kötelezettséget vállal a 2019. évi költségvetésben annak előirányzatára.

4.  felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, ha a praxis értékesítésére nem kerül sor, hogy az eszközök vétele tárgyában a szükséges egyeztetéseket az ügyvezetővel lefolytassa.

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 2018. november 19.

egyebekben folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri az alpolgármester urat, hogy vegye át az ülés vezetését, mert egyre jobban elmegy a hangja.

 

Orbán Péter alpolgármester az ülés vezetését átveszi.

 

 

14./ Napirendi pont

MNV. Zrt. leveléről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy bíztatást kaptunk arra, hogy segítenek bennünket a helyi utak javításában, ha beadjuk a pályázatot. Idézi az MNV. Zrt. levelét, melynek lényege, hogy nem tudnak segíteni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

462/2018.(XI.07.) Képviselő-testületi határozat

MNV ZRt. leveléről tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MNV ZRt. (Budapest, Pozsonyi út 56.) MNV/01/57212/7/2018. iktatószámú levelét megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóthné Sáfár Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

15./ Napirendi pont

2018. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a december 10. napján 16,00 órai kezdettel a Rózsakő teremben képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a művelődési ház felújítás alatt lesz, ezért a Hivatal Rózsakő termében lesz a közmeghallgatás megtartva. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy mik lesznek a napirendi pontok.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy van egy sztenderd program, pld. az önkormányzat éves tevékenységéről szóló beszámoló. Javaslat érkezett a médiával kapcsolatos napirend felvételére. Várja a további indokolt javaslatokat.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

463/2018.(XI.07.) Képviselő-testületi határozat

2018. évi közmeghallgatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ában biztosított jogkörében eljárva a 2018. évi közmeghallgatás időpontját 2018. december 10. napján 16,00 órában határozza meg, helyszínéül a Badacsonytomaji KÖH Rózsakő termét (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint) jelöli ki.

2.  felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a közmeghallgatás időpontjáról a lakosságot előzetesen informálja.

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 2018. november 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóthné Sáfár Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

16./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kéri a jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző a Zöld Város I. pályázathoz kapcsolódóan elmondja, hogy a városháza teret érintő beruházás közbeszerzési eljárását a Szorgos Fuvar Kft. nyerte, a vállalkozási szerződés aláírásra került. Az energetikai pályázat kapcsán felújításra kerül a művelődési ház, tetőfelújítás, külső szigetelés, napelem kerül rá, illetve az óvoda tekintetében napelem kerül elhelyezésre. A nyertes ajánlattevő a GY-VILL Kft. A TOP nagyprojekt hiánypótlás alatt van, a határidő hétfőn jár lesz. A Kisfaludy útra vonatkozó pályázat tegnap járt le, két ajánlat érkezett, melyek értékelése folyamatban van. A közbeszerzőtől kapott előzetes információk szerint nincs szükség hiánypótlásra. A kerékpáros pályázattal kapcsolatosan a munkaterület átadása megtörtént, a kivitelezési határidő december 31. Az alsó bazársor tekintetében a Szorgos Fuvar Kft. nyert, a szerződés megköthető. A strandi közbeszerzési eljárás 2018. november 12-vel határidős.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 4 strandi büfét anyagárban elbontották, a Bíró féle üzletet nem. Azt tudja tenni, hogy saját hatáskörben ajánlatot kér egy géppel rendelkező vállalkozótól, aki eldózerolja az épületet.

 

Forintos Ervin képviselő kéri a Jegyző asszonyt, hogy a József Attila utca kapcsán a műszaki osztály által kért műszaki paramétereket és a nyertes ajánlatot is küldje meg a képviselők részére.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ajánlatkéréshez árazatlan kölségkiírást küldtünk ki. A kért anyagot meg fogja küldeni.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a József Attila utcában folyó kerékpárút építés miatt az ott lakók nem tudnak bejárni az udvarukba. A tervező több helyi sajátosságot nem vett figyelembe. Javasolja a műszaki ellenőrt megbízni az egyeztetéssel, hogy az ott lakók részére is élhető legyen ez a történet.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy 3-4 ingatlanra nem tudnak bemenni, ezért le kell süllyeszteni a kerékpárút nyomvonalát. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

464/2018. (XI.07.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

17./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

465/2018 .(XI.07.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

18./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Javasolja, hogy a Tájház udvari 4. üzlet vonatkozásában a képviselő-testületi ülésen történjen meg a döntéshozatal.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az iskolában igény mutatkozik a kosárlabda szakkör működésére, tudomása szerint már el is indult. Kérik a többi szakkörhöz hasonlóan a támogatását azzal, hogy ha tartósan 10 fő alá esik a gyermeklétszám, akkor a szülőkre hárul a szakkör működtetésének költsége. Az év elején nem volt rá igény, helyette szivacslabda szakkör indult. Személy szerint támogatná a kérést. Az október 23-i megemlékezés után Földi István atya kérte a templom megvilágítását a karácsonyi időszakig megoldani.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Takács Lajos vállalkozó adott ajánlatot a munka elvégzésére. Augusztus 20-át követően is kértük, hogy számolja ki a bekerülési költséget, de a mai napig nem kaptuk meg.

 

Orbán Péter alpolgármester a Tájház udvari 4. üzlet vásárlásával kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy testületi határozat volt a kisajátítási eljárás megindítására. Egy vállalkozó ígérte ebben a közreműködését és segítségét, de az együttműködés az utolsó rendkívüli ülésig sem jött létre. Ezért értékbecslést kértünk az épületre, mely közelít az eladó igényeihez. Ha a Jegyző asszony úgy látja, hogy a vagyonrendelet keretei között ez az összeg 7 millió forintra kiegészíthető, akkor lehet dönteni a megvásárlásáról.

 

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy ha a testület a vételi ajánlat megtétele mellett dönt, akkor a 318/2018.(VII.30.) határozatát a kisajátítási eljárás megindításával összefüggésben vissza kell vonnia. A külső szakértő véleményét alapul véve úgy gondolja, hogy az értékbecslésben meghatározott összeg 7 millió forintra emelhető, mivel a becslés és a jogszabály szerint 10 %-os eltérés megengedhető.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs Kéri, hogy aki a kosárlabda szakkör támogatásával az elhangzottak szerint egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

466/2018. (XI.07.) Képviselő-testületi határozat

Kosárlabda szakkör támogatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tatay Sándor Általános Iskolában az újonnan induló kosárlabda szakkör támogatását biztosítja a 2018/2019-es tanévre az eddig támogatott szakkörök támogatásához hasonlóan azzal, hogy ha és amennyiben és összességében 10 fő alá esik a résztvevői létszám, akkor a finanszírozáshoz nem járul hozzá.

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződés előkészítésére és aláírására 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Földi Laura ügyintéző

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a Tájház udvari 4. üzlet vonatkozásában elhangzottakkal egyetért, illetve a kisajátítással összefüggésben hozott korábbi határozat visszavonását támogatja és a vételi ajánlatot 7 millió Ft összegben megtenni és a szerződés aláírására felhatalmazni a polgármestert, illetve az ellenjegyzéssel Gáli ügyvéd urat felkréni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

467/2018. (XI.07.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, Kert utca 19. fodrászüzlet vételéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 318/2018.(VII.30.) határozatát visszavonja.
 2. Badacsonytomaj, Kert utca 19. szám alatti 116/2 hrsz-ú fodrászüzlet vonatkozásában vételi ajánlatot tesz – Sall Csaba értékbecslésében foglaltak ismeretében – 7.000.000 Ft értéken, mely vételi ajánlat tulajdonos felé történő megtételére felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.
 3. a vételi ajánlat tulajdonos részéről történő elfogadása esetén felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására, melynek elkészítésére és ellenjegyzésére felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet.
 4. a vételár összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződés előkészítésére és aláírására 2 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika ügyintéző

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

468/2018. (XI.07.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

19./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület döntésének megfelelően a kézilabda pálya burkolására a pályázatot benyújtottuk, melynek önrésze 9 millió forint. A Kézilabda Szövetségtől jelezték, hogy a régi pálya aszfaltjára kiegyenlítő réteget kell húzni, a szükséges vastagságtól függően ez is jelentős – 8 millió forint körüli  - összeg lenne. Ma 11 órakor lesz egy megbeszélés a burkolatot forgalmazó cég képviselőjével. Kéri a képviselőket, hogy aki tud, vegyen részt. Úgy gondolja, hogy az összességében 18-20 millió forintos önrész vállalhatatlan lenne.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy Kőfalvi Kingával, illetve Dr. Schmidt Balázzsal miről tárgyalt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Kőfalvi Kinga a Minerva Bridge cég ügyvezetője, ők nyerték el közbeszerzés keretében az EFOP pályázattal megvalósuló programok és képzések lebonyolításának jogát. A megbeszélésen erről tárgyaltak. A következő tárgyalásra október 24-én Nagyvázsonyban kerül sor. Elmondja, hogy az eddigi forrásokon felül küzdünk egy badacsonyi fejlesztési csomagért, melynek Dr. Schmidt Balázs az egyik mentora. Volt egy olyan megbeszélés is, melyen Fenyvesi Zoltán és Csák úr is részt vett. Úgy látja, hogy élénkültek ezek a folyamatok, a szakrális projektről rendszeresen vannak egyeztetések. Reményeink szerint ehhez fog kapcsolódni a Fő utca rekonstrukciója.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy fogadták a Danubius sori vállalkozókat, akik hajlandók felújítani a tulajdonukban álló épületeket. Kérték, hogy ha ezt bevállalják, akkor az önkormányzat a Dísztér és az üzletek közötti virágágyásokat bontsa el az üzleteik jobb megközelítése érdekében. November 19-én kerül sor Papp Zoltán és Hársfalvi József tervezőkkel az ismételt egyeztetésre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület utolsó megnyilvánulása szerint új üzletsor épüljön. A vállalkozók nem engedhetik meg, hogy eldózerolják a meglévő üzleteket, a felújítást tudják bevállalni, ha az önkormányzat testülete feloldja az utolsó döntését. A tervezők a novemberi ülésre készítenek legalább három változatott a tulajdonosok egyetértésével. Ha a testület is elfogadhatónak tartja valamelyik változatot, akkor a Turisztikai Ügynökséggel való egyeztetés után a téli hónapokban megkezdődhet a tervezés, majd jövő ősszel a fejlesztés.

 

Forintos Ervin képviselő arról kér tájékoztatást, hogy mi lesz a badacsonyi posta jövője.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az épületet megvették, közelebbit nem tud.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs Kéri, hogy aki a két ülés közötti legfontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

469/2018. (XI.07.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

20./ Napirendi pont

„Jégpálya ügyéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az iskolában lévő jégpályával kapcsolatosan egyeztetésre került sor Mejlinger László kérelmezővel, melyen Kun István képviselő is részt vett. Sok műszaki jellegű kérdés merült fel. A pályát két évvel ezelőtt térítésmentesen kölcsönadta a vállalkozó, a gyerekek ingyenesen korcsolyázhattak. A felmerülő energia költséget az önkormányzat fizette. Ez év nyarán önkormányzati támogatással és a vállalkozó pénzéből a csöveket lefedendő nyári burkolat került a pályára. Mejlinger László, a jégpálya tulajdonosának üzlettársaként kérte, hogy a pálya kerüljön át a badacsonytomaji strandra. Kérte az önkormányzat támogatását a villanyszámla és a hálózat bővítés kapcsán. Úgy képzelik el, hogy március 15. körül, de szerződésileg egyeztetett időpontban elbontják a jégpályát úgy, hogy a strand nyári üzemeltetését ne zavarja. A tévedés abból keletkezett, hogy ő a Mékli féle üzlettel kötötte össze a jégpálya üzemeltetését. Az üzlet a jelenlegi formájában is hasznosítható, ha ott van a jégpálya.  Úgy gondolja, hogy a tervezett hely nem okozna gondot. A hálózatbővítést felesben gondolják az önkormányzattal, a működtetés áramköltségét az önkormányzattól várják.

 

Forintos Ervin képviselő szerint az hangzott el, hogy a költségeken osztozzon a vállalkozó és az önkormányzat.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a napirend felfüggesztését, amíg telefonon tisztázza ezt a kérdést.

 

Krisztin N. László polgármester 10.57 órakor távozik a Képviselő-testületi ülésről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a napirend felfüggesztésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

470/2018. (XI.07.) Képviselő-testületi határozat

Jégpálya ügyéről – napirendi pont felfüggesztése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jégpálya ügyéről” című napirendi pont tárgyalását felfüggeszti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

21./ Napirendi pont

Óvoda 3. számú terasz felújításáról”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

Forintos Ervin képviselő a kivitelezés határidejét kéri rögzíteni.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy a testület úgy döntött, hogy a dolgozók jutalmazása helyett inkább a teraszt csináltatja meg. Kérdezi, hogy a két összeg összhangban van-e.

 

Krisztin N. László polgármester 10.59 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Kun István képviselő megjegyzi, hogy az óvodának soha nem látják a pénzügyi beszámolóját.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a költségvetés tárgyalásakor az óvoda költségvetését is elfogadja a testület, egyébként az óvodai ügyekben a Társulási Tanács dönt.

 

Kun István képviselő kéri, hogy a VN. Kft., mint az önkormányzat cége, önköltségi áron végezze el a munkát.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy soha nem mondta, hogy az önkormányzatnak önköltségi áron dolgoznak. A cég éves működése 130 millió forint körül van, a közhasznú feladatokhoz 42 millió forint támogatást kapnak. A többit vállalkozási tevékenységben kell előteremteniük. Ebből fedezik a közhasznú kiadásokat is, melyek a kapott összeg mintegy háromszorosába kerülnek. A testület korábban úgy nyilatkozott, hogy a VN. Kft. piaci alapon működjön és nyereséget termeljen. Vannak emberek, akik kimondottan a piaci bevételekből kapják a fizetésüket. A polgármester úr azt mondta, hogy reális, visszafogott haszon legyen minden munkán.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az óvodai terasz felújításával egyetért, a VN. Kft. által adott 708.266,- Ft összegű ajánlatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

471/2018. (XI.07.) Képviselő-testületi határozat

Óvoda 3. számú terasz felújításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Pipitér KFNO Óvoda 3. számú teraszának felújítását elrendeli, melyhez az önkormányzat 2018. évi költségvetéséből 708.266,- Ft összeget biztosít.

A munka elvégzését a Badacsonytomaj VN Kft-től rendeli meg és felhatalmazza Krisztin N. László polgármester a szükséges intézkedések megtételére, a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Orbán Péter alpolgármester a felfüggesztett napirendre visszatérve kéri Krisztin N. László polgármestert, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Mejlinger László a telefonegyeztetés során elmondta, hogy azt szeretnék, ha az önkormányzat a villanyszámla kifizetésében is szerepet vállalna, későbbi egyeztetés során elfogadott arányban. A hálózatbővítés engedélyeztetése hosszabb időt vesz igénybe. Javasolja, hogy adják be a hálózatbővítési kérelmet, majd a költségek megismerésének függvényében tudunk a számokról beszélni. Most arról kellene dönteni, hogy a jégpályát leviheti-e a vállalkozó a badacsonytomaji strandra.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a hálózatbővítésben való közreműködést keretszerződésben tudja elképzelni, ha a vállalkozó vállalja, hogy legalább 5 évig működteti a jégpályát.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kinek az érdeke a hálózatbővítés.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy fontos programja miatt el kell mennie. Az alábbi határozati javaslatot fogalmazza meg: Javasolja a jégpálya áthelyezéséhez hozzájárulni azzal, hogy a helyét a VN. Kft. ügyvezetőjével egyeztetni kell. A hálózatbővítést most ne támogassa a testület, ez a vállalkozó piaci érdeke. A büfék télen nincsenek nyitva, a jégpálya a meglévő lehetőséggel működtethető. A hálózatbővítés lehetőségét piaci alapon meg fogják találni. A testület tegyen szándéknyilatkozatot arra, hogy az áramköltséghez megállapodás keretében hozzá kíván járulni.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy sajnos nem kapott meghívást a megbeszélésre. Nem érti, hogy miért kell 200 m2-en a füvet tönkre tenni, majd évente májusban újra füvesíteni. Javasolja a röplabda, vagy focipálya mellé tenni a jégpályát.

 

Forintos Ervin képviselő kéri rögzíteni a későbbi tárgyalások során, hogy az iskolás gyerekek ingyen használhassák a pályát.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy ezért vállalná fel a testület a villanyszámla egy részének a kifizetését. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Laposa Bence képviselő által összefoglalt határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

472/2018. (XI.07.) Képviselő-testületi határozat

Jégpálya ügyéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester jégpálya áthelyezésével kapcsolatos tájékoztatását elfogadja.

Hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jégpálya tulajdonosa a jégpályát áthelyezze a badacsonytomaji strandra azzal a megkötéssel, hogy a pontos helyét a VN. Kft. ügyvezetőjével együtt határozzák meg.

A képviselő-testület az elektromos hálózat bővítését most nem támogatja, de javasolja az engedélyeztetés elindítását, mivel az jelentős időt vesz igénybe. A büfék a szezonon kívül nem működnek, van lehetőség a pálya működtetésére. A vállalkozó piaci érdeke a hálózatbővítés, a megoldást keressék meg.

Az önkormányzat szándéknyilatkozatot tesz arra, hogy az áramköltségekhez személyes megállapodás keretében, egyeztetést követően kíván hozzájárulni annak ellentételezéseként, hogy a jégpályát a helyi gyerekek ingyenesen használhassák.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Tomsics-Gyimesi Mónika ügyintéző

 

Orbán Péter alpolgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 11.10 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                      Wolf Viktória

polgármester                                                                               jegyző

Orbán Péter                                                                          Laposa Bence

alpolgármester                                                                          képviselő

jegyzőkönyvhitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!