Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2018.09.26. soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 24/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 26-án 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Miklós                                   képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő                            (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                     jegyző

Tamás Lászlóné                               osztályvezető

Gerencsér Tamás                            ügyintéző

Berecz Nikolett                                BVKI igazgató

Dr. Gáli Mihály                                ügyvéd

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető           (6 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

394/2018. (IX.26.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 16 nyílt napirendi pont szerepel, melyeket a Pénzügyi bizottság részletesen megtárgyalt. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e.

 

Wolf Viktória jegyző sürgősségi indítványként javasolja felvenni a következőket:

 

-                BAHART ZRt-vel kötendő területcsere megállapodásról

-                Tatay Sándor Általános Iskola kérelme

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a két sürgősségi indítvány tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

395/2018.(IX.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. szeptember 26-i soros ülésének napirendi pontjához felveszi

-   „17. BAHART ZRt-vel kötendő területcsere megállapodásról”

-   „18. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme”

című napirendeket.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a javasolt módosítással a 18 napirendi pontot a mai munka alapjául elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

396/2018.(IX.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. szeptember 26-i soros ülésének módosított napirendjét 18 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Pinterits Judit, Dr. Scheller György, Dr. Karasszon Diána, Poszlovszky Krisztina

 1. 2. Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. EFOP-1.5.2-16-2017-00032 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Gyermekorvosi feladatok ellátása 2018. október 19-től

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Ringa melletti területen kialakítható építési telkek kialakításának feltérképezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. BAHART ZRt-vel kötendő területcsere megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Pinterits Judit, Dr. Scheller György, Dr. Karasszon Diána, Poszlovszky Krisztina

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

397/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosok, fogorvos és a védőnő által készített, Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről” szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

2./ Napirendi pont

Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

398/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat

A peres ügyek állásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr által a „Tájékoztató a peres ügyek állásáról” készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

3./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2018.(IX.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

4./ Napirendi pont

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I-II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezzel az ösztöndíj rendszerrel a felsőoktatási intézményekben tanuló diákokat tudja az önkormányzat támogatni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

399/2018. (IX.26.) Képviselő-estületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához.
 2. a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
 3. kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
 4. nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

400/2018. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó pályázati kiírásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező „A” és „B” típusú pályázati kiírások tartalmát elfogadja, azokat kiírja.

Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2018. október 3., egyebekben ütemterv szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

5./ Napirendi pont

EFOP-1.5.2-16-2017-00032 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti 1-27. sorszám alatti tanulók esetében a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző kiegészítésként felolvassa a pályázatot benyújtó gyerekek nevét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az EFOP pályázat egyik eleme, melyre a négy településsel közösen pályáztunk, a középiskolás gyerekek ösztöndíjjal való támogatása volt. Ez a terv megvalósult, 10 hónapon keresztül a felsorolt tanulók havi 12.175,- Ft támogatást kapnak, amennyiben az előző év végi tanulmányi átlaguk eléri a 3,5 átlagot. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

401/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat

EFOP-1.5.2-16-2017-00032 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” – ösztöndíj pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az EFOP-1.5.2-16-2017-00032 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódó Ösztöndíj Pályázat keretében

Pál Bence

szül.: Tapolca, 2003.09.29.

8258 Badacsonytomaj, Fő u. 39.

Giczi Kevin

szül.: Tapolca, 2003.02.18.

8257 Badacsonyörs, Orgona út 12.

Hári Bence Péter

szül.: Tapolca, 2003.01.28

8258 Badacsonytomaj, Nagykör u. 10.

Rohály Boglárka

szül.: Pécs, 2002.03.27.

8258 Badacsonytomaj, Rózsa köz 7.

Németh Máté

szül.: Tapolca, 2003.08.22.

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 4.

Sipos Csenge

szül.: Hatvan, 2003.05.23.

8258 Badacsonytomaj, Iskola u. 10.

Páros Dominik

szül.: Tapolca, 2001.05.23.

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 8.

Páros Roland László

szül.: Tapolca, 2004.02.19.

8258 Badacsonytomaj, József A. 8.

Tóth Márk

szül.: Zalaegerszeg, 2003.05.14

8257 Badacsonytomaj, Kisörshegyi u. 25.

Zentai Nóra Mária

szül.: Tapolca, 2001.10.16.

8258 Badacsonytomaj, Iskola u. 6.

Kőmives Liliána

szül.: Tapolca, 2002.12.09

8258 Badacsonytomaj, Józse A. u. 37.

Fülöp Viktória

szül.: Tapolca, 2004.03.08

8258 Badacsonytomaj. Táncsics M. u. 17.

Kerepesi Diána

szül.: Szolnok, 2000.07.27.

8258 Badacsonytomaj, Magyar u. 4.

Feller Brenda

szül.: Mosonmagyaróvár. 1999.10.23.

8261 Badacsonytomaj, Római út 144.

Lájer Karolina

szül.: Tapolca, 2002.09.14.

8257 Badacsonyörs, Szőlő u. 27.

Fedő Róbert Milán

szül.: Veszprém, 2002.01.20.

8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 9.

Gyöngyösi Dávid Tamás

szül.: Budapest, 2000.09.16.

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 49.

Göcsei Tímea Anikó

szül.: Budapest, 2003.01.02.

8261 Badacsonytomaj, Harsona k. 6.

Dobosi Péter László

szül.: Budapest, 2000.01.27.

8261 Badacsonytomaj, Római út 216.

Werner Fülöp Péter

szül.: 2002.09.11

8261 Badacsony, Római u. 143.

Bolf Sebestyén László

szül.: Keszthely, 2001.09.18

8258 Badacsonytomaj, Nagyköz u. 51.

Samu Adrienn

szül.: Tapolca, 1999.01.19.

8258 Badacsonytomaj, Ady E. u. 13.

Samu Alíz Anna

szül.: Tapolca, 2000.09.22.

Badacsonytomaj, Ady E.u. 13.

Csombó Amanda

szül.: Tapolca, 2003.12.14.

8258 Badacsonytomaj, Fő u. 68.

Tompos Fabó Leon

szül.: Veszprém, 2001.12.05.

8261 Badacsonytomaj, Kossuth u. 1.

Lencz Dániel

szül.: Tapolca, 2004.05.09

8257 Badacsonyörs, Virág köz 3.

Borda Veronika

szül.: Tapolca, 2001.10.04.

8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út 16.

 

 

szám alatti lakosok részére havi 12.815.,- Ft/fő/hó támogatást állapít meg a 2018/2019. tanévben, 2018. szeptember 1-jétől 2019. június 30. napjáig.

 

 1. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a pályázót a döntésről tájékoztassa.

 

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási összeg átutalásáról a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően az EFOP-1.5.2-16-2017-00032 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” című pályázatban rendelkezésre álló keret terhére gondoskodjon.

 

Határidő: azonnal

egyebekben ütemterv/pályázati kiírás/TSZ szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Lantay Adrienn szakmai vezető EFOP

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázatban egészségügyi szűrővizsgálatok, illetve ezekkel összefüggő rendezvények is szerepelnek. Ennek keretében került felújításra az iskolában egy tanterem, ahol felnőttoktatást szolgáló tanfolyamok kapnak helyet, pld. szőlész-borász, pálinkakészítő, stb. Emellett eszközbeszerzés is megvalósult. A pályázatból mintegy 50 millió forint hasznosul Badacsonytomajon.

 

 

6./ Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a napirend keretében az kerül meghatározásra, hogy az általános iskola mekkora körzetből vehet fel tanulókat. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

402/2018. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2018/2019. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Salföld, Ábrahámhegy és Káptalantóti település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan

2.  tudomásul veszi, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban 2 fő. A hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók a Tatay Sándor Általános Iskola (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) tanulói.

3.  felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalt (8200 Veszprém, Mindszenty József tér 3-5.; veszprem.hatosag@veszprem.gov.hu) értesítse.

Határidő: azonnal;

értesítésre 5 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

7./ Napirendi pont

Gyermekorvosi feladatok ellátása 2018. október 19-től

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a jelenlegi helyzetet. Mindenki értesült arról, hogy Dr. Sellyei Ferenc gyermekorvos sajnos meghalt, a gyermekorvosi feladatok ellátása jelenleg helyettesítéssel történik. Ez tartósan nem tud így maradni, a kapcsolódó kérdéseket tartalmazza az előterjesztés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a testületnek szándéka a gyermekorvosi praxis működtetése a jövőben is. A társult településeknek is lehetőségük van a helybeli ellátás igénybevételére.  Dr. Karasszon Diána gyermekorvos egyenlőre fél évre vállalja a helyettesítést. Jelenleg ennek a működési feltételeit dolgozzuk ki, hogy továbbra is zavartalan legyen a gyermekorvosi ellátás a városban és a hozzá tartozó négy településen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy érthető a bizonytalanság, különösen azok körében, akik a közeljövőben várják a gyermeküket. Elindult egy olyan folyamat, hogy a kisgyermekes szülők máshová viszik a betegkártyájukat. Ha tovább csökken a kártyák száma, akkor a továbbiakban itt nem tud gyermekorvos működni. Jelenleg kb. 700 kártya van, egyes vélemények szerint 1000 alatt nem nagyon vállalják a feladatot, hiszen amúgy is kevés a gyermekorvos. A járásban csak Tapolcán van, illetve Badacsonytomajon. Ha az a cél, hogy megmaradjon ez a szolgáltatás, akkor össze kell fogni, vállalva az átmeneti nehézségeket. Az örökösök és az önkormányzat is mindent meg tesz azért, hogy legyen a továbbiakban is Badacsonytomajon gyermekorvos, a működési engedélyezési eljárást elindítjuk. Ma 10.00 órakor lesz egy tárgyalás az érintett polgármesterekkel. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

403/2018. (IX. 26.) Képviselő-testületi határozat

Gyermekorvosi feladatok ellátása 2018. október 19-től

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felkérik Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületeit, hogy hatalmazzák fel Badacsonytomaj Város Önkormányzatát a gyermekorvosi helyettesítéshez szükséges feladatok elvégzésére és a működési engedélyeztetési eljárás lefolytatására.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy ha van jelentkező a feladatra, akkor tárgyaljon a gyermekorvosi helyettesítésről és kerüljön előkészítésre a feladatellátási szerződés, melyet terjesszen a képviselő-testület elé elfogadásra és azt küldje meg az érintett önkormányzatok képviselő-testületei részére is.
 3. fedezetét biztosít a költségvetésben gyermekorvosi asszisztens közalkalmazotti foglalkoztatására, amennyiben a helyettesítés során azt nem biztosítja a helyettesítő és e tárgyban keresse meg az érintett önkormányzatok képviselő-testületeit.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételére.
 5. a helyettesítő orvos és asszisztens megléte esetén, a társönkormányzatok hozzájárulásával, felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a működési engedélyeztetési eljárás lefolytatására, majd ezt követően a finanszírozási szerződés megkötésére.
 6. tudomásul veszi, hogy amennyiben az önkormányzat nem talál a gyermekorvosi feladat elvégzésére vállalkozó orvost, felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot az illetékes Népegészségügyi Intézettel helyettesítő orvos kijelölése céljából.

 

Határidő: elfogadásra

2018. október 05.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

8./ Napirendi pont

Ringa melletti területen kialakítható építési telkek kialakításának feltérképezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte az abban foglaltakat tudomásul vesz és javasolja megvizsgálni, hogy a település közigazgatási határán belül hol alakíthatók ki építési telkek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

404/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Ringa melletti területen kialakítható építési telkek kialakításának feltérképezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vesz és javasolja megvizsgálni, hogy a település közigazgatási határán belül hol alakíthatók ki építési telkek.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyeztetésre 2018. október 30.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

 

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

405/2018. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

2191/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191/2 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:

1.  vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)  8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32.

b)  területe: 3843 m2

c)   megnevezése: beépítetlen belterület

d)  műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z zöldterület

e)  vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

2.  Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft

3.  Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft

4.  A hasznosítás módja: értékesítés

5.  A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)  Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2018. október 19. 10,00 kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

b)  Pályázat bontásának helye, ideje: 2018. október 19. 10,00 Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)   Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

a)  Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

b)  Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

c)   Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

d)  Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

e)  A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére

III. felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:

 

a)    Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

1.  8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 hrsz. – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa u. 32.

2.  területe: 3843 m2

3.  megnevezése: beépítetlen terület

4. műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z (zöldterület)

5.  vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

b)   Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft

c)    Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft

d)   A hasznosítás módja: értékesítés

e)    A versenyfelhívás feltételei:

1.  A vagyontárgy kikiáltási ára: 28.000.000 Ft

2.  A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft

3.  A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

4.  Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

5.  Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 

f)     Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

1.  Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

2.  Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2018. október 19. napján 10,00 óra.

3.  Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat 2191/2 hrsz. ingatlan értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

4.  Hiánypótlásra lehetőség nincs.

5.  Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

6.  Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

7.  A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

8.  Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

9.  A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 2.800.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

 1. A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.
 2. Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

g)    Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

1.  A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)  természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)  átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)   jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

2.  Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

3.  A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

4.  A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.

5.  A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

6.  Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.

7.  A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.

8.  Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

9.  Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt, illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

h)   A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

i)     Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

-     Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2018. október 19. napján 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

-     Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 

j)     Versenyeztetés szabályai:

1.  A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

2.  A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

3.  A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

4.  A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

5.  Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

6.  A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-      a versenyeztetés helyét, idejét,

-      a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-      a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-      az induló licit mértékét,

-      a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-      a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-      a megjelentek aláírását,

-      a jelenléti ívet.

7.  A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

8.  A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

9.  A versenytárgyalás módja: nyilvános

k)    A pályázat és az ajánlatok elbírálása

1.  Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

2.  Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

3.  Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

4.  Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

l)     Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

1.  A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

2.  A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

 

 

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

 

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén

 

 

Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

10./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Scheller György háziorvos 8.25 órakor érkezett meg a Képviselő-testületi ülésre. Elnézést kér a késésért.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót a testület már megtárgyalta. Kérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni, valamit elmondani.

 

Scheller Gyögy háziorvos elmondja, hogy a beszámolójában mindent leírt. További jó munkát kívánva elköszön.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az a legegyszerűbb döntés, hogy újra legyen kiírva pályáztatásra a Római út melletti szőlőterület. Úgy gondolja, hogy jelen feltételekkel nem fog elkelni az ingatlan. Meg kell vizsgálni, hogy jó helyen történik-e a hirdetése, esetleg fel kellene tenni direkt ingatlanokkal foglalkozó oldalakra is. Az alapszempont szerint nem feltétlenül akarja a testület eladni, ezért az árat magasan szabta meg.  Esetleg ki lehetne találni valami elképzelést, ami vonzóbbá tenné. Kérdezi, hogy van-e valakinek ötlete. Az sem eretnek gondolat, hogy megmaradjon szőlőnek, hiszen bérlője is van. Az újság is sokat cikkezett az utóbbi hetekben arról, hogy a szőlőterületeket meg kell tartani, törvényi változás is történt. Az un. Angol házat sikerült a szerződést nézve előnyösen értékesíteni, viszont további forrásokra lenne szükség ahhoz, hogy a nagy volumenű pályázati programot meg tudjuk valósítani. A kivitelező cégek nagyon magas ajánlatokat adnak, pld. a Tájház udvari projekt összege nettó 120 millió forint, ezzel szemben 212 milliós nettó ajánlat érkezett. Ezért így ezt nem tudjuk vállalni, új közbeszerzési eljárást kellett indítani. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

406/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Bt. 988/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása – tulajdonjog átruházás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 988/1 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű természetben 8261 Badacsonytomaj, Római út 163. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján értékesíteni kívánja az ingatlant, és pályázati kiírását határozza el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)  8261 Badacsonytomaj, hrsz. 988/1 hrsz

b)  területe: 6593 m2

c)   megnevezése: beépítetlen terület

d)  műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas, víz, csatorna, gáz és elektromos csatlakozási lehetőség van

 1. 2. vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)
 2. 3. a hasznosítás módja: értékesítés (tulajdonjog átruházás)
 3. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)     Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 39.000.000,- Ft

b)    A vagyontárgy kikiáltási ára: 80.000.000,- Ft

c)     A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 500.000 Ft

d)    A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

e)     Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

f)     Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

g)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel azonos feltételekkel bérleti szerződés kötését vállalja.

h)    Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az önkormányzat az adásvételi szerződésben visszavásárlási garanciát köt ki és az ingatlanra 10 évre vonatkozó elidegenítési és terhelési jog bejegyzését elrendeli.

i)      Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy a pályázati kiírás mellékletét képező adásvételi szerződésben foglaltakat elfogadja.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 1. 5. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)      Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)      Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2018. október 19. 10,00 óra.

c)      Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: Pályázat 988/1 hrsz-ú értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)      Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)      Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)            Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)      A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)      Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap

i)            A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 8.000.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)            A pályázó elveszíti az óvadék összegét, ha ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)      Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

 1. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

6.1.  A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)      természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)      átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)      jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

6.2.  Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

6.3.  A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

6.4.  A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.

6.5.  A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

6.6.  Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.

6.7.  A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.

6.8.  Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

6.9.  Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

 1. 7. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása: a kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
 2. 8. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

-          Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2018. október 19. 10.00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

-          Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 

 1. 9. Versenyeztetés szabályai:

a)     A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester – (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b)     A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c)      A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d)     Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)     A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-      a versenyeztetés helyét, idejét,

-      a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-      a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-      az induló licit mértékét,

-      a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-      a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-      a megjelentek aláírását,

-      a jelenléti ívet.

f)       A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)     A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)     A versenytárgyalás módja: nyilvános

 

 1. 10. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)     Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)     Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)      Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)     Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. 11. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)  A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)  A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

 

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel az önkormányzati bérleti szerződés szerinti azonos feltételekkel bérleti szerződést kötök. *

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy az önkormányzat által a 988/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó visszavásárlási garancia szerződésben történő rögzítéséhez hozzájárulok és azt kötelezőnek elismerem. *

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy a a pályázati kiírás mellékletét képező adásvételi szerződésben foglaltakat elfogadom. *

 

igen/nem

 

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén

 

Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



** Átlátható szervezet esetén

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

II.    felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati kiírás előkészítésére és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

11./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I-II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek és javasolja a testületnek, hogy utasítsa a vagyonkezelő VN Kft-t a 150 férőhelyes mobil-lelátó telepítéséhez szükséges 30 db pontalap elkészítésére.

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy bízott abban, hogy a BM pályázat eredményes lesz, de sajnos ez nem teljesült.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy első körben nem került be az önkormányzat a nyertesek közé, de tartaléklistára kerültünk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az iskolában kialakítandó kézilabda pálya anyagát a testületnek megküldtük. Ha a pályázatot megnyerjük, a programnak 9 millió forint önrésze van. A pályát egy szilárd felületre kell elhelyezni, a burkolatot ki kell egyenlíteni. Jelenleg gumitégla van, alatta pedig zúzalék.  Feltárással megvizsgáltuk, ez alatt beton, illetve aszfaltréteg van. A gumitéglát fel kell szedni, a mintegy 15 cm-es zúzalékot elszállítani, feldepózni pld. a VN.Kft-nél. A sóder felhasználható többek között az óvodai parkolónál. A Kézilabda Szövetség levelében úgy nyilatkozott, hogy az így kialakítandó felületre 3 cm-es kopóréteget kell még fektetni, ami a számítások szerint még kb. 9 millió forint.  Ezt nem tartja vállalhatónak. Révfülöpön úgy alakult, hogy az önrészt nem kellett az önkormányzatnak megfizetni. Egyik lehetőség, hogy megvizsgáljuk, hogy ez hogyan lenne lehetséges itt is. A másik lehetőség, hogy pályázat nélkül, önerőből megcsináljuk az aszfalt felületet. 30 évvel ezelőtt is így kézilabdáztak a gyerekek, a jövőben is erre lesz mód. Esetleg a későbbiekben, másik pályázattal meg lehet csinálni a pályát korszerűbben.

 

Laposa Bence képviselő szerint nem régen készült a jelenlegi pálya, lehet hogy még él a garancia is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pálya 8 éve készült, kéri a megküldött dokumentáció áttekintését a garanciát illetően is.  Kérdezi, hogy további észrevétel van-e.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a sportpályán zajló folyamatokra is jobban oda kell figyelni. Több olyan tétel lesz, ami a VN. Kft-t fogja terhelni. Úgy tudja, hogy a föld egy részét is cserélni kell. Javasolja megvizsgálni, hogy a lelátóhoz szükséges talppontokat kinek kell megcsinálni, a Kft-nek vagy a kivitelezőnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a mobil lelátó más rendezvényen is felhasználható, ezért támogatta a testület. Viszont a talppontokat nekünk kell hozzá kialakítani.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy erre a pályázat beadásakor is számítottunk.  A vállalkozó több helyről vett talajmintát, meg fogják mondani, hogy mennyi termőréteg kell rá. Amit a vállalkozó a VN. Kft-től kér, annak ellenértékét ki fogja fizetni neki.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Tájház esetében a múlt pénteken elindult a közbeszerzés II. köre. Fontos, hogy legyen érvényes ajánlat. A badacsonyi alsó park és épületegyüttes, illetve a strandbejárat kiírása is megtörténik ma vagy holnap. A műszaki előkészítés megtörtént. Tegnap egy generál kivitelezéssel foglalkozó sümegi céggel tárgyalt, több referencia munkájuk van Badacsonyban is, sokat dolgoznak különböző önkormányzatoknak. Az említett közbeszerzési eljárásra a testület már meghatározta a meghívandó szervezetek körét. Ettől függetlenül kéri, hogy a mai nap folyamán kapjon mandátumot ez a cég is, hiszen az a lényeg, hogy legyen esély az érvényes ajánlatokra. Orbán Péter alpolgármester is javasolt egy céget.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy csak meghívásos az eljárás, vagy pályázhatnak mások is.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy sikerül-e a költségeket nettó 300 millió forint alatt tartani.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy most nettó 256 Ft a költségvetés összege. Az előző szavazáskor még benne volt a műszaki tartalomban az alsó park területe is, már nincs. Ezért akkor több mélyépítő cég is kapott meghívást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a projektmenedzser tiltakozik a részajánlati lehetőség ellen.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a közbeszerző javasolja azzal, hogy megfelelően alá kell támasztani.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha gazdaságilag és funkcionálisan egy egységet alkot a közbeszerzéssel érintett projektelem, akkor lehet kizárni a részajánlat tételének lehetőségét. Ez jelen esetben az utóellenőrzéseken nagy problémát jelenthet, mivel külön helyrajzi számon van, nem alkot egy egységet.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a napirend tárgyalásának felfüggesztését. Kéri, hogy az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester vegye át. Kéri, hogy aki a napirend felfüggesztésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

407/2018. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Napirend felfüggesztéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pályázatokról szóló tájékoztatócímű napirend tárgyalását felfüggeszti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Krisztin N. László polgármester 8.46 órakor távozott a Képviselő-testület üléséről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

 

12./ Napirendi pont

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy tavaly komoly támogatást kaptak. Most nem javasolja a támogatásukat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy fél millió forint támogatást kapott az önkormányzatunktól az Országos Mentőszolgálat 2017. évben.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

408/2018. (IX. 26.) Képviselő-testületi határozat

Országos Mentőszolgálat Alapítvány

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmét megtárgyalta és fedezet hiányában elutasítja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

13./ Napirendi pont

Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

409/2018. (IX. 26.) Képviselő-testületi határozat

Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület kérelmét megtárgyalta és fedezethiányában elutasítja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

14./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

410/2018 . (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

15./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Kérdezi, hogy a Kalmár Média szerződése mikor jár le.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy szeptember 30-án.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy ez mit jelent.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a média vonatkozásában ezt követően az önkormányzatnak nincs senkivel sem szerződése.

 

Laposa Bence képviselő szerint, ha úgy dönt a testület, hogy nem kívánja a továbbiakban igénybe venni, akkor is előterjesztést kér, és szavazni kell róla. Lejár a szerződés és nem történik semmi, ez így nem működik.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy korábban írtunk ki pályázatot. Kérdezi, hogy most mi a javaslat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy három helyről kértünk ajánlatot, egyik egyáltalán nem jelzett vissza, a másik jelezte, hogy nem tud ajánlatot adni. Kalmár Györgytől három ajánlat érkezett, akkor döntött úgy a testület, hogy szeptember 30-ig meghosszabbítja a szerződését.

 

Krisztin N. László polgármester 8.51 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a testület azért hosszabbította meg a szerződést, mert nem tudta akkor megfogalmazni, hogy mit vár el a jövővel kapcsolatosan.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy átütő javaslatok nem érkeztek. A testületnek az elkövetkezendő napokban egyeztetni kell arról, hogy milyen irányban akar a sajtóanyagokkal tovább haladni.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

411/2018. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester az ülés vezetését visszaveszi.

Krisztin N. László polgármester visszatérve a felfüggesztett „Pályázatokról szóló tájékoztató” tárgyú napirendhez kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti tartalommal a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

412/2018. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az alsó park, strandbejárat projektrész kapcsán a műszaki tartalom a leegyeztetett módon változott. Az alsó bazársor megmaradt épülete és annak környezete, valamint a strandbejárat az első büfével bezárólag lenne megépítve. Kérdezi a pályázati ügyintézőt, hogy van-e még valami változás.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy még az alsó parkrész is kimarad. A múltkor a testület 9 céget nevezett meg, ebben több mélyépítő cég is szerepel.

 

Krisztin N. László polgármester a közbeszerzési eljárás sikere érdekében javasolja további két cég, a Lamandert” Kft. és az ARTTECH Kft. bevonását.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a 326/2018. (VIII.15.) határozat módosítását, a gazdasági szereplők kiegészítését fenti két céggel.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a javaslattal és a műszaki tartalom változással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

413/2018. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés a Alsó-bazársor épület felújításával (1. rész), valamint a Strandbejárat és sétány rekonstrukciójával (2. rész) kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” közbeszerzési eljárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 326/2018.(VIII.15.) képviselő-testületi határozatát módosítja és a „Vállalkozási szerződés a Alsó-bazársor épület felújításával (1. rész), valamint a Strandbejárat és sétány rekonstrukciójával (2. rész) kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó műszaki tartalom változást tudomásul veszi és az eljárás műszaki tartalmát

1. része az Alsó-bazársor épület felújítása,

2.része a Strandbejárat és sétány rekonstrukciója kivitelezési munkákat tartalmazza.

szerint határozza meg.

 1. 2. a 326/2018.(VIII.15.) képviselő-testületi határozatban elfogadott és felkért gazdasági szereplőkön túl felkéri ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya a(z)

a) „Lamandert” Kft. (1053 Budapest, Honvéd utca 8. 1/2.)

b) ARTTECH Kft. (1038 Budapest, Pusztakúti út 1.)

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagjai

Krisztin N. László polgármester kéri a képviselőket, hogy lehetőségeiken belül tegyenek meg mindent azért, hogy a közbeszerzés sikeres legyen. Elmondja, hogy szavazni kell még a Zöld Város II. ütem pályázat mérföldkő módosításáról.  Kéri, hogy aki az előterjesztés szerint támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

414/2018. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „BADACSONYTOMAJ ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA - II. ütem” című TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 azonosító számú projekt mérföldköveinek határidejének módosítását és indikátor értékek pontosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és felkéri a projektmenedzsmentet ellátó szervezetet a módosítási igény benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bizottság javasolta, hogy a VN. Kft. készítse el a 30 db pontalapot a mobil lelátóhoz.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy a VN. Kft-től rendelje meg az önkormányzat a munkát.

 

Kun István képviselő akkor támogatja az alpolgármester úr javaslatát, ha a cég önköltségi áron, a lehető legolcsóbban elkészíti. Ne piaci alapon történjen a számla kiállítása. A saját céget az önkormányzat azért hozta létre, hogy ne kelljen a profitot megfizetnünk, mint más vállalkozásoknak.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a munka megrendelését támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

415/2018. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli a vagyonkezelő VN Kft-től a 150 férőhelyes mobil-lelátó telepítéséhez szükséges 30 db pontalap elkészítését.

.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a kerékpárút nyomvonala az ABC előtti parkolónál hogyan halad, és mi a helyzet a Menü Kft. konyha szellőzésével kapcsolatosan.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a parkolórésznél fel lesz festve a kerékpárút nyomvonala, nem lesz kiépített útvonal. Elvileg nem akadályozzák egymást a gépkocsik és a kerékpárok.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az NIF-től kapott levelet a Római út felújítása kapcsán megküldte a képviselők részére. Javasolja egy levél megfogalmazását a NIF vagy a Minisztérium részére, melyben érdeklődünk, hogy a badacsonyi alsó szakasz tervezése hol tart, mikorra várható a befejezése. Egyelőre hallgatás van az ügyben, a levelet a testület nevében szeretné megírni.  A konyha szellőző rendszerével kapcsolatosan a Menü Kft. ügyvezetője küldött egy árajánlatot, melyet át fogunk nézni. Miután saját pénzből történik a megépítése, kellő önmérsékletet javasol. Megjegyzi, hogy vagy 17 kivezető van, mi pedig 3-ról beszéltünk.

 

Kun István képviselő szerint egy eltúlzott, idealizált dolgot írtak le a szakértők. Korábban kedvezőbb ajánlat is volt, de a testület akkor azt mondta, hogy pályázat keretében legyen megoldva.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy akkor kevesebb munkáról volt szó. Akár be is zárathatják a konyhát.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a 7 iskolai szellőzőből 3 a konyháé.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szellőzővel kapcsolatos munkálatok elkezdésének nincs komoly akadálya, de az eszközökkel kapcsolatos kivitelezés az őszi vagy a téli szünetben lesz.

 

 

16./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy miről tárgyalt Bérczi Lászlóval és Vadászi Lajossal.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség alkalmazottjaként a folyamatban lévő ügyeket felügyeli Bérczi László. Két dologgal foglalkozik érdemben, az egyik a kálvária város témaköre. A pályázathoz kutató feltárás történik, melyhez a Megyei Múzeum Igazgatóságtól szükséges a hozzájárulás. A kálvária, mint építmény megtervezésére és a megvalósításra az MTÜ-n belül a szükséges pénz rendelkezésre áll. Az MTÜ-től csütörtökön jönnek egy egyeztetésre. Koszorú Lajos lenne a felmerülő feladatok tervezője. Javasolja a terveztetést mielőbb megkezdeni. Vadászi úr a Ringa épületével kapcsolatosan érdeklődött, húsüzemre keres telephelyet. Mivel nem az önkormányzat tulajdona, tovább irányította az illetékeshez.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a Polus Coop képviselőivel folytatott megbeszélésen elhangzott, hogy szeretnék átépíteni az üzletet úgy, hogy a volt Takarék üzletház felé beépítenék a lejáratot, így nagyobb lenne az eladótér. A polgármester úr felajánlotta, hogy ha ez nem járható út, akkor a régi polgármesteri hivatal felé is terjeszkedhetnek. Ezt a lehetőséget is vizsgálni fogják.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azóta ismét egyeztettek. Kérték, hogy ajánljon tervezőt, ezt megtette. A beszélgetésből úgy látja, hogy nem kívánják igénybe venni a régi hivatal épületét. Az épület egyébként egyre rosszabb állapotban van, a vakolat ismét ledőlt a szomszédos lakóház felől. Függetlenül attól, hogy tudunk-e forrást szerezni, ezzel foglalkozni kell. A bontás jöhet szóba, de várja az egyéb ötleteket is. Az ingatlan értékesítésével próbálkoztunk, bár ez a testület új művelődési házként való átépítésére tett lépéseket.  Az épület lapostetős része beázik. Mielőbbi közös bejárást javasol.

 

Kun István képviselő javasolja a most kiírandó közbeszerzés műszaki tartalmát felülvizsgálni.  A sétány nem ennek a beruházásnak a szerves része.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a testület megszavazta a közbeszerzés kiírását. Javasolja megkérdezi a tervezőtől a kő típusát, és azzal kiírni.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a tervező által javasolt burkolat szerepel, a strandbejáratot mindenképpen meg kell csinálni. Ha az MTÜ-s rész nem működik, akkor a strand bejárat nem készül el.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez volt az elutasításának az alapvető indoka. Ha december 31-ig nem tudjuk a közbeszerzést lefolytatni, akkor az egész pályázatot elvesztjük. Nem a kő típusa a lényeg. A 71-es út alatt szinte mindegy, hogy milyen kő van. A közbeszerzést a mai napon ki kell írni.  Kérdezi, hogy a beszámolóhoz kapcsolódóan van-e további kérdés. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

416/2018. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

A két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztató elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között töretént fontos eseményekről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

17./ Napirendi pont

BAHART ZRt-vel kötendő területcsere megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester felkéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előterjesztéshez az értékbecsléseket, illetve az ügyvéd úr megállapításait becsatoltuk. Az ügyvéd úr javasolja a szerződés tervezet kiegészítését, a Bahart Zrt. jogtanácsosával a kapcsolatfelvételt.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence képviselő javasolja konkrétabban megfogalmazni a határozatot, el kell dönteni, hogy egyértelmű-e a testület szándéka. Javasolja határidő meghatározását.

Krisztin N. László polgármester október 15-i határidőt javasol azzal, hogy a többi alelemnek is ez legyen a határideje.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az ingatlanértékek közelítenek-e egymáshoz.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az elhangzott határidő módosítással támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

417/2018. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

BAHART móló park ingatlancsere szándék

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatoni Hajózási Zrt. ingatlancsere szándéknyilatkozatát megtárgyalta, nem zárkózik el a területcsere lehetősége elől.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a további tárgyalások lefolytatására.

Felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a szerződések kiegészítésére és korrigálására.

Határidő: azonnal

egyebekben 2018. október 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

18./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az iskola igazgatója kéri, hogy a meghirdetésre került kosárlabda helyett az alsó tagozatosok részére szivacs kézilabda indulhasson. Másik kérése, hogy a szüreti rendezvény alkalmával elszállásolt kerékpárosoktól származó bevételt projektor vásárlására fordíthassák. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a kérelemben foglaltakat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

418/2018. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskola kérelmére, az iskolai szakkör esetében a kosárlabda szakkör helyett a szivacskézilabda szakkör beindítását megfelelő jelentkező esetében támogatja.
 2. a szeptember 7-i szállásdíj bevételből a költségekkel nem terhelt résszel, 96.350,- Ft-tal hozzájárul az interaktív táblával kompatibilis projetor vásárláshoz.
 3. felkéri a hivatalt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról a soron következő ülésen gondoskodjon.
 4. felkéri a Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy teljesítést követően, gondoskodjon az önkormányzat nevére szóló számla átutalásáról.

Határidő:        elfogadás azonnal

előirányzat módosítás a soron következő ülésen

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 9.30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                     Orbán Péter                                Kun István

polgármester                      alpolgármester                              képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!