Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2018.09.11. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 22/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 11-én 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                                 polgármester

Orbán Péter                                           alpolgármester

Forintos Ervin                                       képviselő

Kun István                                         képviselő

Laposa Bence                                        képviselő

Nagy Lajos                                         képviselő

Nagy Miklós                                       képviselő                            (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                          jegyző

Tamás Lászlóné                                  osztályvezető

Gerencsér Tamás                                ügyintéző

Rausz István                                       rendőrkapitány

Tóthné S. Zsuzsa                                   jkv. vezető                         (5 fő)

 

 

Lakosság részéről megjelent:: 1 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a rendkívüli ülésen megjelent képviselőket. Elmondja, hogy a Képviselő-testület egy tegnapi megbeszélésén úgy döntött, hogy ma egy témában rendkívüli ülést tart, de mivel más sürgős feladatai is vannak, így 4 napirendi ponttal kertült összehívásra a mai ülés. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

370/2018. (IX.11.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 4 napirendi pont szerepel. Kéri, hogy aki ezeket a napirendeket elfogadja az ülés alapjául kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

371/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. szeptember 3-i rendkívüli ülésének napirendjét 4 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Badacsonyban történt halálesetről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében az I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékeléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárásában az eljárást lezáró döntés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. „Vállalkozási szerződés az Egry József Művelődési Ház felújítása és napelemes rendszer kiépítésére, (1.rész) valamint a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos óvoda épületére napelemes rendszer telepítésére (2. rész) TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonyban történt halálesetről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sajnálattal értesültünk mindannyian, hogy a hétvégén történt egy olyan eset, amikor valakit agyonvertek Badacsonyban. Egy másik helyen pedig egy kerékpáros hunyt el, mert neki ütközött egy bástyának. Javasolja, hogy mindkét elhunyt emlékére 1 perces néma felállással tisztelegjenek.

 

A képviselő-testület tagjai és a jelenlévők 1 perces néma felállással tisztelegtek az elhunytak amlékének.

 

Krisztin N. László polgármester ezt követően köszönti Rausz István rendőr alezredest a Tapolcai Rendőrkapitányság vezetőjét, akit kért, hogy legyen jelen ezen az ülésen mert sok olyan dolog van, amire nem a mi kompetenciánk válaszolni, és segíteni tudja a Képviselő-testület munkáját.

A Képviselő-testület 2014-es felállásakor meghatározta azokat az irányokat, fejlesztési programot készített, amely mentén szeretné, ha a település haladna. Nyilván a településnek a mentális működése mellett van egy fizikai működése is. Az említett fejlesztési tervet és programokat 2016-ban sikerült véglegesíteni és enne kapcsán pályázatokat benyújtani, amelyek megvalósítása részben már megtörtént, részben még előttünk van. A folyamatokhoz több képviselő gondolataival hozzájárult, terveket pontosíttattunk, átláthatóságot biztosítottunk, a badacsonyi központi park közepén lévő épületet kisajátítottuk azért, hogy azt a Badacsonytomajt láthassuk, amit szeretnénk.

A haláleset kapcsán a média rendkívüli módon felkapta az ügyet. Jellemző a helyzetre, hogy pl. a Veszprém Megyei NAPLÓ tegnapi számában egyetlen sor sincs az 54. Badacsonyi Szüretről, az esetről jelent meg egy cikk. Elindult egy olyan kommentelés, amit nehezen élt meg, miközben 100 vendég volt itt Szlovákiából és Lengyelországból, s úgy kellett végig csinálni velük a programokat, hogy közben mocskolták a facebookon és az interneten. Azt tudta tenni, hogy az MTI-hez eljuttatott egy hírt arra vonatkozóan, hogy a sajnálatos üggyel kapcsolatban mi a Képviselő-testület hozzáállása.

A különböző sajtóorgánumokban megjelent Laposa Bence képviselő nyilatkozata, mely szerint ő előre jelezte ezt a várható problémát a Képviselő-testület felé. Kb. 2-3 hete egy bizottsági ülésen valóban elhangzott tőle kritika, hogy Badacsonyban nem jó irányba mennek a folyamatok, alacsony színvonalú kínálattal találkozik a vendég. A képviselők egyike sem éjszakai ember, azokra a dokumentumokra, hírekre tudunk alapozni, ami eljut hozzánk. A képviselőkkel folytatott megbeszélésen arról döntöttek, hogy egy kerekasztal beszélgetésre hívják az érintetteket, melyet Laposa Bence fog koordinálni.

 

Laposa Bence képviselő pontosításként elmondja, ő azt jelezte, hogy a badacsonyi éjszakában olyan a biztonsági helyzet, hogy ami most sajnos bekövetkezett, az bekövetkezhetett volna egész nyáron.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, abban maradtak, hogy a kerekasztal megbeszélésre az ősz folyamán sor kerül. A hétvégén történt sajnálatos eset tegnapi napon egy képviselői beszélgetéshez vezetett, melyen elhatározták, hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel és azzal is, hogy van-e teendője a Képviselő-testületnek most vagy a jövőben, s ha igen, akkor milyen teendők. Elkezdődött ebben egy ötletelés, amelynek eredményét megküldte a képviselők részére. Ehhez érkeztek még további javaslatok tegnap óta is, illetve mindenkiben megfogalmazódott egy vélemény. Azért vannak ma itt, ha szükséges, akkor megalkossanak egy teendő sort, hivatkozva az MTI-nek eljuttatott közleményben megfogalmazottakra. A javaslatok ismertetése előtt megkérdezi, hogy kíván-e valaki a napirendhez hozzászólni.

 

Kun István képviselő megkérdezi Rausz István rendőrkapitányt, hogy ő is úgy látja-e, hogy számítani lehetett egy ilyen sajnálatos esetre?

 

Rausz István rendőrkapitány megkéri a Képviselő-testületet, hogy mielőtt bármilyen döntést hoznak az ügyben tárgyilagosan tekintsenek erre az esetre, ami sajnos bárhol, bármikor bekövetkezhet attól függetlenül, hogy milyen a közvilágítás, milyen biztonsági őr és mennyi rendőr van az adott helyszínen. Kéri, hogy a Képviselő-testület várja meg amíg befejeződnek az elsődleges vizsgálatok, mert érdekes részletekre derülhet fény és más megvilágításba kerülhetnek a dolgok. A Rendőrkapitányság minden évben beszámol a Képviselő-testületnek a település közbiztonsági helyzetéről. Soha nem lesz annyi rendőr, hogy minden bűnelkövető mellé jusson egy. Badacsonytomaj illetékességi területén 11 rendőrük van, átcsoportosításokkal igazodnak az aktuális elvárásokhoz, illetve értékelő-elemző munka alapján. Úgy tudnak gazdálkodni az emberi erővel, ahogy Euróbában bárhol máshol is megteszik. Borzalmas és tragikus, hogy bekövetkezett ez a haláleset a településen. Tájékoztatásul elmondja, hogy Badacsonytomaj városában ebben az évben összesen 15 bűncselekmény következett be. A korábbi években naponta történtek gépjármű feltörések. Ez a szám egy ilyen város esetében, ahol tízezrével érkeznek emberek „nem sok”. Ebből a számból 8 ittas vezetés, 4 garázdaság, továbbá gépjárműből történő lopás, rongálás jogsértés voltak. A 2011, 2012-es években 60-70 volt ez a szám. A rendezvényekre idelátogatók nem biztos, hogy jó szándékkal érkeznek. Az összes besurranó tolvaj, gépjármű feltörő más településekről érkezik. A „sajátjainkat” nyár elején eljárás alá vonják. Tény, hogy 2011-hez képest a vendégek száma sokszorosára nőtt, mert a jelenlegi gazdasági folyamatok több réteg számára lehetővé teszik, hogy eljöjjenek nyaralni. Arra fel kell készülni, hogy sajnos több rendőrrel nem tudnak jönni. Nem is az a feladatuk, hogy minden utcasarkon álljon egy rendőr. Nem minősíti rossznak, ahogy a Képviselő-testület az idegenforgalmat kezeli, de hiányosságként megemlíti pl. a kamerarendszert, mert ezt nagyon fontosnak tartaná megvalósítani. A felelősség megállapításán túl, ha átgondolják ezt a történést, reméli olyan tényfeltáró tájékoztatás születik, ami nem rontja a város hírnevét. Ha neki, vagy bármelyik kollégájának jelzik, hogy probléma van, igyekeznek segíteni a lehetőségeikhez mérten. Ők is sok mindent látnak, tapasztalnak, ezért, ha úgy vélik, hogy veszélyben a közbiztonság, akkor meg vannak azok a csatornák, amelyekről el lehet indítani egy folyamatot. A mostani eset, ha nem a sértett elhalálozásával végződik, akkor egy garázdaságnak minősülne, senki nem tudna róla. Tárgyilagosnak tűnhet, amit mond, de ez nem a hozzáállásukon múlik. Sajnos a hírekben nem a tények jelentek meg az esetről, ezért most nekik kell magyarázkodniuk. Sajnálja, hogy ez megtörtént, és ha úgy gondolják, hogy ezért a Rendőrség a felelős nem tudnak mit tenni ellene. Elmondja, hogy őket súlyos szabályok kötik a sajtó felé, hozzáteszi, hogy ez az eset is csak tárgyilagosan ítélhető meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy minden évben tavasszal megszólítjuk a Rendőrséget és a Polgárőrséget is egy beszámoló erejéig. Ő maga pedig minden évben részt vesz a Tapolcai Rendőrkapitányság évértékelő értekezletén, ahol a térség helyzetét ismertetik, mi ezekből tudunk tájékozódni. A 2018. április 25-ei testületi ülésen, a közbiztonsági helyzetről szóló napirendnél Sztrik Ákos őrsparancsnok elmondta, hogy a város területén a bűncselekmények száma csökkent. Míg 2014-ben 59, 2015-ben 40, 2016-ban 29, a 2017-es esztendőben mindösszesen 27 bűncselekmény történt. Elhangzott, hogy erőteljesen javul a bűnügyi statisztika.

A „Badacsonyi Szüret” rendezvény területe le volt határolva, A rendezvény szervezője, a Kulturális Intézmény profi biztonsági céget bízott meg, kijelenthető, hogy az a rendezvény biztosított volt.

 

Forintos Ervin képviselő véleménye szerint a Rendőrség mindent megtett annak érdekében az elmúlt években annak érdekében, hogy az ilyen és ehhez hasonló bűncselekmények csökkenjenek. A kedélyek felborzolása helyett részvétünket fejezzük ki a családnak. Amíg a rendőrségi vizsgálat nem zárul le és nem tudunk biztos információt, addig olyan kijelentések ne hangozzanak el, amelyek a családra nézve hátrányosak lehetnek. A tragikus eset kapcsán a 2016.04.25-ei pénzügyi bizottsági ülés jegyzőkönyvéből idéz:

 

Horváth József köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy a kapitányságvezető úr helyett vesz részt a bizottság ülésén, a testületi ülésen Rausz István alezredes úr lesz jelen. Ismereti, hogy a város területén található a Badacsonytomaji Rendőrörs, melynek illetékességi területe Révfülöptől Balatonedericsig terjed. Két gépkocsival 15 fő lát el szolgálatot. A létszámot nem tudják bővíteni, de az állomány stabil, a tapolcai körzetben hatékonyan tud működni. A személy és vagyonelleni bűncselekmények csökkentek. A közrendvédelmi osztály és a közlekedésrendészeti osztály jól végzi a munkáját, tavaly két közlekedési bűncselekmény történt, az idén sajnos rosszabb a tendencia. Az idegenforgalmi szezonban és azon kívül is fontos az állomány tevékenysége. A kapitányságot a migrációs helyzet tavaly augusztustól érintette, most ismét jelentkezik az igénybevétel. Munkájuk színvonalát fenn kell tartani, fontos a megelőző tevékenység. Tavaly sok rendezvényt biztosítottak. Hamarosan kezdődnek a fesztiválok, melyekről gyakran késve kapnak értesítést, ezen változtatni kell. A helyszíni bírságolások száma csökkentő tendenciát mutat, az állományt más tevékenységre próbálják átvezetni, mint pld. a bűncselekmény gyanús személyek kiszűrése. A rendezvények visszatérő ellenőrzését szorosabbá kívánja tenni. Tevékenységüket segítette a Polgárőr Egyesület, mely jelenleg a legjobban működő egyesületek között van Veszprém megyében. A teljesített szolgálatok száma messze felülmúlja az utánuk következőt, tevékenységük nélkülözhetetlen. Elmondja, hogy a József Attila utcán közlekedők sebességmérését kérték, ez rendszeresen megtörténik. A rendőrörs technikailag jól felszerelt. Feladataikat igyekeznek magas szinten végrehajtani, a bűncselekmények száma jelentősen csökkent a körzetben. Valótlan bejelentések miatt is indítottak eljárásokat, mely szabálysértésnek minősül. A közterület felügyelő nagyban segíti a munkájukat, ismeri a helyszíneket és a lakosságot.

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy a Borhét időszakában gyakoriak a szondáztatások. Kérdezi, hogy ezen lehetne-e lazítani, hogy a borászok és vendégek ne azt érezzék, hogy a rendőrség direkt erre az időszakra összpontosít.

Horváth József elmondja, hogy az ittasan elkövetett balesetek száma emelkedik, ezt csökkenteni kell. Fontosnak tartja a fokozott ellenőrzést.

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy a nyári raziákkal – amikor mintegy 50 rendőr egyszerre meglepi a szórakozóhelyeket – nem ért egyet, ilyet nem szabadna csinálni. Véleménye szerint ez megfélemlítő és indokolatlan, egy idegenforgalomra építő településen ez nem engedhető meg.

Horváth József szerint egy szezonban 2 ilyen ellenőrzést mindenkinek el kell viselnie, ez számukra központilag elrendelt. A településen megjelenő, jó kinézetű, de körözött állampolgárokat így tudják kiszűrni. Balatonfüreden több akciót tartanak, ugyanígy. Ha beérkezik hozzájuk egy információ, arra rá kell mozdulniuk. Megpróbálják a jövőben úgy intézni, hogy a lehető legkisebb zaklatással járjon. Megelőző jellege is van, elterjed a híre, ezen nem szeretne változtatni. „

 

Laposa Bence képviselő nem kíván reagálni Forintos Ervin képviselő által elmondottakra. Nagyrészt egyetért Rausz István által elmondottakkal. Szerinte sem rendőrségi és közbiztonsági kérdésről van szó. Úgy látja, hogy a police.hu-n megjelent közlemény nem volt egy szerencsés megfogalmazás. Az indította el az egész ügyet és az utána való véleményeket. Konkrétabban kellett volna megfogalmazniuk. Egyetért azzal, ha az nap tízszer annyi rendőr lett volna, akkor is bekövetkezett volna ez a sajnálatos tragédia. Megköszöni, hogy polgármester úr megemlítette a néhány héttel ezelőtti beszélgetést, amikor felhívta a Képviselő-testület figyelmét. Akkor sem azt javasolta, hogy tízszer annyi rendőr kell a településre. Az a meglátása, hogy kialakult egy olyan hangulat, közeg a badacsonyi éjszakában, melynek a velejárója, hogy előbb-utóbb bekövetkezik egy ilyen bűncselekmény. Megjegyzi, hogy magas a rendőrség tűréshatára, szerinte korábban kellene beavatkozniuk, nem megvárva, amíg konkrét bűncselekmény bekövetkezik. Ő ezért hívta fel a Képviselő-testület figyelmét, mert ez az eset a nyár folyamán bármelyik péntek, szombat este bekövetkezhetett volna. Nekünk annak az esélyét kell csökkenteni, hogy randalírozó társaságok keveredjenek Badacsonyba, esetleg azáltal, hogy a Rendőrség segítségét, támogatását kérjük. Véleménye szerint elsősorban a Képviselő-testületnek kell lépéseket tennie részben fejlesztésekkel, illetve polgármester úr által a bevezetőben említett változásokkal.

 

Kun István képviselő megkérdezi, hogy Rausz István szakmailag miként látja ezt a történetet? Vizionálva volt, hogy a badacsonyi kínálat vonzza esetlegesen az ilyen embereket? Mennyivel van nagyobb veszély ebben a badacsonyi kínálatban, mert a munkaerőhiány miatt az ország más részeiből jönnek ide emberek munkát vállalni?

 

Rausz István rendőrkapitány elmondja, hogy valóban megindult a mozgás Észak-Magyarországról, ahol van szabad, de képzetlen munkaerő. Áttelepülnek, ideiglenesen szállásokat foglalnak részükre a vállalkozók. Mostanában az ukrán vendégmunkások is megjelentek országszerte. Ezeket a személyeket ők folyamatosan ellenőrzik, a munkáltatójukkal is felveszik a kapcsolatot. A hétvégi éjszakába érkezők száma a jövőben nem lesz kevesebb. A fejlesztések hozzák magukkal a vendégmunkásokat. Ajkán és Veszprémben ez már probléma szinten észlelhető. Ezt a Rendőrségnek kell kezelni, mert nekik van hozzá eszközük. Az ingerküszöbük nem rajtuk múlik, hanem jogszabályokon. Amíg nem tesznek olyat, ami a Szabálysértési Törvénybe, a Rendőrségi Törvénybe, a Büntetőtörvénykönyvbe ütközne, bűncselekménynek minősülne, addig nem léphetnek. A kialakulóban lévő veszekedést csak a rendőri jelenléttel, az ottlétükkel tudják megakadályozni. Elküldeni nem küldhetnek senkit, hogy távozzon egy helyszínről. Az lenne a megoldás, ha a balhés személyeket kiszűrhetnék a közegükből. Elmondja, ahol borral foglalkoznak, mint itt Badacsonyban, ez okozhatja, hogy ilyen dolgokká fajulhat, mint ami most történt.

 

Nagy Lajos képviselő megkérdezi Rausz István rendőrkapitányt, hogy véleménye szerint Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete a hét végén bekövetkezett 2 halálesetért felelősséggel tartozik-e vagy sem? Nem ért egyet azzal, hogy Laposa Bence képviselő szerint a Képviselő-testületet a felelős.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, az hogy felelős és van felelőssége kijelentés két másik dimenzió. A kettőt ne keverjék össze.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy a zárórák, rendezvények a Jegyző hatáskörébe tartoznak, ő korlátozhat nyitvatartási időt, zárathat be vendéglátóhelyet. Őszinte részvétét fejezi ki mindkét családnak.

 

Rausz István rendőrkapitány válaszában elmondja, hogy ő nem tudja megállapítani a felelősséget, nem is kritizálhatja a Képviselő-testületet. Azt tudja elmondani, hogy az Önkormányzat, Képviselő-testület feladatokkal bír a közbiztonság tekintetében is. Arra vonatkozóan, hogy megtettek-e mindent, külső szemlélőként, azt tudja mondani, hogy látja a törekvéseket, a képviselők, amit lehetett megtettek annak érdekében, hogy a város közbiztonsága növekedjen. A kerékpáros esetében is kéri, hogy várják meg a vizsgálat eredményét. A közbiztonság érdekében lehet fejleszteni infrastrukturális dolgokat. Azon túl, hogy biztonsági szolgálat van egy rendezvényen, a szabályokat betartják, sok mindent nem lehet tenni. Úgy véli, hogy ne érezze magát felelősnek senki.

 

Krisztin N. László polgármester a kerékpáros halálesettel kapcsolatban elmondja, hogy több alkalommal közmeghallgatásra is elvittük a problémát, hogy a Római út alkalmas-e kerékpáros funkcióra, az volt az emberek véleménye, hogy nem. Ezért levelet írtunk a Kormánybiztosnak, Államtitkárnak, és személyes egyeztetéseket is voltak a témában. Addig tudtunk eljutni az ügyben, hogy az új szakasz tervezése elkezdődött a 71-es főút mellett. Ennél az esetnél az útszakasz tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője a Magyar Közút Nonprofit Kft.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy vitatkozhatnak a minőségi turizmuson, azonban Laposa Bence javaslatát nem támogatja, hogy zárassanak be vendéglátó egységeket hiszen mindjárt vége a szezonnak. Javasolja, hogy üljenek le és beszéljék meg mit tehetnek, hogy Badacsony ne legyen „balhés”. Véleménye szerint a Képviselő-testület, amit tudott megtett, a hétvégi rendezvényre volt biztonsági cég, jelen volt a Rendőrség, Polgárőrség, tették a dolgukat.

 

Szebellédi Ferenc hozzászólásában elmondja, hogy ő is szereplője az éjszakai életnek. Ő látja, hogy milyen a mozgás és úgy véli, hogy összességében a rendőri jelenlét elég. Vannak azonban olyan rendezvények amikor nem, ilyen volt a mostani rendezvény. Úgy érzi, hogy a kegyeletet egy politikai szándék megelőzte. Badacsonyban minden réteg megmozdul. Véleménye szerint egy rendezvény nem ott ér véget, amikor megáll a zene, hanem amikor a sátorból kitódul a tömeg. Ilyenkor lenne erőteljesebb jelenlétre szükség. Szerinte a badacsonyi éjszakai élet nem balhésabb, mint más parti településen. Javaslata, hogy a Rendőrség és a Polgárőrség részéről több éjszakai járőrözés legyen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy pénteken 24:00 óráig tartott a szüreti rendezvény. Felmerül a kérdés, hogy a 02:00 órakor bekövetkezett sajnálatos esetet lehet-e ehhez kötni, van-e ebben valakinek felelőssége?

 

Laposa Bence képviselő Szebellédi Ferenc éjszakai járőrözésre vonatkozó javaslatával egyetért. Viszont, szerinte pont az a kegyelet, ha beszélnek erről az esetről és próbálnak következtetéseket levonni, hogy ez ne ismétlődhessen meg, illetve, ha nem ünneplünk közben.

 

Kun István képviselő elmondja, ő sem értett egyet azzal, hogy az egész rendezvényt mondják le az mellett, hogy nagyon sajnálja az érintett hozzátartozókat.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy azért szerette volna, ha elmarad a rendezvény, mert a szőlészek és borászok ünnepén egy borászt meggyilkoltak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nagyon sok emberrel, vendégekkel is beszélt az ügy kapcsán, kérte a véleményüket. Meglincseltek volna bennünket, ha lefújják ezt a rendezvényt. Természetesen próbált tájékozódni, hogy a Rendőrség rendelkezik-e olyan információval, hogy veszélyben van-e a másnapi rendezvény.

 

Kun István képviselő szerint az összes borász megtehette volna ebben az esetben, hogy ők nem vonulnak fel, nem ünnepelnek, de a Városnak meg kellett tartania ezt a rendezvényt.

 

Laposa Bence képviselő nem tetszését fejezi ki azért, hogy a vasárnapi mécsesgyújtás, megemlékezés ideje alatt nem lett lehalkítva a nagy sátorban a zene.

 

Kun István képviselő szerint erre azért nem került sor, mert nem jelezték a rendezvény szervezője felé.

 

Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy nem mindenki facebook-os, nem tudhattak arról, hogy mikorra szerveznek megemlékezést. Ha szóltak volna a rendezvény szervezőjének, biztosan intézkedett volna a zene lehalkítására. Elmondja, hogy az interneten hozzánk közelálló személyek tettek olyan nyilatkozatokat, amivel porig alázták a polgármestert és a Képviselő-testületet.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy egy személy olyan nyilatkozatot is tett, hogy az Önkormányzatnak sokkal többet jelentett a bevétel, mint, hogy lemondja a rendezvényt.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, hogy ez a személy sok esetben kárt okoz azzal, anélkül, hogy velünk kommunikálna előzetesen, a médiában jelentett meg dolgokat. A napirend kapcsán felolvassa a Badacsony Camping tulajdonosa által hozzá írt levelet:

 

„Szia Laci! Szomorúan hallottam a badacsonyi halálesettel végződő eseményt. Azt gondolom, hogy ezért Badacsonyt hibáztatni hiba, nem emlékszem, hogy az elmúlt 40 évben volt ilyen eset Badacsonyon, de még egyszerű verekedésekre sem nagyon emlékszem. Javaslom a Badacsonyt bírálóknak, hogy menjenek pl. a müncheni sörfesztiválra és nézzék meg hogyan küzdenek a rendőrök és a mentősök sok esetben részegek százaival (művelt nyugat). Sajnos, ahol ilyen jellegű rendezvények vannak ott esetenként előfordulnak szörnyűségek, de megtörténik ez egy egyszerű falusi kocsmában is kettő indulatos ember között a gyakori bicskázások alkalmával. Beszélned kellene a Bencével, hogy legyen visszafogottabb mert ezzel árt Badacsonynak és a saját vállalkozásának is mert elijeszti a véleménye hangoztatásával és a túlzó helyzetkép ábrázolásával az Ő kulturáltabb borfogyasztóit is. Részvétem a fiatalember rokonainak, fájdalmukban együtt érzek. Próbáld együtt érzően és Badacsonyt védve higgadtan kezelni az ügyet.  Tisztelettel Turi István”

 

Ezt a blokkot ezzel leszeretné zárni, térjenek át a javaslatokra, és a rendőrségi vizsgálat lezárultáig kardinális döntésre ne kerüljön sor. A 11 javaslatot 3 csoportra bontotta: humán, jogi, fizikai.

 

Humán javaslatok:

-       A Képviselő-testület fejezze ki részvétét az áldozat hozzátartozóinak.

-       Badacsonytomaj Városáért Elismerő Okelvél címmel tüntesse ki a tetteseket elfogó biztonsági szolgálat embereit.

-       A Képviselő-testület megbízásos pályázat útján bízzon meg egy profi biztonsági céget, amely (éven át/szezonálisan) védi a település biztonságát.

(Ezt a javaslatot a rendőrségi vizsgálat eredménye befolyásolhatja.)

-       Legyen 2019. a Biztonság Éve a településen.

 

Kun István képviselő véleménye szerint a vállalkozókat kellene kötelezni, hogy tartsanak biztonsági szolgálatot, mert a település bevállalni nem tudja.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, rengeteg helyen van ilyen biztonsági szolgálat. Javasolja, hogy az Önkormányzat a bezárást követően plusz 2 órán keresztül bízza meg ezeket az embereket.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy mi van akkor, ha egy rendezvényt követően 2,5 órával történik valami?

 

Nagy Miklós képviselő szerint kell egy határt szabni a bezárásokra. Véleménye szerint egy kamera rendszer lenne jó, főleg, ha azt folyamatosan néznék is. A vendéglátókhoz lehetne egy jelzőrendszert telepíteni, hogy ha kialakulóban van valami, akkor tudnának jelezni a biztonsági szolgálat felé.

 

Rausz István rendőrkapitány elmondja, amit Jegyző asszony is megerősíthet, hogy a biztonsági szolgálat közterületen történő intézkedési lehetősége nulla, mivel nagyon meg van kötve a kezük, értelmetlen lenne ezt finanszírozni. Annak van értelme és megvalósítási lehetősége, hogy a szórakozó helyeken, rendezvények területén bízzanak meg biztonsági szolgálatot. A közterületfelügyelet intézkedhetne esetleg. Ha abban tudja erősíteni Badacsonyt, azt mondja, hogy a rendezvényeken állandóra itt hagynak egy rendőrt, de ez sokba kerül nekik, mert így más területük ellenőrizetlen marad. Évek óta a szezonra csak 2 rendőr jön hozzájuk. A vállalkozókat is tanítani kellene, hogy nem csak kilökni kell egy problémás személyt a szórakozóhelyről, hanem jelenteni feléjük, hogy eljárást kezdeményezhessenek.

 

Laposa Bence képviselő megkérdezi, hogy az Önkormányzat anyagilag hogyan tud segíteni a Rendőrségnek?

 

Rausz István rendőrkapitány válaszában elmondja, hogy utána fog nézni, mi legyen ennek a módja.

 

Krisztin N. László polgármester javaslata vizsgálják meg a Rendőrkapitánysággal együtt hogyan lehet ezt megoldani.

 

Rausz István rendőrkapitány elmondja az idegenforgalmi idényben kiemelt területként kezelik Badacsonytomaj városát, ezért állandó rendőri jelenlétet biztosítanak a központi részen.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy szavazzanak a hétvégi áldozat családjai felé történő részvétnyilvánításról. Aki azzal egyetért kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

372/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi halálesetről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete őszinte részvétét fejezi ki az áldozat hozzátartozóinak.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóthné Sáfár Zsuzsanna igazgatási ügyintéző – polgármesteri referens

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy szavazzanak arról, hogy a testület őszinte részvétét fejezi ki a Római úton elhalálozott személy hozzátartozóinak. Aki azzal egyetért kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

373/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi halálesetről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete őszinte részvétét fejezi ki a Római úton elhalálozott személy hozzátartozóinak.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóthné Sáfár Zsuzsanna igazgatási ügyintéző – polgármesteri referens

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Badacsonytomaj Városért Elismerő Oklevél címmel tűntessék ki a tetteseket elfogó biztonsági szolgálatot, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

374/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi halálesetről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Elismerő Oklevél kitűntetésre javasolja a biztonsági céget.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóthné Sáfár Zsuzsanna igazgatási ügyintéző – polgármesteri referens

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal, hogy a közbiztonsági kockázat csökkentése érdekében vizsgálják meg a Rendőrkapitánysággal az együttműködés lehetőségét, az állandó rendőri felügyelet biztosítása érdekében Badacsony központi részén a Rendőrkapitányság támogatásának lehetőségét.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

375/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Közbiztonsági kockázat csökkentéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálja a rendőrkapitánysággal együtt a kiemelt felügyelettel törtnő kezelés érdekében, állandó rendőri felügyelet biztosításával Badacsony központi részén a Tapolcai Rendőrkapitányság támogatásának lehetőségét. Ennek előkésztésére felkéri a polgármestert.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Tóthné Sáfár Zsuzsanna igazgatási ügyintéző – polgármesteri referens

 

 

Rausz István rendőrkapitány ígéretet tesz arra, hogy Badacsony központi részén állandó rendőri jelenlétet biztosít a meghatározott időszakban.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti a jogi csoportba sorolt javaslatokat:

jogi javaslatok:

-       A Polgármester visszavonja a „csendrendelet” alóli felmentéseket.

(Kérdés, hogy a szezon végén van-e ennek értelme?)

-       A Jegyző vizsgálja meg miként lehetne az üzletek nyitvatartásának végét egységesen 23 órában meghatározni.

 

Laposa Bence képviselő ehhez kapcsolódóan szabályrendszer kidolgozását javasolja, nem egységes tiltást. Ki, hol, milyen rendezvényt szervezhet (pl. saját rendezvényeink) milyen biztonsági intézkedés megléte mellett, milyen nyitvatartási idővel.

 

Wolf Viktória jegyző kéri minimum 3 fővel megerősíteni a közterület-felügyeleti irodát. Hozzáteszi, hogy egy közterület-felügyelő képzése, felruházása az éves bértömegen kívül kb. 1 millió forintot tesz ki, plusz a túlórák és éjszakai szolgálat díja. Példaként említi, hogy egy 12 fős családi rendezvény, vagy egy násznép is lehet ugyan olyan hangos, mint egy vállalkozás esetében a vendégek. Egységesen szeretné, ha a rendelet módosításra kerülne.

 

Laposa Bence képviselő megkérdezi, hogy a Rendőrség tud-e segíteni a nyitvatartási idő ellenőrzésében?

 

Rausz István rendőrkapitány válaszában elmondja, hogy jelezni tudnak, ha nem történik meg időben a zárás, egy írásos jelentést készítenek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy büntethetünk-e abban az esetben, ha nem tartják be a nyitvatartási időt?

 

Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, hogy nem büntethetünk. Vagy dönt a Képviselő-testület, hogy este 22:00 órakor mindenki bezár, vagy megengedjük a változtatásokat. Sajnos sok helyen a bejelentett nyitvatartási időt nem tartják be.

 

Laposa Bence képviselő véleménye szerint a biztonsági kockázatot magában foglaló szórakozóhelyekre vonatkozóan hozzanak döntést.

 

Rausz István rendőrkapitány elmondja, hogy a nyitvatartási idők betartásának ellenőrzésére a Rendőrség a NAV-val és Fogyasztóvédelemmel együtt tud elindulni ellenőrzésre.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy azonnali hatállyal visszavonja-e a kiadott 3 engedélyt, vagy ebben a szezonban menjen ahogy eddig, és időközben Jegyző asszony dolgozza ki a közterület-felügyeleti iroda feltételrendszerét.

 

Kun István képviselő felveti a tömbösített foglalkoztatás lehetőségét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy éves foglalkoztatást javasol. A nyitvatartási idővel kapcsolatban egyeztetést fog lefolytatni a Kormányhivatallal.

 

Kun István képviselő elmondja, ha elég a csendrendeletet szabályozni, a bezárásokat ne szabályozzák. Minden vállalkozó tudja, hogy meddig érdemes nyitva lennie, ezt a piac szabályozza.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal, hogy vizsgálják felül az ún. „csendrendeletet”, továbbá javasolják a közterületfelügyeleti iroda működése feltételrendszerének és költségének kidolgozását a Jegyző felé.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

376/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Közbiztonsági kockázat csökkentéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

-          ún. „csendrendelet” felülvizsgálatát javasolja,

-          javasolja a közterületfelügyeleti iroda működésének feltételrendszerét és költségeinek kidolgozását a jegyző felé.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika közterület-felügyelő

 

Krisztin N. László polgármester folytatja a jogi javaslatok ismertetését:

-          A Tátikát jövőre (felújításig) ne adjuk bérbe, műszaki okok miatt.

Elmondja, hogy ez azért merült fel, mert a GINOP-ban meg fog jelenni egy pályázat, amely ebből a forrásból meg tudna újulni, mint épület és mint funkció is.

 

Kun István képviselő szerint ebben akkor döntsenek majd, ha ez konkretizálódik.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért Kun István javaslatával, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

377/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Közbiztonsági kockázat csökkentéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tátika bérbeadásával kapcsolatosan a jövőben hoz döntést.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika közterület-felügyelő

 

 

Krisztin N. László polgármester Laposa Bence jogi csoportba sorolt javaslatát ismerteti, mely szerint:

-          legyen egy olyan pont, amiben az MTÜ-től szakmai és anyagi segítséget kérünk a problémás területek (pl. Danubius sor) felszámolásához (arculati megújítás, funkció meghatározása, tulajdoniviszonyok stb.)

 

Kun István képviselő a javaslatot el tudja fogadni, ha az MTÜ intéz nekünk pénzt ahhoz, hogy a Danubius sort ki tudjuk sajátítani, a céljainkra fel tudjuk használni pl. üzletekre, vagy parkra, esetleg nyitott területre.

 

Krisztin N. László polgármester a javaslatot támogatja azzal, hogy a velük való egyeztetés során elmondták, hogy direktben nem tudnak erre EU-s forrást, de nem kizárt, hogy haza forrás biztosítható erre. Elfogadásra javasolja a javaslatot Kun István által elmondottak szerint.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

378/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Közbiztonsági kockázat csökkentéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az MTÜ-től kérjen szakmai és anyagi segítséget, hogy a Danubius sort ki tudjuk sajátítani, a céljainkra fel tudjuk használni pl. üzletekre, vagy parkra, esetleg nyitott területre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika közterület-felügyelő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, szintén a jogi csoporthoz javasolta Laposa Bence képviselő a közterületen történő alkoholfogyasztás tilalmát.

 

Rausz István rendőrkapitány elmondja, hogy ahol ezt bevezették van visszatartó ereje.

 

Kun István képviselő úgy véli, hogy ha ilyen döntést meghoz a Képviselő-testület, akkor azt nagyon erősen kommunikálniuk kell.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy kézfeltartással jelezze, aki egyetért a közterületen történő alkoholfogyasztás tilalmára vonatkozó javaslat elfogadásával.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

379/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Közbiztonsági kockázat csökkentéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a közterületen történő alkoholfogyasztás megtiltását és ennek jogi előkészítésére felkéri a jegyzőt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika közterület-felügyelő

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti a fizikai csoportba sorolt javaslatokat:

-          kamerarendszer kiépítése Badacsony településrész központi részében, illetve Badacsonytomaj központjában.

-          közvilágítás kiépítése a Bányász Strand és a Badacsonyi Strand közötti 71-es szánú főút melletti járda mentén

 

Kun István képviselő megkérdezi, hogy a „Zöld Város” pályázatunkban szerepel kamerarendszer?

 

Gerencsér Tamás pályázati referens válaszában elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos előterjesztés kerüljön újra a Képviselő-testület elé.

 

Nagy Miklós képviselő javasolja, hogy a vállalkozókat is vonják be a kamerarendszer kiépítésébe.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal, hogy vizsgálják meg a kamerarendszer kiépítésének lehetőségét.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

380/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Közbiztonsági kockázat csökkentéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kamerarendszer kiépítésére tesz javaslatot Badacsony településrész központi részében, illetve Badacsonytomaj központjában azzal, hogy a szükséges egyeztetéseket folytassa le a Tapolcai Rendőrkapitánysággal. Az ajánlatok bekérésére felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika közterület-felügyelő

Krisztin N. László polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan, az egész döntési rész elé egy módosító indítványt fogalmaz meg, olvas fel, amelyben szavazást kezdeményez. Illetve javasolja a 2019. évet a biztonság évének nyilvánítani a településen. Kéri, hogy aki a javaslatokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

381/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Közbiztonsági kockázat csökkentéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendüléssel értesült egy badacsonyi parkolóban történt példátlan halálesetről, mely 2018. szeptember 8-án hajnalban egy verekedés nyomán következett be. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete őszinte részvétét fejezi ki az áldozat hozzátartozóinak.

A képviselő-testület az ügyben a direkt felelősségét nem érzi.

A képviselő-testület a rendőrségi vizsgálat eredményét szeretné megismerni és az abban szereplő megállapításokat a további munkája során figyelembe veszi.

A képviselő-testület a vizsgálat lezártáig a település közbiztonságának további fokozása érdekében a következő intézkedéseket teszi:

a)       A képviselő-testület Elismerő Oklevél kitűntetésre javasolja a biztonsági céget.

b)      A képviselő-testület megvizsgálja a rendőrkapitánysággal együtt a kiemelt felügyelettel történő kezelés érdekében, állandó rendőri felügyelet biztosításával Badacsony központi részén a Tapolcai Rendőrkapitányság támogatásának lehetőségét. Ennek előkésztésére felkéri a polgármestert.

c)       Az ún. „csendrendelet” felülvizsgálatát javasolja.

d)      A képviselő-testület javasolja a közterületfelügyeleti iroda működésének feltételrendszerét és költségeinek kidolgozását a jegyző felé.

e)       A képviselő-testület javasolja a közterületen történő alkoholfogyasztás megtiltását és ennek jogi előkészítésére felkéri a jegyzőt.

f)        A képviselő-testület kamerarendszer kiépítésére tesz javaslatot Badacsony településrész központi részében, illetve Badacsonytomaj központjában azzal, hogy a szükséges egyeztetéseket folytassa le a Tapolcai Rendőrkapitánysággal. Az ajánlatok bekérésére felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt.

g)       A képviselő-testület 2019. évét a Biztonság Évének nyilvánítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző, Tamás Lászlóné osztályvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika közterület-felügyelő, Tóthé Sáfár Zsuzsanna polgármesteri referens

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni Rausz István rendőrkapitány megjelenését az ülésen.

 

Nagy Lajos képviselő 10:28 órakor távozik az ülésről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Krisztin N. László polgármester tekintettel arra, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő távozik az ülésről, Kun István képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztani. Kéri, hogy aki a személyi javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

382/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun Istvánt jegyzőkönyv-hitelesítőnek választja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Orbán Péter elmondja, hogy a kerékpáros balesettel kapcsolatban a Képviselő-testületet tette felelőssé egy személy. Számtalan esetben felhívták az illetékesek figyelmét, hogy a Római út nem alkalmas kerékpárpáros közlekedésre is. Laposa Bence korábbi felvetésére elmondták, hogy vizsgálják meg, hogy mit tud tenni a Képviselő-testület. Támogatták a Turisztikai Ügynökségnél is, ha lehet és mód van rá, hogy csináljanak valamit az ún. Danubius sorral. Azt mondták, hogy vegye meg az Önkormányzat. Mi pedig azt válaszoltuk, hogy adjanak rá pénzt.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a fejlesztéseinket is nagyobb hatékonysággal kell kommunikálniuk a jövőben. Ezzel kapcsolatban is voltak az interneten megjegyzések. Jó lett volna, ha mellé írja a helyi állampolgár, hogy éppen a közbeszerzési eljárása folyik a terület megújítására szerzett közel 600 millió Ft elköltésének.

 

2./ Napirendi pont

„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében az I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékeléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy vezesse fel a napirendet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 3 ajánlat érkezett be. Az ajánlatok felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy hiánypótlás biztosítására van szükség. A Terra Gate Kft. ajánlatát eredménytelennek javasolt nyilvánítani, mert nem teljesítette a hiánypótlást a meghatározott határidő lejártáig. Balassa Kornél egyéni vállalkozó és Sipos Zsolt egyéni vállalkozó benyújtották hiánypótlásukat, ajánlatukat érvényesnek javasolt tekinteni.  Viszont az ajánlati felhívásban foglalt alkalmassági feltételek okán, 918,1 ponttal Sipos Zsolt ajánlata az érvényes, őt kell felhívni az utólagos ajánlathoz kötött igazolások benyújtására, mert a másik vállalkozó sajnálatosan az első ajánlatában leadott 24 hónap miatt nem ért el magasabb összpontszámot.

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy azért kell többet fizetnünk, mert a kiírásba belekerült az alkalmassági feltétel?

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, ez azért került bele, mert nem mindegy a felelős műszaki vezető személye.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy akkor a közbeszerző ne küldjön ilyennek felkérést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a súlypontozási rendszer benne van a kiírásban, azt a Képviselő-testület fogadja el, akkor nézzék át alaposabban a jövőben.

 

Kun István képviselő megjegyzi, hogy itt a pályázó hibázott, hogy nem megfelelő dokumentumot csatolt be.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.

 

Wolf Viktória jegyző mivel közbeszerzési ajánlat értékeléséről van szó, névszerinti szavazás, minősített többség szükséges a döntés meghozatalához.

 

Wolf Viktória jegyző névsor szerint szólítja a képviselőket. Szavazatukat jegyzőkönyvben rögzíti.

 

Név szerinti szavazás:

Forintos Ervin:                 igen

Krisztin N. László:           igen

Kun István:                      igen

Laposa Bence:                   igen

Nagy Miklós:                   igen

Orbán Péter:                     igen

(A név szerinti szavazás jegyzőkönyve e jegyzőkönyv 2. melléklete)

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy a szavazás eredményét: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás..

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

383/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

„„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében az I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékeléséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint „„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében az I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” tárgyában indított közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékeléséről.

 

II. a tárgyi közbeszerzési eljárásban meghozza a közbenső döntését.

1. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők:

a)       Szorgos Fuvar Kft. 7282 Fiad, Kossuth utca 37. (adószám: 13459260-2-14; EKR azonosító: EKRSZ_53124483)

b)      Balassa Kornél ev. 8264 Szigliget, Kossuth utca 85. (adószám: 74769458-2-39; EKR azonosító: EKRSZ_ 51606374)

c)       TERRA GATE Kft. 1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56. (adószám: 25176247-2-43; EKR azonosító: EKRSZ_ 81918476)

d)      GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (adószám: 10712434-2-11; EKR azonosító: EKRSZ_96780200)

e)       Sipos Zsolt ev. 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63. (adószám: 664271622239; EKR azonosító: EKRSZ_ 19043632)

2. Az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők:

a)       Balassa Kornél ev. 8264 Szigliget, Kossuth utca 85. (adószám: 74769458-2-39; EKR azonosító: EKRSZ_ 51606374)

b)      Sipos Zsolt ev. 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63. (adószám: 664271622239; EKR azonosító: EKRSZ_ 19043632)

c)       TERRA GATE Kft. 1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56. (adószám: 25176247-2-43; EKR azonosító: EKRSZ_ 81918476)

 

3. A közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő és érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők:

a)       Balassa Kornél ev. 8264 Szigliget, Kossuth utca 85. (adószám: 74769458-2-39; EKR azonosító: EKRSZ_ 51606374)

b)      Sipos Zsolt ev. 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63. (adószám: 664271622239; EKR azonosító: EKRSZ_ 19043632)

 

4. Az érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevők, az érvénytelenség indoka, illetve olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni:

TERRA GATE Kft. 1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56. (adószám: 25176247-2-43; EKR azonosító: EKRSZ_ 81918476) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi okok miatt:

Ajánlattevő ajánlatába nem csatolta be a teljesítésbe bevonni kívánt szakember szakmai önéletrajzát az V/7. számú minta alapján. Kérjük a szakember szakmai önéletrajzának csatolását, figyelemmel az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában és a kiegészítő dokumentumok III./1., pontjában foglaltaknak megfelelően.

Amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító más szervezetet kíván igénybe venni, úgy ehhez kapcsolódóan kértük ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a megfelelő szövegrész aláhúzásával ellátott V/2. számú mintát („Nyilatkozat az M.1. műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek történő megfelelésről”), a megfelelően javított V/3. számú mintát („A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat”), a megfelelően javított V/5. számú mintát („A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat ajánlattevő részéről”), a kapacitást biztosító szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó szerződést/előszerződést (lásd ajánlattételi felhívás III.1.3. pontja), továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját (lásd ajánlattételi felhívás V.2.)/7. pontja).

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban megadott határidő lejártáig hiánypótlását nem nyújtotta be, ezért ajánlata érvénytelen.

Ajánlattevő ajánlatában nem csatolta be a tételesen beárazott költségvetését. Kérjük a tételesen beárazott költségvetés csatolását. Felhívtuk ajánlattevő figyelmét, hogy a felolvasólapon megadott ajánlati árán nem változtathat.

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban megadott határidő lejártáig hiánypótlását nem nyújtotta be, ezért ajánlata érvénytelen.

5. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő:

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési szempont a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont.

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő 918,10 ponttal a Sipos Zsolt ev. 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63. (adószám: 664271622239; EKR azonosító: EKRSZ_ 19043632).

6. A Sipos Zsolt ev. (8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63.) tekintetében a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján  kerüljön felkérésre a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

 

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Határidő:         azonnal

Wolf Viktória jegyző elmondja, nyilván, ha az utólagos igazolások benyújtási kötelezettségének nem tesz eleget az ajánlattevő, akkor új eljárást kell lefolytatni.

3./ Napirendi pont

Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárásában az eljárást lezáró döntés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri Gerencsér Tamás pályázati referenst, hogy vezesse fel a napirendet.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy a Bíráló Bizottság javaslata a Képviselő-testület felé, hogy bírálat nélküli eredménytelenséget hirdessen az eljárásban.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, meg kell vizsgálni, hogy milyen hasonló mechanikai tulajdonságokkal bíró térkövet lehetne alkalmazni a 20x20-as kockakő helyett, mert egy másik pályázó ez miatt nem nyújtotta be ajánlatát.

 

Kun István képviselő megállapítja, hogy a Képviselő-testület vagy kinyilvánítja a Vemévszer Kft-t győztesnek, vagy eredménytelennek nyilvánítják az eljárást.

 

Orbán Péter alpolgármester az utóbbit javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy a Képviselő-testület azonnal eltudja határozni az eljárás újbóli kiírását?

 

 

Wolf Viktória jegyző mivel közbeszerzési ajánlat értékeléséről van szó, névszerinti szavazás, minősített többség szükséges a döntés meghozatalához.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül az eljárást mindkét részben a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítsák szavazzon.

 

Wolf Viktória jegyző névsor szerint szólítja a képviselőket. Szavazatukat jegyzőkönyvben rögzíti.

 

Név szerinti szavazás:

Forintos Ervin:                 igen

Krisztin N. László:           igen

Kun István:                      igen

Laposa Bence:                   igen

Nagy Miklós:                   igen

Orbán Péter:                     igen

(A név szerinti szavazás jegyzőkönyve e jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja a szavazás eredményét: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás..

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

384/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárásában az eljárást lezáró döntés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárást – a bíráló bizottság javaslatát figyelembe véve – ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás mindkét részében az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül az eljárást mindkét részben a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

BB tagjai

Wolf Viktória jegyző felhívja a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy az új kiíráshoz a gazdasági szereplőket cserélni kell, maga a tartalom nem változik.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy azokat, akik nem adtak be ajánlatot vegyék ki.

 

Kun István képviselő új kiírás lévén javasolja a határidő módosítását december 31. helyett 2019. június 30-ra.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért az új eljárás kiírásával, a határidő módosításával, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

385/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás megindításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. a Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás felhívásának és egyéb közbeszerzési dokumentumainak tartalmával egyetért, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke összesen nettó 95.116.302 Ft, melyből az 1. rész nettó 22.300.000 Ft, a 2. rész nettó 72.816.302 Ft.

A közbeszerzés becsült értéke: tervezői költségbecslés szerint[SZ1] .

 1. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)       közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Szabó Zsolt BB elnök

b)      pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

c)       műszaki szakértelmet biztosító személy: Gaál Arnold műszaki közreműködő

d)      közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Wolf Viktória jegyző

e)       közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.
 3. 6. a kivitelezés határidejét 2019. június 30.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagjai

 

Krisztin N. László polgármester a napirend tárgyalását 10:53 órakor felfüggeszti,

kimegy az ülésteremből.

Szavazásra jogosultak száma: 5 fő

 

 

4./ Napirendi pont

„Vállalkozási szerződés az Egry József Művelődési Ház felújítása és napelemes rendszer kiépítésére, (1.rész) valamint a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos óvoda épületére napelemes rendszer telepítésére (2. rész) TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy ismét kivitelezőket kellene megnevezni.

 

Wolf Viktória jegyző felhívja a figyelmet arra, hogy mivel két intézményről van szó ezért 2 részajánlattétel is lehetséges, de egyben is lehet ajánlatot tenni. Öt ajánlattevőt kellene legalább megneveznie a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester 10:56 órakor visszaérkezik az ülésterembe.

Szavazásra jogosultak száma: 6 fő

 

Gerencsér Tamás pályázati referens jelzi, hogy magasépítős cégek kellenének.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja ehhez a pályázathoz és az előző napirendi ponthoz is a GLOBE-LAND Kft-t. (2310 Szigetszentmiklós, Akácfa korút 9/1.) Kéri jegyző asszonyt, hogy sorolja fel a magasépítési tevékenység az eddig javasolt cégeket.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a GY-VILL Kft., POSSIBUILD Kft, MAÉP GENERAL Kft., DATI-SPED KFT., és GLOBE-LAND KFT.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, aki egyetért azzal, hogy az előbbiekben felsorolt 5 céget kérjék fel ajánlattételre, és a határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

386/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés az Egry József Művelődési Ház felújítása és napelemes rendszer kiépítésére, (1.rész) valamint a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos óvoda épületére napelemes rendszer telepítésére (2. rész) TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Vállalkozási szerződés az Egry József Művelődési Ház felújítása és napelemes rendszer kiépítésére, (1.rész) valamint a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos óvoda épületére napelemes rendszer telepítésére (2. rész) TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. a Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás felhívásának és egyéb közbeszerzési dokumentumainak tartalmával egyetért, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke összesen nettó 106.863.780 Ft, melyből az 1. rész nettó 100.113.780 Ft, a 2. rész nettó 6.750.000 Ft.

A közbeszerzés becsült értéke: tervezői költségbecslés szerint[SZ2] .

 1. a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a) GY-VILL Kft. 8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18. (adószám: 14076899-2-19)

b) GLOBE-LAND Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Akácfa körút 9/1. (adószám: 13518057-2-13)

c) POSSIBUILD Kft. 2060 Bicske, Arany János utca 2. (adószám: 25516416-2-07; EKR azonosító: EKRSZ_46555441)

d) MAÉP GENERAL Kft. 1057 Budapest, Nyírpalota utca 1. F.1. (adószám: 25469967-2-42; EKR azonosító: EKRSZ_ 43057692)

e) DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (adószám: 13139766-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_78169551)

 1. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

f)        közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Szabó Zsolt BB elnök

g)       pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

h)      műszaki szakértelmet biztosító személy: Gaál Arnold műszaki közreműködő

i)        közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Wolf Viktória jegyző

j)        közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a felfüggesztett 3. napirendi pont: (Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás megindításáról) folytatására kerül sor. Kéri jegyző asszonyt, hogy foglalja össze a pályázat kapcsán megszólítható cégeket.

 

Wolf Viktória jegyző felsorolja az ajánlattételi felhívás kapcsán javasolható cégeket: DATI-SPED Kft., SZORGOS FUVAR Kft., VEMÉVSZER Kft., POSSIBUILD Kft., MAÉP GENERAL Kft., GLOBE-LAND Kft.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért az előzőekben felsorolt gazdasági szereplők ajánlattételre vonatkozó felkérésével, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

387/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozat

Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás megindításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a) DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (adószám: 13139766-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_78169551)

b) Szorgos Fuvar Kft. 7282 Fiad, Kossuth utca 37. (adószám: 13459260-2-14; EKR azonosító: EKRSZ_53124483)

c) VEMÉVSZER Kft. 8200 Veszprém, Pillér utca 11. (adószám: 10578863-2-19; EKR azonosító: EKRSZ_56315480)

d) POSSIBUILD Kft. 2060 Bicske, Arany János utca 2. (adószám: 25516416-2-07; EKR azonosító: EKRSZ_46555441)

e) MAÉP GENERAL Kft. 1057 Budapest, Nyírpalota utca 1. F.1. (adószám: 25469967-2-42; EKR azonosító: EKRSZ_ 43057692)

f) GLOBE-LAND Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Akácfa körút 9/1. (adószám: 13518057-2-13)

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagjai

.

 

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs. Több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 11:10 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                     Wolf Viktória

polgármester                                                              jegyző

 

 

 

Nagy Lajos                                                            Kun István

képviselő                                                              képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő                                            jegyzőkönyv hitelesítő


[SZ1]Kérem javítani az elmaradó 120/4-es hrszú. épületre tekintettel

[SZ2]Kérem javítani az elmaradó 120/4-es hrszú. épületre tekintettel

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!