Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2017.10.25. soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 20/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október
25-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                képviselő

Nagy Lajos                                     képviselő                            (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Nagy Miklós                                  képviselő                            (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                                   VN. Kft. ügyvezető

Molnárné Keller Csilla                     ügyvezető

Illés Zoltán                                       CÉH Egyesület elnöke

Vargáné Szőke Judit                      könyvelő

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető              (7 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Miklós képviselő távolmaradását bejelentette. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

402/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester napirend előtt megköszöni mindazoknak, akik a mostoha időjárás ellenére az október 23-i nemzeti ünnepen részt vettek. Megköszöni a szervezők munkáját is. Gratulál Forintos Ervinnek, akit a helyi FIDESZ elnökévé választottak meg, kéri, hogy segítse az önkormányzat pályázati forrás szerző tevékenységét. Megköszöni a leköszönő elnök, Bolla József munkáját. Megköszöni Nagy Lajos képviselő társának, hogy folyamatosan rendelkezésre áll, a gépkocsivezetőt társadalmi munkában helyettesíti, és egyéb feladatokat lát el.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy a továbbiakban is szívesen áll rendelkezésre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 25 napirend szerepel, melyből a bizottság 24 napirendet tárgyalt. A 25. napirend a két ülés közötti beszámoló, melyet tegnap juttatott el a képviselőknek, így abban minden fontos megbeszélése szerepel. Kérdezi, hogy van-e egyéb napirendi javaslat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatója küldött egy megkeresést a Tatai Sándor Álalános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezésével kapcsolatosan. Mivel a képviselő-testület határozatát legkésőbb november 10-ig el kell juttatni a Tankerületi Központ részére, sürgősséggel való tárgyalásra javasolja. Kéri még felvenni a Céh Turisztikai Egyesület kérelmét is a napirendre, melyet a bizottság a meghívó szerinti 6. napirendi pont keretében tárgyalt.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a plusz napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

403/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. október 25-i soros ülésének meghívó szerinti 25 nyilvános napirendjéhez felveszi

-        „26. A Tatay Sándor Általános Iskola 2018. 08. 15-én lejáró,  magasabb vezető pályázatával kapcsolatos megkeresésről” tárgyú napirendet és

-        a CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelmét a 6. napirend keretében tárgyalja.

 

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megjegyzi, hogy a napirendi sor módosítását nem látja szükségesnek, erre nem érkezett javaslat.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

404/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. október 25-i soros ülésének módosított napirendjét 26 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” I. ütem pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lantay Adrienn projektmenedzser Önkormányzati Fejlesztési- és    Projektiroda Kft

 1. 3. Műszaki szakértésről a Zöld Város projekthez kapcsolódóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. MENÜ Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

Vargáné Szőke Judit könyvelő VN. Kft.

 1. 5. „Balatoni strandok fejlesztése” pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Dr. Lajtai Bálint CORDICT Kft. ügyvezető

 1. 6. Idegenforgalmi idényről beszámoló, tájékoztatás a strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Illés Zoltán elnök CÉH Turisztikai Egyesület

Borókai Flóra ügyvezető AKCIÓ Kft.

 1. 7. Badacsonytomaj VN. Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Vargáné Szőke Judit könyvelő VN. Kft.

Székely István könyvvizsgáló, Fekete Ferenc FEB elnök

 1. 8. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2017. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2018-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 9. Vagyongazdálkodásról tájékoztatás és javaslatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Megállapodás vérszállításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. „Kisfaludy Sándor utcai sétány létesítése” tervezési szerződés       módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Jégpályáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Euro-Fém Kft. Badacsonytomaj 222, 223, 224. hrsz-ú vételi felajánlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Badacsonytomaj 988/1. hrsz. ingatlan hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. e-Mobi Kft-vel megállapodás megkötéséről elektromos töltőoszlop és kiszolgáló területének működtetése céljából

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Badacsonyörs Kiserdő utcai ivóvízről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. KLIK 2017-2022. időszakra vonatkozó fejlesztési tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. A 262/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. A Tatay Sándor Általános Iskola 2018. 08. 15-én lejáró, magasabb vezető pályázatával kapcsolatos megkeresésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott technikai átcsoportosításokról van szó a testületi döntések értelmében, illetve a BVKI esetében az előirányzatok közötti átcsoportosításról. Figyelemfelhívásként is értelmezendő az előterjesztés, az önkormányzat általános tartaléka 67 millió forint, a céltartalék közel 8 millió forint, a többi kötelezettségvállalással jelentkezik.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

23/2017. (X.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

2./ Napirendi pont

„Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” I. ütem pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lantay Adrienn projektmenedzser Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a tervezési díjak esetén 50%-os vállalkozási díj kifizetését javasolja az engedélyezési szintű tervek leszállítása esetén, és az engedélyek megérkezését követően javasolja a 100%-os tervezési díj kifizetését.

A nyilvánosság biztosításához szükséges kötelező tevékenységek elkészítése, a "Soft" költségek (kötelező lakossági akciók) lebonyolítását és a beruházással érintett épület/épületrész vonatkozásában az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló energetikai tanúsítvány elkészítését javasolja önkormányzati intézményi szinten megoldani.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy amennyiben a testület a bizottság javaslatát támogatja, akkor szükséges a költséghaszon elemzés, a fejlesztési és fenntartási akcióterv, a horizontális szempontok érvényre juttatását bemutató dokumentum, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítására szóló energetikai tanúsítvány, a nyilvánosság biztosításához szükséges kötelező tevékenységek elkészítése, a „solf” költségek lebonyolítása, melyhez 3 gazdasági szereplőtől kell ajánlatot bekérni, hogy a szerződéseket a pályázathoz kapcsolódóan meg tudjuk kötni.

 

Kun István képviselő megjegyzi, hogy az infrastrukturális fejlesztésekre és akció tervekre már történt árajánlatbekérés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázat beadását megelőzően történtek előzetes ajánlatkérések a pályázat költségelése céljából.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági ülésen és jelen ülésen elhangzottak szerint a több pontból álló határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

.

405/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

„Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” I. ütem pályázatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a szerződéskötések során a tervezési díjak esetén 50%-os vállalkozási díj kifizetését az engedélyezési/kivitelezési szintű tervek leszállítása esetén, és az engedélyek megérkezését követően a 100%-os tervezési díj kifizetését.
 2. a TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan a

a)  Költséghaszon elemzés elkészítése

b)  Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv elkészítése

c)   Horizontális szempontok érvényre juttatását bemutató dokumentum elkészítése

feladatok megvalósítása/elkészítése érdekében árajánlatok bekérését elrendeli.

 1. a TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan a

a)  Nyilvánosság biztosításához szükséges kötelező tevékenységek elkészítését

b)  "Soft" költségek (kötelező lakossági akciók) lebonyolítását

c)   a beruházással érintett épület/épületrész vonatkozásában az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló energetikai tanúsítvány elkészítését

önkormányzati intézményi szinten valósítja meg.

 1. a TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan a Városháza tér projekthelyszín tekintetében a bontási tervkiegészítés elkészítésére a MASSZI Építész Iroda Kft-vel (7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 8.) szerződést köt bruttó 349.250,- Ft (azaz bruttó háromszáznegyvenkilencezer-kettőszázötven forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a 24 pont megvalósításához kapcsolódó szerződést aláírja és a 2. pontban felsorolt feladatok körében az ajánlatokat bekérje.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az árajánlatok beérkezése után a napirend ismét a képviselő-testület elé kerül döntéshozatalra.

 

Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy a testület tesz-e javaslatot arra, hogy kiktől történjen ajánlatkérés.

 

Kun István képviselő javasolja a korábban megszólított vállalkozókat megkeresni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy akinek durván magas volt az ajánlata, azoktól ne kérjünk ismét, a többiek megkeresését támogatja.

3./ Napirendi pont

Műszaki szakértésről a Zöld Város projekthez kapcsolódóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja határozatlan idejű szerződéskötéssel és azzal, hogy az ajánlati tartalom pontosítását kéri és az ajánlati ár csökkentését kezdeményezi tárgyalási szinten a testületi ülésig.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy beszélt Gaál Arnold úrral a bizottsági ülésen elhangzott kérdéseket illetően. A vállalási ár tekintetében gondolkodási időt kért, válasza még nem érkezett meg. Ezért kéri a napirend felfüggesztését és a későbbiekben való tárgyalását.  Kéri, hogy aki elfogadja a napirend felfüggesztését, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

406/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Műszaki közreműködésről Zöld Város projekt

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ajánlattevő üzenete megérkezéséig a napirend tárgyalását felfüggeszti.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

4./ Napirendi pont

MENÜ Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

Vargáné Szőke Judit könyvelő VN. Kft.

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

407/2017. (X.25.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. I-IX. havi beszámolójáról és támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2017. évi I-IX. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a MENÜ Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) – a továbbiakban: Támogatott – részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít bérjellegű kiadásokhoz (munkabér+járulékai) 592.800 Ft összegben, azaz mindösszesen ötszázkilencvenkétezer-nyolcszáz forint összegben az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az általános tartalék keret terhére.
 3. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy részletben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára
 4. a támogatás célja: bérjellegű kiadások (munkabér+járulékai)
 5. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 6. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 31-ig köteles elszámolni.
 7. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Egyéb város- és községgazdálkodás
 8. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 9. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 10. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: elfogadásra azonnal; értesítésre 5 nap,

szerződéskötésre 30 nap; egyebekben szerződés szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné osztályvezető,

Földi Laura pénzügyi ügyintéző,

Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

5./ Napirendi pont

„Balatoni strandok fejlesztése” pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Dr. Lajtai Bálint CORDICT Kft. ügyvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. A „Balatoni strandok fejlesztése” című pályázat keretében tervezett beruházások megvalósítása céljából lefolytatott „Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére tekintettel a strandfejlesztési munkák megvalósítása érdekében többlet forrást biztosítson az alábbiak szerint:
 2. 2. 1. rész – Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése:    nettó 3.790.681,- Ft
 3. 3. javasolja megfontolásra a Bíráló Bizottságnak, hogy a közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredményesnek a bíráló felé.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. A „Balatoni strandok fejlesztése” című pályázat keretében tervezett beruházások megvalósítása céljából lefolytatott „Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére tekintettel a strandfejlesztési munkák megvalósítása érdekében többlet forrást biztosítson az alábbiak szerint:
 2. a. Bányász strand fejlesztése: nettó 9.366.138,- Ft forrást + ÁFA, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja és a visszaigényelt ÁFA összegét az önkormányzat részére visszatéríteni javasolja.
 3. 2. javasolja megfontolásra a Bíráló Bizottságnak, hogy a közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredényesnek a bíráló felé.

b) Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a „Balatoni strandok fejlesztése” című pályázat keretében tervezett beruházások megvalósítása céljából lefolytatott „Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére tekintettel a strandfejlesztési munkák megvalósítása érdekében többlet forrást ne biztosítson a Badacsonyi Strand fejlesztése tekintetében.

c) Javasolja áttekinteni a beruházás műszaki tartalmát és új közbeszerzési eljárás lefolytatását.

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy Badacsonytomaj közigazgatási területén lévő három strand fejlesztésére 109 millió forintot nyertünk el pályázati úton. A tervek elkészültek, az engedélyek rendelkezésre állnak, a közbeszerzési eljárás kiírása megtörtént. Az eljárások lefolytatására a VN. Kft-t bíztuk meg, az önkormányzat háttér támogatása mellett. A közbeszerzés első köre eredménytelen volt, szükségessé vált az ismételt kiírása. A beérkezett ajánlatok mindhárom esetben meghaladják az elnyert, ÁFA nélküli támogatás összegét. A badacsonytomaji strand esetében 3,8 millió forintot kell hozzátenni a pályázati összeghez az ÁFÁ-n túl. A Bányász strand esetében 9,3 millió forintot nettóban. A badacsonyi strand esetében olyan mértékű a többlet a legalacsonyabb árat adó pályázó esetében is, hogy a bizottság nem tartja felvállalhatónak, új eljárás lefolytatását javasolja. A bizottság hosszasan polemizált arról, hogy lehetne ezt a folyamatot eredményesebbé tenni, minden újabb közbeszerzés plusz pénzbe kerül.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a határidő hosszabbítás tekintetében tudunk-e konkrétumot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az MTÜ-től emailben megkértük a határidő hosszabbítást, levelet is küldtünk, majd tegnap beszélt Bérci László úrral, a Magyar Turisztikai Ügynökség kapcsolattartójával, illetve másoktól is kért segítséget.  Azt a tájékoztatást kapta, hogy az MTÜ a programot a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött megállapodás alapján hajtja végre, a határidők tekintetében a Minisztérium dönt. A pályázatot október 31-ig meg kellett volna valósítani, de a közbeszerzések csúszása miatt ez lehetetlenné vált. Más önkormányzatok is hasonló problémával küzdenek. Reményünk van arra, hogy március 31-ig vagy április 15-ig haladékot kapunk, a szezon kezdetéig viszont a fejlesztéseket be kell fejezni. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági javaslatot elfogadja azzal, hogy azon pályázatok tekintetében, melyeket a bizottság javasol eredményesnek nyilvánítani, a szerződésbe kerüljön bele az a körülmény, hogy az csak akkor lép életbe, ha az engedély a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból és az MTÜ-től a határidő módosításra megérkezik, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

408/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

„Balatoni strandok fejlesztése” pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A „Balatoni strandok fejlesztése” című pályázat keretében tervezett beruházások megvalósítása céljából lefolytatott „Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére tekintettel a strandfejlesztési munkák megvalósítása érdekében többlet forrást biztosít az alábbiak szerint:

a)  1. rész – Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése:           nettó 3.790.681,- Ft forrást biztosít

b)  2. rész – Bányász strand fejlesztése: nettó 9.366.138,- Ft + ÁFA forrást biztosít

mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosít.

 1. javasolja megfontolásra a Bíráló Bizottságnak, hogy a közbeszerzési eljárást

a)     1. rész tekintetében eredményesnek,

b)     2. rész tekintetében eredményesnek

javasolja nyílvánítani a bíráló felé.

 1. A „Balatoni strandok fejlesztése” című pályázat keretében tervezett beruházások megvalósítása céljából lefolytatott „Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére tekintettel a strandfejlesztési munkák megvalósítása érdekében többlet forrást nem biztosít a 3. rész – Badacsonyi Strand fejlesztése tekintetében. Javasolja a Badacsonytomaj VN. Kft-nek áttekinteni a beruházás műszaki tartalmát és a Badacsonyi Strandon tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében új közbeszerzési eljárás lefolytatását.
 2. javasolja azon pályázatok tekintetében, ahol eredményesnek javasolta az eljárást nyilvánítani, hogy a vállalkozási szerződésekbe kerüljön rögzítésre, hogy a szerződés csak akkor hatályosul, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól és/vagy az MTÜ-től a pályázó VN Kft. megkapja az engedélyt a megvalósítási határidő hosszabbítására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 15 nap

Felelős: Bolla József ügyvezető VN Kft.

6./ Napirendi pont

Idegenforgalmi idényről beszámoló, tájékoztatás a strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Illés Zoltán elnök CÉH Turisztikai Egyesület

Borókai Flóra ügyvezető AKCIÓ Kft.

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

A Bizottság a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelmét a határozati javaslat szerinti tartalommal javasolja támogatásra 2.269.000 Ft összegben, melyből a működési kiadások finanszírozását (bér + járulékai és közmű/rezsiköltség, irodaszerköltségek) engedélyezi finanszírozni 1.919 ezer Ft összegben, a Márton napi vigasságokat 280 ezer Ft-tal, őszi-téli programajánló kiadványt 70 ezer Ft összeggel finanszírozza.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a munkaterv alapján tárgyalja a testület a napirendet, a gyakorlat szerint az idegenforgalmi idényt követően áttekinti a strandok, parkolók működését, a turizmussal összefüggően tájékoztatást kér az érintettektől. A napirend részét képezi a Turisztikai Egyesület kérelme is, melynek működtetéséről az elmúlt ülésen döntött a képviselő-testület 2018. évre vonatkozóan. Ebben az évben csak szeptember 30-ig kapták meg a támogatást, a fennmaradó időszak finanszírozását is meg kell oldani. Elmondja, hogy az Egyesületnek Illés Zoltán személyében új elnöke van, a testület nevében munkájához sok sikert és jó egészséget kíván. Fontosnak tartja, hogy a korábbi időszakban az önkormányzat és az egyesület között megromlott viszony rendeződjön, és sikeres legyen az együttműködés. A benyújtott kérelem egy működési támogatásból és két feladatfinanszírozásból áll. Az önkormányzat az alaptámogatáson túl konkrét feladatokra ad támogatást. Készül a 2018. évi feladatokra vonatkozó, összegekkel megjelölt táblázat, mely külön tartalmazza, hogy ebből mit tud lefedni az egyesület, és mihez kérik a négy önkormányzat támogatását. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a VN. Kft. beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

409/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Idegenforgalmi idényről beszámoló, tájékoztatás a strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj VN Kft. által a 2017. évben az Idegenforgalmi idényről beszámoló, tájékoztatás a strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól” készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Bolla József ügyvezető VN Kft.

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Céh Turisztikai Egyesület beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

410/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Idegenforgalmi idényről beszámoló, tájékoztatás a strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a CÉH Turisztikai Egyesület által a 2017. évben az Idegenforgalmi idényről beszámoló, tájékoztatás a strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól” készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Illés Zoltán elnök CÉH Egyesület

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Akció Kft. beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

.

411/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Idegenforgalmi idényről beszámoló, tájékoztatás a strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az AKCIÓ Kft. által a 2017. évben az Idegenforgalmi idényről beszámoló, tájékoztatás a strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól” készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Borókai Flóra ügyvezető AKCIÓ Kft.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az egyesület támogatási kérelmével kapcsolatosan van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Céh Egyesület a működési kiadások finanszírozására 2017. évre vonatkozóan 2.269 eFt összegű vissza nem térítendő támogatást, illetve a Márton napi Vígasságokra 280 eFt, az őszi-téli programajánló kiadványra 70 eFt összegű támogatást kapjon, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

.

412/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi CÉH Egyesület támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyi CÉH Egyesület (székhely: 8261 Badacsony, Park utca 6.) részére 2017. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít mindösszesen 2.269.000 Ft összegben, azaz kettőmillió-kettőszázhatvankilencezer forint összegben, melyből a működési kiadások finanszírozását (bér + járulékai és közmű/rezsiköltség, irodaszerköltségek) 1.919 ezer Ft összeggel, a Márton napi Vígasságokat 280 ezer Ft-tal, az őszi-téli programajánló kiadványt 70 ezer Ft összeggel támogatja.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Egyesület működési kiadásainak támogatása az 1. pontban rögzítettek szerint.
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2017. november 10.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Vargáné Szőke Judit könyvelő VN. Kft.

Székely István könyvvizsgáló, Fekete Ferenc FEB elnök

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző kiegészítésként elmondja, hogy az I-IX. havi beszámolót a Felügyelő bizottság elfogadta, a könyvvizsgáló úr elfogadásra javasolja.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy gazdálkodásuk ebben az időszakban stabil, működésük rendben van. Előrevetíthető, hogy az éves beszámoló is hasonlóan pozitív mutatókat fog tartalmazni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a VN. Kft. I-IX. havi beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

413/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. I-IX. havi beszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. 2017. évi I-IX. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné osztályvezető,

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Krisztin N. László polgármester kéri a felfüggesztett 3. napirendi pont „Műszaki szakértésről a Zöld Város projekthez kapcsolódóan” folytatását, mivel megérkezett Gaál Arnold úr válasza. Elmondja, hogy az önkormányzat előtt nagy volumenű műszaki feladatok állnak, ehhez keresünk segítséget. Kaptunk ajánlatot 550 eFt/hó összegben, mely tartalmazza a személyes, helyszíni egyeztetéseket, a műszaki ellenőrzést, az útiköltséget és egyebeket. Gaál úr nyilatkozott, hogy az ajánlat az összes projektre vonatkozik, a Zöld Város projekt műszaki ellenőri tevékenysége is része. A bizottság kérte az ajánlati ár mérséklését, 525 eFt/hó összegért is vállalná a feladatokat, mely éves szinten az eredeti ajánlathoz viszonyítva 300 eFt-ot jelent.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy milyen rendszerességgel jönne a településre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ajánlatában heti konzultáció van, melyhez ragaszkodna, hiszen akkor lesz igazi a segítség, ha szinte napi kapcsolatban vagyunk. Javasolja a szerződésben pontosan kifejteni a részleteket.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja az egyik szerződést határozott időre kötni a zöld város projekt műszaki ellenőri feladataira, a másikat határozatlan időre az önkormányzat egyéb műszaki jellegű feladataira. A határozati javaslatban a projekt megvalósítás időtartama szerepel, de legfeljebb 18 hónap.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a határozatlan időt, 30 napos felmondás mellett, havi díjazással. Kéri úgy szerepeltetni, ahogy az a pályázatnak megfelel. A döntést követően mielőbb meg kellene kötni a szerződést, mert célszerű lenne bekapcsolódnia a strandi fejlesztések előkészítő munkájába. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzott feltételekkel egyetért a szerződés megkötésével az APG Mérnökiroda BT. részéről Gaál Arnold építészmérnökkel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

.

414/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Műszaki közreműködésről Zöld Város projekt

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az APG Mérnökiroda Betéti Társasággal (székhely: 9022 Győr, Batthyány tér 23., képviseli: Gaál Arnold építészmérnök) a Zöld Város projekt műszaki ellenőri feladatok ellátása, az önkormányzat egyéb műszaki feladatainak ellátása és műszaki közreműködés céljából megállapodásokat köt határozatlan időre, illetve a műszaki ellenőri tevékenység esetén határozott időre a projekt megvalósítás időtartamára mindösszesen 525.000 Ft/hó összegben.
 2. a megállapodások előkészítésére felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert megállapodás aláírására.
 4. az 1. pontban körülírt összeget a projektben elszámolható keret terhére, valamint az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére, 2018. évben az önkormányzat működési kiadása keret terhére biztosítja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

szerződéskötésre 15 nap;

egyebekben szerződés szerint;

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2017. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2018-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester köszönti Berecz Nikolett igazgatót. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy az előterjesztés mellékletét képezik a 2018. évben megvalósuló főbb rendezvények, illetve azok javasolt szervezője. A bizottság javasolta, hogy a költségvetési koncepció megalkotásakor legyenek meghatározva az adott rendezvények szervezői.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a gesztorszerep a nagy rendezvények és a nemzeti ünnepek esetében is maradjon meg a BVKI-nél. Úgy érzi, hogy sok anomália volt a különböző rendezvények kapcsán, ezért erre szükség van.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy próbáltunk a településmarketing és a kulturális élet tekintetében továbblépni, ez egy próbaév volt. Beszélni kell arról, hogy eredményes volt-e és milyen változtatások szükségesek. Javaslat hangzott el arra, hogy a BVKI ernyőszerűen fedje le az összes rendezvényt. Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

415/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

BVKI által 2017. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVKI szervezésében 2018-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a BVÖKI által 2017. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelését elfogadja.
 2. a BVÖKI szervezésében 2018-ban megvalósuló városi rendezvények helyszínét és időpontját előzetesen támogatja, az arra vonatkozó bevételi-kiadási előirányzatok kidolgozását a 2018. évi költségvetéshez előkészítésre elrendeli.
 3. javasolja valamennyi rendezvény tekintetében a BVKI intézményi gesztorságot.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 2018. évi költségvetés

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Berecz Nikolett intézményvezető

 

9./ Napirendi pont

Vagyongazdálkodásról tájékoztatás és javaslatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja az előterjesztés napirendről történő levételét azzal, hogy kéri helyszíni bejárását az ingatlanoknak, és informális ülésen egyeztetni a továbbiakban az ingatlanok vonatkozásában.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az anyag javaslatot tesz arra, hogy mely önkormányzati ingatlanok esetében történjen meg az értékesítésre való előkészítés. Megjegyzi, hogy ad-hoc jelleggel szinte mindig előkerül ez a téma, mert vagy egy ingatlanra érkezik vételi ajánlat, vagy a testület talál olyan ingatlant, amit a vagyonkezelés szempontjából célszerű lenne értékesíteni. A hivatalban vagyonkezeléssel foglalkozik egy kolléga, de olyan nincs, akinek kifejezetten ez lenne a szakterülete.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen arról volt szó, hogy képviselői fórumon fognak erről egyeztetni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja eszerint eljárni, az előterjesztést a napirendről levenni. Elmondja, hogy az Akció Rendezvényügynökség Kft. képviselőivel október 9-én 11.00 órakor fog tárgyalni, előtte 9.00 órára javasolja a Képviselői fórum összehívását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

416/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Vagyongazdálkodásról – ingatlanok hasznosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés napirendről történő levételét azzal, hogy 2017. november 9. napján 9,00 órakor informális ülésen egyeztet a továbbiakban az ingatlanok vonatkozásában.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző,

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodó

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy nézzen utána, hogyan oldják meg a vagyongazdálkodási feladatokat más települések. Nagyobb települések honlapjáról lehetne információt szerezni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy már megtette, a Képviselői fórumon tájékoztatja a képviselőket a lehetőségekről.

 

10./ Napirendi pont

Megállapodás vérszállításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a harmadik alkalommal van ez a téma a testület előtt. Badacsonytördemic és Nemesgulács önkormányzata nem akarta elfogadni az ingyenes felajánlásunkat a vérszállításra, annak ellenére, hogy ez nem jelent többletköltséget számunkra. Az előterjesztésben lakosságszám arányosan megtörtént az igénybevétel költségének kalkulálása, havi szinten 1.521 Ft, illetve 1.610 Ft összegben. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot, illetve a Megállapodást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

417/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Vérszállításról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti megállapodást elfogadja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné osztályvezető

Orbán Péter alpolgármester 8.55 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

11./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy két határozati javaslatot tartalmaz az előterjesztés. Egyik a tájékoztató elfogadása, a másik pedig egy felhatalmazás arra, hogy a polgármester úr az egészségházra vonatkozó támogatási szerződést aláírhassa. A múlt hét folyamán az Államkincstár felé az okiratokat megküldtük, várhatóan megküldik az általuk aláírt tervezetet.

 

Krisztin N. László polgármester a napirend kapcsán elmondja, hogy Kaposvár megyei jogú város környezetfejlesztési igazgatójával tárgyalt. Viszonylag sikeresek vagyunk a TOP-os pályázatokban, de keveset foglalkozunk energetikai, környezetvédelmi fejlesztésekkel. A megbeszélésen elhangzott csatornázási, ivóvíz, napelempark, környezetvédelem, közvilágítás és hasonló témák tekintetében 2 héten belül írásos anyagot fog küldeni, mely alapján a testület eldöntheti, hogy együtt kíván-e működni a jövőben az igazgatósággal. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

418/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

419/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 kódszámú „A badacsonytomaji Egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a Támogatási szerződést aláírja és a projekt lebonyolítása során a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

12./ Napirendi pont

„Kisfaludy Sándor utcai sétány létesítése” tervezési szerződés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

420/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

„Kisfaludy Sándor utcai sétány létesítése” tervezési szerződés módosítás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 kódszámú „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan a 2017. május 13. napján kelt, a Masszi Építész Iroda Kft-vel kötött tervezési szerződés módosításához hozzájárul az alábbiak szerint:

 1. hozzájárul, hogy a szerződés 3.2. pontjában lévő (kiviteli tervek elkészítése) határidő 2017. november 20. napjára módosításra kerüljön.
 2. elismeri a tervező által bejelentett pótmunka felmerülését, melyhez 1.330.000,- Ft + áfa = bruttó 1.689.100,- Ft fedezetet biztosít a 2017. évi általános tartalék terhére.
 3. felkéri a jegyzőt, hogy a szerződés módosítást készítse elő, felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy aláírja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

13./ Napirendi pont

Jégpályáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egyeztetett Hartai úrral. Nyilván nincs arról szó, hogy azonnali döntést és kifizetést kell tenni. Azért tette ezt a tulajdonjog megszavazásra vonatkozó javaslatot, mert nem tudja megoldani a jégpálya üzemeltetését. Kéri, hogy ne utasítsa el a testület ezt a kérdést, hanem induljon el egy egyeztetési folyamat a jégpálya jövőjét illetően, melynek a vége bármi lehet.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy kétszer akkora új jégpályára fele akkora összegű ajánlatot kapott egy bizonyos cégtől. Amíg nem ismertek az üzemeltetési költségek, nem lehet megalapozott döntést hozni.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy egy iskolai jelentésben úgy látta, hogy 1 hónap alatt 6,5 ezer kw fogyasztása volt a jégpályának, ez 300 eFt havi villanyszámlát jelent. Szükség lenne egy karbantartó személyre, aki cserébe esetleg üzemeltethetne ott egy büfét.  Javasolja, hogy az önkormányzat a felajánlott értéken jelen helyzetében ne vásárolja meg a készüléket. A testület esetleg a működési költségekhez adjon támogatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a nyár elején a jégpályára készült egy más jellegű burkolat, amit a gyerekek a téli szezonon kívül tudnak használni. Ennek költsége is szerepel az árban.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a költségvetés jelen helyzetében nincs realitása a jégpálya megvásárlásának. A testület megköszöni a felajánlást. A működéshez szükséges feltételeket lehetőségeinkhez mérten igyekszünk a jövőben is biztosítani, de más olyan konstrukciót, mely terhet jelent az önkormányzatnak, nincs módunkban felvállalni.

 

Orbán Péter alpolgármester 9.07 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmondottak szerint a testületnek az a véleménye, hogy jelen helyzetben nem tudja az eszközt a jelzett értéken megvásárolni. Javasolja Hartai úrral egyeztetni a jégpálya további sorsáról. Ennek alpontja lehet, hogy ha a jégpálya tud maradni a területen, meg kell vizsgálni a további bérbeadását.

 

Kun István képviselő javasolja, hogy ezt Hartai úr rendezze esetlegesen egy másik szereplővel, ha bevételt szeretne a jégpálya üzemeltetéséből, de azt az önkormányzaton kívül tegye meg. Az önkormányzat adja meg az üzemeltetéshez a támogatást, mint az elmúlt évben is, hogy a gyerekek tudják használni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzott javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

421/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Jégpálya tulajdonba kerüléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az AVIS IGNIS Kft. (1095 Budapest, Ipar utca 2/A szám C lépcsőház 1. emelet 6. ajtószám; képviseli: Hartai Béla ügyvezető; Cg.sz.: 01-09-206339) jégpályával kapcsolatos megkeresését megismerte és azt a jelen helyzetben nem tudja a felajánlott értéken megvásárolni.

Javasolja Hartai Béla úrral, mint tulajdonossal a jégpálya további sorsával kapcsolatosan további egyeztetés lefolytatását, illetve felkéri Hartai Béla urat, hogy egyeztessen esetlegesen másik szereplővel, ha bevételt szeretne a jégpálya üzemeltetéséből, de azt az önkormányzaton kívül tegye meg.

A képviselő-testület elvi támogatását adja az idei évhez hasonló üzemeltetéshez, hogy a gyermekek tudják a jégpályát használni.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

egyebekben folyamatosan

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Bolla József ügyvezető VN Kft.

14./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy érdeklődő volt, de pályázat nem érkezett.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az ingatlan értékesítésére a pályázat ismételt kiírásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

422/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

2191/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191/2 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
  1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)     8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32.

b)     területe: 3843 m2

c)      megnevezése: beépítetlen belterület

d)     műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes)

e)     vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése:                  28.000.000 Ft
  1. A hasznosítás módja: értékesítés
  2. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)     Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. november 16. 16,00 óra kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

b)     Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. november 17. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)      Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

d)     Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

e)     Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

f)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)     Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

h)     A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

 

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére

 

 1. III. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

 

Határidő: azonnal,

egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

15./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

.

423/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat bérleményében (birtokában) lévő – a közhiteles ingatlan-nyilvántartás szerint a badacsonytomaji 0320 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa - 1/1 tulajdoni hányadban - a Magyar Állam, vagyonkezelője pedig a MNV ZRt. (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; telephelye: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.), melynek alapján bérbeadó kijelentette, hogy mint az ingatlan vagyonkezelője, jogosult az önkormányzattal szerződés megkötésére és az ingatlant 2017. április 3. napján birtokba adta.
 2. II. az ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 0320 hrsz-on levő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület megnevezésű (MÁV ZRt. T0306602_VR leltári számú épületet) kereskedelmi, vendéglátó-ipari és információs pont üzemeltetése tevékenység végzése céljából pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)     8261 Badacsonytomaj, hrsz. 0320 hrsz-on lévő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület

b)     területe: 19 m2

c)      megnevezése: ún. „Utasellátó”

d) műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas

e)     vagyon jellege: bérlemény

 1. 2. pályázati feltételek meghatározása:
 2. 3. a hasznosítás módja: bérbeadás

a)     a Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. november 16. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Utasellátó bérbeadása 2018. évre”)

b)     Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. november 17. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)      Induló bérleti díj: 2.000.000,- Ft/szezon+rezsiköltség

d)     Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000 Ft.

e)     Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

f)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)     A bérleti jogviszony időtartama: 2018. január 1.  -  2018. december 31., határozott időtartamra.

h)     Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

i)       Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes kereskedelmi, vagy vendéglátó-ipari vagy információs pontot üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázó ettől eltérő funkciókra nem pályázhat. Kizárólag vendéglátó-ipari pályázó esetén legfeljebb 40 m2 közterület használatát is biztosíthatja a kiíró, pályázó által jelezett előzetes igény és a térképi részlet szerint.

j)       Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)      Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.

l)       Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

m)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 

 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

 1. IV. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

 

Határidő:   pályázat kiírására azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős:      Krisztin N. László polgármester,

Tomsics-Gyimes Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

16./ Napirendi pont

Euro-Fém Kft. Badacsonytomaj 222, 223, 224. hrsz-ú vételi felajánlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy hogy az önkormányzat a Káptalantóti úton liciteljárás keretében két ingatlant vásárolt meg a VN. Kft. telephelyének. Ezen terület mellett lévő Badacsonytomaj 222., 223. 224. hsz-ú ingatlanokat ajánlotta fel megvételre az Euro-fém Kft. A bizottság nem javasolja megvásárlásukat, mert elegendő a meglévő terület a telephely kialakításához. Ha van olyan vállalkozó, aki telephelyet keres, ez jó lehetőség lehet számára.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a testület azzal a szándékkal, hogy a település központjából a VN. Kft. ki tudjon költözni, megvásárolta a Bagi Mihály féle két területet. A földmérő kitűzte a telekhatárokat, a telekösszevonás folyamatban van. A terület mérete megfelel a funkciónak, a tervezett létesítmények felépíthetők. Az Euro-Fém Kft. korábban 30 millió forintért árulta a tulajdonában álló ingatlanokat, az értékbecslés után 10,2 millió forintos ajánlatot tett. Magánszemély részére telephelyként, vállalkozás céljára megfelelő, bíztatja az érdeklődőket, hogy vegyék fel a kapcsolatot a terület tulajdonosával. Ilyen jó adottságokkal rendelkező ingatlan nincs több a településünkön.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy telekösszevonással 3.287 m2 nagyságú telekről beszélünk, melyen a HÉSZ szerint két beépíthető telek alakítható ki. a Ha

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság nemleges javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

424/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 222, 223, 224 hrsz-ú ingatlanok vételi ajánlatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Euro-Fém Kft. (2220 Vecsés, Deák Ferenc utca 13.) ügyvezetője Kári József vételi felajánlását nem támogatja, nem kívánja megvásárolni a Badacsonytomaj 222, 223, 224 hrsz-ú beépítetlen területű ingatlanokat.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

17./ Napirendi pont

Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a bérleti szerződésben szerepeljen:

-     bérlő megtekintett állapotban veszi bérbe, a bérbeadó semminemű felújítást nem teljesít,

-     elővásárlási jog, előbérleti jog ne szerepeljen a szerződésben,

-     határidő hosszabbításra ne kerülhessen sor

-     strand felőli részen nem pakolhat ki, nem használhatja, rendkívüli felmondási   okként szerepeljen a szerződésben, ha ezt a bérlő megszegi,

-     hulladékszállítási szerződéssel rendelkezzen üzletenként legalább heti egy alkalomra.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bérleti szerződés vonatkozásában történtek kiegészítések, melyeket az ügyvéd úr a bizottság ülésén lejegyzetelt. Javasolja, hogy ezek kerüljenek be a szerződésbe a következők szerint:

a)     bérlő megtekintett állapotban veszi bérbe az ingatlant, a bérbeadó semminemű felújítást nem teljesít,

b)     elővásárlási jog, előbérleti jog ne szerepeljen a szerződésben,

c)      határidő hosszabbításra ne kerülhessen sor,

d)     bérlő a strand felőli részen nem pakolhat ki, azt nem használhatja, rendkívüli felmondási okként szerepeljen a szerződésben, ha ezt a bérlő megszegi,

e)     hulladékszállítási szerződéssel rendelkezzen üzletenként legalább heti egy alkalomra a bérlő.

 

 

Javasolja a határozati javaslatban szereplő határidők 7 nappal történő módosítását és az induló bérleti díj meghatározását az alábbiak szerint:

a)  Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. november 23. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház bérbeadása”)

b)  Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. november 24. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)   Induló bérleti díj: 7.500.000-Ft/szezon+rezsiköltség. A bérleti jogviszony időtartama: 2018. április 1. – 2018. november 30. között

d)  Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja mérlegelni az éves bérbeadást. A bérlő jelezte, hogy október 23-i hosszú hétvégén, Márton napon, illetve a tél folyamán is lehetne üzleti tevékenységet folytatni. Így esetleg több bérleti díj generálható a jövőre nézve.

 

Laposa Bence képviselő nem javasolja a folyamatos jogviszonyt, legalább 1 hónap álljon rendelkezésre a ki és beköltözésre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szezonon kívül megjelent a bojlis horgászatra vonatkozó igény. A szerződést javasolja a strandok igénybevételére úgy megkötni, hogy ennek a tevékenységnek a hozadéka ide folyjon be.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy két bojlis társasággal állnak szerződéses viszonyban, tavasszal és szezonzárás után egy-egy hétig, illetve alkalomszerűen 3-4 napra adnak ki engedélyt. A VN. Kft. üzemelteti a strandokat, így a költségeket ők fizetik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy többen szóvá tették, hogy jó időben be volt zárva a strand. Ha muszáj lezárni, akkor ez jelenjen meg a magasabb bérleti díjban.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy nemzetközi versenyről van szó, ami komoly marketing értékkel bír. Nem engedhető meg, hogy az értékes feleszerelések között sok ember járjon, ez nagy kockázatot jelent.

 

Laposa Bence javasolja, hogy a bojlis horgászok miatt a jövőben ne legyen zárva a strand, máshogy kell a biztonságot fenntartani.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a badacsonytomaji strandot nem bocsátják a rendelkezésükre, a Bányász strand látogatottsága szinte nulla. Badacsony vonatkozásában egy hétről van szó, nem szerencsés, ha a nyugodt környezetet igénylő tevékenységet sokan zavarják. A mólón is lehet sétálni. A strand igénybevételéért csoportonként 30 eFt-ot fizetnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem védhető, hogy 30 eFt-ért ki vannak zárva az emberek a strandról. Kéri ezt átgondolni, esetleg fizikálisan elkeríteni a strand érintett részét.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a badacsonyi strand megújul, új körülmények lesznek. Ezt követően kell erre konkrét megoldást keresni.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy Fonyódon teljesen szabadon rendezték meg a bojlis versenyt, az út szélén. Az eredeti napirendre visszatérve javasolja, hogy a bérlet vége november 30. legyen.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az elmúlt évek tapasztalatát vettük alapul. A bérleti jogviszony időtartama a javaslat szerint április 1-től november 30-ig tart, így esély van arra, hogy december első napjaiban a víztelenítést meg tudjuk oldani, a fagykárok elkerülése érdekében.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezt a bérleti időszakot el tudja fogadni. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

425/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 2. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)      8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)      területe: 1116 m2

c)      megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)      műszaki állapota: felújítandó

e)      vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése:

88.500.000 Ft

 1. 3. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)    Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. november 23. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház bérbeadása”)

b)    Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. november 24. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)    Induló bérleti díj: 7.500.000-Ft/szezon+rezsiköltség.

d)    Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)    Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)     A bérleti jogviszony időtartama: 2018. április 1. – 2018. november 30. között

g)    Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

h)    Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, zenés szórakozóhelyet üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

i)      Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

j)      Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

k)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

 1. III. a bérleti szerződésben – mely a pályázati kiírás mellékletét képezze – szerepeljen:

a) bérlő megtekintett állapotban veszi bérbe az ingatlant, a bérbeadó semminemű felújítást nem teljesít,

b) elővásárlási jog, előbérleti jog ne szerepeljen a szerződésben,

c) határidő hosszabbításra ne kerülhessen sor,

d) bérlő a strand felőli részen nem pakolhat ki, azt nem használhatja, rendkívüli felmondási okként szerepeljen a szerződésben, ha ezt a bérlő megszegi,

e) hulladékszállítási szerződéssel rendelkezzen üzletenként legalább heti egy alkalomra a bérlő.

A bérleti szerződés előkészítésére felkéri dr. Gáli Mihály  ügyvéd urat.

 

Határidő:   azonnal,

egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

bérleti szerződés tervezetének előkészítésére 2 nap

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

T. Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

dr. Gáli Mihály ügyvéd a bérleti szerződés előkészítésében

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Badacsonyt érintő nagy tervekkel kapcsolatosan – libegő, komp és egyéb feladatok – folyamatos háttéregyeztetések zajlanak. Kérdezi, hogy ha a Tátika üzletház felújítására pályázati forrást lehetne szerezni, erre tehet-e lépéseket, mivel most a testület kőkeményen az értékesítés mellett foglalt állást. Így megmaradó saját épületként lehetne bérbe adni.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a felújítás költsége minimálisan 150 millió forint, ezért merült fel az eladás gondolata. Ha lehetőség nyílna a pályázati pénzből történő felújításra, akkor nyilván nem akarjuk eladni.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy ez egyértelmű. A legtöbb esetben, ha üzleti célú ingatlan jön lére, akkor a pályázati intenzitás drasztikusan módosul. Látogatóközpontként is fel lehetne újítani, vegyes konstrukció is szóba jöhet.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja önkormányzati tulajdonban tartani, ha van mód a pályázati forrás megszerzésére. Ez lenne a jövőben az egyetlen bérelhető egység, amiért komoly bérleti díj kérhető.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az alsó bazársor terveiben két üzlet szerepel. A Tátika üzletház szolgálná ki a turistákat, ezért rendkívüli módon felértékelődne. Badacsony nem lesz soha olyan, mint pld. Balatonfüred, itt a természeti látnivaló a vonzó, nem tudjuk és nem akarjuk körbeépíteni üzletekkel a teret. A látogatóközpont gondolatával kapcsolatosan elmondja, hogy az komoly kiadást is jelentene, az értelmes határokat meg kell találni. A látogatóközpont ötlete a 6 ha-os területre vonatkozóan is felmerült.

 

Laposa Bence képviselő 9.38 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

18./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 988/1. hrsz. ingatlan hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a bérleti szerződés felülvizsgálatát javasolja.

Elmondja, hogy a jelenlegi bérlővel telefonon beszélt. Az előző polgármesterrel megkötött szerződésről az önkormányzattal – ha a testület ezt igényli – egyeztetni kíván, nem ragaszkodik a szerződésben foglaltakhoz.

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez szerepel a bizottsági javaslatban. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

426/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 988/1 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt arról, hogy a Badacsonytomaj 988/1 hrsz-ú kivett beépítetlen területű saját tulajdonú ingatlanát nem kívánja pályázati úton hasznosítani.
 2. elrendeli az ingatlanra vonatkozó – jelenleg hatályos – bérleti szerződés felülvizsgálatát, melyre felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

19./ Napirendi pont

e-Mobi Kft-vel megállapodás megkötéséről elektromos töltőoszlop és kiszolgáló területének működtetése céljából

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy városfejlesztési célok esetén az önkormányzat vállalja a töltőoszlopok áthelyezését előre kialkudott és a megállapodásban rögzített áron, amennyiben az projekt megvalósítását korlátozná.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elektromos töltőpontokat ingyenesen létesítenék, az önkormányzat a területet biztosítaná hozzá. Egyre több elektromos jármű közlekedik, ez egyfajta szolgáltatás növekedés lenne.

 

Kun István képviselő javasolja, hogy a Kft. csináljon E-mobilitás napot, hozzanak ide rendezvényt. Több Balaton-parti településen volt már ilyen. Javasolja a szerződésbe belefoglalni.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért a javaslattal, de ne feltételként jelenjen meg, hanem többletszolgáltatásként. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

427/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

e-Mobi Kft. – elektromos töltőoszlop kihelyezéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.) elektromos töltőoszlop és kiszolgáló területének működtetése céljából megállapodást köt a Badacsonytomaj–Badacsony Alsó-parkoló MOL Kút felőli oldalán, a 2557/1 hrsz-ú területre vonatkozóan és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására, azzal, hogy városfejlesztési célok esetén az önkormányzat vállalja a töltőoszlopok áthelyezését előre kialkudott és a megállapodásban rögzített áron, amennyiben az a projekt megvalósítását korlátozná.

Felkéri a szerződő partnert, hogy lehetőség szerint szervezzen a városban e-Mobilitás projektnapot a lakosság tájékoztatása céljából.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

szerződéskötésre 30 nap;

egyebekben szerződés szerint;

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Bolla József ügyvezető VN Kft.

20./ Napirendi pont

Badacsonyörs Kiserdő utcai ivóvízről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy az ivóvíz gerincvezeték építéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli terv elkészítésével az AQUADROP Mérnöki Iroda Kft-t (9730 Kőszeg, Szabóhegyi út 24.) bízza meg, bruttó 488.950 Ft tervezési díj ellenében.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet már korábban is tárgyalta a testület. A döntést elhalasztotta, mivel július 1. után jogszabályi változás volt várható. Sajnos a megjelent jogszabály nem azt tartalmazza, amiben reménykedtünk. Az érintett lakóközösség most ismét beadta a kérelmét.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy ha a tervezési költséget az önkormányzat biztosítja, az még nem garancia arra, hogy a gerincvezeték megépül magánerős úton.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha a terv elkészült, két lehetőség lesz. Az önkormányzat bevállalja a vezeték megépítését, de erre kevés esélyt lát. A másik lehetőség, hogy a közműrendelet szerint az érintett lakosok és az önkormányzat 50-50 %-ban biztosítják a szükséges összeget.  Hozzáteszi, hogy a jelenleg szabadon lévő tartalékból a mai napon mintegy 20 milliót terhelt kötelezettséggel a Képviselő-testület. Az önkormányzat előtt álló pályázati fejlesztések miatt nem látja a mintegy 4,5 millió forintos fedezetet sem. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

428/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kiserdő utcai ivóvíz gerincvezeték építéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonyörs Kiserdő utcai lakosok kérelmét megtárgyalta és az ivóvíz gerincvezeték építéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli terv elkészítésével megbízza az AQUADROP Mérnöki Iroda Kft-t (székhely: 9730 Kőszeg, Szabóhegyi út 24.). A tervezési díjat bruttó 488.950 Ft összegben elfogadja, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
 3. a Badacsonyörs, Kiserdő utcai ivóvíz gerincvezeték építés vízjogi létesítési engedélyezési eljárásának lefolytatását vállalja, melyhez szükséges egyéb forrásokat a 2017. évi költségvetésében biztosítja.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

 

Határidő:     elfogadásra azonnal,

tervezési szerződés aláírására 10 munkanap

tervezésre a szerződéskötéstől számított 75 nap

egyebekben folyamatos

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester 9.47 órakor távozott a Képviselő-testület üléséről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 4 fő

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

21./ Napirendi pont

KLIK 2017-2022. időszakra vonatkozó fejlesztési tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a Balatonfüredi Tankerületi Központ 2017-2022. időszakra vonatkozó fejlesztési tervét megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

429/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Balatonfüredi Tankerületi Központ 2017-2022 időszakra vonatkozó fejlesztési tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Balatonfüredi Tankerületi Központ 2017-2022 időszakra vonatkozó fejlesztési tervét megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatóját tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

tájékoztatásra 2017. október 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

22./ Napirendi pont

A 262/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

430/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

262/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 262/2017.(V.31.) határozatát módosítja és

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 3/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltakra 245.970,- Ft összegen értékesíti az 1/1 tulajdonát képező és üzleti vagyonba tartozó Badacsonytomaj külterület 0135/1 hrsz-ú 1061 m2 nagyságú szőlő megnevezésű ingatlant, és 95.490 Ft összegen értékesíti a Badacsonytomaj külterület 0135/2 hrsz-ú 2733 m2 nagyságú szőlő megnevezésű ingatlant.
 2. 2. dr. Sipos Balázs 1054 Budapest, Szemere utca 8. szám alatti lakos kérelmét és vételi ajánlatát elfogadja, adás-vételi szerződés keretében értékesíteni kívánja elsősorban a kérelmező, illetve a 60 napos kifüggesztési határidő alatt elővásárlásra jogosult jelentkező számára az 1. pontban körülírt ingatlanokat, a 0135/1 hrsz-ú ingatlant 245.970 Ft eladási áron, a 0135/2 hrsz-ú ingatlant 95.490 Ft eladási áron.
 3. felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adás-vételi szerződést készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására
 4. felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően a vagyonrendelet módosítását készítse elő

 

Határidő: azonnal,

szerződés előkészítésére 30 nap

egyebekben folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

23./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester 9.50 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

431/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

24./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a bizottság azt szeretné, ha a szociális tűzifa a tavalyi módon kerülhetne a rászorulókhoz, vagyis hasogatva és házhoz szállítva. Kérdezi, hogy a Keresztúri ház energetikai fejlesztésével kapcsolatban történt-e előrelépés. A Fő utca rekonstrukciója kapcsán a tervezés befejeződött-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Fő utca tervek elkészültek, engedélyezés alatt állnak. A Keresztúri házzal kapcsolatosan írásban fogja tájékoztatni a képviselőket.

 

Orbán Péter alpolgármester a régi ABC mögötti út építésével kapcsolatosan kér tájékoztatót, mivel a lakók már többször megkeresték.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy három alkalommal tárgyalt az illetékes ügyintézővel, aki újabb problémákat vetett fel. Az egyeztetés során kiderült, hogy nem kell új közvilágítást építeni, ez 1,5 millió forintos megtakarítást jelent. A meglévő oszlopokra felhelyezhetők a lámpák.  Két gázórát át kellett helyezni, ebből az egyik fizikálisan nem létezik, ez fél milliós megtakarítás. Viszont vannak olyan feladatok, melyek nem kerültek bele a kivitelezővel kötött szerződésbe. Weller Andrástól megvett terület vételi ára a bankhoz került. A bástyát meg kell építeni, ehhez felhasználható a fém kerítés, melyhez még egy szakaszt meg kell csinálni. A kerítés építése szerződésbeli kötelezettségünk. A határidő tekintetében módosításra van szükség.

 

Forintos Ervin képviselő a Polus Coop üzlet tulajdonosa és a fejlesztő cég közötti egyeztetésről kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez szép reményekkel kecsegtetett, de nagyon messze áll egymástól a kínált és elvárt összeg mértéke. A cég ügyvezetője úgy nyilatkozott, hogy ha nem tudnak megegyezni, akkor elengedik ezt a történetet. Megoldás lehet a jelenlegi üzlet bizonyos részeinek, - pld. a raktárak -  a beépítése, mintegy 100 m2-rel lehet az üzlet belméretet növelni.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

432/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját – az előterjesztés szerinti tartalommal és a napirendi vitában elhangzottakkal – elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

25./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy mennyi esélye van annak, hogy a kerékpárút a 71-es út mellett legyen kialakítva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tárgyalt a NIF Ringa körúttal kapcsolatos terveket készítő cégének a vezetőjével, Balog Zsuzsannával, aki a helyszínen is megnézte a problémát. Ígéretet tett arra, hogy kidolgoznak egy olyan tervet is, mely tartalmazza az önkormányzat igényét, viszont nagy valószínűséggel ez a terv ki fogja hagyni a hídtól a vasút és a hegy között meglévő szakaszt a Park utca bejáratáig. A rendelkezésre álló terület keskeny, 18 telekből kellene kisajátítani. Jelenleg a badacsonytomaji vasútállomásnál megszakad a kerékpárút, a bicikliseknek el kell jutniuk a hídig, amit a 71-es út mellett nem lehet megoldani.  Az új javaslat a Park utca bejáratától a 71-es és a vasút között Badacsonytördemicig javasolja megépíteni a kerékpárutat. Ezt az elképzelést egyeztetni kell a Közlekedési Minisztérium államtitkárával, Révész Máriusz úrral. Ha mindketten támogatólag nyilatkoznak, akkor van remény rá.

 

Orbán Péter alpolgármester a 23. pontról kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Szombathelyi Eleonóra volt helyi lakos, jelenleg Németországban él. Munkatársával azzal keresték meg, hogy szeretnének hozzájárulni Badacsonytomaj turizmusának fejlesztéséhez. A szálláshely kiadók részére egy WIEWI nevű kártyarendszer bevezetését javasolják. A Turisztikai Egyesülethez irányította őket, a tárgyalás eredményéről nem tud. Megjegyzi, hogy fogadta Weller Andrást a nézeteltérések tisztázása érdekében. A megbeszélésen egyezségre jutottak.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e további kérdés. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

433/2017. (X.25.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

26./ Napirendi pont

A Tatay Sándor Általános Iskola 2018. 08. 15-én lejáró, magasabb vezető pályázatával kapcsolatos megkeresésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester visszaveszi az ülés vezetését.

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy tegnap kaptuk a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatójától azt a megkeresést, melyben november 10-i határidővel kérik a testület határozatát Krisztin N. Lászlóné igazgató további megbízásával kapcsolatosan. Az igazgató asszony első ciklusos magasabb vezetői mandátuma 2018. augusztus 15-én lejár. Dönteni kell arról, hogy a törvény által biztosított lehetőség szerint a nyilvános pályázat kiírása nélküli, ismételt, 2. ciklusos – újabb 5 évre szóló – intézményvezetői megbízását a Tatay Sándor Általános Iskola magasabb vezetői posztjára támogatja-e a Képviselő-testület.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tudomása szerint szavaznia kell a kérdésben a nevelő testületnek, az alkalmazotti közösségnek, a szülői munkaközösségnek és a képviselő-testületnek. Ha egy szervezet nem támogatja, akkor ki kell írni a pályázatot. Kéri a szavazásból való kizárását érintettsége okán. Kéri, hogy aki támogatja a kizárását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

434/2017. (X.25.) Képviselő-testületi határozat

Szavazásból kizárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. Lászlót személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a többi szervezet javaslatáról nem kíván tájékoztatást adni, nem akarja a testület döntését befolyásolni. Jogszabályi lehetőség, hogy ha valaki a 2. ciklusba kerül, nem írnak ki pályázatot, amennyiben az érintett kör elfogadja az eddigi tevékenységét és személyét, újabb 5 évre megbízható. A 3. ciklusban már nincs ilyen lehetőség, ott kötelező a pályázat.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy ha pályázatra kerülne sor, benyújtja-e a pályázatát a jelenlegi igazgató.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erre nem tud válaszolni. Kérdezi, hogy van-e további hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző felolvassa a javaslatot.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (nem szavazott 1 fő) meghozza az alábbi határozatot:

435/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola magasabb vezető pályázatával kapcsolatos megkeresésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, és mint a Tatay Sándor Általános Iskola ingatlan tulajdonos önkormányzata, egyetért Krisztin N. Lászlóné nyilvános pályázat kiírása nélküli, ismételt, 2. ciklusos – újabb 5 évre szóló – intézményvezetői megbízásával a Tatay Sándor Általános Iskola magasabb vezetői posztjára.
 2. felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatóját értesítse.

 

Határidő: azonnal

értesítésre 2017. november 10.

Felelős: Wolf Viktória jegyző

 

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 10.10 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                          Orbán Péter                              Nagy Lajos

polgármester                              alpolgármester                            képviselő

jegyzőkönyvhitelesítőWolf Viktória

jegyző

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!