Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2017.08.30. soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 15/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 30-án 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                képviselő

Nagy Lajos                                     képviselő

Nagy Miklós                                   képviselő                            (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                                   VN. Kft. ügyvezető

Krisztin N. Lászlóné                        igazgató

Molnárné Keller Csilla                    MENÜ Kft. ügyvezetője

Weipert János

Weipert Jánosné

Molnár Roland

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető              (9 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

333/2017.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester napirend előtt köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki a Borhét szervezésében és lebonyolításában részt vett, illetve a hét végén a Dűlőre futunk futóverseny támogatójaként vagy szervezőjeként önkéntesen segítette a rendezvény lebonyolítását.  A testület többségének nevében szóvá teszi, hogy Laposa Bence képviselő az elmúlt 1 hónapban több nyilatkozatot jelentett meg különböző média felületeken a Balaton Kör elnökeként, melyekben volt néhány olyan kijelentés, amivel a Képviselő-testület nem tud azonosulni. A testület megalakulásakor a képviselők megfogadták, hogy megpróbálnak együttműködni, egységes testületet kialakítani. Úgy érzi, hogy ez sikerült. Miután a testületben több képviselőnek nincs szaktudása, tapasztalata a turizmussal kapcsolatban, ezért elfogadták Laposa Bence és Nagy Miklós ezirányú javaslatait. Ide tartozik pld. a városarculati kézikönyv, egyes fejlesztéssel kapcsolatos elképzelések. Kéri, hogy ha a jövőben nyilatkozatot ad, akkor azt a badacsonytomaji embereket képviselve tegye. Aki nem gondol mélyebben bele, könnyen azonosítja a véleményt a Képviselő-testület véleményével, különösen igaz ez azért, mert a testület gyakran egységesen szavaz. A testület többségének véleménye szerint ezekben a nyilatkozatokban sok értékes gondolat mellett megjelentek olyan kijelentések, melyek sérthetik az egyes badacsonyi vállalkozásokat, illetve az itt élő embereket.  A testületnek az a véleménye, hogy mindenkinek joga van Badacsonyhoz, nem feltétlenül a pénztárcának kell eldöntenie, hogy valaki ide jöhet-e vagy sem. A magyar emberek Balatonhoz jutásának a lehetősége egyre szűkül, meglátásunk szerint ugyanolyan szeretettel és tisztelettel kell fogadni azt a vendéget is, akinek vékonyabb a pénztárcája. Egyetért a testület azzal, hogy a minőség felé kell haladni, ezt tartalmazza a településfejlesztési koncepció is, de a turizmusból nem szabad senkit kirekeszteni.  A testület döntéseivel igazolta, hogy a badacsonyi bor rendkívül fontos számára, pld. a NÉBIH közlemény kapcsán egységesen képviselte, hogy meg kell védeni a badacsonyi bor tekintélyét. Az idei évet a Badacsonyi Szőlő és Bor évének nyilvánítottuk. Úgy gondoljuk, hogy az elődök is sokat tettek le az asztalra. Vitathatatlan a média hatása, de a fogyasztók döntenek.  Nyilván örülünk azoknak a pozitív vállalkozói lépéseknek, melyeket az ifjú generáció tesz, reményeink szerint hozzájárulnak Badacsony minőségi fejlődéséhez. Aki gondolkodásában kicsit előbbre tart, az a feladata, hogy példát adjon és segítse azokat, akik az úton még hátrább vannak.  Sokan úgy érzik a nyilatkozatok után, hogy saját gondolatokat favorizálva kicsit háttérbe vannak szorítva, pedig az a dolgunk, hogy húzzuk magunkkal azokat, akik velünk akarnak élni. Kéri a jövőben a testülettel való egyeztetést, illetve elkerülni azokat a kijelentéseket, melyek rosszul esnek a helyi emberek egy részének.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a polgármester úr által felvezetett gondolatsor picit szándékos félreértelmezése ezeknek a nyilatkozatoknak. Nem tudja, hogy hol volt szó a badacsonytomaji emberekről, ezekben a cikkekben semmiféle gondolat nem szól a társadalom egyik rétegéhez sem, többnyire gasztronómiával összefüggő kérdéseket említett. A kijelentések nem a fogyasztói, hanem a kínálati oldalról szóltak. Érvei arra irányultak, hogy a helyi gazdasági élet egyik legfontosabb része, hogy minél több helyi és környékbeli élelmiszer kerüljön be a körforgásba. Ez a vidéki élet fenntartásának az egyik legfontosabb gondolata, ez áll a cikkek középpontjában. A Balaton Kör elnökeként joga van ahhoz, hogy lenyilatkozza, hogy szükség van az egész Balaton fejlesztésére, nem érzi az elhangzott kritika súlyát.

 

Krisztin N. László polgármester visszautasítja, hogy szándékos félreértelmezésről lenne szó. Az általa elmondottak elhangzottak a képviselői fórumon, ott kapott felkérést a képviselőktől, hogy ezt mondja el. Az emberek nehezményezik a kijelentést, hogy szemetet árulnak Badacsonyban. Valószínűleg nem sikerült a cikkben világossá tenni, hogy mire vonatkozik ez az egyébként erős megjegyzés. Kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Elmondja, hogy ezt úgy fogja fel, hogy sikerült összefoglalnia a fórumon elhangzott felkérést, nem pedig úgy, hogy senki nem akarja a kamerák előtt elmondani a véleményét.

A napirendekre rátérve elmondja, hogy a meghívó szerinti 25 napirendi ponthoz a Pénzügyi bizottság a következő napirendeket vette fel:

-          Tervezett útfelújításokról

-          Berecz Nikolett intézményvezető jutalmazásáról

-          Közműfejlesztésekkel kapcsolatosan korábban meghozott képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatáról

-          Kisajátítással kapcsolatos döntéshozatalról

 

Kérdezi, hogy van-e egyéb javaslat. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a javasolt négy napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

334/2017.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. augusztus 30-i soros ülésének meghívó szerinti 25 nyilvános napirendjéhez felveszi

26. Tervezett útfelújításokról

27. Berecz Nikolett intézményvezető jutalmazásáról

28.  Közműfejlesztésekkel kapcsolatosan korábban meghozott képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatáról

29. Kisajátítással kapcsolatos döntéshozatalról

napirendi pontokat.

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan kapcsán komoly vita alakult ki a bizottsági ülésen. Több változtatási javaslat született, melyeket a szerződésbe bele kell foglalni. A javaslatokat az ügyvéd úrnak továbbítottuk. Mivel csak tegnap délután válaszolt, nem volt idő arra, hogy elmélyedjünk az anyagban, nem sikerült megfelelően előkészíteni, ezért javasolja ennek a napirendnek a visszavonását. Ezt saját hatáskörben is megtehetné, de mivel a bizottság tárgyalta, kéri a képviselők szavazatát. Kéri, hogy aki egyetért a meghívó szerinti 13. napirendi pont visszavonásával és a későbbiekben történő tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

335/2017.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. augusztus 30-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjéről leveszi a 13. Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról napirendi pontot.

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy egyéb napirendi javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 28 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


336/2017.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. augusztus 30-i soros ülésének módosított napirendjét 28 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott. Molnár Roland egyesület képviselője

 1. 2. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme iskolai szakkörök biztosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 3. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme gyermekszállítás biztosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 4. Javadalmazási szabályzat az önkormányzat gazdasági társaságainál

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Bolla József ügyvezető

 1. 5. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. A HÉSZ módosításáról és település arculati kézikönyvről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Városarculati kézikönyvről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. MÁV együttműködési megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Vagyonmegosztási megállapodásról - ASP

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Badacsonytomaj 790. és Badacsonytomaj 791. hrsz-ú ingatlant érintő telekhatár kiigazítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Vállalkozási szerződésmódosítás Kommunikációs és stratégiai szaktanácsadásra – Akció Kft.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú Tájház üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Badacsonytomaj 0135/5. hrsz-ú ingatlan ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. TOP-2.1.2-15-VE1-2016 „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” pályázatokhoz kapcsolódó kiviteli terv készítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Megállapodás vérszállításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Vajda János Gimnázium támogatási kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Medicopter Alapítvány támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. NADI Alapítvány támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Tervezett útfelújításokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Berecz Nikolett intézményvezető jutalmazásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Közműfejlesztésekkel kapcsolatosan korábban meghozott képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Kisajátítással kapcsolatos döntéshozatalról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a sorrendiségnél igyekszik a testület figyelembe venni, hogy az érintettek jelen vannak-e, hogy senkinek ne kelljen sokat várakoznia. Ezért javasolja a 25. napirend előrehozatalát, 5. napirendként történő tárgyalását. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

337/2017.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek sorrendiségének módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. augusztus 30-i soros ülésének módosított napirendjén a 25. Tervezett útfelújításokról tárgyú napirendi pontot 5. napirendi pontként tárgyalja.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott. Molnár Roland egyesület képviselője

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja 50.000 Ft támogatási összeggel a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester köszönti Molnár Rolandot, az egyesület elnökét. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Molnár Roland elnök elmondja, hogy az Egyesület a Veszprém megyei hátrányos helyzetű gyermeket támogatja. Megköszöni a Pénzügyi bizottságnak, hogy a kérelmüket befogadták. Külön megköszöni a Dűlőre futunk rendezvény keretében kapott támogatását Laposa Bence és Nagy Miklós vállalkozóknak, illetve Laposa Zsófiának, aki az egyesület védnöke. Meghívja jubileumi gálájukra őket, kiemelve, hogy a polgármester úr díszvendége a gálának. Kéri, hogy a Képviselő-testület is támogassa kérelmüket.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

338/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület (8200 Veszprém Rákóczi F.u.7.; képviseli: Molnár Roland) részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 50.000 Ft összegben, azaz ötvenezer forint összegben az önkormányzat 2017. évi költségvetésében elfogadott tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a támogatott számlájára 2017. szeptember 30. napjáig.
 3. a támogatás célja: az Egyesület jubileumi rendezvénye kiadásainak támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 5. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2018. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:     a megállapodás megkötésére: 15 nap,

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

2./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme iskolai szakkörök biztosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy azon szakkörök kerüljenek támogatásra, ahová minimum 10 tanuló jelentkezik, illetve félévenként 2.500 Ft/félév/szakkör díj megfizetését javasolja a szülők felé.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúlt évben 5 szakkört finanszírozott a Képviselő-testület, melynek folytatására tesz javaslatot a bizottság.  Új elem, hogy azokat a szakköröket támogatnánk, ahová minimum 10 tanuló jelentkezik. A 2.500 F-os szakköri díjat az utolsó félévben már fizették a szülők, elfogadva azt.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

339/2017.(VIII. 30.) képviselő-testületi határozat

2017/2018. tanévben iskolai szakkörök működésének biztosításához kapcsolódó támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. megtárgyalta és biztosítja az iskolai szakkörök 2017/2018 tanév I. féléves működtetéséhez szükséges fedezetet 1.700.000,- Ft összegben, amelynek 50%-át a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére, 50%-át pedig kötelezettségvállalásként a 2018. évi költségvetés terhére, azzal, hogy azon szakköröket támogatja ahová minimum 10 tanuló jelentkezik, illetve félévenként 2.500 Ft/félév/szakkör díj megfizetését javasolja a szülők felé.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megbízási szerződések aláírására.
 3. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a szerződések előkészítéséről és kifizetések határidőben történő rendezéséről az államháztartási előírásokat megtartva gondoskodjon.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben szerződés szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné osztályvezető

3./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme gyermekszállítás biztosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos képviselő kéri az óvoda és iskola vezetőjét, hogy egyeztessenek arról, hogy kit és honnan kell beszállítani. A gépkocsivezető kapott egy névsort, de azt még pontosítani kell.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

340/2017.(VIII. 30.) képviselő-testületi határozat

Az óvoda és iskola kérelme a gyermekek szállítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megtárgyalta és 2017/2018. tanévre biztosítja önkormányzati gépjárművel Badacsonyörs és Badacsony településrészekről a bejáró gyermekek intézménybe, valamint haza történő szállítását az előző évek gyakorlatának megfelelően.
 2. a Tatay Sándor Általános Iskola kérelmének helyt adva elrendeli a Tapolcáról, Kisapátiból, Nemesgulácsról és Szigligetről az intézménybe járó tanulók bérletének megvásárlását, melynek fedezetét a 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő: 2017. szeptember 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné osztályvezető

Krisztin N. Lászlóné igazgató mindkét napirend kapcsán megköszöni a Képviselő-testület támogatását. Elmondja, hogy Balogh Zoltán miniszter úr bejelentette, hogy 124 milliárd forintot költenek az iskolák felújítására. A badacsonytomaji iskola 44 millió forint összegben adott be pályázatot. Örömmel számol be arról, hogy a pályázat eredményes lett, 43 millió forintot kap az iskola felújítási célokra. Ebből a pályázatból a Balatonfüredi tanterületbe tartozó Tapolca járásból a mi iskolánk kapott támogatást. A fejlesztésre 2018. nyarán fog sor kerülni, azt 2018. október 21-ig kell befejezni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy pályázat elnyeréséhez támogató mentorokra is szükség van. A televízió nyilvánosságát kihasználva megköszöni mindazoknak, akik segítettek ebben a folyamatban. A fejlesztés megvalósításához sok sikert kíván.

4./ Napirendi pont

Javadalmazási szabályzat az önkormányzat gazdasági társaságainál

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Bolla József ügyvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Javadalmazási Szabályzatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a belső ellenőr hívta fel a figyelmet arra, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatát el kell készíteni. Ebben a vezető tisztségviselőknek és a munka törvénykönyve alá tartozó munkavállalóknak a juttatásai - bér és egyéb jóléti juttatások – kerülnek megállapításra a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

341/2017.(VIII. 30.) képviselő-testületi határozat

Javadalmazási szabályzat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok – MENÜ Kft. és Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft. – Javadalmazási szabályzatát jóváhagyólag tudomásul veszi.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőket tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné osztályvezető,

 

 

5./ Napirendi pont

Tervezett útfelújításokról (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Szidónia utca, a Szépvölgyi út, a Sportpálya melletti parkoló aszfaltozását rendelje el.

Javasolja, hogy a Szidónia utca, a Szépvölgyi út, a Sportpálya melletti parkoló aszfaltozását Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft-től (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.) rendelje meg bruttó 12.077.924 Ft összegen az ajánlat szerint és a fedezetet az önkormányzat 2017. évi tartalék kerete terhére biztosítsa és hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására.

Kérje fel a Szidónia utcai lakosokat, hogy kérelmükben foglaltaknak megfelelően a munkaterület átadásáig fizessék meg az általuk felajánlott összeget.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Szidónia utcában lakók jelezték, hogy az ingatlanok egy része az ivóvíz és csatornahálózatra nincs rákötve, illetve a legnagyobb gond az úttal van. Az érintett lakosok összefogásával a költségek felét felvállalnák, kérik az önkormányzat támogatását is. A jelzett úton komoly építkezések történtek, sokszor olyan teherautók hajtottak be, melyeknek nem volt jogosultsága. Az út emiatt romlott meg rendkívüli mértékben. A Képviselő-testület próbált olyan rendeletet alkotni, mely a nagy teherautók behajtásának gátat szabott volna, de a Kormányhivatal nem támogatta. Így csak súlykorlátozás írható elő, de ez nem vezet eredményre. Az úton nehéz közlekedni, a járművek károsodnak, ezért vizsgáltuk a felújítás lehetőségét. A napirendhez tartozik még Badacsonyörsön a Szépvölgyi utca bejárati szakasza, illetve a sportpálya északi felén lévő parkoló aszfaltozása. A parkoló jelenleg zúzalékos.  Erre a három munkára az árajánlatokat bekértük, a bizottság a legkedvezőbb ajánlattevővel – Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő KFt. Keszthely javasolja a szerződés megkötését. A Szidónia út felújítására vonatkozó munkaterület átadására akkor lesz lehetőség, ha a lakóktól a felújítás költségének 50 %-a befolyik, remélhetőleg egységes lesz a hozzájárulás. Az aszfaltozás télen nem végezhető, a vállalkozó akár azonnal képes kezdeni, ha a fedezet rendelkezésre áll.

 

Forintos Ervin képviselő egyetért azzal, hogy ha az összeg befolyik az önkormányzat számlájára, csak akkor történjen meg a munkaterület átadása.

 

Wipert János elmondja, hogy a Szidónia u. 20. számú ingatlanban lakik. Kéri, hogy október előtt ne kezdődjön meg a munka, mivel az ott lévő terményt be kell takarítani. Különböző érésű szőlője van Galanics Miklósnak, erről vele kell tárgyalni. Valóban nagy építkezések folytak itt éveken keresztül, az építtetők és kivitelezők felelősségét meg kellene állapítani. Az utat nem az ott lakók tették tönkre. Feltételezi, hogy másutt is vannak hasonló esetek, rossz állapotú útszakaszok. Az építési engedély kiadásakor rögzíteni kellene az utak állapotát, majd az építkezés befejeztével egyeztetni az utak helyreállításáról. A súlykorlátozás 3 tonnában állapítja meg a gépkocsik súlyát, ennél jóval komolyabb szállító kapacitás közlekedik. Kérdezi, hogy a telektulajdonosok telekhatára meddig terjed. A kapuig vagy az útig. Kinek kell karbantartani az ingatlanok előtti területet, több helyen a behajló fáktól nem lehet közlekedni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az érintett 18 ingatlantulajdonossal Kovács Imre és Straub László urak egyeztettek, ezt követően kapta az önkormányzat a megkeresést, ennek tudatában hozta meg a testület a döntését. Az önkormányzat közműrendelete értelmében támogatja a lakossági kezdeményezéseket, melyek arra irányulnak, hogy egy ivóvíz vagy csatorna vezeték elkészüljön, egy út megújuljon.  Lehet, hogy csak évek múlva lenne a feladatra fejlesztési forrás, lakossági hozzájárulás mellett viszont előresoroljuk a fejlesztést. Minden évben október végéig kell az igényeket benyújtani, majd a következő év elején a pénzügyi lehetőségek szerint a testület eldönti, hogy mit tud támogatni. Így készült el a Major út, a Helbeck utca és egyebek is. A vállalkozó ezen munkát azonnal tudná kezdeni, de a felvetést meg fogjuk vizsgálni. A telekhatár alatt a földhivatali telekhatár értendő.  Viszont az önkormányzat közterületekre vonatkozó rendelete szerint még a járdát az ingatlantulajdonos köteles tisztán tartani, ahol nincs járda, ott az úttest közepéig terjed a kötelezettség. Mentális jellegű probléma, ha valakinek az udvara rendezett, a kerítésen kívül viszont méteres gaz van. Hiába próbál a testület a rendeletnek érvényt szerezni, a törvényi határidők lehetővé teszik, hogy áttörő eredményeket nem sikerül elérni ebben.  Kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával, illetve az itt elhangzottakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

342/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Tervezett útfelújításokról - Szidónia utca, a Szépvölgyi út, a Sportpálya melletti parkoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

 1. a Szidónia utca, a Szépvölgyi út, a Sportpálya melletti parkoló aszfaltozását a Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft-től (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.) megrendeli bruttó 12.077.924 Ft összegen az ajánlat szerint és a fedezetet az önkormányzat 2017. évi tartalék kerete terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
 3. felkéri a Szidónia utcai lakosokat, hogy kérelmükben foglaltaknak megfelelően a munkaterület átadásáig fizessék meg az általuk felajánlott összeget.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

6./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendelet módosítására előirányzat átcsoportosítások, belső átcsoportosítások, technikai átvezetések miatt van szükség, a rendelet-tervezet indokolás részében ezeket részleteiben kifejtettük.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2017.(VIII.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

7./ Napirendi pont

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy változott a felsőbb szintű jogszabály, a választási eljárásról szóló törvény. A Kormányhivatal felülvizsgálati tervében e tárgykörű rendeletek szerepelnek, fentiek miatt a jelenleg hatályos jogszabályunk felülvizsgálata is szükséges. A rendelet-tervezetet ennek megfelelően terjesztettük a Képviselő-testület elé.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2017.(VIII.31.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

8./ Napirendi pont

A HÉSZ módosításáról és település arculati kézikönyvről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az önkormányzati rendelettervezeteket és határozati javaslatokat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy két rendelettervezet és két határozati javaslat elfogadását indítványoztuk. A rendeletmódosításokkal a HÉSZ módosításának két szakaszát sikerülne lezárni. Az egyik a Klie Zoltán által két éve megkezdett, a másik pedig a Tájház udvarral kapcsolatos hibák korrigálását tartalmazza. A határozati javaslatok a településképi arculati kézikönyv és településképi önkormányzati rendelet-tervezet elkészítésével kapcsolatos döntésre, illetve az 54/2017. (II.01.) képviselő-testületi határozat módosítására irányulnak.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki az állami főépítészi eljáráshoz kapcsolódó rendelet-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2017.(VIII.31..) önkormányzati rendelete

Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló

8//2010.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Klie Zoltán által megkezdett HÉSZ módosítással egyetért, a vonatkozó rendelet-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2017.(VIII.31.) önkormányzati rendelete

Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló

8//2010.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a településképi arculati kézikönyv és településképi önkormányzati rendelet-tervezet elkészítésével kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

343/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Településképi arculati kézikönyv és a településképi önkormányzati rendelet-tervezet

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. úgy dönt, hogy a településképi arculati kézikönyv és a településképi önkormányzati rendelet-tervezet elkészítésével Sütő Árpád műszaki ügyintézőt és Wolf Viktória jegyzőt bízza meg azzal, hogy a törvény által előírt főépítészi feladatokat Szabó Zoltán főépítész TÉR-SZER Kft. látja el.
 2. szerződések aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben jogszabály szerint folyamatosan

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Wolf Viktória jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az 54/2017. (II.01.) képviselő-testületi határozat módosításával kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

344/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2017 (II. 01.) határozatának módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 54/2017.(II.01.) határozata 1. melléklete a következő szerint módosul

 1. kiegészül az alábbi 2. pont f) alponttal:

„2.f) a Badacsonytomaj 2261, 2262,2263, 2264/1, 2264/2, 2265, 2266/1, 2266/2, 2266/3, 2266/4, 2266/5, 2266/6, 2266/7, 2266/8, 2266/9, 2267, 2268, 2269/1, 2269/2, hrsz-ú ingatlanok tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi LXXVIII törvény 25.§ alapján elővásárlási jog biztosítása településrendezési cél megvalósításához lakóterület kialakítása érdekében. ”

 1. kiegészül az alábbi 4. pont d) alponttal:

„4.d) a Badacsonytomaj 790 hrsz-ú ingatlanon lévő helyi védett épület és ingatlan határának korrekciója a felmért természetbeni álapotnak megfelelően.”

 

Határidő:        elfogadásra azonnal,

egyebekben 54/2017 (II.01.) határozat szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

9./ Napirendi pont

Városarculati kézikönyvről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a részteljesítésre vonatkozó igazolás kiadását is javasolja a Kft. részére.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy akik követik a testület munkáját, tudják, hogy a képviselők javaslatára a testület pórbálja egységesíteni a település arculatát. Ajánlatot kértünk több cégtől is. Időközben törvényi kötelezés is történt a kézikönyv megalkotására, melyhez az állam 1 millió forintot biztosít. A társadalmi egyeztetésre ezután kerül sor.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egy interaktív arculati kézikönyvről van szó, mely egy pr-marketing gondolatsor keretében készül a város népszerűsítésére. Az anyag jól tagolja a településrészeket, frekventáltan elkülöníti egymástól a területi specialitásokkal rendelkező városrészeket. A társadalmasítás több lépcsőben történik, az anyagot továbbdolgozásra alkalmasnak tartjuk. A rendelet előkészítése majd a településképi véleményezési eljáráshoz igazodik.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy többet várt, az anyagot már elkészült kézikönyvekből ollózták össze, az illusztrációkat különböző városokból vették. Nem tudja jelen formájában értelmezni, egy kidolgozottabb, részletesebb anyagot kellett volna letenni a testület elé.

 

Laposa Bence képviselő részben egyetért a hozzászólással. Jobban bele kell menni a részletekbe, pontosabban leszabályozni a dolgokat. Társadalmasítás közben egzaktabban kell megfogalmazni a különböző elvárásokat, most csak általános ajánlásokat tartalmaz az anyag. Kérdés, hogy a társadalmasítás során hogyan tud megjelenni a testület előtt lévő szakmai anyag, fontos, hogy betartható és ellenőrizhető legyen. Elmondja, hogy két arculati kézikönyv készül, az egyik a főbb építészeti stílusokat határolja le, ez állami kötelező feladat, elkészítését a hivatal vállalta. A másik az esztétikai finom hangolásokat tartalmazza, ettől várjuk, hogy a település központi részei egységesebbek lesznek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a településarculati kézikönyv esetében a jogalkotónak az volt a szándéka, hogy a helyi építési szabályzatokból kikerüljön minden oda nem illő és bonyolult eljárásrendet igénylő rendelkezés, illetve legyen meghatározva, hogy mi építhető a településen. Azért javasoltuk, hogy a Hivatal készítse el a településarculati kézikönyvet, mert a vállalkozó cégek a település vonatkozásában 5-6 millió forint + ÁFA összegű ajánlatokat adtak. Megítélése szerint ezt a hivatali kollektíva el tudja készíteni, de a főépítész alkalmazása is kötelező a folyamatban. A városarculati kézikönyv inkább a megjelenésre, a település marketingre helyezi a hangsúlyt.  Ez egy egyeztetési anyag, a társadalmasítás során elhangzottak beépítésével továbbdolgozásra javasoljuk. A rendelet tervezet az utolsó fázisban kerül előkészítésre. Az Urben Design Kft. a képviselő-testülettel is egyeztetni kíván, a kézikönyv testület igényei szerinti kiegészítéséhez a szerződés módosítására lesz szükség lesz.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a lakossági fórumra csak akkor kerüljön sor, ha a településhez igazodó, fényképekkel ellátott, utcabútorokat, táblákat, utcai felfestéseket tartalmazó tervezet készül.

 

Laposa Bence képviselő javasolja, hogy mielőbb történjen meg a testületi egyeztetés arról, hogy alkalmas-e az anyag a társadalmasításra.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy szeptember 15-ig egyeztessen az UrbenDesign Kft. a Képviselő-testülettel, melynek eredményeként történjen meg a döntéshozatal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

345/2017.(VIII. 31. ) képviselő-testületi határozat

Városarculati kézikönyvről - UrbenDesign

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az UrbenDesign Kft. képviselő-testülettel történő egyeztetését 2017. szeptember 15. napjáig.

 

Határidő: azonnal,

egyebeken 2017. szeptember 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Laposa Bence képviselő,

Wolf Viktória jegyző

10./ Napirendi pont

MÁV együttműködési megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy

-       A megállapodás 2. oldalán a "Feladatok az állomás/megállóhely területén" rész alatt a következő szöveg módosuljon:

"Kertészeti tevékenység elvégzése az alábbiak szerint: Az épületek körüli járdák, térburkolatok dilatációs hézagainak tisztítása, gondozása évi 2 alkalommal. Kaszálási tevékenység évi legalább 2 alkalommal."

-       akkor és csak akkor kössön szerződést a MÁV Zrt-vel, ha az előerjesztés mellékletét képező „Badacsonytomaj VN. Kft. fűnyírása az érintett MÁV területeket illetően” dokumentumban szereplő tételek közül kizárólagosan az 1004-es szelvénytől az 1040-es szelvényig képezi részét az Együttműködési megállapodásnak azzal, hogy a VN Kft. ügyvezetője egyeztessen a MÁV ZRt-vel e tárgyban.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a VN. Kft. hosszú évek óta gondozza a 71-es út melletti és a vasút melletti területeket azért, hogy a település rendezett legyen. A MÁV jelezte, hogy pénzügyileg is támogatná ezt a munkát, ehhez egy megállapodás tervezetet küldött. Kérdezi a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a MÁV területek egy részén eddig is nyírták a füvet. A MÁV által megküldött szelvényeket pontosította, a 1004. és 1040. közötti szakaszon két probléma van. Nem volt arról szó a megbeszéléseken, hogy Badacsonyörstől a Badacsonyi strandig a vasúti pálya bal oldalát, a vasútállomás alatti rámpa és iparterületet is karbantartják. Csak a jobb oldalról tárgyaltak. A másik tétel a 1026 – 32-ig történő szelvény közötti rész. Elzárkózott attól, hogy a badacsonytomaji strandtól a Bányász strandig a hegy felőli ingatlanokkal határos részt gondozzák. Túl közel van a vasútipályához, balesetveszélyes. Ezeket emailben jelezte Tóth úrnak, melyre még nem kapott választ. Ezek nem olyan súlyos tételek, melyek befolyásolnák a szerződés aláírását, úgy gondolja, hogy megegyezésre fognak jutni. A határozati javaslat elfogadását ez érdemben nem befolyásolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

346/2017.(VIII. 30.) képviselő-testületi határozat

MÁV együttműködési megállapodásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a megállapodásban foglaltakat megismerte és azt tudomásul vette.
 2. akkor és csak akkor köt szerződést a MÁV Zrt-vel, ha az előerjesztés mellékletét képező „Badacsonytomaj VN. Kft. fűnyírása az érintett MÁV területeket illetően” dokumentumban szereplő tételek közül kizárólagosan az 1004-es szelvénytől az 1040-es szelvényig képezze részét az Együttműködési megállapodásnak és a megállapodás 2. oldalán a "Feladatok az állomás/megállóhely területén" rész alatt a következő szöveg módosuljon: "Kertészeti tevékenység elvégzése az alábbiak szerint: Az épületek körüli járdák, térburkolatok dilatációs hézagainak tisztítása, gondozása évi 2 alkalommal. Kaszálási tevékenység évi legalább 2 alkalommal."
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a MÁV Zrt-t.
 4. a 2. pontban rögzített feltételek érvényesíthetősége esetén felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az együttműködési megállapodás – fenti tárgyú és területet érintő – aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződéskötésre 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Bolla József ügyvezető,

Tomsics-Gyimesi Mónika ügyintéző

11./ Napirendi pont

Vagyonmegosztási megállapodásról - ASP

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a megállapodás arról szól, hogy kinek a birtokába és használatába kerülnek az ASP szakrendszerrel kapcsolatos számítástechnikai eszközök, mivel badacsonytomaji székhelyű önkormányzat a pályázat nyertese.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

347/2017.(VIII. 30.) képviselő-testületi határozat

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez- eszközbeszerzés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. az előterjesztés szerinti formában és tartalommal jóváhagyja a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhíváson elnyert 5.999.995 Ft összegű támogatásból beszerzendő számítástechnikai eszközök használatára és tulajdonjogának megosztására vonatkozó vagyonmegosztási megállapodást.
 2. jóváhagyja a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhíváson elnyert támogatási összegből számítástechnikai eszközök beszerzését.
 3. felhatalmazza a polgármestert a vagyonmegosztási megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal,

megállapodás megkötésére 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

12./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 790. és Badacsonytomaj 791. hrsz-ú ingatlant érintő telekhatár kiigazítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Leszner pincét egy vállalkozó megvette, és ott fejleszteni szeretne. Az épület sarka átnyúlik a közterületre, ezért nem kapja meg az építési engedélyt. A főépítész úr szerint ez a probléma telekhatár kiigazítással rendezhető. Másik gond, hogy a Palackozó úttól jobb kéz felé van három nagy betonalap, melyeken tartályok álltak egykor. A közlekedő út a tartályok helyén van. A szakemberek keresik a megoldást. Az ingatlanhoz tartozó kazánház korábbi tulajdonosa is jelezte, hogy az út az ő telkén van, de korábban nem foglalkozunk vele, most úgy néz ki, hogy kell. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a telekhatár kiigazításhoz hozzájárul, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

348/2017.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 790. és 791. hrsz-ú ingatlanok térképi határok kiigazításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a természetbeni állapotnak megfelelően a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 14.§ (8) bekezdés alapján készülő Badacsonytomaj 790. és 791. hrsz-ú ingatlanok közös határvonalainak módosítását ábrázoló változási vázrajzhoz.

Felhatalmazza a polgármestert a kitűzött természetbeni állapot elfogadására, valamint a változási vázrajz aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal,

vázrajz aláírására 2017. szeptember 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

 


13./ Napirendi pont

Vállalkozási szerződésmódosítás Kommunikációs és stratégiai szaktanácsadásra – Akció Kft.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy felmerült, hogy készítsük elő a szerződéstervezetet azzal, hogy a Kft. által létrehozott online felületek kezelői joga a szerződés lejártakor térítésmentesen az önkormányzat birtokába kerül, a szerződés lejártakor a hozzáférést a Kft. biztosítja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a céggel való közvetlen kapcsolattartó Nagy Miklós és Laposa Bence volt. Kéri őket, hogy a cég Borhéttel kapcsolatos tevékenységét vizsgálják meg. A teljesítésigazolásokhoz szignójukat kéri. A cég szerződése december 31-ig tart, a továbbiakról egy értékelő napirendet javasol október-november folyamán. Megjegyzi, hogy az utcán egyre több kérdést tesznek fel a témáról. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a szerződésmódosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

349/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Vállalkozási szerződésmódosítás Kommunikációs és stratégiai szaktanácsadásra – Akció Kft.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Akció Rendezvényügynökség Kft-vel (1137 Budapest, Szent István krt 8. II.em 6/a; képviseli: Borókai Flóra Sára ügyvezető) 2017. március 1. napján megkötött Vállalkozási szerződés módosítását elfogadja és annak aláírására Krisztin N. László polgármestert felhatalmazza.

Határidő: elfogadásra azonnal,

szerződéskötésére: 15 nap,

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


14./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 2.000.000 Ft/év+rezsiköltség bérleti díj összeggel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat a MÁV-tól bérbe vette az utasellátó épületet és a mellette lévő kis épületet azzal a céllal, hogy az áldatlanná vált közlekedési viszonyokat javítsa. Az ott lévő ruhákat árusító kereskedő nagymértékben zavarta a közlekedést. Mivel nem sikerült az épületet bérbe adni, egyre több támadás éri a testületet a döntés miatt. Az előterjesztés arról szól, hogy újabb pályázati eljárás keretében próbáljuk hasznosítani az épületet, a javaslat szerint csökkentett kikiáltási árral. Egyelőre nem kell senkinek. Meg kell vizsgálni, hogy vállalható-e a MÁV-tól a további bérbevétele.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy csökkent a terület mérete is, ilyen szempontból érthető a bérleti díj csökkentésére vonatkozó javaslat.

 

Krisztin N. László polgármester szerint nem arányos, az épület bérlete mindig többe kerül. Felmerült, hogy tudná-e hasznosítani az épületet a Céh Turisztikai Egyesület vagy a Kulturális Intézmény, de nem jutottunk előbbre.

 

Forintos Ervin képviselő úgy érzi, hogy ez pénzügyi szempontból egy kudarctörténet.  A jövőre nézve csak azt tudja elképzelni, hogy ha a MÁV bérbe adja valakinek, akkor azt az önkormányzat tudta nélkül ne tehesse meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy többen úgy gondolják, hogy ilyenekre folyik el a pénz, és másra meg nem biztosít forrást a testület.

 

Laposa Bence képviselő egyetért azzal, hogy pénzügyileg nehezen védhető meg a döntés, de ha a településképet nézzük, akkor az egyik legfontosabb közlekedési útvonalról beszélünk turisztikai szempontból. A Dísztér a legfontosabb turisztikai helyszínünk, ennek átláthatósága településarculati szempontból nagyon fontos tényező. Így nézve egy sikertörténetről van szó, az idén nyáron tisztán és kulturáltan nézett ki a tér. Úgy gondolja, hogy abba az irányba kell lépéseket tennie az önkormányzatnak, hogy minél kedvezőbb anyagi helyzetbe kerüljön.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a pályázat újbóli kiírására az épület hasznosítása céljából, illetve azzal, hogy a pályázati eljárás lejárta után a testület hozzon döntést a terület további sorsáról, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


350/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat bérleményében (birtokában) lévő – a közhiteles ingatlan-nyilvántartás szerint a badacsonytomaji 0320 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa - 1/1 tulajdoni hányadban - a Magyar Állam, vagyonkezelője pedig a MNV ZRt. (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; telephelye: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.), melynek alapján bérbeadó kijelentette, hogy mint az ingatlan vagyonkezelője, jogosult az önkormányzattal szerződés megkötésére és az ingatlant 2017. április 3. napján birtokba adta.
 2. II. az ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 0320 hrsz-on levő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület megnevezésű (MÁV ZRt. T0306602_VR leltári számú épületet) kereskedelmi, vendéglátó-ipari és információs pont üzemeltetése tevékenység végzése céljából pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 3. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8261 Badacsonytomaj, hrsz. 0320 hrsz-on lévő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület

b)       területe: 19 m2

c)       megnevezése: ún. „Utasellátó”

d) műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas

e)       vagyon jellege: bérlemény

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)     Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. szeptember 14.. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Utasellátó bérbeadása 2018. évre”)

b)     Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. szeptember 15. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)      Induló bérleti díj: 2.000.000,- Ft/év+rezsiköltség

d)     Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000 Ft.

 

e)     Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

f)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)     A bérleti jogviszony időtartama: 2018. január 1. - 2018. december 31., határozott időtartamra.

h)     Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

i)       Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes kereskedelmi, vagy vendéglátó-ipari vagy információs pontot üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázó ettől eltérő funkciókra nem pályázhat. Kizárólag vendéglátó-ipari pályázó esetén legfeljebb 40 m2 közterület használatát is biztosíthatja a kiíró, pályázó által jelezett előzetes igény és a térképi részlet szerint.

j)       Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)      Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.

l)       Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

m)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 

 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 2. IV. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.
 3. V. elrendeli, hogy a pályázati eljárás lejárta után hozzon döntést a terület további sorsáról.

 

Határidő: pályázat kiírására azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimes Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

15./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú Tájház üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek pályázat kiírását.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a korábbi bérlő visszaadta az üzletet. A bizottság most nem javasolja újabb pályázat kiírását az üzlet hasznosítására, tekintettel arra, hogy a közeljövőben megvalósul a Tájház udvari részének a fejlesztése. Ha megkeresés érkezne, akkor ki kell írni a pályázatot, mert enélkül nem adható bérbe az üzlethelyiség. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:


351/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 116/3 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ír ki pályázatot az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 116/3 hrsz-ú üzlet ingatlan hasznosítása céljából.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Krisztin N. László polgármester 9.31 órakor szünetet rendel el.

A képviselő-testületi ülés 9.35 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

16./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0135/5. hrsz-ú ingatlan ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ingatlant a Nagyközségi Közös Tanács VB. 1982-ben megvette, de az ingatlannyilvántartási átvezetése nem történt meg. Az akkor elfogadott szerződés alapján nem tudjuk kezdeményezni a bejegyzést, - az irattárban sem lelhető fel - új szerződés előkésztésére van szükség. Kérdés, hogy az ingatlan tulajdonosai fenntartják-e az akkor aláírt szerződésben foglaltakat. A külterületi ingatlanra a termőföld törvény előírásai is vonatkoznak. Javasolja felkérni az ügyvéd urat, hogy vizsgálja meg a lehetőségeket, majd ezt követően kerüljön ismét a testület elé az ingatlan ügye.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki az előerjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

352/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0135/5 hrsz-ú ingatlan ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a badacsonytomaji 0135/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 1982. december 29. napján keltezett adásvételi szerződést megismerte.
 2. 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy az ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonba kerüléséhez kapcsolódó iratokat készítse elő és jegyezze ellen.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges okiratok, szerződés aláírására.

 

Határidő:     elfogadásra azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős:        Krisztin N. László polgármester,

dr. Gáli Mihály ügyvéd

17./ Napirendi pont

TOP-2.1.2-15-VE1-2016 „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” pályázatokhoz kapcsolódó kiviteli terv készítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a kiviteli terv elkészítésére a Wéber Építésziroda Kft-vel (székhely: 1117 Budapest, Nádorliget utca 8/F.) kössön szerződést bruttó 8.864.600 Ft (azaz bruttó nyolcmillió-nyolcszázhatvannégyezer-hatszáz forint) összegben.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirend nem egyedülálló e tekintetben, a képviselő-testület rendkívüli ülésen döntött több pályázat kapcsán a kiviteli tervek elkészítéséről, több millió forint értékben. Január 1.-el lépett hatályba az a jogszabály, hogy minden építkezéshez, - még a parképítéshez is - kiviteli tervre van szükség, mely jelentős terhet ró minden érintettre, a magánemberekre is.  Az elnyert pályázatok megvalósításához szintén kellenek a kiviteli tervek. A Zöld Város pályázaton 612 millió forintot nyertünk el, az óvoda pályázaton 50 millió forint támogatást kaptunk. Az óvoda tekintetében a közbeszerzési eljárás lezajlott, nem volt érvényes pályázat. A munkaterület átadása előtt a kiviteli tervnek el kell készülnie. A Zöld Város kapcsán egy szakaszterv készítéséről most kell dönteni.  Kiviteli terv kell a Badacsonyi ABC terület fejlesztésére, a Tájház udvari fejlesztésre is, melyek minden téren megterhelik az önkormányzatot. A Wéber Építésziroda Kft 8.864.600 Ft értékben adott be pályázatot a kiviteli tervek elkészítésére, javasolja megbízásukat.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

353/2017.(VIII. 30.) képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú Badacsonytomaj Zöld város kialakításáról – kiviteli tervekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú Badacsonytomaj Zöld város kialakításáról” című pályázathoz kapcsolódóan

 1. az 1. projekthelyszín – Badacsonyi strand fejlesztése (bejárati épület és sétány, strandi büfék, kiszolgáló épület II.) tárgyában a kiviteli terv elkészítésére a Wéber Építésziroda Kft-vel (székhely: 1117 Budapest, Nádorliget utca 8/F.) köt szerződést bruttó 8.864.600 Ft (azaz bruttó nyolcmillió-nyolcszázhatvannégyezer-hatszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a kapcsolódó szerződést aláírja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

18./ Napirendi pont

Megállapodás vérszállításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Badacsonytördemic önkormányzatától érkezett a megkeresés, melyben a vérszállításhoz kérik segítségünket Badacsonytördemic és Nemesgulács vonatkozásában. Mindkét településen szerdán történik a vérvétel, javasolták a települések összefogását a Tapolcára történő beszállításban. Badacsonytördemic polgármestere ragaszkodik ahhoz, hogy a szolgáltatásért fizetni szeretnének valamilyen elv alapján.  Nekünk van autónk és sofőrünk, többlet pénzbe nem kerülne, viszont a kisebb településeknek ez komoly teher lehet. Megköszöni Nagy Lajos képviselő úrnak, hogy amíg nem volt sofőrünk, mindenben segített, üzemeltette a gépjárműveinket.

 

Nagy Lajos képviselő javasolja, hogy a Képviselő-testület tegyen egy gesztust a két másik település felé, ingyen vállalja a vérszállítást.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti megállapodást elfogadja azzal, hogy a vérszállítást térítésmentesen biztosítsuk, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

354/2017.(VIII. 31.) képviselő-testületi határozat

Megállapodás vérszállításról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti megállapodást elfogadja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert annak aláírására.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata a szállítást térítésmentesen biztosítja, mivel az többletköltséget az önkormányzat felé nem okoz.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

19./ Napirendi pont

Vajda János Gimnázium támogatási kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, tehát nem javasol támogatást.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

355/2017.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Vajda János Gimnázium támogatási kérelem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vajda János Gimnázium kérelmére a Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány (8360 Keszthely Fő tér 9.; képviseli: Szörényi Zoltán) részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást nem biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

20./ Napirendi pont

Medicopter Alapítvány támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, tehát nem javasol támogatást.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy a mentőszolgálatot már támogatta a testület, ezért született ez a döntés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület a tavasz folyamán a tapolcai mentőszolgálatot fél millió forint vissza nem térítendő támogatással segítette eszközbeszerzéshez, illetve az orvosi ügyelethez a gépjármű beszerzésében is jelentős részt vállaltunk.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy milyen autóval oldják meg az ügyeletet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy jól felszerelt fehér Suzuki Vitarával. A többi önkormányzattal közösen hozzájárultunk a beszerzéséhez. Kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

356/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY támogatási kérelem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY (1083 Budapest Pf: 679.; képviseli: Rédei Lászlóné) részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást nem biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

21./ Napirendi pont

NADI Alapítvány támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, tehát nem javasol támogatást.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy beteg gyerekek számára gyűjt támogatást az alapítvány.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

357/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

NADI ALAPÍTVÁNY támogatási kérelem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a NADI ALAPÍTVÁNY (1214 Budapest Rákóczi Ferenc utca. 345.; képviseli: Kindl Dávid) részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást nem biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

22./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek és támogatja az FM-LSZF/2017-01 kódszámú pályázat beadását.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Hulladékgazdálkodással és szelektív gyűjtéssel kapcsolatos rendezvények megtartása címmel tett közzé pályázatot a Földművelésügyi Minisztérium. A környéken uralkodó hulladékhelyzet miatt javasoljuk a pályázat benyújtását 3 millió forinttal, melyhez önerő nem szükséges. Eddig nem volt lehetőség rendezvényeket tartani, kiadványokat közzétenni e tárgykörben, most nyertes pályázat esetén a lakosságot tájékoztatni tudnánk a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról és egyéb kapcsolódó lehetőségekről.

 

Krisztin N. László polgármester az előterjesztésben leírtakkal kapcsolatosan elmondja, hogy a TOP területi operatív programban első körben 5 pályázatot adtunk be, ebből 4 nyert, 2 esetben a határozatot is megkaptuk. A Zöld Város I. pályázat keretében 612 millió forintot nyertünk el, melybe beletartozik a badacsonyi ABC körüli tér vízelvezetése és burkolása, ehhez a kiviteli terv készítése folyamatban van. A testület úgy gondolta, hogy egyben közbeszerezteti a terjes csomagot, a gyakorlatban a kiviteli tervek miatt a programot az idén ősszel nem tudjuk megkezdeni. A befejezési határidő 2018. december 31. A Tájház kapcsán is készül a kiviteli terv, a HÉSZ módosítása van folyamatban, mely augusztus 31-én lesz hatályos. Egy üzlet sorsa itt még kérdéses. A pályázat kötelező eleme a badacsonyi alsó park, a kiviteli tervek megrendeltük, a Bíró féle üzlettel kapcsolatban a tárgyalások folynak. Az építési engedélyt első fokon megkaptuk, mivel fellebbezés érkezett, másodfokon is vizsgálni fogják. Időközben a testület tovább vizsgálta az ügyet, erre az ülés végén fog kitérni. A badacsonyi strandfejlesztés I. üteme, a bejárat vonatozásában a kiviteli tervet szintén megrendeltük. Ha elkészülnek a kiviteli tervek, kivitelezőt kell keresni. Az óvoda és bölcsőde kiviteli terve is elkészült, a közbeszerzés első köre eredménytelen volt. Határidő után érkezett két pályázat. A következő kiírásnál a beadási helyszín a Hivatal lesz. Az első kört a pályázat pénzügyileg fedezte, az eljárás második körét már az önkormányzatnak kell fizetnie. Elmondja, hogy a helyi vállalkozókat több alkalommal tájékoztattuk a pályázati lehetőségekről, szeretnénk, ha a forrást helyben tudnánk elkölteni, segítve a helyi vállalkozókat, de ehhez a pozitív hozzáállásukra lenne szükség. Kéri, hogy adják be pályázatukat a kivitelezésekre. Sok nehézséggel küzdünk. 5 céget kell meghívni minden esetben, ezek nem lehetnek ugyanazok a cégek. Nem tudjuk azokat az elveket betartani, amiket szeretnénk. A kerékpárturizmussal összefüggésben még nincs döntés. A TOP 2.  pályázati körben a Művelődési ház energetikai megújítására pályáztunk 148 millió forint összegben, a hiánypótlást benyújtottuk. Ide tartozik a Zöld Város második köre, melynek része a Felső bazársor megújítása. Erre első körben nem kaptunk támogatást. Pályázunk a Halászkert parkoló megújítására, a Badacsonyi nagy park felújítására. A Felső bazársor tanulmányterve és költségvetése a Wéber Építészirodától megérkezett, a pályázatot benyújtottuk. Pozitív döntés estén a kiviteli terveket meg kell majd rendelni. A Halászkert parkolóval kapcsolatosan a testület meghatározta, hogy milyen összegű fejlesztésre gondol, terv és engedély szükséges hozzá. A vonatkozó megbízást kiadtuk. A nagy parkkal kapcsolatosan volt egy korábbi Bft-es pályázat, mely segítséget jelentett jelen pályázat beadásában, most a hiánypótlási szakasz zajlik. A közlekedésfejlesztés témájában az iskola előtti parkolófejlesztést nyújtottuk be, illetve 3 elektromos töltőállomás kiépítését és 2 elektromos busz beszerzését helyi járat céllal. A pályázatot a hivatali apparátus készítette el. Az iskola alatti parkoló esetében a terveket megrendeltük. A strandfejlesztési pályázatokat a Városüzemeltető Kft nyújtotta be a három strand vonatkozásában, a közbeszerzési eljárásra egy cég adott be pályázatot. A kiírás szerint 2 érvényes ajánlatnak kell lennie. A kivitelezést október 31-ig be kell fejezni. Az idő rövidsége miatt javasolja az új kiírásról a mai testületi ülésen dönteni, a vegyes ügyek keretében. A világörökségi pályázatra több településsel közösen, a Magyar Turisztikai Ügynökséggel együtt pályázunk. A tervek elkészültek, a pályázat benyújtásra került. Az ügyvben érintett ingatlantulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatát be kell szerezni, ez eddig egy esetben nem sikerült. Az EFOP-2-es pályázatokban még nincs döntés. 5 millió és 26 millió forint értékben adtunk be közétkeztetéssel kapcsolatos pályázatot, melyekben szintén nincs döntés.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a Fő utca rekonstrukciójával kapcsolatosan van-e fejlemény.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy bekérték a vonatkozó összes dokumentumot, reméli, hogy foglalkoznak a témával. A terv komplex formában rendelkezésre áll, azonnal indulhatna a program. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

358/2017.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. támogatja az FM-LSZF/2017-01 kódszámú pályázat beadását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Orbán Péter alpolgármester 10.07 órakor távozott az ülésről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

23./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy vannak olyan feladatok, melyeket a testület a polgármesterre átruházott, ezekről havonta köteles beszámolni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

359/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

24./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, javasolja továbbá az illegális hulladéklerakás témájával foglalkozzon az őszi ülésszakban.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő a Leader Egyesületnek átadott pénzeszközökről kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület döntésének megfelelően az összeg kölcsönként történbő átadása megtörtént, azt 2018-ban fizetik vissza. Tudomása szerint a megállapodást megkötötték a bankkal, az állami támogatást megkapják. Kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

360/2017. (VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. az illegális hulladéklerakás témájával az őszi ülésszakban foglalkozik.

Határidő: azonnal

a 2. pontban őszi ülésszak

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető, a 2. pontban

Gyimesi Mónika, Sütő Árpád műszaki ügyintézők a 2. pontban

Orbán Péter 10.15 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

25./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az anyagot eljuttatta a képviselők részére, melyből kiemeli a 34. pontot. Dr. Szabó Gábor ajánlotta fel a szobrot az önkormányzatnak. Tájékoztatja a testületet, hogy a szobrász súlyos beteg lett, ezért egy másik szobrász fogja elkészíteni. Avatására november 11-én Márton napon kerülne sor, a tervezett szüreti rendezvény helyett.  A szobor talpazatát a VN. Kft. készíti el. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy miről tárgyalt Szatmáry Kristóffal, Tóth Imre vállalkozóval, Kári Józseffel, Szebellédi Ferenccel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Szatmáry Kristóf itt vett ingatlant, ennek kapcsán kérte a találkozót. Államtitkárként felajánlotta segítségét, szívesen áll bármiben az önkormányzat rendelkezésére. Javasolta, hogy próbáljuk meg megszerezni azokat az állami ingatlanokat, melyeket tudnánk hasznosítani. Ide tartozik pld. a statisztikai üdülő. Ezek összeírása zajlik. Tóth Imre vállalkozóval a Badacsonyban általa üzemeltetett kemencéről, annak további sorsáról tárgyalt. A vállalkozó szeretné ezt a tevékenységet tovább folytatni, illetve egyéb lehetőségekre kérdezett rá. Az utasellátó épületet említette neki, azt mondta, hogy figyelni fogja a pályázati kiírásokat. A Káptalantóti úton licit útján megvásárolt két ingatlannal szomszédos három ingatlan tulajdonosa Kári József. Tájékozódni kívánt arról, hogy az ingatlanokat milyen céllal vásárolta meg az önkormányzat, esetleg érdekelt lenne közös fejlesztésben, vagy más dologban. Javasolta neki, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy valamilyen vállalkozást hozhatna ide. Elhangzott, hogy esetleg meg fogja ajánlani az ingatlanait az önkormányzatnak megvételre. Szebellédi Ferenccel arról beszélt, hogy volt-e panasz a szezonban végzett tevékenységére. Elmondja, hogy írásos panasz az önkormányzathoz nem érkezett. Szóba került a Borhét. A Rózsakő fesztivál és a Tátika kapcsán néhány problémát vetett fel, melyek az üzemeltetés során kerültek felszínre. Kérdezte, hogy mi lesz a Tátika sorsa. Hosszú távon a korábban megfogalmazott célra az önkormányzat értékesíteni szeretné az üzletházat. Jelezte, hogy ha a jövőre nézve pályázatot írunk ki, azon szívesen részt venne, az az érdeke, hogy több évre bérbe vehesse.  Elmondja, hogy Révész Máriusszal is tárgyalt a Balatoni Bringakörút ügyében, aki a kerékpár ügyekért felelős kormánybiztos. Egy hete megkaptuk a határozatot a NIF-től. A Bringakörút kapcsán szóba került a meg nem épített kerékpárút szakaszok kiépítése. A helyszíni bejáráson néhány képviselő is részt vett, elmondtuk, hogy mit szeretnénk. Az utolsó álláspont szerint a vasúti híd mellett a vasúti sínekkel párhuzamosan a hegy felőli oldalon lévő zöld sávban vigyék el a hídtól a Park utcáig a kerékpárutat. Akkor azt javasolták, hogy menjen be a Park utcára az útvonal, de ezt a testület nem támogatta. A megküldött levélben az szerepel, hogy az új út kiépítésére nincs lehetőség, a Római út marad továbbra is Badacsonytomaj területén a kerékpárút. A Kormánybiztos úr elmondta, hogy 90 nap állt rendelkezésre a tervezőknek az egész területre vonatkozóan, ebből már csak 30 nap van vissza. A NIF emberei azt mondták, hogy ennyi idő alatt nem lehet megcsinálni. Kérdezte, hogy miért csak most kaptuk meg a levelet, kérte, hogy ezen szakasz tekintetében módosítsák a határidőt. A Kormánybiztos úr jelezte, hogy a kormányzat szándéka, hogy mindenütt egyszerre készüljön el a fejlesztés. Elmondta neki, hogy a kerékpárút 2000-ben épült, 17 évig nem történt semmiféle fejlesztés. A beszélgetés során kiderült, hogy a Római út megújítására 80 millió forintot terveznek, ez zömmel forgalomtechnikai elemekre, táblákra, forgalomlassító elemek kihelyezésére szolgálna. Nekünk az út felülete jelent nagy problémát, ezt is meg kell oldani. A Kormánybiztos úr szerint a teljes felületet biztosan nem fogják megújítani. Ha a testület ragaszkodna az eredeti elképzeléshez, ezt fogja majd tolmácsolni felé, ha viszont elfogadja a Római utat, akkor a Kormánybiztos úr megpróbál ennél több forrást biztosítani a Római útra.  A probléma kettős. Egyrészt a híd és a Park utca közötti zöld sáv nem elég széles, kb. 5 méteres sávot 18 ingatlan kertjéből ki kellene sajátítani. Erre ebben a fázisban nincs elég idő. Eddig hárman jeleztek vissza, egyikük sem szeretne a kisajátítási folyamatba bekapcsolódni. Badacsonytördemicen 24 ingatlant érint ez a probléma, Horváth Zoltán polgármester úr elmondta, hogy az emberek nem támogatják a kisajátítást. A tervező szerint a szakasz kiépítése 6-800 millió forint lenne, a Kormánybiztos úr szerint 1 milliárd forint feletti összeg a reális. Problémát jelent az is, hogy a kerékpárút egy vízelvezető árokban haladna, a csapadékvíz elvezetést is meg kellene oldani. Kéri a testület véleményét. Ha feladná a korábbi terveit és a Római utat elfogadja kerékpárútként, akkor a tervezőkkel közös bejárás során alakulna ki a műszaki tartalom.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy nyáron a 71-es úton, illetve a mellette lévő járdán nem lehet közlekedni a kerékpárosok miatt. A badacsonytomaji vasútállomásnál rá kell kényszeríteni őket, hogy a Római utat használják kerékpárútként.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányságtól kikérte a Római úton elmúlt 5 évben történt balesetek számát. 15 balesetből 4-5 volt kerékpáros balesetnek minősíthető, szerencsére halálos baleset nem történt. A kerékpáros szakmai szervezetek is véleményezték a tervezetet. Elfogadták kerékpáros útként a Római utat, de nem elleneznének más megoldást sem. A rendőrség állásfoglalása szerint a kerékpáros csak akkor köteles igénybe venni a bicikli utat, ha az a fő út mellett párhuzamosan halad. A Kormánybiztos úr elmondja, hogy a szakmai szervezetek kérik a döntéshozókat, hogy ezt a szabályt töröljék el. Tettünk lépéseket ara, hogy a Római útra tereljük a kerékpárosokat, benyújtottunk egy TOP-os pályázatot. Az iskola kerítése mellett épülne egy kerékpárút, járda és közvilágítás, hogy a turistáknak egyértelmű legyen, hogy hol folytatódik a kerékpárút. A pályázatot megnyertük.  A Fő utca rekonstrukciós terveiben is szerepel a kerékpárút, eltérő színnel jelölve halad a Római út felé. A Kormánybiztos úr elmondja, hogy a települések jelentős része azért harcol, hogy a kerékpárút érintse a központot, nem érti, hogy itt miért ezzel ellentétes az elképzelés. Megjegyzi, hogy a Kormánybiztos úr végig ment a családjával a Római úton kerékpárral, és úgy nyilatkozott, hogy nem érezte magát veszélyben.

 

Kun István képviselő javasolja a Római út egyirányúsítását, a kerékpáros közlekedés biztonságához nem elegendő a várakozni tilos táblák és lassító táblák kihelyezése.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy korábban felmerült a Római úton elkerülő kerékpáros szigetek kialakítása is. Helyszíni bejárás lenne szükséges, hogy mekkora az aszfaltozási felület, milyen elemek és milyen költséggel helyezhetők el, ezek beépíthetők-e a Bringakörút programba.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy csak a Római utat tudja elképzelni kerékpárútként. 20 km/h táblákat tenne ki egészen Badacsonytördemicig a forgalom lassítására, a biciklisek biztonsága érdekében.

 

Laposa Bence képviselő szerint akkor férnek el a gyalogosok, biciklisek és autósok a Római úton egymás mellett, ha megszűnik az úton a parkolás. Úgy gondolja, hogy a Római út teljes szakaszát egyirányúsítani kell.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezzel a lakosság nem fog egyetérteni. Javasolja a Római úti megállás ügyét október körül napirend keretében megtárgyalni, mert most az út egy szlalompályához hasonlít.

 

Nagy Lajos képviselő szerint az úton a megállást és parkolást mindenképpen meg kell szűntetni. Az egyirányúsítás megkísérlésére már volt példa, 3 nap után visszaállt a régi rend, úgy gondolja, hogy most sem fog menni.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy nincs más lehetőség. Ez megszokás dolga. Egy idő után a településrész élhetőbb lesz, több turista fordul meg. Nyilván meg kell fórumoztatni és a költségeket a programba beépíteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Római útról levezető utak segíthetnek a helyzet elviselésében. A Strand utca, a Füge köz, a Neptum szálló előtti utakra gondol. Logikusabb a településközpont felé egyirányúsítani az utat.

 

Laposa Bence képviselő szerint a Bányász strandi vasúti átkelő okoz problémát, a MOL kútnál egy körforgalmat kell kialakítani a vasúti átjáróhoz, illetve a Badacsonyi kempingnél kell kialakítani egy jobb csomópontot. Ha ez a három pont okosan megoldódna, akkor az egyirányúsítás méregfoga kihúzható.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy közigazgatásilag az utolsó pont a Kutató Intézet, Badacsonytördemic maga oldja meg a problémáit.

 

Forintos Ervin képviselő szerint jelzőlámpás forgalomkorlátozással, váltott forgalomirányítással is megoldható lenne a helyzet.

 

Kun István képviselő szerint a Bányász strandnál egy menekülősávot kell kialakítani az autósok részére veszélyhelyzetek esetére, így a sorompónál a közlekedés kétirányú lehet.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy úgy tapasztalja, hogy a badacsonytomaji vasútállomásnál a kerékpárosok nem tudják, hogy merre menjenek tovább. A Vasút utcán, az iskola mellett, egy részük a templom felé, mások a járdán indulnak Badacsony irányába. A járdán szemben is közlekednek, egy babakocsit nem lehet eltolni, nagy a balesetveszély. Javasolja a kerékpárosokat az iskola mellett felhozni és ráirányítani a Római útra. A helyi lakosok fel fognak háborodni az egyirányúsítás gondolatán, nagyon érzékenyen fogja érinteni a Római úton lakókat. Javasolja a forgalom lassítását, sebességkorlátozást, megállni tilos táblák kihelyezését az egész úton.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy Budapesten 1 órás időveszteségek vannak az egyirányú utak miatt, itt három percről van szó. A Római út sétány jellege nem biztosítható kétirányú forgalom mellett.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy minden változás ellenállást generál, a lakossággal mielőbb egyeztetni kell. A jövő héten a tervezőkkel a helyszíni bejárást meg kell tartani, majd ezt követően rendkívüli ülés keretében tud dönteni a testület. Megjegyzi, hogy a tervezők nem azt mondták, hogy a 71-es utat felejtsük el, de sok érvet hoztak fel ellene.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a vasút és a nyaralóingatlanok közötti területen sokan parkolnak. Hogyan járnak be a területre. Kinek a feladata ezen területek rendben tartása. Felveti, hogy a Hívlak melletti meredek lépcső járhatatlan. Kéri azt karbantartani és kitáblázni, vagy lezárni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a vasút és az ingatlanok közötti terület a MÁV. keezlésében van. Az ingatlantulajdonosok a közúti kapcsolatot úthasználati szolgalmi joggal oldják meg.

 

Krisztin N. László polgármester kéri megnézni, hogy a lépcső kinek a tulajdona. Ha az önkormányzaté, akkor javaslatot kér a karbantartására. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a tervezett kerékpárút vonatkozásában a Római utat érintően egy héten belül helyszíni bejárásra kerüljön sor, majd ennek tükrében történjen meg a döntés, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

361/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Kerékpárútról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen tervezett kerékpárút vonatkozásában kezdeményezi a Római utat érintően helyszíni bejártás megtartását egy héten belül és egyben javasolja, hogy kerüljenek rögzítésre elemek, kulturált közlekedéstechnikai megoldások (pl. sebességkorlátozás, egyirányúsítás, megállni tilos táblák kihelyezése, stb.), a várható aszfaltozás mértéke és történjen egy költségkalkuláció, melyet követően hozza meg végső döntését.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a két ülés közötti beszámolóhoz van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

362/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester „Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről” szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

26./ Napirendi pont

Berecz Nikolett intézményvezető jutalmazásáról (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja Berecz Nikolett BVKI intézményvezető részére bruttó 500.000 Ft összegű jutalom kifizetését.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a korábbi években a Turisztikai Egyesület szervezte a Borhetet, a szerződésük lejárt. Mivel nem vállalták tovább a rendezvény megszervezését, azt a Képviselő-testület a Kulturális Intézményre bízta, az Akció Kft.  közreműködése mellett.  A rendezvényt a megkérdezettek többsége jónak minősítette. Az intézményvezető asszony lehetőségeihez mérten mindent elkövetett a rendezvény sikere érdekében, jelentős többletmunkát végezve. Bérének rendezésére a jogszabályi előírások miatt nincs lehetőség, ezért tette a javaslatot a jutalmazására. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

363/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Intézményvezető jutalmazásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Berecz Nikolett BVKI intézményvezető részére bruttó 500.000 Ft összegű jutalom kifizetését javasolja a munkáltató polgármester felé.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Illésné Rácz Andrea ügyintéző

27./ Napirendi pont

Közműfejlesztésekkel kapcsolatosan korábban meghozott képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatáról (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, illetve javasolja, hogy a Csendes-dűlő víz- és csatorna-beruházás során elfogadott határozatát tartsa fenn.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy korábban a Csendes dűlő lakó és üdülőközössége megkapta a testület támogatását egy 15 milliós beruházáshoz, melynek 50 %-át a vonatkozó rendeletében foglaltaknak megfelelően a közműalap terhére biztosította. Abban reménykedtünk, hogy jogszabályi változás miatt 2017. július 1-től az állam átveszi és megfejleszti ezen rendszereket is. Ez nem így történt, kötelező érvénnyel csak a viziközműnek nyilvánított rendszereket veszik át. Ha önkormányzati támogatással megépül a víz és csatorna vonatkozásában, amikor elkészül, az államnak át kell adni. Ettől függetlenül nincs más út. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

364/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Magánerős beruházás – Csendes-dűlő

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csendes-dűlő víz- és csatorna-beruházás tárgyában elfogadott 444/2017.(XI.30.) határozatát fenntartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

28./ Napirendi pont

Kisajátítással kapcsolatos döntéshozatalról (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj belterület 2557/3/A helyrajzi számú összesen 91 m2 alapterülettel felvett, egyéb épület kisajátítására és a 2557/2, 2557/3, 2557/4 hrsz-ú ingatlanokat érintő földhasználati jog tekintetében a kisajátítási eljárás és képviselő-testületi döntések előkészítésére kérje fel dr. Sipos Balázs ügyvédet. Az ügyvédi díjazást 250.000 Ft+ÁFA összegben fogadja el, azt az önkormányzat 2017 évi tartalék kerete terhére biztosítsa.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Zöld Város projekt kapcsán a badacsonyi közparkban van egy üzlet, mely gátolja a pályázati program végrehajtását. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az ingatlan kisajátítását kezdeményezi.  Megjegyzi, hogy a határozati javaslatba a 91 m2 helyett az eredetileg tulajdonban lévő területnagyságot kell beírni. Az ügyvédi munka a Kormányhivatal kisajátítást közlő határozatáig áll fenn.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja az ügyvédi megbízást az esetleges bírósági eljárás megindításig megadni. A kisajátítási eljárást az üzlet eredeti m2-ben felvett ingatlan területe vonatkozásában javasolja előkészíteni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottsági javaslatot az elhangzott kiegészítéssel együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

365/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Kisajátítási eljárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj belterület 2557/3/A helyrajzi számú összesen 91 m2 alapterülettel felvett, egyéb épület kisajátítására és a 2557/2, 2557/3, 2557/4 hrsz-ú ingatlanokat érintő földhasználati jog tekintetében a kisajátítási eljárás és képviselő-testületi döntések előkészítésére felkéri dr. Sipos Balázs ügyvédet. Az ügyvédi díjazást 250.000 Ft+ÁFA összegben elfogadja, azt az önkormányzat 2017 évi tartalék kerete terhére biztosítja. Az ügyvédi megbízás az esetleges bírósági eljárás megindításig szól. A kisajátítási eljárást az üzlet eredeti m2-ben felvett ingatlan területe vonatkozásában kéri előkészíteni.

Határidő: azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester napirendek után elmondja, hogy az ügyvédi egyeztetésekre vonatkozóan a bizottság javaslattal él a testület felé. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat ügyvédje havonta legyen jelen egy előre meghatározott fix időpontban, illetve a bizottsági és testületi üléseken is.

Krisztin N. László polgármester a TV. nézők kedvéért elmondja, hogy Dr. Gáli Mihály, az önkormányzat ügyvédje Mezőtúron lakik, az önkormányzat ügyeit sikeresen képviseli, de a napi munka tekintetében szükséges lenne a többszöri ittléte. Ezért szerződésének módosítását javasoljuk oly módon, hogy a bizottsági üléseken mindig, a testületi üléseken igény szerint, ezen túl legalább havi további 1 alkalommal, illetve szükség szerint a személyes jelenlétére igényt tartunk. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

366/2017.(VIII.30.) képviselő-testületi határozat

Ügyvédi egyeztetésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy az önkormányzat ügyvédje legyen jelen

a) pénzügyi bizottsági üléseken

b) testületi üléseken igény szerint

c) havi további legalább egy alkalommal, illetve szükség szerint.

 

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy dr. Gáli Mihály ügyvédet a döntésről értesítse.

Határidő: azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester 11.16 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 12.16 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

Krisztin N. László polgármester az un. „Tátika per”-rel kapcsolatosan a TV. nézőknek  elmondja, hogy az üzletházat a bíróság visszaítélte az önkormányzatnak. A korábbi tulajdonos pert indított, melynek során egy nagyobb összegű kártérítésre tart igényt, mondván, hogy sok mindent beépített az épületbe. A valóság megállapítására szakértő kirendelésére került sor, aki 4.751 eFt-ban állapította meg a jogos igényt.  Kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző felolvassa a javaslatot.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem kíván.  Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


367/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

ún. „Tátika per”-ről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. dr. Gáli Mihály ügyvéd által az ún. ”Tátika-perben” rendelkezésre bocsátott a szakértői véleményben foglaltakat tudomásul veszi.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a szakértővel vegye fel a kapcsolatot és tisztázza a következőket:

a)      a megállapított befektetett összeg tekinthető-e értéknövelő beruházásnak,

b)      amennyiben építési tételek, szükséges volt-e építési engedélyre, és ha igen, azzal rendelkezett-e a bérlő, különös tekintettel az épület védett jellegére,

c)      volt-e az építtetőnek a tulajdonostól tulajdonosi hozzájárulása,

d)      ezek a beruházások az átadás-átvétel pillanatában jelen voltak-e és az épület használhatósága szempontjából valós érdekkel bírtak-e, vagy üzleti cél és haszon elérését/növelését szolgálták-e.

 1. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy fentiek ismeretében tegyen javaslatot a további lépések tekintetében.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

Krisztin N. László polgármester a strandi beruházásokkal kapcsolatban elmondja, hogy a három strand fejlesztésére 140 millió forint pályázati támogatást nyertünk. A pályázatot a VN. Kft. nyújtotta be. Az első közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, az idő rövidsége miatt gyorsan ki kell írni az újabb közbeszerzést. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse azon cégeket, melyeket javaslunk az eljárás során a VN. Kft-nek figyelembe venni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előzetes egyeztetések alkalmával ajánlattételre a következő cégeket javasolják a strandfejlesztési munkák kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan felkérni:

-          HETTYEI-ÉPTECH Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. székhely: 8473 Gyepükaján, Kossuth Lajos utca 39.; telephely/levelezési cím: 8330 Sümeg, Mihályfai út 31..

-          SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8

-          VeszprémBer Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zrt. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/a.

-          President Construction Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8258 Badacsonytomaj, Kodály Zoltán utca 44.

-          NALEOKIT Kft. 8258 Badacsonytomaj, Béke utca 3.

-          KL DEMEX Kft. 7668 Keszü, Petőfi Sándor utca 25.

Javasolja felkérni a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul kezdeményezze az MTÜ-nél a támogatási szerződések módosítását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem kíván.  Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

368/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” – közbeszerzési eljárás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan javasolja az ajánlatkérő Badacsonytomaj VN Kft. felé – ajánlattételre felkért – gazdasági szereplőket, úgy mint:

-       HETTYEI-ÉPTECH Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. székhely: 8473 Gyepükaján, Kossuth Lajos utca 39.; telephely/levelezési cím: 8330 Sümeg, Mihályfai út 31.

-       SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8

-       VeszprémBer Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési ZRt. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/a.

-       President Construction Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8258 Badacsonytomaj, Kodály Zoltán utca 44.

-       NALEOKIT Kft. 8258 Badacsonytomaj, Béke utca 3.

-       KL DEMEX Kft. 7668 Keszü, Petőfi Sándor utca 25.

 1. felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy kezdeményezze haladéktalanul az MTÜ-nél a támogatási szerződések módosítását.

 

Határidő: azonnal,

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Bolla József ügyvezető VN Kft.

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 12.25 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                                                                                                                     polgármester

Nagy Miklós

képviselő

jegyzőkönyvhitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!