Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2016.12.07. együttes testületi jk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 07-én 17:00 órai kezdettel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott nyílt, együttes üléséről.

Jelen vannak:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Orbán Péter                  alpolgármester

Forintos Ervin              képviselő

Nagy Lajos                   képviselő

Kun István                   képviselő                                                         (4 fő)

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Vella Ferenc Zsolt         polgármester

Kovács József               alpolgármester

Gáspár József               képviselő

Zavari Judit Andrea       képviselő

Homonnay Zsombor    képviselő                                                         (5 fő)

 

Távolmaradását előzetesen jelezte:

Krisztin N. László         polgármester (Badacsonytomaj)

Laposa Bence               képviselő (Badacsonytomaj)

Kun István                   képviselő (Badacsonytomaj)                               (3 fő)

Meghívottak:

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné            osztályvezető                                                    (2 fő)

 

Jegyzőkönyvvezető:

Tóthné Sáfár Zsuzsanna                                                                       (1 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

I. NAPIRENDEK ELŐTT

Orbán Péter alpolgármester köszönti az együttes ülésen a megjelent polgármester társát, az önkormányzatok képviselő-testületeinek tagjait, és a meghívottakat.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7 tagja közül 4 fő jelen van, Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről az ülés határozatképes. Távolmaradását előzetesen Krisztin N. László polgármester, Laposa Bence és Kun István képviselők előzetesen bejelentették.

Vella Ferenc Zsolt polgármester köszönti az együttes ülésen megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 5 fő jelen van, így Ábrahámhegy Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

 

Orbán Péter alpolgármester megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Badacsonytomaj részéről Forintos Ervin képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

500/2016. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Orbán Péter alpolgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács József képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

160/2016. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vella Ferenc Zsolt polgármester javaslatára Kovács József képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy 5 napirendi pont szerepel a meghívóban. Kéri Badacsonytomaj Város Képviselő- testületét, amennyiben a meghívóban szereplő napirendi pontot el tudják fogadni az együttes ülés alapjául, szavazzanak.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

501/2016. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

-            Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.12.07.-ei együttes nyílt ülésének napirendjét 5 napirendi ponttal elfogadja.

NAPIRENDI PONTOK:

 1. 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 2. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési

Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 3. A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 4. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének

módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 5. Köztisztviselők cafeteria juttatása 2017. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

A Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri Ábrahámhegy Képviselő-testületének tagjait, amennyiben egyetértenek a meghívóban szereplő 5 napirendi pont tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezzék.

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

161/2016. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

-            Napirendi pontok elfogadásáról –

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.12.07.-ei rendkívüli együttes nyílt ülésének napirendjét 5 napirendi ponttal elfogadja.

NAPIRENDI PONTOK:

 1. 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 2. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési    Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 3. A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 4. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 5. Köztisztviselők cafeteria juttatása 2017. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

II. NAPIRENDEK MEGTÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont:

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

Hozzászólások

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés a napirendhez. Megállapítja, hogy nincs. Megkérdezi, hogy kérdés van-e a képviselők részéről. Megállapítja, hogy nincs. Megkérdezi, hogy hozzászólás van-e?

 

Wolf Viktória jegyző megköszöni Ábrahámhegy és Badacsonytomaj Képviselő-testületeinek az egész évi támogatást, beleértve az anyagi támogatást is, amit a hivatal köztisztviselő részére nyújtottak, illetve a technikai segítséget, amivel tovább fejleszthettük az infrastruktúrát. Beszámol arról, hogy az ASP pályázattal 5 Ft. híján 6 m. Ft. támogatást nyertünk: 12 új gép beszerzésére van lehetőségünk, illetve kártyaolvasók, egyéb informatikai hardver eszközökre. Ebből tudjuk támogatni a képzésekre járást, illetve a migrációs adattisztítás és élesítés feladatainak megvalósítását, lebonyolítását. A kollégák felkészülnek, szorgalmasan járnak a továbbképzésekre. 2017. január 01-től véleménye szerint jól fog működni az új rendszer. Valószínűsíti, hogy a munkafolyamatokban további hatékonyság érhető majd el, mert egymással kommunikálnak az egyes szakrendszerek. Ez önkormányzati, hivatali szinten 12 kollégát fog érinteni a vezetőségen kívül. A szolgáltatási szerződés a héten az Államkincstárhoz leadásra került.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy egyéb hozzászólás van-e a megjelentek részéről. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, úgy érzi, hogy a két Képviselő-testület között jó az együttműködés.

 

Wolf Viktória jegyző hozzáteszi, hogy összecsiszolódott a két hivatali apparátus, beintegrálódtak a kollégák, jó az együttműködés.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

502/2016. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

- Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról beszámoló -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Vella Ferenc Zsolt polgármester megkéri Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy aki a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

162/2016. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

- Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról beszámoló -

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

2./ Napirendi pont:

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)

Hozzászólások:

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a Képviselők részéről. Megállapítja, hogy nincs. Az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja az SZMSZ módosítását. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

503/2016. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

- Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

módosítása -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 1. 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának – a továbbiakban: KÖH SZMSZ) 14.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„14.§ (3) A költségvetési- és adóosztályvezető a jegyzőt távolléte esetén teljes jogkörben eljárva helyettesíti az SZMSZ-ben meghatározott módon, valamint a munkaköri leírásában foglaltak szerint. A jegyző a műszaki osztályvezetőnek feladatokat adhat.

A jegyző szabadsága esetén köteles a költségvetési- és adóosztályvezetőt a folyamatban lévő ügyekről tájékoztatni, azok ellátásához szükséges információkat, útmutatásokat megadni. A költségvetési- és adóosztályvezető a helyettesítési jogkörében tett intézkedésekről ugyancsak köteles a jegyzőt tájékoztatni. A jegyző és a költségvetési- és adóosztályvezető köteles a szabadságukat egyeztetni. A költségvetési- és adóosztályvezető köteles a jegyzőt a jegyzőtől kapott feladatok ellátásáról, a tett intézkedésekről tájékoztatni.”

 1. 2. a KÖH SZMSZ 38.§ a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„38.§    A helyettesítés szabályai:

a)    A jegyzőt távollétében és a tisztség betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása esetén a jegyző által írásban megbízott költségvetési- és adóosztályvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő helyettesíti. A jegyzői és költségvetési- és adóosztályvezetői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a jegyző által írásban megbízott, a költségvetési- és adóosztály osztályvezető-helyettesi feladatokat ellátó köztisztviselő látja el.”

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy aki a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

163/2016. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

- Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

módosítása -

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

 1. 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának – a továbbiakban: KÖH SZMSZ) 14.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„14.§ (3) A költségvetési- és adóosztályvezető a jegyzőt távolléte esetén teljes jogkörben eljárva helyettesíti az SZMSZ-ben meghatározott módon, valamint a munkaköri leírásában foglaltak szerint. A jegyző a műszaki osztályvezetőnek feladatokat adhat.

A jegyző szabadsága esetén köteles a költségvetési- és adóosztályvezetőt a folyamatban lévő ügyekről tájékoztatni, azok ellátásához szükséges információkat, útmutatásokat megadni. A költségvetési- és adóosztályvezető a helyettesítési jogkörében tett intézkedésekről ugyancsak köteles a jegyzőt tájékoztatni. A jegyző és a költségvetési- és adóosztályvezető köteles a szabadságukat egyeztetni. A költségvetési- és adóosztályvezető köteles a jegyzőt a jegyzőtől kapott feladatok ellátásáról, a tett intézkedésekről tájékoztatni.”

 1. 2. a KÖH SZMSZ 38.§ a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„38.§    A helyettesítés szabályai:

a)    A jegyzőt távollétében és a tisztség betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása esetén a jegyző által írásban megbízott költségvetési- és adóosztályvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő helyettesíti. A jegyzői és költségvetési- és adóosztályvezetői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a jegyző által írásban megbízott, a költségvetési- és adóosztály osztályvezető-helyettesi feladatokat ellátó köztisztviselő látja el.”

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

3./ Napirendi pont:

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)

Hozzászólások:

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy Jegyző asszony részéről van-e szóbeli kiegészítés.

Wolf Viktória jegyző köszönetet mond a költségvetési és adóosztály vezetőjének, hogy takarékos gazdálkodással jelentős megtakarítást sikerült elérni. Elmondja, hogy az év utolsó negyedévében is erre törekszünk.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e a jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

504/2016. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

- A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről beszámoló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesüléséről szóló tájékoztatóját elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e az ábrahámhegyi képviselők részéről kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót, kézfeltartással jelezze.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

164/2016. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

- A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről beszámoló -

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesüléséről szóló tájékoztatóját elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   polgármester

4./ Napirendi pont:

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)

Hozzászólások:

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéshez.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy extra költségátemelések nem történtek, soron belüli átcsoportosításokra nagyon nem volt szükség az előirányzatok, rovatszámok között. Átvezetésre került a Badacsonytomaj Város Önkormányzatától kapott összeg, melyet ezúton is megköszön.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendhez? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének az előterjesztésben foglaltak szerinti módosításával.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

505/2016. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

- Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)       Kiadási főösszege                                             111.538 ezer Ft, melyből

aa)    Működési kiadások                                     111.028 ezer Ft

ebből:

1. személyi juttatások:                                  68.977 ezer Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:      18.805 ezer Ft

3. dologi kiadások:                                      23.246 ezer Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                      0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                 0 Ft

ab) Felhalmozási kiadások                                510 ezer Ft

ac)   Finanszírozási kiadások                               0 Ft

b)      Bevételi főösszege                                                        111.538 ezer Ft, melyből:

ba)  Költségvetési bevételek                                           15.476 ezer Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül:               13.535 ezer Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:       0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                                        405 ezer Ft
 4. működési bevételek:                                         1.536 ezer Ft
 5. felhalmozási bevételek:                                      0 Ft
 6. működési célú átvett pénzeszközök:                   0 Ft
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:               0 Ft

bb) Finanszírozási bevételek                                          96.062 ezer Ft.

 1. költségvetési engedélyezett létszámkeret:       24 fő, ebből

20 fő közszolgálati tisztviselő,

2 fő közterületfelügyelő

2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

 1. vállalja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének módosításakor abba beépíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné ktgv.osztályvezető

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri Ábrahámhegy Képviselő-testületének tagjait, kézfeltartással jelezze, aki elfogadja a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének a módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.


165/2016. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

- Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról –

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)       Kiadási főösszege                                             111.538 ezer Ft, melyből

ab) Működési kiadások                                      111.028 ezer Ft

ebből:

1. személyi juttatások:                                  68.977 ezer Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:      18.805 ezer Ft

3. dologi kiadások:                                      23.246 ezer Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                      0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                 0 Ft

ab) Felhalmozási kiadások                                510 ezer Ft

ac)   Finanszírozási kiadások                               0 Ft

b)      Bevételi főösszege                                                        111.538 ezer Ft, melyből:

ba)  Költségvetési bevételek                                           15.476 ezer Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül:               13.535 ezer Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:       0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                                        405 ezer Ft
 4. működési bevételek:                                         1.536 ezer Ft
 5. felhalmozási bevételek:                                      0 Ft
 6. működési célú átvett pénzeszközök:                   0 Ft
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:               0 Ft

bb) Finanszírozási bevételek                                          96.062 ezer Ft.

 1. költségvetési engedélyezett létszámkeret:       24 fő, ebből

20 fő közszolgálati tisztviselő,

2 fő közterületfelügyelő

2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tamás Lászlóné ktgv.osztályvezető

5./ Napirendi pont:

Köztisztviselők cafeteria juttatása 2017. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)

Hozzászólások:

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéshez?

 

Wolf Viktória jegyző kiegészítésképpen elmondja, hogy a járulékok terhe csökkenést mutat.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendhez? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a köztisztviselők 2017. évi cafeteria juttatásával az előterjesztésben foglalt határozati javaslatban foglaltak szerint, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

506/2016. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

- Köztisztviselők cafeteria juttatása 2017. évben –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és főállású Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 2017. évben bruttó 200.000 Ft/fő/év, azaz kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű cafeteria juttatást biztosít.
 2. az 1. pontban részletezett juttatásokhoz szükséges összeget a hivatal 2017. évi költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítja.
 3. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő:   2017. január 15.

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Vella Ferenc Zsolt polgármester megkéri Ábrahámhegy Képviselő-testületének tagjait, hogy aki elfogadja a köztisztviselők 2017. évi cafeteria juttatását az előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint, kézfeltartással jelezze.

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

166/2016. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat

- Köztisztviselők cafeteria juttatása 2017. évben –

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és főállású Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 2017. évben bruttó 200.000 Ft/fő/év, azaz kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű cafeteria juttatást biztosít.
 2. az 1. pontban részletezett juttatásokhoz szükséges összeget a hivatal 2017. évi költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítja.
 3. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő:   2017. január 15.

Felelős:      Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Orbán Péter alpolgármester több hozzászólás nem lévén, megköszöni mindenkinek a munkáját, az ülést 17,25 órakor bezárja.

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!