Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2016.11.28 közmeghallgatás jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Szám: 26/A/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 28.-án (hétfőn) 17.00 órai kezdettel a badacsonytomaji Egry József Művelődési Központban (8258 Badacsonytomaj, Római u. 69.) megtartott közmeghallgatásáról.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László             polgármester

Orbán Péter                      alpolgármester

Forintos Ervin                  képviselő

Kun István                       képviselő

Laposa Bence                   képviselő

Nagy Lajos                       képviselő

Nagy Miklós                     képviselő                                                        (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                    jegyző

Tamás Lászlóné                osztályvezető

Bolla József                      ügyvezető

Berecz Nikolett                 igazgató

Krisztin N. Lászlóné         igazgató

Bolfné Tóth Melinda         óvodavezető

Horváth József                 r.őrnagy., osztályvezető

Sári Ferenc                       Káli Medence Vt. képviseletében

Békássy Gábor                 Balaton-felvidéki Nemzeti Park képviseletében

Masszi Pál                        Masszi Építész Iroda Kft. képviseletében

Tóthné S. Zsuzsa              jegyzőkönyvvezető                                         (11 fő)

Lakosság részéről megjelent: 42. fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelent érdeklődőket, meghívottakat. Elmondja, hogy a közmeghallgatás is egy képviselő-testületi ülés, melynek formai kereteit be kell tartani. Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testületből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


435/A/2016. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő 4. napirendi pontot elsőként tárgyalják, tekintettel arra, hogy a tervezők Pécsről érkeztek Kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendeket, azok sorrendjének módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

435/B/2016. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.11.28.-án tartott közmeghallgatásának meghívó szerinti napirendjét öt napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

  1. 1. Badacsonytomaj Fő utca és Hősök tere térségének felújítása
  2. 2. A Káli-Medence Vadásztársaság és a Nemzeti Park Igazgatóság képviselőjének tájékoztatója a vadkárral kapcsolatosan
  3. 3. Tájékoztató a Tapolcai Rendőrkapitányság 2016. évben végzett munkájáról
  4. 4. A Képviselő-testület 2016. évi munkájáról szóló beszámoló
  5. 5. Egyéb, aktuális kérdések

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Fő utca és Hősök tere térségének felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. lászlópolgármester

 

(A bemutatott anyagok a jkv. 1. mellékletét képezik)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti Masszi Pált, a Masszi Építész Iroda Kft. részéről. Elmondja, régi elképzelése a településnek, hogy a Fő utcát és a Hősök terét megújítja. Készült egy településfejlesztési javaslat, amely a településképi, turisztikai állapotok megújítását célozza meg. Felgyorsította a folyamatokat, hogy mint világörökség várományosi helyszín, pályázati lehetőség merült fel, amelyben több településsel együtt pályázhatunk. Ebbe a pályázatba a „Badacsony hegy” program mellett a „Fő utca – Hősök tere” megújításához szeretnénk forrást szerezni. A pályázatot a Balatoni Fejlesztési Tanács munkaszervezete készíti, amelyhez februárig engedélyes tervvel kell rendelkezni, vagy igazolni kell, hogy az engedélyeztetéshez benyújtásra kerültek a tervek. Az ajánlatkérési eljárás keretében a Masszi Pál által képviselt Kft. nyerte el a lehetőséget, hogy településünknek ezt a hosszútávra épülő programtervét elkészítheti. Még csak két hete kapták meg a megbízást, de úgy érezte, hogy egy-két sarokkérdésben kikérik a közmeghallgatáson jelenlévők véleményét.

 

Masszi Pál ügyvezető köszönti a megjelenteket. Úgy gondolja, hogy a munka elején a részleteket tisztázni kell. Két részre bontják a tájékoztatót. Elsőként kollégája bemutatja, hogy gondolják a településen belüli forgalomtechnikát. Ezt követően a Hősök terére vonatkozóan kivetőn bemutatja két változatban az elképzeléseiket, hiszen tudniuk kell, hogy milyen irányban indítsák el a tervezési folyamatokat.

 

Burgyán Attila közlekedéstervező mérnök kivetítőn bemutatja azt a térképet, ami az út tervezés alapjául szolgál. A 71-es számú főút mellett húzódik a balatoni bringakör, amely a Római útra kanyarodik fel. Mivel ezt meg kell egyelőre tartaniuk, jobban ki kell majd táblázni. A Fő utca és a Kert utca forgalomtechnikáját meg kell oldaniuk. Jelen pillanatban a Fő utca mindkét irányban járható, ők ezt szeretnék egyirányúsítani, első körben a Nagykörútig. Ez felveti, hogy az északról érkezőknek megközelíthetőnek kell, hogy maradjon a 71-es sz. főút. A Balaton utcai szakasz egyirányúsítását nem tartják indokoltnak, de ha szükséges, akkor megoldható lenne. A tehergépjármű forgalmat kitiltanák, vagy korlátoznák a behajtást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy leadásra került a tervezők részére egy hosszú lista arra vonatkozóan, hogy milyen javaslatok merültek fel az elmúlt időszakban a fejlesztésekkel kapcsolatban.

Kerékpáros fejlesztési pályázatot nyújtott be az Önkormányzat 100 m. Ft. összértékben. Ennek keretében az iskola mellett épülne egy járda és kerékpárút, amely bevinné a Kert utcába, a Városháza térhez a turistákat, hiszen erre van a nyilvános illemhely, az üzletek. Így juthatnának a Fő utcán keresztül a Római útra a kerékpárosok. A Tájháztól a Húsboltig terjedő szakaszon a másik igény, hogy a mezőgazdasági gépek, kamionok ne hajthassanak be, sőt az autóbusz közlekedés témáját is kérik átgondolni.

 

Masszi Pál ügyvezető a kerékpárúttal kapcsolatban elmondja, hogy egy átmeneti időszakról van szó, mert a 71-es főút mellett a jövőben ki fognak épülni a balatoni kerékpárút hiányzó szakaszai.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Római út mellett működő vállalkozások megfogalmazták azt az igényt, hogy vigyék arra a kerékpározókat. Ezért szeretnénk, ha alternatív útvonalként megmaradna majd a Római úton is a kerékpárút.

 

Masszi Pál ügyvezető elmondja, hogy nagyon jelentős előrelépés történik akkor, hogy ha egyirányú lesz a Fő utca, ahol ún. „mozgatott” közlekedés történne. A kialakított öblökben parkoló, vagy zöld felület kerülne kialakításra, ezáltal élettel telne meg az utca, a sövény megszűnne, így „kinyílna” a tér. Tudomásuk szerint az aszfalt alatt ott van a régi bazalt burkolat, azonban mivel ezen az autóforgalom nagyon zajos lenne, ezért ún. pikkelyes burkolatot szeretnének megvalósítani.

A Fő utca legérdekesebb része a Hősök tere. Bemutatja kivetített képen a 2 dimenziós terv változatokat. Elmondja, hogy a legfontosabb elem a téren a Templom. Információt szeretnének kapni arra vonatkozóan, hogy merjenek-e bátran nagyot gondolni, vagy inkább óvatosan tervezzenek.

Az „A” változat esetén –mint minden városban- a terek határa a házak fala. A jelenlegi ipszilon forma helyett egy trapézforma tér alakulna ki, ahova vegyes, bazalt-andezit burkolatot szeretnének. Ennél a változatnál tárgyalniuk kellene az Egyházzal a tulajdonukat érintő rész tekintetében. A nagy térre nem tennének parkolót, csak az út mellé. A „B” változatban tiszteletben tartották az egyházi határokat. Az első változat 75 m Ft., a második 55 m. Ft. körüli költséget jelentene. Természetesen tervezőként ő a nagyobb területet szeretné.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több kérdés felmerül, amelyre várják a gyors reakciókat, de akár e-mailben is megköszönjük, ha valaki véleményt, javaslatot fogalmaz meg. Bizonyos helyen elhangzott, hogy a BFT által benyújtott pályázattal elnyerhető 3,5 mrd. Ft-ból településünk 4-500 m. Ft.-ra számíthat a „Badacsony hegy” és a „Fő utca – Hősök tere” programra. Ezért mernek például abban gondolkodni, hogy az elektromos kábelek földbe kerüljenek, illetve megoldódjon a csapadékvíz elvezetése. Tárgyalni kell a DRV Zrt-vel, hogy ezen a szakaszon nem lenne-e érdemes kicserélni a régi ivóvíz vezetéket. Az egyirányúsítás a Húsbolttól a Városháza felé történne úgy, hogy a szobor háta mögött lenne a Római úttal az összeköttetés. Ehhez jönne a Kert utca hozzá kapcsolása. A Masszi úr által ismertetett „A” és „B” verziók okán kérdés, hogy tárgyaljanak-e az Egyházzal, vagy maradjon a szerényebb elképzelés? Várja a témában a jelenlévők kérdéseit, véleményét.

 

Sóvári József az egyirányúsítással kapcsolatban elmondja, hogy amennyiben a Fő utcai említett szakasz egyirányú lenne, akkor a Kert utcai forgalmat is egyirányúsítani kellene. Úgy gondolja, hogy az így megnövekedett forgalom veszélyeztetné az ottani intézményekben elhelyezett gyerekek testi épségét. A Hősök terén javasolja az állandó színpad helyett, a szobor mögött egy mobil színpad alkalmazását a rendezvények idején, így maradna szabad terület.

 

Dr. Galambos Eszter véleménye szerint egy templom előtti téren nem praktikus a durva burkolat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, azáltal, hogy egyirányú lenne ez a szakasz, le is keskenyedne az út, tehát az a felület, ahol a járművek közlekednek lenne makadám. A közlekedő felületnél véleménye szerint is más jellegű burkolatra lenne szükség.

 

Masszi Pál ügyvezető elmondja, hogy az általuk elképzelt pikkelyes burkolat nem csúszik, nem veszélyes a közlekedés szempontjából.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bemutatott régi fotón nem volt még sövény. Szép tér akkor alakulhat ki, ha egybefüggő terület lenne a belső részen. Kéri az elhangzottakkal kapcsolatban a véleményeket.

 

Sall Csaba elmondja, hogy a Balaton utca egyirányúsítását nem javasolja, mert nagy kerülőt jelentene a Római útról érkezőknek.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy akinek az elhangzottakkal kapcsolatban javaslata, véleménye van, másfél héten belül juttassa el az Önkormányzat részére, akár személyesen, vagy az onkormanyzat@badacsonytomaj.hu e-mail címre. Az önkormányzati rendszergazdával készíttetni fog a badacsonytomaj.hu honlapon „Fő utca – Hősök tere rekonstrukció” címmel egy linket, ahol megtalálható lesz az a dokumentum, amiben a tervezők felé megfogalmazta a Képviselő-testület javaslatait, valamint a Masszi úrék által a közmeghallgatáson bemutatott vázlattervek is megtekinthetőek lesznek.

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki további kérdést feltenni, hozzászólni az elhangzottakhoz. Megállapítja, hogy nem. Megköszöni Masszi Pálnak és kollégájának, hogy elfogadta meghívását és a tájékoztatót megtartották.

 

2./ Napirendi pont

A Káli-Medence Vadásztársaság és a Nemzeti Park Igazgatóság képviselőjének tájékoztatója   a vadkárral kapcsolatosan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(A beszámolók a jegyzőkönyv 2.-3. mellékletei)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester köszönti és felkéri tájékoztatójának megtartására a Káli-medence Vadásztársaság képviseletében megjelent Sári Ferenc vadászmestert, valamint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága részéről megjelent Békássy Gábort.

 

Sári Ferenc vadászmester megtartja beszámolóját.

 

Sári Ferenc vadászmester beszámolóját a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza.

 

Békássy Gábor a Nemzeti Park képviseletében megtartja beszámolóját. Kiegészítésként elmondja, hogy kollégájával Barcza Ákossal hivatásos vadász tevékenységet is ellátnak. Megerősíti a Sári Ferenc által elmondottakat az elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatban. Felhívja az ingatlantulajdonosok kötelezettségére is a figyelmet a vadkárok megelőzése, csökkentése érdekében.

 

Békássy Gábor beszámolóját a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza.

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy akinek kérdése van a témával kapcsolatban, tegye fel.

 

Dr. Fenyvesi György elmondja, hogy badacsonyörsi ingatlanuk közvetlen a vízpart mellett fekszik, ahol 4-5 éve nagy károkat okoznak a vaddisznók. Problémának tartja, hogy kb. 10 éve nem történt nádvágás, így a vaddisznók mellett rókák és az aranysakál is megjelent a területen. Javasolja, hogy az illetékesek tegyenek annak érdekében, hogy megtörténjen a nádvágás. Tudomása szerint a Balaton tulajdonosa a Magyar Állam.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megtörtént a kigyűjtés arra vonatkozóan, hogy a nádas mely személyek tulajdonát képezi. A nádvágás elmaradásának oka az is, hogy a Balaton nem fagyott be.

 

Békássy Gábor elmondja, hogy az északi parton található nádasokra a Természetvédelmi Hatóság évek óta kiadja a nádaratási engedélyt. Sajnos nincs vállalkozó, aki ezt elvégezné, mert sok az illegális horgász stég, ami akadályozza a nádarató gép munkáját. Elmondja, hogy a víz felé eső rész csak a Magyar Államé.

 

Kovordányi György véleménye szerint a magántulajdonban lévő nádasokra vonatkozóan az ingatlan tulajdonos részére az Önkormányzatnak büntetést kellene kiszabnia a közösség érdekében.

 

Sári Ferenc vadászmester elmondja, hogy nekik a külterületen lévő vadállománnyal kell gazdálkodniuk, belterületen nincs jogosultságuk. A Balaton parti nyaralóövezetek sajátossága ez a probléma. Külön engedély szükséges ahhoz, hogy vadbefogó eszközt helyezzenek ki belterületen, amely 200 e. Ft.-ba kerül, plusz további költséget jelent, hogy azt naponta ellenőrizniük kell. Külön engedély kell továbbá a befogott vad elszállításához, tehát szinte egy lehetetlen dologról van szó. Ajánlja honlapjukat (www.kali-vadaszat.hu) ahol sok információ megtalálható a védekezéssel kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, van-e lehetőség arra, hogy az Önkormányzat felterjesztéssel éljen az illetékes Miniszterhez, hogy változtassanak a jogszabályon annak érdekében, hogy belterületen megvalósulhasson a befogás?

 

Békássy Gábor a Nemzeti Park képviseletében válaszában elmondja, véleménye szerint lehet felterjesztéssel élni a témában.

 

Dr. Fenyvesi Györgyné javasolja, hogy a Vadásztársaság a vadak túlszaporodása okán felettes szervéhez tegyen javaslatot a kilövési kvóta megemelésére.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy a tájékoztatóval kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megköszöni a tájékoztatókat, kéri az ügyben a jövőbeni együttműködést.

3./ Napirendi pont:

Tájékoztató a Tapolcai Rendőrkapitányság 2016. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester köszönti a Tapolcai Rendőrkapitányság képviseletében megjelent Horváth József r. őrnagy, osztályvezetőt, felkéri beszámolójának megtartására.

 

Horváth József r. őrnagy, a Közrendvédelmi Osztály vezetője köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy Rausz István rendőrkapitány úr egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni, ezért őt bízta meg a tájékoztató megtartásával. Elmondja, hogy a kapitányságon köz- és közlekedésbiztonsági és igazgatásrendészeti tevékenységet végeznek. Napjainkban a közbiztonság értékké vált, hiszen az ide érkező vendégek már megnézik a bűncselekményi adatokat az megelőzően, hogy eldöntik, hova látogatnak el. Ez azért is fontos egy település szempontjából, mert nagyban befolyásolja az idegenforgalomból élők megélhetését. Sajnos a szép környezet vonzerőt jelent a bűnözőknek is. Örömmel számol be arról, hogy a Polgárőr Egyesülettel történt együttműködésüknek köszönhetően egy betörőt -aki korábban 160 pincét tört fel-, valamint három sorozat elkövetőt is sikerült elfogniuk. A közbiztonság akkor fenntartható és akkor tud jobb lenni, ha összefog a lakosság, Önkormányzat, Vadásztársaság, Polgárőrség valamint az egyéb civil szervezetek. Az elmúlt esztendőben mindösszesen 14 vagyonelleni bűncselekményt követtek el. Beszámol arról, hogy a Kapitányságon belül átcsoportosítást kellett végrehajtaniuk az országhatár védelme érdekében. A változások a járőrszolgálatokat érintették. Az elmúlt nyár talán a legsikeresebb volt számukra ezidáig, természetesen szeretnék, ha nullára csökkenne a bűncselekmények száma. Büszkeséggel tölti el, hogy a megyei hét kapitányság közül az első kettőben benne van a Tapolcai Rendőrkapitányság.

Közlekedésrendészeti szempontból a tavalyi évhez viszonyítva nem tudtak csökkenést elérni sajnos, azonban szerencsére halálos kimenetelű baleset nem történt. Tájékoztat arról, hogy kihelyezésre került a József Attila utca elejére egy sebességmérő oszlop, ami arra ösztönzi a gépjármű vezetőket, hogy tartsák be a sebesség határokat, hiszen nem állhat mindenki mellett egy rendőr.

Az 1. napirendhez kapcsolódóan, a kerékpárút témában jónak tartja a Polgármester úr által megfogalmazott javaslatot. Közérdekű információként elmondja, hogy a 71-es főközlekedési úton való kerékpáros közlekedést nem tiltja semmi.

Beszámol arról, hogy a fegyvertárolási helyek ellenőrzése során hiányosságot nem állapítottak meg.

A megelőzési terv kiemelt jelentőséggel bír a Kapitányság részéről az év minden szakában, így az idősek látogatása, szórólapokon keresztül a lakosság tájékoztatása. Felhívja a figyelmet arra, hogy bizalmatlannak kell lenni az idegenekkel szemben. Megköszöni a Kapitányság nevében a Polgárőr Egyesület és az Önkormányzat tevékenységét, amivel segítették az ő munkájukat. Várja a közmeghallgatáson megjelentek részéről a kérdéseket.

 

Fuchs Sándor elmondja, hogy általában a nyári időszakban lehet észrevenni, hogy hétvégenként a Badacsony-Badacsonylábdi közötti szakaszon sok motoros igen nagy sebességgel közlekedik. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy betartsák a megengedett sebességet?

 

Horváth József r. őrnagy elmondja, hogy Badacsonylábdinál folyamatos rendőri jelenlétet biztosítanak, a FÁMA mérőkészüléket helyezik ki. A Tapolcai Rendőrkapitánysághoz 54 település tartozik, a jogos igények alapján történik a mérőkészülék kihelyezése. A legfrekventáltabb útszakaszok a 84-es és a 71-es számú főutak.

 

dr. Fenyvesi Györgyné örömmel számol be arról, hogy a korábbi évekkel szemben az elmúlt időszakban nincs az ingatlanuk környékén betörés, köszönetet mond ezért.

 

4./ Napirendi pont:

A Képviselő-testület 2016. évi munkájáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(A beszámolók a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a beszámoló 2016. év ezen időszakáig történt teljesítéseket tartalmazza. Beszámolóját megtartja. Felkéri Orbán Péter alpolgármestert tájékoztatójának megtartására.

 

Orbán Péter alpolgármester ismerteti a Badacsonytomaj VN. Kft. fejlesztéseit.

 

Krisztin N. László polgármester Kérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

435/C/2016. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. évi munkájáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

5./ Napirendi pont

Egyéb, aktuális kérdések

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester egyéb, közérdeklődésre számot tartó információkat közöl:

-          Kérik a József Attila utcai lakókat, hogy ne a parkosított részen álljanak meg gépjárműveikkel.

-          A hulladékszállítással kapcsolatban elmondja, hogy elindult az ingyenes zöldhulladék szállítás. Felhívja a lakosság figyelmét, hogy a hulladékszállítási díjak beszedésére létrehoztak egy szervezetet, ami még nem teljesen állt fel, ezért az I. negyedévet követően nem történt meg a számlázás, amely az elmúlt időszakra vonatkozóan közeljövőben várható, erre készüljön fel mindenki.

-          Tájékoztat arról, hogy a letelepedési támogatás került bevezetésre, a fiatalok helyben tartása érdekében.

-          Örömmel számol be arról, hogy településünk a legmagasabb részvételi arányt (43 %) érte el az őszi népszavazáson, amelyért köszönetet mond a lakosságnak.

-          Elmondja, hogy balesetveszély miatt volt szükséges a régi Polgármesteri Hivatal és az élelmiszer bolt közötti átjáró lezárása. Kéri ebben a lakosság megértését.

-          Beszámol arról, hogy a badacsonytomaji középső temetőben elkészült a járda és körbekerítették vadhálóval is. A Képviselő-testület nevében megköszönni az erre vonatkozóan kapott dicséreteket.

-          Közszereplőként az átlagnál többet el kell viselniük, de választott képviselőként elvárják, hogy megfelelő hangnemben történjen meg az állampolgárok véleménynyilvánítása.

-          2017-ben is szeretnék folytatni az utcafórumokat, ahol a lakosság megfogalmazhatja, hogy mit szeretne.

-          A Tátika épület megújítását szeretné a Képviselő-testület, amennyiben találnak ehhez partnert.

-          A Kisfaludy ház az utóbbi másfél évben többször volt téma a Képviselők körében. Felmerült, hogy ez balul sikerült vásárlás volt, de olyan vélemény is, hogy ez a település emblematikus épülete. A november 30.-ai testületi ülésen fognak dönteni ebben a témában, hogy emeljék-e a bérleti díjat, vagy kerüljön értékesítésre.

-          A Bányász strandot annak idején 14 m. forintért vásárolta meg az Önkormányzat. Egy nem túl nagy létszámú fürdőközönsége van csak. A fejlesztésére direktben kértünk támogatást a Kormánytól, sajnos eredménytelenül. Jelentkezett egy befektető, aki 100 m. forintért megvásárolná, elvégezné a kotrást, nádvágást. Szeretnénk, ha a fürdő funkciója megmaradna, a csónakveszteglő tervezése zajlik, jó lenne, ha ez az ingatlan a vízi sportok centruma lehetne. Várja az ezzel kapcsolatos véleményeket is.

-          Elmondja, hogy a kereskedelmi médiában megjelent a NÉBIH sajtóközleménye, hogy az egész Badacsony hegy zárlat alatt van a szőlő aranyszínű sárgaság betegség miatt. Az érintett szőlészeti-borászati szervezetek a Képviselő-testület együttműködésével készítettek egy közleményt az M.T.I. részére, amelyben kikérték, hogy ilyen félreérthető közlemény lett megfogalmazva.

 

Kéri, hogy a jelenlévők tegyék fel egyéb, aktuális kérdéseiket. Kéri, hogy minden felszólaló igyekezzen egy hozzászólás keretében megfogalmazni a gondolatait.

 

Fuchs Sándor érdeklődik, hogy a Badacsony-Fonyód közti kompjárattal kapcsolatban van-e előrelépés?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy újra visszakerült a kiemelt állami beruházások közé. Az átdolgozott tervben már 5,6 mrd. Ft. szerepel, amiből megvalósítható lenne a projekt.

 

Kovordányi György szerint a József Attila utcában a sebességmérő oszlop nem jó helyen van felállítva, túl korán jelez. Amennyiben az rögzíti is a mért adatokat, akkor az abból készült statisztikai adatok nem megfelelőek lesznek.

 

Kugler Ede elmondja, szeretné, ha a képviselők tudatosítanák a lakosság körében, hogy milyen értékesek a településen található területek. Ezzel ő is akkor szembesült, amikor egy tulajdonában álló terület melletti szomszédos ingatlant értékesítettek.

 

Rácz Mária köszönetet mond a Képviselő-testületnek, hogy lehetővé tették orvosi vizsgálatra történő beszállítását. Évek óta foglalkozik az idős emberek problémáival. Többen szóvá tették, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjétől olyan levelet kaptak, amelyben felhívták a figyelmet az éthordók tisztántartására. Véleményük szerint csak azoknak kellett volna ezt a levelet megküldeni, akikre vonatkozik. Javasolja, vizsgálják meg, hogy kik kapják meg a szociális étkeztetés lehetőségét. Kéri a Képviselő-testület segítségét, hogy foglalkozzanak a gondozottak ügyével, tekintettel arra, hogy olyan információja van, hogy jelentősen emelnék az erre vonatkozó díjat. Tart attól, hogy ez miatt sokan lemondanák a szolgáltatást, mert nem tudnák megfizetni. Nem tudja, hogy a Polgármesteren kívül kihez fordulhatnak az idős, beteg emberek problémájukkal.

 

Krisztin N. László polgármester úgy gondolja, hogy a Képviselő-testület igyekszik az idősekre figyelni. Elmondja, van az Önkormányzatnak egy rendelete, amely lehetőséget ad arra, ha idős ember nem tudja megoldani orvosi vizsgálatra a bejutását, akkor abban segít az Önkormányzat. Felhívja a figyelmet arra, hogy a korábbi évekhez hasonlóan Badacsonyból és Badacsonyörsről minden héten csütörtökön délelőtt beszállítja az Önkormányzat azokat az idős embereket, akik nem tudják megoldani a bevásárlást. Az idei évben is pályázott az Önkormányzat szociális tűzifára. A szociális étkezéssel kapcsolatban elmondja, hogy olyan emberek részére történik a kiszállítás, akik úgy vannak lejelentve, hogy ágyban fekvő betegek. Ebben a kérdésben már leültek egy megbeszélésre az illetékesek. Az éthordókkal kapcsolatban elmondja, hogy volt egy NÉBIH ellenőrzés, amelyből született egy konyhára vonatkozó jegyzőkönyv. Ennek folyamánya, hogy pl. 900 e. Ft-ért mosogatógépet kellett vásárolni, illetve az is, hogy az éthordók némelyike nem higiénikus állapotban van. A szociális ügyekért felelős tanácsnoki feladatokkal Nagy Lajos képviselő van megbízva, hozzá lehet fordulni szociális témában, de természetesen lehet őt magát is keresni, segíteni fognak.

Megkérdezi, hogy kíván-e szólni még valaki. Megállapítja, hogy nem. Megköszöni, aki aktivitásával segítette a munkát, illetve az érdeklődők közmeghallgatáson történő megjelenését. Külön köszönetet mond azon személyeknek, akik a 2016-os esztendőben javaslataikkal, bíztatással támogatták a Képviselő-testület munkáját. Szeretettel invitál mindenkit a december hónapban szervezett rendezvényekre, Mikulás váróra, Adventi ünnepségre és az Idősek Karácsonyára. Megköszöni a figyelmet, a közmeghallgatást 20,15 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                           Nagy Miklós

polgármester                                                                                   képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!