Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2015. 12. 09. együttes testület jk


ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG

BADACSONYTOMAJ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.

8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Sorszám:         31/2015

Készült:           2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 09.-én 17.00 órai kezdettel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott nyílt, együttes üléséről.

 

Jelen vannak:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Krisztin N. László                     polgármester

Forintos Ervin                         képviselő

Laposa Bence                          képviselő

Nagy Lajos                              képviselő

Kun István                              képviselő                                                                     (5 fő)

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Vella Ferenc Zsolt                       polgármester

Kovács József                             alpolgármester

Gáspár József                             képviselő

Homonnay Zsombor                 képviselő                                                                   (4 fő)

 

Távolmaradását előzetesen jelezte:

Orbán Péter                              alpolgármester

Nagy Miklós                               képviselő

Zavari Judit                               képviselő                                                                    (3 fő)

Meghívottak:

Wolf Viktória                               jegyző

Tamás Lászlóné                          osztályvezető                                                             (3 fő)

 

Jegyzőkönyvvezető:

Tóthné Sáfár Zsuzsanna                                                                                              (1 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti az együttes ülésen a megjelent polgármester társát, az önkormányzatok Képviselő-testületeinek tagjait, és a meghívottakat.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7 tagja közül 5 fő jelen van, Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről az ülés határozatképes. Távolmaradását előzetesen Orbán Péter alpolgármester és Nagy Miklós képviselő bejelentette.

Vella Ferenc Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 4 fő jelen van, így Ábrahámhegy Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes. Távolmaradását Zavari Judit képviselő előzetesen bejelentette.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Badacsonytomaj részéről Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

503/2015. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács József képviselőt javasolja. Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

178/2015.  (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kovács József képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 5 napirendi pont szerepel a meghívóban. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a napirendeket már megtárgyalta. Kéri Badacsonytomaj Város Képviselő- testületét, ha a meghívóban szereplő napirendi pontokat el tudják fogadni az együttes ülés alapjául, szavazzanak.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

504/2015. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

-            Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.12.09-i rendkívüli együttes nyílt ülésének napirendjét 5 napirendi ponttal elfogadja.

NAPIRENDI PONT:

 1. 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 2. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 3. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 4. Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 5. Köztisztviselők cafeteria juttatása 2016. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Vella Zsolt polgármester kéri Ábrahámhegy Képviselő-testületének tagjait, szavazzanak a napirendek elfogadásáról.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

179/2015. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

-            Napirendi pontok elfogadásáról –

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.12.09-i rendkívüli együttes nyílt ülésének napirendjét 5 napirendi ponttal elfogadja.

NAPIRENDI PONT:

 1. 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 2. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 3. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 4. Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 5. Köztisztviselők cafeteria juttatása 2016. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

II. NAPIRENDEK MEGTÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont:

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1 sz. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága. Kéri a bizottság elnökét a határozat ismertetésére.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság a határozati javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolta.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés Jegyző asszony részéről a napirendre vonatkozóan?

 

Wolf Viktória jegyző köszönetet mond mindkét Képviselő-testületnek a hivatalnak nyújtott egész éves támogatásért. Örömmel tölti el, hogy a két kollektíva össze tudott csiszolódni, tudják egymás munkáját segíteni

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mindkét fél részéről egy várakozás előzte meg az együttműködést. A Badacsonytomaji Képviselők véleménye, hogy jól tudtak együttműködni. Az ábrahámhegyi kollégák közül többen, igen komolyan be tudtak segíteni a közös hivatal munkájába. Vella Zsolt polgármestertársával jó munkakapcsolatot tudtak kialakítani, mindent meg tudtak beszélni. Örül, hogy az együttműködés megvalósult a két hivatal között, azt kívánja, hogy a következő esztendő is ebben a szellemben teljen el. Köszönetét fejezi ki Ábrahámhegy Képviselő-testületének az együttműködésért. Megkérdezi, hogy kérdése van-e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Vella Zsolt polgármester elmondja, örül, hogy a jelenlegi közös hivatali együttműködés keretében sokkal konstruktívabban tudnak dolgozni a lakosság megelégedésére. Az előző ciklusban nem sikerült megoldaniuk a munkamegosztást, ezért kollégáira sokkal több feladat jutott. A mostani felállásban Jegyző asszony megpróbálta ezt kiküszöbölni. Jelenleg a kollégák utolérték magukat a feladatvégzésben, nyugodtan haza tudnak menni a munkaidő végeztével, nem kell túlórázniuk. Egyetlen megjegyzése, hogy a badacsonytomaji hivatalban néhány kollégának ügyfélbarátabbnak kellene lennie.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a probléma ismeretes, az érintett kollégák teljesítményértékelésében ez meg fog jelenni. Ebben a kérdésben tehát változást várunk. Megköszöni Ábrahámhegy Képviselő-testületének a novemberi ülésük napirendjeként tárgyalt jutalmazáshoz való hozzáállását, illetve az egyéb feladatokhoz nyújtott segítséget. Hozzáteszi, hogy badacsonytomaji részről lenne igény arra, hogy az önkormányzati vezetők többet találkozzanak. Ennek szellemében meghívja Ábrahámhegy Önkormányzatának Képviselő-testületét a Bonvino Hotelben 2015. január 7-én 17.00 órai kezdettel tartandó Újévköszöntő rendezvényre.

 

Nagy Lajos képviselő visszautalva az ügyfélbarát ügyintézésre, beszámol arról, hogy több alkalommal tapasztalta a hivatalban járva azt, hogy az ügyintéző hiába bánik tisztességesen, udvariasan az ügyféllel, azok türelmetlenek, mindent azonnal akarnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy aki nem fog változni, annak nem fogunk igényt tartani a munkájára.

 

Laposa Bence képviselő azt várja el a jövőben, hogy sokkal több konfliktust vállaljanak be annak érdekében, hogy előbbre tudjanak lépni. Utal a település külső megjelenésére.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy szakmai elhivatottságot vár el a kollégáktól, a hivatalról kialakított vélemény nem csorbulhat 2-3 ember magatartása miatt.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy az anyaggal kapcsolatban van-e további vélemény. Megállapítja, hogy nincs. A vitát lezárja. Javasolja a beszámoló elfogadását a bizottság ajánlásával. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

505/2015.(XII.09.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Vella Zsolt polgármester megkéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

180/2015.(XII.09.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

2./ Napirendi pont:

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság ide vonatkozó határozatának ismertetését.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2016. évi költségvetési koncepciót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el, figyelembe véve a határozathoz tartozó mellékletet.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a költségvetési koncepciónak egyedül a bevételi oldala az, ami ismert, de változhat a költségvetési rendelet előkészítésekor. Csökkent a lakosságszám Badacsonytomajon 2015. január 1-el, viszont nőtt Ábrahámhegyen, de nem annyival, hogy kompenzálja az idei évben lehívott normatív támogatást. Számításaink szerint a jóváhagyott létszámkeret a hivatalnál 15,79 fő, ami változhat. A bevételeket hozzáigazították az idei évi teljesítésekhez, illetve a bázis év adataihoz a tervezésnél. A kiadási oldalon változás várható, hiszen nem ismerjük a minimálbér alakulását például. Ez okozhat felfelé eltérülést a személyi juttatásoknál. A hivatali apparátus engedélyezett létszáma 22 fő. A betöltött álláshelyek száma 21 fő. Az igazgatási álláshelyet, amíg nem szükséges nem kívánjuk betölteni, de nem szeretné, ha ezt elvennék a Képviselő-testületek. Tájékoztat arról, hogy a badacsonytomaji hivatal nem kér több pénzt a 2015. évinél. A költségvetési koncepcióban szerepeltetett összeg nem nagyobb a 2015. évre jóváhagyott módosított előirányzatnál.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban?

 

Vella Zsolt polgármester emlékeztet arra, hogy az év folyamán többször találkozott informatikai problémákkal. Javasolja, hogy Hoffer Péter és Szabó Károly szakemberek üljenek le és beszéljék át a szükséges rendszerre fordítandó fejlesztéseket, amely tudomása szerint 300 e. Ft. körüli összeget jelentene. Jelzi továbbá, hogy az ábrahámhegyi pénzügyi ügyintéző részére szeretnének egy új számítógépet biztosítani a régi, elavult helyett.

 

Wolf Viktória jegyző emlékeztet arra, hogy év közben is óvatosan lépett tovább az informatikai fejlesztések ügyében a jóváhagyott előirányzatokon belül. Hoffer Péterrel történt már egyeztetés a továbblépéssel kapcsolatban. A 2016. évi költségvetésben a beruházás soron ezt tervezni fogjuk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az informatikai fejlesztést 2 részre bontottuk, ennek beterjesztjük majd a II. ütemét is, mert ebben mindenképpen lépni kell. Megkérdezi, hogy van-e további vélemény a koncepcióval kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. A vitát lezárja. Kéri a badacsonytomaji Képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadja a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

506/2015.(XII.09.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési koncepciójáról

Badacsonytomaj Város/Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, azt a 2016. évi költségvetés tervezés alapjának tekinti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Vella Zsolt polgármester kéri Ábrahámhegy Község Képviselő-testületének tagjait, hogy aki elfogadja a 2016. évi tervezés alapjául az előterjesztés szerinti tartalommal a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési koncepcióját, kézfelemeléssel jelezze. .

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

181/2015.(XII.09.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési koncepciójáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, azt a 2016. évi költségvetés tervezés alapjának tekinti.

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

3./ Napirendi pont:

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság határozatának ismertetését.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az SZMSZ módosítását.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy Jegyző asszony részéről van-e kiegészítés?

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy szeretné, ha a jelenlegi létszámkereten belül költségvetési és adóosztály osztályvezető helyettesi kinevezés léphetne életbe 2016.01.01-től a stabil működés és gazdálkodás erősítése céljából.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri a badacsonytomaji Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal a Közös Önkormányzat Hivatal SZMSZ-ének módosítását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

507/2015. (XII.09.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

 1. 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának – a továbbiakban: KÖH SZMSZ) 38.§-a a következő c) ponttal egészül ki:

„38.§ c) A költségvetési- és adóosztályvezetőt  távollétében és a tisztség betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása esetén a költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes feladatokat ellátó köztisztviselő helyettesíti. A költségvetési- és adóosztályvezető szabadsága esetén köteles az osztályvezetőhelyettest a folyamatban lévő ügyekről tájékoztatni, azok ellátásához szükséges információkat, útmutatásokat megadni. Az osztályvezetőhelyettes a helyettesítési jogkörében tett intézkedésekről ugyancsak köteles a költségvetési- és adóosztályvezetőt tájékoztatni. A költségvetési- és adóosztályvezető és osztályvezető-helyettes köteles a szabadságukat egyeztetni.”

 1. 2. a KÖH SZMSZ 1. melléklete I. pontja helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
 2. 3. a KÖH SZMSZ 1. melléklete III. pontja helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
 3. 4. a KÖH SZMSZ 1. melléklete IV. pont 1. alpontja helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
 4. 5. a KÖH SZMSZ 3. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

507/2015. (XII.09.) képviselő-testületi határozat MELLÉKLETE

 1. 1. melléklet

 1. I. A vezetői szinthez tartozó munkakörök és a munkakörökben foglalkoztatható létszám:

Vezetői szinthez

tartozó beosztások

Vezetőnek közvetlenül

alárendelt munkakörök

A munkakörben foglalkoztatható létszám (fő)

Megjegyzés

(teljes vagy részmunkakörre, csatolt munkakörre való

hivatkozás)

 

Jegyző

 

 1. Műszaki osztályvezető
 2. Költségvetési- és adóosztály-vezető
 3. Költségvetési- és adóosztály-vezetőhelyettes

1

 

 

1

 

1

Teljes

 1. 2. melléklet

III.    A költségvetési szerven belül működő külön szervezeti egységek

 

  1. 3. melléklet
 2. IV. A hivatal belső szervezeti egységeinek feladatai

1. Költségvetési- és Adóosztály

 

Az osztály élén osztályvezetői munkakörrel rendelkező köztisztviselő áll.

Az osztályvezetőt az osztályvezető helyettesíti.

Az osztály létszámát a képviselő-testület által jóváhagyott hivatali létszámkereten belül a jegyző – a polgármester egyetértésével – határozza meg.

 

Az osztály az alábbi feladatokat látja el:

 

a)       a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző gazdálkodási és pénzügyi feladatkörében a döntés előkészítés és a végrehajtás szervezése.

b)      ellátja a költségvetési tervezési, számviteli, pénzellátási, pénzügyi információs feladatokat, koordinálja az önkormányzati intézmények gazdálkodását, lebonyolítja az intézményi költségvetési ellenőrzést.

c)       ellátja az adóigazgatási feladatokat, szakmailag előkészíti a helyi adókra vonatkozó rendeleteket,

d)      gondoskodik a gépjárműadóval, az adó- és értékbizonyítványokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról,

e)       biztosítja a helyi és a központi adójogszabályok településen való érvényesítését,

f)        biztosítja a helyi adókról szóló törvény, illetve a képviselő-testület adózással kapcsolatos rendeletének végrehajtását,

g)       intézi a központi adókkal, valamint a helyi adókkal összefüggő bejelentéseket, kérelmeket, elbírálásra előkészíti a benyújtott kérelmeket, fellebbezéseket, felterjeszti a másodfokú hatósághoz.

h)      előkészíti az önkormányzat hatáskörébe tartozó méltányossági ügyeket,

i)         tájékoztatja a város lakosságát és a gazdálkodó szervezeteket – az adókötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében – az adójogszabályok előírásairól,

j)         ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülést az adókötelezettség teljesítését, az adóbefizetések és elszámolások helyességét,

k)       ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával kapcsolatos feladatokat,

l)         az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni ellenőrzést tart,

m)    ellátja a talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatokat,

n)      felderíti a helyi adók alanyait.

 • o)      a feladatból adódó végrehajtási feladtok teljes körű ellátása, aminek eredményét minden hónap 5. napjáig írásban jelenti a jegyzőnek.

p)      számítógépen nyilvántartja és feldolgozza az adókat.

q)       ellátja a gépjárműadó beszedésével kapcsolatos feladatokat.

r)        visszautalja a tartozatlan túlfizetéseket.

s)       idegen helyről behajtásra kimutatott tartozásokat nyilvántartásba veszi, befizetésére intézkedést tesz és átutalja a kimutató szervhez.

t)        adatot közöl az illetékhátralékosokról az illetékes hatóság felé.

u)       hagyatéki eljáráshoz és egyéb megkeresésre adó- és értékbizonyítványt készít.

v)       vagyoni igazolásokat és költségmentességi igazolásokat ad ki.

w)     ellátja az önkormányzat szerződéses kapcsolataiból eredő pénzügyi-igazgatási tevékenységet (követelések előírása, beszedése, behajtása, szükség esetén peres-, illetve végrehajtási eljárás kezdeményezése).

x)       vezeti a szerződések nyilvántartását.

y)       javaslatokat dolgoz ki az önkormányzat vagyonának hasznosítására, működtetésére.

z)       feltárja az önkormányzat vállalkozási, vállalkozást segítő lehetőségeit.

 1. 4. melléklet

A vagyonnyilatkozat megtételére kötelezett köztisztviselők köre

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése céljából, az alább megjelölt köztisztviselői kör - a törvényben meghatározott tartalom és eljárási szabályok szerint - vagyonnyilatkozatot tesz:

Kétévente:

-         jegyző

-         osztályvezető

-         osztályvezető-helyettes

-         Munkaköri leírása alapján költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeret tekintetében, javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult köztisztviselő:

 • főkönyvi könyvelő
 • pénztáros
 • vagyongazdálkodó
 • műszaki ügyintéző

Ötévente:

Munkaköri leírása alapján közigazgatási hatósági ügyben javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult köztisztviselő.

Vella Zsolt polgármester kéri Ábrahámhegy Község Képviselő-testületének tagjait, hogy aki elfogadja a Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének módosítását, szavazzon.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

182/2015. (XII.09.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

 1. 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának – a továbbiakban: KÖH SZMSZ) 38.§-a a következő c) ponttal egészül ki:

„38.§ c) A költségvetési- és adóosztályvezetőt  távollétében és a tisztség betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása esetén a költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes feladatokat ellátó köztisztviselő helyettesíti. A költségvetési- és adóosztályvezető szabadsága esetén köteles az osztályvezetőhelyettest a folyamatban lévő ügyekről tájékoztatni, azok ellátásához szükséges információkat, útmutatásokat megadni. Az osztályvezetőhelyettes a helyettesítési jogkörében tett intézkedésekről ugyancsak köteles a költségvetési- és adóosztályvezetőt tájékoztatni. A költségvetési- és adóosztályvezető és osztályvezető-helyettes köteles a szabadságukat egyeztetni.”

 1. 2. a KÖH SZMSZ 1. melléklete I. pontja helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
 2. 3. a KÖH SZMSZ 1. melléklete III. pontja helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
 3. 4. a KÖH SZMSZ 1. melléklete IV. pont 1. alpontja helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
 4. 5. a KÖH SZMSZ 3. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

182/2015. (XII.09.) képviselő-testületi határozat MELLÉKLETE

 1. 1. melléklet

 1. II. A vezetői szinthez tartozó munkakörök és a munkakörökben foglalkoztatható létszám:

Vezetői szinthez

tartozó beosztások

Vezetőnek közvetlenül

alárendelt munkakörök

A munkakörben foglalkoztatható létszám (fő)

Megjegyzés

(teljes vagy részmunkakörre, csatolt munkakörre való

hivatkozás)

 

Jegyző

 

 1. Műszaki osztályvezető
 2. Költségvetési- és adóosztály-vezető
 3. Költségvetési- és adóosztály-vezetőhelyettes

1

 

 

1

 

1

Teljes

 1. 2. melléklet

III.      A költségvetési szerven belül működő külön szervezeti egységek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. 3. melléklet
 2. V. A hivatal belső szervezeti egységeinek feladatai

1. Költségvetési- és Adóosztály

 

Az osztály élén osztályvezetői munkakörrel rendelkező köztisztviselő áll.

Az osztályvezetőt az osztályvezető helyettesíti.

Az osztály létszámát a képviselő-testület által jóváhagyott hivatali létszámkereten belül a jegyző – a polgármester egyetértésével – határozza meg.

 

Az osztály az alábbi feladatokat látja el:

 

a)         a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző gazdálkodási és pénzügyi feladatkörében a döntés előkészítés és a végrehajtás szervezése.

b)        ellátja a költségvetési tervezési, számviteli, pénzellátási, pénzügyi információs feladatokat, koordinálja az önkormányzati intézmények gazdálkodását, lebonyolítja az intézményi költségvetési ellenőrzést.

c)         ellátja az adóigazgatási feladatokat, szakmailag előkészíti a helyi adókra vonatkozó rendeleteket,

d)        gondoskodik a gépjárműadóval, az adó- és értékbizonyítványokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról,

e)         biztosítja a helyi és a központi adójogszabályok településen való érvényesítését,

f)          biztosítja a helyi adókról szóló törvény, illetve a képviselő-testület adózással kapcsolatos rendeletének végrehajtását,

g)         intézi a központi adókkal, valamint a helyi adókkal összefüggő bejelentéseket, kérelmeket, elbírálásra előkészíti a benyújtott kérelmeket, fellebbezéseket, felterjeszti a másodfokú hatósághoz.

h)        előkészíti az önkormányzat hatáskörébe tartozó méltányossági ügyeket,

i)           tájékoztatja a város lakosságát és a gazdálkodó szervezeteket – az adókötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében – az adójogszabályok előírásairól,

j)           ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülést az adókötelezettség teljesítését, az adóbefizetések és elszámolások helyességét,

k)         ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával kapcsolatos feladatokat,

l)           az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni ellenőrzést tart,

m)      ellátja a talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatokat,

n)        felderíti a helyi adók alanyait.

 • o)        a feladatból adódó végrehajtási feladtok teljes körű ellátása, aminek eredményét minden hónap 5. napjáig írásban jelenti a jegyzőnek.

p)        számítógépen nyilvántartja és feldolgozza az adókat.

q)         ellátja a gépjárműadó beszedésével kapcsolatos feladatokat.

r)          visszautalja a tartozatlan túlfizetéseket.

s)         idegen helyről behajtásra kimutatott tartozásokat nyilvántartásba veszi, befizetésére intézkedést tesz és átutalja a kimutató szervhez.

t)          adatot közöl az illetékhátralékosokról az illetékes hatóság felé.

u)         hagyatéki eljáráshoz és egyéb megkeresésre adó- és értékbizonyítványt készít.

v)         vagyoni igazolásokat és költségmentességi igazolásokat ad ki.

w)       ellátja az önkormányzat szerződéses kapcsolataiból eredő pénzügyi-igazgatási tevékenységet (követelések előírása, beszedése, behajtása, szükség esetén peres-, illetve végrehajtási eljárás kezdeményezése).

x)         vezeti a szerződések nyilvántartását.

y)         javaslatokat dolgoz ki az önkormányzat vagyonának hasznosítására, működtetésére.

z)         feltárja az önkormányzat vállalkozási, vállalkozást segítő lehetőségeit.

 

 1. melléklet

A vagyonnyilatkozat megtételére kötelezett köztisztviselők köre

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése céljából, az alább megjelölt köztisztviselői kör - a törvényben meghatározott tartalom és eljárási szabályok szerint - vagyonnyilatkozatot tesz:

 

Kétévente:

-         jegyző

-         osztályvezető

-         osztályvezető-helyettes

-         Munkaköri leírása alapján költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeret tekintetében, javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult köztisztviselő:

 • főkönyvi könyvelő
 • pénztáros
 • vagyongazdálkodó
 • műszaki ügyintéző

 

Ötévente:

Munkaköri leírása alapján közigazgatási hatósági ügyben javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult köztisztviselő.

 

 

4./ Napirendi pont:

Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)

Hozzászólások:

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság napirenddel kapcsolatban hozott határozatának ismertetését.

 

Forintos Ervin bizottság elnök elmondja, hogy a bizottság javasolja a 2016. évi illetménykiegészítésről szóló önkormányzati rendelet megalkotását.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Wolf Viktória jegyző tájékoztat arról, hogy a jelenlegi rendelet december 31-ig van hatályban. A rendelet tervezet 2016.01.01-től tartalmazná a hivatali dolgozók 20 %-os illetménykiegészítést, tekintettel arra, hogy néhány kolléga bére nem éri el az intézményekben foglalkoztatottak átlagbérét még a 20 %-os kiegészítéssel sem.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztat arról, hogy az óvodai és iskolai pedagógusok esetében jelentős emelések történtek a bértábla alapján az elmúlt időszakban és még várható is emelés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közszférában több éve nem volt átfogó bérrendezés, a 2016. évi költségvetés sem tartalmazza.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy a 20 %-os emelés mindenkire vonatkozik-e?

 

Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, hogy igen. Tájékoztat arról, hogy a dolgozók bérét a teljesítményértékelés alapján el lehet téríteni. 100 %-os bérbeállás esetén a finanszírozási kiadás 84,9 m. Ft. a hivatalnak, 120 %-os illetménnyel számolva 94 m. Ft. lenne. Tájékoztat arról, hogy 2016-ban két kolléga fog nyugdíjba menni. Az együttfoglalkoztatás idejét igyekeznek lerövidíteni. A közterület-felügyelet esetén szezonálisan (6 hónappal) pluszfoglalkoztatással terveztek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy mikorra várható, hogy a közös hivatalra vonatkozóan a végleges költségvetést el tudjuk készíteni?

 

Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, hogy ahhoz meg kell várni a MÁK-tól a végleges számokat, ezt tavaly január közepén küldték meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy akkor döntene ebben a kérdésben, ha látjuk a költségvetési mozgásteret.

 

Forintos Ervin képviselő egyetért a javaslattal.

 

Laposa Bence képviselő szerint nem engedhetik meg maguknak, hogy a hivatali dolgozók jövőre kevesebbet keressenek, mint az idén. Ennek nagyon rossz üzenete lenne, úgy véli, hogy sokkal többet veszítenének morálisan.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy néhány ember nem nyújtotta azt a teljesítményt, amit elvártak tőle.

 

Laposa Bence képviselő szerint olyan változás kellene, hogy legyenek következményei annak, ha valaki nem végzi megfelelően a munkáját, nem a kollektívát kellene büntetni.

 

Kun István képviselő emlékeztet arra, hogy a teljesítményértékelés alapján is el lehet téríteni a bért, ez a hivatalvezető feladata.

 

Laposa Bence képviselő szerint, ha valaki nem végzi megfelelően a munkáját, akkor lépni kell, nem tologathatják maguk előtt a problémát.

 

Krisztin N. László polgármester szerint akkor döntsenek majd a rendeletről, ha látják a költségvetés tárgyalásakor a konkrét számokat.

 

Kun István képviselő szerint, akivel nincsenek megelégedve a teljesítményével el kell bocsátani, vagy ha vezető beosztásban van az illető, akkor vissza kell hívni a megbízásából.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e további észrevétel?

 

Vella Zsolt polgármester szerint nem szabad elfelejteni, hogy más a közszféra és más a vállalkozói szféra. Nem javasol komolyabb retorziókat. A közszférában nem könnyű olyan kollégát találni, aki rendelkezik a szükséges végzettség mellett szakmai gyakorlattal is. Ezt a problémát más alapokról próbálná meg megközelíteni.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy a napirendi pontnál felmerült kérdés az, hogy szabad-e egységesen alkalmazni a 20 % illetmény kiegészítést.

Javasolja, hogy napolják el ezt a napirendet akkorra, amikor látják, hogy mennyi a mozgástér.

Megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs. A vitát lezárja. Módosító indítványt tesz fel szavazásra.

Kéri a badacsonytomaji képviselőket, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a napirend elnapolásával.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

508/2015.(XII.09.) képviselő-testületi határozat

Napirend tárgyalásának elnapolásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4. napirendi pont „Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására” tárgyalását nem napolja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

Vella Zsolt polgármester kéri Ábrahámhegy Község Képviselő-testületének tagjait, hogy aki egyetért a napirendi pont elnapolásával, kézfeltartással jelezze.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

183/2015.(XII.09.) Képviselő-testületi határozat

Napirend tárgyalásának elnapolásáról

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4. napirendi pont „Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására” tárgyalásának elnapolását elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

Krisztin N. László polgármester az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, aki egyetért azzal, hogy az előterjesztésben szereplő kondíciókkal alkossák meg a rendeletet, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással nem alkotja meg

a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendeletet.

 

Vella Zsolt polgármester az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, aki egyetért azzal, hogy az előterjesztésben szereplő kondíciókkal alkossák meg a rendeletet, kézfelemeléssel jelezze.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

igen szavazat nélkül, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással nem alkotja meg

a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendeletet.

 

 

5./ Napirendi pont:

Köztisztviselők cafeteria juttatása 2016. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)

Krisztin N. László polgármester kéri a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság határozatának ismertetését.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatban foglaltak szerint 200 e. Ft./fő/év cafeteria juttatását biztosítását javasolja a bizottság.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tavalyi évben is ugyan ekkora összegben biztosított a Képviselő-testület juttatást a dolgozóknak, ezt szeretnék 2016-ban is. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez. Megállapítja, hogy nincs. Kéri kézfelemeléssel jelezze, aki egyetért azzal, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és a főállású Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 2016. évben br. 200 e. Ft./fő/év cafeteria juttatást biztosítsanak.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

509/2015.(XII.09.) Képviselő-testületi határozat

a közszolgálati tisztviselők 2016. évi cafeteria juttatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és főállású Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 2016. évben bruttó 200.000 Ft/fő/év, azaz kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű cafeteria juttatást biztosít.
 2. az 1. pontban részletezett juttatásokhoz szükséges összeget a hivatal 2016. évi költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítja.
 3. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2015. január 15.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

Vella Zsolt polgármester kéri, aki egyetért azzal, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és a főállású Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 2016. évben br. 200 e. Ft./fő/év cafeteria juttatást biztosítsanak, kézfelemeléssel jelezze.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

184/2015.(XII.09.) Képviselő-testületi határozat

a közszolgálati tisztviselők 2016. évi cafeteria juttatásáról

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és főállású Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 2016. évben bruttó 200.000 Ft/fő/év, azaz kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű cafeteria juttatást biztosít.
 2. az 1. pontban részletezett juttatásokhoz szükséges összeget a hivatal 2016. évi költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítja.
 3. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2015. január 15.

Felelős:    Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Krisztin N. László polgármester több hozzászólás nem lévén, megköszöni mindenkinek a munkáját, az ülést 18,10 órakor bezárja. Minden jelenlévők békés karácsonyi ünnepeket kíván.

 

 

K.m.f.

Krisztin N. László                                                                        Vella Zsolt

polgármester                                                                          polgármester

Wolf Viktória

jegyző

Kun István                                                                           Kovács József

képviselő                                                                           alpolgármester

jegyzőkönyv hitelesítő                                                           jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!