Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2015. 12. 09. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Szám: 30/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december
9-én 16.55 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Forintos Ervin                 képviselő

Kun István                      képviselő

Laposa Bence                képviselő

Nagy Lajos                     képviselő                              (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Nagy Miklós                   képviselő                              (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                  jegyző

Horváth Márta                osztályvezető

Tamás Lászlóné             osztályvezető

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                         (4 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testületből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Miklós képviselő jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

497/2015. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a meghívóban szereplő 3 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

498/2015. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.12.09-i rendkívüli nyilvános ülésének meghívó szerinti napirendjét három napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pont:

  1. 1. Tájékoztatás a Gf.IV.20.125/2015/8/I. számú részítéletről, az ún. „Tátika” perről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

  1. 2. Keletköz Ügynökség Kft-vel történő együttműködésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

  1. 3. Badacsony „Városkapu” tervezési szerződés módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Tájékoztatás a Gf.IV.20.125/2015/8/I. számú részítéletről, az ún.   „Tátika” perről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

  1. 1. a Győri Ítélőtábla – az ún. „Tátika” perben hozott – Gf.IV.20.125/2015/8/I. számú jogerős részítéletében foglaltakat vegye tudomásul.
  2. 2. utasítsa Krisztin N. László polgármestert és a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési és adóosztály vezetőjét, hogy az ítéletben foglaltak szerint az ítélet kézhezvételétől számított 15 napon belül, vagyis 2015. december 15. napjáig gondoskodjon az alábbi költségek megfizetéséről:

a./ az É-V Kft. (8300 Tapolca, Barackvirág u. 11.) I.r. felperesnek és a Vasi Kapacitás Kft-nek (9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 19.) II. r. felperesnek

aa/ személyenként 2.000.000 – 2.000.000 Ft-ot vételár-előleg  visszatérítése címén,  továbbá

ab/ egyetemlegesen 1.275.000 Ft-ot elsőfokú perköltség címén,

b./ az OTP Lízing Zrt. (1012 Budapest, Vérmező u. 4.) II. r. alperesnek   219.216 Ft-ot elsőfokú perköltség címén,

c./ I.r. felperesnek és II. r.felperesnek fejenként 500.000 – 500.000 Ft-ot másodfokú perköltség címén,

d./ II. r.alperesnek 84.500.000 Ft-ot vételár visszatérítése címén.

3.  A 2. pontban felmerült költségeket az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítsa.

4. A Pénzügyi bizottság nem támogatja, hogy a Győri Ítélőtábla Gf.IV.20.125/2015/8/I. számú részítéletével szemben a Kúria felé felülvizsgálati kérelmet nyújtson be az önkormányzat.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat 1-2-3. pontjának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

499/2015. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a Gf.IV.20.125/2015/8/I. számú részítéletről, az ún.   „Tátika” perről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Győri Ítélőtábla – az ún. „Tátika” perben hozott – Gf.IV.20.125/2015/8/I. számú jogerős részítéletét megismerte és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

2. utasítja Krisztin N. László polgármestert és a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési és adóosztály vezetőjét, hogy az ítéletben foglaltak szerint az ítélet kézhezvételétől számított 15 napon belül, vagyis 2015. december 15. napjáig gondoskodjon az alábbi költségek megfizetéséről:

a./ az É-V Kft. (8300 Tapolca, Barackvirág u. 11.) I.r. felperesnek és a Vasi Kapacitás Kft-nek (9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 19.) II. r. felperesnek

aa/ személyenként 2.000.000 – 2.000.000 Ft-ot vételár-előleg  visszatérítése címén, továbbá

ab/ egyetemlegesen 1.275.000 Ft-ot elsőfokú perköltség címén,

b./ az OTP Lízing Zrt. (1012 Budapest, Vérmező u. 4.) II. r. alperesnek   219.216 Ft-ot elsőfokú perköltség címén,

c./ I.r. felperesnek és II. r.felperesnek fejenként 500.000 – 500.000 Ft-ot másodfokú perköltség címén,

d./ II. r.alperesnek 84.500.000 Ft-ot vételár visszatérítése címén.

3. a 2. pontban felmerült öltségeket az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő:    elfogadásra azonnal

2. pontban foglaltakra 2015. december 15. napja

értesítésre 3 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály-vezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a 4. pontra vonatkozó bizottsági javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

500/2015. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a Gf.IV.20.125/2015/8/I. számú részítéletről, az ún.   „Tátika” perről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győri Ítélőtábla Gf.IV.20.125/2015/8/I.számú részítéletével szemben a Kúria felé  felülvizsgálati kérelmet nem nyújt be.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

2./ Napirendi pont

Keletköz Ügynökség Kft-vel történő együttműködésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy a KELETKÖZ Ügynökség Kft-vel – 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 36. – az Európai Uniós 2014-2020 fejlesztési program keretében megjelenő felhívásokra települési önkormányzat által benyújtani, megvalósítani kívánt egyes pályázatokban, projektekben, projekt előkészítésekben, projekt javaslatok kidolgozásában, pályázatok írásában, pályázat beadásában történő közreműködésben és projektmenedzsmentben történő együttműködés tekintetében az előterjesztés melléklete szerinti szerződés tervezetet fogadja el.

Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.

Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

501/2015. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

Keletköz Ügynökség Kft-vel történő együttműködésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a KELETKÖZ Ügynökség Kft-vel – 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 36. – az Európai Uniós 2014-2020 fejlesztési program keretében megjelenő felhívásokra települési önkormányzat által benyújtani, megvalósítani kívánt egyes pályázatokban, projektekben, projekt előkészítésekben, projekt javaslatok kidolgozásában, pályázatok írásában, pályázat beadásában történő közreműködésben és projektmenedzsmentben történő együttműködés tekintetében az előterjesztés melléklete szerinti szerződés tervezetet megtárgyalta és azt elfogadja.

2. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal, aláírásra, megküldésre 5 munkanap

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

 

3./ Napirendi pont

Badacsony „Városkapu” tervezési szerződés módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Városkapu” projekt megvalósításához kapcsolódó tervezési szerződés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal támogassa, valamint hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.

Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

502/2015. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony „Városkapu” tervezési szerződés módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városkapu” projekt megvalósításához kapcsolódó tervezési szerződés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal támogatja, valamint felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a képviselők és a meghívottak munkáját, és az ülést 17.00 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                  Kun István

polgármester                                                                        képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!