Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2015. 09. 30. soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 22/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Forintos Ervin               képviselő

Kun István                    képviselő

Laposa Bence              képviselő

Nagy Lajos                   képviselő                                       (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Nagy Miklós                  képviselő                                       (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                  jegyző

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Rakics Anna                  VN. Kft. képviseletében

Szabó Zoltán                  főépítész

Klie Zoltán                      településtervező

Simonné Visi Erzsébet   BÖÉE elnök

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                                      (7 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Miklós képviselő bejelentette távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

353/2015.(IX.30.) határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester napirendek előtt a televízió nyilvánossága előtt köszönetet mond mindazoknak, akik az 51. badacsonyi szüret rendezvényen részt vettek, vagy bármilyen módon segítették azt. Elmondja, hogy szeptember 30. az önkormányzatok napja, 2000-ben alkotta meg erre vonatkozó rendeletét a Kormány. A rendszerváltás idején, 25 évvel ezelőtt 1990. szeptember 30-án volt az első választás. Büszke lehet arra ez a testület, hogy a 25. évfordulón ők alkothatják az önkormányzatot. Megköszöni mindazok munkáját, akik az elmúlt időszakban polgármesterként, képviselőként, bizottsági kültagként vagy bármi módon segítették az önkormányzat munkáját. Reméli, hogy az utánuk következő generációk további évfordulókat ünnepelhetnek.

Ezek után javasolja, hogy a napirendek tárgyalására kerüljön sor. Elmondja, hogy az eredeti meghívóan 23 napirend szerepel, ehhez a Pénzügyi bizottság 2 sürgősségi indítványt javasolt. Ebből az egyik esetben nem indokolt a sürgősség, azt a pénteken tartandó Képviselői fórumon előzetesen megvitatják. Javasolja a Szünetmentes eszköz javítása tárgyú előterjesztést sürgősségi indítványként megtárgyalni. A sorrendiségre vonatkozóan érkezett egy indítvány emailben arra vonatkozóan, hogy a meghívó szerinti 15. napirendet 7.-ként tárgyalja a testület. A kérelmező viszont nincs jelen, távollétében nem tudjuk mennyire kell figyelembe venni a kérést. Megjegyzi, hogy ügyrendi kérdésben indítványt képviselő vagy a jegyző tehet, külső személy nem. Ha egy képviselő felkarolja a kérést, akkor van lehetőség a napirendi sor módosítására.  Kérdezi a képviselőket, hogy valaki felkarolja-e az indítványt.

 

Laposa Bence képviselő jelzi, hogy ő felvállalja.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a sorrendi módosítással, kézfelemeléssel jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

354/2015. (IX.30.) határozat

Napirendek sorrendiségének módosítására képviselői javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Laposa Bence képviselő a képviselő-testület 2016. szeptember 30-i soros ülése napirendjének 15. napirend „Tájékoztató a Badacsonytomaj közigazgatási területén működő vizitársulatok felméréséről” 7. napirendi pontként történő tárgyalására vonatkozó javaslatát nem támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Szünetmentes eszköz javítása tárgyú sürgősségi indítvány felvételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

355/2015. (IX.30.) határozat

Napirend felvételéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára a képviselő-testület 2016. szeptember 30-i soros ülése napirendjére 24. napirendi pontként a „Sürgősségi indítvány – Szünetmentes eszköz javítása” napirendet felveszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-i soros, nyilvános ülésének napirendjét 24 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

356/2015. (IX.30.) határozat

Napirendek elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i soros ülésének módosított napirendjét 24 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Tatay Sándor Általános iskola kérelme az üdültetés bevételének felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 3. Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szőke Margit Egyesület elnöke

 1. 4. Menü Kft. 2015. II. negyedévi beszámolója a gazdálkodás adatairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

 1. 5. Menü Kft. működésének felülvizsgálata és átszervezésre javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

 1. 6. Badacsonyörsi volt Kemping értékbecsléséről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: BÖÉE elnöke

 1. 7. Badacsonytomaj Város Településszerkezeti Tervének módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán városi főépítész

Klie Zoltán településtervező

 1. 8. Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán városi főépítész

Klie Zoltán településtervező

 1. 9. Államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. Önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. Helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele – helyi védelem alá helyezésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. „Szénégető dűlői szennyvízürítő rekultivációja” pályázat – szabálytalanság megállapítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. 332/2015. (VIII.26.) Képviselő-testületi határozat kiegészítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. Tájékoztató a Badacsonytomaj közigazgatási területén működő vizitársulatok felméréséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Badacsonytomaj Város közigazgatási területén található közkutakról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17. Országos Városmarketing Verseny

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. MLSZ Országos Pályaépítési Program – pályázati lehetőség

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Művészeti Albumokért Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Sürgősségi indítvány – Szünetmentes eszköz javítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. csatlakozzon a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.
 2. a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit fogadja el, és vállaljon kötelezettséget arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
 3. vállaljon kötelezettséget arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
 4. nyilatkozzon arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
 5. hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.

A Pénzügyi bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés mellékletét képező „A” és „B” típusú pályázati kiírások tartalmát fogadja el, azokat írja ki.

Kérje fel Wolf Viktória jegyzőt, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.

Wolf Viktória jegyző kéri az előterjesztésben szereplő mindkét határozati javaslatról dönteni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy harmadik alkalommal foglalkozik a testület ezzel a kérdéssel, az ösztöndíjjal próbáljuk a helyi fiatalokat támogatni. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását és az első javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

357/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.
 2. a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
 3. kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
 4. nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a pályázati kiírás tartalmával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

358/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező „A” és „B” típusú pályázati kiírások tartalmát elfogadja, azokat kiírja. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.

Határidő:    2015. október 5., egyebekben ütemterv szerint

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

2./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános iskola kérelme az üdültetés bevételének felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. a Tatay Sándor Általános Iskolában a 2015. évben szervezett nyári táboroztatás vonatkozásában készített elszámolást tárgyalja meg, azt jóváhagyólag vegye tudomásul.
 2. 2. a Klebelsberg Intézmény Fenntartóval kötött vagyonkezelési szerződés 26. pontjára hivatkozással az iskolában 2015. évben lebonyolított táboroztatás során keletkezett nettó (költségek levonása után keletkezett) bevétel 50%-ának, azaz 219.032,- Ft-nak,- Ft-nak (azaz kettőszáztizenkilencezer-harminckettő forintnak) az iskola épületére történő ráfordítását rendelje el.
 3. 3. a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatójának kérelmét fogadja el és a 2. pontban rögzített szerződés szerinti összegen túl további 470.657,- Ft (azaz négyszázhetvenezer-hatszázötvenhét forint) összeg átadását rendelje el 10 db ágy, 1 db tanterembe szükséges bútor és sötétítő függönyök beszerzése céljából az iskolában 2015. évben lebonyolított táboroztatás során keletkezett nettó bevétel terhére.
 4. 4. Kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját és a Klebelsberg Intézmény Fenntartót értesítse és a felhasználásra a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kiegészítésként elmondja, hogy az idei táboroztatási szezon előtt már felmerült, hogy az önkormányzat neve alatt bonyolódjon a táboroztatás, mert előfordulhat, hogy a befolyó összegre a KLIK igényt tart, vannak erre utaló jelek. Az idő rövidsége miatt ezt nem tudjuk lebonyolítani, de a Jegyző asszony a következő szezonra elintézi, hogy az önkormányzat legyen a tényleges kedvezményezett. Eddig nem kifogásoltuk meg a KLIK által benyújtott fogyasztási számlákat, törekedve a jó kapcsolatra. Most viszont megdöbbenve tapasztaltuk, hogy az áramszámlába beszámítják az alapdíjat is, mely jelentős összegű. Ezt nem tudja elfogadni, meg fogja kifogásolni. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

359/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános iskola kérelme az üdültetés bevételének felhasználására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskolában a 2015. évben szervezett nyári táboroztatás vonatkozásában készített elszámolást megtárgyalta, azt jóváhagyólag tudomásul veszi.
 2. a Klebelsberg Intézmény Fenntartóval kötött vagyonkezelési szerződés 26. pontjára hivatkozással az iskolában 2015. évben lebonyolított táboroztatás során keletkezett nettó (költségek levonása után keletkezett) bevétel 50%-ának, azaz 219.032,- Ft-nak,- Ft-nak (azaz kettőszáztizenkilencezer-harminckettő forintnak) az iskola épületére történő ráfordítását elrendeli.
 3. a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatójának kérelmét elfogadja és a 2. pontban rögzített szerződés szerinti összegen túl további 470.657,- Ft (azaz négyszázhetvenezer-hatszázötvenhét forint) összeg átadását rendeli el 10 db ágy, 1 db tanterembe szükséges bútor és sötétítő függönyök beszerzése céljából az iskolában 2015. évben lebonyolított táboroztatás során keletkezett nettó bevétel terhére.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját és a Klebelsberg Intézmény Fenntartót értesítse és a felhasználásra a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal

értesítésre 8 munkanap

2. pontban foglaltakra 30 nap.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szőke Margit Egyesület elnöke

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. A Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület kérelmét ne támogassa, tekintettel arra, hogy az idei költségvetésben tervezett támogatási keret kimerült.

2. Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az Alapítványt értesítse.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez a határozat nem azért született, mert a bizottság nem támogatja a helyi civil szervezeteket. Meg kell változni annak a gyakorlatnak, hogy a helyi civil szervezetek az önkormányzat pénzén szerveznek rendezvényeket. Vita volt arról, hogy ez az új költségvetési évben történjen-e, most pedig teljes egészében vagy részben biztosítsuk a kért összeget. Korábban is szó volt arról, hogy a civil szervezetek adják le éves programtervüket, a testület pedig eldönti, hogy abból mit szeretne támogatni. A saját bevételükből, pályázati forrásból támogatott rendezvények szervezését nem kívánjuk befolyásolni. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendeletet meg fogjuk alkotni, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Ez új alapokra helyezi az ilyen típusú támogatásokat.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy ebben az évben ad-hoc jelleggel támogattak hasonló, költségvetésben nem szereplő dolgokat. Javasolja a Kolping Egyesület kérelmére most 50 eFt-ot biztosítani.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az 50 eFt-os támogatással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

360/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Kolping Család Egyesület támogatási kérelméről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Forintos Ervin módosító indítványát elfogadva a Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület részére 50.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2015. évi általános tartalék kerete terhére biztosít.
 2. felkéri a Költségvetési- és adóosztályt, hogy a támogatási szerződést készítse elő, és a támogatás kifizetéséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az előirányzat módosítását a következő képviselő-testületi ülésre terjessze be.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

 

4./ Napirendi pont

Menü Kft. 2015. II. negyedévi beszámolója a gazdálkodás adatairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. A MENÜ Kft. 2015. II. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató adatait fogadja el.
 2. Hatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

361/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Menü Kft. 2015. II. negyedévi beszámolója a gazdálkodás adatairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A MENÜ Kft. 2015. II. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató adatait elfogadja.
 2. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezetője

5./ Napirendi pont

Menü Kft. működésének felülvizsgálata és átszervezésre javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a MENÜ KFT. működtetésének felülvizsgálatára vonatkozó javaslatokat tárgyalja meg és az alábbiakról döntsön:

 1. 1. rendelje el a MENÜ Kft. gazdálkodásának vizsgálatát azzal, hogy a 2015. I-III. negyedévet kell a vizsgálat alapjának tekinteni.
 2. 2. kérje fel Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy készítsen tájékoztatást a Ptk 3:44.§-a szerinti egyesülés vonatkozásában a MENÜ Kft. VN. Kft-be történő beolvadásához kapcsolódó jogi feladatok ellátásáról és az ahhoz kapcsolódó költségekről.
 3. 3. kérje fel Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezetőt, hogy az átalakítást célzó intézkedéshez kapcsolódó tulajdonos önkormányzatot terhelő kiadási oldalról készítsen kimutatást.
 4. 4. kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésre az előző pontokban megfogalmazott javaslatok végrehajtásáról számoljon be.

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, foglalja össze, hogy miről van szó.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy három alternatívát tűntettünk fel az előterjesztésben. Az első a jelenlegi főzőkonyha átalakítását célozza. Árajánlatokat kértünk be közétkeztetést végző külső vállalkozóktól, ezek összehasonlítása megtörtént. Ha ezt a variációt támogatja a testület, ki kell dolgozni, hogy a jelenlegi főzőkonyha tálaló vagy melegítő konyhává történő átalakítása mit jelentene. A második verzió a PTK. szerinti egyesítéssel jönne létre. Az önkormányzatnak van két Kft-je, a VN. Kft. alá olvadna be a Menü Kft. A bizottság a főzőkonyha fenntartása mellett a Menü Kft. VN. Kft. alá történő beolvadásának kidolgozását javasolta. A harmadik alternatíva szerint a Menü Kft. az óvoda alá integrálódna be, ez a Kft. jogutód nélküli megszűnését jelentené.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a jogi, pénzügyi és egyéb feltételrendszer birtokában lehet a végleges döntést meghozni. Most csak az irányt próbáljuk meghatározni. Szeretnénk a főzőkonyhát működtetni, ennek a leggazdaságosabb illetve leghatékonyabb formáját keresi a testület.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a jogi és gazdasági szempontok elhangzottak. Véleménye szerint akkor lehet esély a főzőkonyhát fenntartani, hogyha más szemlélettel magasabb színvonalú ételt tudunk előállítani. Ez a jelenlegi adagszámmal nem képzelhető el. Az átszervezéssel versenyképes konyhát kell létrehozni, mely a piacon megállja a helyét, és az adagszám jelentősen nőni tud.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy a munkahely teremtési szempontokat is figyelembe kell venni. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

362/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Menü Kft. működésének felülvizsgálata és átszervezésre javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ KFT. működtetésének felülvizsgálatára vonatkozó javaslatokat megtárgyalta és az alábbiakról dönt:

 1. elrendeli a MENÜ Kft. gazdálkodásának vizsgálatát azzal, hogy a 2015. I-III. negyedévet kell a vizsgálat alapjának tekinteni.
 2. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy készítsen tájékoztatást a Ptk. 3:44.§-a szerinti egyesülés vonatkozásában a MENÜ Kft. VN. Kft-be történő beolvadásához kapcsolódó jogi feladatok ellátásáról és az ahhoz kapcsolódó költségekről.
 3. felkéri Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezetőt, hogy az átalakítást célzó intézkedéshez kapcsolódó tulajdonos önkormányzatot terhelő kiadási oldalról készítsen kimutatást.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésre az előző pontokban megfogalmazott javaslatok végrehajtásáról számoljon be.

Határidő:             elfogadásra azonnal

egyebekben 2015. október 15

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

6./ Napirendi pont

Badacsonyörsi volt Kemping értékbecsléséről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: BÖÉE elnöke

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyörsi Kemping területét képező 2157/2; 2157/5; 2157/6; 2157/7; 2157/8; valamint a 2157/9; helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában ne rendelje el az értékbecslés elkészíttetését.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vezetői értekezleten hosszasan polemizáltak a bizottság javaslatáról, mely alapján módosító javaslattal él. Pontos számok nélkül nem tudunk a Belügyminisztériumnak válaszolni arra a kérdésére, hogy mennyi pénzre lenne szükségünk. A jobb oldali rész tekintetében két helyrajzi számról van szó, a nagyobbik részéről van pénzügyi információnk.  Szükség lenne a Balaton felé eső darabról is, illetve ezen kívül 5-6 baloldali ingatlanra vonatkozóan is. A testület szerint mindent meg kell tenni azért, hogy ezeket meg tudjuk vásárolni. A Belügyminisztériumtól kedvezőtlen választ kaptunk. A levelet minden érintett véleményezte, el fogjuk küldeni. Amennyiben megváltoztatnák a véleményüket, tudnunk kell egy összeget mondani, mely nem biztos, hogy az eladónak is megfelel. Viszont a vagyonrendelet értelmében csak értékbecslés mentén kialakított vételár vagy annál kisebb összeg jöhet szóba. Módosító javaslata, hogy a szükséges forrást a testület biztosítsa az értékbecsléshez.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy mi történik, ha a becsült értéket az eladó nem fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy akkor nem tudjuk megvásárolni. De ha valamit el akarunk érni, akkor az ahhoz szükséges lépéseket be kell tartani. Ezért szükséges az értékbecslés.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy ha a Belügyminisztérium támogatná a kivásárlást, akkor is érvényes-e az a határ, melyet az értékbecslés megszab.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy annyi pénzt adnak, amennyit tudnak, vagy akarnak. Tudomása szerint Balatonfüred is harmadát kapta az igényelt összegnek. A két dolog nincs direkt összefüggésben.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, hogy a terület bal oldali részének a végelszámolásban való értékesítése megtörtént, ez a rész nem eladó jelenleg. A 2157/4. hrsz-ú ingatlannak kellene pluszban megrendelni az értékbecslését. A többi nem a Badacsonypark Kft. illetve a Forrás Vagyonkezelési Rt. birtokában van. Csak a 2157/4.
hrsz-ú ingatlanra vonatkozó értékbecslést javasolja megrendelni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint bármikor kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy a tulajdonos mégis eladja az ingatlant. Az értékbecslés 6 hónapig érvényes. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a módosító indítvány elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

363/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi volt Kemping értékbecsléséről tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyörsi Kemping területét képező 2157/2; 2157/5; 2157/6; 2157/7; 2157/8 valamint a 2157/9 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában elrendeli az értékbecslés elkészíttetését a ZÉTA Ingatlanforgalmazó és Értékbecslő Irodától 180.000.-Ft összegben. A megbízási díj kifizetéséhez szükséges fedezetet, bruttó 180.000,- Ft-ot a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítja.

Határidő:       elfogadásra azonnal

megrendelésre és szerződéskötésre 5 munkanap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Településszerkezeti Tervének módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán városi főépítész

Klie Zoltán településtervező

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a 122/2005.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, és a 185/2010.(IX.29.) számú Képviselő-testületi határozattal módosított településszerkezeti tervet a 493/2013.(V.16.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott és a 466/2014.(VIII.14.) számú Képviselő-testületi határozattal megerősített, valamint az Állami Főépítész részére végső szakmai véleményezésre megküldött anyagban is szereplő, a határozat mellékletét képező településszerkezeti leírásban részletezett programpontokkal módosítsa.
 1. 2. jelen határozat mellékleteit e határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el:

a) 1. melléklet: Településszerkezeti leírás

b) 2. melléklet: TSZT/M jelű településszerkezeti terv M=1:10000

c) 3. melléklet: A BTSZ szerkezeti tervének és a kiemelt térségi övezeteinek térképi összehasonlítása a módosított településszerkezeti tervvel - értékelés

d) 4. melléklet: biológiai aktivitásérték számítás

 1. Kérje fel Szabó Zoltán főépítészt és Klie Zoltán településrendező vezető tervezőt, hogy a jóváhagyó záradékkal ellátott dokumentációt 2015. október 5. napjáig állítsák elő és a Badacsonytomaji közös Önkormányzati Hivatalban adják le.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Szabó Zoltán főépítész és Klie Zoltán településtervező urakat.  Kérdezi, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

364/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Településszerkezeti Terv jóváhagyásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a 122/2005.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott és a 185/2010.(IX.29.) számú Képviselő-testületi határozattal módosított településszerkezeti tervet a 493/2013.(V.16.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott és a 466/2014.(VIII.14.) számú Képviselő-testületi határozattal megerősített, valamint az Állami Főépítész részére végső szakmai véleményezésre megküldött anyagban is szereplő, a határozat mellékletét képező településszerkezeti leírásban részletezett programpontokkal módosítja.

2. jelen határozat mellékleteit e határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja:

a)       1. melléklet: Településszerkezeti leírás

b)       2. melléklet: TSZT/M jelű településszerkezeti terv M=1:10000

c)        3. melléklet: A BTSZ szerkezeti tervének és a kiemelt térségi övezeteinek térképi összehasonlítása a módosított településszerkezeti tervvel - értékelés

d)       4. melléklet: biológiai aktivitásérték számítás

3. felkéri Szabó Zoltán főépítészt és Klie Zoltán településrendező vezető tervezőt, hogy a jóváhagyó záradékkal ellátott dokumentációt 2015. október 5. napjáig állítsák elő és a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban adják le.

Határidő:  elfogadásra azonnal

értesítésre 2 munkanap

jóváhagyó záradékkal ellátott dokumentáció előállítása: 2015. október    05.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Szabó Zoltán városi főépítész

Klie Zoltán településrendező vezető tervező

 

 

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán városi főépítész

Klie Zoltán településtervező

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2010. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti a rendelettervezetben szereplő változásokat, mely a testület részére kiküldésre került. Az 1. mellékletben javasolja feltűntetni az elővásárlási jog tekintetében a 116/1., /2., /3.; /4., illetve a 2457/1. hrsz-ú ingatlanokat, illetve a módosító rendelettervezetben a 38.§ bekezdései módosulnának a megszövegezésben, mégpedig a (2) bekezdés:      A R. a következő 33.§ (9) bekezdéssel egészül ki, a (3) bekezdés: A R. a következő 33.§ (10) bekezdéssel egészül ki, a (4) bekezdés: A R. a következő 33.§ (11) bekezdéssel egészül ki és a 42.§ (3) bekezdése kiegészülne az alaprendelet 3-6. mellékleteinek hatályon kívül helyezésével is.

 

 

Szabó Zoltán főépítész megjegyzi, hogy az önkormányzatnak a Jegyző asszony által elmondott formában van lehetősége ezt a fajta jogát érvényesíteni, mely inkább településpolitikai kérdésnek tekinthető.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy a lakosság egy része nem tudja, hogy a tulajdonában lévő épület helyi védettségre javasolt. Pld. a Petőfi utcában egy kaput emiatt nem bonthat ki a tulajdonosa, a szemben lévő épület is védelemre jogosult. A védett épületekben még egy ablakon sem lehet változtatni.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy a helyi védelemre javasolt ingatlanok listáját a korábbi HÉSZ-ből emelték át, még nem vizsgálták felül. Ha a testület úgy dönt, hogy a helyi értékvédelmi rendeletet megalkotja, részleteiben meg fogják vizsgálni a listán szereplő létesítményeket. A lakosságnak is lesz lehetősége javaslatot tenni a törlésre vagy a védetté nyilvánításra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívó szerinti 12. napirend keretében fog a testület erről dönteni.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy tegnap érkezett egy indítvány Kálóczi Kálmántól. Kérdezi, hogy a testület kíván-e foglalkozni vele.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság foglalkozott vele, de javaslatot nem tett.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy a beterjesztő kéri, hogy a településrendezési eszközök a kompot ne tartalmazzák, a településrendezési koncepcióban szereplő szövegezést kéri törölni. Ennek vizsgálata nem tárgya a mai ülésnek. A helyszín a Balaton parton helyezkedik el, a Vízpart Rehabilitációs Tanulmány hatálya alá tartozik, nem az önkormányzat döntési kompetenciája. Arról egy magasabb szintű jogszabály rendelkezik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a levélben több tévedés is van, pld. az, hogy a Képviselő-testület most már támogatja a Világörökséghez való tartozást. Erre vonatkozó határozat nem született. Valóban többször beszéltek róla, tanulmányúton vettek részt, változni látszik a szemlélet, de pillanatnyilag a testület elutasító határozata van érvényben. Az elmúlt 10 évben Badacsonytomaj nem akarta, hogy a világörökség várományosai közé bekerüljön. A komp a testület fejlesztési programjában kiemelt programként szerepel. Állami pénzen a Balatoni Hajózási Zrt. készített egy megvalósítási tanulmányt az előző testület időszakában. Megnyugtató válaszokat kaptunk környezetvédelmi és egyéb kérdésekre, ezért a komp programot támogatandónak gondoljuk.

 

Forintos Ervin képviselő ismerteti, hogy a rendelettervezet 2015. szeptember 8-án a Veszprém Megyei Kormányhivatalban az állami főépítészi feladatot ellátó munkatársakkal egyeztetésre került, véglegesítették és elfogadták.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a rendelet tervezet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

24/2015. (X.01.)

önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló

8/2010. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Krisztin N. László polgármester megköszöni mindazoknak, akik a több éves munkában részt vettek. Örül annak, hogy ez a folyamat lezárult. Kéri a főépítész urat, hogy adjon tájékoztatást a még hátralévő feladatokról.

 

Szabó Zoltán főépítész ismerteti, hogy a vonatkozó jogszabály szerint a HÉSZ-t módosító rendeletet 15 napon belül meg kell küldeni az összes véleményezésben résztvevő államigazgatási szervnek. Nekik 15 nap áll rendelkezésükre az áttanulmányozására és esetleges jelzés megtételére. A rendelet ezután, legkevesebb 30 nap múlva léphet hatályba. Igyekszünk a legrövidebb időn belül kiküldeni a véglegesített, záradékkal ellátott anyagot. A hatályba lépést követően válik minden építési hatósági eljárás jogi alapjává, 2018. december 31-ig lehet alkalmazni. Nem lett volna érdemes olyan anyagot készíteni, mely korlátlan ideig alkalmazható, mert folyamatban van az összes építési jogszabály átalakítása, a Balaton törvény módosítása 2017. december 31-i határidővel. 2018. december 31-ig meg kell alkotni a megváltozó jogszabályok szerint az új településrendezési eszközöket.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a főépítész úrral folyamatosan konzultálni fogunk, mivel láthatóan a módosításra ismételten szükség lesz.

 

Klie Zoltán településtervező elmondja, hogy a HÉSZ illetve ahhoz tartozó szabályozási terv módosítható bármelyik területrészhez kapcsolódóan.

 

 

9./ Napirendi pont

Államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló rendeletet fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

25/2015. (X.01.)

önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

10./ Napirendi pont

A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletet fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

26/2015. (X.01.)

önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

11./ Napirendi pont

Önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       Kérje fel a Műszaki Osztályt, hogy egyeztessen a Masszi Építésziroda Kft-vel arról, hogy a Badacsonytomaj Város Közösségi Ház és Rendezvénytér II. ütemét az eredeti tervek szerint tervezze meg és engedélyeztesse.

A három üzlettulajdonossal kösse meg a szerződést az üzletek megvásárlására

-       A Badacsonytomaj 734. hrsz-ú ingatlanra benyújtott, Hársfalvi József építészmérnök által készített szociális bérlakások kialakítása tervvariációk közül az I. változatot fogadja el, azt javasolja megvalósítani.

Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy az építési engedélyeztetéshez szükséges eljárást indítsa el.

Az 1. pontban körülírt terv engedélyezési eljárásához szükséges kiadásokat a tartalék terhére biztosítsa.

-       A Badacsonytomaj, József Attila utcában a bal oldali járdaszakasz körforgalomtól a Sport utcáig történő felújításához  2015. évben ne biztosítson fedezetet.

-       Javasolja a badacsonyi ABC parkoló felújítását a Képviselő-testület napirendjére felvenni. A sürgősségi indítványt az alpolgármester úr készítse el a műszaki osztály bevonásával, mely tartalmazza a munkavégzés ütemezését is.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy három olyan ügyet tartalmaz az előterjesztés, mely pillanatnyilag áll, de döntést kell hozni róluk. A Városháza és rendezvénytér egyik fele még megújításra szorul, ezért tárgyalásokat folytattunk a Tájház udvaron lévő 4 üzlet tulajdonosával. Hárman az értékbecslés szerint hajlandóak értékesíteni az ingatlanjukat, egy tulajdonossal többszöri kísérlet ellenére sem sikerült megegyezni. A bizottság azt javasolta, hogy az eredeti terveknek megfelelően készítse el a tervező a terveket. A testület pályázati eljárás keretében választotta ki a Masszi Építésziroda Kft-t, ők készítették a meglévő rész terveit is.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy nyilvánosságra hozható-e név szerint, hogy melyik üzlettulajdonos nem járul hozzá, hogy az önkormányzat megvásárolja az ingatlant.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ezt most nem kellene megtenni. Az önkormányzat csak az értékbecslésben meghatározott áron vásárolhat. Ha valaki magasabb összeget kérne, nincs lehetősége annak kifizetésére. Nem állítja, hogy itt ez a helyzet, de elméletileg  ez is gondot jelenthet.

 

Laposa Bence képviselő megérti képviselőtársa dühét, de előre kell menni, kialakítani egy megfelelő környezetet. Az egy darab üzlethelyiség maradjon meg, körülötte készüljön el a végleges állapot, mely után reményei szerint a pozitív megoldás megszületik.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy ez a helyzet egy műszaki és időbeni ütemezést tesz szükségessé. Nem jelenti azt, hogy örökre ott marad az üzlet. A terv egy végleges állapotot tartalmaz egyfajta ütemezéssel, mert a végrehajtás most még korlátozva van.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért az elmondottakkal, a vitát lezárja.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja arra vonatkozóan, hogy az eredeti verzió szerinti terv legyen aktualizálva, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

365/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Közösségi ház és rendezvénytér II. ütem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Közösségi Ház és Rendezvénytér II. ütem építéséhez szükséges tervezési munkák vonatkozásában felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a tervező Masszi Építésziroda Kft-vel egyeztessen arról, hogy a Badacsonytomaj Város Közösségi Ház és Rendezvénytér II. ütemét az eredeti tervek szerint tervezze meg és engedélyeztesse.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a három üzlettulajdonossal a szerződést az üzletek megvásárlására megkösse.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület szociális bérlakások építését határozta el, kijelölve ehhez a VN. Kft. raktáraként működő épületet. A kiválasztott tervező 2 alternatívát dolgozott ki. Kéri a műszaki osztályvezetőt, hogy ismertesse azokat. Elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság az I-es változatot támogatta.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az egyik változat 9 kisebb – 25-30 m2-es – lakást, a másik terv 6 db kb. 50 m2-es lakás kialakítását tartalmazza. Ha konkrétan szociális bérlakásokról van szó, akkor mérlegelni kell, hogy erre a célra melyik alkalmasabb.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület elképzelése szerint a fiatalok helyben maradását is segíthetnék ezek a lakások, akár fecskelakásnak is nevezhetők.

 

Kun István képviselő szerint a kis garzonlakások élvezhetetlenek, haszontalan tereket tartalmaz ez a verzió. Ezért is szavazott a bizottság a másik változatra.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy a megvalósítás pénzügyi részére nem tértek ki. Műszakilag támogatja a bizottság javaslatát, de a pénzügyi fedezetet nem látja hozzá. Kérdezi, hogy milyen költségkeretből és milyen ütemezéssel lehetne megvalósítani. A Városháza és rendezvénytér II. üteméhez jobban található olyan konstrukció, mely alapján megépíthető.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy pillanatnyilag mindkét esetben a tervezésről beszélünk. A Városháza és rendezvénytér II. ütemének tervezéséhez a tervező kiválasztása megtörtént, a tervezéshez a pénzügyi fedezetet hozzárendeltük.  A TOP rendszerhez benyújtott projekt ötletek elfogadásra kerültek, hazai forrás kategóriában elvileg pályázati forrást találhatunk rá. A másik program vonatkozásában a tervezés zajlik, a fedezetet biztosítottuk hozzá. Megjelentek az első TOP-os anyagok, van ilyen lehetőség. A forrás megszerzéséhez engedélyes tervekre van szükség.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy a költségvetésünk tartalmaz lakásalap megnevezésű forrást, melyben tavaly 12-13 millió forint volt. Felmerült, hogy a szociális bérlakások terveztetésére kell fordítani ezen összeget, így a fedezet rendelkezésre áll.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tervezés finanszírozása a fejlesztési alapból történt, a lakásalapból a Tájház udvaron lévő épület tűzfalához támaszkodó két lakást szerettük volna megépíteni.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a szándék meg van, a pénzügyi forrást meg kell próbálni előteremteni. Mindent meg kell tenni azért, hogy ez a program mielőbb megvalósulhasson.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem lenne célszerű saját zsebből megépíteni, forrást kell találni rá. Bár olyan eset is előfordulhat, mint pld. a badacsonyi ABC parkoló vonatkozásában. A parkolót szeretnénk megújítani, de az engedélye lejárt. A tervező meghalt, aktualizálni nem tudja a terveket. Újra kell terveztetni és engedélyeztetni, amiből problémák alakulhatnak ki, időbeni elcsúszások lehetnek.  Az új testület kinyilvánította, hogy a parkoló tűrhetetlen állapotban van, meghozta a döntését, komplexen próbálta megterveztetni a csapadékvíz elvezetés, árok lefedés, iszapfogó, egyebekkel együtt. A beruházási költség meghaladja a 30 millió forintot, dönteni kell a munka szakaszolásáról, ennyit nem tudunk rákölteni. A szociális bérlakásokkal kapcsolatosan a bizottság az I. változatot, a 6 lakásos verziót támogatta. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

366/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Szociális bérlakások építéséről Badacsonytomaj 734 hrsz-ú ingatlanon

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 734 hrsz-ú ingatlanra benyújtott, Hársfalvi József építészmérnök által készített szociális bérlakások kialakítása tervvariációk közül az I. változatot fogadja el, azt javasolja megvalósítani.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az építési engedélyeztetéshez szükséges eljárást indítsa el.
 3. a 1. pontban körülírt terv engedélyezési eljárásához szükséges kiadásokat a tartalék terhére biztosítja.

Határidő:        elfogadásra azonnal

eljárás megindításra 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester a József Attila utcai járda felújításával kapcsolatosan elmondja, hogy a benyújtott pályázatunk nem volt eredményes. Ha a testület önerőből megvalósítja, akkor készülhet el. Megvitatandó, hogy érdemes-e nekiállni, erre az idén, vagy inkább tavasszal kerüljön sor.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a testület tavasszal eldöntötte, hogy önerőből építteti meg a járdát. Utána jött a pályázati lehetőség, melyen nem nyertünk. A bizottság most nem javasolta a felújítását. Módosító indítvánnyal él arra, hogy a felét vagy a legrosszabb részt csináltassuk meg az idén, biztosítva hozzá a fedezetet.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy jelentősen növeli a költségeket, hogy a járda mellett szegélyt is kell rakni.

 

Kun István képviselő szerint 800 méter hosszú járda 8 millió forintból megépíthető, ehhez képest most 14 milliós költségről kellene szavazni. Jövőre is lesznek pályázatok, de megkezdett beruházás esetén nem lehet pályázni. Esetleg akkor tudja támogatni, ha mód van a szakaszolására, a legrosszabb részt fel tudnánk újítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testületnek az volt a szándéka, hogy a fejlesztések jelentős részét a VN. Kft. végezze. Ők csinálták pld. a járdát a körforgalomnál, a Tűzoltóság és a Kert utca közötti szakaszon is. Az ügyvezető jelezte, hogy kapacitásbeli problémák felmerülhetnek.

 

Rakics Anna VN. Kft. képviseletében megjegyzi, hogy 3 főnek a szerződése határozott időre meg lett hosszabbítva. Úgy gondolja, hogy még ebben az évben egy része elkészülhetne a járdának.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy ügyvezető azért foglalkoztatja tovább az embereket, mert ezekre a munkákra alkalmazná őket. Ezért is javasolja, hogy ha anyagilag is megoldható, egy része készüljön el az idén a járdafelújításnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy először 7 millió forint körüli számot kaptunk a felújításra, a pályázatban ez 11 millióra változott. Most 14 millióról beszélünk. Az ABC parkolónál a 6 millióra jelzett felújítás 30 millióba kerül. Javasolja most a járda felújításához egy keretösszeg elfogadását, majd a képviselői fórumon kerüljön sor az első szakasz megállapítására.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy nincsenek vállalkozói árajánlataink. A múltkori járdaépítésnél is a 6-7 árajánlat között voltak olyanok, melyek olcsóban voltak a költségvetési kiírásnál. Biztos abban, hogy érdemes lenne egy ilyen kiírást tenni, nem elvitatva a VN. Kft. jogát, de a Fő utca esetében is nagyon jó ajánlatot kaptunk.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért ezzel, és javasolja, hogy a képviselői fórumon lépjünk tovább a témában. Egy rendkívüli ülésre október elején a társulással összefüggésben szükség lesz, akkor ebben is tud dönteni a testület.  Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

367/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

József Attila utcai járda felújításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila utca járdafelújítását képviselői fórum keretében javasolja továbbtárgyalni.

A végleges döntésre október elején rendkívüli ülés keretében kerüljön sor.

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben rendkívüli ülés keretében

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy a Tájház udvarban lévő 4 üzletre tavaly decemberben készült értékbecslés, 14,7 millió forintot megállapítva, melynek aktualizálását kértük. Az értékbecslő továbbra is ezt az összeget adta meg, 3.750 eFt-ban, 3.750 eFt-ban, 4.000,- Ft-ban illetve 5.900,- eFt-ban meghatározva az egyes üzletek forgalmi értékét. Az önkormányzat tartaléka az utolsó költségvetés módosítás szerint 125.569 eFt, melyben még nem kerültek átvezetésre az augusztusi ülésen elfogadott kötelezettségvállalások. A forrás tehát rendelkezésre áll.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az önkormányzat tartalék pénze nem paralel ezzel a számmal. 250 milliós lekötésünk van, illetve még 30 millió van lekötve hosszabb távra. Ez azt mutatja, hogy a testület jó döntéseket hozott, pld. a közös hivatal ügyében is.

 

Krisztin N. László polgármester átadja az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármesternek.

 

Wolf Viktória jegyző a 365/2015. (IX30.) határozatot javasolja kiegészíteni azzal, hogy a Képviselő-testület a 116/1., /3., /4. helyrajzi számú ingatlanok adás-vételéhez 13.650 eFt-ot biztosít a tartalék terhére, illetve felhatalmazza polgármester urat az adás-vételi szerződés aláírására, dr. Gáli Mihály ügyvédet a szerződés előkészítésére és ellenjegyzésére..

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy egy éve havi szinten rendszeresen előkerült ez a téma, már biztosan minden képviselő tud dönteni.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a jegyző asszony javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

368/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Közösségi ház és rendezvénytér II. ütem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 365/2015.(IX.30.) határozatát kiegészíti azzal, hogy

 1. a Képviselő-testület a 116/1., /3., /4. helyrajzi számú ingatlanok adás-vételéhez 13.650 eFt-ot biztosít a 2015. évi költségvetési tartalék terhére.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adás-vételi szerződések aláírására
 3. megbízza dr. Gáli Mihályt az adásvételi szerződés elkészítésére és ellenjegyzésére.

 

Határidő:    elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

 

12./ Napirendi pont

Helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele – helyi védelem alá helyezésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester az ülés vezetését visszaveszi.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       Rendelje el a helyi építészeti örökség értékeinek feltárását, számbavételét és védetté nyilvánítási eljárásának megindítását annak fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása érdekében a hatályos jogszabályi előírások figyelembe vétele mellett.

-       Kérje fel Szabó Zoltán főépítészt, hogy az 1. pontban rögzített feladatok ellátásában és a helyi védetté nyilvánítás szakmai előkészítésében vegyen részt.

-       Kérje fel a Műszaki Osztályt, hogy a helyi építészeti örökség értékeinek feltárásához, számbavételéhez kapcsolódóan hirdetményi úton tájékoztassa a lakosságot, illetve javaslattétel céljából keresse meg a helyben érintett civil szervezetek képviselőit.

-       Kérje fel Wolf Viktória jegyzőt, hogy a helyi védetté nyilvánításról, annak megszüntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő korlátozásokról és kötelezettségekről és támogatásokról az önkormányzati rendeletet készítse elő.

-       Javasolja megvizsgálni védett épületté nyilvánítását az Udvardy Erzsébet Galériának.

-       Javasolja Szabó Zoltán főépítész megbízását 2015. december 31. napjáig meghosszabbítani és felhatalmazni Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a főépítész urat, hogy ezzel kapcsolat gondolatait mondja el.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy sokakban joggal felvetődhet a kérdés, hogy miért kell ez a rendelet. Az utóbbi időben sok változás történt, a nagyon következetesen működő Műemlékvédelmi Hivatal illetve Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a korábbi formájában nem létezik. A védett létesítmények köre lecsökkent, felértékelődött az önkormányzatok jogalkotásának szerepe, hogy a nagy értékekkel bíró hangulatot és településképet őrizni tudják.  A helyi értékvédelemről szóló rendelet illetve a településképi eljárásokról szóló rendelet adja meg az önkormányzatoknak a hatáskört a településkép védelmére.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy érkezett olyan konkrét kérés, hogy az önkormányzat vegyen védettség alá egy épületet, mivel a tulajdonosa úgy tájékozódott, hogy bizonyos pályázatok esetében ez előnyt jelent.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a határozati javaslat 6 pontban sorolja fel az előkészítéshez szükséges intézkedéseket. Az 5. pont kiegészítését javasolja azzal, hogy a 24/2015. számú önkormányzati rendelet (HÉSZ) 4. függelékében helyi védettség alá tartozó épületek vizsgálata is történjen meg.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy helyi védettség alá tartozó épület megszűntetése mennyi időt vesz igénybe.

 

Szabó Zoltán főépítész megjegyzi, hogy nincs kizárva, hogy ilyen történjen. Nem annyira szigorú folyamat, mint egy egyedileg védett műemlék épület kezelése.

 

Nagy Lajos képviselő a badacsonyi hegyen lévő szép kúriák védelmét támogatja, de pld. a Petőfi utcában lévő két kapuoszlop véleménye szerint nem tartozik ebbe a körbe.

 

Orbán Péter alpolgármester 9.32 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását az elhangzott kiegészítéssel együtt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

369/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele – helyi védelem alá helyezésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a helyi építészeti örökség értékeinek feltárását, számbavételét és védetté nyilvánítási eljárásának megindítását annak fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása érdekében a hatályos jogszabályi előírások figyelembe vétele mellett.
 2. felkéri Szabó Zoltán főépítészt, hogy az 1. pontban rögzített feladatok ellátásában és a helyi védetté nyilvánítás szakmai előkészítésében vegyen részt.
 3. felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a helyi építészeti örökség értékeinek feltárásához, számbavételéhez kapcsolódóan hirdetményi úton tájékoztassa a lakosságot, illetve javaslattétel céljából keresse meg a helyben érintett civil szervezetek képviselőit.
 4. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a helyi védetté nyilvánításról, annak megszüntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő korlátozásokról és kötelezettségekről és támogatásokról az önkormányzati rendeletet készítse elő.
 5. javasolja megvizsgálni védett épületté nyilvánítását a(z)

a)    Udvardy Erzsébet Galériának

b)    HÉSZ 4. függelékében felsorolt és védett épületté javasolt ingatlanoknak

 1. Szabó Zoltán főépítész megbízását 2015. december 31. napjáig meghosszabbítja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben legkésőbb 2015. december 31.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Szabó Zoltán főépítész

 

13./ Napirendi pont

„Szénégető dűlői szennyvízürítő rekultivációja” pályázat – szabálytalanság megállapítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy rendelje el a KDOP-4.1.1/B-09-2010-0002 számú „Badacsonytomaj Szénégető Dűlői Szennyvízürítő Rekultivációja” című pályázattal kapcsolatban az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság által megállaított szabálytalanság értelmében 4.376.091,- Ft + 156,- Ft/nap ügyleti kamat összeg megfizetését a Közreműködő Szervezet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290366-00000055 számú számlájára történő átutalással, mely összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítsa.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a szénégető dűlői szennyvízürítő rekultivációja mintegy 60 millió forintba került. A pályázat lebonyolódott, a közreműködő szervezet átvette. Utóellenőrzés során egy másik szerv szabálytalanságot állapított meg, ez keletkezteti a visszafizetési kötelezettséget. A döntést megfellebbeztük, de nem volt eredményes. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

370/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

„Szénégető dűlői szennyvízürítő rekultivációja” pályázat – szabálytalanság megállapítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a KDOP-4.1.1/B-09-2010-0002 számú „Badacsonytomaj Szénégető Dűlői Szennyvízürítő Rekultivációja” című pályázattal kapcsolatban az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság által megállaított szabálytalanság értelmében 4.376.091,- Ft + 156,- Ft/nap ügyleti kamat üsszeg megfizetését a Közreműködő Szervezet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290366-00000055 számú számlájára történő átutalással, mely összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

átutalásra 2015. szeptember 30.

Felelős:     Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a tervezői felelősség megállapítására vonatkozó vizsgálat folyamatban van, de még nincs abban a fázisban, hogy döntési helyzetet hozzon.

 

14./ Napirendi pont

332/2015. (VIII.26.) Képviselő-testületi határozat kiegészítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a badacsonyi Városkapu projekt építészeti tervezőjének kiválasztásáról szóló 332/2015. (VIII.26.) határozatát egészítse a következőképpen:

 1. 1. A tervezéshez szükséges 6.100.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 7.747.000,- Ft (azaz hétmillió-hétszáznegyvenhétezer forint) összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
 2. Felkéri a Költségvetési és adóosztályt, hogy az előirányzat átcsopoortosításához szükséges előterjeszétsi anyagot a Képviselő-testület soron következő ülésére készítse elő, felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy azt terjessze be.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tegnapi egyeztetésre két fő érkezett, mivel volt a cégnek egy olyan vállalása, hogy a konkrét tervezési feladaton túl ránéznek a településre, és tesznek javaslatokat. Jeleztük, hogy nem szeretnénk visszafelé menni, de örömmel fogadunk minden javaslatot. A tervezők a mai napon hozzák a terveket, a szerződés aláírására is sor kerülhet egyetértés esetén.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy a határidő november 1.

 

Orbán Péter alpolgármester 9.40 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

371/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

332/2015. (VIII.26.) Képviselő-testületi határozat kiegészítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonyi Városkapu projekt építészeti tervezőjének kiválasztásáról szóló 332/2015. (VIII.26.) határozatát kiegészíti azzal, hogy

 1. A tervezéshez szükséges 6.100.000,- Ft + ÁFA összeget, azaz bruttó 7.747.000,- Ft (azaz hétmillió-hétszáznegyvenhétezer forint) összeget az önkormányzat 2015. évi költségveésének tartalék kerete terhére biztosítja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
 2. Felkéri a Költségvetési és adóosztályt, hogy az előirányzat átcsopoortosításához szükséges előterjeszétsi anyagot a Képviselő-testület soron következő ülésére készítse elő, felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy azt terjessze be.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

Soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető

 

 

15./ Napirendi pont

Tájékoztató a Badacsonytomaj közigazgatási területén működő vizitársulatok felméréséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a vizitársulatokkal lehatárolt területek felméréséről szóló tájékoztatót jóváhagyólag vegye tudomásul.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület a badacsonyörsi településrészen keletkezett probléma kapcsán elhatározta, hogy a többi, hasonló elven működő ivóvíz hálózat képviselőjét is megkeresi. A kiküldött levélre egyetlen választ sem kaptunk. Így nehéz együttműködni és segíteni. A lakossági összefogással megépített többi ivóvízrendszer szerencsére egyelőre probléma mentesen üzemel. A Kisfaludy Forrás PJT. által szervezett csoportnak a Kisfaludy forrásra vonatkozó engedélye 5-6 év múlva lejár. Ezért a testület úgy döntött, hogy mérjük fel ezeket a rendszereket és kérjünk tervezői ajánlatot az új rendszerre. Ezt kérte az egyik szponzor is, aki 1,8 millió forinttal segítette a badacsonyörsi településrész ivóvíz problémájának megoldását.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a Szőlőhegyi úton a DRV. épít ki egy rendszert. Kérdezi, hogy mi történt ott.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy kértünk erre választ, de nem kaptunk.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a testület nem szeretné, ha megismétlődne az örsi helyzet, ezt megelőzendő született meg a határozat. A bizottsági ülésen megdöbbenve szembesültek azzal, hogy az érintettek nem reagáltak a megkeresésre, a testület által tett gesztusra, miszerint biztosítja a tervezés költségét és nyilvánvalóan részt venne a kivitelezésben is. A testület mindent megtett, ha az érintettek nem működnek együtt, akkor nem tudunk megoldást találni.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, hogy tegnap két szervezettel beszélt. Az egyik az Erdős köz Badacsonyörsön, melynek hivatalosan 8, valójában 7 érintettje van. Az általuk írt levelet szeretné felolvasni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy most nem hallgatjuk meg a levelet.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, hogy azért akart hozzászólni, hogy tisztázzuk, mit tekintünk vizitársulatnak. 11-8-8 családot látnak el kisebb együttműködések. Igazából a kisörshegyi sem vizitársulat. Pontosan arról beszélt Hartai úr, hogy ezeket a kicsiket is fel kell deríteni. A DRV-s vezetékrendszer 800 méterre van. Neki legalább 4 ilyen kisebb rendszerről van tudomása, belterületi részen. A vagyonkezelőhöz és a DRV-hez is fordultak. Az érintettek csatorna díjat és talajterhelési díjat is fizetnek. Megjegyzi, hogy 80-100 m3-es hiányok vannak.

 

Krisztin N. László polgármester felhasználva a TV nyilvánosságát, kéri azokat, akiknél ilyen rendszer működik, valaki vállalja fel és írjon az önkormányzatnak illetve neki, összefoglalva az adott terület helyzetét és problémáját. Így tovább tudnánk lépni.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy a testület nem kíván külön stábot felállítani ezen rendszerek felderítésére. Ha valakinek problémája van, jelezze, mutassa meg a területet, és az önkormányzat meg fogja terveztetni a hálózatot. Kéri, hogy ez jelenjen meg a Badacsony újságban  és a honlapon is.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a vizitársulatok megalakításának jogszabályi előírásai vannak. A kisörshegyi vizitársulat azért nem tudott megalakulni, mert nem volt meg a 2/3-os többség. Tehát ilyen esetekben előzetes egyeztetés szükséges a társulat megalakítására, majd tulajdonba illetve üzemeltetésre át kell adni a rendszert.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítésekkel együtt a tájékoztatást tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

372/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj közigazgatási területén működő vizitársulatok felméréséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vizitársulatokkal lehatárolt területek felméréséről szóló tájékoztatót – a napirendi vita során elhangzott kiegészítésekkel együtt – jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

 

16./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város közigazgatási területén található közkutakról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város közigazgatási területén található közkutakról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

373/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város közigazgatási területén található közkutakról tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város közigazgatási területén található közkutakról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

17./ Napirendi pont

Országos Városmarketing Verseny

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának Marketing Intézete által meghirdetett „Együttműködve versenyezni” IV. Országos Városmarketing Versenyhez ne csatlakozzon.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

374/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Országos Városmarketing Verseny

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának Marketing Intézete által meghirdetett „Együttműködve versenyezni” IV. Országos Városmarketing Versenyhez nem csatlakozik.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

18./ Napirendi pont

MLSZ Országos Pályaépítési Program – pályázati lehetőség

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az MLSZ műfüves focipálya építése címmel a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Országos Pályaépítési Program IX. üteme keretében, építéssel járó beruházás megvalósítására vonatkozó műfüves focipálya építésére ne adjon be pályázatot.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy a kisméretű 12 x 24 műfüves labdarugó pálya építése 16,8 millió forintba kerülne várhatóan, 30 %-os önerő mellett, az opciós tételek nélkül. A karbantartási költség éves szinten 6-700 eFt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tornaterem nagyságú pálya megvalósításához 5 milliós önerőt kellene biztosítani. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy próbáljunk más pályázati forrást keresni a megvalósításhoz.  Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

375/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

MLSZ Országos Pályaépítési Program – pályázati lehetőség

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az MLSZ műfüves focipálya építése címmel a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Országos Pályaépítési Program IX. üteme keretében, építéssel járó beruházás megvalósítására vonatkozó műfüves focipálya építésére nem ad be pályázatot.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

19./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy a pályázati tájékoztató a jövőben részletesebb tartalommal készüljön, a pályázatokkal foglalkozó kolléga erre figyeljen oda. Az elmúlt hetekben több olyan megkeresést kaptunk, melyek a majdan megjelenő pályázatokról adnak tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

376/2015.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

 

20./ Napirendi pont

Művészeti Albumokért Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Művészeti Albumokért Alapítvány által kiadásra kerülő Balaton–albumot ne rendelje meg.

Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az Alapítványt értesítse.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István képviselő megjegyzi, hogy a leírásból nem érhető pontosan, hogy mennyibe kerülne az önkormányzatnak a könyv. Az elővásárlási ár 3.950,- Ft, a vásárlási ár 3.000,- Ft. Ha pld. 7.000,- Ft-tért eladhatnánk a Múzeumban, az nem lenne rossz.

 

Krisztin N. László polgármester nem támogatja az Alapítvány kérelmét. Ha kiadványokat szeretne támogatni, akkor pld. a Badacsony története című könyv kiadására költene. A könyv aktualizálása nem történt meg, szerényebb utánnyomására lenne szükség. Tamás István hozzátartozója azzal kereste meg, hogy megtalálta az író naplóját. Kiadásához kért támogatást.  Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

377/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Művészeti Albumokért Alapítvány kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Művészeti Albumokért Alapítvány által kiadásra kerülő Balaton-albumot nem rendeli meg.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az Alapítványt értesítse.

 

Határidő:    elfogadásra azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

 

21./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

378/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 10.00 órakor el kell mennie. Kéri, hogy ezért a meghívó szerinti 23. napirend kerüljön most megtárgyalásra. Kéri, hogy aki a sorrendi módosítást támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

379/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek cseréjéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti 23. napirendi pont „Tájékozató a két ülés között történt fontos eseményekről” előrehozataláról, 22. napirendként történő tárgyalásáról dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

22./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László megköszöni az előterjesztés okán azoknak a képviselőknek, akik bármilyen módon aktívan hozzájárultak a testületi ülésen és a két ülés közötti időszakban a folyamatokhoz, különböző tárgyalásokon segítettek, vagy önállóan kezeltek problémákat. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő utólag is elnézést kér azért, hogy Horváth Ferenc és családjával történő tárgyaláson nem vett részt. A bizottsági ülésen nem tett erre ígéretet, de azt szerette volna, ha minél több képviselő-társa jelen van.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további felvetés van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

380/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N.  László polgármester az ülés vezetését

10.00 órakor átadja Orbán Péter alpolgármesternek, és távozik a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

23./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a lejárt határidejű önkormányzat döntések végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy a 330/2015. (VIII.26.) számú határozatban megállapított 200 Ft/m2 bérleti díjat elfogadta-e a kérelmező.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy igen, tudomása szerint ő ajánlotta fel ezen összeget.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen már jelezte, hogy a Városkapu projekt tervezése kapcsán van egy olyan épület, melynek a kérdését kezelni kell. Jegyző asszony azt ígérte, hogy a folyamat felgyorsul. Kéri ezt szorgalmazni, különben javasolni fogja a dolog más irányú rendezését.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy ügyvéd úrral már beszélt erről.

 

Forintos Ervin képviselő az iskolai szakkörök vonatkozásában született határozatokkal kapcsolatosan kér tájékoztatást. Megjegyzi, hogy az óvoda tekintetében a pénzmaradványból az udvart kellene rendbe tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szerződések megkötésre kerültek az angol szakkör kivételével, mivel arra nem volt megfelelő érdeklődés. Ehelyett az Acro Dance Egyesülettel történt szerződéskötés, a szakkörön az óvodás gyerekek is részt vehetnek. Mindegyik szakkör létszáma meghaladja a 10 főt. Az önrészre vonatkozóan nem kaptunk tájékoztatást. Az óvoda pénzmaradványáról a Társulási Tanács, illetve azt megelőzően a Pénzügyi bizottság tárgyalt. Egy költségvetési kimutatást kért a pénzügyi osztálytól, de az osztályvezető távolléte miatt még nem kapta meg. Ezt követően tud egyeztetni az óvodavezetővel.

 

Forintos Ervin képviselő nem ért egyet azzal, hogy a Társulási Tanács dönt az ügyben, hiszen Badacsonytomaj Önkormányzata adja hozzá a pénzt.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja megvizsgálni, hogy fenn kívánjuk-e tartani a Társulási Tanácsot a jövőben.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Társulásból történő kiválásról szóló döntést legkésőbb 2016. július 30-ig kell meghozni ahhoz, hogy 2017. január 1-től az önkormányzat ne legyen a Társulás tagja.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

381/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

24./ Napirendi pont

Sürgősségi indítvány – Szünetmentes eszköz javítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Kun István képviselő kéri a szavazásból történő kizárását, bejelenti érintettségét.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a kizárással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

382/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Képviselői kizárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun István képviselőt a Szünetmentes eszköz javítása tárgyú sürgősségi indítványban történő döntéshozatalból – érintettsége okán – kizárja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző kiegészítésként elmondja, hogy a szünetmentes tápegység hosszú hónapok óta hibás, cseréjéhez forrás nem áll rendelkezésre, ezért került a testület elé sürgősségi indítványként. Három ajánlatot kértünk be azonos műszaki tartalomra. Dejcsics Attila bruttó 458 eFt, GY-VILL Kft bruttó 474.903,- Ft, Kun István bruttó 400 eFt-os ajánlatot adott, 1 év garanciát vállalva az új akkumulátorokra.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy Kun István egyéni vállalkozó felajánlotta, hogy munkadíjat nem számol fel.  Mivel a legolcsóbb ajánlatot ő adta, és munkadíjat sem számol fel, vele javasolja a szerződéskötést.  Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

383/2015.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

A szünetmentes tápegység javításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban lévő szünetmentes tápegység javítását bruttó 400 ezer Ft értéken, mely összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosít.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert Kun István egyéni vállalkozóval történő szerződéskötésre.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezetője

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Orbán Péter alpolgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 10.10 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                  Kun István

polgármester                                                       képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!