2012.11.28. együttes céh

Ábrahámhegy Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat                               Badacsonytördemic Község Önkormányzat

Képviselő-testülete                                                                      Képviselő-testülete

 

Szigliget Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

Sorszám: 44/2012.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat, Badacsonytomaj Város Önkormányzat, Badacsonytördemic Község Önkormányzat és Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2012. november 28-án (szerdán) megtartott együttes üléséről.

 

Jelen vannak:

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat részéről:

Vella Ferenc Zsolt                           polgármester

Kovács József                                 alpolgármester

Fedőné Vodenyák Katalin              képviselő

Gáspár József                                               képviselő

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat részéről:

Krisztin N. László                            polgármester

Forintos Ervin                                  képviselő

Dr. Magó Ágnes                              képviselő

Orbán Péter                                      képviselő

Rajzó Ildikó                                      képviselő

Simonné Visi Erzsébet                    képviselő

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat részéről:

 

Vollmuth Péter                                  polgármester

Horváth István                                    alpolgármester

Kövesdi Sándor                                 képviselő

Széllné Péber Szilvia                        képviselő

 

Szigliget Község Önkormányzat részéről:        

 

Balassa Balázs                                   polgármester

Káli Magdolna                                   képviselő

Baráth Sándor                                    képviselő

Szabó Tibor                                        képviselő

 

 

Meghívottként jelen vannak:

dr. Weller-Jakus Tamás                     jegyző

dr. Harkai Barbara                              jegyző

Tóth Zsuzsanna                                 körjegyző-helyettes

Lutár Mária                                       körjegyző

 

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület részéről megjelent:

 

Ifj. Part Imre                                      elnök

Tasner Mónika                                   irodavezető

Nagy Géza                                          tag

Békássy János                                    tag

Tóth Gyula                                         tag

Weller Andrásné                               tag

Nagy Miklós                                      tag

Istvándy Gergely                                tag

Borbélyné Galambos Gabriella        tag

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Szigliget és Badacsonytomaj Képviselő-testületeinek tagjait, a Céh elnökségét és tagjait, valamint a meghívottakat az együttes ülésen. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának kezdeményezése alapján kerül sor az együttes ülés megtartására. Megköszöni az Önkormányzatoknak, hogy időt szakítottak erre a megbeszélésre.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7 tagja közül 6 fő jelen van, így Badacsonytomaj Város Önkormányzat részéről az ülés határozatképes.

Balassa Balázs polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 4 fő jelen van, így Szigliget Község Önkormányzat részéről az ülés határozatképes.

Vollmuth Péter polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 4 fő jelen van, így Badacsonytördemic Község Önkormányzat részéről az ülés határozatképes.

Vella Ferenc Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 4 fő jelen van, így Ábrahámhegy Község Önkormányzat részéről az ülés határozatképes.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja.

 

A jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot a Képviselő-testületek egyhangúlag elfogadják.

Krisztin N. László polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Badacsonytomaj Önkormányzata részéről Simonné Visi Erzsébet képviselőt javasolja.

 

Balassa Balázs polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Káli Magdolna képviselőt javasolja.

 

Vollmuth Péter polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Kövesdi Sándor képviselőt javasolja.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Ábrahámhegy részéről Fedőné Vodenyák Katalin képviselőt javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri a Képviselő-testületek tagjait, hogy ha elfogadják a személyi javaslatokat, kézfeltartással jelezzék.

 

A személyi javaslatokat Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete,  Badacsonytördemic Község Önkormányzat, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadja.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti a napirendi pontot, kéri, hogy aki azzal egyetért, szavazzon.

 

Napirendi javaslat:

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület jövőbeni finanszírozásának meghatározása

 

A napirendre vonatkozó javaslatot Ábrahámhegy Község, Badacsonytördemic Község, Badacsonytomaj Város és Szigliget Község Képviselő-testületei egyhangúlag elfogadják.

1./ Napirendi pont:

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület jövőbeni finanszírozásának meghatározása

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy az utóbbi időben elég gyakran találkoztak az Egyesület vezetőségével. Először a költségvetés tárgyalásakor, amikor nem tudták biztosítani azt a keretösszeget, amit vállalt a korábbi Képviselő-testület. Ennek okán tárgyalni kellett arról, hogy az ifa bevételek milyen mértéket értek el, mert ettől tették függővé a további támogatás megadását. Ez október 29-én rendezésre került. Volt egy 20 m. Ft-os TDM pályázatos megkeresés, melyet Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete nem támogatott. Az október 29-i ülésen hozták meg azt a határozatot, melynek 2. pontját ismerteti:

240/2012. (X.29.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi egy együttes testületi ülés létrehozását a társönkormányzatokkal, amelyen a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület jövője, finanszírozása kerül napirendi pontként megvitatásra.

Kéri, hogy Jegyző úr ismertesse Badacsonytomaj Város Önkormányzatának álláspontját.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatásul elmondja a jelenlévőknek, hogy a meghívó mellé azért nem ment ki anyag, mert az Egyesület finanszírozásával, illetve az abban való részvétellel kapcsolatban minden érintett önkormányzatnak külön megállapodása van. Badacsonytomaj és az Egyesület közti megállapodás finanszírozás szabályozására vonatkozó részével kapcsolatban Badacsonytomaj Képviselő-testülete úgy gondolja, hogy a jelenlegi finanszírozási forma nem biztos, hogy az idegenforgalmi, turisztikai szempontból megfelelő lábakon áll.

Idéz a 2010. 08.31-én kelt megállapodás módosításból: „Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az egyesület kiszámítható együttműködésének érdekében a TDM Munkaszervezet kötelezően előírt minimális éves működési és szakmai forrásainak legalább 65 %-hoz, de legfeljebb évi 13 m. Ft.-tal hozzájárul. Ez az összeg magában foglalja a Badacsonytördemic, Ábrahámhegy és Szigliget községet önkormányzatai által vállalt hozzájárulásokat is, tehát a kötelezettségvállalás a fenti önkormányzatok által nem finanszírozott összegre vonatkozik.”

Több alkalommal találkoztak az Egyesület képviselőivel. Az volt az alapja ennek, hogy Badacsonytomajon jóval több vendégéjszaka képződik a régióban, mint az összes többi településen. Megvizsgálták az adatokat, mely szerint a minimális költséghez történő hozzájárulást -a társtelepülések vendégéjszakáit figyelembe véve- az idei évben nem ennek arányában fizették meg.

Az a javaslata Badacsonytomaj Város Önkormányzatának, hogy mindig az előző évi vendégéjszakák arányában kerüljön sor a finanszírozásra. Célszerű lenne ezt egy megállapodásban  lefektetni, mert egy feladatot látunk el, egy szervezeten keresztül. Meg kellene beszélni, hogy milyen lehetőségek vannak még a turisztikában, amelyben mindegyik település érintett, hogy egységesen gondolkodva és fellépve hogyan lehetne a régió vendégéjszakáinak a számát növelni.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdezi a Céh Egyesület képviselőit, hogy van-e részükről hozzászólás?

 

Tasner Mónika irodavezető: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy eleve problémát jelent meghatározni azt, hogy milyen statisztikai adatokat vegyenek figyelembe. A turizmusban a vendégéjszakák számát nézik. A KSH statisztika tartalmazza a kereskedelmi és magánszálláshelyekre vonatkozó adatokat, illetve van még az önkormányzatok nyilvántartása, amely csak az ifa köteles vendégéjszakákat gyűjti. Kérdés, hogy milyen statisztikát vennének alapul? A KSH adatokkal az a probléma, hogy majdnem 2 éves késéssel jelennek meg a feldolgozás miatt az adatok. Jelenleg 2009-es adatai vannak a vendégéjszakára vonatkozóan, mely az idegenforgalmi adó alá nem eső vendégéjszakákat is tartalmazza:  94.038 Badacsonytomaj, 4.482 Ábrahámhegy, 13.373 Szigliget, 12.178 Badacsonytördemic.

A férőhelyek megoszlása a települések között: 55 % Badacsonytomaj, 10 % Ábrahámhegy, 20 % Szigliget és 15 % Badacsonytördemic.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Megkérdezi, hogy lehetne-e tudni arról, hogy a többi önkormányzatnak milyen megállapodása van?

 

Tasner Mónika irodavezető: A megállapodások szöveges részei ugyan azok, egyedül az összegek különbözőek.

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy 13 m. Ft. a keret, 11,5 m. Ft-ot ad Badacsonytomaj, ezek szerint 1,5 m. Ft.-ot adnak hozzá a partnerek. Az idei évi költségvetésében két nehéz eleme van Badacsonytomaj Képviselő-testületének, a kötvénycsomag miatti kamatfizetési kötelezettség, továbbá a Támasz ügyben 23 m. Ft. teher maradt a nyakunkban. Ezért 11,5 m. Ft. helyett 6 m. Ft-ot tudtuk első körben biztosítani. Akkor ígérte, hogy további 2 m. Ft-ot megpróbál a partner önkormányzatoktól kérni. Ő maga meg is kereste az érintett Polgármestereket, akiktől ígéretet kapott, hogy megpróbálnak segíteni ebben. Nincs információja, hogy teljesülésbe mentek-e ezek a vállalások a Polgármesterek részéről.

A költségvetés készítésekor azt vállaltuk, hogy amennyiben az ifa meghaladja a tervezett mértéket, akkor abból kompenzáljuk a kiesett összeget. Október hónapban volt egy vita, a 60 %-ot biztosítottuk, a többi részt utalni fogjuk a héten.

Azért merült fel az együttes ülés megtartása, mert 4 önkormányzatra alapozódott ez a kezdeményezés annak idején az Egyesületre vonatkozóan. 2009 óta megváltozott sajnos a világ. Utal dr. Weller-Jakus Tamás jegyző által elmondottakra, hogy milyen új kitörési pontok lehetnek, úgy, hogy az Egyesület munkája ne szenvedjen csorbát, viszont a finanszírozási hátteret próbálják közösen megteremteni, mert ezeket a terheket Badacsonytomaj egyelőre nem tudja vállalni.

 

Balassa Balázs polgármester: 900 e. Ft. éves támogatást nyújtanak az Egyesületnek, ezen felül fizetik a Tourinform Iroda dolgozójának a bérét és a közműköltségeket. Ha kéréssel fordultak hozzájuk, próbáltak mindig segíteni. Éves viszonylatban ifa bevételük 3.000.200 Ft., tehát 1/3-nál többet tesznek a rendszerhez.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő: Számos egyeztető tárgyalás történt már az ügyben, a vélemények elbeszélnek egymás mellett. Badacsonytomaj, mivel nehéz helyzetbe került, nem tudta teljesíteni a támogatást. Nem igaz, az a vád, hogy Badacsonytomaj ki akar vonulni a turizmus támogatásából, mivel nem támogatott egy 25 m. Ft-os TDM pályázatot. Anyagi lehetőségeinek függvényében felelősen gondolkodott akkor a Testület, amikor az ehhez kötődő kötelezettségvállalásba nem tudott belemenni. Kérdezi, hogyan lehetne elkötelezettséget vállalni egy ilyen helyzetben, amikor nem tudja senki, hogy hogyan fogja megtervezni a jövő évi költségvetését? Szeretnénk, ha elindulna egy bizalomra épülő, jó együttműködés. Mindenki tudja, hogy a turizmus egy óriási lehetőség, abban sokkal nagyobb lépéseket kellene tenni, de pénz nélkül nem tudjuk megoldani. Szeretné, ha a társtelepülések is ilyen jelleggel tennének javaslatot, hogyan látják ezt a helyzetet. Nem csak az ifa bevételt kell nézni, hanem a strandokat, vendéglátóhelyeket, borozókat.

 

Krisztin N. László polgármester: Megkérdezi, hogy vélemény, hozzászólás van-e a témával kapcsolatban?

 

Balassa Balázs polgármester: Elmondta, hogy 1/3-nál több az idegenforgalmi adóbevételhez képest a hozzájárulásuk. Ennek oka lehet, hogy viszonylag kevés a befizetett ifa, valószínű, hogy a vendégéjszakák száma ennél nagyobb. Még nem sikerült megfelelő lépéseket tenniük, hogy ez arányban legyen.

Azzal, hogy egységes megállapodás legyen nincs különösebb problémájuk. Azt viszont tudni kell, hogy ha csak az összeg különbözik, sántít az egész. Tudni kell, hogy Badacsonytomaj turizmusába fektetett munka messze nagyobb arányban van, mint a többi település esetében. Elmondja, hogy Badacsonyban a Tourinform Iroda teljesen ebből az összegből van megoldva. Véleménye szerint nem lehet összehasonlítani Badacsonytomaj és a kistelepülések turizmusáért végzett munkát. Nem véletlenül van az összegben ekkora különbség. Rengeteg szerepet kell vállalni saját településüknek. Megemlíti, hogy pl. az infoterminál esetében a betonozást, villanyszerelést ők finanszírozták. Olyan összegek vannak, amelyek nem jelennek meg a költségvetésben, de vállalják, hogy működjön a dolog. Véleménye szerint nehéz meghatározni, hogy ki milyen mértékben vállaljon feladatot és profitáljon ebből. Az kellene, hogy azok a költségek, melyeket a kis önkormányzatok pluszban vállalnak, megjelenne a költségvetésben. Ők úgy gondolják, hogy az ő érdekükről van szó, ezért nem is téma náluk, hogy többet tesznek hozzá a megállapodásban szereplő összegnél. Ezért tartotta furcsának, hogy Badacsonytomajon ez téma, természetesen megérti, hogy az anyagi helyzet sugallja ezt.

Igazolja, hogy Krisztin N. László polgármester a 2 m. Ft. ügyében megkereste. Ő akkor azt mondta, hogy ha úgy alakul a helyzet, akkor a Testülete elé fogja vinni a kérést. Minden önkormányzat csak az utolsó pillanatban nyúl a zsebébe. Ha kell, beviszi ezt a megkeresést a Testülete elé, de nem ígéri, hogy tudnak támogatást adni.

 

Vollmuth Péter polgármester: Szeretné, ha ez a dolog folytatódna tovább, mert véleménye szerint jól működik. Véleménye szerint az egész rendezvénysorozat Badacsonyra van kiélezve, hogy ide jöjjenek a borért, rendezvényekért. Úgy gondolja, hogy nagyon sok tartalék van még ebben. Nem ígér most semmit, mert van egy folyamatban lévő pályázatuk: Megörököltek egy strandot, amelynek a rendbetétele nagyon aktuális. Együtt kellene fellépni ezügyben az önkormányzatoknak. Nincs más mozgástere az önkormányzatoknak, csak a turizmus. Probléma, hogy a Turista Ház zárva van, mert azzal is növelni lehetne a vendégéjszakák számát. Ebben is együtt lehetne fellépni. Badacsonyban el van hanyagolva a Pincegazdaság területe.  Ezek mind növelhetnék ennek a területnek az idegenforgalmi látogatottságát. Véleménye az, hogy az arctalan tulajdonosokkal szemben együtt kellene fellépni. December második felére várnak választ a pályázatukkal kapcsolatban, addig nem mernek ígéretet tenni.

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy Badacsonytomaj részéről nem ígéretet vár a Testület. Ha feladatalapú finanszírozás lesz, akkor a turizmus nem kötelező feladat, nem fogunk kapni erre a célra pénzt az államtól. A Balaton-parti önkormányzatnak ez ellen tiltakoznia kell. Megérti, hogy most senki nem tud ígéreteket, vállalásokat tenni, gondolatébresztőnek szántuk ezt a megbeszélést, mert nagyon sokat konfrontálódunk az Egyesülettel. Úgy tűnik, hogy a Testülettel nem tudnak együttműködni, mert nem tudják a vállalásokat teljesíteni. Nem szeretné, ha erre az egyesületi munka rámenne, mert ez az a terület, amelybe érdemes tenni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Vollmuth Péter gondolataihoz kapcsolódva elmondja, hogy úgy gondolja, hogy a Turisztikai Egyesületnek is lehetne egy összekötő kapocs szerepe a kemping ügyekben. Véleménye szerint sokkal nagyobb erővel tudnának harcolni bizonyos dolgokért, ha ilyen összefogás lenne, és  nem csak mindig a pénzről beszélnének.  Amikor a megállapodást megkötötték az Egyesülettel, akkor két kemping is üzemelt (Badacsony, Badacsonyörs), melyek nagyon hiányoznak a település életéből minden tekintetben, hiszen akkor közel 30 m. Ft-os ifa termelődött a településen.

 

Békássy János BCTE tag: Tisztán látszik, hogy a gondolkodással van a probléma. A 2013. évi költségvetést senki nem tudja. Az biztos, hogy egy bevétel kategória lesz, amelyhez a Kormány nem tud hozzányúlni, ez a turizmusból származó bevétel. Badacsonytomaj esetében ingatlan hasznosítás is zajlik, ami kötődik a turizmushoz. Javasolja, hogy a turizmusra kiadott költségekkel szemben ne csak az ifa bevételeket számolják, hanem a strandok, parkolók, és üzlet bérbeadásokból keletkezett bevételeket is, és így vizsgálják a mérleget.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Úgy gondolja, hogy nem 2013-al van probléma, hanem azzal, hogy a 2012-es évben hogyan lesznek kifizetve a bérek és közterhei. Azért vannak ma itt, hogy előrelépés legyen az Egyesület finanszírozásában. Azt kellene kitalálni, hogy a 2 m. Ft. milyen számítások alapján jött ki és mire elég. Ábrahámhegy és más települések is sokat hozzátesznek jószívvel az ügyhöz. Azon kellene gondolkodni, hogy ha beleöltek közel 40 m. Ft-ot, az Egyesület tovább tudjon fejlődni. Nem ismeri a részleteket, hogy miért lett elutasítva a legutóbbi pályázat. Véleménye szerint először beruházni kell, hogy tovább fejlődjön ez az üzletág, mert a Balaton partján turizmusból és borból élhetünk meg. Az összefogás olyan szintű kell hogy legyen, ha Badacsonytomaj nem jól működik, akkor a környező települések is meg fogják érezni.

 

Krisztin N. László polgármester: Tájékoztatásul elmondja, a 2 m. Ft. mi alapján lett meghatározva: Kétségbe ejtő helyzet alakult ki a költségvetési tárgyalások során, és akkor hangzott el a kompromisszumkeresés közben, hogy ez az összeg ki tudná húzni az Egyesületet a bajból, mert egy pályázati elszámolás közben voltak. Arról volt szó, hogy 8 m. Ft.-tal túl tudnák élni ezt az évet. Ehhez az összeghez  6 m. Ft-ot adott Badacsonytomaj, s így lett meghatározva a 2 m. Ft-os összeg az érintett önkormányzatok részére.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Ábrahámhegyen elindult egy olyan folyamat, hogy bezárt a kemping, a Jász-Kun Panzió és amíg 5-6 éve még 400 szobakiadó volt a településen, most ez a szám 100 alá csökkent. Az utóbbi évek alatt milliós nagyságrenddel csökkent ezek miatt az adóbevételük.

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy Badacsonytomajon is rengeteg szálláshely és 2 kemping zárt be az elmúlt időszakban. Példaként említi a Club Tomaj Hotelt.

 

Rajzó Ildikó képviselő: Az említett pályázat, melyet nem támogatott a Testület további 2 év kötelezettségvállalást is jelentett volna 11 m. Ft./év összeggel, s ez túl nyúlik a jelenlegi cikluson is.

 

Krisztin N. László polgármester: Ismerteti, hogy Badacsonytomaj részéről a 11,5 m. Ft.-os összeg hogyan állt annak idején össze: Az előző évben ténylegesen befolyt idegenforgalmi adóbevételnek a mindenkori állami támogatással megnövelt összegének   10 %-ot adta az Önkormányzat támogatásként és fenntartottuk a Tourinform Irodát bérrel, járulékkal.. Az Egyesület azt vállalta, hogy a működési költségeket megtermeli hozzá. A megállapodás megkötésének időszakához képest megváltozott a gazdasági helyzet. A kérdés az volt, az Egyesület felé, hogy nem lehet-e csökkenteni az összeget takarékossági intézkedésekkel. (energiaköltség, nyitva tartási idő csökkentése, létszám)

 

Tasner Mónika irodavezető: 2011.01.01. óta az Egyesület a Tourinform Iroda fenntartója. Elmondja, hogy nem csak sima információs irodáról van szó, hanem egy területi információs és marketing irodáról, amely a Magyar Turizmus Zrt. névhasználati rendszerében azt jelenti, hogy egész éves kötelező nyitva tartás van. Kötelesek ügyfélszolgálatot tartani. Részt vesznek a MT. Zrt. minőségbiztosítási rendszerében: Negyedévente minősítik az irodát, a tavalyi és az azt megelőző évben is 100 %-ot értek el. Tehát itt vannak olyan szempontok, melyeket figyelembe kell venni. A turizmus nem úgy működik, hogy augusztus végén lehúzzák a rolót. Az őszi-tavaszi időszakot kell kihasználniuk a következő évi szezon előkészítésére. A téli időszak ugyan olyan kemény munkával telik, nem küldhetik el a dolgozókat.

 

Balassa Balázs polgármester: A TDM pályázatot Szigliget megszavazta, hogy a négy település turisztikai hasznosítása ily módon gazdagodhasson. Sérelmezi, hogy Badacsonytomaj Képviselő-testülete úgy döntött a pályázattal kapcsolatban, hogy a többi településsel nem egyeztetett, ezáltal a többi települést is megfosztotta ettől a lehetőségtől. Ha ilyen partnerség nem történik meg a települések között, akkor valószínűleg gondok lesznek.

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy ő maga támogatta a pályázat beadását, de megvédi Badacsonytomaj Képviselő-testületét: Felmerült, hogy nem kellene-e egyeztetni az érintett önkormányzatokkal,  az hangzott el, hogy mivel Badacsonytomaj a legnagyobb, ha nem szavazza meg, akkor úgyis bukik az egész, ezért az Elnökség üljön le a Badacsonytomaji Önkormányzattal.  Úgy látja, hogy ilyen találkozókra évente szükség lenne, hogy megbeszélhessék ezeket a közös dolgokat az Önkormányzatok, mert véleménye szerint az együttműködéstől messze állnak.

Fájlalja, hogy a térség legnagyobb önkormányzataként egyetlen megkeresés sem érkezett hozzánk, hogy működjünk együtt a hivatali munkában. A várossá nyilvánítás filozófiája annak idején az volt, hogy mivel mi vagyunk a legnagyobbak és voltak hagyományai az együttműködésnek (nagyközségi tanács).

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester:  Ma azért jöttek össze, hogy megoldják a Turisztikai Egyesület problémáját, a kéréssel kellene előállni.

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy nincs konkrét kérés, Badacsonytomaj az eredeti vállalást nem tudja tartani.

 

Tasner Mónika irodavezető: A lényeg nem hangzott el, mi volt a cél annak idején, amikor létrehozták az Egyesületet: Az Önkormányzat és a civil szféra együttműködése. Az Ötv. szerint a turizmus nem kötelező önkormányzati feladat, de minden érintett önkormányzat minél többet fordít erre. Az átalakulással az volt a cél, hogy képesek legyenek pályázni. Azt vállalták, hogy az átadott támogatás fejében ők végzik el a turisztikai marketing feladatokat. Az Egyesület 200 tagot számlál már. Közösen működjenek közre abban, hogy az idegenforgalom minél több bevételt hozzon ennek a négy településnek. Más szemmel látják a tényállást, mint amiről Jegyző úr beszélt. Felhívja a három település figyelmét, hogy élő szerződésük van mind a négy településen, csak az összegek mások. Amikor a viták elkezdődtek a szerződésben szereplő összegeket illetően, akkor ők megmondták, hogy ebből az összegből a TDM pályázat miatt nem engedhetnek, mert vállalni kellett az 5 éves fenntartási időszakot. Ha engednek, akkor szerződés szegést követnek el. Badacsonytomaj költségvetésében ez az összeg szerepel. Annyi szóbeli engedményt tettek, ha az ifa bevétel úgy teljesül, ahogy megjósolták a Badacsony kártya révén, akkor a teljes összeget megkapják. Az Egyesület maximálisan megtett mindent annak érdekében, hogy a vállalásait teljesítse. Tekintettel vannak az Önkormányzat anyagi helyzetére, de írásban ígéretet nem tehetnek arra, hogy egy forintról is lemondanak.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Felhívja a jelenlévők figyelmét arra, hogy muszáj együtt dolgozni, mert az együttműködés eredményét is együtt kellene begyűjteni. Meg kellene határozni, hogy milyen metódus mellett, hogyan lehetne egy együttes megállapodásba belefoglalni a feladatok finanszírozását, úgy hogy az érintett önkormányzatok minden évben előre tudjanak kalkulálni. Az éves támogatás alapja lehetne pl. a vendégéjszakák száma vagy az előző évi idegenforgalmi adóbevétel. A Badacsony kártya akkor jó, ha a turista több helyen tudja felhasználni, számtalan lehetőség van benne. Úgy gondolja, hogy nem kellene egymást konkurenciának tekinteni. Elmondja, hogy ilyen gazdasági helyzetben nem tudta vállalni a Testület a pályázat támogatását. Véleménye szerint, ha valamivel gond van, akkor közösen kell megoldani, nem csak a hasznát kell élvezni. Az Egyesületnek a turisztikai feladatokkal kapcsolatos finanszírozását egy előre kiszámítható metódus alapján kellene meghatározni. 13 m. Ft. kötelező a TDM működéséhez. Az a kezdeményezésünk lényege, hogy Badacsonytomaj Testülete tudjon arról, hogy a társtelepülésektől milyen támogatást kap az Egyesület, mert egy hajóban evezünk.

 

Balassa Balázs polgármester: Elmondja, hogy csak annyit kellett volna Badacsonytomaj Képviselő-testületének tenni, hogy felhívják az érintett Polgármestereket, hogy adjanak tájékoztast a szerződésük tartalmáról.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Korábban is volt olyan időszak, amikor anyagi gondok merültek fel Badacsonytomajon, de akkor jó kommunikációval megoldották. Ezt hiányolják most. Ha nem beszélik meg a sérelmeket, akkor csak egymásra mutogatnak. Lehet, hogy van egy sérelem, utal a szociális támogatással kapcsolatos ügyre. Továbbra is azt vallják, hogy abban nem hibáztak. Ha hibáztak, akkor elismerik és fizetnek.  Az Egyesületre visszatérve elmondja, hogy már év elején érezni lehetett ezt a problémát. Volt egy 3 éve aláírt szerződés, melyben voltak adatok, számok, nem kérte senki a felülvizsgálatát, a módosítását.

 

Krisztin N. László polgármester: A Tourinform Iroda nem mint intézmény működik, hanem a TDM munkaszervezeteként. Nyilván nem az információ hiány volt az alapja a problémának, hanem az, hogy nincs elegendő pénzünk, hogy a ránk eső 11,5 Ft-ot kifizessük. A kiszámíthatóság érdekében olyan finanszírozási javaslatot kellene kitalálni, amely más jellegű, nem készpénztámogatást takar. Egyes vélemények szerint az Egyesület kevés programot szervez. Keveset érzékelünk abból, hogy a 11,5 m. Ft. hogyan csapódik le. Az Egyesületnek úgy kellene segíteni a helyzetet, hogy azt mondják, vállalják pl. a Badacsonyi Szüret szervezését, szponzori pénzek bevonásával.

 

Nagy Miklós BCTE tag: Tájékoztatásul elmondja, hogy annak az összegnek a 70 %-a amit kapnak, a működésre megy el, minimális összeg kiadványokra. Nem alkalmasak rendezvény szervezésére. Ebben a gazdasági helyzetben, Badacsony jelenlegi állapotában, nem lett kevesebb vendég, nőtt az ifa bevétel, ez az eredménye az Egyesületnek. Utal arra, hogy a Balaton parton robbanásszerű fejlődés van. A héten két sikeres kiállításon vettek részt. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi helyzet nem sokáig tartható csak marketinggel. Ezt a pénzt ők megkeresték az Önkormányzatnak és méltánytalan, hogy könyörögniük kell a támogatásért. Ők a marketing végett jöttek létre, 2,5 emberrel nem tudnak sokkal többet tenni.

 

Rajzó Ildikó képviselő: Elmondja, hogy az ifa bevétel közös eredményként értékelhető; az Egyesület részéről a Badacsony kártya működtetése, színvonalas kiadványok, régiójáró busz működtetése, az önkormányzat részéről az ellenőrzés visszaállítása, ami szintén költséget jelentett.

 

Krisztin N. László polgármester:  Elismeri az Egyesület tevékenységét. Nem ért egyet azonban a robbanásszerű Balaton parti fejlődéssel, mert a déli part halott, az északi parton pedig élünk. Elismeri, hogy lenne tennivaló a településen.

 

Tasner Mónika irodavezető: A 13 m. Ft. úgy került a szerződésbe, hogy amikor a pályázatot beadták, az éves működési költséget nézték, a vendégéjszakák számát (KSH: 124.000) Ez alapján olyan kategóriába kerültek, hogy éves szinten min. 20 m. Ft-os költségvetéssel kellett rendelkezniük. 2012-ben az Egyesület éves költségvetése 54 m. Ft., amely pályázatokból, tagdíjakból és szponzori támogatásokból tevődött össze.

 

Békássy János BCTE tag: Az együttműködés fontos eredménye, a közvetlen hasznot ha nézik, plusz 20 % az idegenforgalmi adó. Az Egyesület miatt hívhatott le az Önkormányzat 4 m. Ft.-ot.

 

Tasner Mónika irodavezető: Folyamatosan arra törekednek, hogy a programokat összehangolják mikrotérségi szinten.

 

Krisztin N. László polgármester: Javaslata az együttes ülésen jelenlévők felé, hogy évente találkozzanak a turizmus témában. Úgy érzi, hogy a finanszírozást az együttes ülésen nem tudják megoldani. Véleménye szerint vállalják azt, hogy január 31-ig egy következő ülés keretében fogalmazzák meg a javaslataikat, amivel le tudják zárni a problémát.

 

Tasner Mónika irodavezető: Elmondja, hogy december 31-ig meg kell kapni az Egyesületnek a 11,5 m. Ft-ot.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Úgy gondolja, ha nem hoznak döntést 1 héten belül, akkor elbúcsúzhatnak a Turisztikai Egyesülettől. Mindenképpen határozati javaslatra van szükség, hogy mind a 4 testület tárgyalja át ezt, sürgősen keressenek megoldást a finanszírozásra.

 

Békássy János BCTE tag: Javaslata, hogy a KSH vendégéjszaka szám kívül álló adat, de mivel az csúszik, a 13 m. Ft-on belüli részarányokat az utolsó 2 vagy 3 év KSH statisztikai adatok alapján osszák fel a Testületek között.

 

Balassa Balázs polgármester: Az Egyesületből Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete kivett 20 m. Ft-ot. Ezt nem tudja elfogadni. Amikor őket Tasner Mónika megkereste, azonnal utalták a 600 e. Ft.-ot. Akkor tudnának segíteni, ha ez kölcsön lenne és Badacsonytomaj visszafizetné. Ezt bevinné a Képviselő-testületük elé.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Elmondja, hogy kölcsön formájában ő is el tudná képzelni a megoldást.

 

Krisztin N. László polgármester: Korábban tett javaslatát teszi el szavazásra, mely szerint évente kerüljön sor turizmus témában találkozóra a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettel kötött megállapodásban érintettek részvételével. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

269/2012. (XI.28.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete évente 1 alkalommal a turizmus témában együttes ülésen vesz részt a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettel kötött megállapodásban érintett önkormányzatokkal.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Kéri, hogy Ábrahámhegy Képviselő-testületének tagjai közül, aki egyetért a javaslattal, szavazzon.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

186/2012. (XI.28.) számú határozatot

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete évente 1 alkalommal a turizmus témában együttes ülésen vesz részt a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettel kötött megállapodásban érintett önkormányzatokkal.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

Vollmuth Péter polgármester: Kéri, hogy Badacsonytördemic Képviselő-testületének tagjai közül, aki egyetért a javaslattal, szavazzon.

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

136/2012. (XI.28.) számú határozatot

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete évente 1 alkalommal a turizmus témában együttes ülésen vesz részt a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettel kötött megállapodásban érintett önkormányzatokkal.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

 

 

Balassa Balázs polgármester: Kéri, hogy Szigliget Képviselő-testületének tagjai közül, aki egyetért a javaslattal, szavazzon.

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

119./2012. (XI.28.) számú határozatot

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete évente 1 alkalommal a turizmus témában együttes ülésen vesz részt a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettel kötött megállapodásban érintett önkormányzatokkal.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Balassa Balázs polgármester

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy az együttes ülésen jelenlévő négy Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Következő javaslata, hogy január 31-ig tárgyalják újra a finanszírozást a Testületek. Az utolsó 2 év KSH adatai alapján kerüljön egy anyag kidolgozásra, melyet január 31-ig egy együttes ülés keretében megtárgyalnak, addigra mindenki látja a költségvetési mozgásterét.

 

Gáspár József képviselő: A rendelkezésre álló 2 év számukra nagyon hátrányos lenne. A Balaton Törvény miatt a kistelepülések nagy hátrányokat szenvednek. Teszik a turizmusba a pénzt, a törvényhozás pedig ellenük dolgozik.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Véleménye szerint Badacsonytomaj a kölcsönöket ne fogadja el, mert nem tudják, mert az újabb kérdést vetne fel, hogy a jövő évben ezt hogyan fizetnék vissza. Javasolja, hogy a teljes összeggel támogassák meg az Egyesületet, jövőre új lappal induljanak, egy régiós jellegű kártyával, hogy minden településnek könnyebb legyen a vendégeket csalogatni.

 

Krisztin N. László polgármester: Véleménye szerint ebben a partnereknek nem kell döntést hozni, ez Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének döntése lesz.

 

Gáspár József képviselő: Javaslata, hogy mindenki lejelenti december 31-ig a vendégéjszakákat és értékeljenek aszerint, vagy esetleg még egy évet menjenek vissza. Minden Önkormányzatnál meg van a költségvetésében a saját adata, de probléma, hogy nem egyforma a településeken az ifa mértéke.

 

Krisztin N. László polgármester: A vendégéjszaka számba beleszámítanak a gyerekek is, akik után nem kell ifát fizetni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Megoldásként javasolja meghatározni az előző évi azon vendégéjszakákat, amelyek után ifa bevétele keletkezett az adott Önkormányzatnak.

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri az érintett Önkormányzatok partnerségét, hogy ez ne húzódjon január 31-ig.

 

Balassa Balázs polgármester: Tárgyaljanak róla. Tény, hogy van aláírt szerződésük. Nem tudja, hogy a pályázat miatt lehet-e módosítani, mert nem szeretne ez miatt pályázati pénzt visszafizetni.

 

Tasner Mónika irodavezető: Tudomása szerint a belső arányokat lehet változtatni, a lényeg, hogy a 13 m. Ft. támogatás legyen meg.

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri az együttes ülés Képviselő-testületeit, hogy aki egyetért dr. Weller-Jakus Tamás jegyző úr által elmondottakkal, hogy mi legyen az elszámolás alapja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

270/2012. (XI.28.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettel kötött megállapodás finanszírozásának alapjául az előző évi azon vendégéjszakákat tekinti, amelyek után ifa bevétele keletkezett az Önkormányzatnak.

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Kéri, hogy Ábrahámhegy Képviselő-testületének tagjai közül, aki egyetért a javaslattal, szavazzon.

 

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

187/2012. (XI.28.) számú határozatot

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettel kötött megállapodás finanszírozásának alapjául az előző évi azon vendégéjszakákat tekinti, amelyek után ifa bevétele keletkezett az Önkormányzatnak.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

Vollmuth Péter polgármester: Kéri, hogy Badacsonytördemic Képviselő-testületének tagjai közül, aki egyetért a javaslattal, szavazzon.

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

137/2012. (XI.28.) számú határozatot

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettel kötött megállapodás finanszírozásának alapjául az előző évi azon vendégéjszakákat tekinti, amelyek után ifa bevétele keletkezett az Önkormányzatnak.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

 

 

Balassa Balázs polgármester: Kéri, hogy Szigliget Képviselő-testületének tagjai közül, aki egyetért a javaslattal, szavazzon.

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

120/2012. (XI.28.) számú határozatot

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettel kötött megállapodás finanszírozásának alapjául az előző évi azon vendégéjszakákat tekinti, amelyek után ifa bevétele keletkezett az Önkormányzatnak.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Balassa Balázs polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy az együttes ülésen jelenlévő négy Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

 

Több napirendi pont nem lévén megköszöni az együttes ülésen megjelentek munkáját, az ülést 19,25 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Balassa Balázs                                                Krisztin N. László

polgármester                                                     polgármester

Vella Ferenc Zsolt                                               Vollmuth Péter

polgármester                                                     polgármester

dr. Harkai Barbara                                              Tóth Zsuzsanna

jegyző                                                      körjegyző-helyettes

Lutár Mária                                             dr. Weller-Jakus Tamás

körjegyző                                                              jegyző

Fedőné Vodenyák Katalin

Káli Magdolna

Simonné Visi Erzsébet

Kövesdi Sándor

jegyzőkönyv-hitelesítők

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!