Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2012.12.11.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám:   47/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11.

napján 1535 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                         polgármester

Dr. Magó Ágnes                           képviselő

Folly Péter                                    képviselő

Forintos Ervin Gyula                     képviselő

Orbán Péter                                 képviselő

Simonné Visi Erzsébet                  képviselő

 

Távolmaradását bejelentette:

Rajzó Ildikó                                  képviselő

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás                 jegyző

 

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a képviselőket és a tanácskozási joggal meghívott Jegyző urat. Megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő bizottsági tagból 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítésre Dr. Magó Ágnes és Orbán Péter képviselőket, jegyzőkönyv vezetésére Kondorné Török Ritát javasolja.

A jegyzőkönyv hitelesítő és jegyzőkönyvvezető személyével a egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül  egyetért.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, a képviselő-testületi ülésnek egy napirendi pontja van, amely szóbeli előterjesztés.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1)             Neolit Kft. egyezségi ajánlata

 

 

A rendkívüli nyilvános ülés napirendi javaslatával Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetért.

 

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, a napirendet a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, felkéri Orbán Péter bizottsági elnököt, ismertesse a bizottság javaslatát.

 

Orbán Péter bizottsági elnöke elmondja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Neolit Kft. egyezségi ajánlatát, miszerint fizessék ki a 17.153.712 M Ft összeget és álljon el az önkormányzat a további pereskedéstől.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztat, a Neolit Kft. ajánlatában mindenféle egyezségnek alapjául szabja, hogy a per befejeződik, illetve előkerült egy 3,9 M Ft-os kamatköltség, ami Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr eddigi anyagában nem szerepelt.

Megkérdezi, amennyiben kifizetik a 16,1 M Ft-ot, de vitatkoznak a kötbéren és a kamatokon, akkor a kamatra még rámegy a kamat?

 

Vargáné Szőke Judit pénzügyi bizottsági kültag elmondja, ha kifizetnék a 16,1 M Ft-ot, akkor a tőke lerendezésre kerülne, és a kamatra menne még rá a kamat.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, a kamat a 16 M Ft-ra megy rá, azon nem lehet vitatkozni, az csak nőhet.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztat, Folly Péter képviselő úr átnézte a szakértői véleményt, és úgy látja, hogy nem fognak sokkal előbbre jutni a perben.

 

Orbán Péter képviselő szerint, ha már egy perbe úgy indítanak, hogy a korábbi testület egy olyan határozatot hozott, hogy a pótmunkát a kötbérből fogják kifizetni, szerinte nincs az a bíró, aki ezt elfogadja.

 

Forintos Ervin Gyula képviselő sajnálatosnak tartja, hogy a jelenlegi képviselők vitatkoznak egymással, amikor az egészhez szinte semmi közük nincs, azok a személyek viszont, akik felvették ezért a munkáért a pénzt, (műszaki ellenőr, szakértő stb.) nincsenek itt. Nekik kellene most itt ülni és javaslatot tenni az ügyben, nekik kellene elmondani, hogy mi lenne a megoldás a kötbér tekintetében.

 

Orbán Péter képviselő fenntartja a pénzügyi bizottság javaslatát, mert ellenkező esetben még a kamatos kamatokat is fizethetik.

 

Krisztin N. László polgármester a pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, miszerint a Neolit Kft. ajánlatát elfogadva 16.00 óráig elutalják a 17.153.712 Ft-ot, mellyel a per lezárul.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

281/2012.(XII.11.) számú  határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Neolit Kft. egyezségi ajánlatát, miszerint a mai nap 16.00 óráig elutalják a 17.153.712 M Ft összeget, ezzel az önkormányzat eláll a további pereskedéstől.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

282/2012.(XII.11.) számú  határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 274/2012.(XII.10.) és 279/2012. (XII.10.) számú határozatát.

Krisztin N. László polgármester megköszöni az ülésen való részvételt, a rendkívüli

képviselő-testületi ülést 1538 órakor bezárja.

 

 

 

k. m. f.

Krisztin N. László                                               Dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                 jegyző

Dr. Magó Ágnes                                                     Orbán Péter

jegyzőkönyv hitelesítő                                        jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!