Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2012.11.28. együttes

Ábrahámhegy Község                Badacsonytördemic Község                Badacsonytomaj Város

Önkormányzat                                 Önkormányzat                                 Önkormányzat

Képviselő-testülete                        Képviselő-testülete                        Képviselő-testülete

__________________________________________________________________________________________

 

Sorszám:43/2012.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28.-án (szerdán) 17,05 órai kezdettel megtartott együttes üléséről

 

Jelen vannak:

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat részéről:

Vella Ferenc Zsolt                               polgármester

Kovács József                                     alpolgármester

Fedőné Vodenyák Katalin                   képviselő

Gáspár József                                      képviselő

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat részéről:

Vollmuth Péter                         polgármester

Horváth István                         alpolgármester

Kövesdi Sándor                                  képviselő

Széllné Péber Szilvia                            képviselő

Badacsonytomaj Város Önkormányzat részéről:

Krisztin N. László                                polgármester

Dr. Magó Ágnes                                  képviselő

Forintos Ervin                                      képviselő

Orbán Péter                                        képviselő

Rajzó Ildikó                                        képviselő

Simonné Visi Erzsébet             képviselő

 

Meghívottként jelen vannak:

dr. Weller-Jakus Tamás                        jegyző

dr. Harkai Barbara                              jegyző

Tóth Zsuzsanna                                     körjegyző h.

Tamás Lászlóné                                   osztályvezető

Csizmarik Béláné                                 iskolaigazgató

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a mai együttes ülésen megjelent partner önkormányzatok polgármestereit, képviselőit, a hivatalok munkájukat segítő alkalmazottait.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7 tagja közül 6 fő jelen van, így Badacsonytomaj Város Önkormányzat részéről az ülés határozatképes.

Vollmuth Péter polgármester:

Megállapítja, hogy Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fővel jelen van, így Badacsonytördemic Község Önkormányzat részéről az ülés határozatképes.

Vella Ferenc Zsolt polgármester:

 

Megállapítja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fővel jelen van, így Ábrahámhegy Község Önkormányzat részéről az ülés határozatképes.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Tóth Lászlónét.

 

A jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot a Képviselő-testületek egyhangúlag elfogadják.

Krisztin N. László polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Badacsonytomaj Önkormányzata részéről Rajzó Ildikó képviselőt javasolja.

 

Vollmuth Péter polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Badacsonytördemic Önkormányzata részéről Kövesdi Sándor képviselőt javasolja.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Ábrahámhegy Önkormányzata részéről Fedőné Vodenyák Katalin képviselőt javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri a Képviselő-testületek tagjait, hogy ha elfogadják az említett személyeket az adott feladatokra, szavazzanak, most:

 

A személyi javaslatokkal Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Badacsonytördemic Önkormányzat Képviselő-testülete és Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag egyetért.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy két napirenddel hirdették meg a mai ülést.

 

Napirendi javaslat:

1./   A Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2012. évi költségvetésének módosítása

2./ Egyéb, aktuális ügyek

 

Aki elfogadja ezt a két napirendet a mai munka alapjául, kéri, szavazzon:

A napirendre vonatkozó javaslattal Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag egyetért.

1./ Napirendi pont: A Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2012. évi költségvetésének módosítása (előterjesztés: 1. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester felkéri dr. Weller-Jakus Tamás jegyző urat az első napirendi pont felvezetésére.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, az Általános Iskolának a 2012. évi költségvetésének módosításának a javaslata. Az állam 2013. január 1-től átveszi az Általános Iskolák fenntartását. Az Igazgató asszony kereste meg őket azzal, hogy amennyiben átveszi az állam, akkor karbantartó nélkül maradnak. Ezt a feladatot eddig a Badacsonytomaj VN Kft-nek az alkalmazottja látta el. Nem az iskolánál volt státuszban, hanem a Kft-nél. Az iskolát azzal a létszámmal veszik át, amivel eddig is működött. Ez az egyik kérelem, ami szerepel az anyagban. Ennek az egy főnek az összegével változna a költségvetés egy hónapra. Kéri az Igazgatónőt, egészítse ki az elmondottakat.

 

Csizmarik Béláné iskolaigazgató elmondja, lehet, hogy nem volt egyértelmű az előterjesztése, mert ő a karbantartói státusz mellett gondolt egy új portás státusz létrehozására. Ezzel eddig nem rendelkezett az iskolájuk. A portás eddig úgy látta el a feladatát, hogy az Önkormányzat közhasznú munkásként alkalmazta. A karbantartó kérdése szintén rendezendő, de ez két különböző dolog.  A karbantartó bére a VN Kft. decemberi költségvetésében szerepel, forrást nem igényel. A tankerületi igazgató asszony tegnap járt az intézményükben és úgy tájékoztatta, hogy lehet úgy is foglalkoztatni a karbantartót, hogy az Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötnek, ha a karbantartó az Óvodában és az Iskolában is teljesíti a munkaidejét.

 

Krisztin N. László polgármester próbálja egyértelművé tenni a helyzetet: Az alap kérés az, hogy az eddig az Iskola létszámában és költségvetésében nem szereplő karbantartói státuszt teremtsék meg az Iskolában oly módon, hogy a létszámkeretet bővítsék. Ez forrást nem igényel, mert a VN Kft-től ennek az egy havi fedezetét el tudják vonni.  Előfordulhat, hogy már ezt nem lehet végrehajtani, mert december 1.-ei állapot szerint fogják átvenni a dolgozókat. Tehát kerek 3 napjuk van az átvezetésekre, de legalább a jogi feltételeit teremtsék meg ennek. Előfordulhat, hogy külön megállapodásokkal is meg lehet ezt oldani, de a legjobb az, ha benne van a létszámkeretben és az állam átveszi. Kéri a partnerek támogatását ehhez a lépéshez. Az Iskolának szüksége van egy portásra. Eddig közfoglalkoztatással oldották meg ezt a feladatot, de egész státuszt anyagi okok miatt soha nem tudtak teremteni. Ez nem épült be az Iskola költségvetésébe. Tegnap a tankerületi igazgató asszony azt mondta, egy olyan kapcsolt munkakört építsenek be, hogy takarítónő-portás, mert ezt egy ekkora épület esetében esetleg át lehet vinni. Az eredeti kérés a karbantartó státusz, a tegnapi kérés pedig takarítónő-portás státusz. Tehát két fővel kellene emelni a költségvetési rendeletben meghatározott keretszámot. Kérdése van-e valakinek?

 

Rajzó Ildikó képviselő megkérdezi, hogy a kettő közül melyiket lehetne közmunkaprogramból meg lehetne oldani, vagy munkanélküli alkalmazásával?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem tudják lesz-e ilyen típusú együttműködés, mert mit keresne az Önkormányzat közmunkása az államilag fenntartott intézményben.

 

Csizmarik Béláné iskolaigazgató szerint Képviselőasszony arra gondolt, a Munkaügyi Központból azt az információt kapták, hogy 50 év feletti munkanélküli alkalmazásánál a felét a munkabérének és járulékainak az állam támogatná. Ha ezt a döntést hozza a három Képviselő-testület, akkor két napjuk lesz, hogy megfelelő személyt találjanak.

 

Vollmuth Péter polgármester kérdezi, hogy amennyiben megszavazzák,  és két fő lesz bejelentve, ennek van valamilyen pénzügyi háttere feléjük?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, ha november 29-30-al sikerül munkába állítani, akkor két napi munkabér terheli, hiszen a béreknél a december havi munkabér januárra húzódik át. Az állam december 1-vel veszi át őket, és azt már ő fizeti ugyanúgy, mint a pedagógusokét.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy biztos az, - ha létrehozzák ezt a két státuszt -, hogy semmilyen fizetési kötelezettsége nem lesz az Önkormányzatnak? Mi van akkor, ha a két státusz létrejön, de az állam azt mondja, hogy nem veszi át.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy itt bizonytalanságot csak az okozhat, ha az állam átvesz 30 iskolát és a karbantartást megpályáztatja, és ennek következményeként esetleg egy devecseri cég végzi a karbantartást. Az is előfordulhat, hogy a VN Kft-t bízzák meg a karbantartói munkákra.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy a karbantartói státusszal emeljék meg a létszámot, mivel az Óvodában is ő a karbantartó.

 

Csizmarik Béláné iskolaigazgató ezután is lehet úgy, mint eddig, hogy 6 órát az Iskolában dolgozik, 2 órát pedig az Óvodában. Akkor azt a 2 órát kell az Önkormányzatnak fizetni. Az munkáltatói jogokat teljes alkalmazotti kör fenntartói jogát az állam fogja gyakorolni. Ez azt jelenti, hogy január 1-től semmilyen pénzügyi felelőssége nem lesz az Önkormányzatnak, csak ott, ahol a működtetést felvállalták.

 

Krisztin N. László polgármester azt javasolja, hogy a 2 napi bért vállalja fel az ő testületük, mivel helyi emberek vannak alkalmazásban.

Kérdése van-e valakinek? Hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel, külön a kettőt:

Badacsonytomaj Város Önkormány Képviselő-testülete részéről, aki egyetért azzal, hogy a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolában a karbantartói státuszt teremtsék meg, kéri, támogassa szavazatával:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

267/2012. (XI.28.) sz. határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolánál 2012. november 30. napjától létrehoz 1 fő karbantartói státuszt.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal.

Vollmuth Péter polgármester kéri, hogy Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai közül, aki egyetért a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolánál 1 fő karbantartói státusz megteremtésével, szavazzon most:

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

134/2012. (XI.28.) sz. határozatot:

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolánál 2012. november 30. napjától létrehoz 1 fő karbantartói státuszt.

 

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

Határidő: Azonnal

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Kéri, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testület  tagjai közül, aki egyetért a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolánál 1 fő karbantartói státusz megteremtésével, szavazzon:

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

184/2012. (XI.28.) sz. határozatot:

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolánál 2012. november 30. napjától létrehoz 1 fő karbantartói státuszt.

 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Határidő: Azonnal

 

Krisztin N. László polgármester kéri, aki a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjai közül egyetért azzal, hogy a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolánál 1 fő takarító-portás státusz létrehozásával, szavazzon:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

268/2012. (XI.28.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolánál 2012. november 30. napjától létrehoz 1 fő takarító-portás státuszt.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. november 30.

 

Vollmuth Péter polgármester kéri, hogy Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai közül, aki egyetért a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolánál 1 fő takarító-portás státusz megteremtésével, szavazzon most:

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

135/2012. (XI.28.) sz. határozatot:

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolánál 2012. november 30. napjától létrehoz 1 fő takarító-portás státuszt.

 

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

Határidő: 2012. november 30.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Kéri, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testület  tagjai közül, aki egyetért a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolánál 1 fő takarító-portás státusz megteremtésével, szavazzon:

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

185/2012. (XI.28.) sz. határozatot:

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolánál 2012. november 30. napjától létrehoz 1 fő takarító-portás státuszt..

 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Határidő: 2012. november 30.

 

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, ha december 1-vel átveszi az állam az Iskolát, akkor a Társulási megállapodás oka-fogyottá válik, nem kellene most kimondani a megszüntetését, hiszen azt is együttes ülésen kellene megtenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez nem lenne szerencsés. Egyelőre semmilyen hátrányuk nem származik abból, ha ez továbbra is fennáll. Azt javasolja, hogy erre február körül térjenek vissza, az Alapító Okiratot úgyis módosítani kell.

Kérdezi, vannak most megbeszélendő egyéb ügyek?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető tájékoztatásul elmondja, hogy a költségvetést is módosította a Képviselő-testület. Az anyaghoz képest annyi változás van, hogy az Iskola gázfogyasztása lényegesen meghaladta azt a mértéket, ami a költségvetésben beépítésre került, ezért 2 M Ft további finanszírozást javasolt az Iskola részére.

 

Csizmarik Béláné iskolaigazgató megköszöni az Önkormányzatoknak, hogy támogatták a kérésüket.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megkérdezi, hogy a költségvetési rendeletet nem kell módosítani az Iskola kapcsán?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a költségvetési rendeletet a gesztor település alkotja meg,  tehát csak Badacsonytomaj fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester: Elvégeztük a feladatunkat, megköszönöm a Képviselő-testületek közreműködését, ezt az együttes ülést 17.28 órakor bezárja.

 

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

Vollmuth Péter                        Vella Ferenc Zsolt                      Krisztin N. László

polgármester                              polgármester                              polgármester

dr. Harkai Barbara                         Soltész Attila                     dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző                                     körjegyző h.                                     jegyző

Rajzó Ildikó

Kövesdi Sándor

 

Fedőné Vodenyák Katalin

jegyzőkönyv-hitelesítők

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!