Hirdetmény 2019.09.03.

H I R D E T M É N Y

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75.§-ában, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 5.§ (1) bekezdés g) pont ga) és gc) alpontjai alapján az alábbiakban teszem közzé a Badacsonytomaji Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVVB) tagjainak nevét, a HVB határozatainak közzétételére szolgáló internetes oldal elérhetőségét:

 

Wolf Viktória

HVI vezetője sk.

BADACSONYTOMAJI helyi választási Bizottság tagjai:

Lichtneckert Gyula HVB elnök

Bujtorné Kapcsos Judit HVB elnökhelyettes

Háriné Márkus Hajnalka HVB tag

Fekete Ferencné HVB póttag

Vercz Attiláné HVB póttag

HVB határozatainak közzétételére szolgáló internetes oldal elérhetősége: http://www.badacsonytomaj.hu/hu/valasztas2019

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA:

HVI vezetője:                         Wolf Viktória jegyző

HVI vezető jogi helyettese:     Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

HVI hivatali helyiségének címe: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

HVI telefonszáma:                 87/571-270

HVI e-mail címe:                    onkormanyzat@badacsonytomaj.hu

HVI fax száma:                       87/471-289

 

Badacsonytomaj, 2019. augusztus 27.

 

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!