A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS

Végrehajtható az a tartozás, amely jogerős és befizetési esedékessége lejárt. Az adóhatóság a végrehajtást az esedékesség lejártát követően haladéktalanul megindítja.

Konkrét intézkedés megtétele előtt felhívás adható ki, de az mellőzhető is. A végrehajtási intézkedésék kereteit az Art. szabályozza, részletkérdésekben a bírósági végrehajtásról szóló többször módosított 1994. évi LIII. tv. szabályai irányadóak. A végrehajtás megindításához külön elrendelésre nincs szükség, az a konkrét intézkedéssel veszi kezdetét.

Konkrét intézkedésnek minősül:
- jövedelem letiltása munkáltatótól, kifizetőtől,
- inkasszó benyújtása bankszámla ellen,
- követelés lefoglalása,
- ingóvégrehajtás,
- ingatlanvégrehajtás,
- jelzálogjog bejegyzés.

Ellene kifogásnak van helye, amelyet 8 napon belül kell benyújtani. Elbírálása a II. fokú hatóság hatásköre.

Egyéb kényszerítő intézkedésnek tekinthető:
- gépjármű forgalomból történő kivonása,
- vállalkozói engedély visszavonatása,
- felszámolási eljárás kezdeményezése.

További nem kényszerintézkedések:
- cég megszüntetésének kezdeményezése,
- hitelezői igény bejelentése csőd, felszámolási, végelszámolási eljárás során,
- szabálysértési eljárás során elkobzott és talált tárgyak értékesítése.

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!