Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2016.10.24 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 22/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2016. október 24.-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin                  bizottság elnöke

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence                bizottsági tag

Nagy Miklós                  bizottsági tag

Nagy Lajos                    bizottsági tag                                        (5 fő)

 

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                    alpolgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Tamás Lászlóné              osztályvezető

Gerencsér Tamás            műszaki ügyintéző

Bolla József                    VN. Kft. ügyvezető

Vargáné Szőke Judit         VN. Kft. könyvelő

Berecz Nikolett               BVÖKI igazgató

Molnárné Keller Csilla    Menü Kft. ügyvezető

Mórocz István                PEB elnök

Szántai Attiláné               Tördemic Néptáncegyüttes Egyesület elnöke

Lesz Ferenc                    Badacsonytomaji Sportegyesület elnöke

Vella Ferenc Zsolt           Badacsonytomaji Sportegyesület elnökségi tag

Székely István                 könyvvizsgáló

Tóthné S. Zsuzsa            jegyzőkönyvvezető                               (15 fő)

Lakosság részéről megjelent:: 0 fő

 

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

336/2016. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 30 napirendi pont szerepel. A Polgárőr Egyesület elnöke kérte, hogy a meghívóban 12.-ként szereplő napirendi pontjukat vegye előbbre a bizottság. Megkérdezi, hogy van-e egyéb napirendi módosító javaslat? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a 30 napirendi pont tárgyalásával oly módon, hogy a Polgárőr Egyesület helyiséghasználatáról szóló napirendet 12. helyett 3. napirendként tárgyalja a bizottság, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

337/2016. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2016. október 24.-ei soros ülésének módosított napirendjét 30 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök

 1. Tördemic Néptáncegyüttes Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szántai Attiláné elnök

 1. Polgárőrség helyiséghasználatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2016. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2017-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. MENÜ KFT 2016. I-VIII. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 1. MENÜ KFT 2017. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 1. Badacsonytomaj VN KFT beszámolója a 2016. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól (kiemelt figyelemmel a strandokra, parkolókra)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. Badacsonytomaj VN KFT 2016. I-VIII. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. Badacsonytomaj VN KFT 2017. évi karbantartási tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. Badacsonytomaj VN KFT 2017. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. Adóztatásról szóló 2015. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. NHSZ felé fennálló tartozásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Társulási Megállapodás módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Peugeot Expert típusú személygépjármű állapotfelméréséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2016. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kisfaludy-ház nádazásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 988/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 1467/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 2191 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 019 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Varga Pincészet Kft. kérelme HÉSZ módosításra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tóth Ádám kérelme a Felső-bazársor épületében lévő helyiség bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:    Lesz Ferenc BSE elnök

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e?

 

Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a koncepció tárgyalásakor el kell majd dönteniük, hogy mi a Képviselő-testület mozgástere. Minden fillért meg kell fogniuk, mert nem tudják, hogy milyen összegre lesz szükség a pályázatoknál. Óvatosságra int minden olyan döntésnél, ami megvárhatná a költségvetés tárgyalását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Lesz Ferencet, a BSE elnökét. Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendi ponthoz.

 

Lesz Ferenc elnök elmondja, azért fordultak kérelmükkel a Képviselő-testülethez, mert előre nem tervezhető kiadásaik merültek fel. Az Egyesület elnöksége és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága is úgy nyilatkozott, hogy forduljanak Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez támogatási kérelemmel. Kéri a Tisztelt Bizottságot, hogy támogassa kérelmüket, mert különben működésképtelen lesz az Egyesület.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy az előterjesztésben szereplő 2. pont mit takar?

 

Lesz Ferenc elnök válaszában elmondja, hogy az MLSZ hatásköre alapján július 01-től az átigazolt sportolók után fizetni kell.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megkérdezi, hogy a helyi mosoda bezárt, a jövőben hogyan oldják meg a mosatást.

 

Lesz Ferenc elnök elmondja, hogy a mosoda tulajdonosa egy mosó- és szárítógépet adott részükre, melyekkel a szertáros megoldja a sportfelszerelések tisztítását.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy a Budai Busz felé fennálló tartozás rendezve lett-e már?

 

Lesz Ferenc elnök válaszában elmondja, hogy még 130.000 Ft. tartozásuk áll fenn a cég felé.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint a jövő évre vonatkozóan olyan költségvetést kellene készítenie az Egyesületnek, amelyben tartalékok is vannak. Elismeri, hogy rengeteg fiatal sportol az Egyesületben.

 

Vella Ferenc Zsolt BSE elnökségi tag szerint azt kell eldöntenie a bizottságnak és a Képviselő-testületnek, mennyire fontos, hogy legyen sport a településen.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő támogatási összeget egészítsék ki és így 557 e. Ft. helyett 687 e. Ft. támogatást javasol. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért és a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

338/2016. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 687 ezer forint támogatási összeggel.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Tördemic Néptáncegyüttes Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szántai Attiláné elnök

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Szántai Attiláné elnököt.

 

Krisztin N. László polgármester kiegészítésként elmondja, hogy a néptáncegyüttesekben jelentős számú badacsonytomaji tanulóval foglalkoznak.

 

Szántai Attiláné elnök elmondja, hogy jelen támogatási kérelmükkel azért fordultak Badacsonytomaj Város Önkormányzatához, mivel a nagyobbik gyermekcsoportjuk bejutott a „Fölszállott a páva” verseny döntőjébe és milliós nagyságrendű kiadást jelent a fellépő ruházat biztosítása. Természetesen több helyről próbálnak támogatást kérni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szeretné, ha a néptánc együttes a helyi rendezvényeket megtisztelné fellépéseivel. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki támogatja az Egyesület kérelmét az előterjesztésben foglaltak szerinti határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

339/2016. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tördemic Néptáncegyüttes Egyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

3./ Napirendi pont

Polgárőrség helyiséghasználatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Mórocz Istvánt, a Polgárőrség elnökét.

 

Mórocz István elnök elmondja, hogy irattári anyagaik elhelyezésére, tárolására szeretnének megoldást.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

340/2016. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Polgárőrség helyiséghasználatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2016. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2017-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, azért kértük korábbi időpontra e napirend elkészítését, mert így lehetnek abban a helyzetben, hogy a novemberre a koncepció tárgyalására meg lenne, hogy milyen programok köré tervezhetik a következő évet. A Rózsakő Fesztivál ügyét is rendezni kellene. Felhívja a figyelmet arra is, hogy amennyiben elfogadnak majd egy koncepciót, ahhoz forrást is kell biztosítani.

 

Laposa Bence bizottsági elmondja, a mai napig nem dőlt el, hogy a Kulturális Intézmény a turisztikai vagy helyi rendezvényeket szervezi. A Céh Egyesületen keresztül is képződik egy jól látható turisztikai program. Sajnos azonban nincs meg a rendezvény oldalon a professzionalizmus. Véleménye szerint felelőtlenség kiadni egy hétvégi rendezvényre 10 m. Ft-ot úgy, hogy nem jön át országosan. A főrendezvények a település arculatára épüljenek.

 

Kun István bizottsági tag szerint az intézményvezető dolga, találja meg, hogyan tudja megszólítani a helyi emberek különböző rétegeit.

 

Nagy Miklós bizottsági tag úgy gondolja, hogy 2-3 stratégiai rendezvényt kellene csinálni és egy kommunikációs szakember lenne szükséges a Céh és a BVÖKI közé.

 

Nagy Miklós 9:55 órakor elhagyja az üléstermet.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazásra jogosultak száma 4 fő.

Berecz Nikolett intézményvezető a „Badacsonyi Tavasz” rendezvénysorozat kapcsán elmondja, hogy véleménye szerint is 1 hétvégére kellene koncentrálni. 2017-ben ezért választották a Pünkösdi hétvégét, ekkor lenne a Keszeg Fesztivál és a Kéknyelű Virágzás ünnepe is. A Gyermeknap tekintetében a sportpálya vagy valamelyik strand jöhet szóba helyszínként. A belépőjegyes rendezvény téma több alkalommal szóba került. Helyszínként itt a badacsonyi strand lenne alkalmas, azonban a hangtechnikához szükséges áram kiépítése nagyon nagy költséget jelentene.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ASP rendszerrel 2017.01.01-jén nyitni kell az új rendszert. Azt kérte az intézményvezetőktől, ügyvezetőktől, hogy a 2017. évi koncepció tárgyalásához szükséges anyagokat november 5-ig készítsék el. A költségvetési törvény november 01-től hatályos, az OPTEN-ből letölthető.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület tagjai egy 3 napos tanulmányúton vesznek részt, ezen idő alatt lesz módjuk megbeszélni a közös dolgokat. Kéri megadni, hogy mi az, ami stratégiai vagy taktikai okokból fontos kérdés, amiben közös véleményre lenne szükség.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslat első részével értsenek egyet. A 2017. évi rendezvények helyszínét és időpontját pedig fórumok keretében november 5-ig egyeztessék az intézményvezetővel. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

341/2016. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2016. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2017-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a 2. pontban foglaltakra 2016. november 5-ei határidőt javasolja meghatározni.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

5./ Napirendi pont

MENÜ KFT 2016. I-VIII. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a Menü Kft. ügyvezetőjét. A kiadások alakulásáról kér tájékoztatást.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető válaszában elmondja, hogy az üzemanyag költség tekintetében spórolás miatt csökkent a költség. A szemétszállítás esetében pedig a Szolgáltató hónapok óta nem küldött számlát.

 

Orbán Péter alpolgármester emlékeztet arra, hogy az ügyvezető arról beszélt korábban, hogy az ebéd kiszállítását el tudják vállalni.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy az ebéd kiszállítása 10,30 és 12,15 óra között történik. Abban az esetben tudnák megoldani, hogy azon személyek, akik le tudnak jönni a konyhára saját maguk szállítanák el az ételüket, vagy mint más településen a kapura kiakasztott kampón helyezhetnék el az éthordót. Szerződése szerint a Menü Kft. 2 km-en kívül köteles kiszállítani az ebédet.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint a háziorvosnak kellene rendeznie, hogy ki az, akihez valóban ki kell szállítani.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnak –mint a szolgáltatás szervezőjének- és a Menü Kft-nek kellene ezt a megbeszélést egymás között lefolytatnia.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

342/2016. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ KFT 2016. I-VIII. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

6./ Napirendi pont

MENÜ KFT 2017. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az anyagot első olvasatnak tekintik, mivel nem volt rá mód, hogy a Képviselő-testület részleteiben átbeszélje.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető tájékoztat arról, hogy várhatóan módosulni fog az étkezés áfája. A Nébih ellenőrzés alapján jövő évre a páraelszívó javítását be kell tervezni, mert azt biztosan nem tudja kigazdálkodni.

 

Wolf Viktória jegyző mivel az adó vonzatokat nem ismerjük még, javasolja, hogy az előterjesztést a bizottság tovább tárgyalásra tartsa alkalmasnak a koncepció tárgyalásához.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az üzleti tervet tovább és az előterjesztés szerint I. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

343/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ KFT 2017. évi üzleti tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN KFT beszámolója a 2016. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól (kiemelt figyelemmel a strandokra, parkolókra)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a bizottsági tagok részéről?

 

Kun István bizottsági tag szerint végig kellene gondolni, hogy a Képviselő-testület milyen feladatokat szán a cégnek. Úgy gondolja, hogy a vállalkozói tevékenységből csak az „anya” szerepet kellene betöltenie, az alkalmazottaival pedig a települést kellene rendben tartania. Nem látja a tervből, hogy az elvárások mennyi pénzbe kerülnek a településnek.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a beszámoló tényadatokat tartalmaz. A közterületek állapotával kapcsolatban elmondja, hogy a „Tiszta, Virágos Veszprém Megyéért” versenyben csak 1,5 ponttal maradtunk le a kiváló minősítéstől. Javasolja a Képviselő-testületnek megvitatásra a nyaraló tulajdonosok által elhelyezett illegális hulladéklerakás, illetve a kereskedelmi egységek hulladék elhelyezésének témáját. Véleménye szerint rendeletben szabályozni kellene ezt a dolgot. Rengeteg olyan fűnyírást végeznek, ami a „közös pénzt” viszi, mert a rendeletben foglaltak nem működnek. A badacsonyi strand vonatkozásában várják a pályázat eredményét.

 

Kun  István bizottsági tag javasolja, hogy a cég költségvetése úgy legyen összeállítva, hogy legyen benne egy fejlesztési alap.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a beszámoló elfogadásával és a I. határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

344/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN KFT beszámolója a 2016. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól (kiemelt figyelemmel a strandokra, parkolókra)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN KFT 2016. I-VIII. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e?

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az adatok tájékoztató jellegűek, a beszámolóban a szeptemberi dolgok még nem jelennek meg. Az előterjesztéshez csatolták a FEB ülésének anyagát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával és a I. határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

3452016. (X.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN KFT 2016. I-VIII. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN KFT 2017. évi karbantartási tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a sátorállítási igény csökkenő tendenciát mutat. A sátor felállításához 10 emberére van szükség, akik ilyenkor hiányoznak a közterületi feladatok végzéséből. Maga a sátor ponyvája öregszik. Ha lesz új telephelyük, akkor el kell dönteni, hogy gépek tárolására használhatják-e.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a karbantartási terv elfogadásával és a I. határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 


346/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN KFT 2017. évi karbantartási tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

10./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN KFT 2017. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérése, hogy a településre bevezető utak melletti kritikus területek legyenek mindig rendben tartva. (Varga Kft., Büdös-tő, vasúti híd 2 oldala, MOL kúttal szembeni terület, Római út) Ennek a költsége a 2017. évi költségvetésben jelenjen meg.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy folyamatosan nyírták a vasút és a közútkezelő területét is, táblától tábláig. A település 80 utcával rendelkezik, amiket végig kell gallyazniuk. Nem tudják még, hogy mi lesz a minimál bérrel, járulék csökkenéssel kell-e számolni. Az anyag csak egy előrevetítés. Hozzáteszi még, hogy sajnos nincs munkaerő a településen.

 

Kun István bizottsági tag szerint az ügyvezetőnek kell eldöntenie, hogy hány munkaórával tudja ellátni a feladatokat és ehhez hány ember alkalmazása szükséges.

 

Kun István bizottsági tag 11:01 órakor elhagyja az üléstermet.

A bizottsági ülésen szavazati joggal jelenlévők száma: 3 fő

 

Székely István könyvvizsgáló az adózással kapcsolatban tájékoztat arról, hogy a járulék csökkenés miatt béremelés várható. Az előzőekben elhangzottakra visszautalva, felhívja a figyelmet arra, hogy fejleszteni csak forrásból lehet, vagy akkor, ha annak pénzügyi fedezetét a tulajdonos biztosítja. Javasolja, hogy a VN. Kft. 2016. évi bevételeiből legyen egy eszközpótlás és fejlesztés.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az üzleti terv elfogadását támogatja az előterjesztés szerinti tartalommal és a I. határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

347/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN KFT 2017. évi üzleti tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Kun István 11:03 órakor visszaérkezik az ülésterembe.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazásra jogosultak száma: 4 fő

11./ Napirendi pont

Adóztatásról szóló 2015. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e kiegészítés a napirendi ponthoz?

 

Wolf Viktória jegyző elmondta, novembertől hatályos lesz az új költségvetési törvény, az idegenforgalmi adó után járó támogatás 0,5 Ft-tal csökkenni fog.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megkérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tavaly tett már egy javaslatot a beépíthető belterületekre vonatkozóan, további emelést javasol. Szépen teljesültek az adóbevételek. A két kolléga elismerését előbb-utóbb el kell vetni.

Ezzel összefüggésben javasolja, hogy amennyiben a Képviselő-testületnek van olyan szándéka, hogy jutalmazna, akkor ne év végén, ad-hoc módon az utolsó pillanatban tegye meg, hanem a novemberi ülésre javasolja.

Tavaly felvetődött már, hogy települési adót állapíthat meg a Képviselő-testület. Ehhez kapcsolódóan felmerült benne, hogy azoknál az ingatlanoknál, ahol a kerítés és az úttest közötti szakasz nincs rendben tartva, nem lehetne-e ezt az adótípust bevezetni oly módon, hogy visszakapja, aki karban tartja.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy erre megfelelő lenne a települési adó kivetése, de felhívja a figyelmet arra, hogy diszkriminálni nem lehet. Amennyiben novemberben elfogadja ezt a Képviselő-testület, akkor 2017. január 01-től lehetne bevezetni.

Megjegyzi, hogy a Közös Önkormányzati Hivatalnak van bérmaradványa, örülne, ha ezt a keretet ki lehetne osztani a kollégáknak.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 11:21 órakor visszaérkezik az ülésterembe.

Laposa Bence távozik az ülésteremből.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazásra jogosultak száma: 4 fő

 

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy nem dolgozta ki még a Képviselő-testület a 2 ügyvezető részére a premizálási feltételeket. Az egyik szempont lehetne pl., hogy tudta a költségvetési kereteket tartani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel elfogadja, hogy a telekadó mértékének emelését megfontolásra javasolja az elhanyagolt ingatlanok vonatkozásában, illetve a települési adó kivetésének megfontolását javasolja 2017. január 1. napjától, az előterjesztés előkészítésére felkéri a hivatalt a soron következő ülésre kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 


348/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Adóztatásról szóló 2015. évi beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy

-       telekadó mértékének emelését megfontolásra javasolja az elhanyagolt ingatlanok vonatkozásában,

-       települési adó kivetésének megfontolását javasolja 2017. január 1. napjától, az előterjesztés előkészítésére felkéri a hivatalt a soron következő ülésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

12./ Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy tavaly a Kormányhivatal helyt adott a Képviselő-testület kérésének a körzethatárra vonatkozóan. A határozati javaslat elfogadását javasolja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

349/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

13./ Napirendi pont

NHSZ felé fennálló tartozásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéshez?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, vélhetően a korábbi jegyző bevitte egy zsákutcába az akkori testületet, aminek most 4,5 m. Ft. körüli ára van.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

350/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

NHSZ felé fennálló tartozásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

14./ Napirendi pont

A letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja annak érdekében, hogy a Képviselő-testület ösztönözze a fiatalok helyben maradását, felmerült a rendelet módosítása, mely szerint, ha az egyik házastárs betöltötte a 40. életévét, a másikuk azonban még nem, ne veszítsék el a pályázati lehetőséget. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk, észrevételük. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a rendelet előterjesztésben foglaltak szerinti módosításával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

351/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelettervezetet elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

15./ Napirendi pont

A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Wolf Viktória jegyző tájékoztat arról, hogy a törvény által kötelező előterjeszteni minden évben e napirendi pontot. Az előterjesztésben nem szerepel emelésre vonatkozó javaslat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat előterjesztésben foglaltak szerinti formában történő elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

351/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

16./ Napirendi pont

Társulási Megállapodás módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének is el kell fogadnia a Tapolca Környéki Önkormányzatok Társulásának döntését.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, aki egyetért az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

353/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Társulási Megállapodás módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

17./ Napirendi pont

Peugeot Expert típusú személygépjármű állapotfelméréséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Orbán Péter alpolgármester emlékeztet arra, hogy a befolyt összeget a Suzuki Vitarára lehet fordítani.

 

Nagy Miklós bizottsági tag véleménye szerint az állapotfelmérésben meghatározott ár reális.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, aki egyetért az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadásával, az állapotfelmérésben meghatározott szerinti értéken, 400 ezer Ft értéken a gépjármű értékesítésével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

354/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Peugeot Expert típusú személygépjármű állapotfelméréséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja és az állapotfelmérést követően készített ajánlatot elfogadva a személygépjármű értékét 400.000 Ft értéken javasolja elfogadásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

18./ Napirendi pont

2016. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy az előző ülésen arról döntöttek, hogy a közmeghallgatás egyik napirendi pontja legyen a vadkárral kapcsolatos tájékoztatás, melyre meg kell hívni a Nemzeti Park, illetve a vadásztársaság képviselőjét. Többen jelezték, hogy rengeteg róka jelent meg a nádas területek melletti ingatlanokon. Ennek okán fel kellene szólítani azokat az ingatlantulajdonosokat, akiknek nádas terület van a birtokában.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a 2016. évi közmeghallgatás időpontja november 28. 17.00 óra, helyszíne az Egry József Művelődési Ház legyen, és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy napirend keretében tartson tájékoztatást a vadkárral kapcsolatosan az illetékes vadásztársaság és a Nemzeti Park Igazgatóság képviselője, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 


355/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2016. évi közmeghallgatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy napirend keretében tartson tájékoztatást a vadkárral kapcsolatosan az illetékes vadásztársaság és a Nemzeti Park Igazgatóság képviselője.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

19./ Napirendi pont

Kisfaludy-ház nádazásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztés előkészítésében többen részt vettek. Leültek tárgyalni a B1237 Kft. ügyvezetőivel, mert az épület teteje olyan állapotban van, hogy a felújítása tovább nem húzható. Véleménye szerint a tetőfedés tulajdonosi kötelezettség. A nádazást az Önkormányzat fizetné. A Kft. a vizesblokk felújítását ugyan ezen értékig elvégezné. Kéri, hogy alpolgármester úr, vagy a műszaki osztály megfelelő szakembere vegyen részt abban, hogy ez milyen költséget jelent. A tetőfelújításra tavasszal kerülne sor.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a legutóbbi szabványossági, tűzvédelmi felülvizsgálatnál le kellett nyilatkozni, hogy az Önkormányzat a következő felújításkor vállalja, hogy a szükséges felújításokat (tűzvédelmi főkapcsoló, villámhárító) elvégzi.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, utána néz, hogy a felújítási költségek között ezek a tételek nem szerepelnek-e

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy két határozati javaslat szülessen. Az egyik intézkedjen a tető és a vizes blokk felújításáról. A másik pedig tartalmazza, hogy a villámhárítóra, tűzvédelemre, elektromos felülvizsgálatra a Műszaki Osztály kérjen be árajánlatokat.

A megbeszélés egyik témája volt az együttműködés felülvizsgálata is, hiszen a Képviselő-testületből többen azzal az elhatározással érkeztek, hogy ezt az épületet értékesítse az Önkormányzat. Újabban erről nem hallani. Azt ígérte Török Péter úrnak, hogy a Képviselő-testület legalább a ciklus idejéig eldönti, hogy értékesíteni kívánja-e az ingatlant. Ő azt mondta, hogy amennyiben nem, akkor tárgyalhatnak bérleti díj emelésről, többlet támogatásról, vagy plusz felújításról, de mindenképpen az a kérése, hogy ebben a kérdésben foglaljanak állást.

 

Nagy Miklós bizottsági tag személyes érintettsége okán kéri a szavazásból történő kizárását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért Nagy Miklós szavazásból történő kizárásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 


356/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szavazásból történő kizárás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Nagy Miklós képviselőt személyes érintettsége okán kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal és Polgármester úr által tett kiegészítéssel az árajánlatok bekérésére vonatkozóan, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

354/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisfaludy-ház nádazásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a tűzvédelmi főkapcsoló és villámhárító elhelyezésére kérjen a Műszaki Osztály ajánlatot a testületi ülésig.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

20./ Napirendi pont

Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Tátika Üzletház értékesítése tekintetében az első kör volt, a bérbeadás tekintetében viszont a sokadik. Megkérdezi, hogy ez azt jelenti, hogy bérbeadás tekintetében a Képviselő-testület már szabadon tárgyalhat?

 

Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, hogy mindenképpen versenyeztetni, versenytárgyalni kell, mert 25 m.Ft. feletti értékről van szó.

 

Orbán Péter alpolgármester felveti, hogy ne vegyék-e lazábbra a feltételeket az értékesítés tekintetében?

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint egy nagyon gyorsan értékesíthető ingatlanról van szó.

 

Krisztin N. László polgármester szerint rövidtávon nem érdekünk, hogy a korábbi állapot maradjon.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja felhatalmazni a Polgármestert, hogy a korábbi ajánlattevővel tárgyaljon.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglaltak szerint a Tátika Üzletházra vonatkozóan mind a bérletre, mind az eladásra vonatkozóan új pályázat kiírással, és a I. és II. határozati javaslat elfogadásával egyetért kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

358/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tátika üzletház hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

21./ Napirendi pont

988/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy legyen a továbbiakban is meghirdetve a korábbi paraméterekkel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

359/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

988/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

22./ Napirendi pont

1467/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs.

Javasolja, hogy az ingatlan legyen a továbbiakban is meghirdetve a korábbi feltételekkel. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

360/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

1467/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

23./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja, hogy legyen a továbbiakban is meghirdetve a korábbi paraméterekkel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

361/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 2191 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

24./ Napirendi pont

019 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú melléklete/

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy egy pályázat érkezett be. A pályázó megajánlotta a könyv szerinti értéket.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy amennyiben a Képviselő-testület az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot elfogadja, 60 napos kifüggesztésre fog még sor kerülni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az ingatlan értékesítésének akkor van értelme, ha az abból befolyt összeg egy fejlesztési alapba kerül.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglalt határozati javaslatban foglaltakkal és Polgármester úr javaslatával, mely szerint az értékesítésből származó bevétel a fejlesztési alapba kerüljön, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

361/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

019 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja, azzal, hogy az értékesítésből származó bevétel a fejlesztési alapba kerüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

25./ Napirendi pont

Pályázatokról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú melléklete/

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztéshez.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztat arról, hogy meg fog jelenni egy pályázati kiírás, amellyel a Civil Házat is tartalmazó objektumot lehetne megújítani, mert a múzeum sorsa továbbra is levegőben van.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy a pályázati kiírás megjelenését követően 60 nap áll rendelkezésre a pályázat elkészítésére. A pályázat 100 %-os támogatottságú, az elnyerhető összeg 20 m. Ft.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a legfontosabb lenne megnézni, hogy az épület milyen statikai állapotban van.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy a világörökség várományos terület pályázattal kapcsolatban kaptunk egy felkérést a Balaton Fejlesztési Tanácstól, hogy fenntartjuk-e elképzeléseinket.

 

Kun István bizottsági tag megkérdezi, hogy van-e információ a „zöld város” pályázatról?

 

Gerencsér Tamás pályázati referens tájékoztatásul elmondja, hogy megérkezett a befogadó nyilatkozat, döntésre várunk.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy Lantay Ákos korábban kérte, hogy rendeljék meg a költségvetés felülvizsgálatát, mert véleménye szerint jelentős összegű eltérés is lehet benne. Megkérte Orbán Péter alpolgármestert, hogy nézze át a költségvetést ilyen szempontból, aki azt mondta, hogy nagy vonalakban jó.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki elfogadja a pályázatokról szóló beszámolót, illetve aki azzal egyetért, hogy a bizottság javasolja továbbá a „Kulturális intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című EFOP-4.1.7-16. kódszámú pályázat előkészítését, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

361/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Javasolja továbbá a „Kulturális intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című EFOP-4.1.7-16. kódszámú pályázat előkészítését.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

26./ Napirendi pont

Tájékoztató peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. számú melléklete/

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztéshez.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy dr. Gáli Mihály ügyvéd úr elnézést kér, hogy nem tudott jönni a bizottsági ülésre, mert tárgyalásai vannak a nap folyamán. A testületi ülésen meg fog jelenni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki elfogadja a peres ügyek állásáról szóló beszámolót és az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

364/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató peres ügyek állásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök


27./ Napirendi pont

Varga Pincészet Kft. kérelme HÉSZ módosításra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. számú melléklete/

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztéshez?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Varga Péter tulajdonos a terület jó kihasználását vetette fel indoklásában. Információja szerint 2017. évben mindenkinek felül kell vizsgálnia a Helyi Építési Szabályzatát, még akkor is, ha előtte 2 hónappal fogadták el. Erre tekintettel javasolta, hogy minél előbb adják be kérelmüket. Elvileg arra is van lehetőség, hogy a Képviselő-testület bármikor elhatározhat HÉSZ módosítást, ha van erre pénze és ideje. Ha pl. több vállalkozás ennek a költségét vállalja, akkor a Képviselő-testületnek véleménye szerint vállalnia kellene, hogy ezt rendezze. Időközben egy másik vállalkozás vezetője is kereste HÉSZ módosítás témában. Javasolja, hogy e téma átgondolására üljenek le tárgyalni az érintett két féllel. Felveti, hogy addig lehetne árajánlatokat bekérni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

365/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Varga Pincészet Kft. kérelme HÉSZ módosításra

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

28./ Napirendi pont

Tóth Ádám kérelme a felső-bazársor épületében lévő helyiség bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. számú melléklete/

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztéshez.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Pláne Terasz bérlője a felső-bazársori helyiséget szeretné bérelni. Tájékoztatta, hogy ez pályázati úton lehetséges. Véleménye szerint a pályázati kiírást úgy kellene megfogalmazni, hogy minimum egész évre, de határozatlan időre szóljon a bérleti lehetőség, azzal a kikötéssel, hogy az üzlet fennállásáig. A bérleti díj összegét 30.000 Ft./hó összegben javasolja meghatározni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltak szerint a felső-bazársori „borozó, söröző” üzlethelyiségre a pályázat kiírását az üzlet fennállásáig, határozatlan időre, minimum 1 éves időtartamra, 30.000 Ft./hó bérleti díjtétellel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

366/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tóth Ádám kérelme a felső-bazársor épületében lévő helyiség bérletére

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a pályázati kiírásban a feltételek kerüljenek kiegészítésre a következőkkel:

-        a bérleti szerződést minimum egy évre, majd azt követően határozatlan időre köti, de legkésőbb az üzlet fennállásáig vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig,

-        a bérleti díj összegét 30.000 Ft/hó összegben javasolja meghatározni.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

29./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. számú melléklete/

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztéshez.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a települési támogatás esetében egy egész éves összesítést fog készíteni, véleménye szerint az ez alapján készített elemzés fontos lesz.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz. Megállapítja, hogy nincs. Elfogadásra javasolja a beszámolót. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

367/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök


30./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 30. számú melléklete/

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke több lakossági panasz alapján kéri Krisztin N. László polgármestert, kérje a VN. Kft. ügyvezetőjének intézkedését, hogy a temetőben történt kaszálást követően a levágott gazt söpörjék le a síremlékekről.

 

Kun István bizottsági tag tájékoztatást kér az út kisajátítási ügy állásáról.

 

Orbán Péter alpolgármester válaszában elmondja, hogy Weller András aláírta a telekmegosztásra vonatkozó szerződést. Felkértünk egy tervezőt, aki megtervezi a bejárót. Ezt követően a tervet engedélyeztetni kell és megindulhat a kivitelezés.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja többen megkeresték azzal a kérdéssel, hogy a temetőben lévő elhanyagolt sírköveket nem lehetne-e kihordani és egy helyen depózni.

 

Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, hogy a temető üzemeltetőjének van egy sírhely nyilvántartása. Ez alapján kötelessége megkeresni a hozzátartozókat, amennyiben elhanyagolt, gondozatlan a sírhely. Tudomása szerint minden évben kifüggesztésre kerül, hogy mely sírhelyek megváltása vált szükségessé. Elmondja, hogy abban az esetben van lehetőség sírkő eltávolítására, amennyiben az életveszélyt jelent.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nagyon fontosnak tartaná további kolumbárium építését a következő évben. Tájékoztatást kért Rakics Annától, a VN. Kft. munkatársától a sírhelyekkel kapcsolatban is, aki elmondta, hogy kb. 10-15 évre elegendő temetkezési hely van. Felmerült új temető lehetséges helyeként a jelenlegi edzőpálya.

 

Orbán Péter alpolgármester véleménye szerint az a terület nem lenne erre a célra alkalmas, mert vizes.

Beszámol arról, hogy megkereste egy cég, hogy szeretnének a településre hozni egy raktárat, szerelőüzemet. Véleménye szerint az edzőpálya megfelelő helyszín lehetne erre a célra, amennyiben a HÉSZ-t módosítanák hozzá.

 

Wolf Viktória jegyző tájékoztat arról, hogy a gyorsított HÉSZ módosítás kb. 3-4 hónapot vesz igénybe. Van arra mód, hogy a kérelmező költségére megindítsa a Képviselő-testület a folyamatot, szerződéskötésnek van helye.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz. Megállapítja, hogy nincs. Elfogadásra javasolja a beszámolót. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

368/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

NAPIREND UTÁN:

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a következő ülésén a Képviselő-testület hozzon végleges döntést a Kisfaludy ház sorsáról a ciklus végéig szólóan.

 

Nagy Miklós bizottsági tag személyes érintettsége okán kéri kizárását a szavazásból.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért Nagy Miklós bizottsági tag szavazásból történő kizárásával, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

369/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szavazásból történő kizárás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága személyes érintettsége okán kizárja Nagy Miklós képviselőt a szavazásból.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért Krisztin N. László polgármester Kisfaludy házra vonatkozó javaslatával, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága  3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi határozatot:

 

370/2016. (IX.26.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisfaludy ház hasznosítás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Kisfaludy-ház hasznosításáról a következő ülésen hozzon végleges döntést a képviselő-testület.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy amennyiben a Képviselő-testület úgy gondolja, vizsgálja meg a jutalmazás lehetőségét és a novemberi testületi ülésre történő előkészítésével bízza meg Jegyző asszonyt.

 

Wolf Viktória jegyző felhívja a figyelmet, hogy amennyiben jutalmazásra kerülne sor, az előirányzat módosítást is igényelhet.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja, hogy Jegyző asszony tegyen javaslatot a jutalmazás mikéntjére.

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 13,10 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Forintos Ervin                                                       Nagy Lajos

elnök                                                            bizottsági tag

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!