Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2016.07.29 rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 18/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2016. július 29-én 9.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               bizottság elnöke

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag                                    (4 fő)

Nagy Miklós                 bizottsági tag

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                   bizottsági tag                                     (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Berecz Nikolett            igazgató

Greznár Attila               vállalkozó

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                           (6 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Kun István bizottsági tag jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

282/2016. (VII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Laposa Bence bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 1 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy van-e módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

283/2016. (VII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2016. július 29-i rendkívüli ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. 1. Rózsakő fesztiválhoz kapcsolódó támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Greznár Attila ügyvezető Happy New World Kft.

A Bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Rózsakő fesztiválhoz kapcsolódó támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Greznár Attila ügyvezető Happy New World Kft.

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Greznár Attila urat. Elmondja, hogy a testület nem tett be a költségvetésbe a rendezvény támogatására összeget. Az előterjesztésben szerepel, hogy 2017. évre is gondolni kell. Megjegyzi, hogy több Balaton-parti városban a rendezvényeken belépőt szednek, és 4-5 ezer ember kifizeti az 1.500-2.000 Ft-os belépődíjat. El kell gondolkodni azon, hogy komoly fellépők legyenek Badacsonyban belépődíj szedése mellett, vagy továbbra is az önkormányzat szórakoztat 15-20 millió forintért emberrétegeket. Kérdezi, hogy Greznár úr igényt tart-e az önkormányzat színpadára.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, augusztus 19-én a Fényvarázs önkormányzati rendezvény lesz. Viszont nem akartuk, hogy ezen a napon ütközzön a két rendezvény, Berecz Nikolett intézményvezető csak emiatt vett részt az egyeztetésen. Tudomása szerint Greznár Attila vállalkozó számol az önkormányzati színpaddal, melyet korábban ingyenesen adtunk át.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke azt szeretné, ha lenne egy ütős, komoly élőkoncertet adó zenekar is.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a fellépők díját ki állapította meg. Ugyanezen a szinten a Kulturális Intézmény meg tudná-e szervezni ezt a rendezvényt.

 

Greznár Attila vállalkozó megköszöni a meghívást. A műsorrenddel kapcsolatosan elmondja, hogy abban szerepel pld. a B52 zenekar, aki Közép-Európa egyik legnagyobb rock bandája, a Rock Színház 16 fős társulattal, illetve több olyan sztár, akik megfelelnek egy ilyen rendezvényre. Most az utolsó időszakban szinte minden településen van rendezvény, a fellépők már foglaltak, korábban kellett volna egyeztetni. Ha a testület továbbra is igényt tart a közreműködésére, akkor praktikusabb több éves megállapodásban gondolkodni. A fellépés díját a zenekar vagy a menedzser határozza meg, a sok éves együttműködésükre tekintettel méltányosabb díjakat szabtak meg.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a Rózsakő Fesztivál Greznár Attila és az általa képviselt cégeknek a szellemi terméke, ezért azt nem a Kulturális Intézmény szervezi.  Az idén, három héttel a rendezvény előtt, ebben az időpontban tartandó önkormányzati rendezvény mellett nem tudják átvállalni a szervezést.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy ő az elkövetkezendő évekre gondolt.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a testület kérte, hogy a költségvetés készítésének időszakában mindenki jelezze támogatási igényét. Ez nem történt meg. Nem véletlenül maradt ki a költségvetésből a rendezvény. Nem tudja, hogy az önkormányzatnak mennyi bevétele van belőle. Javasolja, hogy amennyit a vállalkozók hozzátesznek, annyit adjon az önkormányzat is.

 

Nagy Miklós bizottsági tag el tudja fogadni a javaslatot. A Rózsakő Fesztivál az elmúlt években keresett és jól funkcionáló rendezvény volt. A fellépők vonatkozásában viszont más irányba is jó lenne elmozdulni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a vállalkozók részéről a támogatás beszedése folyamatban van-e.

 

Greznár Attila vállalkozó szerint könnyelműség lenne, amíg nincs meg az a keret a testület részéről, amiből gazdálkodni lehet. A vállalkozók teljesítették fizetési kötelezettségüket, bár soha nem határozta meg, hogy mennyi támogatást adjanak. Mindenki annyit ad, amennyit tud, így szokott a 2 millió forint összejönni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a kis színpad programtervezetét nem látja.

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy a csatolt mellékletben szereplő fellépők közül kerülnek kiválasztásra, egyébként a nagyszínpad programja kivetítőn látható a soron is.

 

Forintos Ervin bizottsági elnöke kérdezi, hogy hol adunk ki közterületet az idén. Javasolja, hogy azokat az önkormányzat adja ki, így ide folyik be a bérleti díj.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 9.45 órakor szünetet rendel el.

A bizottsági ülés 9.50 órakor folytatódik.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi Greznár Attila vállalkozót, hogy ezzel egyetért-e.

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy dönteni kell a támogatás mértékéről. Ez a tervezetben bruttó 6.819.900 Ft, nettó 5.370 eFt, melyből a vállalkozói bevétel 2 millió forint. Az önkormányzatnak 4.800 eFt-ot kellene hozzátenni, melyet ebben a formában javasol megfontolni. Dönteni kell a közterületről, ki adja ki és milyen jogosítványokkal. Dönteni kell az előterjesztés szerinti 2017. évi kötelezettségvállalásról is.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy utóbbiról még nem lehet. A testület nem vállalhat kötelezettséget a következő évre, amíg a támogatott az előző támogatás összegével el nem számol. Javasolja koncepcionális szinten kezelni. Ha a kérelem január 1-ig beérkezik, akkor a támogatási szerződést februárban meg tudjuk kötni. Javasolja, hogy a költségvetési koncepció elkészítésekor a költségvetési és adóosztály számoljon a költségvetés tervezésénél a Rózsakő fesztivál 2017. évi támogatási összegével.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja az ősz folyamán, de a következő szezon előtt mindenképpen áttekinteni a közterületekre vonatkozó rendeletet, vizsgálva annak lehetőségét, hogy a nagy turisztikai rendezvények idején magasabb legyen a bérleti díj, mint jelen állapotban.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint kellene egy olyan fizetős nagy rendezvény hermetikusan lezárva valamelyik strandon, melynek bevételéből a többi finanszírozható.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a Borhét is alkalmas erre, ott is lezárható a terület. Egyetért azzal, hogy a Borhéten volt néhány aránytalanul sokba kerülő produkció, melyből nem keletkezett jelentősebb bevétel. De nincs értelme nagy tömegeket idevonzani. Egyetért a belépődíj szedésével. El lehet azon gondolkodni, hogy 17 nap helyett néhány hétvége legyen a rendezvény, esetleg a belépődíj részben, vagy egészben lefogyasztható lehet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy harmadik alkalommal szervezi a Céh Turisztikai Egyesület a Borhét rendezvényt, most lesz lehetőség újragondolni, beépítve a felvetéseket. Az elmondottakkal egyetért. Korábban a Borhét után volt egy értékelés, ahol sok minden felvetődött, de viszonylag kevés dolog valósult meg.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy a keret megállapodás megszűnésével napirendre kell tűzni a kérdést.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint kifejezetten jó a Borhét programja és szervezése, nem érzékel semmiféle problémát. Inkább pénzügyi kérdések merülhetnek fel, lehetne gazdaságosabban is csinálni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag úgy gondolja, hogy amennyit a vállalkozók adnak, annyit tegyen hozzá az önkormányzat. A kért összegből több dolgot meg lehetne építeni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a centrumban dolgozó meghatározó vállalkozók szerint szükség van a fesztiválra, azt anyagilag is támogatják. Viszont felvetették, hogy van-e megfelelő hozadéka a 17-i és a vasárnap délutáni programoknak. Kérdezi Greznár Attilát, hogy erről konzultáltak-e.

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy a 17-ét nem biztos, hogy belevenné, viszont vasárnap még itt lesznek az emberek. Több olyan jelzést kapott, hogy a szabadságukat a rendezvényhez igazítják, a Fesztivál vonzóvá vált a kisebb fogyasztású rétegek számára is. A közterület hasznosításából származó bevétel beszedéséhez soha nem ragaszkodott.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Borheteket az önkormányzat kb. 10 millió forinttal támogatja. Javasolja, hogy a Rózsakő Fesztivált max. 2.300 eFt-tal támogassa az önkormányzat. Ezzel a számmal önkormányzati oldalról a Borhéttel arányban lennénk. A szervezés oldaláról bizonytalan a 2 milliós bevétel.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint nettó összegben jóval többet jelent ez a támogatás.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint a közterületek bérbeadásából 5-700 eFt befolyhat.

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy egy mobil színpadot hozatott Ausztriából, melyet 20 perc alatt össze tudnak állítani, így az önkormányzat színpadára most nincs szükségük.

 

 

Nagy Miklós bizottsági tag 10.08 órakor távozott az ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Rózsakő Fesztiválra az önkormányzat 2.350 eFt vissza nem térítendő támogatást adjon a tartalék terhére, az előterjesztés szerinti feltételekkel, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

284/2016. (VII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Rózsakő fesztiválhoz kapcsolódó támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Rózsakő fesztivál szervezéséhez a Happy New World Kft. részére 2016. évben 2.350 eFt vissza nem térítendő támogatást biztosítson az általános tartalék terhére, a határozati javaslatban megfogalmazott feltételek mellett.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a közterületekre vonatkozó rendelet felülvizsgálatát is javasolta a bizottság. Kérdezi, hogy mi legyen ennek a határideje.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a novemberi soros ülésre előkészíteni a rendelet módosítását.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előterjesztés szerint 2017. évi Rózsakő Fesztivál szervezésére is kössön az önkormányzat megállapodást Greznár Attilával ugyanezen támogatási összeggel, aminek feltételeit az előzőekben ismertette, javasolja, hogy a testület adjon felhatalmazást arra, hogy a koncepció készítésekor a Rózsakő Fesztiválra kerüljön elkülönítésre a következő költségvetési évben támogatási összeg. Ennek a felelőse a pénzügyi osztályvezető legyen.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja, hogy a testület által meghatározott összegre kérjünk be pályázatokat. Pld. a 2017-es rendezvényekre az önkormányzat 10-15  millió forintot biztosít, aki rendezvényt kíván szervezni, márciusig nyújtsa be a rendezvényterveket, amiről a testület ezt követően döntsön.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ezt úgy értse, hogy a Kulturális Intézmény rendezvényein felül hozzanak létre egy pályázati alapot, vagy versenyeznie kellene az intézménynek is, akár más szervezné a Szüreti rendezvényt is?

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a meglévő rendezvények is bekerülhetnek. Így egy átlátható rendszer lenne, egy-egy program tartalmát össze lehetne hasonlítani, szakmailag is tisztázni. Elindulhatna egy olyan folyamat, hogy reális lehetősége lenne bárkinek forrást szerezni egy általa kitalált koncepcióhoz, új rendezvények jelenhetnének meg a településen.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a későbbiekben egyeztessenek erről.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az elhangzott javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

285/2016. (VII.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Rózsakő fesztiválhoz kapcsolódó támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja

-          közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és esetleges módosítását a novemberi soros ülésre előkészíteni.

-          a testület adjon felhatalmazást arra, hogy a koncepció készítésekor a 2017. évi Rózsakő Fesztiválra kerüljön elkülönítésre támogatási összeg.

-          történjen egyeztetés egy ún. Pályázati Alap létrehozásáról, mellyel új rendezvények jelenhetnének meg a településen.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 10.15 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

Forintos Ervin                                                  Laposa Bence

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!