Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2015. 10. 13. rendkivüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 20/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2015. október 13-án 14.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               elnök

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag                        (3 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                    bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag                        (2 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Dr. Gáli Mihály               ügyvéd

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető              (5 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

319/2015. (X.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Laposa Bence bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a meghívóban egy napirendi pont szerepel. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e módosító javaslatuk. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

320/2015. (X.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2015.10.13-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja:

 

Napirendi pont:

  1. 1. Tátika perrel kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

A Bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

1./ Napirendi pont

Tátika perrel kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Dr. Gáli Mihály ügyvédet. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy nem kíván, de a kérdésekre válaszol.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a bizottság tagjait, tegyék meg észrevételeiket. Megjegyzi, hogy a felperesektől kézhez kapott anyagot nem minősíti, de nem tudja komoly egyezségi ajánlatnak tekinteni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint a tulajdoni lapon nem szerepel Éder úrnak és társának a neve, csak az OTP bejegyzése olvasható rajta. Éder úr nem tett eleget fizetési kötelezettségének, nem fizeti a törlesztő részleteket, most közösen lépnek fel az önkormányzattal szemben. Nem javasolja az egyezségi ajánlatuk elfogadását. Ha az OTP fordulna az önkormányzathoz, akkor esetleg javasolja a tárgyalás lefolytatását.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a per tárgya a szerződés érvénytelensége volt. Ha ez így van, akkor a tulajdonjog visszaszáll az önkormányzatra. Megjegyzi, hogy Éder Zoltántól és Fábián Zoltántól érkezett email nincs aláírva.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy ezzel az aláírás nélküli levéllel kell-e foglalkoznia az önkormányzatnak.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd szerint szerencsés, hogy a polgármester úr napirendre tűzte, de úgy gondolja, hogy az ajánlatnak nincs alapja, vissza akarják „csempészni” egy peren kívüli egyezséggel a bíróság által elutasított kéréseket, vagy azokat, melyeket még nem is érvényesítettek. Úgy tűnik, hogy együtt írták a beadványt, de nem nyert megerősítést, hogy az Fábián úr akaratát is tükrözi. A levél Éder úrtól érkezett. Úgy érzi, hogy az ajánlat nem komoly. Nem érti, miért gondolják, hogy az önkormányzat elfogadja azt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mi az esélye annak, hogy a bíróság megváltoztatja az ítéletét.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy ezt nem tudja. Nem biztos, hogy holnap érdemi döntés születik. Éderék és az önkormányzat is elsődlegesen hatályon kívül helyezést kért.  Ha első fokon visszadobják, akkor nem lesz érdemi döntés, megnyílik a további egyeztetés lehetősége. Nem átlagos perről van szó, nem kis értékről, ezért nem biztos, hogy a bírák gyorsan akarnak az ügyben dönteni. Dönthetnek a korábbi ítélet helybenhagyásáról, hatályon kívüli helyezéséről vagy megváltoztatásáról.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy mi történik az ítélet helyben hagyása esetén. Akkor még nincs szó a kártérítésről. Az első fokra való visszaadás illetve a helybenhagyás sem rossz az önkormányzatnak.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy helybenhagyás esetén a per tárgya visszakerül az önkormányzathoz. Nem tudjuk, hogy mennyi az ingatlan értéke. Kérdés, hogy ki akar-e mintegy 88,5 millió forintot fizetni. Ő csak a jogi lehetőségeket tudja elmondani.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az egyik felperes azt írta a bíróságnak, hogy a területet megmutatta az önkormányzat. Kérdezi, hogy ez azt jelenti-e, hogy visszalépnek a pertől.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd megjegyzi, hogy ezt nem a jogi képviselő tette és nem a partner bíróság felé. Ez egy nem formalizált dolog, joghatálya nincs. Az önkormányzat beidéztetheti a tanukat. Ha az önkormányzat megnyerné a pert, akkor az ingatlan az OTP-nél marad, az önkormányzatnak pedig megmarad a pénze.  Megszerezheti az ingatlant, de számára előnyösebb pozícióból, nem egy jogerős bírósági ítélet kényszere alatt. Így duplán jól járhatunk.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint első körben azt kell kérni, hogy az ellenérdekű fél benyújtott bizonyítékai alapján az ítélőtábla változtassa meg az első fokú ítéletet és az önkormányzat részére döntsön.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd megjegyzi, hogy elsődlegesen a kereset elutasítását, másodlagosan pedig a hatályon kívül helyezést kérjük. De bármikor felcserélhető.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az önkormányzat képviselője a telekhatárokat megmutatta, ezen túl nem léphetnek fel semmilyen kártérítési igénnyel.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy Sall Csaba mutatta meg a területet. A két tanút – Éder Zoltánnét és fiát - azért idézteti be, hogy egyértelmű legyen a helyzet. Az ügyvéd nyilatkozott írásban, aki rutinos szakember, tudta mit tesz, a nyilatkozatot később nem lehet visszavonni. A bíróságnak a nyilatkozat alapján el kellett volna utasítani a felperes keresetét.

 

Krisztin N. László polgármester szerint elgondolkodtató, hogy a bíróság miért nem döntött azonnal, elképzelhető, hogy valaki befolyásolja a bírákat.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd pontosítja, hogy az É.V. Kft. jogi képviselője úgy nyilatkozott, hogy Éder Zoltánné és a fia arról tájékoztatták, hogy a terület nagysága ki lett jelölve.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a VN. Kft. előző ügyvezetője kijelentette és igazolni tudja, hogy ő és Rakics Anna tűzte ki a cövekeket.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy új eljárás esetén ők újabb tanúk lehetnek.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd szerint lehetett volna eddig is az önkormányzatra kedvező érdemi döntést hozni. Ezt a nyilatkozatot, amit az ügyvéd úr által megtettek, elvileg vissza lehetne vonni, de nem fogják. Sőt megerősítette Éder úr. Véleménye szerint, amit az önkormányzat állított, az rendeződni fog.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel elfogadni, hogy elsődlegesen a felperes jogi képviselője által benyújtott nyilatkozat alapján kérjük az ügy elbírálását, a kereset elutasítását.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a fellebbezési ellenkérelmek kapcsán kérjük a bíróságot, hogy elsősorban a felperesek keresetének esetleges elutasítására vonatkozó fellebbezésnek adjon helyt, majd utána az összes többinek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az egyezségi ajánlatot az önkormányzat ne fogadja el, az ügyvéd úr kiegészítése mellett, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

321/2015. (X.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tátika perrel kapcsolatos tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 1.G.40.084/2011. számú ügyben dr. Gáli Mihály ügyvéd úr a részére a felperesek által megküldött peren kívüli egyezségi ajánlatot ne fogadja el és kérje fel dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a fellebbezési ellenkérelmek kapcsán elsődlegesen a kereset elutasítását, másodlagosan a hatályon kívül helyezést kérje az eljárás során.

Határidő:    azonnal

Felelős:       Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 14.30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                  Laposa Bence

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!