Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2015. 09. 08. rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 18/2015.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 8-án 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               bizottság elnöke

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag                                  (5 fő)

Nagy Miklós                 bizottsági tag

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Horváth Márta                osztályvezető

Sütő Árpád                     műszaki ügyintéző

Tamás Lászlóné             osztályvezető

Bolla József                   VN. Kft. ügyvezető

Bolfné Tóth Melinda       óvodavezető

Lesz Ferenc                   SE elnök

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                       (10 fő)

Lakosság részéről megjelent: 1 fő

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

276/2015. (IX.08.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Laposa Bence bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin elnök kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki nyilvános ülés meghívó szerinti 10 napirendjét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

277/2015. (IX.08.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2015.09.08-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 10 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda gázkazán csere

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda

 1. 2. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének finanszírozási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda

 1. 3. Badacsonytomaji Sportegyesület többlettámogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc

 1. 4. Happy New World Kft. többlettámogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Happy New World Kft. ügyvezetője

 1. 5. Badacsonyörsi ivóvízhálózat tulajdonosi közösség kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök

 1. 6. A Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárása miatt felmerülő többletköltségekhez fedezet biztosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. LED-es közvilágítás korszerűsítés céljából kiírt közbeszerzési eljárás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Badacsonytomaj 44/1 hrsz-ú ingatlan járdaburkolattal érintett területének térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása

Előterjesztő: Krisztin N. László

 1. 10. Badacsonytomaji strand elé tervezett gyalogátkelőhely ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

1./ Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda gázkazán csere

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi a műszaki osztályvezetőt, hogy szakmailag megalapozott-e a testület előtt lévő anyag, a jelenlegi helyzetet tükrözi-e, vagy csak reakció egy korábbi előterjesztésre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy még az előző testület foglalkozott az üggyel, több alkalommal is. Téma volt a fűtési rendszer szétválasztásának lehetősége, hiszen jelenleg közös fűtése van az egészségháznak és az óvodának.  Az óvoda korszerűsítésére nyújtottunk be pályázatot, melynek része volt a fűtéskorszerűsítés. Volt olyan határozat, hogy a testület 1 millió forintot biztosított kazáncserére, majd ezt a határozatát visszavonta.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy a pályázat kiírásának időszakában egy energetikus vizsgálta meg a problémát az óvodában. Számítása alapján megbíztunk egy tervezőt, a terv elkészült, a gázszolgáltatóval engedélyeztetve lett. Az előterjesztés alapja ez a terv és az energetikai vizsgálat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint akkor helytálló a terv, ha az épület hőszigetelt, jelen helyzetben a tervezett kazánok max. 15 fokot tudnak produkálni. Az alpolgármester úr és Bolla úr bevonásával illetve a tervezőkkel készíttettek egy új anyagot. A tervezők szerint 2 x 55 kW-os kazán szükséges. Az óvodának nincs gázbekötési csonkja. A jelenlegi kazánok javíthatatlanok, ha megállnak, fagyszünetet kell elrendelni az óvodában. Kéri, hogy a testület ma döntsön, mert a későbbiekben, a fűtési szezon közben nem lehet ezt a feladatot elvégezni. Megismétli, hogy az előterjesztés szerinti kazánok alkalmatlanok a jelenlegi helyzetben az óvoda megfelelő fűtésére.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy a szigetelés mennyibe kerülne.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a becsült érték közel 8 millió forint, a födém szigetelésével együtt mintegy 10 millió forint, 10 cm-es nikecellel számolva.  A pályázati önrész kb. 7 millió forint.

 

Kun István bizottsági tag felveti, hogy a testület határozatban mondta ki, hogy vizsgálni kell az egészségház leválasztásának lehetőségét. Az egészségház tetejére napelemek kerültek, megoldás lehetne elektromos kazán üzembe helyezése. A műszaki osztály feladatként kapta, hogy vizsgálja meg a társasházi szerződést, tisztázandó, hogy a korszerűsítésbe bele kell-e folyniuk az érintetteknek. Kérdezi, hogy a villamos fűtésre való áttérés lehetőségét vizsgálta-e az osztály.

 

Horváth Márta osztályvezető szerint minden fejlesztést meg kell beszélni a társasház összes résztvevőjével, egyöntetű döntés és hozzájárulás szükséges. A villamos fűtés lehetőségét még nem vizsgálták meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a mintegy 40 milliós pályázatnak 7 millió forint lett volna az önrésze. A testület úgy döntött, hogy nem adja be a pályázatot, nem költi el a hatalmas összeget az óvodára, hanem az elmondottak szerint a 7 millió forintból megcsináljuk a hőszigetelést saját erőből. Megjegyzi, hogy a munkára pontos árajánlattal nem rendelkezünk.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy az intézményevezetői értekezleten is szó volt a kazánok állapotáról. Mindenképpen keresni kell a megoldást a cseréjükre, mielőtt katasztrófa, esetleges robbanás történne.

 

Kun István bizottsági tag szerint szakértői véleményt kell beszerezni arról, hogy a kazánok életveszélyesek-e, vagy „csak” javíthatatlanok. Ez különbséget jelent.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a VN. Kft. egyik dolgozója felügyeli a kazánokat. Jelezte, hogy nem javíthatók, nagy baj lehet az óvoda fűtésével. A hőfokszabályozó is bizonytalan, a szellőző rendszer sem megfelelő. A rendszer nem működik automatikusan. Működésük életveszélyes és gazdaságtalan. Javasolják 2 db 2 x 55 kW-os kondenzációs kazán beépítését a jelenlegiek helyett, mellyel hatékonyan és gyorsan megoldható a probléma, alkalmas az óvoda és egészségház fűtésére. Karbantartási igényük minimális, elegendő 3 naponként megnézni. A várható költség mintegy 4,5 millió forint. A leválasztást jövő tavasszal javasolják, az idő rövidsége miatt ez az idén már nem oldható meg. Nem javasolja tanulmányok készíttetését. A szakemberek megbízhatók és tapasztaltak, két hét alatt elkészítenék a terveket és a részletes költségvetést és indulhat a kivitelezés. Javasolja most a keretösszeg elfogadását.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint, ha a szigetelés megvalósul, felesleges a nagy teljesítményű kazán.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a szigeteléssel csökkenthető a fogyasztás. Eddig 3 db 70 kW-os kazán működött.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testületnek az a feladata, hogy döntsön, nem pedig, hogy szakmai vitát folytasson. Nem javasolja felvállalni annak a felelősségét, hogy a testületi tagok mondják meg a paramétereket, ez egyiküknek sem a szakmája. Kérdezi, hogy hogyan kerültek a képbe ezek a tervezők. Megjegyzi, hogy már készültek tervek a fűtéskorszerűsítésre. A műszaki osztály alkalmatlanságát bizonyítja, hogy a testületnek kell ilyen szinten foglalkozni a témával. Kun István képviselő szerint a napelemek által termelt áram nincs felhasználva. Ebben az irányban sem történt előrelépés.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy a kivitelezési költség mekkora hányada jut az egészségházra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a jelzett összeg csak az óvodára vonatkozik. Javasolja, hogy máshonnan is kérjünk be árajánlatokat. Ha most nem lesz döntés, a jövőben nem kíván abban részt venni. Itt a fűtési szezon, nem lehet tovább várni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a műszaki osztálytól nem vállalhatja át a felelősséget a testület. Több napirendet azért kell újratárgyalni, mert nem voltak rendesen előkészítve.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja a fűtésrendszer felújításának irányvonalát illetve egy keretösszeget meghatározni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az hangzott el, hogy rossz a kazán, nem lehet megjavítani.  Javasolja egy új kazán vásárlását, melynek típusa és teljesítménye megegyezik a régivel. Kérdezi, hogy megoldás lehet-e az eredetivel megegyező használt kazán vásárlása.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy jelenleg működik a kazán, de ha elromlik, akkor nem lehet megcsináltatni. A kazánokat minden évben be kell vizsgáltatni, hogy működésük biztonságos legyen.

 

Sütő Árpád műszaki ügyintéző elmondja, hogy a bevizsgálást a Magáz Kft. végzi, külön megrendelésre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy ha novemberben megállna a kazán, a testületet fogja terhelni a felelősség, mert a gyerekek nem mehetnek óvodába.

 

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető hangsúlyozza, hogy megállapításra került, hogy ki kell cserélni a kazánokat. Ezt csak a múlt héten tudta meg. Kérdezi, hogy miért, hiszen már gond volt tavaly is. Az óvoda pedagógiai munkájáért vállalja a felelősséget, de ezért nem.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy az óvoda korszerűsítésére a tervek rendelkezésre állnak, az engedélyeztetés megtörtént a két kondenzációs kazánra. A terv nem tartalmazza, hogy szigetelésre van szükség. A műszaki osztály nem jogosult a szakemberek munkáját felülvizsgálni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a műszaki osztályvezetőt, hogy most kérdezze meg a tervezőt, hogy a hőszigeteléssel számolt-e. Javasolja a napirend felfüggesztését a válasz megérkezéséig.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a napirend felfüggesztését támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

278/2015. (IX.08.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirend felfüggesztése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a „Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda gázkazán csere” tárgyú napirendet felfüggeszti.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

2./ Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének finanszírozási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda

 

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az óvoda vezetőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető elmondja, hogy 1 óvónő április 17-én megy nyugdíjba, jelenleg a sétáló idejét tölti. Kiscsoportba kellett volna beosztani, de 4 hónap után nem lenne a kicsik számára sem célszerű, ha távozna. Ezért nem kezdte el a nevelési évet. A konyhai kisegítő pedig elérte a nyugdíjkorhatárt. A két ember pótlására szükség van, mert nem tud így működni az óvoda.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Társulási Tanács mennyivel járul hozzá a bér és járulékok fedezéséhez. Nehezményezi, hogy soha nem látja a másik két önkormányzatot, ha valamiben anyagilag részt kell venni. Ez a Társulási Tanács tagjainak kötelessége lenne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Társulási Tanács mindig a testületi ülés után ülésezik, ezért nem tud választ adni a kérdésre. Salföldről 1 gyermek, Ábrahámhegyről sem sokkal több gyermek jár ide. Javasolja, hogy a testület vállalja fel ezt az összeget, néhány 10 eFt-os hozzájárulásról lehet szó mindössze esetükben. A Társulási Tanács pénzügyi kérdéseket a testületek döntése nélkül nem tud rendezni. Régebben szinte havonta együttes ülést kellett tartani. A Tanács döntése tulajdonképpen ilyen értelemben formális, mert az már a testületi üléseken megszületik. Ha a másik két önkormányzat nem járul hozzá, Badacsonytomaj nem tehet semmit, a kérelem nem nyer támogatást.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy miért van szükség a Társulásra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez már tavaly is felmerült. Egyelőre a Társulás fennáll. Előfordulhat, hogy a másik két testület nemmel szavaz egy adott ügyben, akkor a Társulási Tanács elutasítja a kérést. Ezért javasolja, hogy Badacsonytomaj vállalja fel a teljes költséget, tekintsen el a másik két önkormányzat minimális hozzájárulásától jelen esetben.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy jobban szeretné, ha nem a Társulási Tanács döntene.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja megvizsgálni és előterjesztést készíteni arról, hogy szükséges-e fenntartani a Társulási Tanácsot. Badacsonytomaj fizet mindent, de ők is beleszólnak a döntésbe. Az óvodának szüksége van két emberre.

 

Nagy Lajos bizottsági tag egyetért az alpolgármesterrel, javasolja, hogy a testület segítse az új óvodavezető munkáját.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy jelen esetben igazságtalanok vagyunk Salföld és Ábrahámhegy önkormányzatával, hiszen meg sem kérdeztük, hogy vállalnák-e a rájuk eső összeget. Meg kell kérdezni őket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az óvodában a tereprendezést követően a jövő hét elején az új játékokat beépítik.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a határozati javaslat elfogadását oly módon, hogy az óvodavezető kérelmére a testület plusz finanszírozás keretében biztosítsa a 650 eFt bér + járulékaira a fedezetet 2015. évben a tartalék terhére.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a módosított határozati javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

279/2015. (IX.08.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének finanszírozási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének kérelmére 650 eFt bér + járulékai fedezetét biztosítsa az intézmény plusz finanszírozása tekintetében az önkormányzat 2015. évi költségvetésében szereplő tartalék terhére.
 2. kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy az előirányzat átcsoportosításáról a következő negyedéves előirányzat módosításnál gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért annak vizsgálatával, hogy Badacsonytomaj Városának szüksége van-e a Társulásra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

280/2015. (IX.08.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Társulási Tanács szükségességének vizsgálata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vizsgáltassa meg, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának szüksége van-e a Társulás működésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Sportegyesület többlettámogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc

 

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Lesz Ferenc SE elnököt. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Lesz Ferenc elmondja, hogy kérelmében mindent leírt, a korábbi támogatással teljes egészében elszámolt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mivel a kérelem az előző testületi ülés napján érkezett, a testület akkor nem tárgyalta. Arról volt szó, hogy polgármesteri hatáskörében biztosítsa a kért összeget. De mivel nem áll rendelkezésére akkora összeg, nem tudja megtenni, nem is teheti. Ezért került a testület elé előterjesztés formájában.

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a 300 eFt-os támogatás biztosításával és a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

281/2015. (IX.08.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Sportegyesület többlettámogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. a Badacsonytomaji Sportegyesület kérelmére további 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson a 2015. évi tartalék terhére.
 2. a támogatott a többlettámogatással 2016. január 31-ig számoljon el.
 3. 3. kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy a támogatási szerződés elkészítésére és a támogatás kifizetésére a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

4./ Napirendi pont

Happy New World Kft. többlettámogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Happy New World Kft. ügyvezetője

 

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Greznár úr személyesen is megkereste azzal, hogy további 700 eFt támogatást kér a Rózsakő Fesztivál rendezvény kapcsán.  Kérdezi, hogy a borászatok befizették-e a közterület bérleti díjat az önkormányzatnak.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy meg kell néznie.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 9.00 órakor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 9.25 órakor folytatódik.

Jelenlévő szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy eddig 315 eFt folyt be, két fő befizetése még nem jelent meg.

 

Kun István bizottsági tag javasolja a kiadott közterületről befolyt bérleti díj felét átadni a kérelmezőnek támogatásként.

 

Krisztin N. László polgármester pontosításként megjegyzi, hogy a borászatok által a Dísztéren igénybevett pavilonok után és a sajtos pavilon után időarányosan befolyt összeg 50 %-áról lenne szó.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

282/2015. (IX.08.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Happy New World Kft. többlettámogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a Happy New Wordl Kft. kérelmére a Rózsakő Fesztivált a Dísztéren a borászatok által igénybevett pavilonok után és a sajtos pavilon után időarányosan befolyt összeg 50 %-ával megegyező összeggel támogassa.
 2. A támogatott a többlettámogatással 1 hónapon belül számoljon el.
 3. Kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy a támogatási szerződés elkészítésére és a támogatás kifizetésére az intézkedést tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

5./ Napirendi pont

Badacsonyörsi ivóvízhálózat tulajdonosi közösség kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök

 

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a BÖÉE elnöke az előző soros ülésen jelezte, hogy az egyik szivattyú elromlott. Akkor rákérdezett, hogy ez pontosan mit jelent. Úgy vélelmezte, hogy ha abban nem is tud segíteni az önkormányzat, hogy a nem fizetők helyett a vízdíjat kifizesse, attól nem zárkózik el a testület, hogy a közös rendszerben egy esetleges meghibásodás esetén szerepet vállaljunk. Ezután Visi Jánostól kaptunk egy levelet, - hivatkozva erre a megnyilatkozásra, - hogy a szivattyú javítása 93 eFt-ba kerül, melynek kifizetéséhez kérik az önkormányzat segítségét. Megírta Visi úrnak, hogy erről testületi döntés nem született, a rendkívüli ülésen lehet erre alkalom. Ezt követően Visi úr egyeztetést kezdeményezett. Elmondta, hogy hol áll a rendszer ügye. Kérte, hogy az önkormányzat tegye félre a vélt vagy valós sérelmeit, és kezdődjön a jövőről kicsit más szellemben egyfajta beszélgetés. Horváth Ferenc és felesége, illetve fia szintén megbeszélést kezdeményezett szeptember 17-ére, melynek során egy megoldási javaslatot ismertetnének. Kérik, hogy a tárgyaláson legyen jelen a Polgármester, a Jegyző, illetve kérjük az ügyvéd úr jelenlétét is. Elmondja, hogy Visi úrral történt egyeztetésről emlékeztetőt készít, és megküldi a képviselők részére.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a képviselőknek, hogy aki tud, vegyen részt a szeptember 17-re tervezett megbeszélésen.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ha ez többségi akarat, meg fogja írni. Megállapítja, hogy a bizottság egyetért a javaslattal.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e az előterjesztéshez.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a Badacsonyörsi Ivóvízhálózat cégbírósági bejegyzése érdekében milyen intézkedések történtek. Kérdezi, hogy jogosult-e Visi úr arra, hogy az összes vízfogyasztó nevében levelezzen, banki számlaszámokat adjon meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy korábbi időszakban tőle kapott meghatalmazást, hogy segítse a munkát. Sokat dolgozott és összeütközésekbe került itt a Hivatalban is sajátos stílusa miatt. Azonban neki köszönhető, hogy már tisztán látható, hogy kik a jelenlegi tulajdonosok, mivel sok esetben a lista hibás volt. Miután több támadást kapott Visi úr bevonása miatt, a meghatalmazást visszavonta. Úgy látja, ha ők nem mozgolódnak, akkor nagyon kevesen tesznek valamit az ügyben. Bármi probléma van, az érintett lakosok őket hívják. Úgy gondolja, hogy vállalásuk önkéntes, nem emlékszik ara, hogy a közösség megszavazta volna a szerepvállalást.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a 160 ingatlantulajdonos harmadrésze sem volt jelen, nem tudták megszavazni.

 

Krisztin N. László polgármester tudomása szerint volt kezdeményezés a Vizitársulat bejegyzésére, de nem tudott hivatalos útra terelődni. Kérte, hogy a szivattyú kifizetésével várják meg a testületi döntést.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy a számla az önkormányzat nevére legyen kiállítva.

Támogatja a kifizetését attól függetlenül, hogy a temetőben elzárta a vizet az önkormányzat, így nem tagja a közösségnek.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy Visi úr arról is tájékoztatta, hogy a DRV-vel augusztus 10-én folytatott tárgyaláson elérték, hogy a lakók direktben fizethetnek a DRV felé egy erre a célra nyitott alszámlára. Ha ez működőképes lesz, megnyílik a lehetőség, hogy a temetőben ismét megnyissuk a csapot. Vissza fogja hozni a témát a testület elé.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy miért az ingatlantulajdonosok döntenek, ha a szivattyú az önkormányzaté.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy nem biztos, hogy az önkormányzaté.

 

Kardly Eszter elmondja, hogy a rendszer működéséhez két szivattyúra van szükség. A régi szivattyú romlott el, javítása megtörtént. Az önkormányzat által vásárolt szivattyú 10 bár kapacitású, nem tudja megfelelően ellátni a hálózatot. Ha ez is elromlana, hónapokig nem lenne víz.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy milyen minőségben van jelen Kardly Eszter.

 

Kardly Eszter elmondja, hogy állandó lakosként érintett vízfogyasztó, saját magát képviseli.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy Visi úr úgy nyilatkozott, hogy a régi szivattyú a rendszer biztonságát biztosítja, nem az önkormányzat tulajdona.

 

Laposa Bence bizottsági tag támogatja a kérést, de nem szeretné, ha később az önkormányzatot tennék felelőssé.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy milyen címen történhet a kifizetés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az érdekközösség tagja az önkormányzat, egy átvállalt kötelezettségként működhet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az érdek- és lakóközösség kérelmét támogatja az önkormányzat nevére szóló számla ellenében, a tartalék terhére, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

283/2015. (IX.08.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörsi ivóvízhálózat tulajdonosi közösség kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvíz ellátása ügyében érdek- és lakóközösség kérelmét támogassa, a badacsonyörsi kisörshegyi vízhálózathoz tartozó nyomásfokozó szivattyú javíttatásának költségét, bruttó 93.218,- Ft összeget az önkormányzat nevére szóló számla ellenében, a tartalék terhére biztosítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Krisztin N. László polgármester javasolja a felfüggesztett 1. napirendi pont tárgyalásának folytatását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslatot tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

284/2015. (IX.08.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felfüggesztett napirend további tárgyalása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a „Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda gázkazán csere” tárgyú napirend további tárgyalásáról dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy tárgyalt a tervezővel, aki úgy nyilatkozott, hogy ha nem készül hőszigetelés, határeset, hogy a betervezett kazánokkal megoldható-e a fűtés.  Így mindenképpen egy nagyobb teljesítményű kazán beépítését javasolná. A Magáz Kft.-nél 2-3 hét alatt, pár százezer forint többletköltséggel engedélyeztetni lehetne.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottság véleményét, hogy 2016. évben az óvoda hőszigetelését meg kívánják-e valósítani.  Amennyiben igen, akkor a tervezett kazánok megfelelőek. Ha nem, akkor a másik irányba kell elindulni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a kazánok ára között csupán néhány százezer forint a különbség. A vonatkozó jogszabályok változtak, a kész tervek több dolgot nem tartalmaznak.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a jelenlegi tervezővel megnézetni, hogy aktualizálható-e a terv. Ez lenne a leggyorsabb mód, néhány napon belül lebonyolítható. Ha nem köti szerzői jogvédelem, akkor mód van másik tervező bevonására is a műszaki paraméterek vizsgálatára.

 

Kun István bizottsági tag szerint rövid idő áll rendelkezésre. 3 hét a tervezés, utána lehet dönteni és a pályázatot kiírni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint, ha két hét alatt az engedélyeztetés, árajánlatkérés lebonyolódna, jó esetben október elején indulhatna a kivitelezés. Kérdezi az óvodavezetőt, hogy kezelhető-e részükről, ha ott munkavégzés folyik.

 

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető elmondja, hogy az óvodának és az udvarnak a beruházással érintett része lezárható, nem jelent gondot.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a Jegyző asszony gondolatmenetén haladva az erősebb rendszer megterveztetését. Meg kell próbálni a beruházás pénzügyi fedezetét többletbevételekből vagy egyéb módon biztosítani, nem pedig a tartalék terhére. Erre javaslatot fog majd tenni. Most egyelőre javasolja a bruttó 4,5 millió forint keretösszeget a tartalék terhére biztosítani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az egészségházat egyelőre nem tudjuk leválasztani, a gázcsonk kiépítésével kell kezdeni, illetve a villanyfűtés lehetőségét fel kell mérni.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy az egészségház fűtésénél célszerű lenne a tényleges fogyasztást hőmennyiségmérőkkel mérni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a polgármester úr által tett javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

285/2015. (IX.08.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda gázkazán csere

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1.  támogassa a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda fűtéskorszerűsítése kapcsán egy erősebb rendszer megterveztetését, illetve az elkészült tervek aktualizálását az engedélyes terv tervezőjével.  Ha nem köti szerzői jogvédelem, akkor mód van másik tervező bevonására is és a műszaki paraméterek vizsgálatára.

2. a kivitelezésre bruttó 4,5 millió forint keretösszeget biztosítson, az önkormányzat 2015. évi tartaléka terhére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

 

6./ Napirendi pont

A Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárása miatt felmerülő többletköltségekhez fedezet biztosítása

Előterjesztő: Krisztini N. László polgármester

 

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Krisztin N. László polgármester a Jegyző asszony és az Alpolgármester úr segítségét kéri, mivel ők vettek részt a témával kapcsolatos megbeszélésen. A programterv elkészült, melyben egy költségbecslés is szerepel, melyből kitűnik, hogy a testület által megszavazott szintet a közbeszerzés foka meghaladja. Ezért bizonyos többletköltség is keletkezik közbeszerzési szinten.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a határozati javaslat szerint a közvilágítás korszerűsítéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás többletköltségeihez bruttó 650 eFt-ot kellene biztosítani a tartalék terhére. A kapcsolódó második előterjesztéshez az ügyvéd úr és a közbeszerzési szakértő szinte végleges formátumban előkészítette a szerződést, korrektúrákkal kiegészítve, melyet a testületnek ki fogunk küldeni. Határozott időre kötött szerződés esetében kizárólagos, a másik esetben javasolt az uniós beszerzésre vonatkozó hirdetmény.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az első határozati javaslat szerint a nyílt eljárás lefolytatásához a bruttó 650 eFt összegű többletköltség biztosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

286/2015. (IX.08.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. a közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás többletköltségeihez bruttó 650 eFt összeget biztosítson a tartalék terhére.
 2. kérje fel a Hivatal Költségvetési osztályát, hogy az előirányzat átcsoportosításáról a következő negyedéves előirányzat módosításnál gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

7./ Napirendi pont

LED-es közvilágítás körszerűsítés céljából kiírt közbeszerzési eljárás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közbeszerzési szakértő összeállította a tervezetet, mely alapján a testületnek dönteni kell, hogy határozott időre vagy határozatlan időre kívánja megkötni Badacsonytomaj Város közvilágításának korszerűsítésére a szerződést. Határozatlan idő esetén is javasolt az uniós nyílt eljárás szerinti közbeszerzési eljárás kiírása. Határozott idő esetén alaptényező.

 

Kun István bizottsági tag szerint nem mindegy, hogy a közbeszerzési pályázat milyen bérleti időszakra szól, hiszen a megtakarítás terhére szeretnénk fizetni a beruházás költségét. A tavalyi villanyszámla szerint nettó 9,2 millió forintot fizettünk, a tervező 50 %-os megtakarítást garantált. Ez évi 4,6 millió forint, melyhez az éves karbantartási díjat hozzá kell számítani. Tehát ez éves szinten 9-10 millió forintot jelent.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ezt nem a testületnek kell kiszámolni, a szakértői díjtábla elkészült, 63 millió forintról szól. Azt a bekerülési, megtérülési számítást javasolja elfogadni, melyet a külső szakértő hivatalosan készített. Ez alapján írható ki a közbeszerzési eljárás.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 10.05 órakor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 10.25 órakor folytatódik.

Jelenlévő, szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztésben két határozati javaslat van. Az ügyvéd úr a határozott időre szóló szerződést javasolja. Kérdezi, hogy van-e más javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a kiosztott határozati javaslat szerinti szövegezés mellett Badacsonytomaj város közvilágításának korszerűsítésére a határozott időre szóló szerződést javasolja elfogadásra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

287/2015. (IX.08.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

LED-es közvilágítás körszerűsítés céljából kiírt közbeszerzési eljárás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. Badacsonytomaj város közvilágításának korszerűsítése érdekében elfogadott 236/2015.(V.27.) és 263/2015.(VI.24.) számú határozatait vonja vissza.
 2. Badacsonytomaj város közvilágításának korszerűsítése érdekében, ESCO típusú finanszírozására Közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása, és üzemeltetése Badacsonytomaj közigazgatási területén” közbeszerzési eljárás kiírását hirdetmény közzétételével indított Uniós nyilt eljárásrend szerint, a Kbt. 83.§ (1) bekezdés alapján.
 3. javasolja határozott időtartamra árubeszerzési szerződés megkötését a nyertes ajánlattevővel azzal, hogy a határozott időtartam lejártával a tulajdonjogot az önkormányzat megszerzi, és a bérleti valamint az üzemeltetési jogviszony is a határozott időtartam lejártával megszűnik.
 4. 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítását jelen határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

287/2015.(IX.08.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat MELLÉKLETE

Badacsonytomaj város Önkormányzata Közbeszerzési Tervének módosításáról

 

2015. évi – Módosított – Közbeszerzési terv

Ajánlatkérő neve:                           Badacsonytomaj Város Önkormányzata

székhelye:                   8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.

beszerzés éve:             2015.

 

 

A közbeszerzés tárgya

Tervezett eljárástípus

Eljárás tervezett megindítása

Építési beruházások

Badacsonyi strand bejárati épületegyüttes felújítása

Hirdetmény közzététele nélkül indított nemzeti eljárás Kbt. 122.§

2015. IV. negyedév

Árubeszerzések

Közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása, és üzemeltetése Badacsonytomaj közigazgatási területén

Hirdetmény közzétételével indított, uniós nyílt eljárásrend szerint Kbt. 83.§(1) bek.

2015.

III. negyedév

 

---

---

Szolgáltatás beszerzések

 

---

---

 

A 2015. évi közbeszerzési tervet a Képviselő-testület a 63/2015.(II.25.) határozatával jóváhagyta, a 260/2015.(VI.24.) határozatával és …./2015.(IX.08.) határozatával módosította.

 

8./ Napirendi pont

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. Megállapítja, hogy nem.  Kérdezi a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy van-e raktáron kiosztható tűzifájuk.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy nincs raktárkészletük, tavaly mindent kiosztottak. A most összegyűjtött fára szükségük van, az új telephelyen üzemelő fatüzelésű kályhában szeretnék felhasználni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szállítási díjat is az önkormányzat fizeti, így az önrész 58 eFt helyett mintegy 200 eFt.

 

Laposa Bence bizottsági tag 1 napra felajánlja teherautóját illetve két embert az igényelt tűzifa egy részének kiszállításához.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra, 46 m3 mennyiségre a pályázat benyújtását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

288/2015. (IX.08.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. nyújtson be pályázatot a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.
 2. 2. A pályázatot 46 m3 mennyiségre nyújtsa be, és az ehhez szükséges önrészt a kemény lombos fafajtához 1.000,- Ft/erdei m3 + ÁFA összegben, 59.000,- Ft erejéig a 2015. évi költségvetés települési támogatás kerete terhére biztosítsa.
 3. Vállalja fel, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
 4. Kérje fel a Hivatal Költségvetési osztályát, hogy a pályázatot a megadott határidőre nyújtsa be.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 44/1 hrsz-ú ingatlan járdaburkolattal érintett területének térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása

Előterjesztő: Krisztin N. László

 

(Előterjesztés 9. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Sütő Árpád műszaki ügyintéző elmondja, hogy a Képviselő-testület június 24-i soros ülésén döntött a vasútállomásnál megépülő zebra és hozzátartozó járda burkolat tekintetében, a tárgyalásokra a polgármestert hatalmazta fel. A járda a MÁV kezelésében, a Magyar Állam tulajdonában van. A térítésmentes tulajdonba adáshoz a testület határozata szükséges, melyben a juttatási célt különös tekintettel meg kell jelölni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a Bogyai út esetleges átvételével kapcsolatosan kezdeményeztünk egy bejárást. Kérdezi a műszaki osztályvezetőt, hogy ez ügyben milyen intézkedések történtek.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a bejárás szeptemberre van kitűzve.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

289/2015. (IX.08.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 44/1 hrsz-ú ingatlan járdaburkolattal érintett területének térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13.§-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezze és kérelmezze a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 44/1. helyrajzi számon felvett, kivett vasútállomás és udvar megnevezésű, 33811 m2 területű ingatlan területéből 80 m2 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. Az ingatlant az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében vegye tulajdonba és közút tartozékaként kiépítésre kerülő járda építésre használja fel.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja fel a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.
 4. Az önkormányzat nyilatkozzon, hogy tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja fel az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 5. Hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 44/1.
  hrsz-ú ingatlan területéből 80 m2 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV. Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 6. Hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 44/1.
  hrsz-ú ingatlan területéből 80 m2 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

10./ Napirendi pont

Badacsonytomaji strand elé tervezett gyalogátkelőhely ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 10. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a költségbecslés elkészült-e.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy egyelőre árajánlatok vannak, ma jön a tervező megtekinteni a helyszínt.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy az ajánlattevők bevállalják-e, hogy a hatóság engedélyezni fogja.

 

Krisztin N. László polgármester úgy gondolja, hogy kapunk engedélyt. Lehet, hogy feltételek mellett, pld. járdaszegélyt kell építeni, közvilágítási oszlopot elhelyezni, stb. Természetesen nem mindegy, hogy mennyibe fog kerülni.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy a testület határozza meg, hogy a szerződésben vállalásként legyen benne, hogy az engedélyes tervdokumentáció 15 napon belül elkészül. A műszaki osztály az engedélyeztetés lefolytatására 60 napot kaphat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke felveti, hogy a József Attila úton Tapolca felől túl nagy sebességgel érkeznek az autók a lakott területre. Valamit tenni kellene ennek megakadályozására.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy forgalomlassító eszközöket lehet vásárolni, ha a közútkezelő engedélyezi. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy tárgyalt a Tapolcai Közútkezelő Kht. vezetőjével. Megpróbálják a ciklus ideje alatt a Római utat felújítani. A Kisfaludy úttól a Volán panzió bejáratával szemben a hegy felé vezető útig az idén, jövőre pedig a BonVino Hotel kereszteződéséig tervezték a felújítást, bástyától bástyáig aszfaltozva. A testület korábban felvállalta, hogy amennyi pénzt a közútkezelő elkölt e célra, az 50 %-át hozzáteszi.  Czigler úr ígéretet tett arra is, hogy a Kisfaludy út esetében megvizsgálja, hogyan lehetne szegéllyel, vagy valamilyen megoldással leválasztani a járda területét. A megbeszélésen szóba került a József Attila utcai probléma is. A gyorshajtással kapcsolatosan azt ígérte, hogy megvizsgálja, milyen lassító eszközt lehetne odatenni. A „fekvő rendőr” alkalmazása balesetveszélyes lehet. Amint megkapjuk az írásos anyagot, továbbítani fogja a képviselők felé.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint hosszabb távon a Kisfaludy út és a Római út egyirányúvá tételében is el kellene gondolkodni. A jövőképet abban látja, hogy a belső közlekedést minimálisra kell csökkenteni. A település szélén nagyobb parkolókat kell kialakítani.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy a rendőrség időszakosan végezzen ellenőrzéseket a József Attila utcában, a település határán, kiszűrve a gyorshajtókat.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy sok településen figyelemfelkeltő napelemes táblák vannak kihelyezve a forgalom lassítására.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy ezt a megoldást a Közútkezelő Kht. elutasította a jelzett helyen.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy tudunk egy 317.500 Ft-os összegről, illetve az itt elhangzottakhoz is biztosítani kell a szükséges forrást. A műszaki osztály vezetőjétől a kivitelezésre kér egy árat.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy ha a terv elkészül, utána tudja megmondani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a 71-es számú főútra gyalogátkelőhely létesítését támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

290/2015. (IX.08.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji strand elé tervezett gyalogátkelőhely ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. rendelje el a badacsonytomaji strandhoz - a 71-es számú főútra - a gyalogátkelőhely létesítéséhez szükséges tervezést bruttó 317.500 Ft értékben.
 2. kérje fel a műszaki osztályt a szükséges intézkedések megtételére.
 3. 3. a gyalogátkelőhely létesítéséhez szükséges munkákhoz szükséges forrást biztosítsa a tartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 10.35 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                  Laposa Bence

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!