Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

Kulturális Intézménye intézményvezető (magasabb vezető) 2023.09.01

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az
intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek, módosításáról
szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet alapján

pályázatot hirdet

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A munka jogviszony időtartama: határozatlan idejű munka jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Római út 69.

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 29.

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 25.

Veszprém megye, 8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézményvezetőjének feladata a közművelődési- és a könyvtári intézményegységek szakszerű és törvényes működtetése, közművelődési és kulturális programok szervezése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény működésével. kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, különböző szakmai és civil szervezetekkel és intézményekkel. Feladatai közé tartozik az önkormányzat rendezvényeinek megszervezése, illetve lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései ag irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, ag intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 1. számú mellékletében foglalt képesítési és szakmai

feltételeknek való megfelelés szerint,

 • B kategóriás.jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyismeret
 • turisztikai jártasság
 • jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség, empátia
 • gyakorlott számítógépes ismeretek
 • gyakorlott internetfelhasználói ismeretek (Social media, honlapszerkesztés)
 • PR anyagok tervezésében és kivitelezésében szerzett jártasság
 • múzeumpedagógiai programok szervezésében, lebonyolításában valójártasság
 • segédkönyvtárosi végzettség
 • médiában szerzett tapasztalat (TV, képújság, havonta megjelenő közéleti lap)
 • hang- és fénytechnikai eszközök üzemeltetésében és működtetésében szerzett jártasság
 • társalgási szintű idegen nyelvtudás (angol, német)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata
 • szakmai gyakorlatról szóló igazolás
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárt dinem járul hozzá
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázata nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 4. § 1) bekezdésében előírt

államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzését a megbízás kezdetétől számított két éven belül vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krisztin N. László polgármester nyújt, a +36 87 571 270 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Badacsonytomaj Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Tóthné Sáfár Zsuzsanna, Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.1. emelet - Titkárság.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot A/4-es méretű összefűzött gépelt oldalak formátumban, zárt borítékban kell benyújtani. A pályázat kiírója a munka jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.badacsonytomaj.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!