Igazgatási ügyintéző pályázati kiírás 2023.02.03

 

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdésealapján

pályázatot hirdet

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivataligazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet 14. Hatósági feladatkör, 27. Titkársági feladatkör, 28.Ügyfélszolgálati feladatkör

Ellátandó feladatok:

Általános igazgatási és titkársági feladatok. A képviselő-testületi, társulási ülések,valamint a közmeghallgatás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési ésügyviteli feladatok ellátása (meghívó összeállítása, a képviselő-testület, társulási tanácselé kerülő anyagok érintettek részére történő továbbítása, továbbá a képviselő-testületi,társulási tanácsi előterjesztések, jegyzőkönyvek, határozatok község honlapján történőmegjelenítése. Jegyzőkönyvek készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános igazgatási, titkársági és ügyfélszolgálati feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga. A II. besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés,

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű együttműködési készség,
 • Jó szintű önállóság, megbízhatóság, felelősségtudat,,
 • Jó szintű precizitás, pontosság, nagy munkabírás,,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bodnár Attila jegyző nyújt, a 87/571-270 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/133/2023 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.
 • Személyesen: , Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés.Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottóleltérő módon benyújtott pályázat annak figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsibizonyítvány hiányában csatolni kell annak megkéréséről szóló igazolást. Akinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának avisszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 14. Nyomtatás

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!