Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2023.09.25 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 14/2023.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2023. szeptember 25-én (hétfőn) 14.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:    Borbélyné Galambos Gabriella         bizottság elnöke

                           Takács Lajos                                     bizottsági tag                      

                           Vercz Attila                                      bizottsági tag  

                           Rádulyné Halász Ibolya                     bizottsági tag                   (4 fő)

               

                    

Távolmaradását bejelentette:

                           Forintos Ervin                                 bizottsági tag                    (3 fő)                                                           

                           Mékli Bernadett                               bizottsági tag

                           Hartai Béla                                       bizottsági tag

 

Tanácskozási joggal jelen van:

                            Török Zoltán                                  alpolgármester

                            Dr. Bodnár Attila                           jegyző                                (2 fő)

                           

Meghívottak közül jelen vannak:

                            Gyimesi Mónika                              műszaki-igazgatási ügyintéző

                            Tóth Zsuzsanna                              pénzügyi ügyintéző

                             Rakics Anna                                   VN Kft. ügyvezető

                             Molnár Mihály                                pályázati referens

                             Dr. Végh József                              ügyvéd

                                            

                             Kovács Ágnes                                jegyzőkönyvvezető      

                                                              

Lakosság részéről megjelent:        0 fő       

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat és a hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Mékli Bernadett és Hartai Béla bizottsági tagok távolmaradásukat jelezték. Forintos Ervin bizottsági tag hiányzik, de nem jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Rádulyné Halász Ibolya bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Ágnest javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

306/2023. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára Rádulyné Halász Ibolya bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a meghívóban 24 napirendi pont szerepel, kéri, hogy aki egyetért a 24 napirend tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

307/2023. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2023. szeptember 25-i soros ülésének napirendjét 24 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzatok tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Dr. Bodnár Attila jegyző, Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési és adóosztály vezető helyettes

 1. Tájékoztató az önkormányzat folyamatban lévő jogi ügyeiről – ZÁRT ÜLÉS

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Dr. Végh József ügyvéd, Dr. Bodnár Attila jegyző

 1. Az irányító hatóság TOP-1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú „Zöld Város kialakítása” projekthez kapcsolódó elmarasztaló döntés ZÁRT ÜLÉS

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Tűzifa szállításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 1. BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 1. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 1. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Háziorvosok, Védőnő, Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 1. Védőnő ingó-ingatlan használati megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési és adóosztály vezető helyettes

 1. számú úton meglevő idegenforgalmi tábla cseréjéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. 8258 Badacsonytomaj, Kert utca – Széchenyi István utca bejárata és a Tatay Sándor Általános Iskola bejárata közötti járda burkolásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata beszerzési szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Bogyai út fejlesztés II. ütemének közbeszerzési eljárásának megindítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Tájház udvar nádazásának ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Napelemes lámpák telepítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Kisörshegyi útpadka javítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 1. Badacsonytomaj Város Badacsonytomaj Város Önkormányzatának P-TF-43/2022 regisztrációs számú „Zöldterület fenntartó gép beszerzése Badacsonytomajon” című pályázata keretében történő gépbeszerzés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Sportpálya öltöző korszerűsítés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna ügyvezető, Badacsonytomaj VN Kft.

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 1. Beszámoló lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata – új rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felkéri a jegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztést.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a testület két üléssel ezelőtt döntött erről. Első körben a Környezetvédelmi Hatóságnak elküldték véleményezésre, amit akkor jóvá hagytak. A következő ülésig viszont érkezett kifogás, amit korrigálni kellet. Most minden javítva, korrigálva lett és most lehet elfogadni a rendeletet. Ez a sávosítást tartalmazza.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

308/2023. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozata

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet

felülvizsgálata – új rendelet megalkotása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Elfogadásra:              azonnal

Felelős:                      Borbélyné Galambos Gabriella

 

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkéri az előkésztő kollégát, hogy ismertesse az előterjesztést.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, a rendeletbe javaslatként került bele a focipályás parkoló, hogy fizetős legyen. A módosítás erről szól. Nincs meghatározva érték és egyéb részlet, ez csak egy javaslat.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy beszéltek erről Rakics Annával, a VN Kft ügyvezetőjével.

 

Dr. Végh József ügyvéd 14,10 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 4 fő.

 

Azért fontos ez az ügy, mert helyi lakos kereste meg, hogy parkolót szeretne ott bérelni és akkor derült ki, hogy nincs benne a rendeletben ez a terület. Elmondta a lakos, hogy sokszor nem lehet a parkolót használni az ott veszteglő járművek miatt. Sok panasz volt ezzel kapcsolatban. Kéri, hogy a bizottság vitassa meg, s majd a képviselő-testület is. Azt beszélték az Annával, hogy nem nagy összeget szeretnének itt beszedni, hanem rendet kívánnak tenni. Nem lenne kint parkolóóra, csak tábla és bérlettel vagy sms parkolással lenne megoldva. 3 óra eltelte után kellene csak jegyet váltani sms-ben. Minimális ár lenne, 300,-Ft/óra. A kérdés, hogy alá nem mehetnének?

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy ne legyen a 3 óra ingyenesség, úgy könnyebb megoldani, ellenőrizni.

 

Dr. Végh József ügyvéd 14,12 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 4 fő.

 

Vercz Attila bizottsági tag kérdezi, hogy milyen bérletek vannak, amit váltani lehet? Mint a többi parkolóhoz?

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy van helyi lakosnak 7000,-Ft-ért, amihez rendszám is kell. Amihez nem kell rendszám az 35000,-Ft.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, szerinte a parkoló bérleteken módosítani kellene annyit, hogy rendszám nélküli bérletnél maximum három járműhöz lehessen egy személynek kiváltani.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy nem nagyon vásárolnak a helyi lakosok parkoló bérletet, inkább az itt dolgozókat érdekli, de az kevés.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy akkor nem érdekes.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy az alpolgármester javaslata azzal kapcsolatban, hogy 3 óra parkolás után vegyenek jegyet, nagyon nehéz lenne megoldani. A parkoló ellenőr nem fogja tudni, mikor ment oda az autó. Ezt kihagyná. Viszont azt bele lehetne tenni a rendeletbe, hogy rendezvények alatt ingyenes a parkoló. Ellenkezőleg nagyon nehéz lenne ellenőrizni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ezt így el tudja fogadni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával azokkal a kiegészítésekkel, hogy bérlettel vagy sms jegy vásárlással vehető igénybe a parkoló, valamint rendezvények alatt ingyenesen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

309/2023. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy bérlettel vagy sms jegy vásárlással legyen igénybe vehető a parkoló, valamit a rendezvények alatt ingyenesen lehessen igénybe venni.

 

Elfogadásra:              azonnal

Felelős:                      Borbélyné Galambos Gabriella

 

 

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzatok tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika igazgatási-műszaki ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet, s felkéri az illetékes ügyintézőt a részletek ismertetésére.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy ezt korábban már tárgyalta a testület, amikoris hatályon kívül lett helyezve a rendelet. Ez itt egy új rendelet megalkotása lenne. Elmondja, hogy miután ki lett küldve az anyag még dolgoztak a részletszabályokon. A részélet szabályokat próbálták kidolgozni. A képviselő-testület elé szerdán egy jobban kidolgozott anyagot visznek majd.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. A határozati javaslatot felteszi szavazásra azzal a kiegészítéssel, hogy a szerdai képviselő-testületi ülésre egy jobban kidolgozott anyagot kapnak.  Kéri, hogy aki ennek elfogadását javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

310/2023. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzatok tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet megismerte, és elviekben elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a szerdai ülésre terjessze be a hivatal a részletszabályokat is tartalmazó rendelet-tervezetet a Képviselő-testületnek.  

 

Elfogadásra:              azonnal

Felelős:                      Borbélyné Galambos Gabriella

 

 

 

 

4./ Napirendi pont

Szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Dr. Bodnár Attila jegyző, Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendi pontot.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ez egy új rendelet. Minden évben újat kell alkotni. A tavalyihoz képest nincs benne változás.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke kérdezi, hogy hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. A határozati javaslatot felteszi szavazásra. Kéri, hogy aki ennek elfogadását javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

311/2023. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Elfogadásra:              azonnal

Felelős:                      Borbélyné Galambos Gabriella

 

 

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkéri az illetékes kolléganőt a részletek ismertetésére.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy az önkormányzat pályázatot adott be, s ez a pályázat támogatást nyert. Ez a bevételi oldalon, majd pedig a kiadási oldalon is meg fog jelenni.  Megérkezett a tűzifa támogatása is, ezt is be kellett tervezni. Átcsoportosítás az korábbi testületi döntések miatt szükséges.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

312/2023. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Elfogadásra:              azonnal

Felelős:                      Borbélyné Galambos Gabriella

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy hogy a bizottság a zárt üléssel folytatja a munkát. Kéri, hogy aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

313/2023. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Zárt ülés elrendelése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága dönt arról, hogy 2023. szeptember 25-i soros nyílt ülését 14.15 órakor felfüggeszti, ZÁRT ülését tartja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

A bizottság nyilvános ülése 15,07 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

 

8./ Napirendi pont

Tűzifa szállításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendi pontot.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy javasolja megfontolni, hogy a VN Kft. oldja meg a tüzifa kiszállítását.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy nem tudja ennél olcsóbban megoldani. Több alkalommal is elmondta, hogy kevesen is vannak és csak egy autó alkalmas a szállításra. A Szorgos Fuvar több és nagyobb autóval rendelkezik. Sajnos nem tudja olcsóbban.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy 200.000,-Ft a különbség, de sajnos a drágábbat, hiába a VN Kft. adta az árajánlatot, nem lehet elfogadni.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy ha csak a matek oldalát nézi, ha a VN Kft. alámegy, akkor az önkormányzatnak is jobb lenne, ha a 200.000,-Ft-ot másként, mondjuk támogatásként adja oda. Nehéz kérdés hogyan lehet megoldani. Ha ad egy olcsóbb ajánlatot, akkor megoldható, de nem tudja, ez megoldható-e. Nehéz ezeket megoldani, sajnos egyre nehezebb. Kisebb összegeknél még nehezebb. A beszerzési szabályzatnál is ezért szükséges a módosítás. A három árajánlat azért fontos, mert például EU projekteknél már nem fogadják el másként, már kötelező. Az önkormányzat megteheti, hogy egyel is érvényes a szabályzat alapján. Ha van két ajánlat, akkor a drágábbat nem fogadhatja el. Mérlegelni kell.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző javasolja a beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítását annak okán, hogy csak két árajánlat érkezett be.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy lassan az új jármű is megérkezik a VN Kft.-hez.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, csak az a kérdés, hogy mennyit bír majd.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy nem egy rossz autó jön majd.

 

Vercz Attila bizottsági tag kérdezi, hogy az új autó billenős lesz?

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy igen.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy oldalra is?

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy csak a Multicar van most, ami erre jó és billenős.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az eljárás eredménytelenné nyilvánításának javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozza az alábbi határozatot:

 

318/2023.(IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szociális célú tűzifa ingatlanokhoz történő szállításról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a tárgybani előterjesztést és annak mellékleteit megismerte, és javasolja a Képviselő-testületnek a beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítását. eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

9./ Napirendi pont

BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem kötelező, de minden évben csatlakoznak. Amikor beérkeznek a kérelmek, akkor dönt majd zárt ülés keretében a testület a kérelmekkel kapcsolatban.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

319/2023.(IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó pályázati kiírásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az előterjesztés mellékletét képező „A” és „B” típusú pályázati elfogadja, és elfogadásra javasolja a pályázatok közzétételét a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

10./ Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

320/2023.(IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

11./ Napirendi pont

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Háziorvosok, Védőnő, Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet.

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy minden orvos megköszönte az önkormányzat támogatását. A gyermekorvosnak két kérése van. Az egyik a lejárt Epipen injekció pótlása, amit javasol támogatni. A másik a munkába járás támogatását is kéri. Elmondja, hogy megnézték, s annak idején, amikor az autót megkapta, nem lett határozat hozva ezzel kapcsolatban. Javasolja a 30.-Ft/km támogatást a munkába járásra. Kérdezi, hogy határozat erről is kell?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válasza, igen.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a gyermekorvos munkába járásának támogatását 30.-Ft/km mértékben javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

321/2023. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a lejárt Epipen injekció pótlását támogassa, és a 2023. évi költségvetés tartalék terhére biztosítsa.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy dr. Horváth Margit gyermekorvos munkába járását 30.-Ft/km mértékben támogassa, és a forrást a 2023. évi költségvetés tartalék terhére biztosítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a beszámoló elfogadásáról is szükséges szavazni, megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

 

322/2023.(IX.25) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a háziorvosok, fogorvos és a védőnő által készített, „Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről” szóló beszámolót megismerte és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

12./ Napirendi pont

Védőnő ingó-ingatlan használati megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna költségvetési és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendi pontot, s felkéri az illetékes ügyintézőt a részletek ismertetésére.

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy az előző testületi ülésen tárgyalták már. Akkor volt kérdés a szerződés 4-es pontja, melyben a birtokátruházási jegyzőkönyvet kérte a képviselő út. Ez nincs, mivel minden a tulajdonban marad. Az átadással átkerülnek a kórházhoz, s ha igényt tart az önkormányzat valamire, akkor van erre a 4-es pontban említett jegyzőkönyvre szükség.

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy itt maradt minden, így nem kell.

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy minden eszköz a szerződés része és ezt átadják. Ez csak akkor kell, ha valamit visszakérnek.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy értelmezési gondok voltak. Elmondja, hogy ez az önkormányzat az utolsó, aki még nem fogadta el a megállapodást.

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy igen, s érkezett felszólítás is ezzel kapcsolatban.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

323/2023. (VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Védőnő ingó-ingatlan használati megállapodás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága megismerte az előterjesztésben foglaltakat, és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

13./ Napirendi pont

 1. számú úton meglevő idegenforgalmi tábla cseréjéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést.

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a Bakony Plastirout kereste meg az önkormányzatot, hogy a tábla ki van fakulva, és árajánlatot is adtak annak cseréjére. Polgármester úrral egyeztetett a témában, ő javasolta, hogy legyen a napirend része.

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy nagyon furcsa számára, hogy azok vezetik fel és adnak ajánlatot, akik meg akarják csinálni.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy azt olvasta, hogy adna más akár 30% kedvezményt is, ha mondjuk több tábla lenne.

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az októberi képviselő-testületi ülésre majd beviszik újra és addig fussanak egy kört, kérjenek be mástól is ajánlatot.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy kérjenek be árajánlatokat és a következő testületi ülésen újra tárgyalják, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

324/2023. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 1. számú úton meglevő idegenforgalmi tábla cseréjéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 71. számú úton meglevő idegenforgalmi tábla cseréjéhez kapcsolódóan kérjenek be árajánlatokat, melyeket javasol a 2023. októberi ülésre beterjeszteni, és azon ülésen döntést hozni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

14./ Napirendi pont

8258 Badacsonytomaj, Kert utca – Széchenyi István utca bejárata és a Tatay Sándor Általános Iskola bejárata közötti járda burkolásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy kaptak egy árajánlatot a VN Kft.-től. Kérdése, hogy ezt mindenképpen meg kell csinálni, hiszen a Kert utca fel lesz újítva.

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a polgármester úr megkereste, hogy ezt szeretné megoldani. Többször volt már árajánlat erre.

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a pályázatban az autóforgalomra vonatkozik az anyag, nem a járdára. Az a pályázat pihenő listára került most, de nem járdára vonatkozik.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy az előterjesztés pedig járdáról szól.

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy ez a szakasz amúgy sem esik bele a pályázatba. Eddig nem ér el.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni.

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a pályázat a most említett szakaszikg el sem ér, tehát nem befolyásolja.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy nem kell-e több árajánlat, hiszen 3,5millióról van szó.

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy az egy ajánlat kevés.

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy akkor javasolják a testületnek, hogy kérjenek be árajánlatokat.

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy szerinte az elvi támogatás lenne a lényeg most.

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a támogatás rendben, és a 3 millió alatt nem kell a testületi döntés, a polgármester is dönthet. De a három ajánlat kell. Arról lehet dönteni, hogy szeretnék megvalósítani, és ha nem a testület elé hozza.

Borbélyné Galambos Gabriella elnöki megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy kérjenek be árajánlatokat és a következő testületi ülésen újra tárgyalják, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozza:

 

325/2023. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

8258 Badacsonytomaj, Kert utca – Széchenyi István utca bejárata és a Tatay Sándor Általános Iskola bejárata közötti járda burkolásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a járda burkolására vonatkozó árajánlatok bekérését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

15./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata beszerzési szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felkéri a pályázati referenst az előterjesztés ismertetésére.

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy azért hozták be a javaslatot, mert egyrészt az infláció miatt az árak megemelkedtek, ezért változik sok minden. Nehéz a kisebb, 1millió forint alatti összegekre ajánlatokat kapni. A terv az, hogy az 1millió alatti projektek egyszerű beszerzési eljárással legyenek és elég egy ajánlat hozzá. Megnehezíti a döntéseket a jelenlegi, azért kell módosítani. A másik az építésekkel kapcsolatos, hiszen az árak elmentek és emelkedett mindent, ezért kell itt is a összeg határokat emelni. Ezzel gyorsítandó minden kisebb projekt.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozza:

 

326/2023. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának beszerzési szabályzatának módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzatának beszerzési szabályzatának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra azzal, hogy a szabályzat 2023. 09. 28-tól kezdődően legyen alkalmazandó.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

16./ Napirendi pont

Bogyai út fejlesztés II. ütemének közbeszerzési eljárásának megindítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a fejlesztés I. üteme megvalósult. Kiépítésre kerültek a dolgok. Hiányzik még a víz összekötés a DRV hálózattal az új rákötése. Illetve a szennyvízátemelő, aminek a gépészetét meg kell rendelni és beszerezni. Jegyző úrral egyeztetve az önkormányzat 50% -ot biztosít és az ingatlan tulajdonosoknak kell a másik 50%-ot. Feltételes közbeszerzés indulna meg. A közbeszerzéshez feltétel, hogy a beérkezett ajánlatok után a tulajdonosok az 50%-ot biztosítsák, és akkor lehet zárni. A fedezetigazolás kiállítására a polgármesternek a testület kell, hogy megadja a meghatalmazást.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy az érintettek ezeket tudják-e.  

 

Török Zoltán alpolgármester válasza, igen.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy igen, mindenki tudja. A pontos összegeket még nem tudták elmondani, hiszen az ajánlatoktól függ.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal, az említett dátumokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

327/2023.(IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bogyay út fejlesztés II. ütemének közbeszerzési eljárásának megindítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

17./Napirendi pont

Tájház udvar nádazásának ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felolvassa az előterjesztést.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy érkezett egy lakossági megkeresés a témával kapcsolatban. Javasolják a tájház tetőjének javítását.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 15,35 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 4 fő.

 

Három ajánlatot kértek be, ezt tartalmazz az előterjesztés. A szigligeti vállalkozó 10 éve csinálta meg a tetőt, most megint itt az ideje.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a polgármesterrel beszéltek erről. Megkeresik a Műemlékvédelmi Hatóságot támogatással kapcsolatban, és szakvéleményt is kérnek be.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 15,36 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 4 fő.

 

Hátha kapnak a hatóságtól támogatást. Idén már úgysem lehetne elkezdeni. Ezt elnapolná.

 

Rakics Anna ügyvezető annyit szeretne elmondani, hogy elkészült a Fő utca egy része, s a Tájház előtt nagy esőzéskor sajnos áll a víz, amiből sajnos még gondok lehetnek. Szerinte meg kell nézetni az épületet, nehogy alulról ázzon fel és vizesedjen.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy megnézik és akkor először ezzel kell foglalkozni, majd utána a tetővel.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a nádazás elvégzését halasszák el, s először az épületet, s annak vizesedését vizsgálják meg, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

328/2023.(IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájház udvar nádazásának ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a nádazás elvégzését halasszák el, s először az épületet, és annak vizesedését vizsgálják meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

18./Napirendi pont

Napelemes lámpák telepítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet, s megadja a szót az előkészítő kollégának.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy lakossági megkeresés után kértek ajánlatot, mely az előterjesztés része. A régi palackozó előtti részről van szó, mely azonban nem önkormányzati, így a lámpa esetleges elhelyezésénél erre oda kell figyelni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy ez a probléma most derült ki?

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy az ajánlatot tájékoztató jelleggel kérték. A kérdés, hogy foglalkozzanak egyáltalán vele, vagy sem. Az, hogy nem önkormányzati terület, régóta tudják.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a magánszemély fizesse ki azt a lámpát, amely nem önkormányzati területre kerülne. Keresték a céget ezzel kapcsolatban?

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy az a kérdés, hogy telepítsenek-e új lámpákat vagy sem.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy ott hányan laknak.

 

Török Zoltán alpolgármester felolvassa az anyagot, a részleteket

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy az út felső része nem önkormányzati, a lámpa elhelyezése a gond, hiszen az útra nem lehet kitenni.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a cél a közterület megvilágítása.

 

Vercz Attila bizottsági tag kérdése, hogy a korszerűsítéssel nem lehet ezt összekapcsolni?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy nem lehetetlen. Össze kéne szedni az egész településen a hasonló területeket és lámpa igényeket. Elképzelhető, hogy bele lehetne vonni. Ha több is van, akkor szedjék össze ezeket, hogy a tervezési szakaszban összeállítsák ezekkel. A darabszám, ha kijön, akkor jó. Később is lehet dönteni másként.

 

Takács Lajos bizottsági tag elmondja, hogy Visi Erzsébet megkereste és kéri, hogy a Kiserdő útra nem került ki mind a hat lámpa. Ha lehet, akkor azt is vonják bele.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy azért nem került ki az összes lámpa, mert nem fért el fizikailag. Kint volt és nem lehet fizikálisan megoldani. Másik helyre kerültek a lámpák, nem oda, de kint vannak. Ahova az Erzsi szeretné, ott végig támfal van. Csak magánterületre lehetne megoldani.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a Visi Erzsi kérjen engedélyt a lakosoktól.

 

Vercz Attila bizottsági tag elmondja, a napelemes lámpák karbantartásával is kell még foglalkozni?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző kérdezi a kolléganőt, hogy 24 vagy 48 hónap? Nem emlékszik.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy 24 hónap, ha jó emlékszik.

 

Vercz Attila bizottsági tag elmondja, hogy sok nem működik.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy azok a régi napelemes lámpák, az előbb az újakról volt szó.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy nem emlékszik, hogy érkezett volna hibabejelentés mostanában. Felírja és megnézi.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a napelemes lámpákat vizsgálják felül a településen, hol vannak még hasonló problémák, majd ezt követően tárgyalják újra, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

329/2023.(IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napelemes lámpák telepítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vizsgálják meg a településen hol szükséges még lámpa telepítése, illetve ezzel kapcsolatban milyen problémák merültek fel, majd ezt követően javasolja újratárgyalni a kérdést a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

19./Napirendi pont

Kisörshegyi útpadka javítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a naprendet.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy már tavaly is volt a testület előtt. Nem sikerült akkor kivitelezőt találni. A VN Kft. adott egy ajánlatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy egy ajánlat is jó?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a beszerzési szabályzatba bele fér.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző véleménye, hogy döntsenek az elvi támogatásról és az új beszerzési szabályzattól függjön.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy 1,5 millió nettó összeg alatt a polgármester dönt. Ha akarja, akkor folytassa le az eljárást.

 

Rádulyné Halász Ibolya bizottsági tag elmondja, hogy nagyon balesetveszélyes az érintett rész, muszáj vele foglalkozni és megoldani.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az elvi támogatással, s azzal, hogy a részletek az új beszerzési szabályzat függvényében dőljenek el, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

330/2023.(IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kisörshegyi útpadka javítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a Kisörshegyi útpadka javításának elvi támogatását a beszerzési szabályzat figyelembevételével.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

20./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Badacsonytomaj Város Önkormányzatának P-TF-43/2022 regisztrációs számú „Zöldterület fenntartó gép beszerzése Badacsonytomajon” című pályázata keretében történő gépbeszerzés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a naprendet.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy ez a pályázat támogatásban részesült. Augusztus hónapban a támogatói okirat is kiállításra került. Kértek öt cégtől ajánlatot, négy érkezett be. Az egyik cég a határidő után küldte ajánlatát, ennek ellenére megnézték és nem lett volna megfelelő amúgy sem. A pályázat támogatójával egyeztettek és nem lehet áttolni az elszámolást a következő évre. December elejére itt kell lennie a gépnek. A másik három ajánlat közül a BirdieCar adta a legjobb ajánlatot és garantálják a szállítást is. Elmondja, hogy az önkormányzat költségvetésében 4millió forint el lett erre különítve, mivel a pályázat része az önerő. Dönteni kell, hogy a beszerzési eljárás érvényes és elfogadja az ajánlatot a testület. Ez a gép jóval jobb, mint amit gondoltak.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy ez a kis Multicar féle?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy igen, teljesen elektromos.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

331/2023.(IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Badacsonytomaj Város Önkormányzatának P-TF-43/2022 regisztrációs számú „Zöldterület fenntartó gép beszerzése Badacsonytomajon” című pályázata keretében történő gépbeszerzés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

21./Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felkéri az előkészítőt a napirend ismertetésére.  

 

Molnár Mihály pályázati referens elmonda, annyi a lényeges az elmúlt hónappal kapcsolatban, hogy a 45 milliós Kert utcai pályázatot megnyerték, viszont forráshiány miatt parkolópályára került. A másik pályázat az útfelújításra, hogy a változás bejelentést követően elfogadásra került és kivitelezési szerződés is hatályba lépett. A Szorgos Fuvar emberei el is kezdték a munkákat. A Tátika kapcsán a BTTF 2023. november 15. a változás bejelentés és ezt elfogadták, ugyanúgy, mint a többi változás bejelentését is. A kivitelezés jól halad, s 2023. november 15.-re befejezik az egészet. Idén lezárásra kerül. Más változás nincs.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

332/2023.(IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

22./Napirendi pont

Sportpálya öltöző korszerűsítés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Rakics Anna ügyvezető, Badacsonytomaj VN Kft.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megadja a szót az ügyvezetőnek.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy az előterjesztés azért került ide, mert gondok vannak az épülettel és a VN Kft. költségvetésébe nincs betervezve erre keret. A lapostető nagyon rossz állapotban van. Múlt héten beszélt kivitelezővel és megnézte az épületet. Ígért ajánlatot, de még nem érkezett meg. Nagyjából 1,5-2millió forint körül lenne. Ezt mindenképpen el kell végezni, hogy az állag nem romoljon tovább. Az épületben szeretnék a régi gázkonvektorokat is lecserélni, nagyon korszerűtlen már. Az alpolgármester megkérte és megnézték, 2021-ben 350ezer Ft volt, tavaly már 500ezer Ft a gázszámla. Minimális összeget kaptak csak vissza, mert le volt zárva a fűtés tavaly. Azt látják, hogy a sportegyesületnek igénye van a használatra télen is. Arra gondoltak, hogy hűtő-fűtő klímával lehetne megoldani. Majd több ajánlat kell hozzá. Elméletileg egy 5kW-os klíma lenne az egyik helyiségben, a másikban egy 3kW-os lenne. Ennek az összege is egy becsült, mely szerepel az előterjesztésben. A harmadik része a gázbojler és a villanybojler. A gázbojlert ki szeretnék cserélni egy villanybojlerre. Lehet, hogy gazdaságosabb lenne egy villany használat. Ez egy tájékoztatás és egy támogató döntésre gondoltak, s ha segítenek, azt megköszöni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy mindenképpen azon van, hogy az értékeket meg kell óvni. A tetőt még a tél előtt meg kell csinálni. Ha az ajánlat megérkezik, akkor minél hamarabb el kell kezdeni. A klímákra kérnek ajánlatot még. Úgy gondolja, hogy ez jó lehet. Kérjenek ajánlatokat másoktól is. Elmondja, hogy a villany is fog fogyasztani. Egy kalkuláció kell egy szakembertől erre. A melegvizes bojler cseréjét nem javasolja, szerinte nem bírná el a hirtelen nagy fogyasztást. Ezt nem javasolja. A tetőt mindenképpen meg kell csinálni, a klímát megnézetni kell és kalkuláció kell.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy egyetért a tető javításával és a klímákkal történő korszerűsítéssel, melyhez ajánlatokat kérnek be, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

klímákkal korszerűsítsék, ezekhez ajánlatokat kérjenek be.

 

333/2023. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Sportpálya öltöző korszerűsítés

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a Pintér Károly Sportpálya öltöző épületének és fűtési rendszerének állapotával kapcsolatos tájékoztatást megismerte, és javasolja a képviselő-testületnek, hogy az épületen a tető javítására, és a klímákra vonatkozóan kérjen be árajánlatot a Badacsonytomaj VN Kft..

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

23./Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az anyagot.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy igazából minden le van írva, többet nem kíván hozzá fűzni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

334/2023. (VIII.21.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

24./Napirendi pont

Beszámoló lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy nem könnyű a Polgárőrség kérelmét megvalósítani, hiszen a fa kivágásához engedélyt kell kérni. A szennyvízbekötést megoldani sem könnyű, mint kiderült. Megoldandó feladat itt még a villanybekötés. November 15.-ig tárolja a cég a konténert, tovább nem. Ezekről mind beszéltek az Annával. A focipályánál a WC épülete mellett van hely és ott olcsóbb és egyszerűbb lenne ezeket megoldani a konténer telepítése előtt. Mindenképpen meg kell rendelni, s ha a szállításig nem lesz helye, akkor a focipályához le lehet tenni. Engedélyt kell kérni a fakivágáshoz, s beszélni a polgárőrökkel, hogy esetlegesen ez a megoldás a focipályánál nekik megfelelne-e.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy elvi támogatást is szeretne majd kérni azzal kapcsolatban, hogy az orvosi rendelőből a takarítónő írt egy hibalistát. Van, ami már meghaladja a VN Kft lehetőségeit. Egy szekrény, ami tönkrement például 160.ezer forint a felújítása. A másik hiba a bejárati ajtó a felnőtt orvosi rendelőnél. Nem javasolja a vállalkozó a javítást, hanem teljes felújítást, cserét javasolt. Ez nagyjából 1millió forint lenne. Nem fa, hanem műanyag lenne. Forintos Ervin is javasolja a cserét, beszélt vele, de csak az ajtót. A testület döntse el, hogy mire kérjenek ajánlatot.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ez nem a napirend része, nem most kell megbeszélni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi döntést.

 

335/2023. (IX.25.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 16,12 órakor bezárja.

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

              Borbélyné Galambos Gabriella                                        Rádulyné Halász Ibolya

                       bizottság elnöke                                                                bizottsági tag

                                                                                                            jegyzőkönyv hitelesítő               

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!