GINOP-7.1.9-17-2018-00018„Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése

Badacsonytomaj város önkormányzata

 

TÁJÉKOZTatÓ közlemény

TáMogatást nyert badacsonytomaj város önkormányzatának a GINOP-7.1.9-17 azonosító számú konstrukcióra benyújtott pályázata

 

Támogatást nyert Badacsonytomaj Város Önkormányzatának a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése” című pályázati felhívás keretében megvalósuló „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című, GINOP-7.1.9-17-2018-00018 azonosító számú pályázata.

Badacsony település komplex fejlesztésének része a kikötő és strand előtti tér felújítása, a jövőben rendezvénytérként történő hasznosítás lehetőségének megteremtése, a Tátika ház felújítása és turisztikai funkcióval való megtöltése (Tourinform iroda), a közeli parkoló felszámolása és közparkká alakítása, a felszámolt parkolóhelyek helyett új parkolók kialakítása a 71-es út mentén. A projekt általános célja a Badacsony turisztikai kínálatának általános turisztikai fejlesztése, a minőség növelése és biztonságos terek kialakítása. A Balaton desztináció fő terméke a nyári vízparti üdülés. A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia irányvonalán víziónk szerint a Balaton desztináció a nemzetközi piacon is értelmezhető négy évszakos kínálattal rendelkező üdülőhely, amely magasabb jövedelemmel és magas fajlagos költéssel rendelkező vendégek elérését is lehetővé teszi. Az elkövetkező években megvalósuló fejlesztéseknek köszönhetően a növekvő vendégforgalom mellett a Balaton desztináció szezonalitása csökken és a térbeli koncentrációja oldódik a magas minőséget kínáló négy évszakos attrakcióknak köszönhetően. A felújításra kerülő tér a jövőben rendezvénytérként is funkcionál. Fontos, hogy ez idő alatt is megőrizze a kialakított minőséget és rangot adjon a rendezvénynek. Jelenleg 7 célcsoport van jelen Badacsonyban és vonzáskörzetében: elsődleges célcsoport a településen a második lakással, nyaralóval rendelkező kör. Ők nem klasszikus turisták, nem jelenik meg számuk a statisztikában, azonban használják a turisztikai infrastruktúrát. Második célcsoport kerékpáros turisták, majd a célirányosan Badacsonyba érkező turisták, a Fonyódról hajóval fél/egész napos kiránduló turisták (elsősorban a bor- és gasztronómia iránt érdeklődők), a közeli településekről kirándulási célzattal érkező turisták, 25-30 km-es körzet wellness szállodáinak fél/egész napos kiránduló vendégköre (az utóbbi kettő a leginkább prémium minőséget képviselő és kereső célcsoport), Balaton északi partjának helyi lakosai. Az adott fejlesztés a fent megjelölt célcsoportokat kiszolgálja. A Tátika épületének megújítása során az alsó szinten információs iroda, a turisták kulturált fogadását, várakozását szolgáló közösségi tér alakul ki a szükséges kiszolgáló létesítményekkel, a felső szinten pedig a badacsonyi borvidék borászati-szőlészeti kultúráját bemutató gasztro központ jön létre. Újragondoljuk a terület parkolási funkcióit is: a jelenlegi nagy parkoló területén rendezvényteret alakítunk ki, amely a jövőben méltó és minőségi környezetet biztosít a városban megszervezett borfesztiváloknak, egyéb közösségi eseményeknek. A fejlesztéseknek köszönhetően a meglévő vendégkör magasabb költésű igényes csoportja megtartása mellett megjelenik egy új, prémiumi vendégkör, amely elsősorban a minőségi borturizmusra és azt kiegészítő gasztro kínálatra épül, másodsorban a városlátogatásra, a vízi- és aktív turizmusra. Badacsony már ma is olyan profillal rendelkezik, amely lehetőséget adhatna a tavaszi- őszi időszak jobb kihasználására. A jövőbeni kínálat lehetővé teszi, hogy elszakadjon Badacsony a nyári balatoni vízparti üdülés üzenetétől, és a fejlesztésekkel megmutassák a Balaton négy évszakos arcát.

Jelen pályázatra Badacsonytomaj Város Önkormányzata, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt., a Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt. és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány konzorciumot hozott létre abból a célból, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a „GINOP-7.1.9.-17 Turisztikailag frekventált  érségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” felhívásra támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák. A projektgazda Badacsonytomaj Város Önkormányzata a turizmus fejlesztését kiemelt prioritásként kezeli, szoros együttműködés ápol a város főbb turisztikai attrakcióival és a helyi vállalkozásokkal. Az önkormányzat feladatai között szerepel a turizmus helyi feltételrendszerének megteremtése, az infrastruktúra fejlesztése, valamint a turizmus szervezése. A Kisfaludy2030 NZrt. turisztikai szakértési feladatokkal biztosítja a megvalósíthatósági tanulmányban meghatározott feladatok maradéktalan, turisztikai szempontból igényes megvalósításának felügyeletével, figyelembe véve a desztinációs szemléletet. A feladatai közé tartozik még a projektben elkészülő kiállítás, bemutatók, táblák, elkészülő eszközök tájékoztatóinak, szövegeinek szakmai ellenőrzése. Szükség esetén javaslatot tesz az elkészült szövegek tartalmi pontosítására, korrekciójára, hogy azok maximálisan illeszkedjenek a projekt céljaihoz, azok megvalósulását a lehető legnagyobb mértékben elősegítsék. A Kisfaludy2030 ajánlásokat fogalmaz meg az akadálymentes látogatóközpont/látogatási helyszín kialakításához, ideértve a mozgáskorlátozottak közlekedését, a hallás-, látássérültek részére készülő interpretációs eszközök meghatározását, megindokolva azok alkalmazásának hasznosságát, előnyeit. Együttműködik a projektben érintettekkel a térségi termék-összekapcsoláshoz kapcsolódóan megvalósítandó csomagajánlatok kidolgozásában és bevezetésében. A törvényben meghatározott feladatának ellátása érdekében az MTÜ a GINOP-7.1.9-17 „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék-és szolgáltatás fejlesztése” elnevezésű felhívásra benyújtandó projekt kapcsán konzorciumi tagként vesz részt a projekt előkészítésében, azok megfelelő turizmus szakmai tartalmának kialakításában és megvalósításában. A Magyar Turisztikai Szövetség feladata jelen projektben a szemléletformálás témaköréhez kapcsolódó projektelemek megvalósítása: Az NTS2030 stratégiában foglaltaknak megfelelően, a paradigmaváltáshoz szükséges szemléletformálás kialakítása, és biztosítása a térségben található attrakciók és együttműködő szolgáltatók turisztikai szervezetek részére. Szemléletformáló workshopok, rendezvények, és online képzések keretében segíti a szolgáltatások, turisztikai szolgáltatók közötti összhang kialakítását, a térség turisztikai kínálatának megismertetését a szolgáltatók körében, ezzel elősegítve a látogatófolyam optimális kialakítását, a turisztikai szereplők együttműködését, valamint a hálózatosodás, a térségi szemléletmód kialakítását. A rendezvények alkalmat teremtenek, hogy az NTS2030, valamint a térségi márkához igazodva a minőségi vendégfogadás feltételeit elsajátítsák a turisztikai szereplők, valamint az együttműködések révén komplex turisztikai kínálatot biztosítsanak, ezzel növelve a fogadóterület versenyképességét. A Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség feladata jelen projektben a marketinggel összefüggő feladatok megvalósítása, azok összehangolása: a megvalósuló turisztikai attrakció, (vagy helyszín ) a térségi márkához illeszkedő arculatának kidolgozása, bevezetése, valamint a létesítmény bevezető marketingjének megvalósítása, honlap és social felületek kialakítása, azokon elérhető tartalom fejlesztése, a térség fő küldőpiacainak megfelelően több nyelven, marketing kampány megvalósítása online felületeken, PR és kommunikációs tevékenység, és ahhoz kapcsolódó tartalom kialakítása.

 

 

A kedvezményezett neve: Badacsonytomaj Város Önkormányzata

A projekt címe: „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése”

A pályázat azonosító száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00018

A megítélt támogatás összege: 2.435.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. szeptember 30.

Konzorciumi tagok:

-     Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

-     Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt.

-     Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány

-     Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!