HIRDETMÉNY

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 356/2022. (11. 30.) képviselő-testületi határozatával, és 273/2023. (IV. 28.) képviselő-testületi határozatával elhatározta a Badacsonytomaj 0260/1-0260/3 hrsz. ingatlanok jelenlegi „Ev” védelmi rendeltetésű erdőterület övezetből Mk-4 övezetbe történő átsorolására vonatkozó módosítás megindítását.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 356/2022. (11.30.) képviselő-testületi határozatával, és 273/2023. (IV. 28.) képviselő-testületi határozatával elfogadta Badacsonytomaj településrendezési eszközeinek módosítására, vonatkozó tervezési programot, elhatározta az eljárás megindítását.

 

A szükséges egyeztetéseket a vonatkozó a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelete 62. §-a szerint egyszerűsített egyeztetési eljárás szabályai szerint folytatja le az önkormányzat.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 15/2017. (VII.14.) önkormányzati rendelete, és a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. §-a szerint a dokumentációt elektronikusan megtekinthetővé teszi.

 

A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó véleményezési dokumentáció társadalmasítása, lakossági fóruma, elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételről 15 napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

 

A program anyaga --->>>

 

Tájékoztatom, hogy a tervvel kapcsolatos javaslatait, észrevételeit a közzétételt követő 15 napon belül Badacsonytomaj Város Önkormányzatának címére (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.), a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap weboldalon, a https://epapir.gov.hu/ weboldalon, vagy elektronikus úton az onkormanyzat@badacsonytomaj.hu e-mail címre történő megküldéssel teheti meg.

 

Az eljárás további szakaszában fenti határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek tekinti Badacsonytomaj Város Önkormányzata.

 

Badacsonytomaj, 2024. május 6. 

                                                                Tisztelettel:

Krisztin N. László

     polgármester

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!