Hirdetmény településrendezési eszközök módosítására


Hirdetmény

településrendezési eszközök módosítására, felülvizsgálatára

vonatkozó eljárás megindításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 493/2013. (V. 16.) számú Képviselő-testületi határozatával elfogadta a város településrendezési eszközeinek módosítására, felülvizsgálatára vonatkozó tervezési programot, ezzel elhatározta az eljárás megindítását.

A szükséges egyeztetéseket a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) a) pontja szerinti "teljes" egyeztetési eljárás szabályai szerint kívánja az önkormányzat lefolytatni.

Badacsonytomaj Város 10/2013. (III./18.) számú, a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete szerint az elfogadott tervezési program anyagát a város honlapján (www.badacsonytomaj.hu) közzétettük, ezzel egyben a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § szerinti előzetes tájékoztatási szakaszt kezdeményeztem. Az elfogadott tervezési program anyaga előzetes időpont egyeztetést követően ügyfélfogadási időben Horváth Márta műszaki osztályvezetőnél a hivatalban papíralapon is megtekinthető.

A rendezés alá vont terület Badacsonytomaj város teljes közigazgatási területe. A rendezés célja a hatályos településrendezési eszközök készítése óta bekövetkezett jogszabályváltozások, lezajlott társadalmi, gazdasági folyamatok figyelembe vétele, az alkalmazás során felmerült módosítási igények, tapasztalatok értékelése, integrálása. A rendezés várható hatása a település adottságaihoz a hatályos jogi környezet figyelembe vételével leginkább illeszkedő, a település értékeinek megőrzését biztosító, elsősorban minőségi fejlesztéseket lehetővé tevő fenntartható, egyeztetett keretszabályainak kialakulása.

Kérem, hogy az előzetes tájékoztatóval kapcsolatos javaslatait, észrevételeit, véleményét a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (4) alatt rögzített határidőn, közzétételtől számított 21 napon belül írásban a polgármesteri hivatalhoz (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14. sz.) címezve jelezni szíveskedjen.


Badacsonytomaj, 2013. július 15.Krisztin N. László

polgármester

Kihelyezendő:


  • Badacsonytomaj Polgármesteri Hivatal Badacsonytomaj, Fő u. 14. sz. hirdetőtáblára
  • Badacsonytomaj valamennyi önkormányzati hirdető táblára


Feltöltendő:


  • Badacsonytomaj Város honlapjára (www.badacsonytomaj.hu) az elfogadott tervezési programmal együtt
 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!