2024.05.27 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 8/2024.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2024. május 27.-én (hétfő) 14.11 órai kezdettel megtartott soron következő, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:    Borbélyné Galambos Gabriella         bizottság elnöke

                           Forintos Ervin                                  bizottsági tag

                           Hartai Béla                                        bizottsági tag                   (4 fő)

                           Vercz Attila                                       bizottsági tag

                                                                        

Tanácskozási joggal jelen van:

                           Krisztin N. László                           polgármester

                           Török Zoltán                                  alpolgármester                    (2 fő)

                                                                                         

                           

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

                           Tóth Zsuzsanna                                osztályvezető-helyettes

                           Gyimesi Mónika                                műszaki-igazgatási ügyintéző

                           Molnár Mihály                                   pályázati referens

                           Dr. Végh József                                 ügyvéd

                           Rakics Anna                                      VN Kft. ügyvezető

                           Molnárné Keller Csilla                       MENÜ Kft. ügyvezető

                           Simonné Visi Erzsébet                       BÖÉE

                           Patányi Gergely                                 kérelmező

                           Vargáné Szőke Judit                          könyvelő

                           Székely István                                   könyvvizsgáló

                           Tasner Mónika                                  Tourinform

 

                          Kovács Ágnes                                    jegyzőkönyvvezető

                           

                                                                                                         

                          

  Lakosság részéről megjelent:  (0) fő

                                                              

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat, valamint a hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Rádulyné Halász Ibolya bizottsági tag jelezte távolmaradását. Elmondja, hogy Dr. Bodnár Attila jegyző távollétében Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez. helyettes felügyeli az ülés folyamatát. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervin bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Ágnest javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

128/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára Forintos Ervin bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a meghívóban a nyílt üléshez 16 napirendi pont szerepel, valamint érkezett 2 sürgősségi indítvány, mellyel 18 napirendi pontra bővül. Kéri, hogy aki egyetért a 17. napirendi ponton az első sürgősségi indítvány tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

129/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Sürgősségi indítvány felvétele a napirendi sorba

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a 2024. május 27.-i soron következő, nyílt ülésének napirendjét 17. napirendi ponttal kiegészülve elfogadja.

 

 1. Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület KISFALUDY Turisztikai fejlesztési program keretében megjelent a „Tourinform irodák korszerűsítésének elősegítése B komponens” TFC-3.1.1-B-2024. kódszámú felhívásra benyújtani kívánt pályázata – SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Határidő:  Azonnal

Felelős:     Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki egyetért a 18. napirendi ponton a második sürgősségi indítvány tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

130/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Sürgősségi indítvány felvétele a napirendi sorba

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a 2024. május 27.-i soron következő, nyílt ülésének napirendjét 18. napirendi ponttal kiegészülve elfogadja.

 

 1. Együttműködés kérése a badacsonytomaji rendelőben történő vérvétel lehetőségének további megtartásához – SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Meghívott: Dr. Scheller György

 

Határidő:  Azonnal

Felelős:     Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy az így kiegészült napirendi sor 18 napirendi ponttal szerepel. Kéri, hogy aki egyetért a 18 napirend tárgyalásával, valamint a sorrend módosításával, hogy a 9. napirendet az 1-es ponton, valamint a 14-es napirendet a 2-es ponton tárgyalják, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

131/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek és napirendi sor elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a 2024. május 27.-i soron következő, nyílt ülésének napirendjét 18 napirendi ponttal elfogadja.

 

Napirendi pontok:

 

 1. VN Kft. 2023. évi mérlegbeszámolója és a 2024. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes, Rakics Anna ügyvezető

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló

 1. Badacsonytomaj 988/7 helyrajzi számú belterületi ingatlanon borturisztikai fejlesztés, parkolóhely megváltás iránti kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Meghívott: Patányi Gergely kérelmező

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának elfogadása (zárszámadás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Dr. Bodnár Attila jegyző, Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi pénzmaradvány felosztása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

 1. KÖH 2023. évi teljesítés elszámolása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi vagyonállapotáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi éves belső ellenőrzési jelentése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Dr. Bodnár Attila jegyző, Szabó Béla belső ellenőr, Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

Meghívott: Szabó Béla belső ellenőr

 1. MENÜ Kft. 2023. évi mérlegbeszámolója és a 2024. I.-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes, Molnárné Keller Csilla ügyvezető

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló

 1. Badacsonyörsi fürdőhely 2024. üzemeltetésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE

 1. MFP program keretében megjelent MFP-UHJ/2024. kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása” című pályázati felhívásra benyújtani kívánt, a Kert utca aszfaltozására vonatkozó pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 1. Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület KISFALUDY Turisztikai fejlesztési program keretében megjelent a „Tourinform irodák korszerűsítésének elősegítése B komponens” TFC-3.1.1-B-2024. kódszámú felhívásra benyújtani kívánt pályázata – SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Együttműködés kérése a badacsonytomaji rendelőben történő vérvétel lehetőségének további megtartásához – SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Határidő:  Azonnal

Felelős:     Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

VN Kft. 2023. évi mérlegbeszámolója és a 2024. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes, Rakics Anna ügyvezető

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztés, majd megadja a szót az ügyvezetőnek.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a beszámoló mindent tartalmaz. A 2023-as év munkáit és pénzügyi bevételi és kiadási oldalát is. A tavalyi év volt az első, ami eredményesen zárul. Minden kérdésre szívesen válaszol.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, kéri, hogy aki a határozati javaslattal a 2023. évi mérlegbeszámolóval egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza:

 

132/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2023. évi mérlegbeszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot, a 2023. évi mérlegbeszámolóról elfogadásáról.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kéri, hogy aki a határozati javaslattal a 2024. I.-III. havi gazdálkodásról szóló beszámolóval egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

133/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2024. I.-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 988/7 helyrajzi számú belterületi ingatlanon borturisztikai fejlesztés, parkolóhely megváltás iránti kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Meghívott: Patányi Gergely kérelmező

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet, majd megadja a szót a megjelent meghívottnak.

Patányi Gergely kérelmező köszöni a szót. Elmondja, hogy szeretnék megvalósítani a kérelemben szereplő fejlesztést, mellyel kapcsolatban minden részlet megtalálható az anyagban. Szükséges azonban a parkolók létesítése, ehhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását. Minden kérdésre szívesen válaszol.

Hartai Béla bizottsági tag kérdése, hogy melyik parkolóban gondolta az önkormányzat a megváltást?

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egyelőre nincs erre vonatkozó rendeleti rész. Ilyen rendelet módosítással nem foglalkoztak eddig. Szándékukat kell kifejezni és később kell rendeltet módosítani. A Volán esetében annak idején – mely nem valósult meg – az ABC parkoló lett volna.

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy módosító indítvány, hogy az önkormányzat vizsgálja meg, hogy melyik legyen és úgy legyen a rendelet módosítás.

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi a kérelmezőt, hogy van erre jogszabályi előírás?

Patányi Gergely kérelmező válaszában elmondja, hogy vagy pénzt fizet a helyért cserébe, vagy a telken belül kellene megoldani, ami nem tud megvalósulni, vagy az önkormányzat mond területet és megváltják.

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, hogy a rendeletben kell meghatározni az összeget is majd.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban nem volt ilyen előterjesztés?

Török Zoltán alpolgármester 14,19 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

Jogosultak száma 4 fő.

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy nem, nem volt. Annak idején is a rendeletben kellett volna meghatározni.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy akkor Hartai Béla bizottsági tag javaslata, hogy a következő képviselő-testületi ülésen ezt a rendeletet meg kell alkotni.

Hartai Béla bizottsági tag hozzáteszi, hogy a mikort nem mondta, azt mondta, hogy vizsgálják meg.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, akkor ezt javasolják.

Török Zoltán alpolgármester 14,21 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

Jogosultak száma 4 fő.

Krisztin N. László polgármester elmondja, ez volt a határozati javaslat is, melyet fel is olvas.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

134/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 988/7 helyrajzi számú belterületi ingatlanon borturisztikai fejlesztés, parkolóhely megváltás iránti kérelem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést, s megadja a szót az előkészítő kollégának.

Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez.h. elmondja, hogy az előterjesztés tartalmazza a módosítás indokait. Hozzáteszi, hogy egyik intézménynél sem jár többlet finanszírozással.

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy a személyi juttatáshoz miért lett hozzá téve 6 millió forint?

Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez.h. válaszában visszakérdez, hogy milyen 6 millió forint? Nem került át ilyen összeg személyi juttatásokra. A működési támogatásoknál szerepel, például a jutalmazások. Törvény szerinti illetményekre nem került.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal a rendelet módosításáról egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza:

 

135/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosítását javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

 

Határidő:  azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának elfogadása (zárszámadás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést, megkérdezi a polgármester urat, hogy kiegészítése van-e.

Krisztin N. László polgármester elmondja, köszöni nincs.

Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez.h. elmondja, hogy elég részletesen kifejtették a bevételi és kiadási oldalakat. Az előterjesztés mindent tartalmaz, többek között az önkormányzat, a KÖH és a BVÖKI adatait is. Kérdésekre természetesen válaszol.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza:

 

136/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata zárszámadásához

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a rendelet megalkotásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodással meghozza:

 

137/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának elfogadása (zárszámadás)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról rendeletének megalkotását elfogadásra NEM javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez.h. hozzászólva elmondja, hogy a képviselő-testületnek 2024. május 31. napjáig el kell fogadni zárszámadást. Az Államkincstár elfogadta a beküldött zárszámadást. Ha nem fogadják le, a Kormányhivatal törvényességi felhívást fog küldeni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy a képviselő-testület most nem tárgyalhatja?

 

Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez.h. válaszában elmondja, de igen, tájékoztatásul mondta.

 

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Dr. Bodnár Attila jegyző, Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendi pontot, s megadja a szót az előkészítő kollégának.

 

Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez.h. elmondja, hogy részletesen leírták a KÖH zárszámadását. Az anyag mindent tartalmaz, de kérdésre természetesen válaszol.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a többi önkormányzat hozott már ebben döntést?

 

Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez.h. elmondja, hogy igen. Ott már voltak képviselő-testületi ülések és mindkét önkormányzat elfogadta.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy itt is két szavazás kell?

 

Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez.h. válasza, nem, nem kell két szavazás.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza:

 

138/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi pénzmaradvány felosztása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet és felkéri az előkészítő kollégát a tájékoztatásra.

 

Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez.h. elmondja, hogy az önkormányzat, a BVÖKI és a KÖH maradványa felsorolásra került, mely az előterjesztés részét képezi.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy ez egy javaslat, hogy a rendezvények céltartalékra kerüljenek? Kérték?

 

Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez.h. válaszában elmondja, hogy szerettek volna céltartalékot képezni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a mondat szerint?

 

Krisztin N. László polgármester hozzászólva elmondja, hogy az önkormányzat céltartalékában.

 

Forintos Ervin bizottsági tag köszöni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza:

 

139/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi pénzmaradvány felosztásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

7./ Napirendi pont

KÖH 2023. évi teljesítés elszámolása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismereti az előterjesztést és felkéri az előkészítő kollégát a tájékoztatásra.

 

Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez.h. elmondja, az előző napirendnél előre szaladtak, mert a 2023. évi pénzmaradványt meghatározták. A szabad pénzmaradvány felosztásra kerül az önkormányzatok között.

 

Hartai Béla bizottsági tag hozzászólásában elmondja, hogy a beszámolóban szerepel a fizetendő, a felosztandó összeg, de nem látja a táblázatban.

 

Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez.h. elmondja, hogy Ábrahámhegy és Balatonrendes összeadásra kerül, de nem szorozta össze.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

140/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A KÖH 2023. évi teljesítés elszámolásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi vagyonállapotáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést.

 

Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez.h. elmondja, hogy a beszámoló elkészítésekor a vagyonállapotról is számot adnak a képviselő-testületnek és az Államkincstárnak is.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy ebben már a Tátika is benne van?

 

Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez.h. válaszában elmondja, az még nincs benne.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni a választ, s elmondja, hogy az még növekedni fog. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza:

 

141/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. évi vagyon állapotáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi éves belső ellenőrzési jelentése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Dr. Bodnár Attila jegyző, Szabó Béla belső ellenőr, Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

Meghívott: Székely István könyvvizsgáló

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az anyagot, s elmondja, hogy elég részletesen leírtak mindent. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza:

 

142/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

 1. évi Belső ellenőrzési jelentésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

10./ Napirendi pont

MENÜ Kft. 2023. évi mérlegbeszámolója és a 2024. I.-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes, Molnárné Keller Csilla ügyvezető

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az anyagot, s megadja a szót az ügyvezetőnek.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy először a mérlegbeszámoló van, melyben látható, hogy több, mint 2millió forint eredménnyel járt.

 

Vargáné Szőke Jutka könyvelő hozzászólva elmondja, hogy a beszámolóban bent maradt a tavalyi anyag, javítani szükséges a 2024.-es évre, melyet ezúton kér javítani. A bizottság részére pedig kiosztják a javított anyagot. Köszöni szépen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az anyagot, s elmondja, hogy elég részletesen leírtak mindent. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal a 2023. évi mérlegbeszámolóról, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

143/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. 2023. évi mérlegbeszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az anyagot, s elmondja, hogy elég részletesen leírtak mindent. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal a 2024. I.-III. havi gazdálkodásról szóló beszámolóról, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

144/2024. (V.29.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. 2024. I.-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot, a 2024. évi I-III. havi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

11./ Napirendi pont

Badacsonyörsi fürdőhely 2024. üzemeltetésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az anyagot. A szót megadja a meghívott vendégnek.

 

Simonné Visi Erzsébet köszöni a szót. Elmondja, hogy a képek magukért beszélnek. Az épület szörnyű állapotban van. Évek óta nem költöttek rá semmit, ennek eredménye ez az állapot. Szakértők megtekintették az épületet, de sajnos annyi pénz kéne rá, hogy nem tudják bevállalni a felújítást. Sokkal jobb lenne egy, az előterjesztésben szereplő megoldás. Sajnos ez sem kis összeg. Azt szeretné kérni, ha tudják támogatni, akkor a tavalyi kérelmükből tanulva, az üzemelésre szeretné támogatásként kérni a 600.000,-Ft körüli összeget. Természetesen a szezon végén elszámolnak.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy ez a 600.000,-Ft tartalmaz mindent?

 

Simonné Visi Erzsébet elmondja, hogy a hulladék elszállítást is megoldanák ebből az összegből.

 

Forintos Ervin bizottsági tag a polgármester urat kérdezi, hogy a VN Kft. nem tud erre leszerződni?

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, ha támogatásként kapják, az Áfát nem tudják igénybe venni.

 

Simonné Visi Erzsébet kérdezi, hogy úgy olcsóbb lenne?

 

Rakics Anna ügyvezető rövid válasza, nem.

 

Molnár Mihály pályázati referens hozzászólva elmondja, hogy az Áfával nem tudnak mit kezdeni. Ha nem támogatás, akkor is be kell fizetni az Áfát.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy ez így nem igaz, de nem vitatkozik.

 

Hartai Béla bizottsági tag annyit szeretne, hogy le kell rakni a konténert, de úgy tudja, hogy építési engedély köteles. Az ülésig kérjenek egy állásfoglalást, nehogy gond legyen belőle.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy akkor is, ha bérlik?

 

Hartai Béla bizottsági tag válaszul elmondja, nem a bérlés a lényeg. Az épülettel kapcsolatban úgy tudja, hogy engedély köteles. Azt javasolja, az ülésig kérjenek állásfoglalást.

 

Simonné Visi Erzsébet elmondja, úgy tudja, ezt leszállítják és csatlakoztatni kell a vízhálózathoz. Csak egy bekötés, alap nem kell neki.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, a konténert szállító cég elő fogja írni, hogy milyen alap kell neki. Csak egyenes legyen az a lényeg. A cég előfogja írni. Nem kell hozzá építési engedély.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy van egy fizikai megoldás és egy jogi eljárás is, a kettő különböző.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, aki támogatja, hogy az önkormányzat 600 ezer forintot biztosít az kézfelemeléssel jelezze.

 

Hartai Béla bizottsági tag közbe szólva elmondja, volt módosító javaslata, hogy kérjenek állásfoglalást ezzel kapcsolatban.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, ezt az ülésig meg lehet tenni.

 

Dr. Végh József ügyvéd hozzászólva elmondja, hogy szerinte a képviselő arra gondolt, hogy a hatóságot kérdezzék meg, hogy hogyan helyezhető el. Ezt kell megkérdezni. Egyébként kinek a tulajdona, ahova telepítve lesz?

 

Forintos Ervin bizottsági tag véleménye, hogy tulajdonosi hozzájárulás is legyen.

 

Simonné Visi Erzsébet elmondja, hogy a tulajdonosi hozzájárulást az ülésig meghozza.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy akkor aki elviekben támogatja a határozati javaslatot, s az ülésig állásfoglalást kérnek, az kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

145/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörsi fürdőhely 2024. üzemeltetésének ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 600.000,-Ft-tal támogatja az Egyesületet, azzal a kiegészítéssel, hogy a szerdai ülésig kérjenek állásfoglalást az építési engedély szükségességével kapcsolatban.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

12./ Napirendi pont

MFP program keretében megjelent MFP-UHJ/2024. kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása” című pályázati felhívásra benyújtani kívánt, a Kert utca aszfaltozására vonatkozó pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy volt tavaly egy lehetőség ilyen pályázatban, melyben a Kert utcára benyújtották az anyagot. A tartalék listát megszüntették, de az idei évben újra kiírták a pályázatot, s az a javaslat lett az előterjesztésben kiküldve, hogy ugyanazt a pályázatot – a Kert utca Balaton utca felőli végétől indulva – nyújtsák be most is. A teljes műszaki dokumentáció rendelkezésre áll a pályázathoz.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

146/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MFP program keretében megjelent MFP-UHJ/2024. kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása” című pályázati felhívásra benyújtani kívánt, a Kert utca aszfaltozására vonatkozó pályázat 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

13./ Napirendi pont

Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy ami lényeges, hogy mindkét nagy turisztikai pályázat lezárásra került, elfogadták a záró beszámolókat. Folyamatban van a klíma pályázat elfogadása. A BTTF pályázatra és a szolgálati lakásra vonatkozó pályázatra a hiánypótlást megküldik a napokban. Az előző anyagban is szereplő MFP pályázatot benyújtják. A többi változatlan.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza:

 

147/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

14./ Napirendi pont

Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet. Kérdezi, hogy egyenként kell a nevekről szavazni?

 

Krisztin N. László polgármester válasza, igen.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy ebben van, aki tartalék, vagy ezen kívül van tartalék?

 

Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez.h. válaszul elmondja, hogy az SZSZB tagok három fő és egy pót tag van.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy ki a póttag?

 

Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez.h. elmondja, hogy most hirtelen nem tudja, de az ülésig megkérdezi.

 

Hartai Béla bizottsági tag köszöni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy akkor egyesével szavaznak. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal Baumann Viktóriával kapcsolatban, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

 

148/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról – Baumann Viktória

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, és a javasolt személy – Baumann Viktória, a szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal Part Andrásnéval kapcsolatban, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

149/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról – Part Andrásné

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a javasolt személy – Part Andrásné, a szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal Szabó-Fekete Mónikával kapcsolatban, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

150/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról – Szabóné Fekete Mónika

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a javasolt személy – Szabó-Fekete Mónika, a szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal Vargáné Szőke Judittal kapcsolatban, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

151/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról – Vargáné Szőke Judit

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a javasolt személy – Vargáné Szőke Judit, a szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

15./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a polgármester urat, hogy kiegészítése van-e?

 

Krisztin N. László polgármester köszöni nincs.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza:

 

152/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

16./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy a háromoldalú szerződésben bent volt, hogy tovább lehet adni?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, itt volt az elmúlt ülésen a napirend.

 

Dr. Végh József ügyvéd válaszul elmondja, hogy a pályázati kiírásban nem volt benne, hogy nem lehet. És egyébként, hogy érthető legyen, a szerződő felek személyében változás nem történt. Az önkormányzat ugyanahhoz a bérleti díjhoz jut hozzá, mint eddig. Az önkormányzat részére járó bérleti díj nem csökkent és ugyanaz fizeti a bérleti díjat is, mint eddig.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza:

 

153/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

17./ Napirendi pont

Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület KISFALUDY Turisztikai fejlesztési program keretében megjelent a „Tourinform irodák korszerűsítésének elősegítése B komponens” TFC-3.1.1-B-2024. kódszámú felhívásra benyújtani kívánt pályázata – Sürgősségi indítvány

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendi pontot.

 

Tasner Mónika elmondja, hogy 2020-ban jelent meg először egy ilyen pályázat. Akkor sikeresen pályáztak, s megvalósították. Most újra kiírták a pályázatot. Ebben azok az irodák, akik először sikeresen pályáztak a „B” variációban tudnak 10millió forint értékben pályázni. A pályázati anyag az előterjesztés része. Az egyesület elsődlegesen az anyagban is szereplő célokat szeretné megvalósítani. Elmondja, hogy a Hősök kertje mellett megújult a kis épületet is szívesen üzemeltetnék infópontként. Szakrális túrák vezetésére, kegytárgyak árusítására és infópontként hasznosítanák. Valamint kerékpárokat is adnának bérbe. Először tavasztól őszig lenne nyitva, nyáron minden nap.

 

Krisztin N. László polgármester 15,12 órakor távozik az ülésről. Szavazásra

Jogosultak száma 4 fő.

 

Néhány esetben túravezetést is biztosítanának. A vallási turizmust tudnák segíteni. A határidő szoros, 2024. június 14.-ig lehet beadni a pályázatot. Ezért is kérik a képviselő-testület hozzájárulását, hogy ezt az épületet igénybe vennék, s ebből a pályázatból megtudják oldani. Jövő tavasszal már elindulna ennek az épületnek a hasznosítása is.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök annyit szeretne hozzá tenni, hogy nincs megoldva azon a részen az illemhely. Beszéltek arról, hogy meg kell nézni hogyan oldható meg.

 

Tasner Mónika elmondja, ennek még nem tudtak utána járni.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdése, hogy mi a helyzet a humán erőforrással?

 

Tasner Mónika válaszul elmondja, hogy tavasszal és ősszel a meglévő állományból oldanák meg. Nyáron pedig diákok segítségével. Ezzel kapcsolatban nem gondolt támogatás kérésére. Meg kell oldani saját magunknak. Középtávon jelent olyan bevételt, amiből talán megtudják oldani a bérköltségeket. A túravezetések mindenképpen fizetősek lennének. Abból oldanák meg a túravezető díját. Tavaly már elkezdték és idén már három alkalommal volt szakrális túra, s mindegyik szép létszámmal indult.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy nagyjából tudni hogyan áll össze a 10millió forint?

 

Tasner Mónika elmondja, hogy pontosan még nem tudja megmondani, hogy pontosan mi mennyibe kerülne. Most írták ki a pályázatot, még árajánlatot sem volt idő kérni. Természetesen tájékoztatja a képviselő-testületet folyamatosan ezzel kapcsolatban.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

154/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület KISFALUDY Turisztikai fejlesztési program keretében megjelent a „Tourinform irodák korszerűsítésének elősegítése B komponens” TFC-3.1.1-B-2024. kódszámú felhívásra benyújtani kívánt pályázata – Sürgősségi indítvány

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

18./ Napirendi pont

Együttműködés kérése a badacsonytomaji rendelőben történő vérvétel lehetőségének további megtartásához – SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismertet az előterjesztést, s megadja a szót az alpolgármester úrnak.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, beszéltek arról, hogy egy keretösszeget biztosítana az önkormányzat. Az előterjesztésben minden le van írva. A vért leveszik és az önkormányzat szállítja el a laborba. Most született egy döntés, hogy nem kérhetnek pénzt a vérvételért az orvosok. Az anyagban kérik, hogy támogassák a megszokott vérvételi módot. Összeget nem tud még.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy az ülésig megkérdezik mekkora összegre gondolt. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, azzal a kiegészítéssel, hogy a szerdai ülésig a doktor úrral pontosítják az összeget, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

155/2024. (V.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Együttműködés kérése a badacsonytomaji rendelőben történő vérvétel lehetőségének további megtartásához

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot azzal a kiegészítéssel, hogy a szerdai ülésig pontosítsák a vérvétel költségeit.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a bizottság nyílt ülése véget ért, azt 15,20 órakor lezárja. Mindenkinek köszöni a munkát.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

              Borbélyné Galambos Gabriella                                           Forintos Ervin

                       bizottság elnöke                                                                bizottsági tag

                                                                                                                      jegyzőkönyv hitelesítő              

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!