Tájékoztatás szúnyogok elleni védekezésről

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) csípőszúnyogok elleni védekezéssel
kapcsolatos tájékoztatása helyi önkormányzatok részére.

A 15561-1/2023/JIF iktatószámú körlevél

1. melléklete

 

Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!

 

A kormányhivatalok 2020 tavaszán a Nemzeti Népegészségügyi Központ által megfogalmazott tájékoztatást küldtek az önkormányzatok részére szervezett csípőszúnyog-irtás módszereiről és a vonatkozó jogszabályokról. Korábbi tájékoztatásunknak megfelelően továbbra is az önkormányzatok feladata a szervezett szúnyogirtás esetén a lakosság értesítése, valamint a területen tevékenykedő méhesek értesítése. Ugyanakkor az önkormányzat, mint a szolgáltatás megrendelője, és mint a lakosságot meghallgató és megszólító szervezet egyéb lépéseket is tehet a szervezett szúnyogirtás eredményességének érdekében.

 

A már kikelt, repülő szúnyogok (imágók) irtására használt kémiai szúnyogirtásban alkalmazott irtószerek hatóanyaga a csípőszúnyogokon kívül más ízeltlábúakra és a vízi élővilágra nézve is ártalmas. Az irtószer hatását a kijuttatást követően azonnal kifejti, ugyanakkor a levegőből hamar leülepszik a felületekre és főként a napfény hatására, viszonylag rövid idő alatt elbomlik a hatóanyaga. A kezelés után tehát kedvezőtlen körülmények esetén a szomszédos területekről a széllel sodródó szúnyogok, illetve a kezelt területen a vízgyülemekböl idő közben kikelő szúnyogok újra ártalmat okozhatnak. További aggály, hogy a kémiai irtószerekkel szemben ellenállóképesség alakulhat ki a szúnyogokban, ami a jövőben, egy esetleges járvány esetén megnehezítheti a védekezést.

 

A biológiai szúnyogirtás (szúnyoglárva-irtás) előnye hogy a szúnyoglárvákon kívül más állatokra nézve a biológiai irtószer elhanyagolható kockázatot jelent. A jól meghatározott szúnyogtenyésző­helyek esetén (pl. ártereken, mocsaras, belvizes területeken, vizesárkokban) az időben indított kezeléssel, a szúnyogok nagyszámú megjelenése bizonyos fokig megelőzhető ezzel a módszerrel. A módszer hátránya ugyanakkor, hogy több háttérmunkát és tervezést igényel, mert a szúnyoglárvák tenyészöhelyeit fel kell deríteni (feltérképezni), számon kell tartani és az irtószert a megfelelő időpontban, esetenként ismételten kell alkalmazni. Továbbá, adott település környezetében az összes tenyészöhelyet szükséges kezelni, hogy ne áraszthassák el a védendő területet a szúnyogok.

 

A fent említett körülmények miatt a kártevőirtást végző vállalkozónak mérlegelnie kell, hogy adott területen a szúnyogirtás milyen módszerekkel valósítható meg. A földrajzi adottságok miatt nem minden esetben hagyatkozhatunk csupán a biológiai irtásra. Ugyanakkor, amennyiben kivitelezhető, a biológiai szúnyogirtást és a szúnyogok tenyészőhelyeinek felszámolását előnyben kell részesíteni a kémiai szúnyogirtással szemben. Célszerű ezért, ha az önkormányzatok helyismerettel rendelkező munkatársai a szúnyogirtást végző vállalkozóval egyeztetve jelölik ki a kezelendő területet és a szúnyogirtás módszereit. Az ismert közeli szúnyogtenyészőhelyeket, belvizes területeket, folyton pangó vizesárkokat, nyílt esővízelvezető csatornarendszereket is fel kell mérni, és szúnyoglárvák jelenléte esetén ezeket a település szúnyogirtási programjába indokolt bevonni. A fedetlenül tárolt gumiabroncs lerakatok, az állattartó telepek, ipari telephelyek medencéi, műtárgyai is figyelmet érdemelnek. Amennyiben azt tapasztalják, hogy a szúnyogok nagymértékű szaporodása magánterületen történik és az ingatlan kezelője nem működik együtt a szúnyogok elleni védekezésben, kérem, az illetékes járási hivatalnak jelezzék a problémát.

 

A terület felmérése során át kell tekinteni azokat a felszíni vizeket, melyektől a kémiai szúnyogirtás során védőtávolságot kell tartani, és a természetvédelmi oltalom alatt álló területeket, melyek ismeretével az Önkormányzat további segítséget tud nyújtani a szúnyogirtó vállalkozóknak.

 

A szúnyogirtás szervezésének szakmai szempontjait a „Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről” c. kiadvány részletezi, mely a https://wvvw.nnk.gov.hu/index.php/jarvanyiigyi-es-infekciokontroll-foosztaly/szakmai- tajekoztatok/tajekoztato-az-engedelyezett-irtoszerekrol-es-az-egeszsegugyi-kartevok-elleni-vedekezes- szakmai-iranyel veiről linken érhető el.

 

A szúnyogok elleni védekezésben a lakosság figyelmének felkeltését és együttműködését nélkülözhetetlennek tartjuk, ugyanis a településeken jelentkező ártalmat részben a ház körüli vízgyülemekben kifejlődő szúnyogok okozzák. A Nemzeti Népegészségügyi Központ a szúnyogok ártalmával és az ellenük való egyéni védekezés lehetőségeivel kapcsolatban egy kérdés-felelet típusú tájékoztató anyagot, valamint egy plakátot (felhívást) készített, melyet csatoltan megküldök. Tájékoztató anyagaink nyilvánosan elérhetőek és letölthetőek a https://www.nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugyi-es-infekciokontroll-foosztaly/141-lakossagi- tajekoztatok/altalanos-tajekoztatok/633-lakossagi-tajekoztato-a-szunyogok-elleni-vedekezesrol linken keresztül.

 

Bízva szíves egyetértésében, kérjük, hogy a „szúnyogszezon” kezdetén a települések forgalmasabb pontjain (pl. vasútállomás, iskola, orvosi rendelő, valamint a nagyszámú vizes virágváza miatt a temetők bejáratánál is) a figyelemfelhívó plakát egy-egy példánya kerüljön kihelyezésre. Amennyiben az önkormányzatnak erre lehetősége van, javasoljuk, hogy saját médiumaiban is hívja fel a lakosság figyelmét a szúnyogok elleni egyéni védekezés fontosságára.

 

Mikrobiológiai Referencia Laboratóriumi Főosztály
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Tel: +36 1 476 1100,
e-mail: mikrobiologiai.igazgatosag@nnk.gov.hu
Hivatali kapu KRID azonosító: 355530977

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!