Tájékoztató szabadtéri tüzek megelőzéséről

 

 

Veszprém Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 

 


H-8400 Ajka, Liliom u. 10/B. *: 8401 Ajka, Pf.: 9.

Tel: (06-88) 590-626   Fax: (06-88) 510-816 e-mail: ajka.kvk@katved.gov.hu

 

 

Szám:  19.2/243-4/2014 /AJKA HAT

 

Tárgy:          Szabadtéri káros tűzesetek megelő-

zésének ügye.

Ügyintéző:   Molnár Ferenc tű. szds.

Telefonszám:+36-88/590-626

E-mail cím:   ajka.hatosag@katved. gov. hu

 

 

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR / ASSZONY!

S z é k h e l y é n.

 

Kérem, hogy a településen a helyi információs lehetőségek felhasználásával szíveskedjen elősegíteni, hogy a lakosság az alábbi tájékoztatót megismerhesse.

 

 

A tavasz az erdőtüzek szempontjából a legveszélyeztetettebb évszakunk. Magyarországon évente több ezer helyen keletkezik erdő-és vegetációtűz. 2013-ban a lángok több ezer esetben csaptak fel, ebből közel 7000 hektáron 3565 esetben erdőt és fásítást érte kár. A tüzek keletkezése több tényezőtől függ, azonban azok 99 százaléka emberi figyelmetlenség, gondatlanság, sajnos szándékosság miatt történik meg. A mezőgazdálkodásnak még több helyütt része a kora tavaszi rétégetés, amikor a gondatlanul meggyújtott és nem kellően felügyelt tűz olyan területekre is átterjedhet ami igen komoly anyagi kárt okozhat.

Az erdőtűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól. Erdőtűzveszélyes időszakban a vidékfejlesztési miniszter, vagy az erdészeti hatóság tűzgyújtási, illetve látogatási tilalmat rendelhet el egyes erdőkben vagy akár az ország összes erdejében. Tűzgyújtási tilalom esetén az erdőkben – beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is – valamint az erdőterületek határától számított 200 méteren belül sem szabad tüzet gyújtani.

Többek között a tűzesetek megelőzése érdekében a 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről, kiemeli az 5. § - ában, hogy a „ földhasználó köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedést és terjedését megakadályozni ( hasznosítási kötelezettség),” tehát nem megengedhető az, hogy például a parlagfű, egyéb száraz gyomnövényzet elterjedjen, esetleges tűz esetén a lángok terjedését elősegítse.

Abban az esetben ha a termőföldet nem megfelelően kezelik az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót, illetve a tulajdonost.

-          2   -

A 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. melléklete 42. pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

Aki „ A termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik „ 60.000- 200.000,- Ft. közötti értékben tűzvédelmi bírsággal sújtható.

Az erdő- és vegetációtűz ellen a legjobb védekezés, az odafigyelés, hiszen amíg egy cigarettacsikk eldobása kevesebb, mint egy másodpercet, a gondatlanul megkezdett kerti növényi hulladék meggyújtása néhány percet, addig a nem kívánt káros tűz eloltása akár több napot, egy idős erdő helyreállítása akár évtizedeket is igénybe vehet.

Erdeink és természeti értékeink védelme mindannyiunk kötelessége !

Tisztelt Polgármester Úr / Asszony !

 

Kérem továbbá, hogy a közmunkások, polgárőrség bevonásával fokozottan figyeltesse azokat a területeket, amelyeken a korábbi években tűz keletkezett, illetve azokat, amelyek elhanyagoltak, a tulajdonosok, földhasználók nem tesznek eleget a hasznosítási kötelezettségnek.

Nagyon fontos a helyi kezelésű utak környezetének tisztántartása, a területek éghető anyagtól, száraz fűtől mentesen tartása.

 

 

Együttműködő segítségét köszönöm !

 

Ajka, 2014. március 17.

Tisztelettel:

 

 

Katona Zoltán tű. alezredes

hatósági osztályvezető

 

Az eredeti kiadmányozott példány a 19.2/243-4/2014/AJKA HAT számú ügyiratban található.

Készült:          94 példányban

Egy példány:  1 lap/ 2 oldal

Kapja:             1. Irattár

2. Elektronikus úton :     Polgármesteri Hivatalok elosztó szerint.

Készítette:          Molnár Ferenc tű. szds.

Itsz:                   01-01-033/2014(-/-3)

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!